Файл қосу

Жылдық жұмыс

Пән: Әртүрлі

Бекітемін :
№54МЛ директоры
Г.Амрина
«-----»----------- 2012 ж.

№54 мектеп-лицейінің
бастауыш сынып мұғалімдері
әдістемелік бірлестігінің
2012-2013 оқу жылына арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

МАЗМҰНЫ

1. Әдістеме бірлестік жетекшісін тағайындау туралы бұйрық

2. Әдістеме бірлестік жетекшісінің лауазымдық міндеттері

3. Әдістеме бірлетік туралы ережелер

4. Әдістеме бірлестіктің міндеттері

5. Әдістеме бірлестік жұмысының мазмұны

6. Бірлестік мүшелерінің сапалық құрамы

7. Әдістеме бірлестік мүшелерінің функционалдық міндеттері

8. Әдістеме бірлестігінің тақырыбы, мақсаты, міндеттері

9. Әдістеме бірлестігі отырысының жұмыс жоспары

10. Әдістеме отырысының хаттамалары

11. Әдістеме бірлестігінің ағымдағы жұмыс жоспары

12. Әдістеме бірлестік мүшелерінің аттестациядан өту жөніндегі
перспективалық жоспары

13. 2012-2013 оқу жылында аттестациядан өтетін мұғалімдер тізімі

14. Аттестаттау қорытындысы

15. Кәсіби деңгейін көтеруге байланысты перспективалық жоспары

16. Жаңа технологиямен жұмыс

17. Жаңа технологиямен жұмыс бойынша есеп

18. Дарынды оқушылармен жұмыс

19. Дарынды оқушылармен жұмыс есебі

20. Оқу мотивациясы төмен оқушылармен жұмыс

21. Оқу мотивациясы төмен оқушылармен жұмыс есебі

22. Жазба жұмыстарының кестесі

23. Жазба жұмыстарының анықтамалары

24. 2012-2013 оқу жылының қорытынды есебі

[pic]

Бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі жетекшісінің
лауазымдық міндеттері:

Бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігінің жетекшісі жауап
береді:
➢ Әдістеме бірлестігінің қызметін дайындауға, жоспарлауға, өткізуге
және сараптама жасауға;
➢ Бастауыш сынып мұғалімдерінің «әдістемелік жинағын» толықтыруға;
➢ Әдістемелік бірлестіктің жұмысы мен өткізілген іс-шаралар туралы
құжаттамаларды уақтылы дайындауға;
➢ Әдістеме бірлестігінің отырыстарын өткізуге;
➢ Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін көтеру жөнінде іс-шаралар өткізуге;
(сабақтарға қатысу, квалификациясын көтеру, семинарларға қатысу, өз
білімін көтеру тақырыбы бойынша жұмыс жүргізу)
➢ Әдістеме бірлестігі мүшелерінің кәсіби теориялық және практикалық
деңгейлерін көтеруге;
➢ Әдістеме бірлестігі мүшелерінің өз функционалды міндеттерін уақтылы
орындауға.

Бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі жетекшісі
ұйымдастырады:
➢ Оқу-тәрбие үрдісіндегі сабақтастықты қамтамасыз ету мақсатында
бастауыш сынып мұғалімдері мен пән мұғалімдерінің өзара қарым-қатынас
жасауларын;
➢ Ашық іс-шаралар, семинарлар, конференциялар, әдістеме бірлестігінің
отырысын;
➢ Бастауыш сынып мұғалімдерінің озық іс-тәжірибелерін зерделеу,
жалпылау және таратуды;
➢ Бастауыш сынып мұғалімдерінің оқу-тәрбие жұмыстары бойынша
сұрақтарына кеңес беруді;
➢ Бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігінің жетекшісі
бастауыш сынып мұғалімдері өткізетін іс-шараларды жоспарлайды,
ұйымдастырады және педагогикалық сараптама жасайды;
➢ Бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігінің жетекшісі
мектептегі оқу-тәрбие үрдісінің дамуына және тұрақтануына
жәрдемдеседі;
➢ Бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігінің жетекшісі
заманауи оқыту технологияларын ендіру жөніндегі эксперименталды
жұмысқа қатысады.

Бастауыш сынып мұғалімдерінің мектептік әдістемелік бірлестігі туралы
ережелер

1.Негізгі ережелер:

1. Бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі өз
қызметінде бала құқықтары туралы Конвенцияға сәйкес Қазақстан
Республикасының Ата Заңын, ҚР Президентінің жарлықтарын, ҚР
Үкіметінің шешімдерін, ББ бұйрықтары мен өкімдерін басшылыққа
алады.

2. Бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі-оқу-тәрбие
үрдісін басқарудың мектепішілік жүйесінің құрылымдық бөлімшесі.

3. Әдістемелік бірлестік мүшелері-бастауыш сынып мұғалімдері.

4. Бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі аталған
оқу мекемесінің басқа да пән мұғалімдерінің әдістемелік
бірлестігімен, қаладағы басқа да мектептердің бастауыш сынып
мұғалімдері бірлестіктерімен өзара қарым-қатынас жасайды.

Бекітемін
_________________

№54 мектеп-лицей

директоры: Г.Амрина

Бастауыш сыныптарының әдістемелік бірлестік мүшелерінің

2012-2013 оқу жылындағы сандық сапалық

құрамы

|№ |Барлық |Білімі |Еңбек өтілі |Санаты |
| |мұғалім| | | |
| |саны | | | |
| | |Жоғары |Аяқталмаған |
| | | |жоғары |
|№1 отырысы |2012-2013 оқу жылында нормативтік |тамыз |Аубакирова Қ.А.|
| |құжаттармен (стандарт, бағдарлама,| |Абильдина Д.К.,|
| |әдістемелік нұсқау хат) | |бастауыш сынып |
| |Вариативтік компонет бойынша | |мұғалімдері |
|«Ұйымдастырушылы|курстарды анықтау, күнтізбелік | | |
|қ отырыс» |жоспарларды бекітуге ұсыну | | |
| |2012-2013 оқу жылындағы жұмыс | | |
| |жоспарымен танысу, бекіту | | |
|№2 отырысы |Өз білімдерін жетілдіру |Қараша |Абильдина Д.К |
|«Оқыту |тақырыптары бойынша баяндама жасау| |Елемисова Ж.Т |
|технологияларын |және іс-тәжірибе алмасу. Тақырыбы:| | |
|тиімді |«Оқу-тәрбие процесіндегі | | |
|пайдалану- білім|әдістемелік-дидактикалық | | |
|сапасын |материалды сабаққа қолдану | | |
|көтерудің |тиімділігі» | | |
|негізі» | | | |
|№3 отырысы | «Тіл сабақтарында оқушылардың |қаңтар |Абильдина Д.К |
|«Оқу пәндерінің |шығармашылығын дамытудың тиімді | |Құстүтінова |
|сапасын көтеру |тәсілдері» тренинг | |А.Б. |
|арқылы | | | |
|оқушылардың | | | |
|сауаттылықтарын | | | |
|арттыру» | | | |
|№4 отырысы |«Логикалық есептерді күнделікті |наурыз |Абильдина Д.К |
|«12 жылдық білім|сабақтарда пайдалану жолдары» | |Әлмағанбетова |
|беруде жаңа |панорамалық сабақ | |Г.М |
|педагогикалық | | | |
|технологияларды | | | |
|пайдалану» | | | |
|№5 отырысы |Жылдық қорытынды |мамыр |Аубакирова Қ.А |
|«Жылдық |2012-2013 оқу жылына арналған | |Абильдина Д.К |
|қорытындылау» |бастауыш сынып мұғалімдерінің | |Бастауыш сынып |
| |әдістемелік бірлестігінің жұмысына| |мұғалімдері |
| |қорытынды жасау. | | |

Әдістеме бірлестік жетекшісі: Абильдина Д.К

Әдістемелік бірлестігі отырысының

№1 хаттамасы

Мерзімі 2012 ж тамыз айы

Күн тәртібінде:
1. 2012-2013 оқу жылына арналған әдістемелік бірлестігінің жұмыс жоспарын
талқылау, бекітуге ұсыну. /Абильдина Д.К/
2. 2012-2013 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім
беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы
әдістемелік нұсқау хатпен, нормативтік құжаттармен және оқу
бағдарламасымен таныстыру /Аубакирова Қ.А/
3. Оқытылатын пәндер мен вариативтік пәндер бойынша күнтізбелік-
тақырыптық жоспарларды талқылау және бекітуге ұсыну. Бастауыш
сыныптарға қойылатын нормативтік талаптар мен сынып журналдарын
жүргізудегі орфографиялық ережелер. /Аубакирова Қ.А/

Шешімдерінің орындалуы:

2012-2013 оқу жылының жоспарын жаңа үлгіде жасау;

2011-2012 оқу жылындағы «0» кесінді жұмысында жіберілген кемшіліктерді
түзету сынып жетекшілерге жүктелсін

2012-2013 оқу жылының тақырыптық күнтізбелік жоспары бекітілуге өткізу
бірлестік жетекшісіне жүктелсін.

Сөйлегендер:
1 сұрақ бойынша әдістеме бірлестік жетекшісі Абильдина Д.К. 2012-2013 оқу
жылында атқарылатын әдістеме бірлестігінің жұмыс жоспарымен таныстырды.
Онда №54 мектеп-лицейі 2012-2013 оқу жылында «Бейіндік оқу үрдісінде
бәсекеге қабілетті, шығармашылық белсенділігі жоғары, дені сау, білімді
ұрпақ тәрбиелеу» тақырыбында, ал бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік
бірлестігі «Оқушылардың жалпы оқу біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру,
білім сапасын жоғарылату құралы ретінде жұмыс барысында жаңа әдістерді
пайдалану» тақырыбында жұмысын жалғастыратындығы айтылды. Бастауыш
әдістемелік бірлестігі алдына пәннің білімдік процесін ұйымдастыруды ғылыми
тұрғыдан қамтамасыз ету мақсатын қояды. Осы тақырып төңірегінде жұмыс
жоспары құрылып, атқарылатындығы айтылды. Сонымен қатар биылғы оқу
жылындағы бастауыш сынып мұғалімдерінің сапалық құрамымен, аттестациядан
өтетін мұғалімдер тізімімен және олардың жасайтын жұмыстары талқыланды.
Сонымен қатар, әкімшілік бақылау жазба жұмыстарының тапсырмалары былтырғы
жылы кеткен кемшіліктер ескеріле отырылып құрастырылғандығы айтылды.

2 сұрақ бойынша директордың бастауыш сыныптар ісі жөніндегі орынбасары
Аубакирова Қ.А. жалпы білім беретін №54 мектеп-лицейінің 2012-2013 оқу
жылына арналған оқу жоспары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің 09.07.2010 ж. №367 бұйрығымен бекітілген Қазақстан
Республикасының бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес және Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің 06.09.2010 ж. «Қазақстан Республикасының жалпы
білім беретін оқу орындарының типтік оқу жоспарларының нұсқаларын бекіту
туралы» №445 бұйрығымен бекітілген типтік оқу жоспарлары негізінде
жасалатындығы жайында айтып өтті.

3 сұрақ бойынша бойынша директордың бастауыш сыныптар ісі жөніндегі
орынбасары Аубакирова Қ.А Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің 06.09.2010 ж. «Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін
оқу орындарының типтік оқу жоспарларының нұсқаларын бекіту туралы» №445
бұйрығымен бекітілген типтік оқу жоспарлары негізінде

• 1-а,ә,б,в,г,ғ, 2-а,ә,г, 3-ә,б,м, 4-ә,б сыныптарында математика пәні
тереңдетіліп оқытылады.

• 2-в,д, 3в,г,д, 4в,г,е сыныптарында дүниетану пәні тереңдетіліп
оқытылады.

Оқу жоспарының вариативті компонентіндегі берілген сағаттар математика,
дүниетану пәндеріне қосымша курстармен толықтырылды. 4 «А» сыныбында Астана
қаласының білім басқармасының 06.09.2011 ж. №704 «Білім беру мекемелерінде
эксперименталды алаңдардың жұмысы туралы» бұйрығына сәйкес ағылшын тілі
пәні тереңдетіліп оқытылады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 27.06.2007
ж. №536 қаулысына сәйкес енгізілген «Экономика және қаржылық сауаттылық
негіздері» курсы 4-сыныптарда (0,5 сағ) дүниетану пәніне кіріктіріле
оқытылатындығы туралы таныстырды.

Шешімі:
❖ 2012-2013 жылындағы бастауыш сынып әдістемелік бірлестігінің жұмыс
жоспары бекітілуге ұсынылсын;

❖ 2012-2013 оқу жылындағы оқу жоспары негізінде құрылған күнтізбелік
және факультатив, үйірме жоспарлары бекітуге ұсынылсын

Хатшы: _______________ Амиржанова Г.А

Әдістемелік бірлестігі отырысының

№2 хаттамасы

Мерзімі 2012 ж., қараша айы

Күн тәртібінде:
1. Өз білімдерін жетілдіру тақырыптары бойынша баяндама жасау және іс-
тәжірибе алмасу. Тақырыбы: «Оқу-тәрбие процесіндегі әдістемелік-
дидактикалық материалды сабаққа қолдану тиімділігі»

2. І тоқсанның қорытындысы

3. 0-дік әкімшілік бақылаудың алу сапасы

Шешімдерінің орындалуы:

❖ 2012-2013 жылындағы бастауыш сынып әдістемелік бірлестігінің жұмыс
жоспары бекітілуге ұсынылды;

❖ 2012-2013 оқу жылындағы оқу жоспары негізінде құрылған күнтізбелік
және факультатив, үйірме жоспарлары бекітуге ұсынылды.

Сөйлегендер:
1 сұрақ Бастауыш сынып мұғалімі Елемисова Жұпар Төлепбергенқызы өз білімін
жетілдіру тақырыбы бойынша баяндама жасап және іс-тәжірибесімен
алмасумақсатында «Оқу-тәрбие процесіндегі әдістемелік-дидактикалық
материалды сабаққа қолдану тиімділігі» тақырыбында баяндама жасады. онда
қарапайым тақта және компьютер проекторына қарағанда, интерактивтік тақта
сабақ мазмұнын кеңінен ашуына мүмкіншілігі өте зор. Интерактивтік тақтаны
пайдалану кезінде үлкен жетістікке қол жеткізу үшін , тек қана сауатты
сабақ жоспарлап, керекті материалдарды дайындау керек. Сабақта мұғалім
интерактивтік тақтаны бір емес бірнеше рет пайдалана алады, қарапайым
тақтаға қарағанда интерактивті тақта пайдалануға ыңғайлы, әрі уақыт
үнемдейді. Сабақ дайындығына дұрыс уақытты қалай бөлу керек? Әр сабақта
пайдаланатын көрнекі құралдарды қалай дайындайды.? Біз аталған сұрақтарға
жауап беруге тырысамыз. Интерактивті тақта оқытудың басқа тәсілдеріне
қарағанда (салыстырғанда), көптеген жетістіктері бар екендігін айтып кетті.

