Файл қосу

ЖАСТАРДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Пән: Әртүрлі
ЖАСТАРДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Мусина А Қазиханқызы, Байрахметова Гүлжан Райымқызы
Ақтөбе қаласы
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған
мамандандырылған мектеп-интернат

 Ақпараттық мәдениет дегенiмiз - адамға ақпараттық кеңістіктің
қалыптасуына қатыcyғa және ол кeңicтіктe epкін бағдарлай алуға, ақпараттық
өзара ic-әрекетке түсуге мүмкiндiк беретiн бiлiм деңгейi. Э.Л.Семенюктiң
пiкiрi бойынша "ақпараттық мәдениет - адамның, қоғамның немесе оның бiр
бөлiгiнiң ақпааттармен жұмыс iстеудiң барлық түрлерi - ақпараттарды алу,
өңдеу, жинақау және осының негiзiнде сапалы жаңа aқпаратты құру және
 практикалық қолдану  бойынша жетiлу деңгейi".
Қазақстан Республикасында ғылыми - техникалық прогрестің негізгі
белгісі – қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. Қоғамды
ақпараттандыру – экономиканың, ғылымның, мәдениеттің дамуының негізгі
шарттарының бірі. Осы мәселені шешудегі басты рөл білім беру ордаларына
жүктеледі.
Ақпараттық мәдениетті, сауатты адам - ақпараттың қажет кезін сезіну,
оны тауып алуға, бағалауға және тиімді қолдануға қабілетті, ақпарат
сақталатын дәстүрлі және автоматтандырылған құралдарын пайдалана білуі
керек.
Қарастырылып отырған мәселе "Жаңа ақпараттық - коммуникациялық
технологиялар" ұғымының пайда болуымен және бiлiм беру саласында
компьютердiң қолданыла бастауымен тығыз байланысты.
Жаңа коммуникациялық технологияларды пайдаланудың басты мақсаты -
оқушылардың оқу материалдарын толық меңгеруі үшін оқу материалдарының
практикалық жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік беру. Бұл мақсаттарға жету
жолында электрондық оқулықтар, тексеру программалары, оқыту программалары
сияқты программалық өнімдер қызмет етеді.
Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік техника негізінде
ақпаратты жинау, сақтау, өндеу және тасымалдау істерін қамтамасыз ететін
математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар
жиыны.
 Коммуникация – ақпаратты тасымалдап жеткізу әдістері мен
механизмдерін және оларды жазып жинақтап жеткізу құрылғыларын қамтитын
жалпы ұғым .
Жаңа коммуникациялық технологияларды пайдаланудың басты мақсаты-
оқушылардың оқу материалдарын толық меңгеруі үшін оқу материалдарының
практикалық жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік беру. Бұл мақсаттарға жету
жолында электрондық оқулықтар, тексеру программалары, оқыту программалары
сияқты программалық өнімдер қызмет етеді. Білім саласында компьютер оқушы
үшін оқу құралы, ал мұғалім үшін жұмысшы болып табылады. Оның қолданылуы
нәтижелі болуы үшін бағдарламалық құралдар толық түрде мұғалімнің және
оқушының алдына қойған мақсатына жетуін және шығару жолдарын қамтамасыз ету
керек.
Бүгінде біз орта білім беруді одан әрі ақпараттандырудың келесі
кезеңіне көштік, ол мазмұндық тұрғыда болады және компьютерлік
сауаттылықтан жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетінің іргелі операциялық
негіздеріне ауысуды білдіреді, мұнда әрбір оқушы ақпаратқа, қазіргі
ақпараттық технологияларға назар салып қана қоймай, оны тиімді қолдана
білуі, Интернет ғаламдық ақпарат желісін пайдалана алуы тиіс.
Алайда, білім беру жүйесінде білімдік және ақпараттық технологияларды
іс жүзінде үйлестіре қолдануда кемшіліктер кездеседі. Оның үстіне
ақпараттық технологияның тез жаңаруы мәселені қиындата түседі. Жағдайды
жақсарту үшін білім беру технологиялары мен ақпараттық қарым-қатынастық
технологияларды кіріктіру қажет, сонда педагог өзі білетін, жақсы
меңгерген, бейімделген техникалық құралдарды сабақта тиімді қолданады.
Қазіргі технологияларды білім жүйесіне енгізгенде, оқыту материалдарының
педагогикалық мазмұндылығы мен әркімнің өзінің үйренуіне жағдай жасаудың
маңызы зор. Оқыту ісінің тиімділігі мен сапасы көбінесе өздігінен оқып
үйрену процесін тиімді ұйымдастыру мен пайдаланатын материалдардың сапасына
тәуелді болады.
Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту
процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік
байланыстар мен заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде - өздерінің кәсіби
потенциалдарының қалыптасуына жол ашуы керек.
Адамның жас шaғында жетiлдiрiлмеген ойлау қабiлетi сол қалпында қалып
қоятыны белгiлi. Сондықтан қазiргi ақпараттық қоғамдaғы өміpге балаларды
дайындау үшiн олардың тек ойлау қабiлетін, анализ бен синтез жасау
мүмкiндiктерiн ғана дамытып қоймай, оқыту процесiнiң ең маңызды бөлiгi -
aқпараттық мәдениет элементтерiн бойларына сiңiрiп, ұғындыру керек.
Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау
қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы
заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары
деп есептейміз.     

Қолданылған әдебиеттер:

1. Мурзабекова З.Р. «Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар».
Ақтөбе -2009ж
2. «Информатика и образование». Журнал. № 3, 2008 ж
3. Михеев Е.В.Информационные технологии. Москва – 2007,57. Информатика
гуминитарлық мамандық студенттері үшін оқу- әдістемелік кешені.

Ақтөбе мемлекеттік
педагогикалық институтына

Өтініш

1. Аты-жөні Мусина Амангүл Қазиханқызы,
Байрахметова Гүлжан Райымқызы
2. Жұмыс орны М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға
арналған мамандандырылған мектеп-интернат
3. Қызметі Информатика пәні мұғалімі
4. Ғылыми дәрежесі -
5. Ғылыми атағы -
6. Баяндама тақырыбы Жастардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру
7. Бағыты Ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды жоғары
оқу орны және орта мектепте қолданудың әдістері
8. Пошталық мекен-жайы aktdaryn@mail.ru
9. Байланыс телефондары 8(7132)211561, 211073Ұқсас жұмыстар
Технология пәнін оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың тиімділігі
Сынып сағаты
Жылдық тәрбие жоспары 9 сынып
Бағдарламаны іске асыру кезеңдері
Ақпараттық коммуникациялық технологиялар
Бастауыш сыныпта информатиканы оқыту
Инновациялық технологиялар жағдайында маманның құзыреттілігін қалыптастыру жолдары
АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТ
Тәрбие үдерісі-тұтас педагогикалық үдерістің құрамды бөлігі
Судағы шам
Пәндер