Файл қосу

Мұсылман құқығының бөлінген мемлекеттері

Пән: Әртүрлі
Қарағанды облысының білім басқармасы
Қарағанды облыстық Мемлекеттік білім беру қызметкерлерінің
біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты

|КЕЛІСІЛДІ |БЕКІТЕМІН |
|МББҚ БА және ҚДИ ректоры |Білім басқармасының бастығы |
|С.С.Қонтаев _________ |Иманғалиев Е.Н _________ |
|«_____» _________ 2010ж |«____» ________ 2010 ж. |

Жаратылыстану-математикалық бағыттың

10-сыныбына арналған

«ЕЖЕЛГІ ДҮНИЕ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ»

курсының

С И Л Л А Б У С Ы

Жезқазған, 2010 ж.

Құрастырған:

Жезқазған қаласындағы Қ.И.Сәтбаев атындағы

№7 мектеп-лицейінің тарих және құқық пәні мұғалімі Д.К.Исатаев

Пікір жазған:

МББҚБА және ҚД институтының аға оқытушысы С.Қ. Жарылғасов

Қ.И.Сәтбаев атындағы №7 мектеп-лицейінің

Ғылыми-әдістемелік кеңесінде мақұлданған

Хаттама № _____ ______20 ж

Хатшы:

Жезқазған ҚББ Әдістемелік кабинетімен мақұлданған

Хаттама № _____ ______20 ж

Хатшы:

• Оқытушы туралы мәліметтер:

|ББМ атауы |Қ.И.Сәтбаев атындағы №7 мектеп-лицейі |
|Мекен-жайы, байланыс телефоны|Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы |
| |М.Жәлел көшесі 12 үй, тел. 8-7102-711224 |
| |Е-mail: school7@ok.kz |
|Мұғалім туралы ақпарат |Исатаев Дархан Қосарович |
| |Тел: 87102764998,87051741185 |
| |Е-mail: Daryn75@ mail.ru |
|Педагогикалық өтілі, санаты, |І-санат, 11-жыл |
|ғылыми дәрежесі | |
|Жеке кеңес беру уақыты, орны |Аптаның сәрсенбі, жұма күндері |
| |Сағ: 15.00-16.30 №7 МЛ, ЛМК |

• Пән туралы мәлімет:

Курс: Ежелгі дүние тарихы және құқық негіздері

|сынып |кредит |Лекция |Семинар|практикалы|ОМӨЖ  |ОӨЖ |барлығы |
| | | | |қ | | | |
|Ежелгі |зерттеу |Ежелгі Египет |11,12,1|25-30.10 |20 |Ағымдық |01.11 |
|Шығыс | |мемлекетінің |3,1,4,5| | | | |
|елдеріндегі| |пайда болуы және|,3,2 | | | | |
|мемлекет | |оның кезеңдері. | | | | | |
|және құқық | |Қоғамдық | | | | | |
| | |құрылыс және | | | | | |
| | |оның эволюциясы | | | | | |
|Хаммурапи |жоба |Ежелгі | |22-27.11 |40 |Межелік |29.11 |
|заңдары мен| |Вавилонның | | | | | |
|Ману | |құқығы және оның| | | | | |
|заңдары | |ерекшеліктері, | | | | | |
| | |Үндістан | | | | | |
| | |мемлекетінің | | | | | |
| | |пайда болуы. | | | | | |
|Араб |Ғылыми-зе| Мұсылман |2,3,6,7|20-25.12 |20 |Ағымдық |27.12 |
|халифатының|рттеу |құқығы және оның|,8,9,10| | | | |
|құрылуы | |ерекшеліктері. |,1 | | | | |
|және | |Мұсылман | | | | | |
|мұсылман | |құқығының қайнар| | | | | |
|құқығы | |көздері | | | | | |
|Антик |жоба |Б.д.д. IV-V | |14-26.02 |40 |Межелік |28.02 |
|дәуіріндегі| |ғасырлардағы | | | | | |
|мемлекеттер| |Грек халқының | | | | | |
|және | |құқықтық | | | | | |
|құқығының | |жағдайы. Афина | | | | | |
|ерекшелікте| |мемлекетінің | | | | | |
|рі | |демократиялық | | | | | |
| | |тәртібі | | | | | |
|Проблемалық|Тест |Ежелгі Шығыс |11,12,1|01-30.04 |100 |Қорытынды |12.05 |
|жұмыстар |жұмысы, |елдерінің |3,1,4,5| | |бақылау | |
| |жоба |құқықтық тарихы |,3,22,3| | | | |
| | | |,6,7,8,| | | | |
| | | |9,10,1 | | | | |