2 сұрақ бойынша директордың бастауыш сыныптар ісі жөніндегі орынбасары
Аубакирова Құралай Аллабергенқызы 2-4 сыныптар арасындағы І тоқсан
қорытындысы туралы айтты. Бастауыш сыныпта барлығы 36 мұғалім жұмыс
атқарады. Оның жоғары білімді-26, арнаулы орта-10. 11 –жоғары санатты, 9-
бірінші санатты, екінші санатты-7, 9-санатсыз, 4-жас маман. Оқу жылын 958
оқушымен бастадық, 37 класс комплект. Жалпы қала, республика көлемінен 12
оқушы келді, 20 оқушы кетті. І тоқсанды 950 оқушымен аяқтадық. Бірінші
сыныптар -281 оқушы, 2-сыныптар-226 оқушы, 3-сыныптар- 231 оқушы, 4-
сыныптар -212 оқушы.
Әр пәнге және жалпы білім сапасына 2011-2012 жылдың бірінші тоқсанымен
салыстырмалы мониторинг жүргізілді.
2011-2012 оқу жылының 1-тоқсанымен салыстырғанда 2-сыныптар бойынша 60-
үздік оқушы (-20), 95-екпінді (-1), білім сапасы 68,5 пайыз (-6,7). 3-
сыныптар үздіктер саны-45 (-10), екпінділер саны 109 (+18), білім сапасы
66,6 пайыз (-4,5). 4-сыныптар 25 үздік (-13), екпінділер 98 (+5)., білім
сапасы 58 пайыз (-9,9). Жалпы үздіктер саны 130 (-42), екпінділер 302
(+22), білім сапасы 64,5 (-7,1) пайыз
3 сұрақ бойынша бойынша бастауыш бірлестігінің жетекшісі Абильдина
Динара Қайроллақызы 2012 жылдың 25-27 қыркүйек аралығында 2-4 сыныптардан
бастапқы бақылау жазба жұмыстарының қорытындысымен таныстырды. Бұл жұмысты
алудағы мақсатымыз оқушылардың білім, білік дағдыларын анықтау болатын.
Жазба жұмыстары қазақ тілі және математика пәнінен алынды. Жалпы 2 сыныптар
бойынша 197 оқушы жазба жұмысына қатысып, 22 оқушы түрлі себептерге
байланысты жазба жұмысына қатысқан жоқ. 50 оқушы 5-ке, 123 оқушы -4 ке және
24 оқушы 3-ке жазды. Сапасы 87,3 және үлгерімі 100 пайыз. Бұл жылдық
қорытындымен салыстыра қарасақ 2,9 пайызға көтерілгендігін көрсетеді. 4
сыныптар бойынша ең жоғарғы көрсеткішті көрсетіп отырған 4 «ә» сыныбы,
сынып жетекшісі Әлмағанбетова Г.М., ең төменгі көрсеткіш 4 «б,е» Сынып
жетекшілері Оразбекова Г.А., Жақсылықова Б.Қ.. Былтырғы оқу жылының аяғымен
салыстыратын болсақ, 4 «б,в,ғ,д,е» сыныптарында, сынып жетекшілері:
Оразбекова Г.А., Өмірбаева А.Т., Жакенова Қ.Ж., Тайманова Р.Т., Жақсылықова
Б.Қ. білім сапасы 24 пайыздан 72 пайызға дейін төмендеген. 4 «ә»
сыныбында, сынып жетекшісі: Әлмағанбетова Г.М. өсу байқалады, 8,9 пайыз.
Әр сыныптың жазба жұмыстарының талдауы жасалып, салыстырмалы мониторингі
ілінді.

Шешімі:
1. Алдағы әдістемелік бірлестік отырыстарында актуалды тақырыптарды
тренинг, семинарлар өткізу ұйымдастырылсын;
2. Бастапқы бақылау жұмыстарында төменгі нәтиже көрсеткен сыныптардың
сынып жетекшілері оқу мотивациясы төмен оқушылармен қосымша жұмыс
түрлерін ұйымдастырсын.
Хатшы: _______________ Амиржанова Г.А

Әдістемелік бірлестігі отырысының

№3 хаттамасы

Мерзімі 2013 ж., қаңтар айы

Күн тәртібінде:
1. І жартыжылдықтың қорытындысы
2. Әкімшілік бақылау жұмысының қорытындысы
3. Тәлімгердің жас мамандармен жүргізген жұмыстарынан хабарлама, жас
маман есебі
4. «Тіл сабақтарында оқушылардың шығармашылығын дамытудың тиімді
тәсілдері»

Шешімдерінің орындалуы:

➢ Әдістемелік бірлестік отырыстарында актуалды тақырыптарды тренинг,
семинарлар өткізу ұйымдастырылып, жалғасын табуда;
➢ Бастапқы бақылау жұмыстарында төменгі нәтиже көрсеткен сыныптардың
сынып жетекшілері оқу мотивациясы төмен оқушылармен қосымша жұмыс
түрлерін ұйымдастырып, орындауда.

Сөйлегендер:
1 сұрақ І жартыжылдық қорытындысы бойынша бастауыш сыныптар бойынша
директордың орынбасары Аубакирова Құралай Аллабергенқызы сөйледі. Екінші
тоқсан 950 оқушымен бастадық, 37 класс комплект. Жалпы қала, республика
көлемінен 11 оқушы келді, 16 оқушы кетті. ІІ тоқсанды 945 оқушымен
аяқтадық. Бірінші сыныптар -279 оқушы, 2-сыныптар-227 оқушы, 3-сыныптар-
228оқушы, 4-сыныптар -211 оқушы. Әр пәнге және жалпы білім сапасына бірінші
тоқсанмен салыстырмалы мониторинг жүргізілді. 1-тоқсанымен салыстырғанда 2-
сыныптар бойынша 68-үздік оқушы (+8), 90-екпінді (-5), білім сапасы 69,6
пайыз (+1,1). 3-сыныптар үздіктер саны-52 (+7), екпінділер саны 102 (-7),
білім сапасы 67,5 пайыз (+0,9). 4-сыныптар 42 үздік (+17), екпінділер 95 (-
3)., білім сапасы 64,9 пайыз (+6,9). Жалпы үздіктер саны 162 (+32),
екпінділер 287 (-15), білім сапасы 67,4 (+2,9) пайыз. Жүргізілген жұмыстар
барысында 1-тоқсанмен салыстыру арқылы әр пәннің сапасы бойынша және жалпы
білім сапасында 0,4 пайыздан 3,2 пайызға дейін төмендеу мен көтерілу бар
екендігі анықталды. Атап айтқанда: Әдебиеттік оқу пәні бойынша білім сапасы
1,7 пайызға төмендесе, қазақ тілі пәні бойынша білім сапасы 3,2 пайызға
көтерілген. Математика пәні бойынша білім сапасы 0,4 пайызға төмендесе,
жалпы бастауыш сыныптар бойынша білім сапасы 2,9 пайызға көтерілгендігін
айтты
2 сұрақ бойынша әдістеме бірлестігінің жетекшісі Абильдина Динара
Қайроллақызы сөз алды. Ол бақылау жұмыстары Мемлекеттік стандарт талабына
сай алынды. Бақылау жұмысы Мемлекеттік стандарт талабына сәйкес І
жартыжылдық бойынша игерілген тақырыптарды қамтыды және міндетті деңгейдің
орындалу талабын анықтады. Әкімшілік бақылау жұмыстары барлық сыныптардан,
сонымен қатар 1-ші сыныптардан да алынғандығын айтты. Бақылау жұмыстарын
алу топ жетекшілеріне жүктелді. Сонымен қатар 1-ші сыныптардан көркем
жазуларын анықтау мақсатында 15 минуттық кескін жұмысы алынды. Қорытынды
бойынша рейтинг жасалып, 1 «Д» сынып оқушылары жоғары көрсеткіш 92 пайыз
алды. Ең төменгі көрсеткіш 42 пайызды 1 «Ж» сыныбы көрсетті.
3 сұрақ бойынша жас маман А.Ө. Бердібектің тәлімгері Ж.Т.Мусина өз есебін
берді. Ол жас маман биылғы жылы ғана өз еңбегін бастаса да жұмысына
тиянақты. Әдістемелік көмек қажет кезінде сұрақ қойып, сабақтарына
қатысқандығын, әдістемелік журналдарды қарап ізденетіндігін айтты. Сынып
жетекшілігін атқаратын сыныбының білім көрсеткіші 73 пайызды
құрайды.Тәлімгер Өтен Н.Н: жас маман Сыдыхова А.Т. 2 «М» сыныбының сынып
жетекшісі. Бұл сыныпты былтырғы оқу жылынан бастап жүргізіп келеді. Оның
оқушылары әдебиеттік оқу сабақтарында шығармашылықпен жұмыс жасап, жоғары
шығармашылық қабілеттерін көрсетіп келеді.
4 сұрақ «Тіл сабақтарында оқушылардың шығармашылығын дамытудың тиімді
тәсілдері» атты сеинарды Құстүтінова А.Б. жүргізді. Мұғалімдердің басты
мақсаттарының бірі -оқушының оқу, таным белсенділігін арттыру, оқушыны
пәнге қызықтыру, ынталандыру. Осы мақсаттарға жету үшін сабақта
интерактивті әдістерді жиі қолдануға тырысамыз. Ойын элементтері белгілі
бір мақсатта, тілді меңгеруде деген ынтызарлықты оята отырып, орындаушылық
қабілетке де жетектейді. Ойын элементтердің мәні-ойын барысында дәріс
алушының тілдік қатынас жасауға деген талабы. Қажетті сөздерді үйренсем,
тауып айтсам деген ойлау қабілеттерін дамытады. Сабақта ойын элементтерін
қолдану оқушылардың белсенділігін арттырып, оларды ынталандырады, теориялық
білімдерін практикада қолдануға үйретеді, іздендіреді. Сабақта орынды
қолданылатын ойын элементтері оқушының ынтасын арттырып, білім дағдыларын
игеріп, іскерліктерін шындауға өз септігін тигізеді. Сабақ барысында
орындалатын дидактикалық материалдар оқушыларға ыңғайлы, түсінікті
болса,мұғалімнің технологиясы нәтижелі болды. Қазақ тілі сабақтарында
көздейтін мақсат оқушыларға жалаң сөз жаттау емес, әрбір сабақ үйренген
сөздерді ауызекі сөйлеуде, сөйлем құрамын дұрыс қолдана білуге үйретеді.
Тіл үйрету барысында әрбір сабақта ойын түрлерін пайдаланған үлгерімі төмен
оқушылардың өздері де оның элементі араласқан сабаққа зор ынтасымен,
жігерімен араласатыны байқалады. Сөзімнің соңын қазақ халқының ұлы ақыны
Абай Құнанбайұлының философиялық ой – түйінімен аяқтағым келеді: «Естіген
нәрсені ұмытпасқа төрт түрлі себеп бар: әуелі–көкірегі ояу байлаулы берік
болмақ керек, екінші–сол нәрсені естігенде я көргенде ғибраттану керек,
көнілденіп, тұшынып, ынтамен ұғыну керек, үшіншіден–сол нәрсені бірнеше
уақыт қайталап, ойланып, көңілге бекіту керек. Деп аяқтағым келеді , деді.

Шешімі:
1. Күнделікті сабақтарда көркем жазу жұмысы жүйелі жүргізілсін;
2. Жас мамандардың өзара сабаққа қатысып, әдістемелік көмек алсын;
3. Дарынды оқушылармен жұмыс жүйелі жүргізілсін;
4. Қалалық пән олимпиадасына дайындық қатаң түрде жүргізілсін.

Хатшы: _______________ Амиржанова Г.А

Әдістемелік бірлестігі отырысының

№4 хаттамасы

Мерзімі 2013 ж., наурыз айы

Күн тәртібінде:
1. ІІІ тоқсанның қорытындысы
2. Әдістемелік онкүндік қорытындысы
3. «Логикалық есептерді күнделікті сабақтарда пайдалану жолдары»

Шешімдерінің орындалуы:

➢ Күнделікті сабақтарда көркем жазу жұмысы жүйелі жүргізілуде;
➢ Дарынды оқушылармен жұмыс жүйелі жүргізілуде;
➢ Қалалық пән олимпиадасынан жүлделі орындарды иелендік.

Сөйлегендер:
1 сұрақ ІІІ тоқсанның қорытындысын талдау жұмысын оқу ісінің меңгерушісі
Қ.А.Аубакирова мониторинг түрінде жасады. Үшінші тоқсанды 945 оқушымен
бастадық, 37 класс комплект. Жалпы қала, республика көлемінен 15 оқушы
келді, 22 оқушы кетті. ІІІ тоқсанды 938 оқушымен аяқтадық. Бірінші сыныптар
-277 оқушы, 2-сыныптар-228 оқушы, 3-сыныптар- 226 оқушы, 4-сыныптар -207
оқушы. Әр пәнге және жалпы білім сапасына екінші тоқсанмен салыстырмалы
мониторинг жүргізілді.1 сыныптар бойынша 130 үздік, 106 екпінді, білім
сапасы 85,2 пайыз, 2-сыныптар бойынша 76-үздік оқушы, 97-екпінді, білім
сапасы 75,9 пайыз. 3-сыныптардың үздіктер саны-59, екпінділер саны 95,
білім сапасы 68,1 пайыз. 4-сыныптар 52 үздік, екпінділер 100, білім сапасы
73,4 пайыз. Жалпы үздіктер саны 317, екпінділер 398, білім сапасы 76,2
пайыз. Жүргізілген жұмыстар барысында 2-тоқсанмен салыстыру арқылы әр
пәннің сапасы бойынша және жалпы білім сапасында 0,6 пайыздан 8,8 пайызға
дейін көтерілу бар екендігі анықталды. Атап айтқанда: Әдебиеттік оқу пәні
бойынша білім сапасы 2,4 пайызға көтерілсе, қазақ тілі пәні бойынша білім
сапасы 2,2 пайызға көтерілген. Математика пәні бойынша білім сапасы 6,6
пайызға көтерілсе, дүниетану пәні бойынша білім сапасы 1,8 пайызға
көтерілген. Жалпы бастауыш сыныптар бойынша білім сапасы 8,8 пайызға
көтерілді.
2 сұрақ бастауыш сыныптар арасында өткізілген онкүндік қорытындысын
Абильдина Д.К жасады. Апталық аясында өткізілген ашық сабақтар онкүндік
тақырыбына сай, мақсат-міндеттерді толық қамтып жоспарланған. Әр бірлестік
мүшесі өз сабағын уақытылы бекіттіріп, өткізді. Өткізілген сабақтар дер
кезінде қатысушылармен талданып, әр мұғалімнің өзіндік сабақтарының
талдаулары тыңдалды. Әр сабақ берушіге ұсыныстар айтылды.Өткізілген ашық
сабақтар үш деңгейде бағаланды:жоғарғы деңгей, жеткілікті деңгей
жеткіліксіз деңгей.Жоғарғы деңгейде:Серікбаева Ж.Б., Нұрмағанбетова Т.С,
Елемесова Ж.Т, Жакенқызы Қ, Әлмағанбетова Г.М, Бүркітбайқызы Г, Тайманова
Р.Т, Жақсылықова Б.Қ., Өтен Н.Н., Қабдекина А.М., Оразбекова Г.А. Жоғарыда
аталған мұғалімдерінің сабақтары әдістемелік жағынан дұрыс құрылып, апталық
тақырыбы мен мақсатына сай болды және де толық тақырыпты аша білді.
Жеткілікті деңгейде:Өмірбаева А.Т, Сыдыхова А., Аленова А.С., Жұмаділова
Г.А., Амиржанова Г.А., Кусаинова С., Байтемирова Т., Желдібаева Ж.А.,
Ысқакова Б.К., Байжуманова Қ.Ж, Мусина Ж.Т, Құстүтінова А.Б., аталған
мұғалімдер шығармашылықпен жұмыс жасайтындықтары байқалады. Жеткіліксіз
деңгейде: Исахметова А.С, Аждарова Ж.М., Асқарбекова Ж.У., Бердібек А.
Жоғарыда аталған мұғалімдер әлі де сабаққа деген дайындықтары төмен
екендігі байқалды. Жас мамандар мен олардың тәлімгерлеріне жұмысты
жандандыру ұсынылды. Сабақтар дер кезінде талданып, пікір алмастырылып
отырды. Ұсыныстар айтылды. Дегенмен сабақтардың жеткіліксіз деңгейде
өтілуінің себебі мұғалімдердің өзара іс-тәжірибе алмасуының аздығы деп
танылды. Жалпы бірлестік мұғалімдерінің сабаққа қатысуы жоғары болды.
Онкүндік тақырыбы: «Тәжірибе түйіні–ізденісте» деп алынып, жаңа
технологиялар арқылы оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие үрдісін жетілдіру,
еңбек біліктілігін арттыру деп мақсат қойылғандықтан мұғалімдер сабақ
жоспарын құру барысында тақырып пен мақсатты ескеруі керек. Онкүндік
аясында өткізілген кейбір сабақтарда жаңа технологияларды көре алмадық.

3 сұрақ «Логикалық есептерді күнделікті сабақтарда пайдалану жолдары»
тақырыбында Әлмағанбетова Г.М. баяндама жасады. Қазіргі уақытта бастауыш
білім беру сапасын жетілдірудің ғылыми—әдістемелік бағыты–бағдарын
жетілдіруде. Бастауыш сынып мұғалімдері оқушылармен математика сабақтарында
математикалық сауаттылықты сақтай отырып, сабақ барысын оқушылардың
белсенділіктерін арттыру, оқу–құрал жабдықтарын ұқыпты қолдануға үйрету
жолдарын қарастырады. Мұғалім оқушыны математика пәнінің қыр–сырын үйрету
үшін, оған математикалық сауаттылығы, мықты сақтау жөнінде күнделікті таң
талаптар қойып, орындалуына мұқият зер салу керек. Сонда оқушы
математикалық өрнектерді оқуда, жазуда және сызбаларды сызуға сауаттылық
көрсетіп тәртіпке бейімделеді де, есептерді де алгоритм және логика бойынша
тез, әрі сауатты шеше алады, сабаққа да ынтасы арта түседі, деді.

