Файл қосу

Visual basic-те есептер шығару

Пән: Информатика


Жақсылықова Жаңагүл Жасанқызы
Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қаратерең елді мекені.
№82 орта мектеп
Информатика пәнінің мұғалімі.
Visual Basic – те есептер шығару
Есептерді шығаруға нұсқау
Прагаммалаушыларға жиі шешуге тура келктін, өте маңызды есеп,бір өлшемді
жиын ұғымымен тығыз байланысты,атап айтқанда, оның элементтерін өсуі немесе
кемуі бойынша тізімді сұрыптау есебі.
Егер тізім элементтері сан емес қатары болса, онда оның элементтерін
алфавиттік немесе дәлірек айтқанда, лексикографикалық ретпен реттеуге
болады.Мысалы: Сейтқұлова, 9 Сейтқұлов , 1999 реттелмеген тізім;
«1999», «9», «Сейтқұлов»,» Сейтқұлова» реттелген тізім.
Сұрыптаудың көптеген алгоритмдері бар.
Ақпаратты іздеудің жеделдетілген әдісі ретінде үлкен жиымдарда сұрыптау
пайдланылады.Ақпараттың үлкен жиымын жинау және сақтау, яғни қажетіне қарай
керккті ақпаратты алу Реттелмеген жиымға жиі қатынас жасағанда, өнімділігі
жоғары компьютерді пайдаланғанның өзінде қажетті ақпаратты іздеуге және
алуға өте көп уақыт жұмсалады. Сұрыпталған жиымдарда мұндай іздеулер
айтарлықтай тез өтеді.
а сұрыптау мәселелері және сұрыпталған жиымдардың біріктірілуі
программалаушы назарын ақпараттарды компьютерлік өңдеудің бастапқы кезінен
– ақ аударды. Ақпараттарды сұрыптаудың бірнеше тәсілдері жасақталды.
3.1 – есеп. Ендірілген п натурал санның факториалының мәндерін
есептеу.
Шешімі. Есепті мына программалық код шешеді:
Function RecFact (п)
‘Факториалды рекурсивті есептеу.
If n = O Then
RecFact=1
Else
RecFact = n * RecFact (n-1)
End If
End Function
Function NonRecFact (n)
‘Циклдің көмегімен факториалды есептеу.
Dim P
P=1
While (n > 1)
P=n * P
N= n – 1
Wemd
NonRecFact = P
End Function
Private Sub Command 1 _Click ( )
Dim n
n= Cint ( InputBox ( “Натурал санды ендіріңдер”, “п натурал_санның
факториалын есептеу:”, “0” ))
Number = n
Print “:”; _RecFact (n)
Print “Рекупсивсіз есептелген фкториал :” ; NonRecFact ( n)
End SubҰқсас жұмыстар
Visual Basic бағдарламалау жүйесіндегі TextBox, Label, CommandButton компоненттері
Visual Basic объектілерінің қасиеттерін көрсету үшін арналған терезе
Практикалық жұмыстарды орындау
Қасиеттер терезесі
Сабақтың міндеттері
Visual Basic программалау тіліндегі графика
Microsoft visual basic бағдарламасындағы жаңа нұсқаулар
Форма макеті терезесі
Сабақтың атауы. Сабақтың мақсаты
Visual Basic ортасында бағдарлама құру
Пәндер