Файл қосу

Физика кабинетінің паспорты

Пән: Физика


Физика кабинетінің
паспорты

Оқу жылы: 2009 - 2010

Кабинетке жауапты мұғалім:
Берік Сабырғалиұлы Ғабдығалиев

Жауапты сынып: 9в

Қауіпсіздік техникасының ережелері

1.Алдымен әрбір орындалатын жұмыспен танысып, қажетті қауіпсіздік техникасы
ережелерін еске түсіру керек.
2.Оқушылардың қауіпсіздік техникасы ережелерін орындауын бақылап жүру
керек.
3.Өткір кесетін құрал-жабдықтарды тек сабынан ұстап, өткір ұшын көршісіне
бұруға болмайтыны туралы дағды қалыптасуы қажет.
4.Жанып тұрған спирт шамымен екіншісін жағуға болмайды. Спирт шамын
қалпақпен өшіреді.
5.Ашық спиральды электр қыздырғыш приборларды пайдалануға үзілді-кесілді
тиым салынады.
6.Жанғыш құралдармен жұмыс жасағанда жалынға шаш пен киімнің тимеуін
қадағалау қажет.
7.Пробиркада сұйықты қыздырған кезде мына ережелерді ескеру қажет:
Пробирканың ауызын өзіңе немесе көршіңе бұруға болмайды. Пробирканы арнайы
штативке бекіту қажет. Пробирканы қағаз кесінділерімен ұстауға болмайды.
8.Шыны приборларды құрастырған кезде қолды кесіп алмау үшін шыны және
резеңке түтікшелерінің диаметрін дұрыс таңдап алу керек, олардың ұштарына
су, вазелин немесе глицерин жағып, өткір қырларын балқыту қажет.
9.Шыны түтікшені тығынға кигізгенде тығынды алақанда ұстамай, жанынан ұстау
керек.
10.Шынының өте морт келетінін, соғудан, температура өзгерісінен тез
шытынайтынын және сынатынын ескерген жөн. Шыны кесіп кеткен жағдайда
кесілген жерге қол тигізуге және сумен жууға болмайды. Жараны дәріленіп
тазартылған дәкемен тазалап, сонан соң жараның айналасындағы теріге йодты
спирт тұнбасын жағу керек.
11.Құрастырылған электр тізбегін мұғалім тексергеннен кейін, оның
рұқсатымен ғана қосыңдар. Электр тізбегіне ток көзін ең соңынан қосыңдар.
12. Электр тізбегін құрастырған кезде тізбектің изоляциясыз элементтеріне
(қыстырғыш, кілт т.б.) тиіспеңдер, изоляциясы жоқ немесе тозған
өткізгіштерді және ашық типтес рубильниктерді пайдаланбаңдар. Кернеуі бар
электр қондырғыларында ақау байқалса дереу ток көзін айырып, бұл туралы
мұғалімге хабарлаңдар. Ток көзін айырмай тұрып, тізбекті қайта құрастырушы
және балқымалы сақтандырғышты ауыстырушы болмаңдар.
13.Жұмыс кезінде электр машиналарының айналып тұрған бөлшектеріне абайсызда
қол тигізіп алмаңдар.
14.Ток көзін айырған бойда конденсаторларға, олардың қысқыштарына,
стационар электр қондырғылардың корпустарына тиіспеңдер.
15.Изоляциялаушы сабы бар аспаптарды пайдаланыңдар.
16.Жұмыс соңында ток көзін айырып, ағытыңдар, сонан соң электр тізбегін
ажыратыңдар.
17.Кабинетте алғашқы медициналық көмек көрсетуге қажетті аптечка болуы
керек.

Кабинетті байқау жөніндегі
комисссияның қорытындысы

Физика кабинеті әдістемелік және санитарлық талаптарға, қауіпсіздік
техникасы ережелеріне сай ұйымдастырылды. Осыған байланысты бұл оқу
кабинетінде сабақтар жүргізуге рұқсат берілді.

