Файл қосу

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар. 5-сынып, информатика

Пән: Информатика
Тақырыптық-күнтізбелік жоспар.
Информатика 5- сынып.
Түсінік хат
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес информатиканы оқыту 5-сыныптан басталады. 5-9 сыныптар үшін информатика пәнінен жаңа оқу бағдарламасы әзірленді. Оқу бағдарламаны әзірлеу қажеттілігі біріншіден, мазмұнды толығымен қайта қарастырумен байланысты, себебі информатика пәні 5-сыныптан бастап оқытылады (бұрын оқытылу 7-сыныптан басталды). Екіншіден, заман талабына сай ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың тез дамуына байланысты информатика курсында алгоритмдеу және программалау саласына көп көңіл бөлу қажеттілігі туындайдыген дұрыс. Сонымен қатар, жеке тұлғаның қалыптасуында алгоритмдік және операциялық ойлау ерекше рөлі алатыны ескерілді.
5-9 сыныптардағы информатика пәнінің ерекшелігі, мектепте оқытылатын басқа пәндерден түбегейлі айырмашылығы - бұл оны оқыту пәнінің жедел екпінмен өзгеріп отыруында. Бүгінгі күні бар технологиялар мен программалық қамтамасыз етулер орнына жаңаларының келуі өзгеруде, сонымен қоса бір жарым жыл ішінде аппараттық құралдардың техникалық параметрлері екі еселенеді және бес-жеті жылда стандарттар, интерфейстер мен хаттамалар қорлары өзгереді. Осы жағдайда жаңа технологияларды меңгеруге дайын, адамның кәсіби мобилдігін қамтамасыз ететін іргелі білімнің рөлі жоғары болып отыр. Сол себептен мектептің негізгі курсының мазмұнына информатиканың іргелі негіздерін, алгоритмдер дағдыларын ерте оқытуына назар аудару қажет.
Әр сыныпта информатиканың бірінші сабағы, есептеуіш техника кабинетінде қауіпсіздік техниканың ережелерін және жұмыс орнын ұйымдастыруына қайталауға арналады. Интернет желісіндегі жұмыстармен байланысты тәжірибелік тапсырмаларды орындау барысында Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес ақпараттармен бірге этикалық және құқықтық аспектілерге маңызды көңіл бөлінеді.
Оқытудың мақсаты информатика және қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың теориялық негіздері бойынша базалық білім жүйелеу арқылы ақпараттық құзіреттілікті қалыптастыру, әр түрлі ақпараттарды өңдеудің қарапайым программаларымен жұмыс істеу дағдылары, алгоритмдік және операциялық ойлау қабілеттерін дамыту, программалау тілімен, модельдеу қағидаларымен танысу болып табылады.
Оқыту міндеттері:1) ақпарат туралы түсінікті қалыптастыру;2) есептеу техниканың және телекоммуникацияны негізгі құрылғылары пайдалану дағдыларын қалыптастыру;3) ақпараттық модельдеу, модельдеу әдістерін қолданатын негізгі салалар туралы мағлұмат беру;4) программалау тілінде негізгі базалық алгоритмдік құрылымдарды пайдалана білуге үйрету;5) ақпараттарды өңдеу бойынша ақпараттық технологиялармен жұмыс істеуге дағдыландыру;6) жобалық іс-әрекетте, күнделік өмірде, оқыту іс-әрекетінде, нарықта қажетті мамандық игеру мақсатында ақпараттық технологияларды пайдалану тәжірибесін алу;7) алгоритмдік және операциялық ойлау қабілеттерін, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдары арқылы оқушылардың логикалық, математикалық, зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамыту;8) қауіпсіздік техника ережелерін, ақпараттық этика және құқық нормаларын сақтау дағдысын дамыту;9) оқушыларды ақпараттық мәдениетке және техникаға ұқыпты болуға тәрбиелеу.
<<Информатика>> пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:5 сыныпта - аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;6 сыныпта - аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;7 сыныпта - аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;8 сыныпта - аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;9 сыныпта - аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.
Сабақтастық қағидасын сақтау үшін 6-9 сыныптарға үшін ауыспалы оқу бағдарламасы әзірленді. Аталған оқу бағдарлама әр сыныптың кіріктірілген материалын қамтиды, ол аталған сыныптың және одан дейінгі сыныпта оқитын материалдардан тұрады, яғни 6-сыныпқа арналған оқу бағдарламасы5-6 сыныптың базалық мазмұның, 7-сынып - 5-6-7 сынып оқу материалдарын және 8-сынып - 6-7-8 сыныптарының оқу материалдарын, 9-сынып - 2011-2013 оқу жылдарында өткен 7-8 сыныптардың оқу материалдарын қамтиды.
6-9 сыныптарға арналған информатика пәні бойынша ауыспалы оқу бағдарламасы 2013-2014 оқу жылына ғана арналған.

