Файл қосу

Тест жауаптарымен. 9 сынып

Пән: Информатика

9 сынып бойынша Информатика пәнінен тест. І- топ.
1. Дұрыс жазылған идентификаторлар жолын көрсету керек:
А) alfa,a15,a1c2,tania1,termos B) боря, аман,
1t3,bec1
С) a.12,mou#se,1-zap,2-call,while Д) Ioad,true,if
2. Паскальдағы қарпайым типтерге мыналар жатады:
А) dim,put,input,output B) array,text,set,record
C) integer,char,real,Boolean Д) type,string, fals,true
3. Паскальда қандай сандар типтері болады?
А) бөлшек;аралас с) бүтін; нақты
В) оң;теріс;натураль д) қысқа; ұзын; орташа.
4. Паскаль тілінің дұрыс жазылған меншіктеу операторы белгісін
көрсетіңіз:
А) = B) < = C) > = д) :=
5. Пасакаль тілінде дұрыс жазылған стандартты функциялары:
А)tan(x),ctg(x),Log(x),cosec(x),Lg(x) B)
real(x),string(x),full(x),tor(x)
C) col(x),asin(x),save(x),Load(x),Log(x) Д)
int(x),sqr(x),sqrt(x),sin(x),cos(x)
6. Паскаль тілінің реттілігі дұрыс жазылған сипаттау бөлігі:
A) Procedure,type,var,const,label,function В)
Procedure,var,type,const,label,function
С) Procedure,type,const,label,function,var Д)
Label,const,type,function,procedure
7. GOTO операторы былай аталады:
А) цикл операторы С) шартты көшу
операторы
В) шартсыз көшу операторы Д) дыбыс беретеін оператор.
8. Келесі өрнекті ( 16 mod 7) мәні мынадай болады:
А) 0 В) 2 С) 9 Д) 8
9. Келесі өрнектің (25 div 4) мәні мынадай болады:
А) 12 В) 2 С) 6 Д) 8
10. Келесі теңдіктегі Х мәні нешеге тең? X div 5=x mod 5
А) 30 В) 12 С) 45 Д) 43
11. Келесі теңдектегі Х мәні нешеге тең? 20 div x = 20 mod x
А) 19 В) 10 С) 12 Д)
52
12. Енгізу операторы.
А) begin B) writeln C) readln Д) var
13. Оператор дегеніміз не?
А) Ізделген нәтижеге жеткізетін ұғым В) Белгілі бір қызмет атқаратын
команда
С) белгілі бір шамаларға жүргізілетін амалдардың орындалу жолын
көрсететін нұсқау.
Д) жауаптардың барлығы дұрыс.
14. 16 div 4*2 өрнегінің мәнін анықта:
А) 2 В) 0 С) 3 Д) 4
15. Көбейту амалы Паскаль тілінде қалай жазылады?
А) = B) * C) := Д) <>
16. Компьютерде программаны бірден емес бүкіл программа мәтіні аудармасы
жиналғаннан кейін орындау әдісі.
А) Компилятор В) Интерпретоция С) ассамблер Д)
аудармашы
17. Программалау тілінде құрылған компьютерге дәл және толық нұсқау.
А) Алгоритм В) программа С) Компиляция Д) ассамблер.
18. Айнымалы шама дегеніміз не?
А) Алгоритмді орындау барысында мәні өзгермейтін шама В) Бастапқы
шама
С) алгоритмді орындау барысында мәні өзгеретін шамалар Д) тек нақты
сандар.
19. Операторлар бір-бірінен қалай ажыратылып жазылады?
А) :; B) / C) . Д) ;
20. Меншіктеу командасы қалай жазылады?
А) := B) =; C) >= Д) <=
21. Пасакаль тіліндегі айнымалылар бөлімі.
A) Label B) var C) type Д) real
22. Паскаль тіліндегі символдық берілгендер типінің жазылуы.
А) integer B) string C) var Д) char
23. Byte типті айнымалылар қай аралықта жатады?
А) [0;65535] B) [-128;127] C) [0;256]
Д) [0;255]
24. Шығару операторы.
А) begin B) writrln C) readln Д) End
25. Шартты операторлар атаулары орналасқан жолды көрсетіңіз?
А) goto,if B) whil,repeat,for C) if,case
Д)readln,write
9 сынып бойынша Информатика пәнінен тест. ІІ- топ.
1. Көбейту амалы Паскаль тілінде қалай жазылады?
А) = B) * C) := Д) <>
2. Компьютерде программаны бірден емес бүкіл программа мәтіні аудармасы
жиналғаннан кейін орындау әдісі.
А) Компилятор В) Интерпретоция С) ассамблер Д)
аудармашы
3. Программалау тілінде құрылған компьютерге дәл және толық нұсқау.
А) Алгоритм В) Компиляция С) программа Д)
ассамблер.
4. Айнымалы шама дегеніміз не?
А) Алгоритмді орындау барысында мәні өзгермейтін шама В) Бастапқы
шама
С) алгоритмді орындау барысында мәні өзгеретін шамалар Д) тек нақты
сандар.
5. Операторлар бір-бірінен қалай ажыратылып жазылады?
А) ; B) / C) . Д) :;
6. Меншіктеу командасы қалай жазылады?
А) :=; B): = C) >= Д) <=
7. Пасакаль тіліндегі айнымалылар бөлімі.
А) Label B) var C) type Д) real
8. Паскаль тіліндегі символдық берілгендер типінің жазылуы.
А) char B) string C) var Д) integer
9. Byte типті айнымалылар қай аралықта жатады?
А) [0;65535] B) [0;255] C) [0;256] Д) [-
128;127]
10. Шығару операторы.
А) writrln B) begin C) readln Д) End
11. Шартты операторлар атаулары орналасқан жолды көрсетіңіз?
А) goto,if B) if,case C)
whil,repeat,for Д)readln,write
12. Дұрыс жазылған идентификаторлар жолын көрсету керек:
А) alfa,a15,a1c2,tania1,termos B) боря, аман,
1t3,bec1
С) a.12,mou#se,1-zap,2-call,while Д) Ioad,true,if
13. Паскальдағы қарпайым типтерге мыналар жатады:
А) dim,put,input,output B) array,text,set,record
C) integer,char,real,Boolean Д) type,string, fals,true
14. Паскальда қандай сандар типтері болады?
А) бөлшек;аралас с) бүтін; нақты
В) оң;теріс;натураль д) қысқа; ұзын; орташа.
15. Паскаль тілінің дұрыс жазылған меншіктеу операторы белгісін
көрсетіңіз:
А) = B) < = C) > = д) :=
16. Пасакаль тілінде дұрыс жазылған стандартты функциялары:
А)tan(x),ctg(x),Log(x),cosec(x),Lg(x) B)
int(x),sqr(x),sqrt(x),sin(x),cos(x)
C) col(x),asin(x),save(x),Load(x),Log(x) Д)
real(x),string(x),full(x),tor(x)
17. Паскаль тілінің реттілігі дұрыс жазылған сипаттау бөлігі:
А) Label,const,type,function,procedure В)
Procedure,var,type,const,label,function
С) Procedure,type,const,label,function,var Д)
Procedure,type,var,const,label,function
18. GOTO операторы былай аталады:
А) цикл операторы С) шартсыз көшу
операторы
В) шартты көшу операторы Д) дыбыс беретеін оператор.
19. Келесі өрнекті ( 16 mod 7) мәні мынадай болады:
А) 2 В) 0 С) 9 Д) 8
20. Келесі өрнектің (25 div 4) мәні мынадай болады:
А) 12 В) 2 С) 9 Д) 6
21. Келесі теңдіктегі Х мәні нешеге тең? X div 5=x mod 5
А) 30 В) 43 С) 45 Д) 12
22. Келесі теңдектегі Х мәні нешеге тең? 20 div x = 20 mod x
А) 19 В) 10 С) 12 Д)
52
23. Енгізу операторы.
А) begin B) writeln C) readln Д) var
24. Оператор дегеніміз не?
А) белгілі бір шамаларға жүргізілетін амалдардың орындалу жолын
көрсететін нұсқау.
В) Белгілі бір қызмет атқаратын команда С) Ізделген нәтижеге
жеткізетін ұғым
Д) жауаптардың барлығы дұрыс.
25. 16 div 4*2 өрнегінің мәнін анықта:
А) 2 В) 0 С) 3 Д) 4