Физика кабинетінің
оқу жылына дайындығы туралы акт

1 қыркүйек 2009 жыл
Біз төменде қол қойған комиссия мүшелері мектеп директоры Ғ.Б. Жапақов, оқу-
тәрбие ісінің меңгерушісі М.Т. Сыхов,
кәсіподақ комитетінің төрағасы Р.Е. Абакиев,
шаруашылық бөлімінің меңгерушісі Т. К. Жұлдызбай,
физика пәнінің мұғалімі Б.С. Ғабдығалиев

физика кабинетін тексеріп, ол барлық талаптарға сай келеді деген шешім
қабылдадық. Осыған байланысты физика кабинетінде сабақтар жүргізілсін.

Мектеп директоры: Ғ.Б. Жапақов
Оқу-тәрбие ісінің меңгерушісі: М.Т. Сыхов
Кәсіподақ комитетінің төрағасы: Р.Е. Абакиев
Шаруашылық бөлімінің меңгерушісі: Т.К. Жұлдызбай
Физика пәнінің мұғалімі: Б.С.Ғабдығалиев

Теректі АБББ бастығы: Аудандық әдістемелік
_________________ кабинеттің меңгерушісі:
Г.Г. Асқарова ___________________
Ж.Е. Куткужиева
«1» қыркүйек 2009 жыл.

Кабинеттің жағдайын бағалау
2009 - 2010 оқу жылы

Қыркүйек Оқу кабинеті барлық талаптарға сай.

Қазан ________________________________

Қараша ________________________________

Желтоқсан _______________________________

Қаңтар ________________________________

Ақпан ________________________________

Наурыз ________________________________

Сәуір ________________________________

Мамыр ________________________________

Оқу кабинетіндегі оқыту техникалық
құралдарының мәліметтік тізімі

|№ |ОТҚ-ның атауы |Түрі |Алынған жылы |Мектеп |
| | | | |б.реттік №|
|1 |Дербес компьютер |Pentium|2007 |0130000001|
| |принтермен бірге |4 HT | | |
|2 |Бейнепроектор |Optoma |2007 | |
|3 |Кодоскоп | |2007 | |
|4 |Документ-камера | |2007 | |
|5 |Экран | |2007 | |
|6 |Компьютерлік | |2007 | |
| |өлшеуіш құралдар | | | |
|7 |Дыбыс зорайтқыш |microla|2007 | |
| | |b | | |
|8 | | | | |
|9 | | | | |
|10 | | | | |
|11 | | | | |
|12 | | | | |
|13 | | | | |
|14 | | | | |
|15 | | | | |
|16 | | | | |
|17 | | | | |
|18 | | | | |
|19 | | | | |
|20 | | | | |
|21 | | | | |
|22 | | | | |
|23 | | | | |
|24 | | | | |
|25 | | | | |
|26 | | | | |
|27 | | | | |

Кабинет меңгерушісі: Берік Сабырғалиұлы Ғабдығалиев

4. Кабинетте сақталатын тәртіптер

| |2009-2010 |2010-2011 |2011-2012 |
|Техникалық | | | |
|қауіпсіздік |Сақталады | | |
|ережесі | | | |
|Санитарлық-тазалық |Нормаға сай| | |
|нормасы: | | | |
|Жарықтандыру | | | |
|Жиһаздың жағдайы |Жақсы | | |
|Кабинеттің толық | | | |
|жағдайы |Жақсы | | |
|(еден,қабырға,терезе)| | | |

5. Кабинеттің жаңа оқу жылына дайындығын
тексерудегі қорытынды бағасы

|Оқу жылы |Бағасы |Ескертулер мен түсіндірмелер |
|2009 - 2010 |4 |Әдістемелік және санитарлық |
| | |талаптарға сай. |
|2010 – 2011 | | |
| | | |
|2011 – 2012 | | |
| | | |

