Сабақ жоспары :: Әртүрлі

Файл қосу

Идн-мен жұмысШҚО, Зырян ауданы, Зырян қаласы,Әлеуметтік педагог Таукенов Ринат «Зырян
қаласының № 9 орта мектебі» КММ Иднмен бірлескен мектеп жоспары.

Бекітемін
Бекітемін
Зыряндық ҚАІІБ бастығының «№ 9 орта
мектеп» КММ
орынбасары полиция капитаны директоры
_____________
_______________
_________________2012 ж
_________________2012 ж

« № 9 орта мектебі» КММ
Мемлекеттік мекеме бойынша оқушылар арасында құқық бұзушылық, қылмыс пен
қараусыздықтың алдын алу бойынша, Зыряндық ҚАІІБ жасөспірімдер ісі бойынша
бөліммен бірлескен жұмыс жоспары.

|Р/с |Іс-шаралар |мерзімі |жауаптылар |
| |Мектепшілік бақылауда тұрған қиын, қиындық|Қыркүйек |Әлеуметтік педагог, |
| |туғызатын, «тәуекел» топтағы жасөспірімер | |сынып жетекшілер. |
| |санаты бойынша тізім әзірлеу. | | |
| |Жасөспірімдер ісі бойынша бөлімнің |Үнемі |мектеп инспекторы, |
| |полицияның учаскелік инспекторларымен | |әлеуметтік педагог, |
| |бірлесе отырып оқу мекемесінде «тәуекел» | |психолог. |
| |топтардың арасынан қылмыс жасауға икем | | |
| |жасөспірімдерді анықтау, алдын алу | | |
| |шарадарымен қамтамасыз ету. | | |
| |Оқушылар арасында оқудан тойтаратын, |Ай сайын |мектеп инспекторы, |
| |мектеп Жарғысы бұзатын жасөсіпірдерді | |әлеуметтік педагог, |
| |қарау бойынша қылмыстың алдын алу | |психолог. |
| |бағыттаушы кеңесін ұйымдастыру. | | |
| |Жасөспірімдердің ішімдік және темекі |Квартал |мектеп инспекторы, |
| |заттарын сатудың алдын алу мақсатымен |сайын |әлеуметтік педагог, |
| |жасөспірімдер ісі бойынша бөліміндегі | |психолог. |
| |полицияның учаскелік инспекторымен | | |
| |бірлескен жұмыс үшін мектептің өзін-өзі | | |
| |басқару ұйымы арасынан «Полицияның жас | | |
| |достары» атты мектеп ұйымын құру. | | |
| |Ай сайын мектептің мөлтек ауданында оқудан|үнемі |мектеп инспекторы, |
| |әдейі бас тартушы оқушыларды анықтау | |әлеуметтік педагог, |
| |мақсатымен «Жалпы оқу» ұранымен жедел | |психолог. |
| |алдын алу шараларын өткізу. | | |
| |ЖІІБ есепте тұрған қылмыс жасауға икем |үнемі |Мектеп иснпекторы, |
| |жасөспірімдерге психологиялық көмек | |психолог, әлеуметтік |
| |көрсету мақсатымен үнемі жеке жұмыстар | |педагог. |
| |жүргізу. | | |
| |ПНД ден нарколог дәрігерді шақырумен |мамыр |мектеп инспекторы, |
| |«нашақорсыз өмірді таңда» тақырыбымен | |әлеуметтік педагог, |
