Сабақ жоспары :: Физика

Файл қосу

электр тогының жұмыс мен қуатын өлшеу

8-сынып.
Зертханалық жұмыс №6.
Жұмыс тақырыбы: электр тогының жұмыс мен қуатын өлшеу.
Жұмысытң мақсаты: электр өрісінің жұмысы мен қуатын өлшеу.
Жабдықтар: ток көзі, амперметр, вольтметр, шам, кілт, қосу сымдары, секундомер.
Жұмыс барысы:
1. Амперметр мен вольтметрдің шкалаларын қараңыздар, олардың бөлік құнын анықтаңдар.
2. Сұлба бойынша электр тізбегін жинаңдар.
3. Тізбекті тұйықтап, шамның қосылу уақытын екеріңдер.
4. Вольтметр мен амперметрдің көрсетуін алыңдар.
5. Тізбекті ажыратып, шамның өшу уақытын ескеріңдер.
6. P=IU формуласы бойынша шамдағы ток күшінің қуатын есептеңдер.
7. A=Pt, мұндағы t-шамның жанып тұрған уақыты, формуласы бойынша ток жұмысын анықтаңдар.
8. Барлық өлшеулер мен есептеулер нәтижесін кестеге түсіріңдер.

I, A
U,B
t , c
P, Bт
А, Дж
тұтынушы

9. Бағалау.
10. Қорытындылау.

Ұқсас жұмыстар
Электр тогының жұмысы мен қуаты
Электр тогының энергиясы мен қуаты
Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау
Токтың жұмысы
Тұрақты токтың жұмысы.қуаты. джоуль-ленц заңы
Мүлдем электр тогын
Практикалық жұмыс
Ток күші мен кернеудің мәнін біле отырып, электр кедергісін есепте
«тұрақты электр тогы» тарауы бойынша оқу модулі
Токтың жұмысын табыңдар
Пәндер