Сабақ жоспары :: Өзін-өзі тану

Файл қосу

Өзін-өзі танудағы мониторингтің жүйесі

«БӨБЕК» ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМИ ПРАКТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ САУЫҚТЫРУ ОРТАЛЫҒЫ

Адамның үйлесімді дамуы институты

«Өзін-өзі тану» пәні бойынша мониторинг жүргізудің әдістемелік нұсқаулары
4 сынып

Алматы 2008 жыл
«Өзін - өзі тану» пәні бойынша мониторинг жүргізудің
әдістемелік нұсқаулары
4 сынып
Өзін-өзі танудағы мониторингтің жүйесі

Мониторинг оқу жүйесі жайлы ақпараттарды жинау, өңдеу, сақтау және
тарату немесе оның жеке элементтерін басқаруды ақпараттармен қамтамасыз
етуге бағытталған. Ол кез-келген уақытта объектінің жағдайы туралы ақпарат
беріп, дамуы туралы болжамдармен қамтамасыз ете алады.
Мониторинг тұтастай:
– оқу үрдісінің тиімділігін жақсарту үшін басқару шешімдерін қабылдау;
– өзін-өзі тану бойынша білім стандарттары мен оқу-әдістемелік
кешендерді жетілдіру және дамыту.
– оқушының рухани-адамгершілік қалыптасуына «Өзін-өзі тану» пәнінің
ықпалының дәрежесін анықтау.
Жүргізілген өлшеулер өзін-өзі тану пәні оқытылатын оқушылар
(эксперименталдық сыныптар) мен оқытылмайтын оқушылардың (бақылау
сыныптары) арасындағы рухани-адамгершілік қатынастардың мазмұнын тани білу
іскерліктері мен бағалауларын анықтау үшін керек.

Диагностика жүргізу тәртібі

Рухани-адамгершілік білім берудің (РАББ) нәтижелерінің диагностикасы
оқушыларға оқу жылының аяғында жүргізіледі:
– оқу жылының аяғында (бастауыш сынып оқушыларына арналған сауалнама.
4 сынып ).
Бақылау сыныптарын анықтау облыстық білім департаментімен жүзеге
асырылады. Эксперименталды және бақылау сыныптар төмендегі параметрлер
бойынша сипатталады: оқушылардың саны, оқытудың қай тілде жүргізілетіндігі,
оқытылу жағдайлары.

Мониторингтің мақсаты: оқушының рухани-адамгершілік қалыптасуына «Өзін-
өзі тану» пәнінің әсерінің деңгейлерін анықтау.

«Өзін-өзі тану» пәнінің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі
Эксперименттік жұмысты жүргізу үшін төмендегідей материалдар болуы
қажет:
– Байқау оқулығы. 4 сынып (2006ж. басылым);
– Мұғалімге арналған әдістемелік құрал. 4 сынып (2006ж. басылым);
– Оқушы дәптері. 4 сынып (2006ж. басылым);
– Дидактикалық және үлестірме материал (2006ж. басылым);
– Бастауыш сынып оқушыларына арналған қорытынды сауалнамалар
(4 сынып);
– Бастауыш сынып оқушыларына арналған қорытынды сауалнаманы өңдеу
әдістемесі (4 сынып);
– Өзін-өзі тану пәнінің мониторингін жүргізудің әдістемелік нұсқаулары
(2008 ж.)
Мониторингті жүргізу тәртібі

Өзін-өзі тану пәні мұғалімі:
– сауалнама жүргізудің ережелерімен мұқият танысуы;
– сауалнаманың құрылымын меңгеріп, алғашқы диагностикасын жүргізуі;
– алынған мәліметтерді өз біліктілік деңгейінде өңдеуі;
– мониторинг нәтижелерін мектеп директорының орынбасарына беруі керек.
Мектеп директорының орынбасары мектеп бойынша жалпы есеп беруді құрып,
мониторинг нәтижелерімен директорды таныстыруы керек.
Директор мониторингтің жүргізілу барысын қадағалайды және алынған
мәліметтерді білім беруді басқару департаментіне (ББД), Балалардың
құқықтарын қорғау департаменті немесе облыстық білім жетілдіру институтына
(ОБЖИ) ұсынады.
Облыстық БЖИ, облыстық БББД мамандары, Балалардың құқықтарын қорғау
департаменті мониторинг нәтижелері бойынша талдау есебін құрастырып өзін-
өзі тануды енгізуді ұйымдастыру мен бақылаудың облыстық кеңесіне тапсырады.
Бір данасы «Бөбек» ҰҒПББСО-на өткізіледі.

Мониторингтің 4 сыныпқа арналған диагностикалық жиынтығы

Диагностикалық жиынтық:
– балалардың түсіну және ұғыну мөлшерлерін анықтауға;
– түсініктерді меңгеру деңгейлерін анықтауға;
– дайындықтың теориялық деңгейін анықтауға (айыра білу және өз пікірін
айта білу);
– балалардың проблемалық жағдаятқа қатынасын бағалауға (талдау және
интерпретация) мүмкіндік береді.

