Сабақ жоспары :: Биология

Файл қосу

Тірек - қимыл жүйесіДарынды балаларға арнайы мамандандырылған
«Дарын» мектеп- интернаты

Ашық сабақ

Тақырыбы: Тірек- қимыл жүйесі

Өткізген: Жунусова М.Р.

әдіскер ДБМ «Дарын»,
Тусупова Г.С.

биология пәні мұғалімі

ДБМ «Дарын»

Қарағанды 2010

Сабақтың тақырыбы: Тірек- қимыл жүйесі.

Сабақтың тақырыбы: Тірек- қимыл жүйесі
Сабақтың мақсаты: Тірек- қимыл жүйесінің құрылысы мен қызметтері
туралы анатомиялық- физиологиялық түсініктерді жүйелеп қортындылау,
жобамен үлгілеу.
Сабақтың түрі: конференция
Сабақтың формасы: топтық
Сабақтың типі: жобалау әдісі.
Сабақтың көрнекілігі: «Адамның қаңқасы мен бұлшықеттері» тақырыбы
бойынша суреттер, жасанды үлгі, буклет, қосымша кітаптар.
Сабақтың барысы:
Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Бүгінгі сабақта, біз сіздермен « Тірек-
қимыл жүйесі» тарауын қорытындылап, шағын жобаларымызды қорғаймыз. Сабақтың
тақырыбы: Тірек- қимыл жүйесі. Сабақтың мақсаты: Тірек-
қимыл жүйесінің құрылысы мен қызметтері туралы анатомиялық-
физиологиялық түсініктерді жүйелеп қортындылау, жобамен үлгілеу.
Мұғалім: Қане оқушылар еске түсіріп өтейік, «Жоба дегеніміз не?»
Оқушылар жауабы:-------------------------------------------.
Мұғалім:
Жоба- бұл белгілі бір тақырып бойынша зерттеу жұмысы.
Жоба дайындау бірнеше кезеңнен тұратынын сіздер білесіздер.
Біз сіздермен жұмыс барысында 1-3 кезеңдерден өттік, әр топ өз жобаларын
дайындап та қойды.
Ендеше қане оқушылар еске түсіріп өтейікші: Жобаның құрылымдық
элементтеріне не кіреді?
Оқушылар жауабы:-------------------------------------------.
Мұғалім: Өте жақсы. Тақтаға назар аударайық.
Қазіргі уақытта жоба дайындау төмендегідей кезеңдерге бөлінген:
жоба тапсырмаларын дайындау;
жобаны дайындау;
нәтижені өңдеу;
жұмыстың презентация;
рефлексия.

Жобамен жұмыс жүргізу кезеңдеріндегі мұғалім мен оқушы әрекетінің
жүйесі

|Кезеңдер |Мұғалімнің әрекеті |Оқушының әрекеті |
|1 . Жоба тапсырмасын | | |
|дайындау | | |
|1.1. Жоба тақырыбын |Мұғалім тақырып таңдайды |Оқушылар тақырыпты |
|таңдау |және оқушыларға ұсынады. |талқылайды және тақырып |
| | |бойынша жалпы шешім |
| | |қабылдайды. |
| |Мұғалім оқушыларға жоба |Оқушылар тобы мұғаліммен |
| |тақырыбын бірлесе |бірге тақырып таңдайды және |
| |таңдауды ұсынады. |сыныпқа талқылауға ұсынады. |
| |Мұғалім оқушыларға |Оқушылар өздігімен тақырып |
| |ұсынылған тақырыпты |таңдайды және сыныпқа |
| |таңдауда олармен бірге |талқылауға ұсынады. |
| |талқылайды. | |
|1 .2. Жоба тақырыбынан|Мұғалім алдын-ала |Әр оқушы тақырыпша таңдайды |
|тақырыпшаларды анықтау|тақырыпшаларға бөледі |немесе жаңасын ұсынады. |
| |және оқушыларға таңдауға | |
| |ұсынады. | |
| |Мұғалім оқушыларға |Оқушылар белсенді түрде |
| |ұсынылған жобаның |тақырыпша нұсқаларын |
| |тақырыпшаларын олармен |талқылайды және тақырыпша |
| |бірге талқылайды. |нұсқаларын ұсынады. Әр |
| | |оқушынұсқаның біреуін өзіне|
| | |таңдайды. (өзіне рөл |
| | |таңдайды.) |
|1.3. Шығармашылық топ |Мұғалім нақты |Оқушылар өздеріне рөл |
|құру |тақырыпшалар мен жұмыс |таңдады,соған сай шағын |
| |түрлерін таңдаған |топшаларға бөлінеді. |
| |оқушылады біріктіру | |
| |бойынша ұйымдастыру | |
| |жұмыстарын жүргізеді. | |
|1.4.Материалдарды |Егер жоба көлемді болса, |Жоғарғы, орта буын сынып |
|зерттеу жұмысына |онда мұғалім алдын-ала |оқушылары тапсырма әзірлеуге|
|әзірлеу:топпен жауап |тапсырмалар,зерттеу |қатысады.Іздендіру сұрақтары|
|беретіндей етіп |әрекеті үшін сұрақтар мен|топпен жасалып, кейіннен |
|сұрақтар құру, |әдебиеттерді әзірлейді. |сыныппен талқылауға болады. |
|әдебиеттерді іріктеу. | | |
|1.5.Жобаның |Мұғалім талқылауға |Топпен, кейіннен сыныппен |
|қорытындысын |қатысады. |зерттеу әрекетінің нәтижесін|
|көрсететін тәсілдерді | |талқылайды: видеофильм, |
|анықтау. | |альбом, табиға |
| | |обьектілер,әдеби |
| | |шығармашылық және т.б. |
|2.Жобаны дайындау. |Мұғалім кеңес |Оқушылар зерттеу әрекетін |
| |береді,оқушылардың |жүргізеді. |
| |жұмысына басшылық | |
| |жасайды, оқушыларды | |
| |ынталандырады. | |
|3. Нәтижені өңдеу. |Мұғалім кеңес береді, |Оқушылар алдымен өз |
| |оқушылардың жұмысына |топтарында, содан кейін |
| |басшылық жасайды, |басқа топтармен байланыста |
| |оқушыларды ынталандырады |қабылданған ереже бойынша |
| | |жұмыс нәтижелерін өңдейді. |
|4. Презентация. |Мұғалім экспертизаны |Өз жұмыстарының нәтижесін |
| |ұйымдастырады(мысалы, |айтады. |
| |эксперттер ретінде жоғары| |
| |сынып немесе параллель | |
| |сынып оқушыларын, | |
| |ата-аналарды т.б. | |
| |шақырады.) | |
|5. Рефлексия. |Өз әрекетін балалар |Өзгелердің бағалауын ескере |
| |әрекетіне педагогикалық |отырып, жұмысқа рефлексия |
| |басымдық жасау бойынша |жүргізеді. Топтық рефлексия |
| |бағалайды, олардың |жүргізген дұрыс. |
| |бағасын ескереді. | |

