Сабақ жоспары :: Ағылшын тілі

Файл қосу

Ағылшын тілі пәнінен орта мерзімді жоспарОрта мерзімді жоспар

«Бекітемін» «Келісілді» «Қаралды»

№ __ мектеп директоры
директордың оқу бірлестік отырысында

_______ А.Бөлекбаев ісі жөніндегі орынбасары
_______ С.Ермекбаева

________ Қ.Досымов

• Пән мұғалімі: Батимова Гүлжайна
• Пәні: Ағылшын
• Сынып : 6 сынып
• Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат
• Оқулық: «Ағылшын тілі – 6 » авторы: Т.Аяпова,З.Әбілдаева Алматы
« Атамұра» 2011ж
• Орта мерзімді жоспар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігі ұсынған оқулықтың оқу бағдарламасы негізінде
жасалды.

Сабақ
тақырыптары
|
1.Оқып-үйренудің негізгі мақсаттары |
2.Оқытуда
қолданыла-
тын әдіс-
тәсілдер
|
3.Бүкіл
оқушылар
үйренгенін
қайдан
білесіз? |
4.Оқып-
үйренудің
нәтижесі |
5.Үйрену
мақсатын-
дағы баға-
ны қоса
бағалау |
6.Бәрін қоса
есептегенде
(дарынды
балалар) |
7.Негізгі
дерек
көздер |
8.Сағат
саны |
9.Күні | |
Step 3
Looking for the sun

Step 4
Keep warm!

Step 5
How green you are!

|
Дұрыс және бұрыс етістіктер туралы білімдері мен түсінік-
терін анықтау.Ауа-райы туралы сөйлеуге үйрету.Зерттеушілік
жұмыс жасауға дағдыландыру.

Денсаулық ,спорт
туралы сөйлеуге дағ-
дыландыру,сөйлеу мәнерін қалыптас-
тыру,сыни тұрғыдан
ой қорытындысын жасауға дағдылан-
дыру.

Қоршаған ортаны қорғау туралы сөз-
дік қорларын кеңей-
ту,өзара бір-бірінің пікірін тыңдай білуге,
ұжымдаса кеңесе білуге дағдыландыру.

|
Топтық жұмыс,жеке жұмыс,
кластер,
диалогтік оқыту,АКТ

Топтық
жұмыс,жеке
жұмыс,АКТ
(слайд,сурет-
тер көрсету)
сыни ойлау

Топтық
жұмыс,жеке
жұмыс,АКТ
(слайд,сурет-
тер көрсету)
сыни ойлау
|
Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы

Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы,
бағдаршам
арқылы
кері бай-
ланыс
жасау.
Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы
|
Дұрыс және бұрыс етістік-
тер туралы білімдері мен түсініктерін
қайталайды.Ауа-райы туралы сөйлеуге
үйренеді.Зерт-
теушілік
жұмыс жасауға дағдыланады.
Денсаулық,
спорт туралы
сөйлеуге дағды-
ланады,сыни
тұрғыдан ой
қорытындысын
жасауға қалып-
тасады.

Қорашаған ортаны
қорғау туралы сөздік қорлары кеңейеді,өзара бір-
бірінің пікірін тың-
дай білуге,ұжымда-
са кеңесе білуге
дағдыланады. |
Форма-
тивті,кри-териалды бағалау,
жиынтық
бағалау.

Критерий
лерді бел-
гілеу,
сұрақ-жауап,
өзін-өзі бағалау.

Форма-
тивті,кри-териалды бағалау,
жиынтық
бағалау.
|
Қалың,
жұқа сұрақтар,
проблема-лық тап-
сырмалар

Қалың,
Жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.

Қалың,
жұқа сұрақтар,
проблема-лық тап-
сырмалар
|
Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,

Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,

Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер , | | | |

Unit 6 Leisure
Step 1 Invitation

Step 2
Talking of time

Step 3
Gardening in
England

|
Ағылшын тілінде шақыру қағаздың
жазылуын үйрету. Достыққа ,жолдастыққа тәрбиелеу .Сыни
тұрғыдан ойлауға дағдыландыру,оқу дағдыларын дамыту: өздігінен мәтінді оқып
отыра толық түсінуді қалыптас-
тыру.,

Past Continuous шағы
туралы мәлімет беру,
Оқушылардың тілдік қорын, ой-өрісін дамыту. Ауызша сөйлеу дағдысын дамыту:
тағам туралы сөйлеуді, есту қабілет
тері арқылы сөздің мағынасын толық түсінуді үйрету.

Тақырып бойынша диалогты сөйлеуге
үйрету. Өзін-өзі

және бірін-бірі тәрбиелеуге дағды-

ландыру.