1. «Жоғалған қолғап» әңгімесінің талдауы.
Әрекетті бағалау критериі
|Мүмкін жауаптар: |Интерпретация: |
|1.«Маған балалардың ешқайсысы ұнаған |- бұндай жауап оқушының іс-әрекеттің |
|жоқ» |мәнділігін таппайтындығын көрсетеді. |
| |Ол әңгіменің мазмұнын түсінбеді. |
|2. «Маған ... қылығы ұнады» |- оқушы неліктен? деген сұраққа жауап|
| |бере алмайды, яғни ол әңгіменің |
| |мазмұнын қиындықпен бағдарлайды. |
|3. . «Маған.... қылығы ұнады |- оқушы толық ашылған түсініктеме |
|өйткені, ....» |берсе, ол әңгіменің мазмұнын толық |
| |бағдарлай алды, мәнін ұқты. |

Әңгіме үш параметр бойынша талданады:
- жағдаятты бағдарлай алмайды
- қиындықпен бағдарлайды
- еркін бағдарлайды.
Талдаудың осындай жіктелуінде мәселені нақты анықтауға болады. Егер, 4-
сыныптың барлық қатарларында талдаудың үш кезеңінде 75% төмен, жоғары емес
көрсеткіштер алынса, онда ОӘК-нің кейбір қағидаларының жеткіліксіз
болғандығынан болуы мүмкін.
Егерде жоғары емес көрсеткіштер тек бір қатарда ғана айқындалса, онда
бұл мұғалімнің жұмысындағы кемшіліктен болуы мүмкін.
Егер оқушылар салыстыру арқылы құндылықтарды табу кезеңінде
қиындықтарға тап болса, олар салыстырмалы талдауды да жасай алмайды.

Кесте № 1.1
Жеке көрсеткіштер кестесін толтыру үлгісі
«Жоғалған қолғап» әңгімесінің талдауы
(мұғалім толтырады)
(мәтіннің мазмұны жайлы қарапайым түсінік)
II кезең
Салыстыру
(құндылықтарды субъектілердің іс-әрекеттерін салыстыру
арқылы табады
Сынып _____________________
Мұғалім _______________________________________________________
Барлық оқушылар _____________

|№ |Оқушылардың фамилиясы,|Бағдарлай |Қиындықпен |Еркін |
| |аты-жөні |алмайды |бағдарлайды |бағдарлайды |
|1 |Асқаров Қайсар | |( | |
|2 |Естаева Назгүл | | |( |
|3 |Диярова Әсел | | |( |
|4… |Бекенов Дәулет |( | | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |Бағдарлай |Қиындықпен |Еркін |
| |алмайды |бағдарлайды |бағдарлайды |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | | | |
| | | | | | | |

III кезең
Пікір айту
(субъектілердің іс-әрекетін салыстыру негізінде талдайды)
Сынып _____________________
Мұғалім ______________________________________________________
Барлық оқушылар _____________

|№ |Оқушылардың фамилиясы, |Бағдарлай |Қиындықпен |Еркін |
| |аты-жөні |алмайды |бағдарлайды |бағдарлайды |
|1 |Асқаров Қайсар | |( | |
|2 |Естаева Назгүл | | |( |
|3 |Диярова Әсел | | |( |
|4… |Бекенов Дәулет |( | | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |Бағдарлай |Қиындықпен |Еркін |
| |алмайды |бағдарлайды |бағдарлайды |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | | | |
| | | | | | | |

Кесте № 1.2
Сыныптың жалпы кестесін толтыру үлгісі
«Жоғалған қолғап» әңгімесінің талдауы
(директордың орынбасарына беріледі)

Мұғалім__________________________________________________________
Барлық оқушылар_________

|4 А сынып |
|II кезең |Бағдарлай |Қиындықпен |Еркін |
|Салыстыру (құндылықтарды |алмайды |бағдарлайды |бағдарлайды |
|субъектінің іс-әрекеттерін | | | |
|салыстыру арқылы табады) | | | |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
| | | | | | | |
| |
|III кезең |Бағдарлай |Қиындықпен |Еркін |
|Өз пікірін айту |алмайды |бағдарлайды |бағдарлайды |
|(субъектілердің | | | |
|іс-әрекеттерін салыстыру | | | |
|негізінде талдайды) | | | |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
| | | | | | | |

(кесте барлық 4 параллель сыныптарға толтырылады)

Кесте № 1.3

Мектептің жалпы кестесін толтыру үлгісі
«Жоғалған қолғап» әңгімесінің талдауы
(мектеп директорына беріледі)

Мектеп (гимназия) ______________________________________________
Мектеп директоры _______________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: __________

|II кезең Салыстыру (құндылықтарды субъектілердің іс-әрекетін салыстыру |
|арқылы табады) |
|Сыныптар, |Бағдарлай |Қиындықпен |Еркін |
|оқушылар саны |алмайды |бағдарлайды |бағдарлайды |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | | | |
|4 Б – | | | | | | |
|4 В – | | | | | | |
|4 Г – | | | | | | |
|Барлығы | | | | | | |
| |
|III кезең Өз пікірін айту (субъектілердің іс-әрекеттерін салыстыру |
|негізінде талдайды) |
|Сыныптар, |Бағдарлай |Қиындықпен |Еркін |
|оқушылар саны |алмайды |бағдарлайды |бағдарлайды |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | | | |
|4 Б – | | | | | | |
|4 В – | | | | | | |
|4 Г – | | | | | | |
|Барлығы | | | | | | |

(1.3 кестесі Облыстық БЖИ-на, ББД-не,
Балалардың құқықтарын қорғау департаментіне беріледі)

Кесте № 1.4
Облыстың жалпы кестесін толтыру үлгісі
«Жоғалған қолғап» әңгімесінің талдауы
(Облыстық БЖИ-ты, ББД-ті,
Балалардың құқықтарын қорғау департаменті толтырады)

II кезең
Салыстыру (құндылықтарды субъектілердің іс-әрекетін салыстыру арқылы
табады)

Облыс __________________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: ___________
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар, |Бағдарлай |Қиындықпен |Еркін |
|Оқушылар саны |алмайды |бағдарлайды |бағдарлайды |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | | | |
|4 Б – | | | | | | |
|4 В – | | | | | | |
|4 Г – | | | | | | |
|Барлығы | | | | | | |
|Облыс бойынша жалпы нәтиже | | | | | | |

|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар, |Бағдарлай |Қиындықпен |Еркін |
|Оқушылар саны |алмайды |бағдарлайды |бағдарлайды |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | | | |
|4 Б – | | | | | | |
|4 В – | | | | | | |
|4 Г – | | | | | | |
|Барлығы | | | | | | |
|Облыс бойынша жалпы нәтиже | | | | | | |

(№ 1.4 кестесі Өзін-өзі тануды ендіруді бақылау және координациялау
Кеңесіне және «Бөбек» ҰҒПББСО-на беріледі).

