Файл қосу

Квадрат функцияның графигі

Пән: Математика
Сабақтың тақырыбы: Квадраттық функция тақырыбын қайталау
Сабақтың мақсаты:
Квадраттық функцияның y= ax2+n y= a(x-m)2 дербес түрлерін қайталау
және белгілі графиктердің көмегімен квадраттық фунцияның графиктерін
салудағы оқушылардың білімдерін бекіту
Сабақтың типі: Өткенді қайталау
Сабақтың көрнекілігі:Компьютер,слайд,плакаттар ,таратпа материалдар, тестік тапсырмалар
Сабақтың әдісі: Есептер шығару, сұрақ-жауап
Сабақтың барысы:
І . <<Қызығушылықты ояту>>
II.Теориялық материалды қайталау
1.Қандай фукцияны квадраттық функция деп атайды?
Жауабы у = ах[2]+bх+с түріндегі функцияны квадраттық функция деп атайды
Мұндағы а, b, c - нақты сандар, а!=0,х - тәуелсіз айнымалы.
2.Берілген функциялардың қайсысы квадраттық функция болады?
* у=5х[2]-6 4) у=4х2
* 2) у=7х-1 5) у=x3+x+1
* 3) у=-3х[2]+х+7 6) у=-9х[2]+4х
Ж 1,4,3,6
3. y=ax[2] y= ax[2]+n y= a(x-m)[2] функциялардағы а коэффициенті нені білдіреді?
1. а коэффициентінің таңбасы параболаның тармақтарының бағытын көрсетеді:
а>0
а<0


2. а коэффициентінің мәні:
* y= а х[2], y=ах[2]+n, y= а(х-m)[2] функциялардың графигі
* а>1 болғанда
* y= х[2] функциясының графигінен ордината осі бойымен а есе созу
* 0<а<1 болғанда абсцисса осіне қарай 1/а есе сығу арқылы шығады
4. y= ax[2]+n функциясының графигін қалай салуға болады ?
y= ax[2]+n функциясының графигі y=ax2 функциясының графигін
ордината осі бойымен n>0 болғанда, жоғары немесе n<0 болғанда төмен
|n| бірлікке жылжыту арқылы алынған парабола.
5. y= a(x-m)[2] функциясының графигін қалай салуға болады?
y= a(x-m)[2]+n функциясының графигін салу үшін:
1. y=ax[2] функциясының графигін абсцисса осі бойымен m>0 болғанда,
оңға қарай немесе m<0 болғанда, солға қарай |m| бірлікке жылжытамыз.
2. Шыққан графикті ордината осі бойымен n>0 болғанда, жоғары немесе
n<0 болғанда төмен |n| бірлікке жылжытамыз.
6. y= a(x-m)[2]+n функциясының графигін қалай салуға болады ?
y= a(x-m)[2]+n функциясының графигін салу үшін:
1. y=ax[2] функциясының графигін абсцисса осі бойымен m>0 болғанда,
оңға қарай немесе m<0 болғанда, солға қарай |m| бірлікке жылжытамыз.
2. Шыққан графикті ордината осі бойымен n>0 болғанда, жоғары немесе
n<0 болғанда төмен |n| бірлікке жылжытамыз
III.Ауызша есептер шығару
Сәйкестікті табыңдар
Квадраттық функция келесі формуламен берілген. Парабола төбесін анықтаңдар.
* y = x2 -6
* y = (x-5)2
* y = (x-7)2 +4
* y = (x+3)2 -1
(0;-6)
(5;0)
(7;4)
(-3;-1)
y= 0,5(x-1)[2]+4 функциясының графигін y=0,5x[2] функциясының графигінен қалай алуға болады?
Aбсцисса осі бойымен 1бірлікке оңға жылжытамыз, өйткені m=1. Нәтижесінде 0,5(х-1)[2] функциясының графигін аламыз.
Шыққан графикті ордината осі бойымен
4 бірлікке жоғары жылжытамыз,өйткені n=4
Шыққан парабола y= 0,5(x-1)[2]+4 функциясының графигі болады.
IV.Шығармашылық
Үй тапсырмасын тексеру
y= ‌ x2 - 2 ‌функциясының графигін салу
y=|-(x-3)[2]+1| ‌функциясының графигін салу
V.Практикалық жұмыс
1.y=x2 үлгісінің көмегімен :
а) y=-x2-2 ә) y=-(х+1)2 - 3
б) y=|-х[2] +3| графиктерін салыңдар?
2. Салуды орындамай-ақ, функцияның графигінің х осімен және у осіменен қиылысу нүктелерінің координаталарын табыңдар:
а) y=х[2]+2х ә) y=х[2] +2х-8
VII.Т е с т
* Берілген көпмүшелердің қайсысы квадрат үшмүше болады?
А) 2х+3 В) х[3] - х -7 С) х[2]-19х Д) 3х[2] -9х -1
2. х[2] -9х+8 квадрат үшмүшесін көбейткіштерге жіктеңдер:
А)(х-1)(х-8) В) (х+1)(х - 9) С) (х+1)(х+8) Д)жіктеуге болмайды.
3.Суретте y=x[2]-4 функцияның графигі қандай түске боялған? А) қызыл В) көк С) жасыл Д) басқа
4. y=(x+5)[2] функцияның графигін y=x2 функцияның графигінен қалай алуға болады?
А) Ох осі бойымен 5 бірлік оңға В) Ох осі бойымен
5 бірлік солға С) Оу осі бойымен 5 бірлік төмен
Д) Оу осі бойымен 5 бірлік жоғары жылжыту арқылы алуға болады.
5. y=3x[2]+4х-7 параболаның х осімен қиылысу нүктелерінін абсциссаларын анықта:
А)1;-7/3 В) 1;7/3 С) 2;4 Д)8;1
Дұрыс жауаптар:
1.Д
2.А
3.А
4.В
5.А
VIII.Үйге деңгейлік тапсырма:
* Тест
Бағалау
Ұқсас жұмыстар
Квадрат түбірі бар өрнектерді болжам ұсыну арқылы теңбе- тең түрлендіру
Квадрат теңсіздік
Функция графигі парабола
Теңдеуге есептер шешу
Квадрат теңдеу. Квадрат теңдеудің түрлері туралы ақпарат
Квадрат теңдеу. Квадрат теңдеудің түрлері жайлы ақпарат
Арифметикалық квадрат түбірдің анықтамасы
Квадрат теңсіздіктер жайлы
Интерактивті тақтаның көмегімен квадрат теңсіздіктерді шешу
Квадраттық функция
Пәндер