3. Кабинетті көркемдеу

| |2009-2|2010-2|2011-2|
| |010 |011 |012 |
|1.Кеңістікті үйлесімді | | | |
|ұйымдастыру: | | | |
| |1 | | |
|-педагогтың орны | | | |
|-оқушылардың орны |28 | | |
| | | | |
|2.Ауыспалы және тұрақты стендтер|8 | | |
|саны. | | | |
|Түсініктеме беретін стенттер: | | | |
|-оқу ісін жобалау жөнінде | | | |
|-қоғамдық қабілет пен дағдының |Жақсы | | |
|даму бағдарламасының орындалуы | | | |
| | | | |
|-үй жұмысын ұйымдастыру және |Жақсы | | |
|орындау | | | |
| | | | |
|-практикалық, семинарлық, |Жақсы | | |
|зертханалық жұмыстарға дайындық | | | |
|-тестілер |40 | | |
| | | | |
|-сынаққа, коллоквиумға, |Бар | | |
|емтиханға | | | |
| | | | |
|-нәтижелер экраны |Бар | | |
| | | | |
|-жеке оқу жоспары мен |5 | | |
|бағдарламалар | | | |
| | | | |

Кабинетті пайдалану кестесі
I жарты жылдық, 2009-2010 оқу жылы

|Саб|Дүйсенб|Сейсенб|Сәрсенб|Бейсенб|Жұма |Сенбі |
|ақ |і |і |і |і |Сынып |Сынып |
| |Сынып |Сынып |Сынып |Сынып |Мұғалім |мұғалім |
| |Мұғалім|Мұғалім|Мұғалім|Мұғалім| | |
|І ауысым |
|1 |9в. | | | |10а. |7б. |
| |Б. | | | |Б. |Б. |
| |Ғабдыға| | | |Ғабдығал|Ғабдығал|
| |лиев | | | |иев |иев |
|2 |11а. | |10а. |11ә. |9в. | |
| |Б. | |Б. |Б. |Б. | |
| |Ғабдыға| |Ғабдыға|Ғабдыға|Ғабдығал| |
| |лиев | |лиев |лиев |иев | |
|3 |10ә. | |10а.(қо|9б. |11ә. |9а. |
| |Б. | |лд.к.) |Б. |Б. |Б. |
| |Ғабдыға| |Б. |Ғабдыға|Ғабдығал|Ғабдығал|
| |лиев | |Ғабдыға|лиев |иев |иев |
| | | |лиев | | | |
|4 |11ә. |8а. |11а. |11а. | |9б. |
| |Б. |Б. |Б. |Б. | |Б. |
| |Ғабдыға|Ғабдыға|Ғабдыға|Ғабдыға| |Ғабдығал|
| |лиев |лиев |лиев |лиев | |иев |
|5 | | |9а. |7б. |11ә.(қол|10а. |
| | | |Б. |Б. |д.к.) |Б. |
| | | |Ғабдыға|Ғабдыға|Б. |Ғабдығал|
| | | |лиев |лиев |Ғабдығал|иев |
| | | | | |иев | |
|6 | | |8а. | | | |
| | | |Б. | | | |
| | | |Ғабдыға| | | |
| | | |лиев | | | |
|ІІ ауысым |
|1 |8ә. | | | | | |
| |Б. | | | | | |
| |Айтқали| | | | | |
| |ева | | | | | |
|2 |9ә. | | |8б. | | |
| |Б. | | |Б. | | |
| |Ғабдыға| | |Айтқали| | |
| |лиев | | |ева | | |
|3 | | | |8ә. | | |
| | | | |Б. | | |
| | | | |Айтқали| | |
| | | | |ева | | |
|4 |8б. |7а. | |7ә. | | |
| |Б. |Б. | |С. | | |
| |Айтқали|Ғабдыға| |Усаева | | |
| |ева |лиев | | | | |
|5 | |7ә. | |7а. | |9ә. |
| | |С. | |Б. | |Б. |
| | |Усаева | |Ғабдыға| |Ғабдығал|
| | | | |лиев | |иев |
|6 | | | | | | |