2.,3. «Батыл әрі ержүрек адам», «ұят» сөздерінің түсініктерінің
теориялық деңгейі
Оқушыларға берілген тапсырма олар осындай тапсырмалармен таныс
болғандықтан көп қиындықтар тудырмау керек. Оқушылардың түсіну деңгейі 75%
төмен болса онда құндылықтарды тани алмайды деуге болады. Осының әсерінен
олар өз ойларын айтып жеткізе алмайды. Мұндай нәтиже ОӘК-інде берілген
материалдарды жетілдіріп, өңдеуді қажет етеді. Егер төменгі деңгейді
кейбір жеке сыныптар ғана көрсетсе, онда осы проблемаға мұғалімнің
жеткіліксіз көңіл бөлгендігінен болуы мүмкін.

Кесте № 2.1
Жеке көрсеткіштер кестесін толтыру үлгісі
Оқушылардың «ұят» сөзінің түсінігінің теориялық деңгейі.

(мұғалім толтырады)
Сынып_____________________
Мұғалім ______________________________________________________
Барлық оқушылар_____________
|№ |Оқушылардың фамилиясы, |түсіну |түсінбеу |
| |аты-жөні | | |
|1 |Асқаров Қайсар |( | |
|2 |Естаева Назгүл |( | |
|3 |Диярова Әсел | |( |
|4… |Бекенов Дәулет |( | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |түсіну |түсінбеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | |
| | | | | |

Кесте № 3.1

Жеке көрсеткіштер кестесін толтыру үлгісі
Оқушылардың «Батыл әрі ержүрек адам» сөзінің түсінігінің
теориялық деңгейі
(мұғалім толтырады)
Сынып _____________________
Мұғалім _______________________________________________________
Барлық оқушылар _____________

|№ |Оқушылардың фамилиясы, |түсіну |түсінбеу |
| |аты-жөні | | |
|1 |Асқаров Қайсар |( | |
|2 |Естаева Назгүл |( | |
|3 |Диярова Әсел | |( |
|4… |Бекенов Дәулет |( | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |түсіну |түсінбеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | |
| | | | | |

Кесте № 2.2, 3.2

Сыныптың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Оқушылардың «Батыл әрі ержүрек адам», «ұят» сөздерінің түсініктерінің
теориялық деңгейі
(директордың орынбасарына беріледі)

Мұғалім ________________________________________________________
Барлық оқушылар _________
|Ұят |
| |Түсіну |Түсінбеу |
|4 А сынып | | |
| |Саны |% |Саны |% |
| | | | | |
|Батыл әрі ержүрек адам |
| |Түсіну |Түсінбеу |
|4 А сынып | | |
| |Саны |% |Саны |% |
| | | | | |

(кесте барлық 4 параллель сыныптарға толтырылады)

Кесте № 2.3, 3.3
Мектептің жалпы кестесін толтыру үлгісі
Оқушылардың «Батыл әрі ержүрек адам», «ұят» сөздерінің түсініктерінің
теориялық деңгейі
(мектеп директорына беріледі)

Мектеп (гимназия) _______________________________________________
Мектеп директоры ________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: __________
|Ұят |
|Сыныптар, |Түсіну |Түсінбеу |
|оқушылар саны | | |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |
|Батыл әрі ержүрек адам |
|Сыныптар |Түсіну |Түсінбеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |

(№ 3.3 кестесі Облыстық БЖИ-на, ББД-не,
Балалардың құқықтарын қорғау департаментіне беріледі)
Кесте № 2.4, 3.4
Облыстың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Оқушылардың «Батыл әрі ержүрек адам», «ұят» сөздерінің түсініктерінің
теориялық деңгейі
(Облыстық БЖИ-ты, ББД-ті,
Балалардың құқықтарын қорғау департаменті толтырады)

Облыс __________________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: ___________
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар, |Түсіну |Түсінбеу |
|оқушылар саны | | |
| |Ұят |Батыл әрі |Ұят |Батыл әрі |
| | |ержүрек адам | |ержүрек адам |
| |Саны |% |Саны |
|1 |Асқаров Қайсар |( | |
|2 |Естаева Назгүл |( | |
|3 |Диярова Әсел | |( |
|4… |Бекенов Дәулет |( | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |түсіну |түсінбеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | |
| | | | | |

Кесте № 4.1
Жеке көрсеткіштер кестесін толтыру үлгісі
II Критерий
Оқушының жеке тәжірибесі
(мұғалім толтырады)
Сынып _____________________
Мұғалім _________________________________________________________
Барлық оқушылар _____________

|№ |Оқушылардың фамилиясы, |Өмірлік |Өмірлік |
| |аты-жөні |тәжірибемен |тәжірибемен |
| | |ұштастыра білу |ұштастыра білмеу|
|1 |Асқаров Қайсар |( | |
|2 |Естаева Назгүл |( | |
|3 |Диярова Әсел | |( |
|4… |Бекенов Дәулет |( | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |Өмірлік |Өмірлік |
| |тәжірибемен |тәжірибемен |
| |ұштастыра білу |ұштастыра білмеу|
| |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | |
| | | | | |

Кесте № 4.2

Сыныптың жалпы кестесін толтыру үлгісі
I Критерий
Проблемалық жағдаятты түсіну
(директордың орынбасарына беріледі)