Білімді бағалау саясаты және тәртібі

|Бағаның |Бағаның |Пайыздық |Дәстүрлі |өлшемдері |
|әріптік |сандық |көрсеткіш |бағалау | |
|эквиваленті|эквиваленті| |жүйесі | |
|А |4 |95-100 |өте жақсы|Оқушы барлық бағдарламалық |
| | | | |материалды терең және берік |
| | | | |меңгереді, сауатты, дәлелді,|
| | | | |жауап береді және логикалық |
| | | | |негізде жүйелі білімін |
| | | | |көрсете алады. |
| | | | |Түрлендірілген тапсырмаларды |
| | | | |орындайды. Қосымша дерек |
| | | | |көздерін қолдана отырып, |
| | | | |жан-жақты білім көрсетеді, |
| | | | |шешімдерін дұрыс негіздей |
| | | | |алады, практикалық әрекеттің |
| | | | |түрлі әдіс-тәсілдерін |
| | | | |меңгерген, іскерлігі жоғары, |
| | | | |өздік жұмыстарды қатесіз |
| | | | |орындаған. |
|А- |3.67 |90-94 | | |
|В+ |3.33 |85-89 |Жақсы |Оқушы барлық бағдарламалық |
| | | | |материалды жетік біледі, |
| | | | |білім негізін сауатты түрде|
| | | | |меңгерген, дегенмен, |
| | | | |жауабында ауытқулар |
| | | | |кездеседі, теориялық білімді |
| | | | |дұрыс қолданады, практикалық |
| | | | |әрекетте қажетті білім, |
| | | | |білік, дағдыларды |
| | | | |меңгергендігін көрсете алады.|
|В |3 |80-84 | | |
|В- |2.67 |75-79 | | |
|С+ |2.33 |70-74 |Қанағатта|Оқушы тек негізгі материалды |
| | | |-нарлық |меңгеріп, жекелеген |
| | | | |детальдарын меңгермеген, |
| | | | |нақтылық көрінбейді, |
| | | | |практикалық тапсырмаларды |
| | | | |орындауда қиындықтар |
| | | | |кездеседі. |
|С |2 |65-69 | | |
|С- |1.67 |60-64 | | |
|D+ |1.33 |55-59 | | |
|D |1 |50-54 | | |
|F |0 |0-49 |Қанағат-т|Оқушы бағдарлама материалының|
| | | |анарлықсы|көп бөлігін меңгермеген, |
| | | |з |елеулі қателіктер жіберген, |
| | | | |практикалық тапсырмаларды |
| | | | |қиналыспен орындайды. |

Оқушыны қорытынды бағалау

Межелік бақылау-40%

Қорытынды жоба -60%

Қ%=( М1+М2+)/2*0,4+ҚЖ*0,6

М1,М2, – межелік бақылаулардың пайыздық көрсеткіші

ҚЖ-қорытынды жобаның пайыздық көрсеткіші

Оқушылардың оқу жетістігін бақылау түрі: Ауызша-жазбаша, Рефераттар,
шығармашылық жобалар, т.б. /тыңдаушы ерекшелігіне қарай таңдалады/

