Файл қосу

«паскаль – программалау тілі», «паскаль тілінде программа дайындау жолдары»

Пән: Информатика


Кобланов Ренат Жаксылыкович

Ақтөбе облысы
Әйтеке би ауданы
Северный орта мектебінің
информатика пәнінің мұғалімі

[pic]

«Паскаль – программалау тілі»,
«Паскаль тілінде программа дайындау жолдары»
тараулары бойынша қорытынды
сабақ үлгісі.
9-класс.

Мақсаты:
Оқушылардың өткен тараулар бойынша алған білімдерін
жинақтау, ой - өрісі мен танымдық қабілеттерін дамыту, өз ойларын еркін
жеткізе білу дағдыларын қалыптастыру.

Сабақ барысы:

1. Қайталауға арналған сұрақтар.
[pic]

2. Практикалық жұмыстар.
І. Тапсырма: алгоритмдік тілде жазылған алгоритм бойынша программа
құрыңдар.
|№ |Алгоритм |Программасы |
|1 |Алг есептеу |Программа мәтінін жазып |
| |Арг х |толтырады |
| |Нәт у | |
| |Басы | |
| |y:= 0,5*х*х*х-4 | |
| |Соңы | |
|2 |Алг есеп |Программа мәтінін жазып |
| |Арг х |толтырады |
| |Нәт у | |
| |Басы | |
| |Егер x>0 | |
| |онда y:= 5*х-4 | |
| |бітті | |
| |Соңы | |

ІІ. Тапсырма: графикалық тілде жазылған алгоритм бойынша программа
құрыңдар.
|№ |Алгоритм |Программасы |
|1 | |Программа мәтінін жазып |
| | |толтырады |
| | | |
| | | |
| | | |
| |- + | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|2 | |Программа мәтінін жазып |
| | |толтырады |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ІІІ. Тапсырма:
If j>k then j:=k-2 else k:=k-2;
j, k айнымалыларының мәндерін табыңдар?
|Айнымалылардың бастапқы мәндері |Нәтиже |
|J = 3, k = 5 | |
|J = 3, k = 3 | |
|J = 3, k = 2 | |

ІҮ. Тапсырма:
If a > b then
if b < 0 then c:=a else c:=b
else c:=0 ;
с-ның мәнің табыңдар?

|Алғашқы мәндер |Нәтиже |
|а = 5, b = 3 | |
|а = 2, b = 1 | |

Ү. Тапсырма: арифметикалық өрнектерді Паскаль тілінде жазындар.

[pic]

ҮІ. Тапсырма: программа мәтініндегі қателерді анықтап, кестені
толтырыңдар.

|Қатесі бар программа |Қателері |
|Program Esep; |Қатесіз жазылған программа мәтіні |
|Var a,b,c:INTEGER; |жазылады |
|Begin | |
|Read (a,b,c) | |
|b:=c+1; | |
|S:=a+b+c; | |
|Write (‘s=’,s) | |
|End. | |
|Program Perimetr; |Қатесіз жазылған программа мәтіні |
|Var a,b,p:REAL |жазылады |
|Begin | |
|Read (a,b,p); | |
|p:=2*(a+b) | |
|Write (‘p=’,p) | |
|End; | |
|Program Audan; |Қатесіз жазылған программа мәтіні |
|Var a,b,s:REAL; |жазылады |
|Begin; | |
|Read (a,b); | |
|s:=a*b; | |
|Write (‘s=’,s) | |
|End. | |

ҮІІ. Тапсырма: операторлардың жазылуын бос ұяшықтарға жазыңдар.

[pic]

3. Берілген тапсырмалардың алгоритмін құрып, программасын жазыңдар
(жылдамдыққа).

1. Үшбұрыш табаны мен осы табанға түсірілген биіктік бойынша оның
ауданын есептеу.
2. Параллелограмның ауданын табу.
3. 10 м/с2 үдеумен түскен доп салмағы 2 кг. Ауа кедергісін анықтау.
4. Кез келген бүтін n үшін n! факториалды есептеу. (n!=1*2*3*....* n)

4. Тест тапсырмаларына жауап беру.

1. Егер y:=x+y және х=10, y=x болса, онда y-тың мәні неге тең?

А) 10 Б) 20* В) 60

2. Егер х:=0, х:=х+1, х:=х*х болса, онда х-тың мәні неге тең?

А) 0 Б) 1* В) 2

3. Паскаль тіліндегі логикалық айнымалылар типінің жазылуы.
А) char Б) boolean* В) real
4. Паскаль тіліндегі символдық берілгендер типінің жазылуы.
А) char* Б) integer В) string
5. Паскаль тіліндегі айнымалылар бөлімі
А) label Б) var* В) type
6. byte типті айнымалылар қай аралыққа жатады?
А) [0;65535] Б) [-128;127] В)[0;255] *
7. Егер m - нақты сан болса, онда m+1 өрнегінің мәні қандай болады?
А) real* Б) integer В) boolean
8. 100 mod 10 өрнегінің мәні қандай типке жатады?
А) real Б) integer* В) byte
9.Егер y - бүтін сан болса, онда x:=1.2*y өрнегінің мәні
айнымалылардың қандай типіне жатады?
А) real* Б) integer В) char
10.«Немесе» логикалық операциясының жазылуы.
А) or* Б) not В) and
11.«Және» логикалық операциясының жазылуы.
А) or Б) not В) and*
12. Параметрдің алғашқы, ақырғы мәндерін және қадам мәнін белгілейтін
оператор.
А) for* Б) repeat В) while
13. Программа бөлігіндегі m-нің мәнін анықтаңдар.
m:=0;

While m<3 do

m:=m+1;

А) 3* Б) 4 В) 2

-----------------------

СҰРАҚТАР

Меншіктеу операторының қызметі

Құрама операторлар-дың ұйымдастыры-луы

Бос оператор дегеніміз не?

Көшу операторының қызметі

Құрама оператор дегеніміз не?

Таңдау операторының қызметі

Қайталау командасының қызметі

Стандартты типтер түрлерін атаңдар.

Басы

Енгізу х

Х<0

y:=x-0,5

Шығару у

Соңы

Басы

Енгізу х

y:=x*х*х+2,5*х*х+3,9

Шығару у

Соңы

C=2πR

R=abc:4S

c2=a2+b2-2ab cosγ

D=b2-4ac

ex + sin2 x

(4,285-3,75)*(5,8-3,2)+7,5

Өрнектердің ПАСКАЛЬ
тіліндегі жазылуы

Өрнектің жазылуы толтырылады

Өрнектің жазылуы толтырылады

Өрнектің жазылуы толтырылады

Өрнектің жазылуы толтырылады

Өрнектің жазылуы толтырылады

Өрнектің жазылуы толтырылады

ОПЕРА-ТОРЛАР

Енгізу
операторы

Шартты оператор

Таңдау операторы

Оператор жазылуы

Оператор жазылуы

Арифме-тикалық цикл

Шартын алдын ала
тексеретін
цикл

Шартты соңынан тексеретін
цикл

Оператор жазылуы

Оператор жазылуы

Оператор жазылуы

Оператор жазылуы

-----------------------
1
Ұқсас жұмыстар
Паскаль – бағдарламалау тілі
Программалау тілдері
Паскаль тілінде программалау
Паскаль - программалау тілі. Паскаль тілінің негізгі элементтері. Тілдің алфавиті.
Паскаль - программалау тілі
Ақпаратты сығу программалары
Паскаль-программалау тілі, жоспар, 9-класс
Шығару операторы
Паскаль тілінің алфавиті
Паскаль программалау тілінде геометриялық фигураларды салу
Пәндер