Мұғалім ________________________________________________________
Барлық оқушылар _________
|Сынып |Түсіну |Түсінбеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А сынып | | | | |

(кесте барлық 4 параллель сыныптарға толтырылады)

Кесте № 4.2
Сыныптың жалпы кестесін толтыру үлгісі
II Критерий
Оқушының жеке тәжірибесі
(директордың орынбасарына беріледі)

Мұғалім ________________________________________________________
Барлық оқушылар _________
|Сынып |Өмірлік тәжірибемен ұштастыра|Өмірлік тәжірибемен ұштастыра|
| |білу |білмеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А сынып | | | | |

(кесте барлық 4 параллель сыныптарға толтырылады)

Кесте № 4.3
Мектептің жалпы кестесін толтыру үлгісі
I Критерий
Проблемалық жағдаятты түсіну
(мектеп директорына беріледі)

Мектеп (гимназия) ______________________________________________ Мектеп
директоры ________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: __________
|Сыныптар, |Түсіну |Түсінбеу |
|оқушылар саны | | |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |

( №4.3 кестесі Облыстық БЖИ-на, ББД-не,
Балалардың құқықтарын қорғау департаментіне беріледі)

Кесте № 4.3
Мектептің жалпы кестесін толтыру үлгісі
II Критерий
Оқушының жеке тәжірибесі
(мектеп директорына беріледі)

Мектеп (гимназия) _______________________________________________ Мектеп
директоры _______________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: __________
|Сыныптар, |Өмірлік тәжірибемен ұштастыра|Өмірлік тәжірибемен ұштастыра|
|оқушылар саны |білу |білмеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |

(№ 4.3 кестесі Облыстық БЖИ-на, ББД-не,
Балалардың құқықтарын қорғау департаментіне беріледі)

Кесте № 4.4

Облыстың жалпы кестесін толтыру үлгісі
I Критерий
Проблемалық жағдаятты түсіну
(Облыстық БЖИ-ты, ББД-ті,
Балалардың құқықтарын қорғау департаменті толтырады)

Облыс __________________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: ___________
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар, |Түсіну |Түсінбеу |
|оқушылар саны | | |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |
|Облыс бойынша | | | | |
|жалпы нәтиже | | | | |

(№ 4.4 кестесі Өзін-өзі тануды ендіруді бақылау және координациялау
Кеңесіне және «Бөбек» ҰҒПББСО-на беріледі).
Кесте № 4.4

Облыстың жалпы кестесін толтыру үлгісі
II Критерий
Оқушының жеке тәжірибесі
(Облыстық БЖИ-ты, ББД-ті,
Балалардың құқықтарын қорғау департаменті толтырады)

Облыс __________________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: ___________
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар, |Өмірлік тәжірибемен ұштастыра|Өмірлік тәжірибемен ұштастыра|
|оқушылар саны |білу |білмеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |
|Облыс бойынша | | | | |
|жалпы нәтиже | | | | |

(№4.4 кестесі Өзін-өзі тануды ендіруді бақылау және координациялау Кеңесіне
және «Бөбек» ҰҒПББСО-на беріледі).

5. «Өтпелі» жағдаяттың талдауы

Іс-әрекетті бағалау критериі

|Таңдалған жауаптар |Интерпретация: |
|1. «Мен оған аяушылық білдіремін»|– оқушы өзін ешбір көрсетпеді |
| |( жағдаятты бағдарлай алмайды) |
|2. «Біз сыныптастарымызбен оған |– оқушы сыныптасына рақымдылық |
|кіріп шығамыз» |көрсетсе (жағдаятты бағдарлай алады, |
| |бірақ оған жеке баға бермейді). |
|3. «Мен оған міндетті түрде |– (оқушы жағдаятқа баға беріп, дұрыс |
|барамын және қандай көмек |шешім қабылдады, жағдаятты сенімді |
|керегін сұраймын. Ол сабақты көп|бағдарлай алады). |
|босатты ғой». | |

Бала жауаптың қай нұсқасын таңдаса, сол арқылы жаны ашығыштық және
аяушылық білдірудің деңгейі көрінеді. Үшінші сыныпқа дейін оқушыларда жаны
ашығыштық құндылығы екінші кезекте болуы мүмкін. Төртінші сыныпта бұл
құндылықтар оқушылар үшін бірінші кезекте болады.

Кесте № 5.1
Жеке көрсеткіштер кестесін толтыру үлгісі
Өтпелі жағдаяттың талдауы
(мұғалім толтырады)
Сынып _____________________
Мұғалім _______________________________________________________
Барлық оқушылар _____________
|№ |Оқушылардың фамилиясы, |Жағдайды |Жағдайды |Жағдайды |
| |аты-жөні |бағдарлай |бағдарлайды, |сенімді |
| | |алмайды |бірақ оған |бағдарлайды |
| | | |жеке баға | |
| | | |бермейді | |
|1 |Асқаров Қайсар | |( | |
|2 |Естаева Назгүл | | |( |
|3 |Диярова Әсел | | |( |
|4… |Бекенов Дәулет |( | | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |Жағдайды |Жағдайды |Жағдайды |
| |бағдарлай |бағдарлайды, |сенімді |
| |алмайды |бірақ оған |бағдарлайды |
| | |жеке баға | |
| | |бермейді | |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | | | |
| | | | | | | |

Кесте № 5.2
Сыныптың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Өтпелі жағдаяттың талдауы
(директордың орынбасарына беріледі)

Мұғалім ________________________________________________________
Барлық оқушылар _________
|Сынып |Жағдайды |Жағдайды |Жағдайды |
| |бағдарлай |бағдарлайды, |сенімді |
| |алмайды |бірақ оған |бағдарлайды |
| | |жеке баға | |
| | |бермейді | |
|4 А сынып |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
| | | | | | | |

