Файл қосу

Өз білімін көтеру жоспары

Пән: Өзін-өзі тану


Өз білімін көтеру жоспары

Махмутова Гулжазира Сиражеденқызы.
(тәрбиешінің аты-жөні)
Тәрбиеші
(мамандығы)
Балбөбек__балабақшасы_____________________________
(мекеменің аты-жөні)
Атырау облысы
Исатай ауданы
Исатай селосы

|(Мекен-жайы) |

І. Ғылыми –теориялық білім жетілдіру

|р/с|Мазмұны |Оқу іс - |Оқу іс – |Тәрбие |
| | |әрекетте |әрекеттен тыс|жұмыстарда|
| | | |шараларда | |
|1 |_Жеке оқу іс |Үнемі |Балаларды |Отбасында-|
| |әрекеттерден | |семинарларға, |ғы |
| |балалардың білімін| |балабақшалық |баланың |
| |жетілдіру, жеке | |шараларға |дамуын |
| |тұлға қалыптастыру| |қатыстыру. |зерттеу. |
| | | | |(отбасына |
| | | | |бару, |
| |Пәнге | | |сауалнама,|
| |қызығушылығын | |. |тест) |
|2 |арттыру мақсатында|Үнемі | |Тренинг |
| |жаңа технология | | |жұмыста-ры|
| |элементтерін | | |н |
| |қолдану | | |ұйымдас-ты|
| | | | |ру |
| | | | |(тексеру, |
| | | | |бағалау, |
| | | | |статис-тик|
| | | | |алық |
| | | | |мағлұмат |
| | | | |жинау, |
| | | | |айқындау, |
| | | | |болжау, |
| | | | |бірігіп |
| | | | |талдап |
| | | | |шешу |
| | | | |жолдарын |
| | | | |іздестіру)|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
| | | | |
|3 |Тәрбиешілердің оқу іс - |Жыл бойы | |
| |әрекетіне қатысу | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |Күнделікті оқу іс - | | |
|4 |әрекетте басылымдарды | | |
| |басшылыққа алу |Үнемі | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |Балалардың оқу іс | | |
|5 |–әрекеттерінде және |Жыл бойы | |
| |тәрбие жұмысында ойлау | | |
| |қабілетін дамыту | | |
| |бағытында жұмыстану | | |
| | | | |
| | | | |

ІІ. Әдістемелік жұмыстар: мамандықты жетілдіру.

|р/с|Мазмұны |Уақыты |Оқу іс -|Тәрбиешінің |
| | | |әрекетте |аты-жөні |
|1 |Озат тәжірибе-лі|Үнемі |Оқу іс –|Облыс, аудан |
| |тәрбиеші-лердің | |әрекетке |орталықтарындағы |
| |тәжірибесін оқу,| |қаты-су |тәрбиешілер-ді |
| |басшылыққаалу, | | |іс |
| |үйрену | | |тәжірибесі. |
| | | | | |

ІІІ. Педагогикалық және психологиялық шеберлік
| |Оқу іс – әрекетті |Лек-ци|Жа-ңа|Семи-н|Ойын |Ара |
| |жетілдірудің әртүрлі |я |са-ба|ар | |-лас |
| |тәсілдерін қолдану | |қ-ты | | | |
| | | |мең-г| | | |
| | | |еру | | | |
| | | | |Аудан |Саяхат |Әңгі-м|
| |Оқу іс – әрекеттің |Жал-пы|Жаңаш|-дық, |сабақ |еле-су|
| |дәстүрлі емес түрлерін|және |а |бала-б|Кіріктір|Си-пат|
| |қолдану |топ-ты|оқы-т|ақша |іл-ген |-тау |
| |Оқу іс – әрекетті |қ |у - |аралық|сабақ |Сер-гі|
| |халықтық педагогикамен|ата – |уа-қы|тәжі-р|Орталық-|ту |
| |байланыстыру |ана-ла|т |ибе |тармен |Көрсет|
| | |р |тала-|алмасу|жұмыс |у |
| | |жиналы|бы. |семи-н|Түсіндір|Ой |
| |Ашық көрнекілік іс- |старын|Сын |ар-лар|у |қозғау|
| |әрекет ұйымдастыру |да |тұр-ғ|ы |Сұрақ - | |
| | |неме-с|ысы-н| |жауап | |
| | |е |ан | | | |
| | |педа-г|ойлау| | | |
| | |огикал|іс | | | |
| | |ық |- | | | |
| | |кеңест|әре-к| | | |
| | |е |ет-те| | | |
| | |өзекті|рі. | | | |
| | |баян-д|Ақпа-| | | |
| | |ама |рат-т| | | |
| | |оқу |ық | | | |
| | | |жаңа | | | |
| | | |техно| | | |
| | | |логия| | | |
| | | |ны | | | |
| | | |оқу | | | |
| | | |іс -| | | |
| | | |әре-к| | | |
| | | |етінд| | | |
| | | |е | | | |
| | | |қолда| | | |
| | | |ну. | | | |