Жобаларды бағалау өлшемдері

|өлшемдер |көрсеткіштер |Өлшеуіштер |
| | |19-20|15-18|10-14|0-9 |
|Жобаның |Тақырыптың таңдалу себебінің | | | | |
|өзектілігі |негізделуі | | | | |
| |Жобаның аталған курс мазмұнына | | | | |
| |сәйкестігі | | | | |
| |Болжамның қойылуы | | | | |
|Жобаның |Жоба мақсатының қол жетімділігі | | | | |
|мақсаттылығы | | | | | |
| |Міндеттердің қойылуы | | | | |
| |Міндеттердің орындалуы | | | | |
|Ақпараттық |Мектеп курсындағы оқулықтар | | | | |
|қамтылуы | | | | | |
| |Ғылыми-танымдық әдебиеттер | | | | |
| |Интернет-ресурстар | | | | |
|Бағдарламалық |Стандартты бағдарламалар | | | | |
|қамтылуы | | | | | |
| |Кәсіби бағдарламалар | | | | |
| |Бейнеөңдеу | | | | |
|Оқушының |Зерттеу әдістерін қолдануы | | | | |
|зерттеу | | | | | |
|мәдениеті | | | | | |
| |Талдау жүргізуі, қорытындылауы | | | | |
| |Жобаны ұсыну деңгейі | | | | |

«19-20» - талап толық орындалған, нақты көрсетілген
«15-18» -талаптың орындалуы толық емес
«10-14» -жеткіліксіз деңгейде көрсетілген
«0-9» -қателіктер кездеседі

Курстың саясаты мен процедурасы (оқушыларға қойылатын талаптар)

1. Сабаққа кешікпеу;
2. Сабаққа мектеп жарғысына сәйкес формамен келу;
3. Сабақты себепсіз босатпау;
4. Босатқан сабақтарын оқытушы белгілеген уақыттан кешіктірмей өтеу;
5. Білімді тексерудің барлық түрлерінен өтуге;
6. Тапсырма орындалмаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі;
7. Педагогикалық үрдіске белсенді қатысу;
8. Үй тапсырмасын мұқият орындау;
9. Сабақты ұйымдастыру барысындағы әрекетке бейімделу, жағымды қарым-
қатынас орнату.

Курс мазмұны және әдістемелік қамтамасыз етілуі:

Модуль бойынша лекциялық сабақтар, семинар сабақтары, топтық,
ұжымдық, жеке жұмыс, СТО, жобалау технологиясы, дебат технологиясы, т.б.
қолданылады

I - Модуль. /16 академ сағат/ Ежелгі шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық

№1 тақырып.Ежелгі Египет ( Мысыр) мемлекеті.

Ежелгі Египет мемлекетінің пайда болуы және оның кезеңдері. Қоғамдық

құрылыс және оның эволюциясы. Құлдық.Ұжымдық құл иелену. Төменгі Египет
және Жоғарғы Египет. Ежелгі патшалық.Орта патшалық. Жаңа патшалық. Орталық
және жергілікті басқару.Абыздар.Сот.Әскери күштер.

№2 тақырып. Ежелгі Вавилон.

Месопотомиядағы мемлекет және құқықтың пайда болуы мен дамуының
ерекшеліктері. Қала – Мемлекеттер. Ур қаласының жоғарылауы және
гегемониясы. Біздің дәуірге деінгі XVIII ғасырдағы Вавилонның мемлекеттік
құрылысы. Патша – Патеси – лугаль. Төрешілік аппарат. Мемлекеттік
аппараттағы және соттағы абыздардың функциялары. Сот билігі. Халықтың
құқықтық жағдайы. Ежелгі Вавилонның құқығы және оның ерекшеліктері.

№3 тақырып. Ежелгі Үндістан.

Үндістан мемлекетінің пайда болуы. Халықтардың құқықтық жағдайы және
қоғамдық құрылысының ерекшкліктері: қауым, касталар, құл иеленушілік.
Мемлекеттік құрылыс. Бірінші тайпалық мемлекеттердің құрылуы. Біздің
дәуірге дейінгі IV – II ғасырлардағы Маурья империясы. Патша. Паришад.
Орталық және Жергілікті басқару Сот. Әскери күштер.

№4 тақырып. Ежелгі Қытай.