Сөйлеу тілін дамыту
арқылы сыни ойлауға қалыптас-
тыру. |
Түртіп алу әдісі
Диалогтік оқыту
Сыни тұрғыдан ойлау, миға шабуыл АКТ
(слайд,сурет-
тер көрсету)

Диалогтық оқыту
(сұрақ жауап)
Өзін өзі реттеу
Топтық жұмыс
Рефлексия

СТО страте-
гиялары ,
диалогтік оқыту,
сыни ойлау

|
Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы

Мұғалімнің көшбасшы-
лығы.Тренинг өткізу.
 Психологиялық дайын
дық .Топтық жұмыс(Әр оқушы өз пікірін орта-
ға салады

Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы,
бағдаршам
арқылы
кері бай-
ланыс
жасау.
|
Бағалау кезінде.;
Оқушыларды бақылау нәтижесі бойынша

Белгілі жағдайға анализ жасай алу
Таблица және жоспар түрінде берілген ақпаратпен жұмыс жасай алу
дағдысы.Алып отырған ақпараттың дұрыс, бұрыстығын анықтай алу.Тыңда
ғаны не оқығаны жайлы диалогқа қатыса алу дағды-
сы.
Тақырып бойынша
еркін сөйлеуге үй-
ренеді.Өзін - өзі және бірін-бірі сыйлауға дағдыланады. Тақырып бойынша
жаңа сөздерді меңгереді.

|
Форма-
тивті,кри-териалды бағалау,
жиынтық
бағалау.

Критерий-
лер бойын-
ша бағалау

Өзін-өзі бағалау,фор- мативті бағалау,
жиынтық |
Қалың,
жұқа сұрақтар,

Қалың,
Жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.

Қалың,
Жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.
|
Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,

Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,

Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,
| | | |

Step 4 Celebrating
Holidays

Step 5
Post test

Unit 7 Future
Step 1 What is Jane
going to do? |
Мейрамдар туралы оқушылардың
білімдерін кеңейту. Жаңа мәтінмен

жұмыс істеу

Өзін-өзі және бірін-бірі тәрбиелеуге

дағдыландыру

Ойлау қабілетін дамыту

Өткен тақырыптар бойынша оқушы-
лардың білімін
тексеру.Оқушылар-
дың білімге қуштар-
лығын арттыру.

Есте сақтау қабі-
летін дамыту.

to be going to do тіркесі туралы мәлімет беру,
Оқушылардың тілдік қорын, ой-өрісін дамыту. Ауызша сөйлеу дағдысын дамыту:
сыни тұрғыдан
ой қорытындысын жасауға дағдылан-
дыру.

|
Топтық жұмыс,жеке жұмыс,
кластер,
диалогтік оқыту,АКТ

Түртіп алу әдісі
Диалогтік оқыту
Сыни тұрғыдан ойлау, миға шабуыл АКТ
(слайд,сурет-
тер көрсету)

СТО страте-
гиялары ,
диалогтік оқыту,
сыни ойлау

|
Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы

Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы,
бағдаршам
арқылы
кері бай-
ланыс
жасау.

Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы,
бағдаршам
арқылы
кері бай-
ланыс
жасау.
|
Бағалау кезінде.;
Оқушыларды бақылау нәтижесі бойынша

Өткен тақырыптар бойынша оқушылар
өз білімдерін бекіте-
ді.

Созылмалы келер шақ туралы білімдері қалыпта-
сады,тілдік қоры кеңейеді, сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасауға
дағдыланады.
|
Форма-
тивті,кри-териалды бағалау,
жиынтық
бағалау.

Критерий-
лер бойын-
ша бағалау

Критерий
лерді бел-
гілеу,
сұрақ-жауап,
өзін-өзі бағалау.

|
Қалың,
жұқа сұрақтар,

Қалың,
Жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.Тест арқылы.

Қалың,
Жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.
|
Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,

Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,

Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,
| | | |

Step 2 When I’m 25

Step 3
Fortune teller

Step 4 I’ll be a doctor

|
Оқушыларға келер шақ туралы түсіндіру, оның жалғаулары туралы мәлімет беру,
оқушыларды өз армандарын ағылшын тілінде жеткізе білуге қалыптастыру,
тақырып бойынша алған білімдерін анықтау және бағалау.

Өткен тақырыптар бойынша оқушы-
лардың білімін
тексеру.Оқушы-лардың білімге қуштарлығын
арттыру.

Есте сақтау қабі-
летін дамыту.

Оқушыларды өздерінің қалаған мамандық түрлері туралы ойларын ортаға салу ,
елдер мен мамандық атаулары берілген жаңа сөздермен таныстыру,сол арқылы
есте сақтау қабілет-
терін дамыту; |
Топтық жұмыс, жеке жұмыс, кластер

Топтық жұмыс, жеке жұмыс

Топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмыс |
Жеке тапсырма-
лар (тест тапсырма-
лары, дейін не білемін, кейін не білдім т.б.)

ББҮ
арқылы,
бағдаршам
арқылы
кері бай-
ланыс
жасау.

Жеке тапсырма-лар (дейін не білемін, кейін не білдім т.б.) |
Оқушылар келер шақ туралы, оның жалғаулары туралы мәліметтер алады,
оқушылар өз армандарын ағылшын тілінде жеткізе білуге дағдыланады,
өзара бағалауды үйренеді;

Өткен тақырыптар бойынша оқушылар
өз білімдерін бекіте-
ді.

Жаңа сөздерді меңгеру,мәтінді қатесіз оқу,
тақырыпқа сай ақпаратты игеруі. |
Кері байланыс, рефлексия, мадақтау, жұптарда өзара бағалау

Формативті және сумма-
тивті бағалау түрлерін пай-
далану,ынталандыру арқы-
лы балалар-
дың білімге деген құштар-
лығын арт-
тыру;

Кері байланыс, рефлексия, мадақтау, жұптарда өзара бағалау

|
Қалың, жұқа сұрақтар, проблема-
лық, тап-
сырмалар

Қалың,
жұқа сұрақтар

Танымдық, құзырлы-лылық
Тапсырма-лар
|
Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,

Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,

Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,
| | | |

Step 5 Will people live in the moon?

