Файл қосу

Көшбасшы жоспары

Пән: Әртүрлі

Қызылорда облысы Шиелі ауданы №149 «Қызылту» орта мектебінің I деңгейлі
қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі Батаева Динаның 2014-2015 оқу жылына арналған жұмыс
жоспары

|Мерзімі |Өткізілетін шаралар |Күтілетін нәтиже |Формасы |Жауапты |
|Қыркүйек |Мектептің қазіргі |Мектеп әкімшілігінен, |Әңгімелесу, |Көшбасшы мұғалім |
| |деңгейін,сұраныстары мен |ұжымнан өзгеріс енгізуге |презентация |Шығармашылық |
| |қажеттіліктерін анықтау |қолдау табу, жұмыс жоспарын | |топ мүшелері |
| | |келісу | | |
|Қыркүйек |Мектеп әкімшілігі, мұғалімдерден |Мектептің бастапқы ахуалы |Сауалнама |Деңгей мұғалімдері|
| |сауалнама алу |мен кедергілерді анықтау | | |
|Қыркүйек |Оқушылар мен ата-аналардан сауалнама|Оқушылар мен ата-аналармен |Сауалнама |Көшбасшылар |
| |алу |жұмыста кездесетін | | |
| | |кедергілерді анықтау | | |
|Қыркүйек |Мектеп жұмысын жоспарлау |Мектептің даму жоспарына |Дөңгелек үстел |Көшбасшы, 2-3 |
| | |енгізетін өзгерісті | |деңгей |
| | |жоспарлау | |мұғалімдері, |
| | | | |мұғалімдер |
|Қыркүйек |Оқушылардан алынған сауалнама |Мұғалімдерге ХХІ ғасырға |Сұхбат-кеңес |Көшбасшы, 2 – |
| |негізінде анықталған кедергілерді |баланы қалай дайындау | |деңгей мұғалімі |
| |және МДЖ-ны басшылыққа ала отырып |керектігін жеткізу жолдарын | | |
| |коучинг жоспарлау. |қарастыру | | |
|Қыркүйек |Формативті бағалау арқылы оқу мен |Мұғалімдер қалыптастырушы |Коучинг |Көшбасшы, 2-3 |
| |оқытуда қалай табысқа жетуге болады?|бағалау түрлерін меңгереді | |деңгей |
| |Коучинг |және сабаққа қажетті табыс | |мұғалімдері, |
| | |критерийлерін анықтай | |мұғалімдер |
| | |алады. | | |
|Қазан |Қысқа мерзімді жоспар құру |Мұғалімдер қысқа мерзімді |Әңгіме-кеңес |Шығармашылық топ |
| | |жоспар жасауды үйренеді. | | |
|Қазан |Тәлімгерлік жоспарын жасау |Тәлімгерлік жүргізу идеясын |Әңгіме-кеңес |Көшбасшы, 2-деңгей|
| | |үйренеді. | |мұғалімі |
|Қазан |«Сыныптағы оқушыларды топтық |Мұғалімнің тәлімгерлік |Кәсіби әңгіме |Коуч, тәлімгер, |
| |жұмысқа қалай тартуға болады?» |кеңесі арқылы оқушыларды | |тәлім алушы |
| | |топтық жұмысқа тарту | | |
| | |стратегиясы | | |
| | |таңдап алынады | | |
|Қазан |Бірлесе әрекет ету |Өзара сенімге негізделген |Онлайн-семинар,порт|1,2-деңгей |
| | |қарым-қатынас арқылы пікір |ал |курсынан өткен |
| | |алмасады, көмек көрсетеді. | |мұғалімдер |
|Қазан |Тізбектелген сабақтар үшін орта |Мұғалімдер оқыту мен оқу |Тәжірибе алмасу |3-деңгейлі курстан|
| |мерзімді жоспар құру |нәтижелерін өлшеу | |өткен мұғалімдер |