(кесте барлық 4 параллель сыныптарға толтырылады)

Кесте № 5.3
Мектептің жалпы кестесін толтыру үлгісі
Өтпелі жағдаяттың талдауы
(мектеп директорына беріледі)

Мектеп (гимназия) _______________________________________________
Мектеп директоры ________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: __________
|Сыныптар, |Жағдайды |Жағдайды |Жағдайды |
|оқушылар саны |бағдарлай |бағдарлайды, |сенімді |
| |алмайды |бірақ оған |бағдарлайды |
| | |жеке баға | |
| | |бермейді | |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | | | |
|4 Б – | | | | | | |
|4 В – | | | | | | |
|4 Г – | | | | | | |
|Барлығы | | | | | | |

Кесте № 5.4
Облыстың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Өтпелі жағдаяттың талдауы
(Облыстық БЖИ-ты, ББД-ті,
Балалардың құқықтарын қорғау департаменті толтырады)

Облыс __________________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: ___________
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар, |Жағдайды |Жағдайды |Жағдайды |
|оқушылар саны |бағдарлай |бағдарлай |сенімді |
| |алмайды |алады, бірақ |бағдарлайды |
| | |оған жеке баға| |
| | |бермейді | |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | | | |
|4 Б – | | | | | | |
|4 В – | | | | | | |
|4 Г – | | | | | | |
|Барлығы | | | | | | |
|Облыс бойынша жалпы нәтиже | | | | | | |

6. Аяқталмаған сөйлемдерді оқып, толықтыр.
Кесте № 6.1
Жеке көрсеткіштер кестесін толтыру үлгісі
Адамның бойындағы қасиеттерді түсіну
(мұғалім толтырады)

Сынып _____________________
Мұғалім ________________________________________________________
Барлық оқушылар _____________
|№ |Оқушылардың фамилиясы, |түсіну |түсінбеу |
| |аты-жөні | | |
|1 |Асқаров Қайсар |(100% | |
|2 |Естаева Назгүл |(83% | |
|3 |Диярова Әсел | |(50% |
|4… |Бекенов Дәулет |(67% | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |түсіну |түсінбеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | |
| | | | | |

Кесте № 6.2

Сыныптың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Адамның бойындағы қасиеттерді түсіну
(директордың орынбасарына беріледі)

Мұғалім _________________________________________________________
Барлық оқушылар _________
| |Түсіну |Түсінбеу |
|4 А сынып | | |
| |Саны |% |Саны |% |
| | | | | |

(кесте барлық 4 параллель сыныптарға толтырылады)

Кесте № 6.3
Мектептің жалпы кестесін толтыру үлгісі
Адамның бойындағы қасиеттерді түсіну
(мектеп директорына беріледі)

Мектеп (гимназия) ______________________________________________
Мектеп директоры _______________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: __________

|Сыныптар, |Түсіну |Түсінбеу |
|оқушылар саны | | |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |

(№ 6.3 кестесі Облыстық БЖИ-на, ББД-не,
Балалардың құқықтарын қорғау департаментіне беріледі)

Кесте № 6.4
Облыстың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Адамның бойындағы қасиеттерді түсіну
(Облыстық БЖИ-ты, ББД-ті,
Балалардың құқықтарын қорғау департаменті толтырады)

Облыс __________________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: ___________
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар, |Түсіну |Түсінбеу |
|оқушылар саны | | |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар |Түсіну |Түсінбеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|4 Д – | | | | |
|Барлығы | | | | |
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар |Түсіну |Түсінбеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |

(№ 6.4 кестесі Өзін-өзі тануды ендіруді бақылау және координациялау
Кеңесіне және «Бөбек» ҰҒПББСО-на беріледі).

7. Оқушылардың «Мәдениетті адам» туралы түсінігінің теориялық деңгейі.
Оқушыларға берілген тапсырма олар осындай тапсырмалармен таныс
болғандықтан көп қиындықтар тудырмау керек. Оқушылардың түсіну деңгейі 75%
төмен болса онда құндылықтарды тани алмайды деуге болады. Осының әсерінен
олар өз ойларын айтып жеткізе алмайды. Мұндай нәтиже ОӘК-інде берілген
материалдарды жетілдіріп, өңдеуді қажет етеді. Егер төменгі деңгейді
кейбір жеке сыныптар ғана көрсетсе, онда осы проблемаға мұғалімнің
жеткіліксіз көңіл бөлгендігінен болуы мүмкін.

Кесте № 7.1
Жеке көрсеткіштер кестесін толтыру үлгісі
Оқушылардың «Мәдениетті адам» туралы түсінігінің
теориялық деңгейі.
(мұғалім толтырады)

Сынып_____________________
Мұғалім ______________________________________________________
Барлық оқушылар _____________
|№ |Оқушылардың фамилиясы, |Түсіну |Түсінбеу |
| |аты-жөні | | |
|1 |Асқаров Қайсар |(100% | |
|2 |Естаева Назгүл |(83% | |
|3 |Диярова Әсел | |(38% |
|4… |Бекенов Дәулет |(67% | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |түсіну |түсінбеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | |
| | | | | |

Кесте № 7.2

Сыныптың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Оқушылардың «Мәдениетті адам» туралы түсінігінің
теориялық деңгейі.
(директордың орынбасарына беріледі)

Мұғалім _________________________________________________________
Барлық оқушылар _________
|Сынып |Түсіну |Түсінбеу |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А сынып | | | | |

(кесте барлық 4 параллель сыныптарға толтырылады)

Кесте № 7.3
Мектептің жалпы кестесін толтыру үлгісі
Оқушылардың «Мәдениетті адам» туралы түсінігінің
теориялық деңгейі.
(мектеп директорына беріледі)