Unit 8 Planning Holiday
Step 1 I want to visit
Astana

Step 2
Where are you going to spend your holiday?

|
Тақырып бойынша диалогты сөйлеуге
үйрету. Өзін-өзі

және бірін-бірі тәрбиелеуге дағды-

ландыру.

Сөйлеу тілін дамыту арқылы сыни ойлауға қалыптастыру.

Оқушыларға шақ түрлерін қайталата отырып, аяқталған осы шақ формасы-мен
таныстырып, түсіндіру.Тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен таныс-тыру
Оқушыларды қатесіз оқуға, жазуға дағдыландыру.
Оқушылардың тілдік қорын, ой-өрісін дамыту. Ауызша сөйлеу дағдысын дамыту:
тағам туралы сөйлеуді, есту қабілет
тері арқылы сөздің мағынасын толық түсінуді үйрету.

|
Топтық жұмыс,жеке жұмыс,
кластер,
диалогтік оқыту,АКТ

Топқа жеміс-жидектер арқылы бөлу Топтық жұмыс,жеке жұмыс,
кластер,
диалогтік оқыту,АКТ

Топқа сандар арқылы бөлу Диалогтік оқыту
Сыни тұрғыдан ойлау, миға шабуыл АКТ
(слайд,сурет-
тер көрсету)
|
Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы

ББҮ
арқылы,
бағдаршам
арқылы
кері бай-
ланыс
жасау.

Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы

|
Тақырып бойынша
еркін сөйлеуге үй-
ренеді.Өзін - өзі және бірін-бірі сыйлауға дағдыланады. Тақырып бойынша
жаңа сөздерді меңгереді.

Оқушылар аяқталған осы шақ түрімен танысып, қолданылу ережесімен
танысып,қатесіз оқуға,жазуға дағдыланады.

Оқушылардың пәнге деген қызығушылығының артуы. Ағылшын тілін ары қарай оқып
үйренуге , әр түрлі өмірлік жағдайлардақолдана алуға үйрете отырып, бұл
тілдің практикадағы қолдану қажеттілігін көрсету. |
Форма-
тивті,кри-териалды бағалау,
жиынтық
бағалау.

Кері байланыс, рефлексия, мадақтау, жұптарда өзара бағалау

Кері байланыс, рефлексия, мадақтау, жұптарда өзара бағалау |
Қалың,
жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.

Қалың,
жұқа сұрақтар

Қалың,
жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.
|
Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,

Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер ,

Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер
| | | |

Step 3
What are you going to do during your holiday?

Step 4
Welcome to Disneyland!

Step 5
Post test

|
Оқушылардың тілдік қорын, ой-өрісін дамыту. Ауызша сөйлеу дағдысын дамыту:
демалыс туралы сөйлеуді, есту қабілеттері арқылы сөздің мағынасын толық
түсінуді үйрету.

Disneyland тақырыбында оқушылардың ойларын,ізденістерін ортаға
салу.Тарихымен таныстыру.
Оқу дағдыларын дамыту: өздігінен мәтінді оқып отыра толық түсінуді
қалыптастыру. Басқа ел дәстүріне деген қызығушылықтарын арттыру арқылы
мәдениеттілікке тәрбиелеу.
Оқушылардың тарау бойынша игерген базалық білімдерін еске түсіру; ауызша
сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; тарау бойынша алған білімдерін анықтау
және бағалау .
|
Топқа түстер арқылы бөлу Топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмыс

Топқа жеміс-жидектер арқылы бөлу Топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмыс,
АКТ( слайд,
бейнефильм,
суреттер)

Тестпен
жұмыс |
Жеке тапсыр-
малар,ББҮ
арқылы,бағ-
даршам арқылы кері байланыс жасау.

Жеке жұмыс(Блум таксаномия-сы)

|
Оқушылардың тіл-
дік қоры, ой-өрісі қалыптасады,Ағылшын тілінде еркін,ауызша сөйлеуге
дағдыланады.
Есту қабілеттері арқылы сөздің мағынасын толық түсінуге үйренеді.

Оқушылар Disneyland
туралы көптеген мағлұматтар алады.Өз армандары мен ойларын еркін жеткізуге
дағдыланады.
Өздігінен мәтінді оқып отыра толық түсінуге қалыптасады.
Тақырып бойынша алған білімдерін анықтауға және бағалауға дағдыланады.

Оқушылардың тарау бойынша игерген базалық білімдерін еске түсіру; ауызша
сөйлеу дағдыларын қалыптасады; тарау бойынша алған білімдерін анықтау және
бағалау .
|
Кері байланыс,
рефлексия,
мадақтау,жұп-
тарда өзара
бағалау.