Оқу кабинетін пайдалану ережесі

1. Оқу кабинетін сабақтың басталуынан 15 минут бұрын ашу керек.
2. Оқушылар кабинетте тек қана ауыстырылған аяқ киімде болуы
қажет.
3. Оқушылар кабинетте мұғаліммен бірге болуы қажет.
4. Кабинеттің ауасын әр үзілісте желдетіп алу керек.
5. Мұғалім сабақтан соң кабинетте тазалық жүргізуді
ұйымдастырып отыруы керек.

Оқу кабинетінің оқу жылында (келешекте)
жасалатын жұмыс жоспарына қойылатын талаптар
1. Кабинет жоспары кабинетке жауап беретін пән мұғалімімен кабинеттің
қызметіне сәйкес жасалынады.
2. Бірінші бөлім – кабинеттің өткен жылғы жұмысына талдау жасау.
3. Екінші бөлім – жаңа оқу жылының міндеттерін, тақырыптық жоспарларды,
дидактикалық құралдарды жаңарту, тірек конспектісін жасау, диагностикалық
карта, сызба, бейне фильмдерді алу, кестелер және оқу-әдістемелік құралдар
мектеп бағдарламасындағы білімге сай болуы керек.
4. Үшінші бөлім – кабинеттің жұмыс уақыты (сабақтар, қосымша сабақтар,
факультативтер).

Оқу кабинетіне қойылатын талаптар
1. Кабинеттің құжаты бойынша талапқа сай жабдықталған мүліктер мен
техникалық құралдар, көрнекі құралдар, оқулықтар, әдістемелік-дидактикалық
құралдар.
2. Оқу жылында (келешекте) жасалатын кабинеттің жұмыс жоспары.
3. Оқу кабинетінде техникалық қауіпсіздік және тазалық ережесін сақтау.
4.Оқу кабинетін безендіргенде эстетикалық талапқа сай ауыстырылатын,
ауыстырылмайтын сабақ-хабарлама стендтері, қажетті жабдықтар, тағы басқа
құралдар болу керек.
5. Кабинеттегі оқу жабдықтары, оқу-әдістемелік құралдары мектептегі оқу
жоспарын орындау үшін қажет.
2. Кабинеттің оқу-әдістемелікпен қамтамасыз етілуі

| |2009-2010 |2010-2011 |2011-2012 |
| |оқу жылы |оқу жылы |оқу жылы |
|1. Оқу | | | |
|жабдықтарымен | | | |
|толықтыру | | | |
|-оқу-әдістемелік |330 | | |
|жиынтығы(әдістемелі| | | |
|к әдебиеттер, | | | |
|мұғалімдерге | | | |
|қажетті оқулықтар, | | | |
|оқу дәптері) | | | |
|-ТҚЖ |120 | | |
|2. Комплекстің жеке|7 | | |
|атаулары | | | |
|-дидактикалық | | | |
|материалдар | | | |
|-типтік тапсырмалар|48 | | |
|-тесттер |10 | | |
|-бақылау жұмыстары |6 | | |
|-үлестірмелік |40 | | |
|материалдар | | | |
|-типтік эссе, |24 | | |
|шығармалар | | | |
|комплексі | | | |
|-слайдтар |160 | | |
|-кестелер |60 | | |
|-оқулықтар |200 | | |

1. Құжаттар

| |2009-2010|2010-2011 |2011-2012|
|1. Паспорты |Бар | | |
| | | | |
|2. Техникалық қауіпсіздік |Бар | | |
|туралы ереже | | | |
|3. Кабинетті пайдалану |Бар | | |
|ережесі | | | |
| | | | |
|4. Кабинеттің жұмыс жоспары|Бар | | |
| | | | |
|5. Оқу кабинетінің жұмыс |Бар | | |
|кестесі | | | |
| | | | |