| |семинар өткізу. | |психолог. |
| |Жасөспірімдер ісі бойынша бөлімнің |Апта сайын |Мектеп иснпекторы, |
| |инспекторларымен жұмыс кездесулерін өткізу| |психолог, әлеуметтік |
| |(барлық жұмыс жоспары бойынша) | |пед. |
| |Жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын алу|Қараша, |мектеп инспекторы, |
| |бойынша әлеуметтік зерттеу жүргізу. |мамыр |әлеуметтік педагог, |
| | | |психолог. |
| |Кешкі уақытта қиын және қиындық туғызатын |Ай сайын |Мектеп иснпекторы, |
| |оқушылардың пәтерлері бойынша, түнгі клуб,| |психолог, әлеуметтік |
| |көшелерге, вокзалдарға тексеру жүргізу. | |педагог. |
| |«Жастар арасында қылмыстын жағдайы», |Кесте |мектеп инспекторы, |
| |«Жасөспірімдер қылмысының мәселелері» |бойынша |әлеуметтік педагог, |
| |тақырыбында мектептің ата-аналар | |психолог. |
| |жиналысында мектеп инспекторымен үнемі | | |
| |хабарламаларын ұйымдастыру | | |
| |Жасөспірімдер ісі бойынша бөлімдегі |үнемі |Мектеп иснпекторы, |
| |полицияның учаскелік инспектоларымен | |психолог, әлеуметтік |
| |бірлесе отырып «шегушілерді» анықтау | |педагог. |
| |мақсатында тексеру жүргізу. Олардың | | |
| |ата-аналарын ӘҚ жайлы ҚРК 336 баптарына | | |
| |сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тарту. | | |
| |Оқушылар арасында қылмыстың алдын алу |Жоспарға |мектеп инспекторы, |
| |мақсатымен «Жасөсіпірім» операциясы |сәйкес |әлеуметтік педагог, |
| |шеңберінде (ҚР ІІМ, ШҚО МІІБ, Зыряндық | |психолог. |
| |ҚАІІБ бұйрығы мәлімдемесі негізінде) | | |
| |жасөспірімдер бағытында республикалық, | | |
| |облыстық, қалалық тексеру шараларына | | |
| |белсене қатысу. | | |
| |Жаппай қалалық би кештері, шаралар, |Іс |мектеп инспекторы, |
| |ұйымдастыру кезінде жасөспірімдер ісі |шараларды |әлеуметтік педагог, |
| |бойынша бөлімнің полицияның учаскелік |ұйымдастыру|психолог |
| |инспекторымен бірлесе отырып мектептің |кезінде. | |
| |әкімшлігі, сынып жетекшілердің | | |
| |кезекшілігін ұйымдастыру. | | |
| |ҚР қолданыстағы заңнамасын насихаттау және|Ай сайын |әлеуметтік педагог, |
| |түсіндіру мақсатымен оқушылар арасында | |психолог |
| |құқықтық тақырыптарға дәрістер, дөңгелек | | |
| |үстелдер өткізу. | | |
| |Жасөспірімдер арасында ішімдіктің алдын |үнемі |мектеп инспекторы, |
| |алу үшін оқушылардың отбасылармен, | |психолог |
| |ата-аналар комитетімен тығыз байланыс | | |
| |орнату. | | |

