Файл қосу

Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру

Пән: Информатика
Пәні: информатика

Сынып: 5 «А», «Б»
* Сағат саны: 34 , аптасына: 1 сағ.
* Тест жұмысы: - 2
* Жобалық іс – әрекет: - 2
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы
3 сәуірде №115 бұйрығымен бекітілген.
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 10
сәуірде № 8424 тіркелген.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3
сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы үкіметінің
2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген орта білім
берудің мемлекеттік жалпыға міндеттеі стандарты басшылыққа алынды.
Жалпы білім беретін мектептің 5 – 9 сыныптарына арналған
«Математика және информатика» білім саласы пәндерінің оқу
бағдарламалары – Астана, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығы 34 - қосымша
* Оқулық, аты, авторы, жылы:
Информатика. Оқулық. 5 – сынып. В.Вьюшкова, Н.Параскун 2013 жыл, Арман
ПВ.
Қосымша интернет материалдары

Түсініктеме хат

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3
сәуірдегі №115 бұйрығымен, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23
тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген орта білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандарты басшылыққа алынды. Жалпы білім беретін
мектептің 5 – 9 сыныптарына арналған «Математика және информатика» білім
саласы пәндерінің оқу бағдарламалары – Астана, Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі 115 бұйрығына 34-
қосымша.        

5-сыныпқа арналған «Информатика» курсының бағдарламасы Мемлекеттік білім
беру стандартына сәйкес құрылған. Бұл оқулықта берілген материал оқушының
теориялық материалды игеруін бақылауды, сондай-ақ берілген тапсырмалар
дәріс өткізуді жеделдетіп, берік білім беру мен дағдының қалыптасуын
қамтамасыз етеді.

Негізгі орта білім беру деңгейінде білім алушы:
      1.Кіріспе (1 сағат): 
      техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру.
      2. Ақпарат және ақпараттық үдерістер (3 сағат): 
      информатика, ақпарат, ақпараттардың алуан түрлілігі және оларды
өңдеудің тәсілдері; 
      ақпарат саны, ақпарат өлшем бірлігі.
      3. Компьютер (9 сағат): 
      компьютер, компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері және
мүмкіндіктері;
      пернетақта;
      программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі,
операциялық жүйе ұғымы, операциялық жүйені басқарудың негізгі тәсілдері
және объектілері;
      файлдар, бумалар және белгішелер, бумалар мен белгішелерді құру, атын
өзгерту,
      объектілерді іздеу, объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және жою,
ақпаратты жазу және санау, ақпаратты тасымалдаушылар.
      4. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (17 сағат): 
      қарапайым графикалық редакторы, суретті ашу, сақтау, графикалық
редактордың сурет салу құралдары, суреттің үзінділерін ерекшелеу, суреттің
үзінділерімен жұмыс, масштаб, графиктік ақпаратты өңдеу (бейнелерді
масштабтау, трансформациялау), баспаға дайындау, баспадан шығару; 
      қарапайым мәтіндік редакторы, редактор интерфейсі, мәтінді теру
ережесі, мәтін бойымен жылжыту, мәтіннің үзіндісін ерекшелеу, мәтінді
пішімдеу және редакциялау, қаріп, абзац, графиктік және мәтіндік
ақпараттарды өңдеу, аралас құжаттарды құру;
      калькулятор, блокнот;
      дыбыстық ақпаратты өңдеу, дыбысты жазу.
      5. Жобалық іс-әрекет (4 сағат).