| | |әдістемесін үйренеді. | | |
|Қараша |Проблемалық семинар: «Мектептің оқу |Мұғалімдер оқу үдерісінің |Мониторинг жүргізу |Коуч, тәлімгер, |
| |үдерісінің қазіргі жағдайы қандай?» |жағдайын анықтайды,білім | |тәлім алушы |
| | |сапасына талдау жасайды. | | |
|Қараша |Іс-әрекеттегі зерттеу.8-сынып |Мұғалімдер өзіндік |Іс-әрекеттегі |Көшбасшы, 2-3 |
| |оқушыларының география пәнінен |тәжірибесін жетілдіреді, |зерттеу |деңгей мұғалімдері|
| |үлгерім сапасы неліктен төмендеді? |әлеуметтік өзгерістерге қол | | |
| | |жеткізуге ден қояды. | | |
|Қараша |LessonStudy-тиімді педагогикалық |Мұғалімдер «LessonStudy» |Бірлескен топтық |Көшбасшы, 2-деңгей|
| |тәсіл |жүргізудің маңыздылығын |жұмыс |мұғалімі |
| | |үйренеді. | | |
|Желтоқсан |Тәлімгерлік жүргізу |Мұғалім қолданған әдістің |кәсіби әңгіме |Көшбасшы, тәлім |
| |Кәсіби әңгіме өткізу |тиімді, тиімсіз жақтарын | |алушы |
| | |анықтай алады, ұсыныстарды | | |
| | |тыңдайды. | | |
|Желтоқсан |Диалогтік оқыту арқылы оқыту мен |Мұғалімдер оқыту мен оқу |Коучинг |Көшбасшы |
| |оқуды бағалау |үдерісінде оқытудың жаңа | |мұғалімдер,ұжым |
| | |тәсілдерін қолдана алады, | |мүшелері |
| | |тұлғаға бағытталған оқыту | | |
| | |жүзеге асады | | |
|Қаңтар |«Дарынды балалармен жұмысты қалай |Мұғалімдердің дарынды |Тәжірибені тарату |Бағдарлама бойынша|
| |жақсартуға болады?» |балалармен жұмысты өзгертуге| |курстан өткен, |
| | |қажеттілігі туады,бағдарлама| |ынталы мұғалімдер |
| | |идеясын сезінеді. | | |
|Қаңтар |Кәсіби қауымдастыққа мектеп ұжымын |Мұғалімдер өзара |Тәжірибе алмасу |Көшбасшы |
| |тарту |тәжірибемен бөліседі. | |мұғалімдер,ұжым |
| | | | |мүшелері |
|Қаңтар |Кәсіби әңгіме жүргізу |Сыныпта қандай өзгеріс |Кәсіби әңгіме |Көшбасшы, тәлім |
| | |болды, А,В,С деңгейлі | |алушы |
| | |оқушылар қалай өзгерді? Не | | |
| | |кедергі болды? Неге қол | | |
| | |жеткіздік? | | |
|Ақпан |Кәсіби білім құрудағы мұғалім |Мұғалімдер оқыту |Коучинг |Бағдарлама бойынша|
| |көшбасшылығының сыры неде? |әдістемесіне, тәжірибесіне | |курстан өткен, |
| |Коучинг |өзгеріс енгізуге мүмкіндік | |ынталы мұғалімдер |
| | |алады. | | |
|Ақпан |Сабақта және сабақтан тыс |Мұғалімдер жоспарланған |Тренинг |Көшбасшы |
| |жүргізілетін жұмыстарға өзгеріс |шараларға қатысады, талдау | |мұғалімдер,топ |
| |енгізу |жасайды. | |мүшелері, |
| | | | |психолог,ата-анала|
| | | | |р |
|Ақпан |Сындарлы оқыту:Оқушыларды өздігінен |Мұғалімдер өз біліктілігін | Семинар |Көшбасшы |
| |білім алуға үйрету,дағдыландыру |арттыруға,тәжірибесін | |мұғалімдер,ұжым |
