Файл қосу

Шың Ағылшын тілі

Пән: Әртүрлі
№35 Иса Тоқтыбаев атындағы мектеп-лицейі

Бағдарламаны құрастырушы:
Шадиева Фатима, Тайманова Зоя

Бейіндік оқытудың қолданбалы курсына арналған

Бағдарлама.

Бағдарламаны құрастырушы:Тайманова Зоя,Шадиева Фатима
Қызылорда облысы,Сырдария ауданы,№35 мектеп-лицейінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері
Қолданбалы курс тақырыбы:Грамматика

Түсінік хат.

Мақсаты:Оқушылардың алған білімін өмірде,тұрмыста,тіршілікте қажет екендігін ұғындыру.
Міндеттері:Сынып оқушыларына грамматикадан тереңірек білім беру.Оқушылардың өз бетімен білім алу дағдыларын қалыптастыру.
Талаптары:ағылшын тілінің грамматикасын тереңірек білім беру арқылы оқушылардың ойлау қабілетін арттыру.
Пәнаралық кіріктіру:қазақ тілі,орыс тілі, география,тарих,өнер,әлемдік әдебиет.
Кәсіпке бағдарлау:халықаралық қатынастар жөніндегі маман,аудармашы,ағылшын тілінің,шығыстану тілдерінің мамандары.
Уақыт көлемі:жалпы сағат саны-34,аптасына 1 сағат.
Тақырып жоспарының мазмұны:Бағдарлама құру.Курстық тақырып бойынша сағаттарға бөлінген мазмұнын іріктеу,күнтізбелік жоспар құру.
Курстың ұйымдастыру формасы:
-жоба қорғау
-реферат
-топтық жұмыс
Курсты оқытуды аяқтау формасы: тест сұрақтары.
Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі:тестік тапсырма.
Ұсынылған әдебиеттер:
Оқушылар үшін:
1. <<Шың>>Ағылшын тілі.
2.English in two years after U.V.Rogova
3.Тесты <<Дрофа>>
Мұғалімдер үшін:
1.Ағылшын тілінен тест бойынша көмекші құрал.
2.Грамматические пособие. Изд-ио, <<Дрофа>>
3 <<.Happy English>> T.Klementyeva.Grammar book.
4.Оқулықтар.
5.Журналдар.

Күнтізбелік жоспар.


Тақырыптың мазмұны
сағат саны
күні
1.
Демеуліктер (предлогтар)
5

2.
Жақсыз сөйлемдер
Герундий
2

3.
Инфинитив
2

4.
Есімше
2

5.
Тұйық етіс
2

6.
Туынды сөздер
1

7.
Сан есім
1

8.
Сын есім
3

9.
Зат есім
2

10.
Етістік
2

11.
Есімдік
2

12.
Үстеу
2

13.
Құрмалас сөйлем. Complex senteence.
2

13.
Төл және төлеу сөздер
2

14.
Ырықсыз етіс
4Бейіндік оқытудың қолданбалы курсына арналған
Бағдарлама
Бағдарламаны құрастырушы: Шадиева Фатима, Тайманова Зоя
Сырдария ауданы №35 мектеп-лицейінің ағылшын тілі пәні мұғалімі
Қолданбалы курс тақырыбы: Тест сұрақтары
Түсінік хат
Мақсаты: Сынып оқушыларына грамматика, лексика тақырыптарында алған
білімдерін тексеру, тереңдету
Міндеттері: Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, ойлау
дағдыларын, өз бетімен білім алу дағдыларын қалыптастыру
Оқушылардың дайындығына қойылатын талаптар:
Жұмыс дәптерлерінің болуы, басқа ғылыммен байланысын, компьютер техникасын пайдалану
Пәндік кірістіру: қазақ тілі, орыс тілі, әдебиет, тарих, география, дене
Кәсіпке бағдарлау: халықаралық қатынастар, аудармашы, ағылшын тілінің, шығыстану, бағытында бағдарлау
Уақыт көлемі: жалпы сағат саны - 34 аптасына 1 сағат
А) тақырып жоспарлық мазмұны (бағдарлама құру)
Б) курстық тақырыптар бойынша сағаттарға бөлінген мазмұнын іріктеу (күнтізбелік жоспар құру)
Курстық ұйымдастыру формасы:
А) электрондық оқулықтар, тесттер
Курсты оқытуды аяқтау формасы:
Тест сұрақтары
Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі:
Тесттік тапсырма
Ұсынылатын әдебиеттер
А) Оқушылар үшін
<<Шың>> ағылшын тілі
Тесты <<Дрофа>>
Оқушы анықтамалығы
Оқулықтар
Ә) мұғалімдер үшін
Методика обучения англ.языку. Г.В.Рогова
English for Teachers. B.E.Zarubin
Тесты. 10-11 кл. <<Дрофа>>
Ағылшын тілінен тест бойынша көмекші құрал
2770 упражнений и тестов по англ. Языку <<Дрофа>>

Күнтізбелік жоспар.


