Файл қосу

Алғашқы химиялық ұғымдар. Химиялық реакциялар

Пән: Химия
Химия
8 сынып барлығы 68 сағат (аптасына 2 сағат)

Р/с |Сабақ |Тарау мен тақырыптардың аталуы |Сағат саны |Мерзімі
|Практикалық жұмыстар, лабараториялық тәжрибелер |Үйге тапсырма |Пәнаралық
байланыс |Көрнекіліктер |Ескерту | | | | | |8а |8ә | | | | | | | | |І
тоқсан | | | | | | | | | | | |
І тақырып.
Алғашқы химиялық ұғымдар. Химиялық реакциялар. |
18 | | | | | | | | | |1 |Химия – жаратылыстану ғылымдарының бір саласы.
Химия ғылымының пайда болуы, дамуы және маңызы туралы қысқаша тарихи
мәліметтер. Қауіпсіздік техникасының ережелерімен таныстыру |1 | | | |§1
оқуға . Ережелер жаттау. | |Химиялық реакция типтері кестесі | | | |2 |№1.
Практикалық жұмыс.
Химия кабинетіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері. Лабораториялық
құрылғылармен жұмыс жасау ережелері. Алғашқы қауіпсіздік техникасының
нұсқауы. | | | |Химия кабинетіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері |
|Физика |Периодтық жүйе | | | |3 |Заттар және олардың физикалық қасиеттері.
Таза заттар және қоспалар. Заттарды тазарту әдістері. №1. Көрсетілім (1.1)
|1 | | |Таза заттар және қоспалар. Заттарды тазарту әдістері. |§2.3. 10
бет. 1-10 жаттығулар (ауызша). |Физика |Химиялық байланыс плакат | | | |4
|№2. Практикалық жұмыс.
Лас ас тұзын тазарту. |1 | | |Лас ас тұзын тазарту. | |Математика, физика
|Плакт бейорганикалық кластар арасындағы генетикалық байланыс | | | |5
|Атомдар, молекулалар. Атом-молекулалық ілім және оның химия ғылымы үшін
маңызы. |1 | | | |§7 № 12 | | | | | |6 |Химиялық элементтер, олардың
таңбалары және атаулары. Металдар және бейметалдар туралы түсінік. №1
зертханалық тәжірибе (1.1).
Заттардың физикалық қасиеттерін танып білу. |1 | | |Заттардың физикалық
қасиеттерін танып білу. |§7 № 12 |Физика |Электрондық оқулық | | | |7 |Жай
және күрделі заттар. Салыстырмалы атомдық масса. Салыстырмалы молекулалық
масса №1. Көрсетілім (1.2) |1 | | |Салыстырмалы атомдық масса. Салыстырмалы
молекулалық масса |§9,10 оқуға №11,13 | | | | | |8 |Зат мөлшері. Мольдік
масса.
|1 | | | |§18 оқуға, №6,7 |физика |Электрондық оқулық | | | |9 |Химиялық
формула. Химиялық элементтердің валенттілігі. Зат құрамының тұрақтылық
заңы. |1 | | | | | |Кесте №4 | | | |10 |Физикалық және химиялық құбылыстар.
Химиялық реакциялар №3. Көрсетілім (1.3) №1 зертханалық тәжірибе (1.2, 1.3)
|1 | | |Физикалық және химиялық қубылыстар |§4,5. 16-бет, 1-817-бет 1-7 |
|Кесте№4 | | | |11 |Химиялық реакциялардың теңдеулері. Зат массасының
сақталу заңы. |1 | | | |§15,16 оқуға №7 42 бет |Физика | | | | |12
|Химиялық реакциялардың типтері: қосылу, айырылу.
№2 зертханалық тәжірибе (2.1, 2.2) |1 | | |Химиялық реакциялардың типтері:
қосылу, айырылу. |§19.  Темірболатова есептер жинағы №6 1,2 №7 1,2 |
|Тұздар гидролизі плакат | | | |13 |Химиялық реакциялардың типтері:
орынбасу, алмасу.
№2 зертханалық тәжірибе (2.3, 2.4) |1 | | |Химиялық реакциялардың типтері:
орынбасу, алмасу.
|§18.  6-9 | | | | | |14-15 |Сандық есептер. |2 | | |Деңгейлік тапсырмалар
| | | | | | |16 |Табиғаттағы, тірі организмдердегі және адам тіршілігіндегі
химиялық реакциялар. |1 | | | |§20  Есептер жинағы. |физика | | | | |17
|Қайталау. |1 | | |Қорытынды | | | | | | |18 |№1. Бақылау жұмысы. |1 | |
|Нұсқа | | | | | | | |ІІ тоқсан | | | | | | | | | |

