Файл қосу

Математика. Функцияның кестемен берілуі

Пән: Математика

<<Сабақтың ><тақырыбы:>< ><Функцияның ><кестемен ><берілуі>
<Сабақтың ><мақсаты:>
<А) ><Оқушылар ><кестемен ><берілген ><функционалдық ><тәуелділікті
><түсіне ><білулері ><керек, ><функционалдық ><тәуелділікті ><кестеге
><толтырып ><үйренулері ><керек;>

<Ә) ><Оқушьшардың ><білімділік ><дағдыларын ><қалыптастыру, ><аргументнің
><берілген ><мәтініне ><сәйкес ><функцияның ><мәнін ><табуды ><және
><функцияның ><мәніне ><сәйкес ><аргументнің ><мәнін ><табуды
><үйрену>
<Б) ><Оқушьшарды ><өзара ><көмекке ><үйрету, ><экологиялық ><тәрбие
><беру.>

<Сабақтың ><түрі:>< ><жаңа ><білімді ><меңгерту>
<Сабақтың ><әдісі: >< >< >< >< >< >< >< ><сұрақ ><- ><жауап>
<Сабақтың ><көрнекілігі:>< ><интерактивті ><тақта>
<Сабақтың ><барысы:>
<Ұйымдастыру ><кезеңі>
<Бүгін ><сабақта>
- <Ой ><- ><толгау>
- <Білімдіге ><өріс ><кең>
- <«Кім ><тез» ><ойыны>
- <«Кітап ><- ><білім ><бұлагы»>
- <Қызықты ><экологиялық ><есептер>
<Бекіту>
<Үйге ><тапсырма>
<Бағалау>
<«Ой ><-толғау»>
<Үй тапсырмасы №1280, ><1281>
<Қайталау ><сұрақтары:>
<Функция ><дегеніміз ><не?>
<Функционалдық ><тәуелділіктің ><жазылуының ><жалпы ><түрі ><қандай?>
<Функцияның ><анықталу ><аймағы ><деген ><не?>
<Функцияның ><мәндерінің ><аймағы ><деген ><не?>
<<Р=3а ><формуласында ><тәуелсіз ><айнымалы ><мен ><тіуелді> <айнымалыны
>ата
<><«Функция ><мәндерінің ><лабиринті» ><ойыны>

<[pic]>

<Ойын ><шарты: ><ішкі ><дөңгелектегі ><аргументтің ><берілген ><мәніне
><сәйкес ><сыртқы>
<тіктөртбқрышқа ><функцияның ><мәнін ><жазу ><керек.>
<«Білімдіге ><өріс ><кең»>
<Функция ><кестемен ><берілгенде ><аргумент ><пен ><оған ><сәйкес
><функцияның ><мәндері ><кестеде ><көрсетіледі. ><Функция ><кестемен
><берілгенде ><аргументтің ><мәндері ><бір ><қатарға ><жазылса, ><әр
><мәнге ><сәйкес ><функцияның ><мәні ><екінші ><қатарға ><жазылады.
><Функция ><кестемен ><берілгенде ><көбінесе ><аргументтің ><мәндері
><белгілі ><бір ><тұрақты ><қадаммен ><алынады. ><Қадам ><- ><кестедегі
><аргументтің ><катар ><тұрған ><екі ><мәнінің ><айырмасы.>

<Тәулік ><бойындағы ><ауа ><температурасының ><өзгерісі:>
|<Уақыт,> |<2> |<4> |<6> |<8> |<10> |
|<У=2х+1> | | | | | |

<<2. >< >< ><Кестені ><формуламен ><бер ><және ><қадамын ><анықта:>
|х<>< >< >< ><> |

<(минут)> |<0> |<1> |<2> |<3> |<4> |<5> |<6> |<7> |<8> | | |<17> |<35>
|<50> |<65> |<75> |<85> |<90> |<95> |<100> | |<Ыдыстағы ><судың ><алғашқы
1. ><температурасы ><неше ><градус?>

2. <Ыдыстағы ><су ><неше ><минут ><қыздырған ><соң ><қайнаған?>

3. <Ыдыстағы ><суды ><4 ><мин ><қыздырғанда ><оның ><температурасы
><алғашқы ><температурасына ><қарағанда ><неше ><градусқа
><көтерілген?>
<В ><тобы:>
<№ ><1294>
<Функцияны ><кестемен ><беріңдер: [pic]>
мұндағы
[pic], қадамы екіге тең
<№1296>
<><сағат)> |<1> |<1/2> | |<3/5> |<1/4> |<7/20> | |<У(минут)> |<60> |
|<40> |<36> | |<21> | |<1.><>< ><Кестедегі ><бос ><орындарды
><толтырыңдар.>>
<2. <><У ><тің ><мәндерінің ><х ><тің ><мәндеріне ><тәуелділігін
><өрнектейтін ><формуланы ><жазыңдар.>
<- ><Қызықты ><экологиялық ><есептер>
<1. ><6-сыныптың ><«Математика» ><оқулығын ><тиражбен ><шығару ><үшін
><орманнан ><қанша ><ағаш ><кесу ><керек? ><(1000 ><м><2>< ><қағаз ><алу
><үшін ><орманның >1/4< ><га-нан ><ағаш ><кесу ><керек)>
2. <><Сабақ ><соңында ><6б><сыныбы ><оқушыларынан ><75 ><грамм ><қағаз
><қалдықтары ><қалған. ><Бір ><оқушы ><1 ><күнде ><қанша ><қағаз ><қалдығын
><тастайды? ><Мектеп ><бойынша ><ше?>
<(><мектепте ><649 ><оқушы)>
<Бір ><жылда ><мектеп ><бойынша ><қанша ><қағаз ><қалдығы ><қалады? ><(204
><күн)>
<Сабақты ><бекіту ><сұрақтары:>
1. <Функция ><кестемен ><қалай ><беріледі?>
2. <Кестенің ><қадамы ><деген ><не?>
3. <Аргументтің ><берілген ><мәніне ><сәйкес ><функцияның ><мәнін ><қалай
><табамыз?>
<Үйге тапсырма: №1288, >< >< ><№1289, >< >< ><№1294(2), >< >< ><№1295
><Багалау>>
>Ұқсас жұмыстар
Күнтізбелік жоспарлау. 6 бағдарлы сынып
Функцияның кестемен берілуіне есеп шығару
Қай түзу перпендикуляр түзу
Функцияның қасиеттері. Экстремумдары
Деңгейлік тапсырмалар орындау
Білім технологиялары
Оқушыларды ұлттық бірыңғай тестіге дайындаудың тиімді жолдары туралы іс-тәжірибем
Теңдеуге есептер шешу
Шамалардың арасындағы тәуелділік
Функциялар және графиктер
Пәндер