Келісілді:
ООБ ЗГРОВД полиция аға лейтенанты
___________

« № 9 орта мектебінің» әлеуметтік педагогы
_____________

Бекітемін
Бекітемін
Зыряндық ҚАІІБ бастығының «№ 9 орта
мектеп» КММ
орынбасары полиция капитаны директоры
_____________
_______________
_________________2012 ж
_________________2012 ж

« № 9 орта мектебі»
Мемлекеттік мекеме бойынша оқушылар арасында құқық бұзушылық, қылмыс пен
қараусыздықтың алдын алу бойынша, зыряндық ҚАІІБ жасөспірімдер ісі бойынша
бөліммен бірлескен жұмыс жоспары.
1-тоқсан.
|Р/с|Іс-шаралар |мерзімі |жауаптылар |
| |Мектепшілік бақылауда тұрған қиын, |Қыркүйек |Әлеуметтік педагог, |
| |қиындық туғызатын, «тәуекел» топтағы | |сынып жетекшілер. |
| |жасөспірімер санаты бойынша тізім | | |
| |әзірлеу. | | |
| |ЖІІБ инспекторымен кездесу |Жұма сайын |мектеп инспекторы, |
| | | |әлеуметтік педагог, |
| | | |психолог. |
| |Оқушылар арасында оқудан тойтаратын, |Ай сайын |мектеп инспекторы, |
| |мектеп Жарғысы бұзатын жасөсіпірдерді | |әлеуметтік педагог, |
| |қарау бойынша қылмыстың алдын алу | |психолог. |
| |бағыттаушы кеңесін ұйымдастыру. | | |
| |«Ішімдіктен біз алшақпыз» дискуссия |Қазан |«Азамат» жастар |
| |өткізу. |айында. |ұйымы, әлеуметтік |
| | | |педагог |
| |ЖІІБ есепте тұрған қылмыс жасауға икем |үнемі |мектеп инспекторы, |
| |жасөспірімдерге психологиялық көмек | |әлеуметтік педагог, |
| |көрсету мақсатымен үнемі жеке жұмыстар | |психолог. |
| |жүргізу. | | |
| |«Құқық сағаты» жасөспірімдердің құқығы |қараша |Мектеп иснпекторы, |
| | | |психолог, әлеуметтік |
| | | |педагог. |
| |ПНД ден нарколог дәрігерді шақырумен |қараша |мектеп инспекторы, |
| |«нашақорсыз өмірді таңда» тақырыбымен | |әлеуметтік педагог, |
| |семинар өткізу. | |психолог. |
| |Қиын балалармен және олардың |Апта сайын |психолог |
| |жанұяларымен күнделік жазу жазу арқылы | | |
| |жұмыс жүргізу. | | |
| |Жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын |Қараша |мектеп инспекторы, |
| |алу бойынша әлеуметтік зерттеу жүргізу. | |әлеуметтік педагог |
| |Кешкі уақытта қиын және қиындық |Ай сайын |Мектеп иснпекторы, |
| |туғызатын оқушылардың пәтерлері бойынша,| |психолог, әлеуметтік |
| |түнгі клуб, көшелерге, вокзалдарға | |педагог. |
| |тексеру жүргізу. | | |
| |«Жастар арасында қылмыстын жағдайы», |Кесте |мектеп инспекторы, |
| |«Жасөспірімдер қылмысының мәселелері» |бойынша |әлеуметтік педагог, |
| |тақырыбында мектептің ата-аналар | |психолог. |
| |жиналысында мектеп инспекторымен үнемі | | |
| |хабарламаларын ұйымдастыру | | |
| |Жасөспірімдер ісі бойынша бөлімдегі |үнемі |Мектеп иснпекторы, |
| |полицияның учаскелік инспектоларымен | |психолог, әлеуметтік |
| |бірлесе отырып «шегушілерді» анықтау | |педагог. |
| |мақсатында тексеру жүргізу. Олардың | | |
| |ата-аналарын ӘҚ жайлы ҚРК 336 баптарына | | |
| |сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тарту. | | |
| |Оқушылар арасында қылмыстың алдын алу |Жоспарға |мектеп инспекторы, |
| |мақсатымен «Жасөсіпірім» операциясы |сәйкес |әлеуметтік педагог, |
| |шеңберінде (ҚР ІІМ, ШҚО МІІБ, Зыряндық | |психолог. |
| |ҚАІІБ бұйрығы мәлімдемесі негізінде) | | |
| |жасөспірімдер бағытында республикалық, | | |
| |облыстық, қалалық тексеру шараларына | | |
| |белсене қатысу. | | |
| |Жаппай қалалық би кештері, шаралар, |Іс |мектеп инспекторы, |
| |ұйымдастыру кезінде жасөспірімдер ісі |шараларды |әлеуметтік педагог, |
| |бойынша бөлімнің полицияның учаскелік |ұйымдастыру|психолог |
| |инспекторымен бірлесе отырып мектептің |кезінде. | |
| |әкімшлігі, сынып жетекшілердің | | |
| |кезекшілігін ұйымдастыру. | | |
| |ҚР қолданыстағы заңнамасын насихаттау |Ай сайын |әлеуметтік педагог, |
| |және түсіндіру мақсатымен оқушылар | |психолог |
| |арасында құқықтық тақырыптарға дәрістер,| | |
| |дөңгелек үстелдер өткізу. | | |
| |Жасөспірімдер арасында ішімдіктің алдын |үнемі |мектеп инспекторы, |
| |алу үшін оқушылардың отбасылармен, | |психолог |
| |ата-аналар комитетімен тығыз байланыс | | |
| |орнату. | | |

