Файл қосу

Келтіру формуласы

Пән: Әртүрлі
Дәстүрден тыс формадағы ойын сабақ "Өз ойының"

Мақсаты: Білімділік: Интерактивті тақта көмегімен бірыңғай ұлттық
тестілеуге дайындық ретінде білімдерін тиянақтау.

Дамытушылық: Оқушылардың ой-өрісін, математикалық қабілетін дамыта отырып,
пәнге деген белсенділігін арттыру.

Тәрбиелілік: Тез шешім қабылдай білуге, өз білімін көрсете алу қасиеттерін
ашып көрсету. Жауапкершілікке тәрбиелеу.

Ойын шарты

Сынып 4 топқа бөлінеді. Әр топ өз қалауымен тақырып пен ұпай таңдайды. Егер
жауабы дұрыс болса ұпай қосылады, жауабы дұрыс болмаса ұпай саны алынады.
Ойын соңында әр топ ең көп жұмыс жасап, жауапты дұрыс тауып отырған оқушыны
атайды және сол оқушылар білімі бағаланады.

Ойынның барысы: I айналым

|Дәрежелер | 10 | 20 | 30 |40 |50 |
|Қысқаша көбейту| 10 | 20 | 30 |40 |50 |
|формулалары | | | | | |
| Квадрат | 10 | 20 | 30 |40 |50 |
|теңдеулер | | | | | |
|Графиктер | 10 | 20 | 30 |40 |50 |

Дәрежелер

Кез келген санның 0 дәрежесі.

Негіздері бірдей дәрежелерді көбейту, бөлу

Дәрежені дәрежелеу (аm)n

Бүтін теріс көрсеткішті дәреже а –n

Рационал көрсеткішті дәреже

Қысқаша көбейту формулалары

Екі өрнектің қосындысының квадраты (а+b)2

Екі өрнектің квадраттарының айырмасы а2-в2

Екі өрнектің кубтарының қосындысы а3+b3

Екі өрнектің айырмасының кубы (а-b)3

(3х+7)3 =

Квадрат теңдеулер

D=0 болса, квадрат теңдеу түбірінің формуласы

Келтірілген квадрат теңдеуде b – жұп сан болғандағы түбірлерінің формуласы

Егер а+b+c=0 болса, ах2+bx+c=0 теңдеуінің түбірлері

Виет теоремасы

Квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу: ах2+bx+c=

Графиктер

Кері пропорционалдықтың графигі қалай аталады?

y=x123 функциясының графигі қай координаталық ширектерде орналасқан?

Квадраттық функциясының графигі неге қарағанда симметриялы?

Қандай жағдайда көрсеткіштік функциясының графигі өседі?

Логарифмдік функция қай нүктеде 0 мәніне ие болады?

II – айналым

|Тригонометрия | 10 | 20 | 30 |40 |50 |
|Прогрессиялар | 10 | 20 | 30 |40 |50 |
| Туынды | 10 | 20 | 30 |40 |50 |
|Логарифмдер | 10 | 20 | 30 |40 |50 |

Тригонометрия

Есепте: arcsin1/2+arccos√3/2

y=cosx функциясының ширектердегі таңбасы?

Қос аргументті тригонометриялық функциялар формуласы

Келтіру формуласы

Жарты аргументті тригонометриялық функциялар формуласы Прогрессиялар

Арифметикалық прогрессияның айырмасы мен геометриялық
прогрессияның еселігін табу үшін...

6; а2; 58; ... – арифметикалық прогрессия
3; b2; 12; ... –
геометриялық прогрессия берілген.

Белгісіз мүшелерді тап.

Прогрессиялардың n-ші мүшелерінің формулалары қандай?

|q|<1 болғандағы шексіз геометриялық прогрессияның қосындысы

Прогрессиялардың алғашқы n мүшелерінің қосындысы

Туынды

Тұрақты санның туындысы

(√x)´- ?

(ctgu)´-?

(au)´-?

(logau)´-?

Логарифмдер

а негізді а санының логарифмі

logam√b = ?

logakb = ?

Бөлшектің логарифмі неге тең?

Жаңа негізге келтіру формуласы

III - айналым

|Дұрыс | 10 | 20 | 30 |40 | 50 |
|көпбұрыштар | | | | | |
|Шеңбер | 10 | 20 | 30 |40 | 50 |
|Төртбұрыштар | 10 | 20 | 30 |40 | 50 |

Дұрыскөпбұрыштар

Дұрыс үшбұрыштың ауданы

Дұрыс көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы қалай есептеледі?

Дұрыс алтыбұрышқа іштей, сырттай сызылған шеңбер радиустары

Дұрыс үшбұрыштың сыртқы бұрышы неге тең?

Егер квадраттың әр қабырғасын 3 есе арттырса, оның ауданы қалай өзгереді?

Шеңбер

Шеңбер ұзындығы, ауданы

Доға ұзындығы

Қандай шеңбер үшбұрышқа сырттай сызылған деп аталады?

Сектор ауданы

Шеңбердің радиустарына тең АВ хордасы А нүктесінде жүргізілген жанамамен
қандай бұрыштар жасайды?

Төртбұрыштар

Ромбтың периметрі, ауданы

Квадраттың диагоналы, ауданы

Трапецияның орта сызығы, ауданы

Параллелограммның қасиеттері

Квадратқа іштей, сырттай сызылған шеңбер радиустары

Қорытындылау

-----------------------Ұқсас жұмыстар
Үшбұрыштың периметрінің формуласы
Келтіру формулалары
5 класс емтихан сұрақтары
Кері тригонометриялық теңдеу, теңсіздіктер
Анықталған интеграл. Ньютон-Лейбниц формуласы туралы
Растрлық графика
Тригонометрия формулалары
Тест жұмысы. Ашық сабақ
Анықталған интеграл жайлы ақпарат
Екі өрнектің кубтарының айырымы
Пәндер