Файл қосу

Тізбек рекуррентті формуламен

Пән: Әртүрлі
|5А-9 | |
| |1. ап=4п-6; |
|Тізбектің п-ші мүшесінің |2. ап=п2-п; |
|формуласы берілген. Алғашқы 5 |3. ап=п; |
|мүшесін есепте. | |
|5В-9 | |
| |1. ап=16-5п; |
|Тізбектің п-ші мүшесінің |2. ап=21-3п; |
|формуласы берілген. Алғашқы 5 |3. ап=п; |
|мүшесін есепте. | |
|5С-9 |1. ап=0,1п-1; |
| |2. ап=1-; |
|Тізбектің п-ші мүшесінің |3. ап=-2п; |
|формуласы берілген. Алғашқы 5 |4. ап=. |
|мүшесін есепте. | |
|6А-9 | |
| |1. ап+1=(2п-1) ап. а1=2. |
|Тізбек рекуррентті формуламен |2. ап+1=ап2, а1=2. |
|берілген. Тізбектің алғашқы 5 |3. ап+1=3ап-4, а1=4. |
|мүшесін тап. | |
|6В-9 | |
| | |
|Тізбек рекуррентті формуламен |1. ап+1=ап-1, а1=5. |
|берілген. Тізбектің алғашқы 5 |2. ап+1=0,1 ап+10. а1=9. |
|мүшесін тап. |3. ап+1=9-2ап, а1=-3 |
|6С-9 | |
| |1. ап+1=3ап-1, а1=3. |
|Тізбек рекуррентті формуламен |2. ап+1=(2п-2) ап. а1=3 |
|берілген. Тізбектің алғашқы 5 |3. ап+1=(-1)п ап-8. а1=5. |
|мүшесін тап. |4. ап+1=ап,! а1=1. |
|7А-9 |1. 6,8,10,…; |
| |2. 25,21,17,…; |
|Арифметикалық прогрессияның |3. 4,4,4,…; |
|алғашқы мүшесі мен айырымы неге | |
|тең? | |
|7В-9 | |
| |1. 1,1+,1+2,…; |
|Арифметикалық прогрессияның |2. ,-3, -6,…;|
|алғашқы мүшесі мен айырымы неге |3. 7,7,7,…; |
|тең? | |
|7С-9 | |
| |1. –1,7,-0,9,-0,1,…; |
|Арифметикалық прогрессияның |2. 7,9,11,…; |
|алғашқы мүшесі мен айырымы неге |3. –12,-9,-6,…; |
|тең? |4. 3,3,2,… . |
|8А-9 | |
| |1. а15 , егер а1=2, d=3: |
|Арифметикалық прогрессия |2. а20 , егер а1=3, d=4: |
|берілген. Келесі мүшесін тап: |3. а15 , егер а1=2, d=3: |
| | |
|8В-9 |1. а18 , егер а1=-3,d=-2: |
| |2. а11 , егер а1=-2,d=-4: |
|Арифметикалық прогрессия |3. а5 , егер а1=6,d=: |
|берілген. Келесі мүшесін тап: | |
|8С-9 |1. а12 , егер а1= -1,d=4: |
| |2. а20 , егер а1= -5,d=2: |
|Арифметикалық прогрессия |3. а4 , егер а1=2,d=3. |
|берілген. Келесі мүшесін тап: |4. а10 , егер а1=4,d=2: |
|9А-9 | |
| |1. а1=1, ап=20, п=50; |
|Арифметикалық прогрессияның |2. а1=1, ап=200, п=100; |
|алғашқы п мүшесінің қосындысын |3. а1=-1, ап=-40, п=20; |
|тап, егер | |
|9В-9 | |
| |1. а1=0,5, ап=25,5, п=11; |
|Арифметикалық прогрессияның |2. а1=2, ап=100, п=50; |
|алғашқы п мүшесінің қосындысын |3. а1=-2, ап=-60, п=10; |
|тап, егер | |
|9С-9 |1.а1=1+,ап=1-11, |
| |п=10 |
|Арифметикалық прогрессияның |2. а1=,ап=10+9, |
|алғашқы п мүшесінің қосындысын |п=5 |
|тап, егер |3. а1=2, ап=20, п=4; |
| | |
| |4. а1=5+,ап=5-11, |
| |п=10. |
|10А-9 | |
| |1. 9;13;17;…, егер п=11; |
|Арифметикалық прогрессияның |2. 25;30;35;…,егер п=22; |
|алғашқы п мүшесінің қосындысын |3.-16;-10;-4;…,егер п=12; |
|тап: | |
|10В-9 | |
| |1.-3;4;11;…, егер п=13; |
|Арифметикалық прогрессияның |2. 36;33;30;…, егер п=20; |
|алғашқы п мүшесінің қосындысын | |
|тап: |3. 27;25;23;…, егер п=16; |
| | |
|10С-9 |1.; ;;…, егер|
| |п=15; |
| |2. ; ;;…, |