6.Оқу-әдістемелік және оқыту құралдары жиынтығы кабинеттің түріне, білім
стандартының талабына, оқыту жоспарына сәйкес болу қажет.
7. Дидактикалық құралдар жиынтығы, тесттер, бақылау жұмыстары,
шығармалар, эссе, әңгімелер және басқалары болу керек. Білім сапасын және
оқу жүйесін тексеретін жиынтықтар (кабинеттің түріне қарай).
8. Мектептің оқыту жоспарына сәйкес оқулықтарымен үлестірмелі
материалдарымен қамтамасыз ету.
9. Негізгі білімді ашық және көрнекті түрде оқытуға жеткізу. Сонымен қатар
қажетті деңгейдегі дайындықты талап ету (білім стандарттарына сәйкес).
10. Оқушыларға ашық және көрнекті үлгіде білім стандарттарының орындалуын
талап ету.
11. Базалық және дамыған білім берудің стандарттық деңгейдегі талаптарының
диагностикалық орындау үшін типтік тапсырмалар, тесттер, эссе, бақылау
жұмыстары және тағы сол сияқты жұмыстармен оқушыларды қамтамасыз ету.
12. Оқу кабинетінің қабырғалық материалдары: оқушыларға оқу ісін жобалау
үшін кепілдемелер, қоғамдық пікірлер мен дағдыларын дамыту бағдарламасын
орындау, үй жұмысын орындау және ұйымдастыру, әр түрлі оқу, танымдық
істерге дайындық (семинар, зертханалық жұмыстар, тесттер, сынақтар,
коллоквиум, әңгімелесу, емтихан ).
13. Оқушылардың білім беру стандарттының орындау нәтижесінің экраны.
14. Міндетті бағдарлама, факультативтік тапсырмалар, қосымша білім беру
бағдарламасы, үлгермеушілермен жеке жұмыстар, дарынды балалармен жұмыс
жүргізуі бойынша оқу кабинетінің жұмыс кестесі.

ОҚУ КАБИНЕТІНЕ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ҚАЖЕТТІ
ҚҰЖАТТАР

1. Оқу кабинетінің паспорты.
2. Кабинетте бар жабдықтардың мәліметтік тізімі.
3. Оқу кабинетіндегі техникалық қауіпсіздік ережелері.
4. Оқушылардың кабинетті пайдалану ережесі. Оқу кабинетінің кестесі.
5. Мектеп әкімшілігінің оқу кабинетін қабылдау актісі.
6. Оқу кабинетінің оқу жылында және келешекте істелінетін жұмыс жоспары.

Үйірмеге балалардың қатысуы

|№ | Айы,күні | | |
| | | | |
| |Аты-жөні | | |
| |Идеал газ заңдары. Газдардағы | | |
| |изопроцестер. Реал газдар. | | |
| |Агрегаттық күйлер. Қатты денелердің | | |
| |механикалық қасиеттері. | | |
| |Сұйықтың беттік қасиеттері. | | |
| |Салыстырмалы ылғалдылық. | | |
| |Идеал газдың ішкі энергиясы. | | |
| |Термодинамика заңдарын қолданып | | |
| |есептерді шешу. | | |
| |Адиабаттық процесс. Изопроцестерге | | |
| |термодинамиканың бірінші бастамасын | | |
| |қолдану. | | |
| |Жылу машиналарының жұмыс істеу | | |
| |принципі, пайдалы әсер коэффициенті. | | |
| |Электр өрісінің қасиеттері мен | | |
| |заңдылықтары. | | |
| |Электр өрісінің кернеулігі, | | |
| |потенциалы. Электр өрісі күштерінің | | |
| |жұмысы. | | |
| |Конденсаторларды қолдану. Электр | | |
| |сыйымдылығы. Электр өрісінің | | |
| |энергиясы. | | |
| |Ом заңдары мен Кирхгоф ережелерін | | |
| |қолдану. | | |
| |Электр тізбегінде өткізгіштерді | | |
| |тізбектей және параллель қосу. Токтың| | |
| |жұмысы мен қуаты. Джоуль – Ленц заңы.| | |
| |Әр түрлі ортадағы (сұйықтардағы, | | |
| |газдардағы, қатты денелердегі) электр| | |
| |тогы. | | |
| |Магнит өрісінің қасиеттері. Магнит | | |
| |өрісінің индукциясы. Ампер күші. | | |
| |Лоренц күші. Сол қол ережесі. Бұрғы | | |
| |ережесі. | | |
| |Қорытынды сынақ жұмысы | | |
| |Қателермен жұмыс | | |