Сұрақ-жауап, ынталандыру, бағалау парағы, өзін-өзі бағалау, жұптарда өзара
бағалау

Жиынтық бағалау |
Танымдық, құзырлылылық
тапсырмалар
қалың, жұқа сұрақтар

Танымдық, құзырлылылық
тапсырмалар
қалың, жұқа сұрақтар

Өтілген тарау бойынша тесттік тапсырмалар

|
Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер
| | | |

Unit 9
Step 1
A good place to spend your time

Step 2
Describing places

Step 3
Houses and flats

|
Аяқталған осы шақ формасын қайталау.
Өтілген грамма-тикалық мате-риалдарға бай-ланысты әр-түрлі тапсырмалар
орындату. Тыңдап түсіну,сөйлеу әрекеттерін дамыту тілге деген қызығу-
шылықтарын арттыру;Сөздік қорларын молайту.
Диалог арқылы оқушыларды сөйлеуге дағдыландыру.Сыни тұрғыдан ой
қорытындысын жасау,топпен жұмыс істеу белсенділігін арттыру.

Оқушылардың сөздік қорын кеңейту мақсатында жаңа сөздермен жұмыс
жасау,зерттеушілік жұмыс жасауға дағдыландыру,сыни тұрғыдан ой қоры-
тындысын жасау; |
Топқа сандар арқылы бөлу Түртіп алу әдісі
Диалогтік оқыту
Сыни тұрғыдан ойлау, миға шабуыл

Топқа жеміс-жидектер арқылы бөлу АКТ қолдану, диалог әдісі: топпен,
жұппен жұмыс,
«Сұрақтар шеңбері»

Екі жақты күнделік әдісі.
Диалогтық оқыту |
Топтық тапсырмалар
Жұптық тапсырмалар
(ББҮ)

Оқушыларға А, В, С дең-гейіндегі тап-сырма беру.
А)Жаңа сөз-дерден сөй-лем құрас-тыру.В) Диа-лог құрас-тыру
С) «Зерттеу-шілік әңгіме» топпен жұ-мыс.Постер дайындау |
Өтілген грамматикалық материалдарды еске түсіреді,ауызша сөйлеу дағдылары
қалыптасады,сөздік қорлары кеңейеді.

Грамматикалық құрылымды түсінеді, оларды қолданады;
Жаңа сөздерді үйрену арқылы сөздік қорын байытады;
Мысалдар келтіреді, суреттейді;
Бала өз қатесін түсінеді, әрі қарай ынталанады.
|
Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталандыру, деңгейлік тапсырмалар,
өзін-өзі бағалау, топтарда өзара бағалау

Сұрақ-жауап, ынталандыру, бағалау парағы, өзін-өзі бағалау, жұптарда өзара
бағалау

Кері байланыс, рефлексия, мадақтау, жұптарда өзара бағалау |
Қалың,
жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.

Тапсырмалар жиынтығы, күрделілігі жоғары тапсырмалар

Болжау, түсіндіру, сұрақ-жауап, демон-страциялау, |
Ағылшын
тілі
6 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер

| | | |
Орта мерзімді жоспар

«Бекітемін» «Келісілді» «Қаралды»

№ __ мектеп директоры
директордың оқу бірлестік отырысында

_______ А.Бөлекбаев ісі жөніндегі орынбасары
_______ С.Ермекбаева

________ Қ.Досымов

• Пән мұғалімі: Батимова Гүлжайна
• Пәні: Ағылшын
• Сынып : 7 сынып
• Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат
• Оқулық: «Ағылшын тілі – 7 » авторы: Т.Аяпова,З.Әбілдаева
• Орта мерзімді жоспар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігі ұсынған оқулықтың оқу бағдарламасы негізінде
жасалды.

Сабақ
тақырыптары
|
1.Оқып-үйренудің негізгі мақсаттары |
2.Оқытуда
қолданыла-
тын әдіс-
тәсілдер
|
3.Бүкіл
оқушылар
үйренгенін
қайдан
білесіз? |
4.Оқып-
үйренудің
нәтижесі |
5.Үйрену
мақсатын-
дағы баға-
ны қоса
бағалау |
6.Бәрін қоса
есептегенде
(дарынды
балалар) |
7.Негізгі
дерек
көздер |
8.Сағат
саны |
9.Күні | |
Unit 4
Step 1
It really works

Step 2
At the doctor’s |
Оқушылардың ойын,түсінігін тапсырмалар арқылы анықтау,оқушыларды
ізденімпаздыққа,жауапкершілікке,ұйым-шылдыққа тәрбиелеу
Нақ осы шақ туралы білімдері мен түсініктерін анықтау; бірлесіп жұмыс
жасауға қалып-тастыру;

Өтілген тақырыптарды пысықтау,дәрігерлік анықтамалар тұрғысынан сөздік
қорларын кеңейту,осы тақырыпта диалог арқылы оқушылардың сөйлеу дағдыларын
қалыптастыру.
|
Топқа жеміс-жидектер арқылы бөлу; Жеке жұмыс, топпен жұмыс, пікір алмасу,

диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ

Топқа сандар арқылы бөлу.
АКТ қолдану, диалог әдісі: топпен, жұппен жұмыс,
«Сұрақтар шеңбері»
|
Деңгейлік тапсырмалар
А)Сөздерді толықтыру
В)Сөйлем-дер құрас-тыру
С) Мәтін бойынша сұрақтар қою. Ролдік ойындар

Топпен, жеке, жұппен жұмыс, «Уақыт шеңбері»,
«жұптас-ойлан- бөліс» стра-тегиясы,
Венн диаграм-масы |
Грамматикалық құрылымды түсі-неді, оларды қол-данады;Жаңа сөздерді үйрену
арқылы сөздік қорын байытады;
Мысалдар келті-реді, суреттейді;
сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасауға дағдыланады.