| |ІІ тақырып.
Атомның құрылысы. Д.И.Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық
заңы және периодтық жүйесі. Химиялық байланыс. |14 | | | | | | | | |19 |1
|Атомның құрамы және құрылысы. |1 | | | |§53,54,55 оқуға .№ 3,4 146 бет
|Физика |Атом құрылысы кестесі | | |20 |2 |Химиялық элементтердің жіктелуі.
|1 | | | |50 (1-6). Жұмыс дәптері. | | | | |21 |3 |Д.И.Менделеевтің
периодтық заңы. Атомдық құрылыс теориясы тұрғысынан Д.И.Менделеев жасаған
химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Жаңа химиялық элементтердің ашылуы
туралы мәліметтер. №2 Көрсетілім (2.1) |1 | | |Жаңа химиялық элементтердің
ашылуы туралы мәліметтер. |§52,56,58. №6 158 бет |Физика
биология |Периодтық система | | |22 |4 |Химиялық элементтің ХЭПЖ орны
бойынша сипаттамасы |1 | | | |§56,58 | |Периодтық система | | |23 |5
|Химиялық элементтердің тірі және өлі табиғатта таралуы. Адам
организміндегі химиялық элементтердің биологиялық рөлі. №2. Көрсетілім.
(2.2) | | | |Адам организміндегі химиялық элементтердің биологиялық рөлі
|Тірі ағзалар үшін химиялық элементтердің маңызы. Реферат |Биология,
география | | | |24 |6 |Химиялық элементтердің электртерістілігі. Атомдар
арасындағы химиялық байланыстар табиғатының бірлігі.
№6. Көрсетілім (2.3) |1 | | |Атомдар арасындағы химиялық байланыстар
табиғатының бірлігі.
|§62 оқуға .№3 167 бет |Физика |Электр терістілік кестесі | | |25 |7
|Коваленттік байланыс. Полюсті және полюссіз байланыстар. |1 | | | |§63
№2 170 бет |Физика |Химиялық байланыс | | |26 |8 |Иондық байланыс.
Металдық байланыс. |1 | | | | |Матемаика | | | |27 |9 |Заттың аморфты және
кристалдық күйлері.
№3. Зертханалық тәжірибе |1 | | |Заттың аморфты және кристалдық күйлері.
|63. Кристалл тор түрлері. 2,3 |Физика, сызу, геометрия, |Кристалдық тор
үлгілері | | |28 |10 |Кристалл торларының түрлері. Заттардың қасиеттерінің
құрылысына тәуелділігі
№7. Көрсетілім (2.4) |1 | | |Заттардың қасиеттерінің құрылысына тәуелділігі
|§63.   1-3 жаттығулары. Жұмыс дәптерінен тапсырма. |Физика, сызу,
геометрия, | | | |29-30 |11-12 |Сандық есептер. |2 | | |Тест |№1-98,1-99
есептерді шығару. Есеп кітапшасынан.

|Физика, математика | | | |31 |13 |№2 Бақылау жұмысы.. |1 | | |Деңгейлік
тапсырмалар | | | | | |32 |14 |Қайталау |1 | | |Талдау | | | | | | | |ІІІ
тоқсан | | | | | | | | | | | |ІІІ тақырып.Ауа. Оттегі. Жану. |8 | | | | | |
| | |33 |1 |Ауа – газдар қоспасы. Атмосфералық ауаны ластанудан қорғау.
|1 | | | |§26. Реферат Атмосфера тазалығын сақтау. |геграфия , экология
|Периоддық система,

таратпа материалдар

| | |34-35 |2-3 |Оттегі: химиялық элемент және жай зат. Оттектің
қасиеттері, алынуы және қолданылауы. №3. Көрсетілім (3.1)
№4 зертханалық тәжірибе |2 | | |Оттектің қасиеттері, алынуы және
қолданылауы. |§21 №6 58б
§21, 22