Мектеп (гимназия) ______________________________________________ Мектеп
директоры ________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: __________
|Сыныптар, |Түсіну |Түсінбеу |
|оқушылар саны | | |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |

(№7.3 кестесі Облыстық БЖИ-на, ББД-не,
Балалардың құқықтарын қорғау департаментіне беріледі)

Кесте № 7.4

Облыстың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Оқушылардың «Мәдениетті адам» туралы түсінігінің
теориялық деңгейі.
(Облыстық БЖИ-ты, ББД-ті,
Балалардың құқықтарын қорғау департаменті толтырады)

Облыс __________________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: ___________
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар, |Түсіну |Түсінбеу |
|оқушылар саны | | |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |
|Облыс бойынша | | | | |
|жалпы нәтиже | | | | |

(№7.4 кестесі Өзін-өзі тануды ендіруді бақылау және координациялау Кеңесіне
және «Бөбек» ҰҒПББСО-на беріледі).

8. Жалпыға бірдей қағидаларды түсіну және дәлелдеу
Оқушылар пайымдауларды жақсы айырып таниды, бірақ оларды дәлелдеу
кезінде қиындықтар туындайды. Бұндай сыныптардың оқушыларын пайымдауға және
өз таңдауын дәлелдеуге үйрету керек. Танымдық деңгей 90 % тең, жалпыға
мәлім ақиқаттар оқушыларда қиындықтар тудырмауы керек. Егер бұл
пайымдауларды сыныптағы оқушылардың 75%-ы және одан көбісі дәлелдесе,
тапсырманы толығымен орындалды деп есептеуге болады. Егер, 75 %-дан төмен
болса, онда сынып тапсырманы орындай алмады, яғни өз пайымдауларын дәлелдей
алмайды деуге болады.
Кесте № 8.1
Жеке көрсеткіштер кестесін толтыру үлгісі
I Критерий
Жалпыға бірдей ақиқат қағидаларды таңдаудың дұрыстығы
(мұғалім толтырады)
Сынып _____________________
Мұғалім _______________________________________________________
Барлық оқушылар _____________
|№ |Оқушылардың фамилиясы, |Дұрыс |Дұрыс емес |
| |аты-жөні | | |
|1 |Асқаров Қайсар |( | |
|2 |Естаева Назгүл |( | |
|3 |Диярова Әсел | |( |
|4… |Бекенов Дәулет |( | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |Дұрыс |Дұрыс емес |
| |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | |
| | | | | |

Кесте № 8.1
Жеке көрсеткіштер кестесін толтыру үлгісі
II Критерий
Жалпыға бірдей қағидаларды дәлелдеу
(мұғалім толтырады)

Сынып _____________________
Мұғалім _______________________________________________________
Барлық оқушылар _____________
|№ |Оқушылардың фамилиясы, |Таңдау |Таңдау |
| |аты-жөні |дәлелденген |дәлелденбеген |
|1 |Асқаров Қайсар |( | |
|2 |Естаева Назгүл |( | |
|3 |Диярова Әсел | |( |
|4… |Бекенов Дәулет |( | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |Таңдау |Таңдау |
| |дәлелденген |дәлелденбеген |
| |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | |
| | | | | |

Кесте № 8.2

Сыныптың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Критерий I
Жалпыға бірдей ақиқат қағидаларды таңдаудың дұрыстығы
(директордың орынбасарына беріледі)

Мұғалім ________________________________________________________
Барлық оқушылар _________

|Сынып |Дұрыс |Дұрыс емес |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А сынып | | | | |

(кесте барлық 4 параллель сыныптарға толтырылады)
Кесте № 8.2

Сыныптың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Критерий II
Жалпыға бірдей қағидаларды дәлелдеу
(директордың орынбасарына беріледі)

Мұғалім ________________________________________________________
Барлық оқушылар _________
|Сынып |Таңдау дәлелденген |Таңдау дәлелденбеген |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А сынып | | | | |

(кесте барлық 4 параллель сыныптарға толтырылады)

Кесте № 8.3

Мектептің жалпы кестесін толтыру үлгісі
Критерий I
Жалпыға бірдей ақиқат қағидаларды таңдаудың дұрыстығы
(мектеп директорына беріледі)

Мектеп (гимназия) _______________________________________________
Мектеп директоры _______________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: __________

|Сыныптар, |Дұрыс |Дұрыс емес |
|оқушылар саны | | |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |

(№ 8.3 кестесі Облыстық БЖИ-на, ББД-не,
Балалардың құқықтарын қорғау департаментіне беріледі)

Кесте № 8.3
Мектептің жалпы кестесін толтыру үлгісі
Критерий II
Жалпыға бірдей қағидаларды дәлелдеу
(мектеп директорына беріледі)

Мектеп (гимназия) _______________________________________________
Мектеп директоры ________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: __________

|Сыныптар, |Таңдау дәлеледенген |Таңдау дәлеледенбеген |
|оқушылар саны | | |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |

(№ 8.3 кестесі Облыстық БЖИ-на, ББД-не,
Балалардың құқықтарын қорғау департаментіне беріледі)

Кесте № 8.4
Облыстың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Критерий I
Жалпыға бірдей ақиқат қағидаларды таңдаудың дұрыстығы
(Облыстық БЖИ-ты, ББД-ті,
Балалардың құқықтарын қорғау департаменті толтырады)

Облыс __________________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: ___________
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар, |Дұрыс |Дұрыс емес |
|оқушылар саны | | |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |
|Облыс бойынша | | | | |
|жалпы нәтиже | | | | |

(№ 8.4 кестесі Өзін-өзі тануды ендіруді бақылау және координациялау
Кеңесіне және «Бөбек» ҰҒПББСО-на беріледі).