Шешім:

1. ІІІ тоқсан қорытындысының негізінде ІҮ тоқсанның көрсеткіштерін
көтермелеуге ықтимал жасау;

2. Жоспарланып жатқан жылдық қорытынды бақылау жұмысына дайындық
жүргізу.

Хатшы: Амиржанова
Г.А.

Әдістемелік бірлестігі отырысының

№5 хаттамасы

Мерзімі 2013 ж., мамыр айы

Күн тәртібінде:
1. Жылдық қорытынды
2. 2012-2013 оқу жылына арналған бастауыш сынып мұғалімдерінің
әдістемелік бірлестігінің жұмысына қорытынды жасау. 2013-2014 оқу
жылына қойылатын міндеттер
3. Оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыру

Шешімдерінің орындалуы:

➢ ІІІ тоқсан қорытындысының негізінде ІҮ тоқсанның көрсеткіштерін
көтермелеуге ықтимал жасалды;

➢ Жоспарланып жатқан жылдық қорытынды бақылау жұмысына дайындық
жүргізіліп, өз нәтижелерін көрсетті.

Сөйлегендер:
1 сұрақ оқу ісінің меңгерушісі Қ.А.аубакирова жылдық қорытынды жасады.
Төртінші тоқсанды 938 оқушымен бастадық, 37 класс комплект. Жалпы қала,
республика көлемінен 2 оқушы келді, 6 оқушы кетті. төртінші тоқсанды 934
оқушымен аяқтадық. Бірінші сыныптар -274 оқушы, 2-сыныптар-228 оқушы, 3-
сыныптар- 225 оқушы, 4-сыныптар -207 оқушы. Әр пәнге және жалпы білім
сапасына салыстырмалы мониторинг жүргізілді. Төртінші тоқсанда 1 сыныптар
бойынша 157 үздік, 88 екпінді, білім сапасы 89,4 пайыз, 2-сыныптар бойынша
87-үздік оқушы, 94-екпінді, білім сапасы 79,4 пайыз. 3-сыныптардың үздіктер
саны-67, екпінділер саны 89, білім сапасы 69,3 пайыз. 4-сыныптар 57 үздік,
екпінділер 94, білім сапасы 72,9 пайыз. Жалпы үздіктер саны 368, екпінділер
365, білім сапасы 78,5 пайыз. Жылдық қорытынды бойынша 1 сыныптарда 159
үздік, 89 екпінді, білім сапасы 90,5 пайыз, 2-сыныптар бойынша 83-үздік
оқушы, 98-екпінді, білім сапасы 79,4 пайыз. 3-сыныптардың үздіктер саны-65,
екпінділер саны 96, білім сапасы 71,6 пайыз. 4-сыныптар 58 үздік,
екпінділер 99, білім сапасы 75,8 пайыз. Жалпы үздіктер саны 365, екпінділер
382, білім сапасы 80 пайыз.әр тоқсан сайын әр сыныптың білім спасына талдау
жүргізілді. Білім сапасында тұрақсыздық бар сыныптардың себептері
анықталып, мұғалімдерден жазбаша түрде есептері алынды. Жалпы бастауыш
сыныптар бойынша әр тоқсанда білім сапасы 2 пайыздан 8 пайызға дейін өсіп
отырды, төмендеу болған жоқ. Бұл жүйелі нәтижеге бағытталған жұмыстың
арқасында деп есептелді.
2 сұрақ биылғы оқу жылында әдістемелік бірлестікте жасалған жұмыстар
бойынша есепті бірлестік жетекшісі Абильдина Д.К. берді. 2012-2013 оқу
жылында бастауыш бірлестігінің жоспары бойынша барлық іс шаралар өткізілді.
Бірлестік пән апталығы уақытылы өтті. Бірлестік мүшелері жыл бойына өз
білімдерін жетілдіру мақсатында білім көтеру курстарынан өтті.
Аттестатталуға өтініш берген барлық мұғалімдер аттестациядан өтіп, жақсы
нәтиже көрсетті. Барлық қалалық сайыстардан жүлделі орындармен оралды.
Сонымен қатар, соңғы 3 жылдың білім көрсеткіштерін салыстыратын болсақ,
биылғы жылы білім сапасы 2,3 пайызға жоғарлаған. Мұның себебі оқу
мотивациясы төмен оқушылармен жасалатын жұмыс түрлері жүйелі жүргізілді,
жас мамандарға көмек беру өз деңгейінде болуы деп есептейміз. Сондықтан
келер оқу жылына төмендегідей ұсыныстар жасаймыз:

Шешім:

1. Осы оқу жылының соңына дейін үш жылдық есепті әр сынып жетекші
тапсырсын;

2. Келер оқу жылында білім сапасының төмендеуіне әсер етуші оқушылар
басты назарға алынсын;

3. Сыныптың білім сапасын төменгі көрсеткіштен жоғары көрсеткішке жетелеу
жұмыстарын әр сынып жетекші ұйымдастырсын

4. Қалалық сайыстар мен олимпиадаларға қатысушы оқушылардың құрылған
резервімен жұмыс жүйелі түрде жүргізілсін.

Хатшы: Амиржанова Г.А.

«Бекітемін» _________
«Келісемін» ___________

№54 мектеп-лицей
директордың ғылыми-әдістемелік

директоры Г.Амрина
ісі жөніндегі орынбасары М.У.Сағын

«___»__________2013 ж
«___»__________2013 ж

2012-2013 оқу жылына арналған бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік
бірлестігінің жылдық жұмыс жоспары

|№ |Іс-шаралар |Мерзімі |Жауаптылар |
|1 |Бастауыш сынып мұғалімдерінің ӘБ |Бекітілген |Абильдина Д.К |
| |отырысын өткізу |кесте | |
| | |бойынша | |
|2 |Бастауыш сыныпта жұмыс істейтін |қыркүйек |Абильдина Д.К |
| |мұғалімдер жөнінде ақпараттық | | |
| |мәліметтер банкін құру | | |
|3 |Негізгі пәндер бойынша әкімшілік |Жалпы |Аубакирова Қ.А |
| |бақылау кесінділері мен жұмыстарына |мектептік |Абильдина Д.К |
| |материалдар дайындау және өткізу |жоспар |Бастауыш сынып |
| | |бойынша |мұғалімдері |
|4 |Оқушылардың оқу жылдамдығын, |Тоқсанына 1 |Бастауыш сынып |
| |дәптерлерін, күнделіктерін тексеру |рет |мұғалімдері |
|5 |Өзара сабаққа қатысу және арнайы |Айына 4 |Бастауыш сынып |
| |журналды толтыру |сабақ |мұғалімдері |
|6 |Мұғалімдердің мектепішілік | |Аттестациялық |
| |аттестациясына қатысу | |комиссия мүшелері |
|7 |Дарынды балалармен жұмыс |Қазан-ақпан |2-4 сынып |
| |Халықаралық және республикалық | |мұғалімдері |
| |зияткерлік ойындарға қатысу | | |
| |Мектепішілік пәндік олимпиадаларға | | |
| |қатысу |Қазан |Бастауыш сынып |
| |Қалалық пәндік олимпиадаларға қатысу | |мұғалімдері |
| |Әртүрлі қалалық сайыстарға қатысу ( |Сәуір | |
| |Дарын орталығы, Білім басқармасы) | |4-сынып мұғалімдері |
| | |Жоспар | |
| | |бойынша | |
|8 |Жас мамандармен және тәжірибесі аз |Жыл бойы |Абильдина Д.К |
| |мұғалімдермен жұмысты ұйымдастыру | |тәлімгерлер |
|9 |Педагогикалық және әдістемелік |Жоспар |Бастауыш сынып |
| |кеңестерде, әдістемелік бірлестікте |бойынша |мұғалімдері |
| |іс-тәжірибе алмасу | | |
|10 |ӘБ мұғалімдерінің біліктілігін | Жыл бойы |Абильдина Д.К |
| |әртүрлі оқыту (тақырыптық кеңестер, | |Бастауыш сынып |
| |оқыту семинарлары, практикумдар, | |мұғалімдері |
| |«дөңгелек үстелдер», шығармашылық | | |
| |есептер, өзара сабаққа қатысу) | | |
| |формалары арқылы көтеру | | |
|11 |Бастауыш сынып онкүндігін өткізу |наурыз |Бастауыш сынып |
| | | |мұғалімдері |
|12 |Қалалық сайыстарға қатысу |Жыл бойы |Бастауыш сынып |
| | | |мұғалімдері |
|13 |Айлық басылымдарға материалдар |Жыл бойы |ӘБ жетекшісі, |
| |әзірлеу ( «Бастауыш мектеп», | |мұғалімдер |
| |«Бастауыш сыныптарда оқыту») | | |

Орындаған: Абильдина Д.К

«Бекітемін» ______________

«Келісемін» ______________

№54 мектеп-лицей

директордың ғылыми-әдістемелік

директоры Г.Амрина

ісі жөніндегі орынбасары М.У.Сағын

«___»__________2013 ж

«___»__________2013 ж

4-16 наурыз аралығында өтетін бастауыш сынып бірлестігінің әдістемелік
күндерінің жоспары

Тақырыбы: Тәжірибе түйіні – ізденісте

Мақсаты: Жаңа технологиялар арқылы оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие
үрдісін жетілдіру, еңбек біліктілігін арттыру.

|Сыныбы |Жауапты мұғалім |Пәні |Тақырыбы |уақыты |Ауысым |Сабақ реті|Өтетін |
| | | | | | | |орны |
|Тайманова Р.Т |Әдістемелік онкүндіктің ашылуы |4.03.13 |І |Сап түзеу |
|1 «Г» |Амиржанова Г.А |математика |Пысықтау |4.03.13 |І |2 сабақ |116 |
|2 «Ә» |Байтемирова Т.Б |Қазақ тілі |Етістік |4.03.13 |І |2 сабақ |317 |
|4 «Ә» |Әлмағанбетолва Г.М |Қазақ тілі |Сан есім |04.03.13 |ІІ |1 сабақ |115 |
|2 «В» |Нұрмағанбетова Т.С |Қазақ тілі |Етістік |04.03.13 |ІІ |2 сабақ |116 |
|3 «Д» |Қабдекина А.М |Әдебиеттік оқу |Менің анам |05.03.13 |І |1 сабақ |408 |
|1 «Ғ» |Кусаинова С.А |Ана тілі |Әдептілік әдемілік |5.03.13 |І |1 сабақ |106 |
|1 «А» |Өтен Н.Н |Ана тілі |Әдепті балалар |5.03.13 |І |2 сабақ |105 |
|4 «Б» |Оразбекова Г.А |Әдебиеттік оқу |Оюлар |06.03.13 |І |2 сабақ |117 |
|1 «Д» |Аждарова Ж.М |Математика |Есептер шығару |6.03.13 |І |2 сабақ |111 |
|2 «Г» |Серікбаева Ж.Б |Қазақ тілі |Дара, күрделі |06.03.13 |ІІ |1 сабақ |113 |
| | | |етістік | | | | |
|3 «Б» |Құстүтінова А.Б |Әдебиеттік оқу |Көл |06.03.13 |ІІ |2 сабақ |318 |
|4 «Д» |Тайманова Р.Т |Әдебиеттік оқу |Оюлар |07.03.13 |І |3 сабақ |117 |
|2 «Ғ» |Мусина Ж.Т |Математика |Теңдеуді шешуді |07.03.13 |ІІ |1 сабақ |106 |
| | | |пысықтау | | | | |
|2 «М» |Өмірбаева А.Т |Әдебиеттік оқу |8 наурыз |07.03.13 |ІІ |2 сабақ |217 |
|3 «Ғ» |Асқарбекова Ж.У |Дүниетану |Денсаулықты нығайту|07.03.13 |ІІ |3 сабақ |218 |
|4 «А» |Байжуманова Қ.Ж |Математика |Арифметикалық |11.03.13 |І |2 сабақ |117 |
| | | |амалдарды есептеу | | | | |
| | | |тәсілдері | | | | |
|1 «Б» |Жақсылықова Б.Қ |Дүниетану |Құстардың көктемгі |11.03.13 |І |2 сабақ |219 |
| | | |тіршілігі | | | | |
|3 «Г» |Туртаева Р.Т |Математика |Өткенді қайталау |11.03.13 |ІІ |2 сабақ |102 |
|2 «Д» |Ысқакова Б.К |Әдебиеттік оқу |Табиғатты |12.03.13 |І |1 сабақ |117 |
| | | |бүлдірмейік | | | | |
|3 «В» |Аленова А.С |Қазақ тілі |Негізгі, туынды сын|12.03.13 |ІІ |1 сабақ |216 |
| | | |есім | | | | |
|3 «Е» |Жумадилова Г.А |Дүниетану |Туған қалам. Қала |12.03.13 |ІІ |2 сабақ |111 |
| | | |мен ауыл | | | | |
|1 «Е» |Желдібаева Ж.А |Математика |Есептерді салыстыру|13.03.13 |І |2 сабақ |218 |
|1 «ж» |Исахметова А.С |Математика |Кері есептер |13.03.13 |І |3 сабақ |102 |
|1 «З» |Бүркітбайқызы Г |Дүниетану |Үй құстарының |13.03.13 |І |1 сабақ |114 |
| | | |көктемгі тіршілігі | | | | |
|3 «А» |Елемисова Ж.Т |Қазақ тілі |Негізгі, туынды сын|13.03.13 |ІІ |2 сабақ |117 |
| | | |есім | | | | |
|2 «Е» |Сыдыхова А.Т |Әдебиеттік оқу |Наурыз |14.03.13 |ІІ |2 сабақ |105 |
|4 «Г» |Абильдина Д.К |Дүниетану | | |І | |318 |
|4 «Ғ» |Жакенова Қ.Ж |Математика |Үлестер мен |15.03.13 |І |1 сабақ |333 |
| | | |бөлшектер | | | | |
|3 «Ә» |Бердібек А. |Әдебиеттік оқу |Құстардың ұя салуы |15.03.13 |ІІ |2 сабақ |317 |
|Сыдыхова А.Т |Әдістемелік онкүндіктің жабылуы |18.03.13 |ІІ |Сап түзеу |

Орындаған: Абильдина Д.К
Бастауыш сынып бірлестігінің әдістемелік күндерінің есебі

2012-2013 оқу жылының 4-16 наурыз аралығында бастауыш сыныптар
бірлестігінің әдістемелік күндері «Тәжірибе түйіні–ізденісте» тақырыбында
өтті.

Мақсаты: Жаңа технологиялар арқылы оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие
үрдісін жетілдіру, еңбек біліктілігін арттыру.

Бірлестік бойынша әдістемелік онкүндікке 1-4 сыныптар аралығында 29
мұғалімнің сабақ өткізілуі жоспарланды. Жоспар алдын-ала мектеп
басшылығымен бекітілді. Әрбір бірлестік жетекшілеріне жоспар таратылды.
Жоспарланған сабақтардың 2-і Туртаева Р.Т және Абильдина Д.К
денсаулықтарына байланысты сабақтары өтпей қалды. Әрбір мұғалімнің
сабақтарына мектеп басшылығы, бастауыш сыныптар бойынша оқу ісінің
меңгерушісі, бірлестік жетекшілері және мұғалімдер қатысып отырды. Сабақтар
дер кезінде талданып, мұғалімдерге ұсыныстар мен қорытындылары жасалып,
айтылды.

Былтырғы оқу жылындағы онкүндік қорытындысы мен ұсыныстары
мұғалімдермен ескеріліп, сабақтар өз деңгейінде өткізілді. Атап айтсақ,
«Білім негізі-бастауышта» дей келе әр маман өз ісінің майталманы, хас
шебері болуға лайық деп есептейміз. Сондықтан әр ұстаз көп ізденіп,
шығармашылықпен еңбектенуі керектігін көрсете білді. Айтылған ұсыныстар
төмендегідей болатын:

-жоспарланған жұмыс, еш өзгертусіз көрсетілген жерде және уақытында
өткізілсін;

-әрбір сабақ жоспары бір күн бұрын әкімшілік тарапынан бекітілуі керек;

-әріптестеріңіздің сабағына қатысып, іс-тәжірбиесімен алмасу;

- сабақтар онкүндікке қойылған тақырып төңірегінде өтілсін;

- жеткіліксіз деңгейде бағаланған сабақтар әкімшілік бақылауына алынсын.

