Файл қосу

Бейінді оқытуда «практикалық қазақ тілі» курсының білім сапасына ықпалы

Пән: Әртүрлі

Тақырыбы
Бейінді оқытуда «Практикалық қазақ тілі» курсының
білім сапасына ықпалы
Курстың мақсаты:
Тіл білімінің салаларын жүйелі меңгере отырып, оны
практикада қолдана білетін коммуникативті біліктілігі дамыған тұлға
даярлауға мүмкіндік туғызу

Курстың міндеттері:
• оқушының лингвистикалық дүниетанымын жетілдіру;
• таңдаған бағыты бойынша өз даму деңгейіне шығуына қолайлы жағдай
туғызу;
• базалық білімді түрлі жағдайда жан-жақты қолдануға мүмкіндік
жасау;
• теориялық білімді шығармашылық- жобалаушылық әрекетпен ұштастыра
білуге дағдыландыру.

Болжам:
Егер ана тілінің қызметін жүйелі меңгеріп, сөздердің орнын,
қызметін білсе, онда
Күтілетін нәтиже:
• әлеуметтік ортада білімді өздігінен табуы, жаңа танымдық-
практикалық міндеттерді осы білім арқылы шеше білетін;
• түрлі жағдаяттардың барлық түрлерінен, оның ішінде эвристикалық,
ізденушілік әдістерге негізделген шығармашылық әрекеттерді
шешуге, өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесіне
байланысты сұрақтардың жауабын табуға мүмкіндік алады.
Пререквизит:
Курсты жеткілікті дәрежеде игеру үшін оқушыларда тіл білімінің
тараулары бойынша толық теориялық мағлұмат болу қажет.
Постреквизит:
« Практикалық қазақ тілі» курсы арқылы тіл білімінің салаларын
практикалық тұрғыдан сатылай талдайды, пәнішілік / әдебиет, тарих, музыка,
бейнелеу өнері/ байланыс арқылы бекітеді.

Оқушыда қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер
1. Ақпараттық құзыреттілік

|І |ІІ |ІІІ |
| | | |

2. Коммуникативтік құзыреттілік

|І |ІІ |ІІІ |
| | | |

3. Проблеманы шеше білу құзыреттілігі

|І |ІІ |ІІІ |
| | | |

Курс бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу тәртібі

|Жұмыс түрі |мақсаты |Ұсынылған |Орындалу |Балдық |Тексеру |
| | |әдебиеттер |ұзақтығы |көрсеткіші|формасы |
| | |тізімі | | | |
|Дәріс сабақ |Теориялық |Негізгі |Оқу |5 | |
| |мағлұматтарды |әдебиеттер |жоспарына | | |
| |еске түсіру | |сәйкес | | |
|Практикалық |ОӨЖ тіл |Қосымша |Сабақ |10 |Ағымдағы |
|жұмыс |білімінің |әдебиеттер |кестесіне | |бақылау |
| |салалары | |сәйкес | | |
| |бойынша талдау | | | | |
| |жұмыстары | | | | |
| |жүргізу | | | | |
|Ауызша жұмыс|МОӨЖ жоспарына |Қосымша |Сабақ |15 |Аралық |
| |сәйкес жұмыстар|әдебиеттер |кестесіне | |бақылау |
| |жасау | |сай оқу | | |
| | | |кезеңінде | | |
|Жазбаша |МОӨЖ жоспарына |Қосымша |Оқу |20 |Қорытынды |
|жұмыс |сәйкес бақылау,|әдебиеттер,|кестесіне | |бақылау |
| |өздік, |тест |сәйкес | | |
| |шығармашылық |жинақтары | | | |
| |жұмыстар жасау | | | | |