Өткен тақырып бойынша алған білімдерін анықтайды.Сөздік қорлары кеңейеді.
Диалог құру арқылы сөйлеу дағдылары қалыптасады. |
Кері байланыс, рефлексия,мадақтау, жұптарда өзара бағалау

Өзін-өзі бағалау, топтық бағалау,
формативті
бағалау |
Қалың,
жұқа
сұрақтар

Қалың,
Жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.
|
Ағылшын
тілі
7 сынып,
Google-веб-сайтынан алынған мәтіндер
| | | |

Step 3
Health problem

Step 4
School rules

Step 5
What should
you do to keep
fit it?

|
Тақырып бойынша жаңа сөздер беру.
Денсаулық тақы-рыбында білімдері мен түсініктерін қалыптастыру.Тақырып
бойынша мәселе қозғап,ойларын ортаға салу.Осы арқылы зерттеушілік жұмыс
жасауға,сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасауға дағдыландыру.

“must” ,“mustn’t”,
“have to” модальді етістіктерімен таныстыру, модальді етістіктердің
жасалуын түсіндіру;
Have to , must модальді етістіктерінің айырмашылықтарын анықтау,сөздік
қорларын жаңа сөздермен толықтыру.
“should”, “ may”,
“can” модальді етістіктері туралы түсініктерін қалыптастыру.Сөздік
қорларын кеңейту.
Сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасау
белсенділігін арттыру.
|
Топтық жұмыс, жеке жұмыс, кластер.
Диалогтік оқытуды қолдану.
АКТ қолдану
( слайд арқылы суреттер,бейнема-териалдар көрсету)

Топпен, жеке, жұппен жұмыс, «Уақыт шеңбері»,
«жұптас-ойлан- бөліс» стратегиясы,
Венн диаграммасы

АКТ қолдану, диалогтік оқытуды қолдану, топпен, жұппен жұмыс,
«Сұрақтар шеңбері»
|
Оқушыларға деңгейлік тапсырма беру.
Сөйлем құрастыру
Суреттегі сөздердің аудармасын табу сәйкес-
тендіру.Постер дайындау, үлестірмелі
қағаздармен
жұмыс жасау.
Жеке тапсыр-
малар,ББҮ
арқылы,бағ-
даршам арқылы кері байланыс жасау.

Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы,
бағдаршам
арқылы
кері бай-
ланыс
жасау.
|
Тақырып бойынша сөздік қорлары кеңейеді
Денсаулық тақырыбында
білімдері мен түсініктері қа-
лыптасады,зерттеу-шілік жұмыс жа-сауға,сыни тұрғыдан ой қоры-
тындысын жасау-
ға қалыптасады.

“must” ,“mustn’t”,
“have to” модальді етістіктерімен танысады, модаль-ді етістіктердің
жасалуын түсі-неді;Have to , must модальді етістік-терінің айырмашы-
лықтарын анық-тайды,сөздік қор-ларын жаңа сөз-дермен толық-тырады. |
Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталандыру, деңгейлік тапсырмалар,
өзін-өзі бағалау, топтарда өзара бағалау

Сұрақ-жауап, ынталандыру, бағалау парағы, өзін-өзі бағалау, жұптарда өзара
бағалау

Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталандыру, деңгейлік тапсырмалар,
өзін-өзі бағалау, топтарда өзара бағалау
|
Қалың,
жұқа
сұрақтар

Қалың,
жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.

Қалың,
жұқа
сұрақтар

|
Ағылшын
тілі 7 сынып.
Т.Аяпова.,
З.Әбілдаева
Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru
www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер

Ағылшын
тілі 7 сынып.
Т.Аяпова.,
З.Әбілдаева
Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru
www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер
| | | |

Unit 5
Step 1
How do you get to Central Asia?

Step 2
Going to
Britain

Step 3
Holiday
Postcards

|
never,almost,really,always,
often, usually деген
үстеулердің қолданылуы
туралы түсініктерін қалыптастыру.Транспорт түрлерін ағылшынша аталуына
дағдыландыра
отырып сөздік қорларын кеңейту.Тақырып бойынша ойларын
жинақтап,қорытындылауға дағдыландыру.

“need”, “ needn’t”,
модальді етістіктері туралы түсініктерін қалыптастыру.Сөздік
қорларын кеңейту.
Сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасау
белсенділігін арттыру

Аяқталған созылыңқы осы шақ формасы туралы білімі мен түсініктерін
қалыптастыру.өзара бір-
бірінің пікірін тыңдай білуге ,ұжымдаса кеңесе білуге дағдыландыру.Жаңа
сөздерді ауызекі тілде айта алу мен жаза алуға дағдыландыру. |
Диалогтық оқыту
(сұрақ жауап)
Өзін өзі реттеу
Топтық жұмыс
Рефлексия

Диалогтық оқыту
(сұрақ жауап)
Өзін өзі реттеу
Топтық жұмыс
Рефлексия

Топпен, жеке, жұппен жұмыс, «Уақыт шеңбері»,
«жұптас-ойлан- бөліс» стратегиясы,
Венн диаграммасы |
СТО страте-
гиялары ,
диалогтік оқыту,
сыни ойлау, шығармашы-
лық жұмыс

Топтық тапсырмалар
Жұптық тапсырмалар
(ББҮ)

Деңгейлік тапсырмалар:
Сөздерді толықтыру
Сөйлемдер
құрастыру
Мәтін бойынша сұрақтар қою.
Ролдік ойындар
|
Грамматикалық құрылымды түсінеді, оларды қолданады.Сөздік қорлары кеңейеді.
Тақырып бойынша ойларын жинақтап,
қорытындылауға дағдыланады.