| |Топты |Қосымша |әдістемелік |Үлестірме |Техника |
| |мемлекеттік|әдебиеттер |оқулықтар |карточкала|лық |
| |стандартқа | | |р |құралдар |
| |сай | | | | |
| |жабдықтау, | | | | |
| |көрнекі , | | | | |
| |дидактикалы| | | | |
| |қ құралдар | | | | |
| |жасап | | | | |
| |толықтырып | | | | |
| |отыру | | | | |
| | |Ертегілер |Әдістемелік |Суретті |Магнитофон|
| | |жинағы, |журналдар, |парақшалар|Теледидар |
| | |дидактикалы|«Интернет» |, |ДВД |
| | |қ |сайттарынан | |Музыкалық |
| | |материалдар|іздену | |орталық |
| | |, халық |«45 минут» | |Наутбук |
| | |ауыз |сайты | |компьютер |
| | |әдебиеті |«Білімділер»| | |
| | |үлгілерінің|сайты | | |
| | |жинағы |«Ұстаз» kz | | |
| | | |сайты т б | | |

ІҮ. Саяси идеялық білім жетілдіру

|р/с |Қазақстан Респубилкасының|Бұйрық |Таныстым |
| |Конституциясы |берілген күні | |
|1. |Азаматтардың мемлекеттік | |+ |
| |тегін оқу орындарына | | |
| |оқуға және орта білім | | |
| |алуға міндетті. | | |
|2. |Қазақстандағы білім |1992-1993 ж |+ |
| |заңының қалыптасу және | | |
| |даму тарихы |7.06.1999 | |
| |Қ.Р. –ның білім заңының|№389-І |+ |
| |қалыптасу туралы заңын | | |
|3. |басшылыққа алу. | | |
| |Қ.Р. Тілдер туралы заңы | | |
| |Күнделікті баспасөз | | |
| |беттерінен жаңалықтарды | | |
| |оқып отыру, теледидар | | |
| |жаңалықтарын тыңдау. | | |

| | | | |
|4. |«Қазақстан-2030» |Тараулары |Таныстым: |
| |стратегиялық даму |Ұлттық | |
| |бағдарламасы |қауіпсіздік |+ |
| | |Ішкі саяси | |
| |А) Қ.Р Президентінің |тұрақтылық пен |+ |
| |ішкі, сыртқы саясатының |қоғамның | |
|5. |негізгі бағыттары |топтасуы | |
| |жолдаулары |Экономикалық | |
| |Б) Салауатты өмір салтын|өсу |+ |
| |насихаттау. |Қазақстан | |
| |В) СПИД-ХХІ ғасыр обасы |азаматтарының | |
| | |денсаулығы мен |+ |
| | |білімі , әл | |
| | |–ауқатын | |
| | |жақсарту | |
| | |Инфрақұралым | |
| | |Энергия |+ |
| | |ресурстары |+ |
| | |Кәсіби мемлекет| |
| | | |+ |
|6. |Қазақстан Респубикасының|Жыл бойы |Таныстым. |
| |оқу минстрінің | | |
| |оқу-тәрбие жұмыстарына | | |
| |арналған нұсқауларын , | | |
| |бағдарламаларын | | |
| |басшылыққа алу | | |
|7. |Қ.Р Президентінің |Бұйрық берілген|Таныстым. |
| |бұйрықтары: Ө.Р. |уақыты: | |
| |Рәміздері туралы | | |

|8 |А) Н.Ә. Назарбаев | | |
| |Қ.Р. президенті |1.12.1991 | |
| |Б) Қазақстан тәуелсіз | | |
| |мемлекет |16.12.1991 | |
| |Қ.Р.Елтаңбасы | | |
| |Ж. Мәлібеков | | |
| |Қ.Р. Туы: |6.06.1992 | |
| |Ш. Ниязбеков | | |
| |Қ.Р. мемлекеттік әнұраны | | |
| |Сөзін жазған: Н. |6.06.1992 | |
| |Назарбаев | | |
| | | | |
| |Әнін жазған: Ш. Қалдаяқов| | |
| | | | |
| |Қ.Р жоғарғы кеңесі | | |
| |Қ.Р. Конституциясы | | |
| |қабылданды | | |
| |А) Ата Заңның жалпы | | |
| |ережесімен танысу | | |
| |Б) Қ.Р. Конституциясының | | |
|9. |30 бабын негізге алу | | |
| | |1.01.1993 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |30.08.1995 | |
Ұқсас жұмыстар
Тәрбиеші портфолиосы
Сабаққа қатысудағы мақсат
Әлеуметтік педагогтын 2014-2015 оку жылына арналган жылдык жумыс жоспары
"Өзіндік білім көтеру" жоспары
Тың көтеру
Циклдік комиссияның меңгерушісінің жұмыстың орындалуын бақылауы
Ойын - балалар үшін күрделі әрекет
Есептер шығару сабағы
Көлбеу жазықтық. механиканың алтын ережесі
Жиымдар. Бірөлшемді жиым (массив)
Пәндер