Кесте № 8.4

Облыстың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Критерий II
Жалпыға бірдей қағидаларды дәлелдеу
(Облыстық БЖИ-ты немесе ББД-ті толтырады)

Облыс __________________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: ___________
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар, |Таңдау дәлелденген |Таңдау дәлелденбеген |
|оқушылар саны | | |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |
|Облыс бойынша | | | | |
|жалпы нәтиже | | | | |

(№ 8.4 кестесі Өзін-өзі тануды ендіруді бақылау және координациялау
Кеңесіне және «Бөбек» ҰҒПББСО-на беріледі).
9. Адамгершілік тәрбиенің деңгейін анықтауға арналған жағдаят.
Бұл жағдаят барлық жобалы әдістердегі сияқты оқушы өзін жазылған
әңгімедегі кейіпкерлердің орнына қоятындығымен маңызды.
Балалар өздерін әртүрлі жағынан көрсетеді. Егер ұлдар шоколадты қызға
берсе, онда мұны нәзік жандарға деген адамгершілік мәдениетінің көрінісі
ретінде қарауға болады. Егер балалар шоколадты теңдей бөліп алса, бұл
коммуникативтік ілтипатшылдықты көрсетеді. Балалар алғыс білдіріп
шоколадты кейін қайтарып беруі де мүмкін. Бұл қылықтар осы жастағы
балаларға табиғи нәрсе. Балалар шоколадты (ол уланған болуы мүмкін) деп
қайтарып беретін болса, әжейдің қайырымды әрекетін қабылдамай қойса, онда
мұндай әрекеттер балалардың әдебін көрсетпейді, ол өздеріне үлгі ретінде
танитын үлкендердің әсерінен деп айтуға болады.

Кесте №9.1

Жеке көрсеткіштер кестесін толтыру үлгісі
Адамгершілік тәрбиенің деңгейін анықтау
(мұғалім толтырады)

Сынып _____________________
Мұғалім _______________________________________________________
Барлық оқушылар _____________

|№ |Оқушылардың фамилиясы, |Адамгершілік |Әдептілік жайлы |
| |аты-жөні |таңдау |түсініктердің бар|
| | | |немесе жоқтығын |
| | | |негіздеуге |
| | | |арналған таңдау |
| | | |сипаты |
|1 |Асқаров Қайсар |( | |
|2 |Естаева Назгүл |( | |
|3 |Диярова Әсел | |( |
|4… |Бекенов Дәулет |( | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |Адамгершілік |Әдептілік жайлы |
| |таңдау |түсініктердің бар|
| | |немесе жоқтығын |
| | |негіздеуге |
| | |арналған таңдау |
| | |сипаты |
| |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | |
| | | | | |

Кесте № 9.2
Сыныптың жалпы кестесін толтыру үлгісі
Адамгершілік тәрбиенің деңгейін анықтау
(мектеп директорының орынбасарына беріледі)

Мұғалім ________________________________________________________
Барлық оқушылар _________

|Сынып |Адамгершілік таңдау |Әдептілік жайлы түсініктердің|
| | |бар немесе жоқтығын |
| | |негіздеуге арналған таңдау |
| | |сипаты |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А сынып | | | | |

(кесте барлық 4 параллель сыныптарға толтырылады)
Кесте № 9.3

Мектептің жалпы кестесін толтыру үлгісі
Адамгершілік тәрбиенің деңгейін анықтау
(мектеп директорына беріледі)

Мектеп (гимназия) _______________________________________________ Мектеп
директоры _______________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: __________

|Сыныптар, |Адамгершілік таңдау |Әдептілік жайлы түсініктердің|
|оқушылар саны | |бар немесе жоқтығын |
| | |негіздеуге арналған таңдау |
| | |сипаты |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |

(№ 9.3 кестесі БЖИ, ББД-не беріледі)

Кесте № 9.4
Мектептің жалпы кестесін толтыру үлгісі
Адамгершілік тәрбиенің деңгейін анықтау
(Облыстық БЖИ-ты, ББД-ті,
Балалардың құқықтарын қорғау департаменті толтырады)

Облыс __________________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: ___________
| |
|Сыныптар, |Адамгершілік таңдау |Әдептілік жайлы түсініктердің|
|оқушылар саны | |бар немесе жоқтығын |
| | |негіздеуге арналған таңдау |
| | |сипаты |
| |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | |
|4 Б – | | | | |
|4 В – | | | | |
|4 Г – | | | | |
|Барлығы | | | | |
|Облыс бойынша | | | | |
|жалпы нәтиже | | | | |

(№ 9.4 кестесі Өзін-өзі тануды ендіруді бақылау және координациялау
Кеңесіне және «Бөбек» ҰҒПББСО-на беріледі).

10. «Қандай сұлу әлем!» шығармасын талдау.
Шығарма бізге оқушының өз ойын жеткізе алу, алмау деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді. Тақырыптың мазмұнының ашылуына қарай түсіну-өз ойын айту
түйіндері тексеріледі. Іс-әрекеттің осындай түріне 4 -сыныпта ерекше назар
аудару керек. Өйткені, оқушы өз ойын жеткізу арқылы қоршаған болмыстарға
көзқарасын білдіреді.
Егер, бір сыныптағы оқушылардың 75%-і тапсырманы «жақсы», «өте жақсыға»
орындаса, бұл қажетті деңгейге жеткендігін көрсетеді. Егер, көрсеткіштер
бұдан төмен болса, онда оқушыларға өмірлік ұстанымдарының, өзіне және
қоршаған әлемге деген көзқарасының қалыптасуына көмектесетін еркін
тақырыптағы шығармалар жаздырту керек.
Кесте № 10.1
Жеке көрсеткіштер кестесін толтыру үлгісі
«Қандай сұлу әлем!» шығармасын талдау
(мұғалім толтырады)