9 сынып бойынша информатика пәнінен тест сұрақтарының жауаптары.

|І - топ |Жауабы |ІІ - топ |Жауабы |
| |А | |В |
| |С | |А |
| |С | |С |
| |Д | |С |
| |Д | |А |
| |Д | |В |
| |В | |В |
| |В | |А |
| |С | |В |
| |В | |А |
| |А | |В |
| |С | |А |
| |С | |С |
| |А | |С |
| |В | |Д |
| |А | |В |
| |В | |А |
| |С | |С |
| |Д | |А |
| |А | |Д |
| |В | |Д |
| |Д | |А |
| |Д | |С |
| |В | |А |
| |С | |А |

2012 – 2013 о/ж

Информатика пәнінен тест қорытындысы . ІІІ – тоқсан

р/с |сыныбы |Бала саны |Қатысқан бала саны |«5» |«4» |«3» |«2» |Ортақ баға
|Оң нәтиже баға % | |1 |9 А |19 |19 |3 |4 |8 |4 |3,3 |79% | |

Пән мұғалімі: Жақсылықова Ж.Ж.
2012 – 2013 о/жҰқсас жұмыстар
Санның бөлігін табу жайлы
"Санның бөлігін табу"
Көрсеткіштік теңдеулерді шешу тәсілдері
Алгоритмнің бұйрығы
Өрнекті ықшамда
Механизмнің пайдалы әрекет коэфценті
Мультимедиялық сабақ
Математикалық биржа Квадрат теңсіздіктер
Көрсеткіштік теңдеулер
Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеуге үйрену
Пәндер