Әр бірлестік мүшесінің сабақтарына жеке тоқталатын болсақ:

|С-бы |Жауапты мұғалім|Пәні |Тақ-бы |Қорытынды |
|1 «Г»|Амиржанова Г.А |математика |Пысықтау |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | | | |дұрыс құрылған. Уақытты |
| | | | |ұтымды пайдалану үшін |
| | | | |тапсырмаларды орындау |
| | | | |түрлерін қарастыру |
|2 «Ә»|Байтемирова Т.Б|Қазақ тілі |Етістік | |
|4 «Ә»|Әлмағанбетолва |Қазақ тілі |Сан есім |Сабақ өте қызықты, |
| |Г.М | | |методикалық тұрғыдан дұрыс |
| | | | |құрылған. Сабақ барысында |
| | | | |бірнеше жұмыс түрлері |
| | | | |көрсетілді |
|2 «В»|Нұрмағанбетова |Қазақ тілі |Етістік |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| |Т.С | | |дұрыс құрылып, сабақ өз |
| | | | |мақсатына жетті |
|3 «Д»|Қабдекина А.М |Әдебиеттік |Менің анам |Сабақ СКТ технологиясы |
| | |оқу | |бойынша өткізілді. Тақырып |
| | | | |ашылды, мақсаты дұрыс |
| | | | |қойылған. Сабақ мазмұнды, |
| | | | |жүйелі құрылған. |
|1 «Ғ»|Кусаинова С.А |Ана тілі |Әдептілік |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | | |әдемілік |дұрыс құрылған. Жұмыс |
| | | | |түрлері қарастырылған. |
| | | | |Дегенмен, сабақ бірсарынды |
| | | | |өтті. |
|1 «А»|Өтен Н.Н |Ана тілі |Әдепті |Методикалық жағынан дұрыс |
| | | |балалар |құрылған. Сергіту сәті |
| | | | |тақырыппен байланысты, |
| | | | |сабақ құрылымы жүйелі. |
|4 «Б»|Оразбекова Г.А |Әдебиеттік |Оюлар |Сабақ жаңа технология |
| | |оқу | |бойынша құрылған, топтық |
| | | | |жұмыс түрінде өткізілді. |
| | | | |Сабақ құрылымы жүйелі. |
|1 «Д»|Аждарова Ж.М |Математика |Есептер |Сабақ методикалық жағынан |
| | | |шығару |дұрыс құрылғанымен, сабақ |
| | | | |мақсатына жеткен жоқ. |
| | | | |Оқушылар тәртіпке |
| | | | |үйренбеген, мұғалімнің өзі |
| | | | |қате жібереді, жіберілген |
| | | | |қателер түзетілмейді. Сабқ |
| | | | |түрін саяхат сабақ ретінде |
| | | | |алу тиімдірек болар еді. |
|2 «Г»|Серікбаева Ж.Б |Қазақ тілі |Дара, |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | | |күрделі |дұрыс құрылып, сабақ өз |
| | | |етістік |мақсатына жетті |
|3 «Б»|Құстүтінова А.Б|Әдебиеттік |Көл |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | |оқу | |дұрыс құрылып, өз |
| | | | |мақсатына жетті. Оқушылар |
| | | | |сабақта белсенді. СКТ |
| | | | |технологиясы бойынша |
| | | | |өтілді. |
|4 «Д»|Тайманова Р.Т |Әдебиеттік |Оюлар |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | |оқу | |дұрыс құрылған. Оқушылардың|
| | | | |мәнерлеп оқу дағдылары |
| | | | |қалыптасқан, талдау |
| | | | |жұмыстарын, өз бетінше |
| | | | |жұмыс жүргізуге төселген. |
|2 «Ғ»|Мусина Ж.Т |Математика |Теңдеуді |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | | |шешуді |дұрыс құрылған, сабақ өз |
| | | |пысықтау |мақсатына жетті. |
|2 «М»|Өмірбаева А.Т |Әдебиеттік |8 наурыз |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | |оқу | |дұрыс құрылған. Сабақ өз |
| | | | |мақсатына жетті. Дегенмен, |
| | | | |оқушылардың толық сөйлеу |
| | | | |дағдылары қалыптаспаған, |
| | | | |көрнекілікті жүйелі |
| | | | |пайдалану қажет |
|3 «Ғ»|Асқарбекова Ж.У|Дүниетану |Денсаулықты|Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | | |нығайту |дұрыс құрылған. Сабақ |
| | | | |жоспары бойынша бірнеше |
| | | | |жұмыс түрлері жоспарланған.|
| | | | |Уақыт тиімді |
| | | | |пайдаланылмады. |
|4 «А»|Байжуманова Қ.Ж|Математика |Арифметикал|Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | | |ық |дұрыс құрылған. Сабақта |
| | | |амалдарды |оқушылар математик ғалымдар|
| | | |есептеу |туралы көп мәлімет алды. |
| | | |тәсілдері |Дегенмен, оқушылар |
| | | | |математикалық тілде |
| | | | |сөйлеуге төселмеген. |
|1 «Б»|Жақсылықова Б.Қ|Дүниетану |Құстардың |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | | |көктемгі |дұрыс құрылған. Сабақ өз |
| | | |тіршілігі |мақсатына жетті. Топтық |
| | | | |жұмыс жақсы |
| | | | |ұйымдастырылған. |
| | | | |Оқушылардың белсенділігі |
| | | | |жоғары. |
|3 «Г»|Туртаева Р.Т |Математика |Өткенді |Өткізілген жоқ |
| | | |қайталау | |
|2 «Д»|Ысқакова Б.К |Әдебиеттік |Табиғатты |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | |оқу |бүлдірмейік|дұрыс құрылып, сабақ өз |
| | | | |мақсатына жетті |
|3 «В»|Аленова А.С |Қазақ тілі |Негізгі, |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | | |туынды сын |дұрыс құрылған. Жұмыс |
| | | |есім |түрлері жүйелі, оқушылар |
| | | | |белсенді. Дегенмен, сабақта|
| | | | |оқушының отырысына назар |
| | | | |аудару қажет және уақытты |
| | | | |тиімді пайдалану жолдары |
| | | | |қарастырылуы тиіс. |
|3 «Е»|Жумадилова Г.А |Дүниетану |Туған |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | | |қалам. Қала|дұрыс құрылған. Сабақ |
| | | |мен ауыл |барысында уақыт тиімді |
| | | | |пайдалануы қажет және |
| | | | |оқушылардың жіберген |
| | | | |қателерін дер кезінде |
| | | | |түзетіп отыру керек. |
|1 «Е»|Желдібаева Ж.А |Математика |Есептерді |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | | |салыстыру |дұрыс құрылып, сабақ өз |
| | | | |мақсатына жетті |
|1 «ж»|Исахметова А.С |Математика |Кері |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | | |есептер |дұрыс құрылған. Сабақта |
| | | | |оқушылардың математикалық |
| | | | |тілде сөйлеуі, оқуы нашар, |
| | | | |көрнекіліктері эстетикалық |
| | | | |талғамға сай келмейді. |
|1 «З»|Бүркітбайқызы Г|Дүниетану |Үй |Сабақ методикалық жағынан |
| | | |құстарының |дұрыс құрылған. Сабақ |
| | | |көктемгі |кезеңдері жүйелі |
| | | |тіршілігі |ойластырылған.сабақ өз |
| | | | |мақсатына жетті. |
|3 «А»|Елемисова Ж.Т |Қазақ тілі |Негізгі, |Сабақ методикалық жағынан |
| | | |туынды сын |дұрыс құрылған. Сабақта |
| | | |есім |деңгейлеп-саралай оқыту |
| | | | |технологиясы пайдаланылды. |
| | | | |Сабақ мазмұнды, өз |
| | | | |мақсатына жетті. |
|2 «Е»|Сыдыхова А.Т |Әдебиеттік |Наурыз |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | |оқу | |дұрыс құрылған. Сабақ |
| | | | |кезеңдері жүйелі, |
| | | | |бір-бірімен тығыз |
| | | | |байланысты. Сабақ |
| | | | |кезеңдерінде түрлі әдістер |
| | | | |қолданылды. Сабақ өз |
| | | | |мақсатына жетті. |
|4 «Г»|Абильдина Д.К |Дүниетану | |Өткізілген жоқ |
|4 «Ғ»|Жакенова Қ.Ж |Математика |Үлестер мен|Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | | |бөлшектер |дұрыс құрылып, сабақ өз |
| | | | |мақсатына жетті |
|3 «Ә»|Бердібек А. |Әдебиеттік |Құстардың |Сабақ методикалық тұрғыдан |
| | |оқу |ұя салуы |дұрыс құрылған. Бірнеше |
| | | | |жұмыс түрлері |
| | | | |қарастырылған. Дегенмен, |
| | | | |әлі мұғалімнің іс |
| | | | |тәжірибесі жеткіліксіз. |

Қорытынды:

Апталық аясында өткізілген ашық сабақтар онкүндік тақырыбына сай, мақсат-
міндеттерді толық қамтып жоспарланған. Әр бірлестік мүшесі өз сабағын
уақытылы бекіттіріп, өткізді. Өткізілген сабақтар дер кезінде
қатысушылармен талданып, әр мұғалімнің өзіндік сабақтарының талдаулары
тыңдалды. Әр сабақ берушіге ұсыныстар айтылды.

Өткізілген ашық сабақтар үш деңгейде бағаланды:

- жоғарғы деңгей,

- жеткілікті деңгей

- жеткіліксіз деңгей.

Жоғарғы деңгейде:

Серікбаева Ж.Б., Нұрмағанбетова Т.С, Елемесова Ж.Т, Жакенқызы Қ,
Әлмағанбетова Г.М, Бүркітбайқызы Г, Тайманова Р.Т, Жақсылықова Б.Қ., Өтен
Н.Н., Қабдекина А.М., Оразбекова Г.А.

Жоғарыда аталған мұғалімдерінің сабақтары әдістемелік жағынан дұрыс
құрылып, апталық тақырыбы мен мақсатына сай болды және де толық тақырыпты
аша білді.

Жеткілікті деңгейде:

Өмірбаева А.Т, Сыдыхова А., Аленова А.С., Жұмаділова Г.А., Амиржанова Г.А.,
Кусаинова С., Байтемирова Т., Желдібаева Ж.А., Ысқакова Б.К., Байжуманова
Қ.Ж, Мусина Ж.Т, Құстүтінова А.Б., аталған мұғалімдер шығармашылықпен жұмыс
жасайтындықтары байқалады.

Жеткіліксіз деңгейде:

Исахметова А.С, Аждарова Ж.М., Асқарбекова Ж.У., Бердібек А.

Жоғарыда аталған мұғалімдер әлі де сабаққа деген дайындықтары төмен
екендігі байқалды. Жас мамандар мен олардың тәлімгерлеріне жұмысты
жандандыру ұсынылды.

Сабақтар дер кезінде талданып, пікір алмастырылып отырды. Ұсыныстар
айтылды. Дегенмен сабақтардың жеткіліксіз деңгейде өтілуінің себебі
мұғалімдердің өзара іс-тәжірибе алмасуының аздығы деп танылды.

Жалпы бірлестік мұғалімдерінің сабаққа қатысуы жоғары болды.

Онкүндік тақырыбы: «Тәжірибе түйіні–ізденісте» деп алынып, жаңа
технологиялар арқылы оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие үрдісін жетілдіру,
еңбек біліктілігін арттыру деп мақсат қойылғандықтан мұғалімдер сабақ
жоспарын құру барысында тақырып пен мақсатты ескеруі керек. Онкүндік
аясында өткізілген кейбір сабақтарда жаңа технологияларды көре алмадық.

Ұсыныс:

-әрбір жоспар бір күн бұрын әкімшілік тарапынан бекітіліп тұруы керек;

-әріптестеріңіздің сабағына қатысып, іс-тәжірбиесімен алмасу, әсіресе жас
мамандар тарапынан қажет;

-тәлімгерлер тарапынан жас мамандарға көмек көрсету;

-сабақтар онкүндікке қойылған тақырып төңірегінде өтілсін;

-жеткіліксіз деңгейде бағаланған сабақтар әкімшілік бақылауына алынсын.

Әдістеме бірлестігінің жетекшісі: Абильдина Д.К

Бекітемін:________________

№54 мектеп-лицей директоры

Г.Амрина

2012-2013 оқу жылындағы қазан айының 15-20 аралығында

2 сыныптарды жан-жақты бақылау іс-шараларының

жоспары

|№ |Жүргізілетін іс-шаралар |Күні |Жауаптылар |Орындалуы, |
| | | | |нәтижесі |
|1 |«Менің |16.10 |Тайманова Р.Т. |Анықтама |
| |Отаным-Қазақстан!» | | | |
| |(әдебиеттік оқу пәнінен | | | |
| |шығарма) | | | |
|2 |Қазақ тілі дәптерлерін |17.10 |Аукенова А.Т |Анықтама |
| |тексеру | | | |
|3 |Оқушылардың пәндік |18.10 |Нұрмағанбетова Т.С |Анықтама |
| |біліктілік деңгейлерін | | | |
| |анықтау. | | | |
| |(Қазақ тілінен диктант) | | | |
|4 |Күнделіктерін тексеру |19.10 |Өмірбаева А.Т |Анықтама |
|5 |Оқушылардың сабаққа |20.10 |Мұстақып Ж |Анықтама |
| |қатысу деңгейін анықтау | | | |
|6 |«Ана тілің-арын бұл!» |20.10 |Бүркітбайқызы Г. |Анықтама, |
| |мәнерлеп оқу сайысы | | |жоспар |
|7 |Жинақтамаларды даярлау, |20.10 |Сыдыхова А.Т |Анықтама, жинақ|
| |әкімшілік отырыста қарау| | | |

Орындаған: Абильдина Д.К

2012-2013 оқу жылындағы қазан айының 15-20 аралығында

2 сыныптарды жан-жақты бақылау іс-шараларының

өтілуі туралы анықтама

2012-2013 оқу жылында бастауыш бірлестігінің жұмыс жоспарына сәйкес 2
сыныптар арасында қазан айының 15-20 жұлдызы аралығында жан-жақты бақылау
іс-шаралары өткізілді.

Тақырыбы: «Ана тілің-арың бұл»

Мақсаты: 2 сынып оқушыларының білім, білік дағдыларын шығармашылық
жұмыстарын анықтау.

Алдын-ала іс-шаралар жоспары құрылды. Бірлестік мүшелеріне таныстырылды
және мектеп әкімшілігімен бекітілді.

Жоспар бойынша «Менің Отаным-Қазақстан!» тақырыбында әдебиеттік оқу
пәнінен шығармалар сайысын Р.Т. Тайманова жауапты болып бекітілді және
өткізді. Сонымен қатар Бүркітбайқызы Г. «Ана тілің-арың бұл» тақырыбында
мәнерлеп оқу сайысын өткізді. Жеңімпаз оқушылар мектеп радиорубкасынан өз
өлеңдерін қоңырау сайын оқып отырды. Оқушылардың білім, білік дағдыларын
бақылау мақсатында қазақ тілінен жазба жұмысы алынды, дәптерлер мен
күнделіктердің жүргізілуі тексерілді.

Ұсыныс:

-апталықтарды өткізу жыл сайын дәстүрге айналдыру;

-шығармалар мен мәнерлеп оқу сайысынын жеңімпаздарынан болашақ қалалық
сайыстарға қатысушылар резервін дайындау;

-2 сыныптар арасында өткізілген апталық жұмысы қанағаттанарлық деп тану.

Орындаған: Абильдина Д.К
Бекітемін:________________

№54 мектеп-лицей директоры

Г.Амрина

2012-2013 оқу жылындағы қазан айының 22-27 аралығында

3 сыныптарды жан-жақты бақылау іс-шараларының

жоспары

|№ |Жүргізілетін іс-шаралар |Күні |Жауаптылар |Орындалуы, |
| | | | |нәтижесі |
|1 |«Ерте, ерте, ертеде...» |24.10 |Елемисова Ж.Т |Жинақтамалар жасау|
| |(әдебиеттік оқу пәнінен | | | |
| |ертегілер жаздыртып, | | | |
| |кітапша жасату) | | | |
|2 |Қазақ тілі дәптерлерін |22.10 |Құстүтінова А.Б |Анықтама |
| |тексеру | | | |
|3 |Оқушылардың пәндік |23.10 |Аленова А.С |Анықтама |
| |біліктілік деңгейлерін | | | |
| |анықтау. | | | |
| |(Қазақ тілінен диктант) | | | |
|4 |Күнделіктерін тексеру |25.10 |Туртаева Р.Т |Анықтама |
|5 |Оқушылардың сабаққа |26.10 |Мұстақып Ж |Анықтама |
| |қатысу деңгейін анықтау | | | |
|6 |«Ертегілер елінде!» |27.10 |Қабдекина А.М |Анықтама, жоспар |
| |сайыс | |Бердібек А. | |
|7 |Жинақтамаларды даярлау, |29.10 |Жумадилова Г. |Анықтама, жинақ |
| |әкімшілік отырыста қарау| | | |

Орындаған: Абильдина Д.К
2012-2013 оқу жылындағы қазан айының 22-27 аралығында

3 сыныптарды жан-жақты бақылау іс-шараларының

өткізілуі туралы анықтама

2012-2013 оқу жылындағы бастауыш бірлестігінің жұмыс жоспарына сәйкес
қазан айының 22-27 аралығында 3 сыныптарды жан-жақты бақылау жұмыстары
жүргізілді.

