Файл қосу

9 сыныптарға арналған тест

Пән: Информатика

Тест

1. Құжатты сақтау жолын көрсетіңіз.
А) Файл – Сохранить
Ә) Правка – Сохранить
Б) Пуск – Сохранить
В) Сохранить
2. 2*2=4 пікірі қандай пайымдауға жатады?
А) Жалған.
Ә) Ақиқат.
Б) Екеуі де емес.
3. «Жүйелік блоксыз космпьютер жұмыс жасай алады» пікірі қандай пайымдауға
жатады?
А) Жалған.Ақиқат.
Ә) Ақиқат және жалған.
Б) Ақиқат.
В) Екеуіне де жатпайды.
4. А және В пайымдауларының бірігуі не деп аталады?
А) Логика.
Ә) Логикалық қосынды.
Б) Логикалық көбейту.
В) Логикалық теріске шығару.
5. А және В айтылымдарының бірігуі не деп аталады?
А) Логика.
Ә) Логикалық қосынды.
Б) Логикалық көбейту.
В) Логикалық теріске шығару.
6. Caps Lock пернесінің қызметі
А) ағымдағы әрекетті болдырмау
Ә) экранды жылжытуға
Б) әріптерді кішімен жазуға
В) әріптерді бірыңғай үлкен етуге
7. Дизьюнкция қай шылаудың көмегімен құрылады?
А) ЖӘНЕ
Ә) НЕМЕСЕ
Б) ЕМЕС
В) ТЕРІСКЕ ШЫҒАРУ.
8. Коньюнкция қай шылаудың көмегімен құрылады?
А) НЕМЕСЕ
Ә) ЖӘНЕ
Б) ЕМЕС
В) ТЕРІСКЕ ШЫҒАРУ.
9. «Астана – Қазақстанның астанасы» пікірі қай пайымдауға жатады?
А) Екеуіне де жатпайды.
Ә) Ақиқат және жалған.
Б) Жалған.
В) Ақиқат.Екеуіне де жатпайды.
10. «1-ші сыныпта ИНФОРМАТИКА сабағы жүргізіледі» қай паймдауға жатады?
А) Жалған.
Ә) Ақиқат және жалған.
Б) Ақиқат.
В) Екеуіне де жатпайды.
11. ЖӘНЕ логикалық кестесінің ақиқаттық кестесінде ИӘ және ЖОҚ мәнінің
нәтижесі:
А) ЖОҚ
Ә) ИӘ
Б) ИЯ немесе ЖОҚ
В) Екеуіне де жатпайды.
12. «Бүгін күн ыстық» айтылымын теріске шығару:
А) Бүгін күн ыстық емес.
Ә) Күн ыстық.
Б) Бүгін күн суық.
В) Дұрыс жауап жоқ.
13. «Бұл информатика дәрісханасы» айтылымын теріске шығару:
А) Дұрыс жауап жоқ.
Ә) Информатика дәрісханасы.
Б) Бұл дәрісхана.
В) Бұл информатика дәрісханасы.
14. Адамның ойлау нысандары мен заңдары:
А) Дизьюнкция.
Ә) Коньюнкция.
Б) Логикалық амалдар.
В) Логика.
15. Логикалық амалдардың түрлері қанша?
А) 3.
Ә) 2.
Б) 1.
В) 4.
16. Логикалық амалдардың түрлерін табыңыз.
А) Егер, немесе.
Ә) Және, немесе, емес.
Б) Және, егер, онда, емес.
В) Дұрыс жауап жоқ.
17. Логиканың түрлері қанша?
А) 4.
Ә) 5.
Б) 6.
В) 7.
18. Пікірдің екеуі де ақиқат болғанда, А және В коньюнкциясы:
А) Ақиқат болады.
Ә) Жалған болады.
Б) Ақиқат та, жалған да болмайды.
В) Дұрыс жауап жоқ.
19. MS WORD – бұл...
А) Мәтіндік редактор
Ә) Графикалық редактор
Б) сервистік программа
В) Таңбалар жүйесі.
20. Qbasic программалау тілінде шеңбер салу операторы...
А) circle
Ә) line
Б) input
В) rem
21. Paint графикалық редакторында неше құрал ағымды болып тұрады?
А) 4.
Ә) 5.
Б) 16.
В) 7.
22. Төменде Qbasic программалау тілінде берілген өрнектерді математикалық
тілде жазыңыз: [pic]
А) 45-х3/а7
Ә) 45-х:а7.
Б) 45-(х3/а7).
В) 45-х/а.

23. Интерфейс дегеніміз не?
А) Адам мен компьютердің байланысы
Ә) Алгоритмдік тіл.
Б) компьютердің жоспары
В) дұрыс жауап жоқ.
24. Qbasic программалау тілінде квадратты есептейтін таңба...
А) ^
Ә) 2
Б) sqr
В) sqrt
25. Qbasic программалау тілінде тақырыптық операторы...
А) circle
Ә) rem line
Б) input
В) line
26. Qbasic программалау тілінде енгізі операторы...
А) input
Ә) rem line
Б) circle
В) line
27. Пікір дегеніміз не?
А) Дұрысы жоқ.
Ә) Жалған пайымдаулар.
Б) Ақиқат болатын пайымдаулар.
В) Жалған не ақиқат болатын кейбір пайымдаулар.
28. А айтылымына ЕМЕС шылауын қосу...
А) Логикалық теріске шығару.
Ә) Логикалық қосынды.
Б) Логикалық көбейту.
В) Логика.
29. Пернетақтаның пернелері неше топқа бөлінеді?
А) 3
Ә) 2
Б) 5
В) 4
30. Qbasic программалау тілінде END операторының қызметі...
А) Соңын білдіретін оператор
Ә) Басын білдіретін оператор
Б) ортасын білдіретін оператор
В) шетін білдіретін операторҰқсас жұмыстар
Логикалық есептер
HTML тілінің түсінігі
Электрондық кестелерді оқыту әдістемесі
Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия
АЛГЕБРАЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ӘДІСТЕРІ
Ақпарат тасығыштар
Компьютер құрылғысын оқыту әдістемесі
Ғылыми жоба жарысы
Жазықтық теңдеулері
Алгоритм және программалау тілдерін оқыту әдістемесі
Пәндер