Файл қосу

Программа құрылымы

Пән: Әртүрлі
Паскаль тілі бойынша дайындау бағдарламасы
Мақсаты:оқушыларды олимпиадаға дайындау
Программалау жүйесі:төменгі және жоғары деңгейдегі тілдер.Интерпретаторлар және компиляторлар.3сағ
Құрылымдық және модульдік программалау әдістері.2сағ
Берілгендерді сипаттау тәсілдері және түрлері. 3сағ
Айнымалы типтері.2 сағ
Программалау тілінің негізгі операторлары мен құрылымы.4 сағ
Енгізу,шығару операторлары,тармақталу бағдарламасы.Қайталану операторлары.10 сағ
Жиымдар.Жиымды өңдеу.6 сағ
Көмекші алгоритмдер.2 сағ
Графика.Функциялары мен процедуралары.2 сағ

Тақырыптық жоспар үлгісі:
1-бөлім.Таным

Кіріспе .Техника қауіпсіздігі
1

Программалау тілдері және олардың топтары
1

Программалаудың құрылымдық,модульдік,обьекті бағытталған әдістері
2
2-бөлім.Алгоритмдеу және программалау

Интерпретаторлар ,компиляторлар.Программаны өңдеу.
2

Программа құрылымы.Ұсыну тәсілдері,тіл алфавиті.
2

Шамалар типтері.Стандартты функциялар.
2

Айнымалылар.Меншіктеу операторы
1

Енгізу,шығару операторлары.Есеп шығару.
3

Тармақталу алгоритмін программалау.Шартты оператор,таңдау операторы.Есеп шығару
3

Қайталану алгоритмін программалау.Есеп шығару.
3

Мәліметтердің айнымалы,күрделі типтері.
1

Жиымдар.Екі өлшемді жиым.Символдық,жолдық шамалар.есеп шығару
4

Көмекші алгоритмдер,ішкі программа.Есеп шығару
2

Графика.Негізгі графикалық функциялар мен процедуралар.
2

Мәтіндік режимде жұмыс.
1

Шығармашылық жұмыс.Бағдарламалар құру
2

Сынақ.Бақылау жұмыстары.
2

Оқушы нені білуі керек:
* Программалау тілінің ерекшелігін
* Файлдық құрылымды
* Программалау тілінің алгоритмдік құрылымын
* Ақпараттық модель құру принциптерін
Оқушы нені үйренуі керек:
* Үйрену,бақылау,ойын бағдарламаларын құруды
* Алгоритмді программалау тіліне аударуды
* Ішкі бағдарламаны құруды
* Жиымды құруды,сипаттауды,өңдеуді
* Графика обьектілерін құруды
* Ақпараттық модельмен жұмыс істеудіҰқсас жұмыстар
Паскаль программалау тілінің құрылымы
Өздік жұмысы
Паскаль программасының құрылымы. Қарапайым операторлардың жазылуы
Паскаль бағдарламасының құрылымы. енгізу және шығару операторлары
Тілдің алфавиті
Паскаль-программалау тілі, жоспар, 9-класс
Программа тілін машиналық тілге аударатын тіл
Паскаль тілінде программалау
Паскаль - программалау тілі. Паскаль тілінің негізгі элементтері. Тілдің алфавиті.
Read , readln,write, writeln операторлары
Пәндер