Тақырыбы: «Ертегілер елінде»

Мақсаты: 3 сынып оқушыларының білім, білік дағдыларын, шығармашылық
жұмыстарын анықтау.

Жоспарға сәйкес Ж.Т.Елемисова әр сынып оқушыларына өздігінен ертегі
құратып, ең үздік ертегілерден жинақтама әзірлеуі қажет болатын. Бірақ,
оқушылардың көбі өздігінен ертегі құрағанның орнына білетін ертегілерінен
жинақ жасап әкелген.

А.М.Қабдекина мен А.Бердібек «Ертегілер елінде» атты сайыс өткізді.
Сыныптар өте жоғары дайындықпен сайысқа қатысып, өз шеберліктерін көрсете
білді. Атап, айтсақ 3 «д,в,» сыныптары, сынып жетекшілері Қабдекина А.М.,
Нұрмағанбетова Т.С.

Оқушылардың білім, білік дағдыларын бақылау мақсатында қазақ тілінен
жазба жұмыстары алынды. Сонымен қатар жұмыс дәптерлері, күнделікті
жүргізулері тексерілді. Жауапты мұғалімдер: Құстүтінова А.Б, Туртаева Р.Т.
және Аленова А.С. болды.

Ұсыныс:

-апталықты жыл сайын өткізуді дәстүрге айналдыру;

-оқушылардың шығармашылық жұмыстарынан жинақ құрастыру;

-апталық жұмысын қанағаттанарлық деп тану.

Орындаған: Абильдина Д.К
№54 мектеп-лицейінде бастауыш әдістемелік бірлестігіндегі

2013-2014 оқу жылында мұғалімдерді аттестациялау

 

Аттестациядан өтетін мұғалімнің мақсаты мен міндеті:

Бекітемін:________________

№54 мектеп-лицей директоры

Г.Амрина
№54 мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімдерінің
2012-2013 оқу жылында аттестациядан өту жөніндегі перспективалық
жоспары
|№ |Мұғалімнің АӘТ |Санаты |2012-|2013-|2014-|2015-|2016-|
| | | |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |
| |Асқарбекова Жазира Уалханқызы |- | | |- | | |
| |Сыдыхова Арайлым Тұрсынәліқызы |- | | |- | | |
| |Исахметова Айсұлу Сабырғалиқызы |ІІсанат| | | | |+ |
| |Аукенова Әсель Турсыновна |ІІсанат| | |+ | | |
| |Жумадилова Гүлнәз Амангелдіқызы |- | | |- | | |
| |Елемисова Жұпар Толепбергенқызы |ІІсанат| | | |+ | |
| |Темірханова Айгүл Тулубайқызы |ІІсанат| |+ | | | |
| |Абильдина Динара Қайроллақызы |І санат| | | | |+ |
| |Бұсұрманова Шынар Айтмұхамбетқызы|Жоғары | | | | |+ |
| |Оразбекова Гүлзира Алиакбарқызы |Жоғары | | | | |+ |
| |Желдібаева Жазира Ақтайлаққызы |І санат| | | |+ | |
| |Серікбаева Жанна Бахытқызы |І санат|+ | | | | |
| |Бүркітбайқызы Гүлбарша |Жоғары | |+ | | | |
| |Көкен Күләшхан |ІІсанат| | | |+ | |
| |Туртаева Розайым Тургыновна |І санат| | |+ | | |
| |Жақсылықова Бақыт Қарабалақызы |жоғары | | |+ | | |
| |Құстүтінова Айгүл Бейсембайқызы |жоғары |+ | | | | |
| |Әлмағанбетова Гүлнар Мұхтарқызы |жоғары |+ | | | | |
| |Аленова Алтынхан |жоғары | |+ | | | |
| |Нұрмағанбетова Тазагүл Садыққызы |жоғары | | | |+ | |
| |Ысқақова Бақытгүл Кемелқызы |жоғары | | | |+ | |
| |Тайманова Райхан Ташатакбайқызы |жоғары | | | | |+ |
| |Исманкулова Гүлраушан Есжанқызы |- |+ | | | | |
| |Кабдекина Амангүл Мұхамедбекқызы |І санат| | | |+ | |
| |Өмірбаева Айнагүл Төкенқызы |І санат| | |+ | | |
| |Жакенова Қанағат |жоғары | | | |+ | |
| |Байтемирова Түймеш Бегалықызы |І санат| | | | |+ |
| |Аубакирова Құралай Аллабергенқызы|І санат| |+ | | | |
| |Өтен Нұргүл Нәдірәліқызы |ІІ | | |+ | | |
| | |санат | | | | | |
| |Амиржанова Гүлбахыт Амангелдіқызы|І санат| | | | |+ |
| |Кусаинова Сандуғаш Алтынбекқызы |- | | | | | |
| |Бердібек Арайлым Өтегенқызы |- | | | | | |
| |Мұсабекова Перизат Асқарқызы |- | | | | | |
| |Айдарбекова Жұлдыз Мақсұтқалиқызы|- | | | | | |
| |Аубакирова Данагүл Алпысқызы |- | | | | | |
| |Акишева Гульнур Омировна |- | | | | | |

Әдістеме бірлестік жетекшісі: Абильдина Д.К.

Бекітемін:________________

№54 мектеп-лицей директоры

Г.Амрина

№54 мектеп-лицейінің бастауыш әдістемелік бірлестіктің

2012-2013 оқу жылында санатын көтеретін мұғалімдердің

тізімі

|№ |Мұғалімнің АӘТ |Білім|Тәжірибені |Тәжірибені көрсету формасы |
| | |ін |зерттеу және | |
| | |жетіл|тарату | |
| | |діру | | |
| | |курст| | |
| | |ары | | |
| | | |ӘБ |Пед|Қалал| |
| | | |оты|.ке|ық | |
| | | |рыс|ңес|семин| |
| | | |ы | |ар | |
| | | | | | |(мәлімдеме, шығармашылық |
| | | | | | |есеп, қалалық |
| | | | | | |конференциялар, байқаулар, |
| | | | | | |семинарлар, ашық сабақтар, |
| | | | | | |сыныптан тыс іс-шаралар, |
| | | | | | |өзіне-өзі талдау жасау |
| | | | | | |жұмысы) |
| |Серікбаева Жанна |+ |+ |+ | |Математикалық шайқас ашық |
| |Бахытқызы | | | | |сабақ, тәрбие сағаты, |
| | | | | | |шығармашылық есеп СКТ |
| |Құстүтінова Айгүл |+ |+ |+ | |Пәндік олимпиада (матем), |
| |Бейсембайқызы | | | | |«Абай оқулары», «Зерде» |
| | | | | | |ғылыми жобалар сайысы, |
| | | | | | |баяндама ашық сабақ, тәрбие |
| | | | | | |сағаты |
| |Әлмағанбетова |+ |+ | |+ |«Бастау» турнир, «Зерде» |
| |Гүлнар Мұхтарқызы | | | | |ғылыми жобалар сайысы ашық |
| | | | | | |сабақ, тәрбие сағаты |
| |Исманкулова |+ |+ | | |Мектепішілік олимпиада, |
| |Гүлраушан | | | | |баяндама, ашық сабақ, тәрбие|
| |Есжанқызы | | | | |сағаты |

Әдістеме бірлестік жетекшісі: Абильдина Д.К.
№54 мектеп-лицейінің бастауыш әдістемелік бірлестік мұғалімдерінің 2012-
2013 оқу жылындағы аттестаттау

қорытындысы:

2012-2013 оқу жылында бастауыш әдістемелік бірлестігінде мерзімі
бойынша 4 мұғалім Серікбаева Жанна Бахытқызы І санаттан жоғары санатқа өту,
Құстүтінова Айгүл Бейсембайқызы және Әлмағанбетова Гүлнар Мұхтарқызы жоғары
санаттарын қайта растауға, Исманкулова Гүлраушан Есжанқызы ІІ санатқа
аттестатталуға өз өтініштерін білдірді. Жыл бойына өз білім жетілдіру
жоспарлары бойынша жұмыс жасап, тақырыптарына сай ашық сабақтар, қалалық
және республикалық конференциялар мен семинарларға, байқау, жарыстарға
қатысып, жүлделі орындарға, сертификаттарға ие болды.

Атап айтсақ Серікбаева Ж.Б. білімі-жоғары, мамандығы-бастауыш сынып
мұғалімі, еңбек өтілі-14жыл. №54 мектеп лицейінде екінші жыл жұмыс істейді.
Шығармашылық тақырыбы «Математика сабағында шапшан есептеу дағдыларын
қалыптастыру»

Мақсаты: «үшөлшемді әдістемелік жүйесі» оқыту технологиясы арқылы әрбір
оқушыға өзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгерту, өз бетімен жұмысты
орындауға бейімділігін арттыру. Оқушыларға қойылатын талаптары: баланың
белсенділігін, іскерлігін арттыру, шығармашылыққа ұмтылдыру

Құстүтінова А.Б. білімі-жоғары, мамандығы-бастауыш сынып мұғалімі,
еңбек өтілі-25 жыл. №54 мектеп лицейінде екінші жыл жұмыс істейді.
Шығармашылық тақырыбы «Бастауыш сынып оқушыларының сабақта шығармашылық пен
ізденіс қабілетін дамыту жолдары»

Әлмағанбетова Г.М білімі-жоғары, мамандығы-бастауыш сынып мұғалімі,
еңбек өтілі-26 жыл. №54 мектеп лицейінде 5 жыл жұмыс істейді. Шығармашылық
тақырыбы: «Ойын технологиясы арқылы оқушыларды шығармашылыққа баулу»

Қорытынды:

Мұғалімнің әр күні шығармашылық ізденіске толы .Әр мұғалім өз әр күнін
балаларға арнай отырып, педагогикалық шеберлігін шындай түсуде. Сабақтарын
заман талабына сай, жаңа технологиямен өткізуге тырысады. Сондықтан өз
білімдерін көтеру мақсатында әр түрлі курстарды оқып қана қоймай оны
сабақтарында пайдаланады.

Соның нәтижесі ретінде Серікбаева Ж.Б қалалық «Математикалық шайқасқа»
қатысып, 3 «б», 4 «а,б» сынып оқушыларымен жолдама алып, І орынды иеленді.
Әлмағанбетова Г.М қалалық «Бастау» математикалық турниріне қатысып, тобымен
гран-приді иеленіп, республикалық сайысқа жолдама алып келді. Сонымен қатар
«Абай оқулары» сайысына да қатысып, жүлделі орындарды иеленді. Құстүтінова
А.Б. «Зерде» қалалық ғылыми жобаға қатысып, оқушысы грамотамен
марапатталды.

|Мұғалімнің АӘТ |2 санат |1 санат |Жоғарғы санат |
| |Санатын |Санат |Санатын |Санат |Санатын |Санат |
| |бекіту |берілу |бекіту |берілу |бекіту |берілу |
|Серікбаева Жанна| | | | | |+ |
|Бахытқызы | | | | | | |
|Құстүтінова | | | | |+ | |
|Айгүл | | | | | | |
|Бейсембайқызы | | | | | | |
|Әлмағанбетова | | | | |+ | |
|Гүлнар | | | | | | |
|Мұхтарқызы | | | | | | |
|Исманкулова |+ | | | | | |
|Гүлраушан | | | | | | |
|Есжанқызы | | | | | | |

Әдістеме бірлестік жетекшісі: Абильдина Д.К.
Бекітемін:________________

№54 мектеп-лицей директоры

Г.Амрина
№54 мектеп-лицейінің бастауыш әдістемелік бірлестік мұғалімдерінің

2012-2013 оқу жылында кәсіби деңгейін көтеруге байланысты перспективалық
жоспар

|р/с|Курстан өткен мұғалімдер |2012-201|2013-201|2014-201|2015-201|2016-201|
| | |3 |4 |5 |6 |7 |
| |Абильдина Динара | |+ |+ |+ | |
| |Кайроллаевна | | | | | |
| |Аленова Алтынхан |+ |+ |+ | |+ |
| |Санқайбайқызы | | | | | |
| |Асқарбекова Жазира |+ | | |+ |+ |
| |Уалханқызы | | | | | |
| |Аубакирова Құралай |+ | | |+ |+ |
| |Аллабергенқызы | | | | | |
| |Аукенова Әсел Тұрсынқызы |+ | | |+ |+ |
| |Әлмағамбетова Гүлнар |+ |+ |+ | |+ |
| |Мұхтаровна | | | | | |
| |Бұсұрман Шынар | |+ |+ |+ | |
| |Айтмұханбетқызы | | | | | |
| |Бұркітбай Гүлбарша |+ | |+ |+ |+ |
| |Елемисова Ж.Т. |+ |+ |+ |+ |+ |
| |Жақсылықова Бақыт |+ |+ | | |+ |
| |Қарабалақызы | | | | | |
| |Жұмаділова Гүлназ |+ | |- |+ |+ |
| |Амангелдіқызы | | | | | |
| |Желдібаева Жазира |+ | | |+ |+ |
| |Ақтайлаққызы. | | | | | |
| |Исахметова Айсұлу |+ |+ |+ |+ |+ |
| |Сабырғалиқызы | | | | | |
| |Исманкулова Гүлраушан |+ | | |+ |+ |
| |Есжанқызы | | | | | |
| |Кабдекина Амангүл |+ |+ |+ |+ |+ |
| |Ммұхамедқалиқызы. | | | | | |
| |Көкен Күлашхан |+ | | | |+ |
| |Қанағат Жакенқызы | | | | | |
| |Құстүтінова Айгүл |+ | | |+ |+ |
| |Бейсенбаевна. | | | | | |
| |Нұрмағанбетова |+ |+ |+ |+ |+ |
| |Тазагүл Садыққызы | | | | | |
| |Оразбекова Гүлзира |+ |+ |+ |+ |+ |
| |Алиакпаровна. | | | | | |
| |Өмірбаева Айнагүл Төкенқызы.|+ |+ |+ |+ |+ |
| |Садыхова Арайлым |+ | | |+ |+ |
| |Тұрсынәліқызы. | | | | | |
| |Серікбаева Жанна Бахытовна |+ | | |+ |+ |
| |Тайманова Райхан |+ |+ |+ |+ |+ |
| |Ташатақбайқызы. | | | | | |
| |Темірханова Айгүл |+ | |+ | |+ |
| |Тулубайқызы. | | | | | |
| |Туртаева Розайым Тұрғынқызы |+ | | |+ |+ |
| |Ысқақова Бықытгүл Кемелқызы |+ |+ |+ |+ |+ |
| |Өтен Нұргүл Нәдірәліқызы |+ | |+ |+ |+ |
| |Амиржанова Гүлбахыт |+ | |+ |+ |+ |
| |Амангелдіқызы | | | | | |
| |Кусаинова Сандуғаш |+ | | |+ |+ |
| |Алтынбекқызы | | | | | |
| |Бердібек Арайлым Өтегенқызы |+ | | |+ |+ |
| |Мұсабекова Перизат Асқарқызы|+ | | |+ |+ |
| |Айдарбекова Жұлдыз |+ | | |+ |+ |
| |Мақсұтқалиқызы | | | | | |
| |Аубакирова Данагүл Алпысқызы|+ | | |+ |+ |
| |Акишева Гульнур Омировна |+ | | |+ |+ |
| |Байтемирова Түймеш |+ | | | |+ |
| |Бегалықызы | | | | | |

Әдістеме бірлестік жетекшісі: Абильдина Д.К.