Келісілді:
ООБ ЗГРОВД полиция аға лейтенанты
___________

« № 9 орта мектебінің» әлеуметтік педагогы
_____________

Бекітемін
Бекітемін
Зыряндық ҚАІІБ бастығының «№ 9 орта
мектеп» КММ
орынбасары полиция капитаны директоры
_____________
_______________
_________________2012 ж
_________________2012 ж

« № 9 орта мектебі»
Мемлекеттік мекеме бойынша оқушылар арасында құқық бұзушылық, қылмыс пен
қараусыздықтың алдын алу бойынша, зыряндық ҚАІІБ жасөспірімдер ісі бойынша
бөліммен бірлескен жұмыс жоспары.
2-тоқсан.
|Р/с |Іс-шаралар |мерзімі |жауаптылар |
| |Мектепшілік бақылауда тұрған қиын, |қараша |Әлеуметтік педагог, сынып |
| |қиындық туғызатын, «тәуекел» топтағы | |жетекшілер. |
| |жасөспірімер санатын жаңарту. | | |
| |ЖІІБ инспекторымен кездесу |Жұма сайын |мектеп инспекторы, |
| | | |әлеуметтік педагог, |
| | | |психолог. |
| |Оқушылар арасында оқудан тойтаратын, |Ай сайын |мектеп инспекторы, |
| |мектеп Жарғысы бұзатын жасөсіпірдерді| |әлеуметтік педагог, |
| |қарау бойынша қылмыстың алдын алу | |психолог. |
| |бағыттаушы кеңесін ұйымдастыру. | | |
| |«Темекі улы-зат» дискуссия өткізу. |Желтоқсан |«Азамат» жастар ұйымы, |
| | |айында. |әлеуметтік педагог |
| |ЖІІБ есепте тұрған қылмыс жасауға |үнемі |мектеп инспекторы, |
| |икем жасөспірімдерге психологиялық | |әлеуметтік педагог, |
| |көмек көрсету мақсатымен үнемі жеке | |психолог. |
| |жұмыстар жүргізу. | | |
| |«Мен кіммін?» жасөспірімдердің құқығы|желтоқсан |Мектеп иснпекторы, |
| | | |психолог, әлеуметтік |
| | | |педагог. |
| |ПНД ден нарколог дәрігерді шақырумен |қараша |мектеп инспекторы, |
| |«нашақорсыз өмірді таңда» тақырыбымен| |әлеуметтік педагог, |
| |семинар өткізу. | |психолог. |
| |Қиын балалармен және олардың |Апта сайын |психолог |
| |жанұяларымен күнделік жазу жазу | | |
| |арқылы жұмыс жүргізу. | | |
| |Жасөспірімдер арасында қылмыстың |Қараша |мектеп инспекторы, |
| |алдын алу бойынша әлеуметтік зерттеу | |әлеуметтік педагог |
| |жүргізу. | | |
| |Кешкі уақытта қиын және қиындық |Ай сайын |Мектеп иснпекторы, |
| |туғызатын оқушылардың пәтерлері | |психолог, әлеуметтік |
| |бойынша, түнгі клуб, көшелерге, | |педагог. |
| |вокзалдарға тексеру жүргізу. | | |
| |Жасөспірімдер ісі бойынша бөлімдегі |Кесте бойынша|мектеп инспекторы, |
| |полицияның учаскелік инспектоларымен | |әлеуметтік педагог, |
| |бірлесе отырып «шегушілерді» анықтау | |психолог. |
| |мақсатында тексеру жүргізу. Олардың | | |
| |ата-аналарын ӘҚ жайлы ҚРК 336 | | |
| |баптарына сәйкес әкімшілік | | |
| |жауапкершілікке тарту. | | |
| |Оқушылар арасында қылмыстың алдын алу|Жоспарға |мектеп инспекторы, |
| |мақсатымен «Жасөсіпірім» операциясы |сәйкес |әлеуметтік педагог, |
| |шеңберінде (ҚР ІІМ, ШҚО МІІБ, | |психолог. |
| |Зыряндық ҚАІІБ бұйрығы мәлімдемесі | | |
| |негізінде) жасөспірімдер бағытында | | |
| |республикалық, облыстық, қалалық | | |
| |тексеру шараларына белсене қатысу. | | |
| |Жаппай қалалық би кештері, шаралар, |Іс шараларды |мектеп инспекторы, |
| |ұйымдастыру кезінде жасөспірімдер ісі|ұйымдастыру |әлеуметтік педагог, |
| |бойынша бөлімнің полицияның учаскелік|кезінде. |психолог |
| |инспекторымен бірлесе отырып | | |
| |мектептің әкімшлігі, сынып | | |
| |жетекшілердің кезекшілігін | | |
| |ұйымдастыру. | | |
| |ҚР қолданыстағы заңнамасын насихаттау|Ай сайын |әлеуметтік педагог, |
| |және түсіндіру мақсатымен оқушылар | |психолог |
| |арасында құқықтық тақырыптарға | | |
| |дәрістер, дөңгелек үстелдер өткізу. | | |