Сынып _____________________
Мұғалім _____________________________________________________
Барлық оқушылар _____________
|№ |Оқушылардың фамилиясы, |Нашар |Жақсы |Өте жақсы |
| |аты-жөні | | | |
|1 |Асқаров Қайсар | |( | |
|2 |Естаева Назгүл | | |( |
|3 |Диярова Әсел | | |( |
|4… |Бекенов Дәулет |( | | |
|Сыныптың жалпы нәтижесі |Нашар |Жақсы |Өте жақсы |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|Барлығы | | | | | | |
| | | | | | | |

Кесте № 10.2
Сыныптың жалпы кестесін толтыру үлгісі
«Қандай сұлу әлем!» шығармасын талдау
(директордың орынбасарына беріледі)

Мұғалім _________________________________________________________
Барлық оқушылар _________
|Сынып |Нашар |Жақсы |Өте жақсы |
|4 А сынып |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
| | | | | | | |

(кесте барлық 4 параллель сыныптарға толтырылады)

Кесте № 10.3

Мектептің жалпы кестесін толтыру үлгісі
«Қандай сұлу әлем!» шығармасын талдау
(мектеп директорына беріледі)

Мектеп (гимназия) _______________________________________________
Мектеп директоры ________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: __________
|Сыныптар, |Нашар |Жақсы |Өте жақсы |
|оқушылар саны | | | |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | | | |
|4 Б – | | | | | | |
|4 В – | | | | | | |
|4 Г – | | | | | | |
|Барлығы | | | | | | |

(№ 10.3 кестесі Облыстық БЖИ-на, ББД-не,
Балалардың құқықтарын қорғау департаментіне беріледі)

Кесте № 10.4
Облыстың жалпы кестесін толтыру үлгісі
«Қандай сұлу әлем!» шығармасын талдау
(Облыстық БЖИ-ты, ББД-ті немесе
Балалардың құқықтарын қорғау департаменті толтырады)

Облыс __________________________________________________________
4 сыныптардағы барлық оқушылар саны: ___________
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар, |Нашар |Жақсы |Өте жақсы |
|оқушылар саны | | | |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | | | |
|4 Б – | | | | | | |
|4 В – | | | | | | |
|4 Г – | | | | | | |
|Барлығы | | | | | | |
|Аудан (қала) Орта мектеп (гимназия) №… |
|Сыныптар, |Нашар |Жақсы |Өте жақсы |
|оқушылар саны | | | |
| |Саны |% |Саны |% |Саны |% |
|4 А – | | | | | | |
|4 Б – | | | | | | |
|4 В – | | | | | | |
|4 Г – | | | | | | |
|Барлығы | | | | | | |
|Облыс бойынша жалпы нәтиже | | | | | | |

(№ 10.4 кестесі Өзін-өзі тануды ендіруді бақылау және координациялау
Кеңесіне және «Бөбек» ҰҒПББСО-на беріледі).

Қорытынды
Оқушылардың іс-әрекетінің когнитивтік өрісі олардың құндылықтар жайлы
елестері және адамгершілік қағидаларын түсінумен қалыптасады. Когнитивтік
аспект балалардың адамгершілік туралы, оның когнитивті дағдыларының
пайымдау барысындағы өзгерістерін зерттейді. Когнитивтік дамуды эмоцияға
сілтеме жасамай-ақ, талдауға болады бірақ эмоционалдық дамуды меңгеру
әлеуметтік, когнитивтік және лингвистикалық дамумен байланыстырылып қаралуы
қажет.
Іс-әрекеттің эмоционалды-құндылық өрісі сауалнамада оқушылардың берілген
немесе өмірлік жағдаяттарға қарау негізінде көрінеді, яғни бала
адамгершілік көзқараспен мәнді қандай сезімді бастан кешірсе ол оның
лингвистикалық дамуына әсер етеді. Эмоцияның когнитивтік дамуы түсінумен,
айқындаумен және адамның сезімдерін, әртүрлі эмоцияларын танып білумен
байланысты. Әлеуметтік даму жасалған іс-қылықтардан көрінеді.
Адамгершіліктің мінез- құлықтық өрісі іс-қылықтарында адамгершілікті
көрсетумен, және әлеуметтік жарамды, мақұлданған адамгершілік қылықтармен
байланысты. Іс-әрекеттің мінез- құлықтық өрісі оқушылардың берілген
жағдаяттағы адамгершілік таңдауды ойлаумен айқындалады.
Төртінші сыныпта барлығы:
1) 10 тапсырма: когнитивтік компонентке – сегіз тапсырма (1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 10,); эмоционалды-құндылыққа – екі тапсырма (4, 10); мінез- құлықтық
компонентке – екі тапсырма (5, 9);
2) Когнитивті түрдегі тапсырмалар эмоционалдық құндылықтармен шиеленіседі
(4, 10). Бұл тапсырмалар оқушылар бастауыш сыныпты бітіріп жатқандықтан
көлемдірек және күрделірек етіп берілген.

Ұқсас жұмыстар
Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану
Өзін-өзі тану - жаңа заман педагогикасы
ТҰЛҒАНЫҢ ӨЗІН - ӨЗІ ТАНУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ
Экологиялық факторлар
ПӘНАРАЛЫҚ ЕСЕПТЕР ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырудағы өзін-өзі тану пәнінің ролі
Саусақтардың ұсақ моторикасының үлкен мүмкіндіктері
Функционалдық сауаттылық - білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары
ТӘРБИЕ САҒАТЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Адамның ақыл парасаты мінез-құлқынан басталады
Пәндер