Бекітемін:________________

№54 мектеп-лицей директоры

Г.Амрина
№54 мектеп-лицейінің бастауыш әдістемелік бірлестік мұғалімдерінің

2012-2013 оқу жылында кәсіби деңгейін көтеруі туралы

мәлімет

|р/|Курстан өткен|2009-2010 |2010-2011 |2011-2012 |2012-2013 |
|с |мұғалімдер | | | | |
| | |БЖИ |Респу |
| | | |блика |
| | | |лық |
|Асқарбекова Жазира |Орта арнаулы |0 «А» |Оразбекова Г.А |
|Уалханқызы | | | |
|Сыдыхова Арайлым |Жоғары |2 «Е» |Тайманова Р.Т |
|Тұрсынәліқызы | | | |
|Мұсабекова Перизат |Орта арнаулы |2 «М» |Серікбаева Ж.Б |
|Асқарқызы | | | |
|Бердібек Арайлым |Орта арнаулы |3 «Ә» |Жакенова Қ.Ж |
|Өтегенқызы | | | |

Орындаған: Абильдина Д.К

Бекітемін:________________

№54 мектеп-лицей директоры

Г.Амрина

№54 мектеп-лицейінде 2012-2013 оқу жылында бастауыш әдістемелік
бірлестіктегі жас мамандардың және тәлімгерлердің атқаратын

жұмыс жоспары

Мақсаты: Жас маманға педагогикалық, оқушы, ата-ана ұжымында бейімделуде
практикалық көмек көрсету;

Міндеттері:

• жас маманда үздіксіз өз білімін жетілдіру қажеттілігін
қалыптастыру;

• оқушыға білім беру мен тәрбиелеудің жаңаша әдіс-тәсілдерін игеру
қабілеттілігін қалыптастыру;

• құқықтық-нормативтік құжаттамалармен таныстыру;

• оқу үрдісінде жас маманның негізгі қажеттілігін анықтау және
әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда сәйкес әдіс-тәсілді таңдау.

|№ |Орындалатын іс-шаралар |Өткізу |Жауапты |
| | |мерзімі | |
| |Іс құжат, нормативті документтермен |Қыркүйек |Аубакирова Қ.А |
| |жұмыс | | |
| |Күнтізбелік жоспар, сабақ жоспарын |Үнемі |Аубакирова Қ.А., |
| |құруға, тәрбие жұмысын жоспарлауға | |тәлімгер |
| |әдістемелік көмек, нұсқаулық беру | | |
| |Сынып оқушыларымен, ұжыммен, |Үнемі |тәлімгер |
| |ата-анамен жұмыс ұйымдастыру жолдары | | |
| |мен формалары | | |
| |Сабақта жаңа әдіс-тәсілдерді, |Үнемі |тәлімгер |
| |дидактикалық материалдарды, көрнекі | | |
| |құралдарды тиімді пайдалану жолдары | | |
| |Оқушы білімін бағалау критерилары, оқу|Үнемі |тәлімгер |
| |мотивациясы төмен, дарынды оқушыларды | | |
| |анықтау, жұмысты жоспарлау | | |

Әдістеме бірлестік жетекшісі: Абильдина Д.К

№54 мектеп-лицейінде 2012-2013 оқу жылында бастауыш әдістемелік
бірлестіктегі жас мамандардың және тәлімгерлердің атқарған жұмыстарының
есебі

2012-2013 оқу жылы бойынша бастауыш сыныптар бірлестігінде 4 жас маман:
Мұсабекова П., Бердібек А., Сыдыхова А. Және Асқарбекова Ж. еңбек етті.
Жыл басында жоғарыда аталған жас мамандарға мектеп әкімшілігі тарапынан
тәлімгерлер белгіленіп бекітілді.

Жас мамандарға келетін болсақ, Сыдыхова Арайлым, Асқарбекова Жазира №54
мектеп-лицейінде екінші жыл жұмыс жасайды, Бердібек Арайлым мен Мұсабекова
Перизат Астана педагогикалық коледжін бітіріп, бірінші жыл өз еңбектерін
бастап кетті.

Қыркйек айында жас маман мен тәлімгерлер өзбілімін көтеру жоспарын
құрды. Журналды толтыру бойынша инструкциямен танысты. Сабақ жоспарын
құруда мақсатына көп көңіл бөлу керектігі ескертіліді. Орфографиялық және
каллиграфиялық талаптармен, бағалау нормалармен таныстырды. Нормативтік
құжаттар папкасын бастады. Бірінші рет ата-ана жиналысын өткізуге көмек
көрсетілді.

Қараша айында ҚР білім заңынан бастауышқа тиісті баптарымен танысты.
Оқу мотивациясы төмен оқушылармен жұмыс түрлері ұсынылды.

Сабақтың типтері талданды. Ата –анаға арналған сауалнама құрасытырылды.

Қазақ тілі ,математика жұмыс дәптерлері тексерілді. Дәптерлерінің сырты
толтырылған, таза. Дәптерлер уақытында тексеріліп тұр. Бірнеше баланың
каллиграфиясына көңіл бөліну керек, мұғалімге кемшіліктері ескертілді.

Әр тәлімгер өзіне бекітілген жас мамандардың сабақтарына қатысып,
көмектерін берді.

Қазан айында ҚР үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасымен
таныстырылды. Пән бойынша карточкалардың түрлері ұсынылды. Сабақ кезеңдері
талқыланды. Табельді дұрыс толтыру туралы айтылды. Диктант, мазмұндама,
шығарма, бақылау жұмыстарының нормаларымен таныстырылды.

Бастауыш сыныптар әдістемелік бірлестігінің апталығында барлық жас
мамандар 1 ашық сабақ, 1 тәрбие сағатын өткізді. Жас мамандар апталығында 1
ашық сабақ, 1 тәрбие сағатын өткізді. Сабақтарға тәлімгерлер, бастауыш
сынып меңгерушісі, мұғалімдер қатысып, өз ұсыныстарын айтты.

Ұсыныс:

• жас маманға тәлімгер тарапынан көмек көрсету келер жылда да
жалғастыру;

• келер жылға жоспар құру кезінде биылғы жылғы қиыншылықтар мен
кемшіліктер ескерілуі тиіс;

• жас маманға жан-жақты көмек көрсету.

Әдістеме бірлестік жетекшісі: Абильдина Д.К

2012-2013 оқу жылындағы №54 мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімдерінің
жұмыс жасайтын технологиялары

2012-2013 оқу жылындағы №54 мектеп-лицейінің
бастауыш сынып әдістемелік бірлестігіндегі мұғалімдердің
жұмыс жасайтын технологиялары бойынша
есеп
2012-2013 оқу жылында бастауыш бірлестігінің мұғалімдері «СТО», «СКТ»,
«Деңгейлеп-саралай оқыту» және «Дамыта оқыту» технологиялары бойынша жұмыс
жасауды жалғастырып келеді.
Танымдық белсенділікті қалыптастыру көрсеткіштеріне интеллектуалдық,
эмоцияналдық, жігерлілік іс-әрекетке оқушылардың белсене қатысуы жатады.
Осындай нәтижеге жету үшін сабақ мазмұнының түрлерін, оқытудың амал-
тәсілдерін түгелдей өзгерту қажет. Сондықтан сабақ процесінде оқытудың жаңа
әдіс-тәсілі, деңгейлеп-саралап оқыту педагогикалық технологиясын таңдап
алынды.
Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы 1998 оқу жылынан бастап мектептің
барлық сатысына, барлық пәндерге еніп, оқу үрдісін жандандыруға үлкен үлес
қосып келеді.
Оның басты мақсаты – сынып оқушыларын «қабілетті», «қабілетсіз» деген
жіктерге бөлуді болдырмау. Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының екінші
бір жағы–оқушыларды дүниежүзілік білім жүйесінде қолдананылатын
рейтинг–ұпай жинау әдісіне баулу.
Бастауыш сыныптарда жаңаша оқыту даралап-саралап оқыту технологиясына
негізделеді. Өйткені жаңаша оқыту оқушының жеке мүмкіндігіне қарай жұмыс
істеуіне, мақсат қою, оны жоспарлау, ұйымдастыра білу, өзін-өзі бақылау,
өзін-өзі бағалауға үйретеді.
Бұл технологияның тағы бір ерекшелігі дарынды балалармен тұрақты және
жүйелі жұмыс істеу мүмкіндігі болып табылады.
Әліппе, математика оқулықтарының авторы Әтіркүл Наурызбайқызы
басшылығымен шығармашылық топта бірлесіп, оқушыларға арналған
«Математикадан өзіндік және деңгейлік бақылау жұмыстары» атты дәптер
құрастыруға Әлмағанбетова Г.М. ат салысты.
М. Қашқари «Бастамастан бұрын мақсатында ойла» демекші бірлестік
мүшелерінің ойын технологиясын таңдаудағы мақсаты:
-ойын арқылы оқушылардың ой- қиялын дамыту, оқушыларды ізденімпаздыққа,
тапқырлыққа баулу.
Міндеттері:
➢ баланы ынталандыру, көкірегіне сенім ұялата білу;
➢ әрбір оқушының жеке-дара ерекшелігін ескеру;
➢ оқушылардың қабілеттері мен шығармашылықтарын қалыптастыру;
➢ берілген тапсырманың тәрбиелік мәнін, түсінікті болуын қадағалау.
Мұндай мақсат пен міндеттерді қоюға ықпал еткен балалардың өз бойындағы
қабілеттері мен ынталары десе де болады. Мұғалімдер тек сол қасиеттерді
одан әрі дамыту жолдарын іздестірді.
Қорытынды:
Жалпы педогогика пікірі бойынша қабілетсіз бала жоқ. Барлық баланың да бір
нәрсеге қабілеті болады. Тек соны дұрыс бағытта жетілдіру керек. Сондықтан
бұл мақсаттарды жүзеге асыру үшін жасалатын жұмыстарды да дұрыс талдау
қажет.
Мұғалімдердің сабақтарында жоғарыдағы аталған технологияларды
пайдаланып, сол бойынша өткізген іс–шаралары оқушылар есінде көпке дейін
сақталады. Осының нәтежесінде оқушы білімінің жақсы деңгейде болуына қол
жеткізді.
Мысалы, 2012-2013 оқу жылындағы оқушы саны – 934 болса, жылдық үлгерім
сапасы – 100. Әр сынып бойынша тоқталатын болсақ төмендегідей нәтижені қол
жеткіздік:
|Сынып |1 |2 |3 |4 |Барлығы |
|Оқушы саны |274 |228 |225 |207 |934 |
|«5» |159 |83 |65 |58 |365 |
|«4» |89 |98 |96 |99 |382 |
|«3» |26 |47 |64 |50 |187 |
|«2» |0 |0 |0 |0 |0 |
|Үлгерім % |100 |100 |100 |100 |100 |
|Сапа % |90,5 |79,4 |71,6 |75,8 |80,0 |

Соңғы үш жылдық үлгерім сапасын салыстыратын болсақ:

|Оқу жылы |Оқушы саны |Сапа % |Үлгерім % |
|2010-2011 |849 |83,1 |100 |
|2011-2012 |859 |77,7 |100 |
|2012-2013 |934 |80 |100 |

Оқушылардың жетістігі :

Бастауыш әдістемелік бірлестігіндегі мұғалімдердің жетістігі

Ұсыныс:

✓ жаңа технологиялар бойынша семинар, тренинг, оқыту курстарына
белсене қатысу;

✓ өз шығармашылық жұмыстарының тақырыптары бойынша жұмысты жандандыру;

✓ жаңа технологияларды күнделікті сабақта кеңінен қолдану.

Әдістеме бірлестігінің жетекшісі: Абильдина Д.К.

Бекітемін:________________

№54 мектеп-лицей директоры

Г.Амрина

2012-2013 оқу жылында №54 мектеп-лицейінің бастауыш сынып бірлестігіндегі
дарынды оқушылармен жасалатын жұмыс

жоспары

|№ |Атқарылатын іс-шаралар |Мерзімі |Жауаптылар |
|1 |Дарынды оқушыларды іріктеу |Қыркүйек |Сынып жетекшілері |
|2 |Математикадан дарынды балаларды |Қазан |Сынып жетекшілері |
| |қалалық сайыстарға дайындау | | |
|3 |Қалалық шығармалар сайысына |Қазан |Сынып жетекшілері |
| |оқушыларды дайындау | | |
|4 |«Зерде» ғылыми жобалар сайысына |Желтоқсан |Сынып жетекшілері |
| |жұмыстардың тақырыптары мен | | |
| |жұмыстарын алу | | |
|5 |Ғылыми жобаларды бақылаудан |Қаңтар |Сынып жетекшілері |
| |өткізу | | |
|6 |Қалалық пәндік олимпиадаға |Ақпан |Сынып жетекшілері |
| |оқушыларды даярлау | | |
|7 |Қалалық «Абай оқулары» сайысына |Ақпан |Сынып жетекшілері |
| |оқушыларды даярлау | | |

Әдістеме бірлестігінің жетекшісі: Абильдина Д.К.

Бекітемін:________________

№54 мектеп-лицей директоры

Г.Амрина

2012-2013 оқу жылында №54 мектеп-лицейінің бастауыш сынып бірлестігіндегі
үлгерімі төмен оқушылармен жасалатын жұмыс

жоспары

|№ |Атқарылатын іс-шаралар |Мерзімі |Жауаптылар |
| |Үлгерімі төмен оқушыларды іріктеу|Қыркүйек |Сынып жетекшілері |
| |Қосымша сабақтардың жоспарын құру|Қазан |Сынып жетекшілері |
| |Қосымша сабақтардың кестесін құру|Қазан |Сынып жетекшілері |
| |Күзгі демалысқа қосымша |Қараша |Сынып жетекшілері |
| |тапсырмалар құру | | |
| |Үлгерімі төмен оқушылардың |Үнемі |Сынып жетекшілері |
| |ата-аналарымен жұмыс | | |
| |Үлгерімі төмен оқушылардан жазба |Қараша, |Сынып жетекшілері |
| |жұмыстарын алу |мамыр | |
| |Қысқы демалысқа қосымша |Желтоқсан |Сынып жетекшілері |
| |тапсырмалар құру | | |
| |Үлгерімі төмен оқушылардың оқу |Ақпан |Сынып жетекшілері |
| |жылдамдықтарын тексеру | | |
| |Көктемгі демалысқа қосымша |Наурыз |Сынып жетекшілері |
| |тапсырмалар құру | | |
| |Жазғы демалысқа қосымша |Мамыр |Сынып жетекшілері |
| |тапсырмалар құру | | |

Әдістеме бірлестігінің жетекшісі: Абильдина Д.К.

2012-2013 оқу жылында дарынды, оқу мотивациясы төмен оқушылармен жасалған
жұмыстардың есебі

Келер 2013-2014 жылғы «Абай оқуларына» оқушылар резервін дайындау
мақсатында ақпан айында 3-4 сыныптар арасында мектепішілік «Абай оқулары»
өткізілді. 4 сыныптар арасынан мектепішілік сайыстан жүлделі орын алған
оқушылар қалалық сайысқа жолдама алса, 3 сынып оқушылары арасынан жүлделі
орындарға иеленген оқушылар келер жылғы сайысқа дайындалуға ұсыныс жасалды.

Сыныптағы оқушылармен жұмыс жүргізіліп, оқу мотивациясы төмен оқушылар
анықталды. Әр пән мұғалімі, сынып жетекшісі арнайы жоспарлар құрып, сол
жоспар бойынша жұмыстар атқарды. Бірлестік отырысында нәтижелері, жасалып
жатқан жұмыстары қаралды.

Биылғы оқу жылында бастауыш сыныптар арасынан «Зерде» жобалар сайысына
5 жұмыс қалалыққа өтіп, 3 жұмыс жүлделі орын иеленді. Жетекшілері
Бүркітбай Г., Құстүтінова А.Б., Бұсырман Ш.А.

«Зерде» математикалық олимпиадасына Елемисова Ж.Т жетекшілігімен 3 «а»
сынып оқушысы қатысып, І орынды иеленді.

Төле бидің 350 жылдығына орай ұйымдастырылған зияткерлік ойынына да
мектебіміздің оқушылары қатысып жүлделі орынды иеленді

Әдістеме бірлестік жетекшісі: Абильдина Д.К

«Бекітемін» __________

«Келісемін» __________
№54 МЛ директоры:

директордың бастауыш сыныптар
Г.Амрина.