Келісілді:
ООБ ЗГРОВД полиция аға лейтенанты
___________

« № 9 орта мектебінің» әлеуметтік педагогы
_____________

Бекітемін
Бекітемін
Зыряндық ҚАІІБ бастығының «№ 9 орта
мектеп» КММ
орынбасары полиция капитаны директоры
_____________
_______________
_________________2012 ж
_________________2012 ж

« № 9 орта мектебі»
Мемлекеттік мекеме бойынша оқушылар арасында құқық бұзушылық, қылмыс пен
қараусыздықтың алдын алу бойынша, зыряндық ҚАІІБ жасөспірімдер ісі бойынша
бөліммен бірлескен жұмыс жоспары.
3-тоқсан.
|Р/с |Іс-шаралар |мерзімі |жауаптылар |
| |Мектепшілік бақылауда тұрған қиын, |Қаңтар |Әлеуметтік педагог, |
| |қиындық туғызатын, «тәуекел» топтағы | |сынып жетекшілер. |
| |жасөспірімер санаты бойынша тізім | | |
| |әзірлеу. | | |
| |ЖІІБ инспекторымен кездесу |Жұма сайын |мектеп инспекторы, |
| | | |әлеуметтік педагог, |
| | | |психолог. |
| |Оқушылар арасында оқудан тойтаратын, |Ай сайын |мектеп инспекторы, |
| |мектеп Жарғысы бұзатын жасөсіпірдерді | |әлеуметтік педагог, |
| |қарау бойынша қылмыстың алдын алу | |психолог. |
| |бағыттаушы кеңесін ұйымдастыру. | | |
| |«нашақорлықтан алшақ болайық» дискуссия|Қаңтар |«Азамат» жастар ұйымы, |
| |өткізу. |айында. |әлеуметтік педагог |
| |ЖІІБ есепте тұрған қылмыс жасауға икем |үнемі |мектеп инспекторы, |
| |жасөспірімдерге психологиялық көмек | |әлеуметтік педагог, |
| |көрсету мақсатымен үнемі жеке жұмыстар | |психолог. |
| |жүргізу. | | |
| |«Құқық сағаты» |ақпан |Мектеп иснпекторы, |
| | | |психолог, әлеуметтік |
| | | |педагог. |
| |ПНД ден нарколог дәрігерді шақырумен |ақпан |мектеп инспекторы, |
| |«нашақорсыз өмірді таңда» тақырыбымен | |әлеуметтік педагог, |
| |семинар өткізу. | |психолог. |
| |Қиын балалармен және олардың |Апта сайын |психолог |
| |жанұяларымен күнделік жазу жазу арқылы | | |
| |жұмыс жүргізу. | | |
| |Жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын |наурыз |мектеп инспекторы, |
| |алу бойынша әлеуметтік зерттеу жүргізу.| |әлеуметтік педагог |
| |Жаппай қалалық би кештері, шаралар, |Іс шараларды|мектеп инспекторы, |
