Файл қосу

Бақылау жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері

Пән: Әртүрлі
Математика пәнінен 3 – сыныпқа арналған бақылау жұмыстар жоспары
|№ |
|1 |
|2 |І- тоқсандық бақылау жұмысы |
|3 |
|4 |
| |
|5 |
|6 |ІІІ- тоқсандық бақылау жұмысы |
|7 |
|8 |
|1 |
|2 | Еселік салыстыруға берілген есептер |
|3 |
|4|Бағасы, саны, құны |
| |
| |
|5 |
| |
|6 |
| |
| |
|7 |
| | Қалдықпен бөлу және тексеру |115 |
| | | |
|8 | | |
| |І |ІІ |ІІІ |ІҮ |Жылдық |
|1 сынып |2 |2 |2 |2 | |
|2 сынып |2 |2 |2 |3 | |
|3 сынып |3 |3 |5 |4 | |
|4 сынып |4 |3 |5 |3 | |

Бастауыш сыныптар бойынш математика пәнінен өздік
жұмыстарының нормасы

|Өздік жұмыс |
|Сыныптар |І |ІІ |ІІІ |ІҮ |Жылдық |
|1 сынып |2 |1 |2 |1 | |
|2 сынып |3 |2 |3 |2 | |
|3 сынып |3 |4 |4 |4 | |
|4 сынып |2 |2 |2 |1 | |

Математика пәнінен бақылау жұмыстарын бағалау критерийлері

«5» -бағасы
барлық тапсырмаларды дұрыс орындаған жағдайда қойылады.

«4» - -бағасы
1 – 2 өрескел қателер немесе 3 өрескел емес қателер жіберілсе қойылады.

«3» - бағасы
5- ке дейін немесе 6 өрескел емес қателер жіберілсе бағаланады

«2» -бағасы
5- тен астам өрескел қателер немесе 7 - 8 өрескел емес қателер жіберілсе
қойылады.

Математика пәнінен өзіндік жұмыстарын бағалау критерийлері

«5» -бағасы
барлық тапсырмаларды дұрыс орындаған тек қана бір кемшілік бар
жағдайда қойылады.

«4» - -бағасы
Тапсырманың 1/5 бөлігі орындалмағанда.

«3» - бағасы
Тапсырманың 1/4бөлігі орындалмағанда.

«2» -бағасы
Тапсырманың 1/2 бөлігі орындалмағанда.

Өздік жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері

Мақсаттары:
• Математиканың алғашқы курысының әртүрлі сұрақтарының арасындағы
өзара байланыстыөз бетінше жұмыс жасату;
• Оқушылардың орындайтын іс- әрекетінің санын арттыру
• Есептеу және ойлау дағдыларының машықтарын дамыту;
• Меңгерген математикалық білімін өмірде қолдануға жан-жақтылыққа
даярлау.
• Жалпылау және басқа да әдістерді пайдалану
Міндеттері
• Оқушының ақыл-ойын дамытуға, интеллектуалдық және ерік пен
сезімге қатысты белсенділігін қалыптастыруға мүмкіндік туғызу;
• математиканың өмірде болып жатқан нақты құбылыстарды жалпылауға
жөне қоршаған болмысты танып-білуге көмектесетін ғылым болып
табылатыны туралы түсініктердің қалыптасуына ықпал ету;
• оқушының өмір сүруіне және мектептің келесі деңгейінде оқуын
жалғастыруы үшін қажетті білім, білік және дағдыларды қалыптастыру.
• Өзіне деген сенімділік туғызу арқылы тапсырмаларды мұхият орындауға
жағдай жасау
• Өз білімін көрсете алуын байқату

Бақылау жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері

Мақсаттары:
• Мемлекеттік білім стандарты деңгейде білім, білік және дағды,
машықтарын дамыту;
• «Математика» пәнінің мазмұны арқылы танымдық және коммуникативтік
іс-әрекетке, өздігінен білім алуға және еңбекке бейімделуін бақылау
• Оқушының ақыл-ойының математикалық стилін, интеллектуалдық және
ерік пен сезімге қатысты сапаларының даму барысын зерттеу;
• Меңгерген математикалық білімін өмірде қолдануға жан-жақты
дайыңдығын тексеру.
• Өтілген материалды есте сақтау, өмірде қолдана алуына ықпал
жасау
Міндеттері
• Оқушының ақыл-ойын дамытуға, интеллектуалдық және ерік пен сезімге
қатысты белсенділігін қалыптастыруға мүмкіндік туғызу;
• математиканың өмірде болып жатқан нақты қүбылыстарды жалпылауға
жөне қоршаған болмысты танып-білуге көмектесетін ғылым болып
табылатыны туралы түсініктердің қалыптасуына ықпал ету;
• оқушының өмір сүруіне және мектептің келесі деңгейінде оқуын
жалғастыруы үшін қажетті білім, білік және дағдыларды қалыптастыру.
• Өзіне деген сенімділік туғызу арқылы тапсырмаларды мұхият орындауға
жағдай жасау
• Өз білімін көрсете алуын байқатуҰқсас жұмыстар
Бастауыш сынып мұғалімдері
Музыка сабағында оқушыларды ән және аспаптық мәдениетке баулу әдістері
Автокөлікке ТҚК мен ағымды жөндеуді орындау жұмыстары
Оқушылардың өзіндік жұмыстары
Оқытудың белсенді әдістерін топтастыру
Бақылау жұмысын буындап талдау жасаудың тиімділігі
Бағалау тәсілі
«Қазақстан аумағының зерттелу тарихы » тарауына 8 сыныптағы орта мерзімді жоспары
Ұбт-ға оқушыларды дайындаудың әдістемелік ұйымдастыру мәселелері
"Өзіндік білім көтеру" жоспары
Пәндер