Файл қосу

Қызықты математика бағдарламасы

Пән: Мектеп алды білім беру, бастауыш сыныптар

Шалдай орта жалпы білім беру мектебі
<<Қызықты математика>>
Факультативтік курстың жұмыс бағдарламасы
34 сағат
1-4 сыныптар үшінБастауыш сынып мұғалімі
Разина Асемгуль Каскырбаевна
Түсінік хат
Математика-мазмұнына сандар мен оларға қолданылатын
амалдарды,шамаларды,есептерді,алгебр агеометрия элементтерін біріктірген,олардың өзара байланысы мен өзара әсерлесуін жүзеге асыратын кіріктірілген оқу пәні.
Бастауыш мектеп математикасы негізгі орта мектеп математикасының табиғи бір бөлігі болып табылады.
Мақсаты:
-Оқушыларға грамматикалық білім, білік, дағдыларын игерту;
-Шығармашылық қабілеттерін арттыру;
-Зейінін, еске сақтау, байкағыштык, киялдау, танымдық іс-эрекетгерімен өздігінен білім алуға, ізденуге бейімдеу.
- Окушының оқу мен жазу дағдыларын жетілдіріп, өз ойы мен пікірін еркін жеткізе алатын дара тұлға тәрбиелеу.
Міндеттері:
-Мемлекеттік білім стандарты деңгейді білім,білік жэне дағдыларын игерту
-<<Математика>>пәнінің мазмұны аркылы танымдық жэне коммуникативтік іс-әрекетке,өздігінен білім алуға және еңбекке бейімдеу,сондай-ақ ата-дәстүр,әдет-ғұрып,салт-сана,халықтық ұлттык болмысты жалпы адамзаттың мәдени мұраларымен үндестіру аркылы баланы түлға ретінде қалыптастыру
-Оқушының ақыл-ойының математикалық стилін,интеллектуалдық жэне ерік пен сезімге катысты сапаларын дамыту
-Мектептің негізгі сатысында окуға,меңгерген математикалық білімін өмірде қолдануға жан- жақты дайындауды жүзеге асыру
Математиканың өмірде болып жатқан нақты құбылыстарды жалпылауға және қоршаған болмысты танып-білуге көмектесетін ғылым болып табылатыны туралы түсініктердің қалыптасуына ықпал ету.
Оқушының өмір сүруіне және мектептің келесі деңгейде оқуын жалғастыруы үшін қажетті білім,білік және дағдыларды қалыптастыру.
Күтілетін нәтиже:
Бір таңбалы сандар қатарының ретін білу.
Қосумен азайтуға байланысты таңбалар мен терминдер. Қосудағы жэне азайтудағы нөл мен бірдің қасиеттерін.Қосудың ауыстырымдылық қасиетін 10 көлеміндегі косу кестесін білуі тиіс Геометриялык фигураларды атай алуы Берілген ұзындығы бойынша кесіндіні сала алуы. Миллион көлеміндегі сандардың натурал қатарының ретін .Қосудың және көбейтудін қасиеттерін. Жакшалы және жақшасыз санды өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалуын ретін, тәртібін. Есептің құрамдас бөліктерін және оны шығару үдерісін кезеңдерін білуі тиіс Сандарды жазбаша көбейту баған түрінде және бөлу тәсілдері.Факультатив бағдарламасымың мазмүны:
Қарапайым түсініктер. Бір тацбалы санға көбейту жэне бөлу
Ітақырып.Заттарды санау
* тақырып.Кеңістік жэне уақыт гүсініктері
* тақырып.Әртүрлі белгілер бойынша салыстыру
* тақырып Ұзын-қысқа,биік-аласа,кең-тар
* тақырып.Үлкен-кіші,жуан-жіңішке
* тақырып.Артық,кем,сонша
* такырып.Үзындықты өлшеу
* тақырып.іден 10-ға дейін санау
* тақырып.Сантиметр
Он колеміпдегі сандар Екі тацбалы санға кобейту жэне болу.
* тақырып. <<Болды-өзгерді-қалды>>сәз есеп шығару
* тақырып. <<Барлығы>> <<Артық>> <<Кем>> <<Сонша>>
* тақырып. Сөз есеп қүрастыру
* тақырып.Сандардың қосындысын тап.
* тақырып.Есептің мәнін тап.
* тақырып.Математикалық жатжазу
* тақырып.Белгісіз қосындыны тап.
Кестелен қосу және азайту .Екі тацбалы еанға кобейту жоне болу
* тақырып.Есептің мэнін тап.
* тақырып.Кесте Кестелеп қосу және азайту
* тақырып.Теңдеу
20-21 тақырып.Математикалық жатжазу
* тақырып.Логикалык есептер
* тақырып.Салыстыру.
* тақырып.Қосу,азайту
* тақырып.Үзындықтарды салыстыру
* тақырып.Әріпті орнектер
Үш тацбалы сандарға жазбаша көбейту жэие бөлу
27-28 тақырып.Логикалық есептер
29 тақырып.Берілген есептердің қатесін тап.
30-31 тақырып.Логикалық есептері
32-33 тақырып.Есептер шыгару
34 тақырып. <<Жас математиктер>>турнирі