Қытайдағы таптық қоғамның және мемлекеттің құрылуы. Қоғамдық және
мемлекеттік құрылыстың негізгі белгілері. Даму кезеңдері. Біздің дәуірге
дейінгі Шань Инь мемлекеті ( XV – II ғ.ғ.). Қытайдың бірінші бір орталыққа
бағынған Цинь мемлекеті. Легизм және Шонь Янның реформалары

( б.д.д. III ғ.). Хан империясы. Қаржы, әскери, цензорлық және басқа
қызметкерлердің құқықтық мәртебесі. Ежелгі Шығыс елдеріндегі құқық.

Өзіндік жұмыс тақырыптары:

• Ежелгі Египет мемлекеті және Қоғамдық құрлысы

• Месопотамиядағы мемлекет және құқық

Жоба тақырыптары:

• Ежелгі Шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық

• Хаммурапи заңдары мен Ману заңдарының ерекшеліктері

Негізгі әдебиетер: 11,12,13,1,4,5,3,2.

II – модуль. /18 академ сағат/. Антик дәуіріндегі мемлекет және құқық.

№6 тақырып. Ежелгі Грек мемлекеті.

Афинадағы рулық құрылыстың ыдырауы. Тезейдің реформалары.
Синойкизм. Архонттар және ареопаг. Солон реформасы. Афина халқының төрт
топқа бөлінуі. Халық жиналысы. Бесжүздік кеңес. Клиефен реформалары.
Остракизм. Жергілікті бөліну. Эфиалть және Периклдің реформалары. Б.д.д. IV-
V ғасырлардағы Грек халқының құқықтық жағдайы. Афина мемлекетінің
демократиялық тәртібі. Притондар. Притания. Гелиэй. Сот.

№7 тақырып. Ежелгі Спарта.

Спарта мемлекетінің шығуы. Спартандар. Периэктер. Иаоттар. Қауым.
Ипоттарға істелген террор. Криптия. Спартадағы саяси ұйымның әскери-
ақсүйектік сипаты. Спарта мемлекетінің құрылысы. Екі Патша. Герусия.
Эфорлар. Халық жиналысы-апелла. Спартаның әскері, тәрбиесі.

№8 тақырып. Ежелгі Рим құқығы

Римде мемлекеттің пайда болуы. Римнің әлеуметтік құрылысы. Сергей
Тумий реформалары. Рим аристократиялық республика. Рим империясы.Диоклетиан
және доминит жүйесінің пайда болуы. Әкімшілік, әскери реформалар. Батыс Рим
империясының құлауы.

Рим құқығының негізгі кезеңдері. 12- кесте заңдары.
Магистраттардың эдиктері. Преторлық құқық. Халықтар құқығы. Рим құқығының
кодификациясы. Гаидың конституциясы. Юстиннон кодексі. Римнің меншік
құқығы. Міндеттеме құқығы. Рим құқығының жалпы тарихтық маңызы.

№9 Тақырып. Араб халифаты.

Араб халифатының пайда болуы. Исламның Араб халифатының құрылуына
және дамуына әсері. Өмейядтар мен Абфссидтар кезіндегі мемлекеттік өкімет
ұйымы. Хагиф. Уәзір.Кади. жергілікті басқарудын өзгешеліктері. Сот жүйесі.
Араб халифаты шексіз теократиялық манархия Эмираттар.

Шығыс мемлекетінің құқықтары.

Мұсылман құқығы және оның ерекшеліктері. Мұсылман құқығының қайнар
көздері: Құран, Сұнна, Иджма (фетға), қияс. Мұсылман құқығының бөлінген
мемлекеттері. Жеке меншік құқығы. Мүлік. Вакф. Икта. Шарттар. Жеке және
отбасы. Қылмыс және жаза. Сот процесі.

№10 Тақырып. Жапониядағы феодалодық мемлекет.

Жапониядағы мемлекет пен феодалдық қоғам дамытуының өзгешеліктері.
Тайка реформалары Императар билігі. Сегунаттар. Басқару ұйымы және әскери
күш. Бакуфу-орталық басқару. Буддизм жергілікті басқару. Әскер Жапония
құқығы. Жапония құқығының қайнар көздері. Тайхөре кодексі. Жеке меншік
құқығы. Қылмыстық және жаза құқығы. Жеке және отбасы. Қытай құқығының
әсері.