“need”, “ needn’t”,
модальді етістіктері туралы түсініктері қалыптасады.Сөздік
қорлары кеңейеді.
Сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасау белсенділігін артады.

Аяқталған созылыңқы
осы шақ формасы туралы білімі мен түсініктері қалыптасады.өзара бір-бірінің
пікірін тыңдай білуге,
ұжымдаса кеңесе білуге дағдыла-нады.Жаңа сөздерді ауызекі тілде айта алу
мен жаза алуға дағдыланады. |
Сұрақ-жауап, ынталандыру, бағалау парағы, өзін-өзі бағалау, жұптарда өзара
бағалау

Өзін-өзі бағалау, топтық бағалау,
формативті
бағалау

Критерийлер бойынша бағалау,
бағалау парағы, өзін-өзі бағалау |
Қалың,
жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.

Деңгейлік тапсырмалар беру арқылы

күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.

|
Ағылшын
тілі 7сынып.
Т.Аяпова.,
З.Әбілдаева
Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru
www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер

Ағылшын
тілі 7 сынып.
Т.Аяпова.,
З.Әбілдаева
Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru
www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер
| | | |

Step4
Travelling light

Step 5
Have you been to
Central Asia?

Unit 6
Step 1
Having fun

|
“ can be done”, “ must be done” модальді етістіктері туралы білімдері мен
түсінік-терін қалыптастыру.
Саяхатқа байланысты мәтіндерді оқып ,аударуға дағдыландыру.Сөйлеу мәнерін
қалыптастыру.
Сыни тұрғыдан ой
Қорытындысын жасай алуға дағдыландыру.

Өткен шақ пен осы шақ формасындағы етістіктерді қайталау,
Орталық Азияның атақты елдері туралы әңгімелеу, тақырып бойынша
зерттеушілік жұмыс жүргізуге дағдыландыру.Бірлесіп
жұмыс жасауға үйрету.

Грамматикалық құры-
лымды түсіндіру,
арнайы сұрақ туралы білімдерін нақтылау.
Етістіктің шақ формаларын қайталау.Сөздік қорларын жаңарту. |
СТО страте-
гиялары ,
диалогтік оқыту,
сыни ойлау,
шығармашы-
лық жұмыс,

Топтық жұмыс, жеке жұмыс, кластер.
Диалогтік оқытуды қолдану.
АКТ қолдану
( слайд арқылы суреттер,бейнема-териалдар көрсету)

Топпен, жеке, жұппен жұмыс, «Уақыт шеңбері»,
«жұптас-ойлан- бөліс» стратегиясы,
Венн диаграммасы
|
Жеке тапсыр-
малар,ББҮ
арқылы,бағ-
даршам арқылы кері байланыс жасау.

Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы,
бағдаршам
арқылы
кері бай-
ланыс
жасау.

Топтық тапсырмалар
Жұптық тапсырмалар
(ББҮ)
|
“ can be done”, “ must be done” модальді етістіктері туралы білімдері мен
түсінік-тері қалыптасады.
Саяхатқа байланыс-ты мәтіндерді оқып,
аударуға дағдыла-нады.Сөйлеу мәнері қалыптасады.
Сыни тұрғыдан ой
қорытындысын жасай алуға дағдыланады.

Өткен шақ пен осы шақ формасындағы етістіктерді қайта-лайды,Орталық Азияның
атақты елдері туралы білген-дерін нақтылайды, тақырып бойынша зерттеушілік
жұмыс жүргізуге дағдыла-нады.Бірлесіп жұмыс жасауға үйренеді. |
Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталандыру, өзін-өзі бағалау

Кері байланыс,
рефлексия,
мадақтау, жұп-
тарда өзара
бағалау.

Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталандыру, деңгейлік тапсырмалар,
өзін-өзі бағалау, топтарда өзара бағалау
|
Қалың,
жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.

Қалың,
жұқа
сұрақтар,
Деңгейлік тапсырма-лар беру арқылы

Деңгейлік тапсырмалар беру арқылы
|
Ағылшын
тілі 9 сынып.
Т.Аяпова.,
З.Әбілдаева
Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru
www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер

Ағылшын
тілі 9 сынып.
Т.Аяпова.,
З.Әбілдаева
Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru
www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер
| | | |

Орта мерзімді жоспар

«Бекітемін» «Келісілді» «Қаралды»

№ __ мектеп директоры
директордың оқу бірлестік отырысында

_______ А.Бөлекбаев ісі жөніндегі орынбасары
_______ С.Ермекбаева

________ Қ.Досымов

• Пән мұғалімі: Батимова Гүлжайна
• Пәні: Ағылшын
• Сынып : 9 сынып
• Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат
• Оқулық: «Ағылшын тілі – 9 » авторы: Т.Аяпова,З.Әбілдаева
• Орта мерзімді жоспар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігі ұсынған оқулықтың оқу бағдарламасы негізінде
жасалды.