ИНФОРМАТИКА
5-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)


Тақырыптар атауы
Сағат саны
Мер зімі
Үйге тап сырма
Ес кер тулер
І тоқсан (9 сабақ)
1
1
Кіріспе. Техника қауіпсіздігі ережелерін сақтау және жұмыс орнын ұйымдастыру.
1

§1

Информатика және ақпарат (3 сағат)

2
2
Ақпарат,оның мазмұны,түрлері мен қасиеттері.
1

§2

3
3
Ақпаратты өндеу тәсілдері.
1

§3

4
4
Ақпараттың көлемі және оның өлшем бірліктері.
1

§4

Компьютер (3 сағат)
5
5
Компьютер-әмбебап есептеуіш машина.
1

§5

6
6
Компьютердің қөұрылымы.
1

§6

7
7
Компьютердің қосымша құрылғылары.
1

§7

Программалық жабдықтама.
Операциялық жүйелер(6 сағат)

8
8
Программалық жабдықтаманың (ПЖ) сыныптамасы мен жалпы сипаттамасы.
1

§8

9
9
Операциялық жүйенің негізгі нысандары мен оны басқару.
1

§9

ІІ тоқсан (7 сабақ)
10
1
Терезелер.
1

§10

11
2
Файлдар,бумалар және жарлықтар.
1

§11

12
3
Нысандармен жұмыс істеу.
1

§12

13
4
Ақпаратты іздеу,жазу және оқу.
1

§13

Paint графикалық редакторы(5 сағат)
14
5
Сурет салу,сақтау және ашу.
1

§14

15
6
Графикалық редактордың сурет салу құралдары
1

§15

16
7
Сурет бөліктермен жұмыс істеу.
1

§16

ІІІ тоқсан (10 сабақ)
17
1
Масштаб.Суреттің трансформациясы.
1

§17

18
2
Суретті басуға дайындау.Суретті басу.
1

§18

Мәтіндік редактор(8 сағат)
19
3
WordPad мәтіндік редактордың интерфейсі.
1

§19

20-21
4,5
Мәтінді теру және түзету ережелері.Мәтін бөліктерін ерекшелеу.
2

§20,21

22
6
Мәтінді пішімдеу.Әріптер.
1

§22

23
7
Мәтінді пішімдеу.Абзац.
1

§23

24
8
Практикум.Мәтінмен жұмыс істеу.
1

§24

25
9
Мәтіндік және графикалық ақпаратты өндеу.
1

§25

26
10
Практикум.Аралас құжаттар құру.
1

§26

ІҮ тоқсан (6 сабақ)
Қосымша стандарттық программалар(4 сағат)
27-28
1,2
Блокнот және калькулятор.Калькулятордың жады.
1

§27

29
3
Дыбыстық ақпаратты өндеу.Дыбыс жазу.Практикум.
1

§28

30
4
Практикум.Дыбыс жазу.
1

§29

31-34
5,6
Жобалық іс-әрекет
1

§1-30
Ұқсас жұмыстар
Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру
Мәтіндік редакторларды оқыту әдістемесі
Циклдік комиссияның меңгерушісінің жұмыстың орындалуын бақылауы
Бастауыш сыныпта информатика пәнін оқытудың маңызы
Күнделікті сабақ жоспары
Информатика. Ақпарат Сілтеме
"Өзіндік білім көтеру" жоспары
Математика пәнінен бағдарлама
РОБОТО ТЕХНИКА
Сандардың бөлінгіштік белгілері 5 сынып
Пәндер