Тақырыптың мазмұны
Сағат саны
күні

Грамматикалық тесттер

1.
Артикль
2

2.
Предлог
4

3.
To be етістігі
1

4.
English Tenses
3

5.
Модальді етістіктер
3

6.
The Passive Voice
3

7.
Антоним
1

8.
Синоним
1

9.
Герундий
3

10.
Инфинитиф
3

11.
Participle I
1

12
Participle II
1

13.
Есімдік
1

14.
Шырайлар
2

15.
Есімше
1

Лесикалық тестер

16.
<<Третий лишний>> (Odd-One- Out)
1

17.
Көпше түр
1

18.
Етістік және предлог
1

19.
Words Denoting Quality and Quality
1

Бейіндік оқытудың қолданбалы курсына арналған
Бағдарлама

Бағдарламаны құрастырушы: Тайманова Зоя, Шадиева Фатима №35 И.Тоқтыбаев атындағы мектеп-лицейінің ағылшын тілі мұғалімдері.
Бағыты: Гуманитарлық
Бағдары: Шетел тілі
Тақырыбы:Лексика
Түсінік хат
Мақсаты: Оқушылардың лексикалық білім деңгейін тереңдету.
Міндеті: Сынып оқушыларына тереңірек білім беру. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, ойлау дағдыларын қалыптастыру, өз бетімен білім алу дағдыларын қалыптастыру.
Пән аралық кіріктіру: қазақ тілі, орыс тілі, тарих география, дүниетану,өнер.
Кәсіпке бағдарлау: ағылшын тілі, шығыстану мамандары, халықаралық қатынастар жөніндегі маман.
Тақырып жоспарының мазмұны: (бағдарлама құру)
Курстық тақырыптар бойынша сағаттарға бөлінген мазмұнын іріктеу (күнтізбелік жоспар құру)
Курсты ұйымдастыру формасын анықтау:
-жоба қорғау
-реферат
-топтық жұмыстар орындау
-буклет
Курсты оқытуды аяқтау формасы: жоба қорғау, тестік тапсырма
Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі: тестік тапсырма
Ұсынылған әдебиеттер:
Оқушылар үшін:
1. Ағылшын тілі <<Шың>>
2. Ағылшын тілі- оқу әдістемелік құрал 2009 жыл
3. Тесты 10-11 Изд. <<Просвещение>>
4. Оқулықтар
5. Оқушының анықтамалығы
Мұғалімдер үшін
1. Английский язык. Интенсивный курс. Изд. <<Просвещение>>
2. Английский язык. Изд. <<Шың>>
3. 2770 упражнений и тестов по английскому языку Изд. <<Дрофа>>
4. <> Z.S. Uolovchiskaya
5. Ағылшын тілінен тест бойынша көмекші құрал
6. Журналдар
7. English for Buizness

Күнтізбелік жоспар


Тақырыптар
Сағат саны
Өткізетін уақыты
1.
Мәтінмен жұмыс
1

2.
English-speaking contries Australia
3

3.
Canada
2

4.
New Zealand
2

5.
USA
3

6.
Great Britain
1

7.
England
2

8.
Scotland
2

9.
Ireland
1

10.
Wales
1

11.
The Numeral
1

12.
Word Building
2

13.
Тұрақты тіркестер. Идиомалар
1

14.
Мақал-мәтелдер
1

15.
Мәтінді оқып сұраққа жауап беру
2

16.
Қазақстан
2

17.
Working on the text
Progress and Problems
2
2

18.
Undestandig Financial English
1

19.
Working on the words
1

20.
Сынақ сабаөқ жалпы курс үшін (тестік тапсырма )
1

21.
Барлығы:
34

Рефераттар тақырыбы:
1. <<АҚШ президенттері>>
2. <<Мерекелер>>
3. <>
4. <<Қазақстан парламенті>>

Жоба қорғау:
Ағылшынның атақты ақыны
1. Шекспирдің өмірі мен қызметі
2. Қорқыт атаның өмірі мен қызметіҰқсас жұмыстар
Жаңа ғасыр аясында. тәрбие сағаты
Ағылшын тілінде
Әрбір сабақ - мұғалімнің шығармашылық жұмысы
Етістіктің жасалуы
Ұлттар достығы фестивалі, мерекелік сценарий
Оқу әдістемелік құрал
Хіх ғасыр – ХХ ғасырдың басындағы иран. 8 сынып
Ағылшын тілі сабағында оқушылардың ізденіс және шығармашылық қабілетін дамыту. баяндама
Жас түлек лентасын тағу
Абылай хан 1723 жылы
Пәндер