Файл қосу

Рационал бөлшектерді дәрежеге шығару

Пән: Әртүрлі
Алгебра 7-сынып аптасына 3 сағат, барлыға 102 сағат

р/с
Сабақтың тақырыбы

Сағ саны
күні айы
Іскерлік дағды
қалыптастыру
Жаңа технологиясы
Оқыту әдісі
Көрнекілігі
Қосымша пайдаланатын әдебиет
Үйге тапсырма
қайталау
5-6 сыныптардағы математика курсын қайталау (6 сағат)
1
2

3

4

5
6

Рационал сандарға амалдар қолдану
Тура және кері пропорционал шамалар
Координаталық, сәуле, түзу, жазықтық
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер
Функция, сызықтық функция
Екі айнымалысы бар сызықтық теңідеулер
1

1

1
1

1

1

Өтілген материалдарды еске түсіру
<<ой қозғау>>
<<миға шабуыл>>
Есептер шығару

Есептер шығару

қайталау

6-сы-
нып матем.
І тарау. Натурал және бүтін көрсеткішті дәрежелер 15сағ
7

Натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері

1

Натурал көрсеткішті дәреже, негіз, дәреженің көрсеткіші, дәреженің қасиеттері, дәрежеге щығара білу біліктілігін меңгерту
Миға шабуыл

Сұрақ-жауап

Интер такта
7 сынып
алгебра
1 тарау
§1

8
9
Жаттығу жұмысы
Есептер шығару

1
1

Топтық
Компью
тер

10

Бүтін көрсеткішті дәреже
1

Бүтін көрсеткішті дәрежегні білу
Түсіндіру

Форму
ла
7сынып
алгебра
§2
§1
11

12
13
Бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттері
Жаттығу жұмысы
Есептер шығару

1
1
1

Бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттерін білу

Сұрақ-жауап
Миға шабуыл
Интер такта

14

15
16
y=ax2 және y=ax3 түріндегі функциялар
Жаттығу жұмысы
Есептер шығару

1
1
1

y=ax2және y=ax3 формулаларымен және олардың графиктерімен танысу (парабола, кубтық параболаны салып үйреніну,и салу)

Сұрақ-жауап

График
тер, кесте 2,4,5,8,9 суреттер
Оқыту әдістем.
§3
Матем
6-сынып
17

18
19
y=kx функциясы және оның графигі

Жаттығу жұмысы
Есептер шығару
1

1
1

Кері пропрционалдық, кері пропорц/ң геом/қ кескінін, формуланы және қасиеттерімен танысу

График
тер, кесте
10-14 суреттер

§4
§3
20
Бақылау жұмысы №2

1

№1 тест тапср.

21
Бақылау жұмысына талдау
1

Қатемен жұмыс жүргізу
Талдау

ІІ тарау . Бірмүшелер мен көпмүшелер16 сағат
22
23
Бірмүше және оның стандарт түрі .
Жаттығу жұмысы

1

Бірмүше және оның стандарт түрі . Бірмүшелерді көбейту. Бірмүшелерді дәрежеге шығару

Миға шабуыл

формула
2 тарау
§5

24

Көпмүшелер және оның стандарт түрі
.

1

Көпмүшелер және оның стандарт түрін білу
Топтық

Интер такта
7сынып
алгебра
§6

25
Көпмүшелерді қосу және азайту
1

Көпмүшелерді қосу және азайтуды білу

Миға шабуыл
Компью
тер

26
27
28
Көпмүшелерді көбейту және бөлу
Жаттығу жұмысы
Есептер шығару
1
1
1

Көпмүшені көбейту және бөлуді білу, есептер шығаруда қолдану

29
Бақылау жұмысы №2
1

30
Бақылау жұмысына талдау
1

Қатемен жұмыс
Талдау

31

32
33
34
35

Көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу, ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару арқылы
Топтау әдісі
Қосымша әдістер
Жаттығу жұмысы
Есептер шығару

1
1
1
1
1

Көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеудің әртүрлі тәсілдерімен танысу, есептер шығаруда қолдану

Түсіндіру
Сұрақ-жауап

Есептер шығару
Талдау
формула

§7

36
Бақылау жұмысы №3
1

37

Бақылау жұмысына талдау
1

38

Екі өрнектіңквадраттарының айырымы

1

Екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласын білу
Сұрақ-жауап
Миға шабуыл
формула
Дидак.
материал
§8

39-40
41-42
Жаттығу жұмысы

Есептер шығару
2

2

Есептер жинағы

43

44

45
46-47

Екі өрнектің қосындысың квадраты
Екі өрнектің айырымының квадраты
Жаттығу жұмысы
Есептер шығару

1

1
1
2

Екі өрнектің қосындысы мен айырымының квадраттарның формуласын білу, есеп шығаруда қолдана білу
Түсіндіру, сұрақ-жауап

§9

48
49

Бақылау жұмысы №4
Бақылау жұмысына талдау
1
1

Қатемен жұмыс

Талдау

50

51
52
Екі өрнектің қосындысынаң және айырымының кубы формулалары
Жаттығу жұмысы
Есептер шығару