| |ұйымдастыру кезінде жасөспірімдер ісі |ұйымдастыру |әлеуметтік педагог, |
| |бойынша бөлімнің полицияның учаскелік |кезінде. |психолог |
| |инспекторымен бірлесе отырып мектептің | | |
| |әкімшлігі, сынып жетекшілердің | | |
| |кезекшілігін ұйымдастыру. | | |
| |«Жастар арасында қылмыстын жағдайы», |Кесте |мектеп инспекторы, |
| |«Жасөспірімдер қылмысының мәселелері» |бойынша |әлеуметтік педагог, |
| |тақырыбында мектептің ата-аналар | |психолог. |
| |жиналысында мектеп инспекторымен үнемі | | |
| |хабарламаларын ұйымдастыру | | |
| |Кешкі уақытта қиын және қиындық |Ай сайын |Мектеп иснпекторы, |
| |туғызатын оқушылардың пәтерлері | |психолог, әлеуметтік |
| |бойынша, түнгі клуб, көшелерге, | |педагог. |
| |вокзалдарға тексеру жүргізу. | | |
| |Оқушылар арасында қылмыстың алдын алу |Жоспарға |мектеп инспекторы, |
| |мақсатымен «Жасөсіпірім» операциясы |сәйкес |әлеуметтік педагог, |
| |шеңберінде (ҚР ІІМ, ШҚО МІІБ, Зыряндық | |психолог. |
| |ҚАІІБ бұйрығы мәлімдемесі негізінде) | | |
| |жасөспірімдер бағытында республикалық, | | |
| |облыстық, қалалық тексеру шараларына | | |
| |белсене қатысу. | | |
| |ҚР қолданыстағы заңнамасын насихаттау |Ай сайын |әлеуметтік педагог, |
| |және түсіндіру мақсатымен оқушылар | |психолог |
| |арасында құқықтық тақырыптарға | | |
| |дәрістер, дөңгелек үстелдер өткізу. | | |
| |Жасөспірімдер ісі бойынша бөлімдегі |үнемі |Мектеп иснпекторы, |
| |полицияның учаскелік инспектоларымен | |психолог, әлеуметтік |
| |бірлесе отырып «шегушілерді» анықтау | |педагог. |
| |мақсатында тексеру жүргізу. Олардың | | |
| |ата-аналарын ӘҚ жайлы ҚРК 336 баптарына| | |
| |сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тарту.| | |

Келісілді:
ООБ ЗГРОВД полиция аға лейтенанты
___________

« № 9 орта мектебінің» әлеуметтік педагогы
_____________

Бекітемін
Бекітемін
Зыряндық ҚАІІБ бастығының «№ 9 орта
мектеп» КММ
орынбасары полиция капитаны директоры
_____________
_______________
_________________2012 ж
_________________2012 ж