№ 7,8

65 бетте

|География, тарих, физика |Периодтық система. Слайд | | |36 |4 |Жану және
баяу тотығу. Оксидтер. Химиялық реакцияның жылу эффектісі. Термохимиялық
теңдеулер.
№3. Көрсетілім (3.2, 3.3) |1 | | |Жану және баяу тотығу |§27 оқуға №5,7
|геграфия , тарих, физика, математика |Сіріңке, сынауық, қасық, реактивтер
| | |37 |5 |Оттектің аллотропиясы. Озон және озон қабатының Жердегі
тіршілік үшін маңызы. Заттардың ауада жануы. |1 | | | |§25 оқуға , №7
|Физика, математика |Периодтық система, таратпа материал | | |38 |6
|Авагадро заңы. Молярлық массасы |1 | | | |§28. №4,5 | | | | |39 |7 |Сандық
есептер. Экзотермиялық және эндотермиялық реакциялар. |1 | | |Экзотермиялық
және эндотермиялық реакциялар |§26,27 |Физика, математика | | | |40 |8
|Сандық есептер. Авогадро заңына, газдардың салыстырмалы тығыздығына және
химиялық реакциялардағы газдардың көлемдік қатынастары. |1 | | |Авогадро
заңына, газдардың салыстырмалы тығыздығына және химиялық реакциялардағы
газдардың көлемдік қатынастары. |&29 |Физика, математика | | | | | |IV
тақырып.
Сутегі. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. |6 | | | | | | | | |41 |1 |Сутек –
химиялық элемент және жай зат. Сутектің изотоптары. |1 | | |Суттек туралы
жалпы сипаттама беру |§ 30. |Биология, матемакика |Периодтық жүйесі, тұрғы,
сынауық, тұз қышқылы, мырыш түйіршігі, стақандағы су, Кипп аппараты.
| | |42 |2 |Сутектің қасиеттері, қолданылуы және алынуы.
№4. Көрсетілім. (4.1, 4.2)
№5. Зертханалық тәжірибе |1 | | | |§31 №5, 6, 7 | | | | |43 |3 |Химиялық
элементтердің тотығу дәрежелері. Формулалары бойынша қосылыстардағы
химиялық элементтердің тотығу дәрежелерін анықтау. Сутектің бинарлы
қосылыстары. |1 | | | Формулалары бойынша қосылыстардағы химиялық
элементтердің тотығу дәрежелерін анықтау. |§66 №4,5 |Математика |Химиялық
элементтердің тотығу дәрежелері. | | |44 |4 |Тотықтырғыш және
тотықсыздандырғыш туралы түсінік. Тотығу-тотықсыздану реакциялары |1 | |
|Тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш туралы түсінік |§67. №2,3
|Математика |Периодтық жүйе, реакция теңдеулері, кестелер мен сызбалар | |
|45 |5 |Сандық есептер. |1 | | | |§66-67. | | | | |46 |6 |№4. Бақылау
жұмысы. |1 | | | | | | | | | | |V тақырып.
Су. Ерітінділер. |8 | | | | | | | | |47 |1 |Табиғаттағы су. Судың
қасиеттері және қолданылуы.
№6. Зертханалық тәжірибе (6.1, 6.2) |1 | | |Судың қасиеттері және
қолданылуы.
| §36,39,40 оқуға, №4,5 105 бет |География, физика |Натрий,. су,
стакан, әк, сынауық.
| | |48 |2 |Сулы ерітінділер және жүзгіндер. Суды тазарту әдістері,
қоспаларды бөлу.
№5. Көрсетілім (5.1) |1 | | |Суды тазарту әдістері, қоспаларды бөлу.
|§ 37. |Физика, биология.
| | | |49 |3 |№3. Практикалық жұмыс. Суды лас қоспалардан тазарту. |1 | |
|Суды лас қоспалардан тазарту. | | | | | |50-51 |4-5 |Ерітінділер
концентрацияларының түрлері, пайыздық және мольдік концентрациялар. Қатты
заттардың, сұйықтардың және газдардың суда ерігіштігі. Кристаллогдраттар.
№5. Көрсетілім (5.2-5.5) |2 | | |Қатты заттардың, сұйықтардың және
газдардың суда ерігіштігі. Кристаллогдраттар |§38.  Есептер жинағынан:3-
25,3-26,3-28,3-30,3-31 |Физика, математика |Химиялық ыдыстар: стақандар,
сүзгі, сүзгі қағаз, цилиндр,бөлгіш ыдыс,лаб/тұрғы | | |52 |6 |№4.
Практикалық жұмыс. Берілген мольдік үлесі бойынша қант ерітіндісін
дайындау. |1 | | |қант ерітіндісін дайындау. | | | | | |53 |7 |№5. Бақылау
жұмысы. |1 | | |Деңгейлік тапсырмала | | | | | |54 |8 |Сандық есептер |1 |
| |Қайталау р | | | | | | | |ІҮ тоқсан | | | | | | | | | | | |VI тақырып
Бейорганикалық заттардың негізгі кластары |14 | | | | | | | | |55 |1 |Жай
және күрделі бейорганикалық заттардың жіктелуі. Металдар және бейметалдар
№6. Көрсетілім (6.1) |1 | | |Металдар және бейметалдар
| | |Периодтық кесте | | |56 |2 |Сілтілік металдар және галогендер:
химиялық элементтер және жай заттар. Сілтілік металдар мен галогендер және
олардың қосылыстарының биологиялық рөлі. |1 | | |Сілтілік металдар мен
галогендер және олардың қосылыстарының биологиялық рөлі | |Физика, биология
| |