1

1
1

Екі өрнектің қосындысынаң және айырымының кубтарының формулаларын білу

Түсіндіру, есептер шығару
Миға шабуыл
Каб.
формула
лар
Оқыту әдістем
§10

53

54
55

Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен кубтарының айырымының формулалары
Жаттығу жұмысы
Есептер шығару

1

1
1

Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен кубтарының айырымының формулаларын білу, есептер шығаруда қолдана білу

Түсіндіру, есептер шығару

Топтық

формула

Үлестірм карточка

Дидактматериа
§11

56
57-58
59-60
Өрнектерді тепе-тең түрлендіру
Жаттығу жұмысы

Есептер шығару
1
1

1

Өрнектерді тепе-тең түрлендіруді есептер шығаруда тиімді пайдалануды үйрену
Сұрақ-жауап, есептер шығару
Миға шабуыл

Есептер жинағы

61
62

Бақылау жұмысы №5
Бақылау жұмысына талдау
1
1

ІҮ тарау.Рационал бөлшектер және оларға амалдар қолдану (25 сағат)
63

64
65
66

Рационал бөлшек және оның негізгі қасиеттері
Бөлшектерді қысқарту
Жаттығу жұмысы
Есептер шығару

1
1
1
1

Рационал бөлшек және оның негізгі қасиеттерін, бөлшек сандарды қысқарта білу

Түсіндіру, есептер шығару
Миға шабуыл

саралау

формула
§12

67
68
69

Рационал бөлшектерді қосу
Жаттығу жұмысы
Есептер шығару

1
1
1

өрнектерді түрлендіру
түсіндіру
Сұрақ-жауап
Есептер жинағ

§13

70
71
72
Рационал бөлшектерді азайту
Жаттығу жұмысы
Есептер шығару
1
1
1

Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу мен азайтуды білу
Есептер шығару
Талдау

формула
§13

73
74

Бақылау жұмысы №6
Бақылау жұмысына талдау
1
1

75
76
77

78
79

Рационал бөлшектерді көбейту
Рационал бөлшектерді бөлу
Рационал бөлшектерді дәрежеге шығару
Жаттығу жұмысы
Есептер шығару
1
1

1
1
1

Рационал бөлшектерді көбейтуді
және бөлуді үйрену, есептер шығарғанда қолдана білу

Миға шабуыл

§14

80

81-
82
83-
84
85
86
82
Бөлшек-рационал өрнектерді тепе-тең түрлендірулер
Жаттығу жұмысы

Есептер шығару

Тестілік жұмыс
Бақылау жұмысы №7
Бақылау жұмысына талдау
1

1

1

1
1
1

Рационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді үйрену

Топтық

Жеке жұмыс
7 сынып
Алгебра

Тест тапсырмалары

§15

Vтарау. Жуықтапесептеу элементтері 6 сағат
83

Жуық сандардың шығу тарихы
Абсолюттік қателік
1

Жуық сандардың шығу тарихымен танысу
Абсолюттік қателік ұғымын түсіну
Баянадау,
Сұрақ жауап

§16

84
Жаттығу жұмысы
1

85
Жуық шаманың салыстырмалы қателігі

1

Жуық шаманың салыстырмалы қателігін таба білу
Түсіндіру, есептер шығару

§17

86
Жаттығу жұмысы
1

87-88
Жуық шамалароға амалдар қолдану
2

Жуық шамалароға амалдар қолдана білу
Есептер шығару
Миға шабуыл
Есептер жинағы

§18

7-сыныптағы алгебра курсын қайталау 14 сағат
89
Есептеулер
Есептер шығару
Тепе-тең түрлендірулер

Теңдеулер, теңсіздіктер

Есептер шығару
Функция

Есептер шығару
1
1
2

2

1

2

2

7-сынып алгебра курсындағы қайталау есептерін шығару

Сұрақ-жауап

Есептер шығару
Миға шабуыл

Топтық жұмыс

Өзіндік жұмыс
Дитдиктикалық материалдар.

90

91-92

93-94

95

96-97

98-99

100
101-102
Қорытынды бақылау
Жылдық қорырынды, қайталау
1
2

Таладу

Қатемен жұмысҰқсас жұмыстар
Бөлшек рационал өрнектер
Теңдеуге есептер шешу
Рационал бөлшектерді көбейту және бөлу Рационал бөлшектерді көбейту және бөлу алгоритмін қолдана білуге, қасиеттерді білуге үйрету
Рационал бөлшектерді қосу және азайту жайлы ақпарат
Рационал бөлшектерді көбейту және бөлу жайлы ақпарат
Рационал бөлшектерді көбейту және бөлу тақырыбына есептер шығару
ҰБТ есептері, тест
Рационал бөлшекті көбейту және бөлу
Рационал бөлшек және оның негізгі қасиеті. рационал бөлшектерді қысқарту тақырыбына есептер шығарту
Рационал бөлшектерді көбейту және бөлу
Пәндер