Файл қосу

Глоссарий

Пән: Физика

[pic]
Серікқызы Бұлбұлханым
Қостанай облысы, Аманкелді ауданы, Ы.Алтынсарин атындағы жалпы білім
беретін орта мектебі. Физика пәні лаборанты.

Кулон заңы: [pic];

Төрт өлшемді кеңістік: [pic];

Гамельтон функциясы; [pic];

Лагранж функциясы: [pic];

Остраградский-Гаусс теоремасының интегралдық формуласы: [pic];

Остраградский-Гаусс теоремасының дифференциалдық формуласы: [pic].

Атом – Химиялық элементтің қасиеттерін бойына сақтаған оның ең кіші
бөлшегі.
Қысым – белгілі бір бетке түсетін күш әрекетінің нәтижесін сипаттайтын
шама.
Масса – денелердің өзара әрекеттесуі кезіндегі жылдамдықтарының өзгеру
дәрежесін анықтайтын физикалық шамаға жатады.
Материялық нүкте – қозғалыстың қарастырылып отырған жағдайда өлшемдерін
өлшеуге болатын дене.
Деформация – дене пішінінің және өлшемдерінің өзгеруі
Диффузия – бір заттың молекулаларының екінші заттың молекулаарылық бос
орындарына өзара өтуі.
Күш – денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайтын физикалық шама.
Молекула – заттың химиялық қасиеттерін бойына сақтаған оның ең кіші
бөлшегі.
Ауырлық күші – денелердің Жерге тартылу күші. [pic]
Бірқалыпты емес қозғалыс – дене тең уақыт араалығында әр түрлі жол жүреді.
Бір қалыпты қозғалыс – дене тең уақыт аралығында ұзындығы бірдей жол
жүреді.
Жылдамдық – берілген уақыт ішіндегі орын ауыстырудың сол уақыт аралығына
қатынасы.
Зат тығыздығы – сол заттың көлемі бірлігіндегі массасына тең физикалық
шама. [pic]
Дененің салмағы - дененің тірекке немесе аспаға түсірілген күші.
Орын ауыстыру – қозғалыстағы дененің бастапқы орнын оның келесі орынмен
қосатын бағытталған кесінді.
Үйкеліс күші – бір дене екінші дененің бетімен қозғалған кезде пайда
болатын күш.

Молекула – заттың қасиетін сақтайтын ең кішкентай бөлшек.

Диффузия дегеніміз - әр түрлі заттар біріне-бірі тиіскенде,олардың
біреуінің молекуласының екіншісіне өту құбылысы.

Идеал газ деп – газ молекулаларының материалдық нүкте ретінде қарастыруға
болатын және олардың бір-бірімен әсерлесуі жоқ,тек қана серпімді соқтығысу
-мен әсерлесетін газ.

Қысым P дегеніміз – бірлік ауданға нормаль бойымен әсер ететін күш:
P=F/S

СалыстырмалыY ауа ылғалдылығы деп – сол температурадағы ауадағы су буының p
қысымының p қаныққын бу қысымына проценттік қатынасын айтамыз:
Y=P/P*100%

Беттік керілу дегеніміз – керілу коэффициенті санδ жағынан бірлік L
ұзындыққа сұйық беттігі тарапынан әсер ететін күшке тең шама:
δ=F/L

Жылу мөлшері дегеніміз – жылу алмасу кезінде денеге берілген немесе денеден
алынған ішкі энергия.
Ұқсас жұмыстар
Тест тапсырмалары экономика
Қаңлылардың территориясы
Үйсіндердің территориясы
Афиныдағы демократиялық құрылыс
Қаңлылардың археологиялық мәдениеттері
Жұмыр құрттар
8 сынып. қатты денелердің деформациясы
Заңның құқығы
Монғолдардың Қазақстан жерін жаулап алуы
Тарих. Монғолдардың Қазақстан жерін жаулап алуы
Пәндер