Олай болса, ендігі сіздерде қалған кезең ол- презентация және рефлекция.
Жоба жұмысын бастамас бұрын, топтарды таныстырып өтейін.
1 топ . Тапқырлар. Жоба тақырыбы «Қаңқа- тірек негізі»
2 топ. Жас дәрігерлер. Жоба тақырыбы «Сүйек аурулары»
3 топ. Жас зерттеушілер. Жоба тақырыбы «Бұлшықеттің маңызы»
4. Топ бізде оппоненттер. Топ жұмыстарын сыннан өткізеді.
5. топ. Эксперттер. 3 топтың жоба жұмыстарын бағалаушылар.
Жоба жұмыстары мынадай критерилер бойынша бағаланады.
[pic]

Ең жоғарғы балл: 5 балл

Бағалаудың шартты белгілері
+ 5 балл ( толық сәйкес)
+* 4 балл ( толымсызсәйкес)
+- 2-3 балл (жартылай сәйкес )
0-1 балл (толығымен сәйкес емес)

Ендігі сөз барлық топтарға беріледі. Топтар кезекпен жоба жұмыстарын
қорғайды.Әр топ жоба жұмыстарын қорғағаннан кейін оппоненттердің
сұрақтарына жауап береді.
Мұғалім: Әр топ жобаларын қорғады. Жоба жұмыстарын бағалау үшін сөз
эксперттерге беріледі.

Эксперттер сөзі: өздерінің бағалауларын түсіндіреді.
[pic]
Мұғалім: Әр топ өз жұмыстарын қортындылады, рахмет . Оппоненттер мен
эксперттер топ жұмыстарын сынап, тиісті бағаларын берді. Сіздерге де
рахмет айтамыз.
Енді біз жұмысымызды қортындылау үшін рефлексия жүргізейік.
Рефлексия- дегеніміз не?
Оқушылар жауабы:-------------------------------------------.
Рефлексия- ол жұмысты қортындылау мен бағалауды өз ой елегінен өткізу.
Рефлексияның бірнеше түрлері бар. Біз сіздермен көбіне сабақта қолданатын
Синквейн бойынша рефлексия жасайық.
Синквейн бойынша. 1-3 топ мүшелері өз жоба тақырыптары бойынша рефлексия
жасайды.
Ол үшін:
1 зат есім
2 сын есім
3 етістік
4 сөзден тұратын сөйлем
1 синоним алғашқы зат есімге.
Топтардың жасаған рефлексиясы.
1 топ: Тапқырлар
Сүйек
Қысқа, жалпақ
Ұзарады, сынады, өседі
Сүйек- ағзаның негізгі тірегі
Қаңқа
2 топ: Жас дәрігерлер
Жарақат
Паталогиялық, механикалық
Аурады, іседі, іріңдейді
Жарақаттың бірнеше түрі болады.
Сынық
3топ: Жас зерттеушілер
Бұлшық ет
Біріңғай салалы, көлденең жолақты
Шынығады, қажиды, өседі
Бұлшық ет адамды қозғалысқа келтіреді.
Күш
Әр топтың рефлексиясы тыңдалады.

Соңынан мұғалім жалпы сынып оқушыларының жұмысына рефлексия жасайды.
Оқушылар
Білімді, ізденімпаз
Ізденеді, оқиды, талпынады.
Тақырыптық жобаларын жақсы қорғады.
Дарындылар.
Осымен конференция сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқан барлық топ
мүшелеріне көп рахмет. Білімдерің шыңдала берсін! Құрметті қонақтар
назарларыңызға көп рахмет!


Ұқсас жұмыстар
Жаңа сабақ. Сабақ тақырыбы
Сабақ бөлімдерінің мақсаты
Омыртқа жотасы Қабырғалар Төс сүйегі
Жүйке жүйесі. 8-сынып
Қозғалмалы сүйектер
Адам қаңқасының бөлімдерінде
Тіс гигиенасы
Дене қаңқасы
Омыртқа саны қанша
Дәнекер ұлпа
Пәндер