Сабақ
тақырыптары
|
1.Оқып-үйренудің негізгі мақсаттары |
2.Оқытуда
қолданыла-
тын әдіс-
тәсілдер
|
3.Бүкіл
оқушылар
үйренгенін
қайдан
білесіз? |
4.Оқып-
үйренудің
нәтижесі |
5.Үйрену
мақсатын-
дағы баға-
ны қоса
бағалау |
6.Бәрін қоса
есептегенде
(дарынды
балалар) |
7.Негізгі
дерек
көздер |
8.Са-ғат
саны |
9.Күні | |
Unit 4
Step 1
Primary,
secondary
schools

Step 2
A typical school day |
Англияның мектеп-
тері туралы мәлімет беру.Текстпен жұмыс жасау.Жалпы АҚШ тағы білім
жүйесінің
түрлері туралы білімдерін нақтылау.
Тақырып бойынша зерттеушілік жұмыс жүргізуге дағдылан-
дыру.Бірлесіп жұмыс жасауға үйрету.

Британиядағы мектептердің сабақ кестесі туралы білімдерін нақтылау.
Сөздікпен жұмыс жасау. Жаңа сөздерді ауызекі тілде айта алу мен жаза алуға
дағдыландыру.
Сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасау
белсенділігін арттыру
|
СТО страте-
гиялары ,
диалогтік оқыту,
сыни ойлау,
шығармашы-
лық жұмыс,
венн диаграмма-
сы

Топпен, жеке, жұппен жұмыс, «Уақыт шеңбері»,
«жұптас-ойлан- бөліс» стратегиясы,
Венн диаграммасы

|
Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы,
бағдаршам
арқылы
кері бай-
ланыс
жасау.

Деңгейлік тапсырмалар:Сөздерді толықтыру
Сөйлемдер
құрастыру
Мәтін бойынша сұрақтар қою.
Ролдік ойындар |
Оқушылар Англия мектептері туралы мәліметтер алады.
Текстпен жұмыс жасайды.АҚШ тағы білім жүйесінің түрлері туралы білімдерін
нақты-
лайды.Тақырып бойынша зерттеу-шілік жұмыс жүр-гізуге дағдыланады.
Бірлесіп жұмыс жасауға қалыпта-сады.
Британиядағы мектептердің сабақ кестесі туралы білімдерін нақты-лайды.Жаңа
сөз-дерді ауызекі тілде айта алу мен жаза алуға дағдылана-ды.Сыни тұрғыдан
ой қорытындысын
жасайды. |
Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталанды-ру, өзін-өзі бағалау

Сұрақ-жауап, ынталандыру, бағалау парағы, өзін-өзі бағалау, жұптарда өзара
бағалау

|
Қалың,
жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.

Қалың,
жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар. |
Ағылшын тілі 9 сынып.
Т.АяповаЗ.Әбілдаева
Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru
www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер
| | | |

Step 3
School
problems

Step 4
If I were a
millionaire

Step 5
Сhoosing
schools

|
Cандар мен сандық бөлшектердің аталуы,жыл атауларын ағылшын тілінді қатесіз
айтуға дағдыландыру.
Мектеп мәселелері туралы өз ойларын еркін ортаға салуға қалыптастыру. Жаңа
сөздермен жасау арқылы тақырып бойынша алған білімдерін нақтылау.

Тақырып бойынша диалогты сөйлеуге
үйрету. Өзін-өзі

және бірін-бірі тәрбиелеуге дағды-

ландыру.

Сөйлеу тілін дамыту
арқылы сыни ойлауға қалыптастыру.
Англиядағы,Британия-дағы жеке және қоғам-
дық мектептер туралы
білімдерін нақтылау.
Қазақстан мен АҚШ-
тағы мектептерді салыстыра отырып өз ойларын еркін жеткізу-ге,тақырып
бойынша
сөйлеу тілін дамыта
отырып сыни ойлауға қалыптастыру.
|
Топқа жеміс-жидектер арқылы бөлу АКТ қолдану, диалог әдісі: топпен,
жұппен жұмыс,
«Сұрақтар шеңбері»

СТО страте-
гиялары ,
диалогтік оқыту,
сыни ойлау

Әңгімелесу
Жағдаятты талдау
Мәтінмен жұмыс
АКТ қолдану,
СТО страте-
гиялары ,
диалогтік оқыту |
Оқушыларға деңгейлік тапсырма беру.
Сөйлем құрастыру
Суреттегі сөздердің аудармасын табу сәйкес-
тендіру.Постер дайындау, үлестірмелі
қағаздармен
жұмыс жасау.

Жеке
тапсырма-
лар,ББҮ
арқылы,
бағдаршам
арқылы
кері бай-
ланыс
жасау.
Топтық
апсырмалар
Кестелер толтыру
Дәйек сөздерді талдау
Жеке тапсырмалар (тест тапсырмалары, дейін не білемін, кейін не білдім
т.б.) |
Сандар мен сандық атаулар-ды,бөлшек сандарды ,жыл
атауларын ағыл-шын тілін-де атауға дағдыланады.Мектеп
мәселелері туралы өз ойла-рын еркін айтуға қалыртасады.
Жаңа сөздермен жұмыс жасай отырып тақырып бойынша алған білімдерін нақтылай-

ды.
Тақырып бойынша
еркін сөйлеуге үй-
ренеді.Өзін - өзі және бірін-бірі сыйлауға дағдыланады. Тақырып бойынша
жаңа сөздерді меңгереді.