бойынша орынбасары:Қ.А.Аубакирова

№54 мектеп-лицейінің бастауыш сыныптары бойынша 2012-2013 оқу жылында
алынатын ағымды бақылау жұмыстары мен диктанттар кестесі

|сын|І-тоқсан |ІІ-тоқсан |ІІІ-тоқсан |IV-тоқсан |
|ыбы| | | | |
|1 |Қазақ тілі |Мерзімі |Матем. |Мерзімі |
|сы| | | | |
|ны| | | | |
|пт| | | | |
|ар| | | | |
|2 |Қазақ тілі |Мерзімі |Матем. |Мерзімі |
|сы| | | | |
|ны| | | | |
|пт| | | | |
|ар| | | | |
|3 |Қазақ тілі |Мерзімі |Матем. |Мерзімі |
|сы| | | | |
|ны| | | | |
|пт| | | | |
|ар| | | | |
|4 |Қазақ тілі |Мерзімі |Матем. |Мерзімі |
|сын| | | | |
|ыпт| | | | |
|ар | | | | |
|1 |Қалалық пән |математика-4 «а» |Аленова А.С. |І орын |
| |олимпиадасы |сынып оқушысы | | |
| | |қазақ тілі-4 «д» |Тайманова Р.Т |І орын |
| | |сынып оқушысы | | |
| | |дүниетану-4 «е» |Жақсылықова Б.Қ |ІІ орын |
| | |сынып оқушысы | | |
|2 |Қалалық |3 «б» 4 «а,б» |Серікбаева Ж.Б. |І орын |
| |«Математикалық | | | |
| |шайқас» | | | |
|3 |Қалалық «Бастау»|2,3,4 сынып |Әлмағанбетова Г.М. |Гран при |
| |математикалық |оқушылары | | |
| |турнирі | | | |
|4 |«Абай оқуларына»|4 «ә, д» сынып |Тайманова Р.Т. |Гран при |
| | | |Жумадилова Г.А |І орын |
| | | |Әлмағанбетова Г.М |І орын |

2012-2013 оқу жылында бастауыш сынып оқушылары мен мұғалімдері әрбір
қатысқан қалалық жарыстардан құр қол қайтпай жүлделі орындарды әкелді.
Жалпы биылғы оқу жылында қоржынымызға 2 гран при, 1-і республикалық
турнирге жолдама, 5 жүлделі І орын және 1 жүлделі ІІ орын. Былтырғы оқу
жылымен салыстыратын болсақ,

Жылдық бақылау, жазба жұмыстары 14-17 мамыр аралығында толық алынды.
Тақырыбы: жылдық бақылау жұмысын алу
Мақсаты: жылдық бойынша алған білімдерінің тұрақтылығын, білім, білік,
дағдыларының қалыптасуын тексеру
Обьект: 1-4 сыныптар
Жалпы 1-4 сыныптарға арналған бақылау жұмыстарының тапсырмалары
математика пәнін тереңдетіп оқытатын және тереңдетілмеген сыныптарды
ескеріліп құрылды. Тереңдетілген сыныптарға тапсырмалар күрделі алынды және
логикалық есеп берілді. Былтырғы жылдың аяғында алған жазба жұмыстардың
нәтижесімен және биылғы оқу жылындағы бастапқы бақылау нәтижелерімен
салыстырылды. Нәтижесінде жылдық бақылау жұмыстарындағы нәтижелерде аса
ауытқушылық байқалмады. Атап айтсақ: жоғары көрсеткіш көрсетіп отырған
сыныптар 1 «а, е,ж,з» 2 «а және м», 3 «а,ғ», 4 «а,е» төмен көрсеткіш 1
«в», 2 «е», 3 «д», 4 «д»

Жыл соңындағы жазба жұмысының нәтижесінде бастауыш сынып оқушыларында
қазақ тілінен білік, білім дағдыларының қалыптасқаны байқалды. Барлық
сыныптарда былтырғы оқу жылының аяғындағы көрсеткіштермен салыстыра қарасақ
динамика байқалады. Жоғарғы көрсеткіштерді көрсетіп отырған сыныптар; 1
«а,ә» 2 «а және м», 3 «м» 4 «е»; төменгі көрсеткіш көрсетіп отырған
сыныптар:1 «г,м», 2 «д» 3 «ғ» 4 «в»

2012-2013 оқу жылындағы 1-сыныптар бойынша білім сапасының көрсеткіші

Қорытынды: 1-сыныптар бойынша ең жоғары көрсеткіш 100 пайыз 1 «А,Ә»
сыныптары, мұғалімдері Өтен Н.Н., Әлмағанбетова Г.М.., ең төмен көрсеткіш
80 пайыз 1 «М» сыныбы, мұғалімі Мусина Ж.Т. 1б, в, г сыныптарының
пайыздарында тұрақсыздық байқалса, қалған сыныптардың пайыздарында өсу
байқалады. Жалпы білім сапасында да өсу бар, 90.5 пайызбен оқу жылы
аяқталды.

2012-2013 оқу жылындағы 2-сыныптар бойынша білім сапасының көрсеткіші

| |2а |2ә |2б |2в |2г |2ғ |
|1-тоқсан | |68,6 |66,7 |58 |64,6 | |
|2-тоқсан | |69,6 |67,5 |64,9 |67,4 |+2,8 |
|3-тоқсан |85,2 |75,9 |68,1 |73,4 |76,2 |+8,8 |
|4-тоқсан |89,4 |79,4 |69,3 |72,9 |78,5 |+2,3 |
|Жылдық |90,5 |79,4 |71,6 |75,8 |80 |+1,5 |

Қорытынды: әр тоқсан сайын әр сыныптың білім спасына талдау жүргізілді.
Білім сапасында тұрақсыздық бар сыныптардың себептері анықталып,
мұғалімдерден жазбаша түрде есептері алынды. Жалпы бастауыш сыныптар
бойынша әр тоқсанда білім сапасы 2 пайыздан 8 пайызға дейін өсіп отырды,
төмендеу болған жоқ. Бұл жүйелі нәтижеге бағытталған жұмыстың арқасында деп
есептелді.

Соңғы үш жылдың білім сапасына келер болсақ:
|Оқу жылы |Оқушы саны |Сапа % |Үлгерім % |динамика |
|2010-2011 |849 |82 |100 |+2 |
|2011-2012 |859 |77,7 |100 |-4,3 |
|2012-2013 |947 |80 |100 |+2,3 |

Ұсыныс:
✓ Білім сапасында тұрақсыздық бар сыныптарды бақылауға алу.
✓ Білім сапасын төмендеуіне әсер етуші оқушыларды басты назарда ұстау.
✓ Сол оқушылармен, ата-аналарымен тиісінше жұмыс түрлерін жүргізу.
✓ Сыныптың білім сапасын төменгі көрсеткіштен жоғары көрсеткішке
жетелеу жұмыстарын ұйымдастыру.

ІІ.Оқыту үрдісін ұйымдастыру:

➢ санаттарын растайтын бастауыш сынып мұғалімдеріне шығармашылық,
әдістемелік көмек

2012-2013 оқу жылында бастауыш әдістемелік бірлестігінде мерзімі
бойынша 4 мұғалім Серікбаева Жанна Бахытқызы І санаттан жоғары санатқа өту,
Құстүтінова Айгүл Бейсембайқызы және Әлмағанбетова Гүлнар Мұхтарқызы жоғары
санаттарын қайта растауға, Исманкулова Гүлраушан Есжанқызы ІІ санатқа
аттестатталуға өз өтініштерін білдірді. Жыл бойына өз білім жетілдіру
жоспарлары бойынша жұмыс жасап, тақырыптарына сай ашық сабақтар, қалалық
және республикалық конференциялар мен семинарларға, байқау, жарыстарға
қатысып, жүлделі орындарға, сертификаттарға ие болды.

Атап айтсақ Серікбаева Ж.Б. білімі-жоғары, мамандығы-бастауыш сынып
мұғалімі, еңбек өтілі-14жыл. №54 мектеп лицейінде екінші жыл жұмыс істейді.
Шығармашылық тақырыбы «Математика сабағында шапшан есептеу дағдыларын
қалыптастыру»

Мақсаты: «үшөлшемді әдістемелік жүйесі» оқыту технологиясы арқылы әрбір
оқушыға өзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгерту, өз бетімен жұмысты
орындауға бейімділігін арттыру. Оқушыларға қойылатын талаптары: баланың
белсенділігін, іскерлігін арттыру, шығармашылыққа ұмтылдыру

Құстүтінова А.Б. білімі-жоғары, мамандығы-бастауыш сынып мұғалімі,
еңбек өтілі-25 жыл. №54 мектеп лицейінде екінші жыл жұмыс істейді.
Шығармашылық тақырыбы «Бастауыш сынып оқушыларының сабақта шығармашылық пен
ізденіс қабілетін дамыту жолдары»

Әлмағанбетова Г.М білімі-жоғары, мамандығы-бастауыш сынып мұғалімі,
еңбек өтілі-26 жыл. №54 мектеп лицейінде 5 жыл жұмыс істейді. Шығармашылық
тақырыбы: «Ойын технологиясы арқылы оқушыларды шығармашылыққа баулу»

Қорытынды:

Мұғалімнің әр күні шығармашылық ізденіске толы. Әр мұғалім өз әр күнін
балаларға арнай отырып, педагогикалық шеберлігін шындай түсуде. Сабақтарын
заман талабына сай, жаңа технологиямен өткізуге тырысады. Сондықтан өз
білімдерін көтеру мақсатында әр түрлі курстарды оқып қана қоймай оны
сабақтарында пайдаланады.

Соның нәтижесі ретінде Серікбаева Ж.Б қалалық «Математикалық шайқасқа»
қатысып, 3 «б», 4 «а,б» сынып оқушыларымен жолдама алып, І орынды иеленді.
Әлмағанбетова Г.М қалалық «Бастау» математикалық турниріне қатысып, тобымен
гран-приді иеленіп, республикалық сайысқа жолдама алып келді. Сонымен қатар
«Абай оқулары» сайысына да қатысып, жүлделі орындарды иеленді. Құстүтінова
А.Б. «Зерде» қалалық ғылыми жобаға қатысып, оқушысы грамотамен
марапатталды.

|Мұғалімнің АӘТ |2 санат |1 санат |Жоғарғы санат |
| |Санатын |Санат |Санатын |Санат |Санатын |Санат |
| |бекіту |берілу |бекіту |берілу |бекіту |берілу |
|Серікбаева | | | | | |+ |
|Жанна Бахытқызы| | | | | | |
|Құстүтінова | | | | |+ | |
|Айгүл | | | | | | |
|Бейсембайқызы | | | | | | |
|Әлмағанбетова | | | | |+ | |
|Гүлнар | | | | | | |
|Мұхтарқызы | | | | | | |
|Исманкулова |+ | | | | | |
|Гүлраушан | | | | | | |
|Есжанқызы | | | | | | |

ІІІ. Практикалық жұмыс нәтижесі.

➢ Абай оқуларына дайындық байқау өткізу.

➢ «Бастау» математикалық сайысқа дайындық байқау өткізу

➢ Математикалық шайқасқа дайындық байқау өткізу

➢ «Жыл мұғалімі», «Жас мамандар» байқауына қатысу.

Келер 2013-2014 жылғы «Абай оқуларына» оқушылар резервін дайындау
мақсатында ақпан айында 3-4 сыныптар арасында мектепішілік «Абай оқулары»
өткізілді. 4 сыныптар арасынан мектепішілік сайыстан жүлделі орын алған
оқушылар қалалық сайысқа жолдама алса, 3 сынып оқушылары арасынан жүлделі
орындарға иеленген оқушылар келер жылғы сайысқа дайындалуға ұсыныс жасалды.

Қалалық «Жас мамандар» сайысына Сыдыхова А.Т қатысып, грамотамен
марапатталды.

«Жас маман-ізденістері мен жетістігі» тақырыбында өткен жас мамандар
апталығында бірлестіктегі жас мамандар ашық сабақтар өткізді. Бұл
сабақтарға мектеп әкімшілігі мен тәлімгерлері қатысты. Жас мамандардың
сабақтары дер кезінде талданып, ұсыныстары айтылды.

Мектепішілік өткен «Жыл мұғалімі» сайысына бастауыш бірлестігінен
Серікбаева Ж.Б қатысып, І орынды иеленді.

ІV.Оқу мотивациясы төмен, дарынды оқушылармен жұмыс

➢ нашар оқитын оқушылармен жеке жұмыс;

➢ олимпиадаларға дайындау;

➢ жеке тақырып бойынша тапсырма, бағыт-бағдар жұмыстарын
ұйымдастыру;

➢ зерттеу жұмыстарын қорғау.

➢ түрлі интеллектуалды ойындарға қатысу.

Сыныптағы оқушылармен жұмыс жүргізіліп, оқу мотивациясы төмен оқушылар
анықталды. Әр пән мұғалімі, сынып жетекшісі арнайы жоспарлар құрып, сол
жоспар бойынша жұмыстар атқарды. Бірлестік отырысында нәтижелері, жасалып
жатқан жұмыстары қаралды.

Биылғы оқу жылында бастауыш сыныптар арасынан «Зерде» жобалар сайысына
5 жұмыс қалалыққа өтіп, 3 жұмыс жүлделі орын иеленді. Жетекшілері
Бүркітбай Г., Құстүтінова А.Б., Бұсырман Ш.А.

«Зерде» математикалық олимпиадасына Елемисова Ж.Т жетекшілігімен 3 «а»
сынып оқушысы қатысып, І орынды иеленді.

Төле бидің 350 жылдығына орай ұйымдастырылған зияткерлік ойынына да
мектебіміздің оқушылары қатысып жүлделі орынды иеленді. Былтырғы жылмен
салыстыратын болсақ,

|2011-2012 |2012-2013 |
|«Зерде» жобалар сайысы |«Зерде» жобалар сайысы |
|11 жұмыс қалалыққа өтті, |5 жұмыс қалалыққа өтті, |
|9 жұмыс жүлделі орын иеленді |3 жұмыс жүлделі орын иеленді |
|2 жұмыс республика көлемінде | |
|жоқ |«Зерде» математикалық олимпиадасы |
| |1 жүлделі орын |
|жоқ |Зияткерлік ойын |
| |1 жүлделі орын |
|«Ақбота» интелектуалды ойындары |жоқ |
|20 жүлделі орын | |
|СКТ бойынша республикалық турнир |жоқ |
|1 жүлделі орын | |
|«Бизнес технологии» университетінде |жоқ |
|өткен конференция | |
|2 жүлделі орын | |
|«Оқушылардың креативтілігін дамыту» |жоқ |
|1сертификат | |
|32 жүлделі орын, 1сертификат |5 жүлделі орын («Ақбота» сайысына |
| |қатысалмай қалдық) |

VІ.Әдістемелік шаралар

➢ әдістемелік онкүндікке барлық бірлестік мүшелерінің ашық сабақтары.

➢ тәлімгерлердің сабақтары.

Биылғы жылы да жас мамандар үшін «Тәлімгер» апталығы өтті. Онда жас
мамандар үшін тәлімгерлер ашық сабақтар көрсетті. Бастауыш бірлестігінен
Жақсылықова Б.Қ., Аленова А.С., Тайманова Р.Т, Нұрмағанбетова Т.С.,
Әлмағанбетова Г.М., Жакенова Қ.Ж сабақтарын тамашалап, жас мамандар
тәжірбие алмасты. Сабақтар талданып, алғыс айтылды.

3 -16 наурыз аралығында өтетін бастауыш сынып бірлестігінің әдістемелік
күндері «Тәжірибе түйіні-ізденісте» тақырыбында өтті.

Мақсаты: жаңа технологиялар арқылы оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие
үрдісін жетілдіру, еңбек біліктілігін арттыру.

Бірлестік бойынша әдістемелік онкүндікке 1-4 сыныптар аралығында 29
мұғалімнің сабақ өткізілуі жоспарланды. Жоспар алдын-ала мектеп
басшылығымен бекітілді. Әрбір бірлестік жетекшілеріне жоспар таратылды.
Жоспарланған сабақтардың 2-і Туртаева Р.Т және Абильдина Д.К
денсаулықтарына байланысты сабақтары өтпей қалды. Әрбір мұғалімнің
сабақтарына мектеп басшылығы, бастауыш сыныптар бойынша оқу ісінің
меңгерушісі, бірлестік жетекшілері және мұғалімдер қатысып отырды. Сабақтар
дер кезінде талданып, мұғалімдерге ұсыныстар мен қорытындылары жасалып,
айтылды.

Былтырғы оқу жылындағы онкүндік қорытындысы мен ұсыныстары
мұғалімдермен ескеріліп, сабақтар өз деңгейінде өткізілді. Атап айтсақ,
«Білім негізі - бастауышта» дей келе әр маман өз ісінің майталманы, хас
шебері болуға лайық деп есептейміз. Сондықтан әр ұстаз көп ізденіп,
шығармашылықпен еңбектенуі керектігін көрсете білді. Айтылған ұсыныстар
төмендегідей болатын:

-Жоспарланған жұмыс, еш өзгертусіз көрсетілген жерде және уақытында
өткізілсін.