Өзіндік жұмыс тақырыптары:

• Ежелгі Грек мемлекетінің тарихы және құқығы

• Ежелгі Рим құқығы

Жоба тақырыптары:

• Араб халифатының құрылуы және мұсылман құқығы

• Антик дәуіріндегі мемлекеттер және құқығының ерекшеліктері

Негізгі әдебиеттер:2,3,6,7,8,9,10,1

Тақырыптық - күнтізбелік жоспар

|рет|Тақырып мазмұны |Академиялық сағат саны |Бақылау түрі |
|і | | | |
| | |Аудито |практика|Өзіндік | |
| | |риялық | |жұмыс | |
| | |сағат | | | |
| |І Модуль Ежелгі шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық /16 Академ сағ/ |
|1 |Ежелгі Египет (Мысыр) мемлекеті |7 |7 |10 | |
|2 |Ежелгі Вавилон мемлекеті, | | | | |
| |құқықтың негізгі нышандары | | | | |
| |Ағымдық бақылау-1 | | | |1 / зерттеу / |
|3 |Ежелгі Қытай мемлекеті және | | | | |
| |құқықтық тарихы | | | | |
|4 |Ежелгі Үндістан мемлекеті және | | | | |
| |құқық тарихының негізгі | | | | |
| |кезеңдері | | | | |
| |Межелік бақылау-1 | | | |1/жоба қорғау/ |
| |ІІ Модуль Антик дәуіріндегі мемлекет және құқық /18 Академ сағ/ |
|5 |Ежелгі Грекия мемлекеті,Тезей, |7 |7 |15 | |
| |Солон реформалары | | | | |
|6 |Спарта, Ефарлар алқасы, Герусия | | | | |
| |қариялар кеңесі | | | | |
|7 |Ежелгі Рим құқығы | | | | |
| |Ағымдық бақылау-2 | | | |1 /ғылыми-зерттеу/ |
|8 |Араб халифаты, мұсылман | | | | |
| |құқығының ерекшелігі | | | | |
|10 |Жапонияның мемлекеттік құрылысы | | | | |
| |және Сегунаттар | | | | |
| |Межелік бақылау-2 | | | |1/жоба қорғау/ |
| |Қорытынды бақылау | |2/Тест,Жоба / |
| |БАРЛЫҒЫ | |34 сағ |

Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

1. Мұхтарова.А.К.Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы.Алматы
2005,

2. Крушкол. Ю.С. Хрестоматия по история древнего мира. 1987 г

3. Степанова В.Е, Шевеленко.А.Я. История средних веков хрестоматия,1988

4. Немировский. А.И. Книга для чтения по истории древного мира.1991.

5. Қазақ СССР 2 том қысқаша энциклопедия.

6 . Вигосин. А.А, Годер. Г.И, Свенцицкая И.С. Ежелгі Дүние тарихы. Алматы
«Рауан» 1998

7.Историки Античности. Москва Издательства «Правда» 1998

8. Бойцов. М, Шүкіров. Р. Орта ғасырлар тарихы, Алматы «Рауан»1998

9. Төлебаев. Т.Ә. Ежелгі Дүние тарихы. Алматы «Атамұра», 2001

10. Любимов. Л. Ежелгі Дүние өнері. «Мектеп»Алматы, 1980

11.www.PHILOSOPHY.ru.Ману заңдары.

12.www.humanifies.edu. Хаммурапи заңдары.

13.www.hisf.msu.ru.Ұқсас жұмыстар
Мұсылман құқығыны неізгі мектептері
Ислам дінің бес парызын ата
Ежелгі Египеттің мемлекеті және құқығы
Қазақстан тарихынан тақырыптық-күнтізбелік жоспар
«хизб-ут-тахрирдің зиянды сипаттары» «біз айтсақ....» бағдарламасымен
Қимақ және Қыпшақ мемлекеттері
Жағдаяттық сұрақтар
Ерте темір дәуірінде көшпелілер өркениетінің қалыптасуы. 10 сынып
Бала құқығы
Грекиядағы алғашқы өркениет ошақтары
Пәндер