| | |жетілдіруге мүдделі | |мүшелері |
| | |болады,оқушылар өздігінен | | |
| | |ізденуге ынталы болады. | | |
|Наурыз |Кері байланыстың тиімділігі неде? | |Коучинг |Шығармашылық топ, |
| | | | |көшбасшы |
|Наурыз |«Кездескен кедергілерді жеңу және |Мұғалімдерде кездескен |Әңгімелесу |Қауымдастық |
| |оларды жою жолдары» Қауымдастық |кедергілерді анықтайды, | |мүшелері |
| |мүшелерімен жұмыс |көмек береді | | |
|Сәуір |Іс-әрекеттегі проблема: 2-сынып |Мұғалім өз сыныбында шешкісі|Іс-әрекеттегі |Коуч, тәлімгер, |
| |оқушыларының сауатты жазу дағдысын |келетін мәселені анықтап, |зерттеу |тәлім алушы |
| |қалай қалыптастыруға болады? |шешу жолын үйренеді. | | |
|Сәуір |«Оқушы үні» жобасын жүзеге асыру |Мұғалімдер оқушы үні арқылы,|Оқушы үні |Көшбасшы, оқушы |
| | |алдағы жұмыстарын | | |
| | |жоспарлайды | | |
|Сәуір |Сабақтарға бақылау жүргізу |Оқушылар өз пікірін басқа |Сабақ |1-2 деңгей |
| | |біреулердің көзқарастарымен | |мұғалімдері |
| | |салыстыра алады. | | |
|Сәуір |Кәсіби әңгіме |Сыныпта қандай өзгеріс |Кәсіби әңгіме |Көшбасшы, тәлім |
| | |болды, А,В,С деңгейлі | |алушы |
| | |оқушылар қалай өзгерді? Не | | |
| | |кедергі болды? Неге қол | | |
| | |жеткіздік? | | |
|Сәуір |«Оқушы үні» жобасын жүзеге асыру |Мұғалімдер оқушы үні арқылы,|Оқушы үні |Көшбасшы, оқушы |
| | |алдағы жұмыстарын | | |
| | |жоспарлайды | | |
|Мамыр |«Неге қол жеткіздік және ары қарай |Жүргізілген жұмыстар |Коучинг |Көшбасшы |
| |не істейміз?» |бойынша кері байланыс жасай| |мұғалімдер,топ |
| | |алады. | |мүшелері |
|Мамыр |Мектеп тәжірибесін басқа мектеп |Мектептер тиімді, қажетті |Кәсіби қоғамдастық |КҚ мүшелері |
| |тәжірибелерімен желі арқылы |ақпараттармен алмасады. | | |
| |салыстыру | | | |
|Мамыр |Зерттеу бойынша шығармашылық топпен |Мұғалімдер қол жеткен |Дөңгелек үстел |Көшбасшы, топ |
| |әңгіме |нәтижеге рефлексия жасай | |мүшелері |
| | |отырып, әрі қарай жұмысты | | |
| | |жоспарлайды. | | |
|Мамыр |Мектептегі іс-тәжірибені жинақтау. |Атқарылған жұмыстар |Портфолио |Көшбасшы |
| |Рефлексиялық есеп жазу |жүйеленеді. | | |
|Мамыр |Мектептегі іс-тәжірибені жинақтау. |Атқарылған жұмыстар |Портфолио |Көшбасшы |
| |Рефлексиялық есеп жазу |жүйеленеді. | | |
Ұқсас жұмыстар
Көшбасшы мұғалім
Тапсырманы қорғау
Мұғалімдер ойларын тыңдау
Көшбасшылық қасиет
Орта мерзімді даму жоспары
Орта мерзімді жоспар, математика. 1 сынып
Италия
Тоқырау жылдарының идеологиясы және КОКП-ның ұлт саясаты
Сталиндік казармалық социализм туралы білу
Мұғалімнің аты-жөні А. М. Мухтова
Пәндер