Білімді бағалау саясаты
Оқушылардың курс бойынша оқу жетістіктері пайыздық көрсеткіші арқылы
бағаланып, оның деңгейлері төмендегідей анықталады:
|Бағаның |Бағаның |Пайыздық |Дәстүрлі |Өлшемдері |
|әріптік |сандық |көрсеткіш |бағалау | |
|эквиваленті|эквиваленті| |жүйесі | |
|А |4 |95-100 |өте жақсы|Оқушы бағдарламалық |
| | | | |материалдарын терең және |
| | | | |берік меңгереді, сауатты |
| | | | |жұмыс істеп және логикалық |
| | | | |негізде жүйелі білімін |
| | | | |көрсете алады. |
| | | | |Түрлендірілген тапсырмаларды |
| | | | |орындайды. Қосымша дерек |
| | | | |көздерін қолдана отырып, |
| | | | |жан-жақты білім көрсетеді, |
| | | | |шешімдерін дұрыс негіздей |
| | | | |алады, практикалық әрекеттің |
| | | | |түрлі әдіс-тәсілдерін |
| | | | |меңгерген, іскерлігі жоғары, |
| | | | |өздік жұмыстарды қатесіз |
| | | | |орындаған. |
|А- |3.67 |90-94 | | |
|В+ |3.33 |85-89 |Жақсы |Оқушы бағдарламалардағы |
| | | | |материалды жетік біледі, |
| | | | |барлық элементтерін сауатты |
| | | | |түрде меңгерген, дегенмен, |
| | | | |жауабында ауытқулар |
| | | | |кездеседі, теориялық білімді |
| | | | |дұрыс қолданады, практикалық |
| | | | |әрекетте қажетті білім, |
| | | | |білік, дағдыларды |
| | | | |меңгергендігін көрсете алады.|
|В |3 |80-84 | | |
|В- |2.67 |75-79 | | |
| С+ |2.33 |70-74 |Қанағатта|Оқушы тек негізгі материалды|
| | | |-нарлық |меңгеріп, жекелеген |
| | | | |детальдарын меңгермеген, |
| | | | |нақтылық көрінбейді, |
| | | | |практикалық тапсырмаларды |
| | | | |орындауда қиындықтар |
| | | | |кездеседі. |
|С |2 |65-69 | | |
|С- |1.67 |60-64 | | |
|D+ |1.33 |55-59 | | |
|D |1 |50-54 | | |
|F |0 |0-49 |Қанағат-т|Оқушы бағдарламаның |
| | | |анарлықсы|материалының көп бөлігін |
| | | |з |меңгермеген, елеулі |
| | | | |қателіктер жіберген, |
| | | | |практикалық тапсырмаларды |
| | | | |қиналыспен орындайды. |

Оқушыны қорытынды бағалау
Межелік бақылау-40%
Қорытынды жоба -60%
Қ%=( М1+М2+М3)/3*0,4+ҚЖ*0,6
М1,М2,М3 – межелік бақылаулардың пайыздық көрсеткіші
ҚЖ-қорытынды жобаның пайыздық көрсеткіші

Сабақ жүйесі
• жеке жұмыс / МОӨЖ/ шығармашылық жұмыс
1. тақырыптар ұсыну;
2. тақырып таңдау, әдебиеттер тізімін жасау;
3. тақырыптың мақсат, міндетін айқындау;
4. жоспар құру, шығармашылық жұмыс жасау;
5. қорғау.
• жұптық жұмыс / ОӨЖ/ практикалық жұмыстар
1. тақырыптар әзірлеу;
2. тақырыптың теориялық тірек сызбасын жасау;
3. талдау жұмыстарын жүргізу;
4. тестік дәлелдемелер.
• Топтық жұмыс / теориялық бөлім/
1. тақырыпты ұсыну;
2. негізгі әдебиеттермен танысу;
3. тірек сызбалар жасау.

Рефлексия / оқушының өз әрекетіне талдау жасауы/
• мұғалім ұсынған ақпаратты меңгердім;
• өз әрекетімде ақпараттан дәлелдер келтіре білдім;
• теориялық білімімді практикада көрсете алдым;
• тірек сызба жасауда ақпаратты жүйелеу тәсілін меңгердім;
• белгісіз екі ұштылық жағдайда шешім қабылдап, қорытынды жасай
алдым;
• сұрақтарға сәйкес жауаптарды таба білдім.

Курс бойынша оқушылардың танымдық қабілеттерінің даму деңгейі

Сынып ----------- Курс ----------- Тарау --------------- Мерзімі ------
--------------

|№ |Оқушының |білу |түсіну |қолдану |талдау |топтау |бағалау |
| |аты-жөні | | | | | | |
| | | | | | | | |

Қ.И.Сәтбаев атындағы №7 мектеп- лицейі

Бейінді оқытуда «Практикалық қазақ тілі» курсының білім сапасына ықпалы

/ қалалық семинарда өткізілген сабақ/

Ермаганбетова Ы.Т.
Ұқсас жұмыстар
Кәсіби сала терминдерін білу
Мектепте информатиканы оқытуда білім берудің мақсаты
Қазақ тілінен қолданбалы курстарды жүргізу
Қазақ тілі пәнін оқытудың негізгі міндеттері
Мектептегі информатика курсының тәрбиелік мақсаты
Пәнді тереңдетіп оқыту
Оқыту мақсаты
Инновациялық технологиялар жағдайында маманның құзыреттілігін қалыптастыру жолдары
Практикалық қазақ тілі
Жоғары оқу орындарында «ақпараттану» пәнін бейінді-бейімдеп оқытудың теориялық моделі
Пәндер