« № 9 орта мектебі»
Мемлекеттік мекеме бойынша оқушылар арасында құқық бұзушылық, қылмыс пен
қараусыздықтың алдын алу бойынша, зыряндық ҚАІІБ жасөспірімдер ісі бойынша
бөліммен бірлескен жұмыс жоспары.
4-тоқсан.
|Р/с |Іс-шаралар |мерзімі |жауаптылар |
| |Мектепшілік бақылауда тұрған қиын, |Cәуір |Әлеуметтік педагог, |
| |қиындық туғызатын, «тәуекел» топтағы | |сынып жетекшілер. |
| |жасөспірімер санаты бойынша тізім | | |
| |әзірлеу. | | |
| |ЖІІБ инспекторымен кездесу |Жұма сайын |мектеп инспекторы, |
| | | |әлеуметтік педагог, |
| | | |психолог. |
| |Оқушылар арасында оқудан тойтаратын, |Ай сайын |мектеп инспекторы, |
| |мектеп Жарғысы бұзатын жасөсіпірдерді | |әлеуметтік педагог, |
| |қарау бойынша қылмыстың алдын алу | |психолог. |
| |бағыттаушы кеңесін ұйымдастыру. | | |
| |«нашақорлықтан алшақ болайық» дискуссия |сәуір |«Азамат» жастар ұйымы,|
| |өткізу. |айында. |әлеуметтік педагог |
| |ЖІІБ есепте тұрған қылмыс жасауға икем |үнемі |мектеп инспекторы, |
| |жасөспірімдерге психологиялық көмек | |әлеуметтік педагог, |
| |көрсету мақсатымен үнемі жеке жұмыстар | |психолог. |
| |жүргізу. | | |
| |«Құқық сағаты» жасы кәмелетке |мамыр |Мектеп иснпекторы, |
| |толмағандардың құқықтық статусы. | |психолог, әлеуметтік |
| | | |педагог. |
| |ПНД ден нарколог дәрігерді шақырумен |сәуір |мектеп инспекторы, |
| |«нашақорсыз өмірді таңда» тақырыбымен | |әлеуметтік педагог, |
| |семинар өткізу. | |психолог. |
| |Қиын балалармен және олардың жанұяларымен|Апта сайын |психолог |
| |күнделік жазу жазу арқылы жұмыс жүргізу. | | |
| |Оқушылар арасында қылмыстың алдын алу |Жоспарға |мектеп инспекторы, |
| |мақсатымен «Жасөсіпірім» операциясы |сәйкес |әлеуметтік педагог, |
| |шеңберінде (ҚР ІІМ, ШҚО МІІБ, Зыряндық | |психолог. |
| |ҚАІІБ бұйрығы мәлімдемесі негізінде) | | |
| |жасөспірімдер бағытында республикалық, | | |
| |облыстық, қалалық тексеру шараларына | | |
| |белсене қатысу. | | |
| |ҚР қолданыстағы заңнамасын насихаттау |Ай сайын |әлеуметтік педагог, |
| |және түсіндіру мақсатымен оқушылар | |психолог |
| |арасында құқықтық тақырыптарға дәрістер, | | |
| |дөңгелек үстелдер өткізу. | | |
| |Жасөспірімдер ісі бойынша бөлімдегі |үнемі |Мектеп иснпекторы, |
| |полицияның учаскелік инспектоларымен | |психолог, әлеуметтік |
| |бірлесе отырып «шегушілерді» анықтау | |педагог. |
| |мақсатында тексеру жүргізу. Олардың | | |
| |ата-аналарын ӘҚ жайлы ҚРК 336 баптарына | | |
| |сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тарту. | | |
| |Кешкі уақытта қиын және қиындық туғызатын|Ай сайын |Мектеп иснпекторы, |
| |оқушылардың пәтерлері бойынша, түнгі | |психолог, әлеуметтік |
| |клуб, көшелерге, вокзалдарға тексеру | |педагог. |
| |жүргізу. | | |

Келісілді:
ООБ ЗГРОВД полиция аға лейтенанты
___________

« № 9 орта мектебінің» әлеуметтік педагогы
_____________


Ұқсас жұмыстар
Орта мерзімді сабақ жоспары іі жартыжылдық. қазақ тіл, әдебиеті. 7-сынып
Халық ауыз әдебиеті туралы
Топ басшысының бағалауы
7 сынып "физика және астрономия - табиғат туралы ғылымдар" және "заттың құрылысы" тарауларына арналған орта мерзімді жоспарлау
Үлестір мелі парақша
Жай бөлшектерге есептер
Тілдік норманың анықтамасы
«су моншақтан бұйым жасау технологиясы»
Орта мерзімдік жоспар. 3 сынып, дүниетану
Информатика кабинетiне қойылатын талаптар
Пәндер