Файл қосу

Функциялардың шегі

Пән: Әртүрлі
Түсінік хат

Жаратылыстану-математикалық бағыттағы математика курсы қоршаған
әлемнің заңдылықтарын оқып-үйренуде математика негізі аппарат өзіндік құрал
ретінде рөл атқаратын іс-әрекет салаларын таңдаған оқушыларға арналған.
Математиканы оқытуда қарастырылатын қандай да бір нақты жағдаяттың
математикалық моделін құру және тұжырымдау нақты процестер мен құбылыстарды
зерделеуде пайдаланылады. 11 сыныпқа арналған математика курсы әлемнің
біртұтас бейнесін қалыптастыруға, жалпы ғылыми және интеллектуалдық
біліктерді меңгертуге мүмкіндік береді.
Пайдаланылған әдебиеттер

1. Дифференциалдық, интегралдық есептеу курсы. Авторы: К. Б. Бопаев
2. Алгебра және анализ бастамалары. Авторы: А. Н. Колмогоров, А. М.
Абрамов, Ю. П. Ивлев
3. Задачи по алгебре анализа для 10-11 классов. Авторы: С. М. Саакян, А. М.
Гольдаман, Д. В. Дениеов

Мақсаты:

Жаратылыстану-математикалық бағыттағы математиканы оқытудың мақсаты
оқушыларды математикалық модель құруға, қойылған мәселені шешу үшін қажетті
алгоритмді құруға немесе ыңғайлы математикалық әдістерді таңдауға үйрету,
эксперименттік жұмыстарды орынды жүргізу және есептеу, өлшеу, зерттеу
нәтижелеріне математикалық тұрғыда баға беру біліктерін, өз бетінше білім
алу қабілеттерін дамыту.

Міндеті:

- оқушыларға шектер теориясын меңгерте отырып, математикалық әдістер мен
аппараттарды қолдану ерекшеліктерін зерделеу үшін қажетті базамен
қамтамасыз ету;
- математиканы оқыту барысында теориялық мәселелерді зерттеу мен есептер
шығару қабілеттерін қалыптастыру.
Шектер теориясы
11А сынып
|№ |Сабақ тақырыбы |Сағат |Мерзімі |
| | |саны | |
|1 |Тізбектер шегі |1 | |
|2 |Есептер шығару |1 | |
|3 |Функциялардың шегі |1 | |
|4 |Есептер шығару |1 | |
|5 |Қарапайым анықталмағандықтарды |1 | |
| |анықтау | | |
|6 |Есептер шығару |1 | |
|7 |Бірінші тамаша шектер |1 | |
|8 |Екінші тамаша шектер |1 | |
|9 |Есептер шығару |1 | |
|10 |Бақылау жұмысы |1 | |
|11 |Шексіз аз функцияларды салыстыру |1 | |
|12 |Есептер шығару |1 | |
|13 |Функцияның үздіксіздігі |1 | |
|14 |Шексіз аз функцияның эквивалентті |1 | |
| |пайдаланып шекті табу | | |
|15 |Есептер шығару |1 | |
|16 |Орта мән жөніндегі теорема |1 | |
|17 |Лопиталь-Бернулли ережелері |1 | |
|18 |Есептер шығару |1 | |
|19 |Бақылау жұмысы |1 | |
|20 |Қайталау жаттығулары |1 | |
|21 |Меншіксіз интеграл |1 | |
|22 |Есептер шығару |1 | |
|23 |Лопиталь ережесін пайдаланып шекті |1 | |
| |табу | | |
|24 |Есептер шығару |1 | |
|25 |Шексіз аз шамалар |1 | |
|26 |Есептер шығару |1 | |
|27 |Шексіз көп шамалар |1 | |
|28 |Есептер шығару |1 | |
|29 |Бақылау жұмысы |1 | |
|30 |Қайталау жаттығулары |1 | |
|31 |Шектің негізгі теоремасы |1 | |
|32 |Есептер шығару |1 | |
|33 |Тест |1 | |
|34 |Қорытынды сабақ |1 | |

-----------------------
2011 – 2012 оқу жылы
Алматы облысы, Сарқан аудандық білім бөлімі
Алмалы ауылы, Новопокровка орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен

11 сыныпқа арналған қоғамдық-гуманитарлық бағытының математика бейіні
бойынша вариативті компонент курстарының күнтізбелік жоспары

Математика пәнінің мұғалімі: Бекболат РусланҰқсас жұмыстар
Тамаша шектер
Курстың міндеті
Оқушыларды топқа бөлу. Сабақтың тақырыбы
Туынды функцияны
Ашық сабақ. Сабақтың тақырыбы
Кері тригонометриялық функциялар
Тригонометриялық теңдеулерді шешу
ФУНКЦИЯНЫҢ ТУЫНДЫСЫН ТАБУҒА ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ
Жазық фигуралар
Сағат саны
Пәндер