Англиядағы,Британия-дағы жеке және қоғам-
дық мектептер туралы
білімдерін нақтылай-ды.Қазақстан мен АҚШ-тағы мектептер-ді салыстыра отырып
өз ойларын еркін жеткізуге,тақырып бойынша сөйлеу тілін дамыта отырып ,
сыни ойлауға қалыптасады.
|
Өзін-өзі бағалау, топтық бағалау,
формативті
бағалау

Өзін-өзі бағалау,фор- мативті бағалау,
жиынтық

Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталандыру, тест тапсырмалары, өзін-
өзі бағалау, топтарда өзара бағалау |
Қалың, жұқа сұрақтар, проблема-
лық, тап-
сырмалар

Қалың,
Жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.

Танымдық
тапсырмалар
жұқа сұрақтар |

Ағылшын
тілі 9 сынып.
Т.Аяпова
З.Әбілдаева
Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru
www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер

English-Russian
dictionary
M.I.Dubrovin

Мұғалімге арналған
нұсқаулық | | | |
Unit5
Step 1
Save the nature

Step 2
The Earth(1)

Step 3
The Earth(2)

|
Табиғат,қоршаған орта,
экология туралы ойларын өзара бөлісе отырып,сыни тұрғыдан
ой қорытындысын
жасауға дағдыландыру.
Модальді етістіктер туралы білімдерін
нақтылаg, “should”,
модальді етістіктері туралы түсініктерін қалыптастыру.Сөздік
қорларын кеңейту.

Қоршаған ортаны қорғау,етістік шақтарының граммати-
қалық құрылымы,
олардың қолданылуы туралы білімдерін нақтылауға,тақырып бойынша сөздік
қорларын қалыптас-
тыра отырып,сыни тұрғыдан ой қорытын-
дысын жасауға, өзара пікір алысуға
дағдыландыру.
Әлемдік жылыну тура-
лы, әлемдік мәселелер
туралы өз ойларын
ағылшын тілінде айта
білуге, жаза білуге
қалыптастыру. |
Топтық
жұмыс,жеке
жұмыс,АКТ
(слайд,сурет-
тер көрсету)
сыни ойлау

Түртіп алу әдісі
Диалогтік оқыту
Сыни тұрғыдан ойлау, миға шабуыл АКТ
(слайд,сурет-
тер көрсету)

Әңгімелесу
Жағдаятты талдау
Мәтінмен жұмыс
АКТ қолдану,
СТО страте-
гиялары ,
диалогтік оқыту |
Мұғалімнің көшбасшы-
лығы.Тренинг өткізу.
 Психологиялық дайындық .
Топтық жұмыс(Әр оқушы өз пікірін орта-
ға салады

Жеке
тапсырмалар,
ББҮ арқылы,
бағдаршам
арқылы кері байланыс
жасау.

Оқушыларға деңгейлік тапсырма беру.
Сөйлем құрастыру
Суреттегі сөздердің аудармасын табу сәйкес-
тендіру |
Табиғат,қоршаған орта,экология туралы ойларын өзара бөлісе отырып,сыни
тұрғы-дан ой қорытынды-сын жасауға дағдыландыру.
Модальді етістіктер туралы білімдерін
нақтылаg, “should”,
модальді етістіктері туралы түсініктерін қалыптастыру.Сөздік
қорларын кеңейту.
Қоршаған ортаны қорғау,етістік шақта-рының граммати-
қалық құрылымы,
олардың қолданылуы туралы білімдерін нақтылауға,тақырып бойынша сөздік
қорларын қалыптас-
тыра отырып,сыни тұрғыдан ой қорытын-
дысын жасауға, өзара пікір алысуға
дағдыланады.
Әлемдік жылыну тура
лы, әлемдік мәселелер
туралы өз ойларын
ағылшын тілінде айта
білуге, жаза білуге
қалыптасады. |
Кері байланыс, рефлексия, мадақтау, жұптарда өзара бағалау

Формативті
және сумма-
тивті бағалау түрлерін пай-
далану,ынталан-дыру арқы-
лы балалар-
дың білімге деген құштар-
лығын арт-
тыру;

Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталанды-ру, өзін-өзі бағалау

|
Қалың,
Жұқа
сұрақтар,
күрделілігі
жоғары
тапсырма-
лар.Тест арқылы.

Қалың,
жұқа сұрақтар,
проблема-лық тап-
сырмалар

Деңгейлік тапсырмалар беру арқылы
|
Ағылшын
тілі 9 сынып.
Т.Аяпова
З.Әбілдаева
Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru
www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер

English-Russian
dictionary
M.I.Dubrovin

Мұғалімге арналған
нұсқаулық | | | |

Ұқсас жұмыстар
Ашық сабақ
Оқушыларға интернет туралы ағылшын тілінде айтуға үйрету
Желілік қоғамдастықтың мұғалім біліктілігін арттырудағы ролі
Қызылөзек орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
Әрбір сабақ - мұғалімнің шығармашылық жұмысы
Тізбектелген сабақтар топтамасынан алынған сабақ бойынша есеп
Сәйкестендіру тапсырмасын топ ішінде орындау
Оқу жоспары
Keep warm
Лондонның көрнекті жерлері тақырыбында эссе жазу
Пәндер