-Әрбір жоспар бір күн бұрын әкімшілік тарапынан бекітіліп тұруы керек.

-Әріптестеріңіздің сабағына қатысып, іс-тәжірбиесімен алмасу.

- Сабақтар онкүндікке қойылған тақырып төңірегінде өтілсін.

- Жеткіліксіз деңгейде бағаланған сабақтар әкімшілік бақылауына алынсын.

Қорыта келе, өткізілген көптеген сабақтар тақырыпқа сай, мақсат-
міндеттерді толық қамтып жоспарланған. Әр мұғалім жоспарлаған ашық
сабақтарды уақытымен бекітіп, жоспарлы түрде сабақтарын өткізді.
Дегенмен, кейбір сабақтар уақытымен бекітілмей де сабақтар берілді.

Өткізілген ашық сабақтар үш деңгейде бағалады.

Жоғарғы деңгей, жеткілікті деңгей және жеткіліксіз деңгей.

Жоғарғы деңгейде:

Серікбаева Ж.Б., Нұрмағанбетова Т.С, Елемесова Ж.Т, Жакенқызы Қ,
Әлмағанбетова Г.М, Бүркітбай Гүлбарша, Тайманова Р.Т, Жақсылықова Б.Қ.,
Өтен Н.Н., Қабдекина А.М., Оразбекова Г.А.

Жеткілікті деңгейде:

Өмірбаева А.Т, Сыдыхова А., Аленова А.С., Жұмаділова Г.А., Амиржанова
Г.А., Кусаинова С., Байтемирова , Желдібаева Ж.А., Ысқакова Б.К.,
Байжуманова Қ.Ж, Мусина Ж.Т, Құстүтінова А.Б., аталған мұғалімдер
шығармашылықпен жұмыс жасайтындықтары байқалады.

Жеткіліксіз деңгейде:

Исахметова А.С, Аждарова Ж.М., Асқарбекова Ж.У.; Бердібек А.

Сабақтар дер кезінде талданып, пікір алмастырылып отырды. Ұсыныстар
айтылды. Дегенмен сабақтардың жеткіліксіз деңгейде өтілуінің себебі
мұғалімдердің өзара іс-тәжірибе алмасуының аздығы.

Жалпы бірлестік мұғалімдерінің сабаққа қатысуы жоғары болды.

Қорытынды:

Онкүндік тақырыбы: «Тәжірибе түйіні – ізденісте» деп алынып, жаңа
технологиялар арқылы оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие үрдісін жетілдіру,
еңбек біліктілігін арттыру деп мақсат қойылғандықтан мұғалімдер сабақ
жоспарын құру барысында тақырып пен мақсатты ескеруі керек. Онкүндік
аясында өткізілген кейбір сабақтарда жаңа технологияларды көре алмадық.

Ұсыныс:

-әрбір жоспар бір күн бұрын әкімшілік тарапынан бекітіліп тұруы керек;

-әріптестеріңіздің сабағына қатысып, іс-тәжірбиесімен алмасу, әсіресе жас
мамандар тарапынан қажет;

- сабақтар онкүндікке қойылған тақырып төңірегінде өтілсін;

- жеткіліксіз деңгейде бағаланған сабақтар әкімшілік бақылауына алынсын.

ІХ. Сыныптан және мектептен тыс оқу жұмыстары.

➢ жыл бойғы атаулы күндерге байланысты іс- шаралар өткізу;

Білім мен тәрбие егіз демекші барлық жоспарланған сынып сағаттары өз
деңгеиінде өткізілді. Білім басқармасының ұйымдастыруымен өткен «Жаңа
жылдық кастюмдер» сайысында жүлделі І орынды 3 «е» сынып оқушысы, жетекшісі
–Жумадилова Г.А. марапатталды.

Атаулы мерекелер тәрбие ісінің меңгерушілерінің қатысуымен өтіп
отырды. Ашық сынып сағаттарына мектеп әкімшілігі қатысып, уақытылы
талданып отырылды.

Х. Жас мамандармен жұмыс.

➢ шығармашылық жеке папкілерін жүйелеу, қадағалау.

➢ өзара сабақтарға қатысу.

Жас мамандармен барлық жоспар бойынша жұмыстар атқарылды. Олардың
шығармашылық есептері тыңдалды, шығармашылық папкалары қойылды.

Барлық мұғалімдер өзара сабақтарға қатысып, тәжірбие алмасты.

Қорытынды:.

2012-2013 оқу жылында бастауыш бірлестігінің жоспары бойынша барлық іс
шаралар өткізілді. Бірлестік пән апталығы уақытылы өтті. Бірлестік мүшелері
жыл бойына өз білімдерін жетілдіру мақсатында білім көтеру курстарынан
өтті. Аттестатталуға өтініш берген барлық мұғалімдер аттестациядан өтіп,
жақсы нәтиже көрсетті.

Барлық қалалық сайыстардан жүлделі орындармен оралды.

Сонымен қатар, соңғы 3 жылдың білім көрсеткіштерін салыстыратын болсақ,
биылғы жылы білім сапасы 2,3 пайызға жоғарлаған. Мұның себебі оқу
мотивациясы төмен оқушылармен жасалатын жұмыс түрлері жүйелі жүргізілді,
жас мамандарға көмек беру өз деңгейінде болуы деп есептейміз. Сондықтан
келер оқу жылына төмендегідей ұсыныстар жасаймыз:

Ұсыныс :

✓ дарынды, оқу мотивациясы төмен оқушылармен жұмысты жандандыру;

✓ қалалық сайыстар мен олимпиадаларға қатысушы оқушылардың резервін
құру, олармен жұмысты жандандыру;

✓ жоспарланған жұмыстарды дер кезінде, жүйелі орындау

Шешімі:

2012-2013 оқу жылындағы бастауыш сынып бірлестігінің жұмысы қанағаттанарлық
деп танылсын.

Орындаған: Абильдина Д.К.

[pic]

-----------------------
3.Әдістемелік бірлестіктің міндеттері:

2.Әдістемелік бірлестіктің мақсаты:

Бастауыш сыныптарды оқытудағы мұғалімдердің құзырлықтары мен кәсіптік
шеберліктерін жетілдіру бағытында жұмыстар ұйымдастыру.

оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруында жаңа келістер мен иновациялық
технологиялар жасауға мүмкіндіктер туғызу.

бастауыш сыныптар мұғалімдерін ғылыми-әдістемелік идеялар мен озық
педагогикалық тәжірибелерімен таныстыру

мұғалімдер жұмысының мазмұнын жаңарту жолдарын, әдістері мен формаларын
анықтау

мұғалімдердің ғылыми-әдістемелік өсуін және шығармашылық инициативасының
дамуын қадағалау

әр педагогтың жеке дамуына жағдайлар туғызу

4.Әдістемелік бірлестік жұмысының мазмұны

мұғалімдерді тәжірибелік-эксперименттік қызметін тарату

4.2 Мектептегі әдістемелік бірлестігі бекітілген жоспарына сай жұмысын
ұйымдастырады.

4.1 Бастауыш сыныптар мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі жұмысының
мазмұны Қазақстан Республикасының заң жүйесіндегі актілерінің төңірегінде,
мектептің әдістемелік тақырыбы, пәндердің психо - педагогикалық ғылым
төңірегінде аңықталады.

4.3 Әдістемелік бірлестігінің отырысы жылына бес рет өткізіледі.

«Оқушылардың жалпы оқу біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, білім
сапасын жоғарылату құралы ретінде жұмыс барысында жаңа әдістерді пайдалану»

❖ саралап оқыту әдістерін оқыту

Пәннің білімдік процесін ұйымдастыруды ғылыми тұрғыдан қамтамасыз ету.

Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру

Әдістеме кабинетінің құрылуы мен дамуы

Бірлестік мұғалімдерінің шығармашылық дамуы

Сабақта электронды оқулықтарды және интерактивті тақтаны қолдану

Өзара сабаққа қатысуды жандандыру

Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы мен белсенділігін арттыру

Әр сабақта мұғалім өз проблемалық тақырыбын басшылыққа алу

Ата-анамен және пән мұғалімімен байланыс жасау

Міндеттері

Бейіндік оқу үрдісінде бәсекеге қабілетті, шығармашылық белсенділігі
жоғары, дені сау, білімді ұрпақ тәрбиелеу

❖ түрлі есеп беру, баяндамалар жазу, сабаққа дайындалу бағыттарына
кеңестер беру

❖ оқушы білімін есепке алу, диагностика қортындысын жұмыс бойында
пайдалану жолдарын нұсқау

❖ озат тәжірбиені біртіндеп жинақтау, қорыту, іске енгізу жолдарын көрсету

❖ жас маманың педагогикалық шеберлігін қалыптастыруға көмектесу

❖ жас маманның үйрену бағытын бақылаумен бірге оның хабарламаларын да
тыңдап отыру

Тәлімгерлік жұмыстың мақсаты:

«Үздік сабақ»
Қатысқаны-3 мұғалім /Жақсылықова Б.Қ., Бүркітбайқызы Г., Қабдекина А.М./
Нәтижесі- Гран при, І орын, сертификат
«Талантты ұстаз-дарынды балаларға»

Қатысқаны-1 мұғалім

Нәтижесі-грамота

Б.Қ.Жақсылықова
«Қазақ тілі дәптері»
2 сыныптар үшін 2009 жылы.
Г.М. Әлмағамбетова
« Өзіндік жұмыс дәптері»
Математика 4 сыныптар үшін 2009 жылы.
А.Б.Құстүтінова
«Пәк табиғат Хрестоматиясы»
дүниетану 2 сынып 2010жыл
Б.К.Ысқақова «Тіл дамытужаттығулары» 3 сыныптарға 2010жылы

Авторлық бағдарламалар

Байқаулар

Әдістемелік бірлестік мүшелері

«Зерде» математикалық олимпиада
Қатысқаны-2 оқушы
Жетістігі- ІІІ орын, сертификат

«Төле би қазақтың данагөй абызы» зияткерлік ойын.
Қатысқаны-3 оқушы
Жетістігі-2 орын

«Елбасы елімнің тірегі» шығарма байқауы
Қатысқаны-1 оқушы
Жетістігі-1 орын

Ғылыми жобалар сайысы
Қатысқаны-6 оқушы
Жетістігі- ІІ орын, ІІІ орын, Грамота, сертификат

Абай оқулары
Қатысқаны-3 оқушы
Жетістігі- Гран при, ІІ орын, грамота

Байқаудың , олимпиаданың атауы

Математикалық шайқас
Қатысқаны-3 оқушы
Жетістігі- І орын

«Бастау» математикалық сайыс
Қатысқаны-3 оқушы
Жетістігі- гран при

Қалалық пәндік олимпиада
Қатысқаны-3 оқушы
Жетістігі- І орын, І орын, ІІІ орын

Мәні:

❖ Оқушының жеке білімін, біліктіліктерін шығармашылық ойлау қабілеті
арқылы әлеуметін жетілдіру, жұмысын ізденімпаздықпен орындауы

Механизмі:

❖ Ізденістік әдістер;танымдық міндеттер қою, ой операцияларын жүзеге
асыру

Мақсаты:

❖ Оқушылардың танымдық, шығармашылық ой-өрісін дамытуға оңтайлы жағдай
туғызу

СТО-

16 мұғалім

Ойын технологиясы-

2 мұғалім

Деңгейлеп-саралай оқыту-7 мұғалім

СКТ-

2 мұғалім

Оқытуда жаңа технологияларды қолдану

Дарынды балалармен жұмыс істеу формасын көрсету

Мектеп мұғалімдеріне озық тәжірибелерді тарату

Жаңа технологияларды сабаққа тиімді қолданып, ашық сабақтар өткізу, өзара
сабақтарға қатысу

Педагогикалық ұжым жұмысын әдістемелік тақырып бойынша жалғастыру

Міндеттері

3 сыныптар бойынша топ жетекшісі:

Жумадилова Г.А.

4 сыныптар бойынша топ жетекшісі:

Өмірбаева А.Т

Әдістеме бірлестігі

2 сыныптарының топ жетекшісі:

Сыдыхова А.Т

1 сыныптарының

топ жетекшісі:

Өтен Н.Н

Бірлестік мұғалімдерінің шығармашылық дамуы

Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы мен белсенділігін арттыру

Сабақта электронды оқулықтарды және интерактивті тақтаны қолдану

Пәннің білімдік процесін ұйымдастыруды ғылыми тұрғыдан қамтамасыз ету.

«Оқушылардың жалпы оқу біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, білім
сапасын жоғарылату құралы ретінде жұмыс барысында жаңа әдістерді пайдалану»

Бейіндік оқу үрдісінде бәсекеге қабілетті, шығармашылық белсенділігі
жоғары, дені сау, білімді ұрпақ тәрбиелеу

Әдістеме кабинетінің құрылуы мен дамуы

Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру

Ата-анамен және пән мұғалімімен байланыс жасау

Әр сабақта мұғалім өз проблемалық тақырыбын басшылыққа алу

Өзара сабаққа қатысуды жандандыру

Мемлекеттік білім стандартына сәйкес оқу бағдарламасының орындалуы.

Жоспарымызда:

➢ 3-4 сыныптардан тест алу жұмысын ары қарай жалғастыру;

➢ негізгі пәндер бойынша тест тапсырмалар базасын құру

Не жасалды:

• мектепшілік, қалалық пән олимпиадасына, түрлі сайыстарға, мәнерлеп
оқуға, шығармалар сайысына, зияткерлік ойындарға оқушыларды дайындау;

• жылдық бақылау, тест алу, жазу жұмысының нормаларының толық орындалуын
жүзеге асыру.

Оқыту үрдісін ұйымдастыру

Не жасалды:

• бастауыш сыныпта жұмыс істейтін мұғалімдер жөнінде ақпараттық
мәліметтер банкін құру;

• аттестацияланатын бастауыш сынып мұғалімдеріне шығармашылық,
әдістемелік көмек;

• Негізгі пәндер бойынша әкімшілік бақылау кесінділері мен жұмыстарына
материалдар дайындау және өткізу.

Жоспарымызда:

➢ 1-4 сыныптарға арналған бақылау жазба жұмыстарының тапсырмаларын құру.

Әдістемелік шаралар

Не жасалды:

• бірлестік мәжілісі.(жылдық);

• «Жас мамандар» сайысына қатысу;

• әдістемелік онкүндікте бірлестік мүшелерінің ашық сабақтары;

• тәлімгерлердің сабақтары.

Жоспарымызда:

➢ «Жас мамандар» мектебінің жұмысына белсене қатысу.Дарынды балалармен жұмыс

Жоспарымызда:

➢ Халықаралық, республикалық, қалалық сайыстарға белсене қатысуды
жалғастыру

Не жасалды:

• Халықаралық және республикалық зияткерлік ойындарға қатысу
• Мектепішілік пәндік олимпиадаларға қатысу
• Қалалық пәндік олимпиадаларға қатысу
• Әртүрлі қалалық сайыстарға қатысу (Дарын орталығы Білім басқармасы)

Практикалық жұмыс нәтижесі

Не жасалды:

• Абай оқуларына дайындық байқау өткізу.

• «Бастау» математикалық сайысқа дайындық байқау өткізу

• Математикалық шайқасқа дайындық байқау өткізу

• «Жыл мұғалімі», «Жас мамандар» байқауына қатысу

Жоспарымызда:

➢ Байқау, сайыстарда жүлделі орындарды иелену бағытында жұмыс
ұйымдастыру.

2012-2013 оқу жылы:

Қалалық пән олимпиадасы-

І орын, І орын, ІІ орын

«Математикалық шайқас»-

І орын

«Бастау» математикалық турнир-гран при

«Абай оқулары»-гран при, І орын, І орын

2011-2012 оқу жылы:

Қалалық пән олимпиадасы-1грамота

«Математикалық шайқас»-

І орын

«Бастау» математикалық турнир-І орын

«Абай оқулары»-1 сертификат
Ұқсас жұмыстар
Дамыта оқыту
Өндірістік жұмысшылар санын анықтау
ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕП МҰҒАЛІМІНІҢ КӘСІБИ ТҰЛҒАСЫ
Эксперименттік сыныптардың оқушыларымен психодиагностикалық жұмыстарды өткізу
Дала жануарлары
Оқушыларды сабаққа әзірлеу
Мұғалімдердің кәсіби деңгейінің негізгі көрсеткіші оның санаты
Психологиялық аспект
Әдістемелік кеңес отырысы
Франция. Француз жерлерінің бірігуі
Пәндер