| | | | |
| | | | |
| 7а, 7ә, 7б |Кестелерге |Электронды | |
| |ілгіштер |оқулық 7 | |
| |жасау |сынып | |
|8а, 8ә, 8б |Плакаттарға |Электронды |Лабораториялы|
| |ілгіштер |оқулық 8 |қ жұмыстарды |
| |жасау |сынып |жүргізуге |
| | | |қажетті |
| | | |розеткаларды |
| | | |ток көзіне |
| | | |қосу |
|9а, 9ә, 9б,9в|Плакаттарға, |Электронды | |
| |кестелерге |оқулық 9 | |
| |рейкалар қағу|сынып | |
|10, 11 |Стендтерді |Тесттер | |
| |орнату |жинақтары | |

Жаңа оқу жылына міндеттер

|Міндеттер |Жоспарланған |Ескертулер |
|(материалдарды |безендірулер,ТҚЖ не| |
|жаңарту,қай |оқу-әдістемелік | |
|құралдарды |материалдар | |
|жөндеу) | | |
|Жабдықтау |Стендтерді | |
| |жабдықтау | |
|Жасау |Кестелерге, | |
| |плакаттарға | |
| |рамкалар және | |
| |ілгіштер жасау | |
|Дайындау |Үлестірмелі | |
| |материалдар | |
| |дайындау | |
|Құрастыру |Тесттер құрастыру | |

Үйірме жұмысының жоспары

Жұмыстың мақсаты: Бұл үйірме оқушылардың ізденімпаздығын арттыруға, өз
бетімен жұмыстануын ұйымдастыруға, пәнге қызығушылығын арттыруға
бағытталған.

|№ |Әр өтілетін жұмыстың мазмұны: |Орын |Орында|
| | |далу |лу |
| | |мерзім|тура-л|
| | |і |ы |
| | | |белгі |
|1 |Курс міндеттері. Физикалық есептерді| | |
| |шығаруды үйренудің маңыздылығы. | | |
| |Техникалық қауіпсіздік. | | |
|2 |Түзу сызықты және қисық сызықты | | |
| |айнымалы қозғалыс. | | |
|3 |Қозғалыстың салыстырмалылығы. | | |
|4 |Ньютон заңдары. | | |
|5 |Механикалық жұмыс, энергия және қуат.| | |
|6 |Сақталу заңдары. | | |
|7 |Тепе- теңдік. Тепе- теңдік шарты. | | |
|8 |Архимед заңы. Бернулли теңдеуі. | | |
|9 |Тербелістер мен толқындар. | | |
|10 |Әр түрлі меншікті жылулар. | | |
|11 |Газдың молекула-кинетикалық | | |
| |теориясының негізгі теңдеулері. | | |
Ұқсас жұмыстар
Информатика кабинетінің паспорты
Жартылай жетім балалар саны
Жалпы орта білім беретін Ақтау мектеп балабақшасының биология кабинеті
Ғарышқа тұңғыш ұшқан адам 1961 жылы
Физика пәнінен қауіпсіздік техника ережелері
Жас қырандар тобы
Аналар тобына
Таза заттар және қоспалар
Иерархиялық желі
Оқушы мінездеме үлгісі
Пәндер