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Математика


Тақырыптары
Сағат
саны
мерзімі
еңгізулер
1
Заттарды санау
1

2
Кеңістік жэне уақыт түсініктері
1

3
Әртүрлі белгілер бойынша салыстыру
1
-

4
Yenзын-қысқа,биік-аласа,кең-тар
1

5
Ү лкен-кіші,жуан-жіңішке
1

6
Артық,кем,сонша
1

7
Ұзындықты өлшеу
1

8
Іден 10-ға дейін санау
1

9
Сантиметр
1
t

10
<<Болды-өзгерді-қалды>>сөз есеп шығару
1

11
<<Барлыгы>> <<Артық>> <<Кем>> <<Сонша>>
1

12
Сөз есеп құрастыру
1
('::

13
Сандардың қосындысын тап.
1

14
Есептің мэнін тап
1

15
Математикалық жатжазу
1

16
Белгісіз қосындыны тап
1

17
Есептің мәнін тап.
1

18
Кестелік амалдар
1

19
Теңдеу
1

20-
21.
Математикалық жатжазу
2

22.
Логикалық есептер
1

23
Салыстыру
1

24
Қосу,азайту
1

25.
Ұзындықтарды салыстыру
1

26.
Әріпті өрнектер
1

27.
Логикалық есептер
1

28-
29.
Берілген есептердің қатесін тап
2

30-
31.
Логикалық есептер
2

32-

33.
Есептер шығару
2

34.
<<Жас математиктер>>турнирі
1


Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1.Математика пәні бойынша бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау және есептеу дағдыларын дамытуға арналған тапсырмалар жинағы.Көкшетау. <<Келешек-2030>>ЖШС,2010
2.Тестер жинағы. Алматы.Өнер 2005 баспасы.
3.Сиқырлы пішіндер мен сандар әлемінде.Шымкент.2003
4.Математикалық жазулар.Алматыкітап баспасы,2012
5.Балалар журналы. <<Балдырған>>
6.Балалар журналы <<Айгөлек>>
Ұқсас жұмыстар
Сиқырлы сандар
Математика тарихынан ескілікті есептер
Факультатив сабақтар 2 сынып
Математикалық ойлау есептері
Математика сабағында оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру жолдары
Сандардың бөлінгіштік белгілері 5 сынып
Олимпиада есептері
Топжарған білім сайысы
Диофант сызықтық теңдеулері
МАТЕМАТИКА ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК МӘДЕНИЕТІН ДАМЫТУДАҒЫ ЖОБА ӘДІСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ
Пәндер