Файл қосу

Қазақстанның өзендері

Пән: География

Бағалау критерилерін қолдану арқы оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуге
баулу.
8 – сынып география пәнінің «Қазақстанның өзендері» тақырыбы бойынша
оқушылардың оқудағы жетістігін бағалау критерилері.

|Оқушылар менгеру керек: |
|Критерий А |
|Гидросфера ұғымын, гидросфераны құрайтын құрам бөліктері не жатадынын, Қазақстан өзен алаптары, өзен жүйесінің |
|ерекшелігін, түсінеді; |
|тақырыптың мазмұнын толық білу; |
|Қазақстан өзендеріне байланысты сандық мәліметтерді біледі; |
|Өзендердің жыл маусымдарына байланыстылығын түсінеді. |
|Критерий В |
|Қазақстан өзендерінің қалай қоректенуі туралы білімі қалыптасқан; |
|Қазақстан аумағындағы өзендердің таралу себептерін біледі; |
|тақырыпқа байланысты қажетті ақпаратты іріктей алады. |
|Критерий С |
| фактілер реттік жүйемен жазып шығу; |
| тақырып бойынша ақпарат көздеріне талдау және сараптау жұмысын жүргізе алады, оларға өзіндік баға береді; |
| ғылыми ақпараттарды тақырып бойынша туындаған проблемаларды шешуде қолдана алады. |
|Критерий D |
|Ел аумағының өзендердің таралуындағы айырмашылықтарын салыстырып, олардың себептеріне өзіндік тұжырым жасайды; |
|Жергілікті жердегі өздердің біріне сипаттама беруге, өзен туралы табиғат құбылыстарына бақылау дағдысы |
|қалыптасқан; |
|шығармашылық жұмыстағы қосымша материлдарды кеңінен қолдану; |

|Критерийлер |Жоғарғы деңгейдегі балдық көрсеткіш |
|А |Білу және түсіну; |5 балл |
|В |Түсіну және ғылыми танымдардың элементтерін қолдану; |5 балл |
|С |Бiліктілік және дағдыларды қолдану критерийі арқылы |7 балл |
| |бағаланады; | |
|D |Ақпаратты жинақтау және презентациялау. |8 балл |
|Жалпы балл |25 балл |

Балды бағалау жүйесіне ауыстыру

|Алған балдың пайыздық мөлшері |Баға |
|22-25 балл, 88-100% |«5» |
|18-21 балл, 74-88% |«4» |
|14-17 балл, 60 -74% |«3» |
| 0-13 балл 60%-дан төмен болса |«2» |

«Қазақстанның өзендері » тақырыбы бойынша оқушының оқудағы жетістігін
бағалаудағы бағалау парағы.

|Оқушылардың аты-жөні |Барлық тапсырмалар |Өзін –өзі |Топ басшысының |Белсенділігі |Қорытынды баға |
| |бағасы |бағалау |бағалауы | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

«Қазақстанның өзендері» №6 бақылау жұмысы.
I.Критерий А: 6ұпай
1-тапсырма.
1.Гидросфера: -------------------------------, ----------------------------
-,-------------------------------,-------------------------, ---------------
------------.
2.85 ( Қазақстанда ірілі- ұсақты өзендерің жалпы саны), 7 (
), 1000 ( ), 1974 ( ), 1700 (
), 3 ( ).

Критерий В: 6 ұпай
2-тапсырма.
Қазақстан өзендерінің қорек көздері:
1.Ертіс ----2------------. Іле---------------------, Жайық-------------
, Сырдария--------------, Есіл----------------, Шу---------, Тобыл----------
------.
1. Мұздықтармен 2. Аралас 3. Жер асты суларынан 4. Жауын –шашын арқылы
2. Солтүстік---1---------------------------- Оңтүстік---------------------
---------------------------
1. Жайық 2.Жем 3. Сырдария 4. Ертіс 5. Есіл 6. Іле 7. Тобыл 8. Обаған

Критерий С: 6 ұпай
|Қазақстанның өзендері |Ертіс |Жайық |Есіл | |Сырдария |Іле |Шу |
| | | | |Тобыл | | | |
|Алаптар | | | | | | | |
|Қай жерден басталады. | | | | | | | |
|Маңыздылығы | | | | | | | |
| Тіршіліктің қандай | | | | | | | |
|түрлері бар | | | | | | | |

Критрий Д: 7 ұпай
Қазақстан өздерінің экологиялық ахуалына сипаттама беру.
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан өзендері. 8-сынып
Қазақстан өзендері
Сарыарқа туралы
Қазақстанның ішкі сулары. өзендер
Қазақстанның топырақ жамылғысы
Солтүстік Қазақстан
Өзен. 6 сынып
Солтүстік қазақ жазығы
Физика және Қазақстан энергетикасы
Алтайдағы жота
Пәндер