| |57 |3 |Натрий және оның маңызды қосылыстары. |1 | | |Натрий
қосылыстарының қолданылуымен, олардың табиғаттағы және адам өміріндегі
маңызымен таныстыру |§ 68,69 185 бет – 2, 4 |Физика, биология |Натрий
хлориді (құрғақ, ерітіндісі), натрий, фенолфталейн, колба, сынауықтар,
спирт шамы. | | |58 |4 |Фтор , бром, иод, хлор |1 | | | |§71,72,74 № 7
|Физика, биология
| | | |59 |5 |Оксидтер.
№6. Көрсетілім (6.2) |1 | | |Оксидтер.
|§23,24 §44,45 оқуға № 9,10 119 |биология, география, медицина,
экология
| | | |60 |6 |Қышқылдар: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, қасиеттері,
алынуы. Индикаторлар. Бейтараптану реакциялары. Қышқыл жаңбыр туралы
түсінік.
№6. Көрсетілім (6.3)
№7 зертханалық тәжірибе (7.1)
|1 | | |Индикаторлар. |§33,34 №7 91 б |Биология,физика |Күкірт қышқылы,
тұз қышқылы, фосфор қышқылы, азот қышқылы, т.б. мырыш, магний, сутегі. | |
|61 |7 |Негіздер: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, қасиеттері, алынуы
№6. Көрсетілім (6.4)
№7 зертханалық тәжірибе (7.2) |1 | | |Негіздер: құрамы, номенклатурасы,
жіктелуі, қасиеттері, алынуы
|§42,43,46,(8,9,10), §46.№8 |Физика, математика |Темір(ІІ), мыс(ІІ) және
мырыштың ерігіш тұздары, мыс(ІІ) гидроксиді, сілтілер,қышқылдар,спирт
шамы,сіріңке.

| | |62 |8 |Тұздар: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, қасиеттері, алынуы
№7 зертханалық тәжірибе |1 | | |Тұздар: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі,
қасиеттері, алынуы |§48 №7,8125 б |Физика, математика, география |CuSO4,
NaOH, Zn,        Cu,Hg(NO3)2,т.б,шыны түтік,сынауықтар,сынауық қысқыш,

спирт шам,сіріңке.

| | |63 |9 |Бейорганикалық заттардың негізгі кластары арасындағы
генетикалық байланыс. Кейбір бейорганикалық заттардың табиғатта кездесуі
және айналымы. Қазақстан Республикасындағы тұзды көлдер және олардың
маңызы. |1 | | | |§49 №7,8 131 б |Математика | | | |64-65 |10-11 |Сандық
есептер
Бейорганикалық қосылыстар класы бойынша қайталау |2 | | |Сапалық есептеу |
| | | | |66 |12 |№5. Практикалық жұмыс
Бейорганикалық заттардың кластары арасындағы генетикалық байланыс |1 | |
|Бейорганикалық заттардың кластары арасындағы генетикалық байланыс |
|Физика |Кәрлен табақша, тамызғыш,  шыны таяқша, пробиркалар, стақан,
спиртшам, шыны пластинка, бюретка.

| | |67 |13
|№6. Бақылау жұмысы |1 | | |Тест | | | | | |68 |14 |Өткен материалды
қайталау |1 | | |Нұсқа | |§44-49 | | | |Ұқсас жұмыстар
Химиялық реакциялар
Валенттіліктері бойынша мына химиялық элементтерден формулалар құрастыр
Тіршілік химиясы
Химиялық реакциялардың жылу эффекті
Химиялық элементтердің атомдарының валенттілігі
Химиялық тепе-теңдік және оның ығысу шарттары. ле-шателье принципі
Химиялық реакциялардың жылдамдығы
Химиялық реакциялардың жіктелуі
Химиялық реакцияның жылдамдығына әр түрлі факторлардың әсері 10-сынып
Химиялық реакция жылу эффектісі оның маңызы
Пәндер