|Арифметикалық прогрессияның |егер п=10; |
|алғашқы п мүшесінің қосындысын |3. 36;34;32,…, егер п=5; |
|тап: | |
| |4.-38;-33;-28;…, егер п=7. |
|11А-9 | |
| | |
|Арифметикалық прогрессия |1. ап= 3п+5; |
|п-мүшенің формуласымен берілген.|2. ап= 7+2п; |
|S50 тап, егер: |3. ап= 4+3п. |
|11В-9 | |
| | |
|Арифметикалық прогрессия |1. ап= 12-5п; |
|п-мүшенің формуласымен берілген.|2. ап= 3(п+1); |
|S50 тап, егер: |3. ап= 4п-6. |
|11С-9 | |
| | |
|Арифметикалық прогрессия |1. ап= 2п2-1; |
|п-мүшенің формуласымен берілген.|2. ап= 3п+5; |
|S50 тап, егер: |3. ап= 1+; |
| |4. ап= (-2)п. |
|12А-9 | |
| |1. а1=10, п=14, S14=1050; |
|Арифметикалық прогрессияның ап | |
|және d тап: |2. а1=40, п=20, S20=-40; |
| |3. а1=, п=10, S16=90 |
| |; |
|12В-9 | |
| |1. а1=, п=16, |
|Арифметикалық прогрессияның ап |S16=-10; |
|және d тап: |2. а1=3, п=8, S8=140; |
| |3. а1=5, п=9, S9=17; |
|12С-9 | |
| |1. а1=2, п=6, S6=72; |
|Арифметикалық прогрессияның ап |2. а1=6, п=11, S11=286; |
|және d тап: |3. а1=9, п=15, S15=450; |
| |4. а1=3, п=16, S16=648 |
| | |
|13А-9 |1. в1=81 , q= ; |
| |2. в1=4 , q= 3; |
|Геометриялық прогрессияның |3. в1=16 , q= . |
|5-мүшесін тап | |
|13В-9 | |
| |1. в1=5 , q=; |
|Геометриялық прогрессияның |2. в1=4 , q= -0,25; |
|5-мүшесін тап |3. в1=16 , q= 0,5. |
|13С-9 |1. в1=1 , q= ; |
| |2. в1=-2 , q= -2; |
|Геометриялық прогрессияның |3. в1=-10 , q= -20; |
|5-мүшесін тап |4. в1=3 , q= . |
|14A-9 | |
| |1. 8,16,32,…; |
|Геометриялық прогрессияның |2. 4,2,1,…; |
|п – мүшесінің формуласын анықта |3. 3,1,,…. |
|14B-9 |4.3, 2, ,…; |
| |5.5,-5,10,…; |
|Геометриялық прогрессияның |6.1,1,1,…. |
|п - мүшесінің формуласын анықта | |
|14C-9 |7. –10,20,-4-,…; |
| |8.-50,10,-2,…; |
|Геометриялық прогрессияның |9. ; -; ,…; |
|п – мүшесінің формуласын анықта | |
| |10. ; 3; 3;…. |
|15A-9 | |
| | |
|Геометриялық прогрессияның |1. в2=12,в5=324; |
|алғашқы мүшесін, еселігін және |2. в2=28,в4=448; |
|п-мүшесінің формуласын табыңдар, |3. в2=12,в5=324. |
|егер | |
| | |
|15B-9 | |
| | |
|Геометриялық прогрессияның |1. в2=128,в7=4; |
|алғашқы мүшесін, еселігін және |2. в3=3р6,в10=3р20; |
|п-мүшесінің формуласын табыңдар, |3. в4=24,в7=192. |
|егер | |
|15С-9 | |
| | |
|Геометриялық прогрессияның |1. в2=12,в4=192; |
|алғашқы мүшесін, еселігін және |2. в3=-27,в6=-1; |
|п-мүшесінің формуласын табыңдар, |3. в3=4р2,в10=512р9; |
|егер |4. в2=4,в4=1. |Ұқсас жұмыстар
Конденсаторлардың тізбекті жалғануы
Тізбек бөлігіне арналған ом заңы, 8 сынып
Арифметикалық прогрессия жайлы ақпарат
Сандар тізбегі және оның берілу тәсілдері
Ғылымдардың ғылымы
Электр тогы. электр қозғаушы күш. тұйық тiзбек үшiн ом заңы.ток көзiнiң эқк-i және оның iшкi кедергiсi
Сабақтың мақсаты. Сабақ барысы
Химиялық реакция теңдеулері кезіндегі зат массасының сақталу заңы
Түсінігін тексеру
Сандар тізбегі және олардың берілу тәсілдері
Пәндер