Тақырыптық жоспар
5- сынып

|№ |Бөлім |Жалпы |Мемлекеттік |
| |тақырыбы |сағат |стандарт |
| | |саны | |
|1 |Кіріспе. Техника |1 |- Есептеуіш техника кабинетіндегі техника қауіпсіздік ережесі; |
| |қауіпсіздігі және | |- Алғашқы көмек көрсету тәсілін; |
| |жұмыс орнын | |- Көзге жаттығу жасауды. |
| |ұйымдастыру. | | |
|2 |Ақпарат және |3 |- Ақпарат түрлері,ақпаратты жіберу, өңдеу, сақтау және ұсыну |
| |ақпараттық үдерістер | |тәсілдерін білуге; |
| | | |- ЭЕМ- нің мүмкіндіктерін; |
| | | |- Компьютер құрылғыларының мәнін; |
| | | |- Компьютерде өңделетін ақпарат түрлерін. |
| | | |- ақпараттармен жұмыс істеудің негізгі тәсілдерін білуі; |
| | | |- компьютердің жұмыс істеу принципін, ұйымдастыру негіздерін |
| | | |және жұмыс істеуін білуі; |
| | | |- ақпаратты қорғаудың және компьютерді басқарудың негізгі |
| | | |бпғдарламалық жабдықтарын білуі; |
| | | |- адам және қоғам өміріне ақпараттың тигізетін ықпалын, мәнін, |
| | | |ролін білуі; |
|3 |Компьютер-ақпаратты |9 |- Ақпарат түрлері,ақпаратты жіберу, өңдеу, сақтау және ұсыну |
| |өңдеу құралы | |тәсілдерін білуге; |
| | | |- ЭЕМ- нің мүмкіндіктерін; |
| | | |- Компьютер құрылғыларының мәнін; |
| | | |- Компьютерде өңделетін ақпарат түрлерін. |
| | | |- ақпараттармен жұмыс істеудің негізгі тәсілдерін білуі; |
| | | |- компьютердің жұмыс істеу принципін, ұйымдастыру негіздерін |
| | | |және жұмыс істеуін білуі; |
| | | |- ақпаратты қорғаудың және компьютерді басқарудың негізгі |
| | | |бпғдарламалық жабдықтарын білуі; |
| | | |- адам және қоғам өміріне ақпараттың тигізетін ықпалын, мәнін, |
| | | |ролін білуі; |
| | | |- Құрылғылардың қызметін; |
| | | |- Ақпарат тасуыштарды; |
| | | |- Бағдарламалық жабдықтаманың не үшін керектігін; |
| | | |- Пернетақтамен жұмыс жасау ережелерін; |
| | | |- компьютерлік тұсау кесер (презентация) ұғымын білуі; |
| | | |- компьютерлік тұсау кесер құрудың технологиясын білуі; |
| |Ақпараттық-коммуникаци|17 |қарапайым графикалық редакторы, суретті ашу, сақтау, графикалық |
| |ялық технологиялар | |редактордың сурет салу құралдары, суреттің үзінділерін |
| | | |ерекшелеу, суреттің үзінділерімен жұмыс, масштаб, графиктік |
| | | |ақпаратты өңдеу (бейнелерді масштабтау, трансформациялау), |
| | | |баспаға дайындау, баспадан шығару; |
| | | |қарапайым мәтіндік редакторы, редактор интерфейсі, мәтінді теру |
| | | |ережесі, мәтін бойымен жылжыту, мәтіннің үзіндісін ерекшелеу, |
| | | |мәтінді пішімдеу және редакциялау, қаріп, абзац, графиктік және |
| | | |мәтіндік ақпараттарды өңдеу, аралас құжаттарды құру; |
| | | |калькулятор, блокнот; |
| | | |дыбыстық ақпаратты өңдеу, дыбысты жазу. |
|4 |Жобалық іс-әрекет |2 |Аралас құжаттар құру |
|5 |Тест жұмысы І ж.ж. |2 |Оқушылардың білімін бағалау, сараптау. |
| |Қорытынды тест ІІ ж.ж.| | |

Тақырыптық - күнтізбелік жоспар
|№ |Сынып |
| |Күні |
|2 | |
|5 |
|14 | |
|28 | | | |
|1 |Кіріспе. Техника |1 |- Есептеуіш техника кабинетіндегі техника қауіпсіздік ережесі; |
| |қауіпсіздігі және | |- Алғашқы көмек көрсету тәсілін; |
| |жұмыс орнын | |- Көзге жаттығу жасауды. |
| |ұйымдастыру. | | |
|2 |Ақпарат және |4 |- Ақпарат түрлері,ақпаратты жіберу, өңдеу, сақтау және ұсыну |
| |ақпараттық үдерістер | |тәсілдерін білуге; |
| | | |- ЭЕМ- нің мүмкіндіктерін; |
| | | |- Компьютер құрылғыларының мәнін; |
| | | |- Компьютерде өңделетін ақпарат түрлерін. |
| | | |- ақпараттармен жұмыс істеудің негізгі тәсілдерін білуі; |
| | | |- компьютердің жұмыс істеу принципін, ұйымдастыру негіздерін |
| | | |және жұмыс істеуін білуі; |
| | | |- ақпаратты қорғаудың және компьютерді басқарудың негізгі |
| | | |бпғдарламалық жабдықтарын білуі; |
| | | |- адам және қоғам өміріне ақпараттың тигізетін ықпалын, мәнін, |
| | | |ролін білуі; |
|3 |Компьютер-ақпаратты |2 |- Ақпарат түрлері,ақпаратты жіберу, өңдеу, сақтау және ұсыну |
| |өңдеу құралы | |тәсілдерін білуге; |
| | | |- ЭЕМ- нің мүмкіндіктерін; |
| | | |- Компьютер құрылғыларының мәнін; |
| | | |- Компьютерде өңделетін ақпарат түрлерін. |
| | | |- ақпараттармен жұмыс істеудің негізгі тәсілдерін білуі; |
| | | |- компьютердің жұмыс істеу принципін, ұйымдастыру негіздерін |
| | | |және жұмыс істеуін білуі; |
| | | |- ақпаратты қорғаудың және компьютерді басқарудың негізгі |
| | | |бпғдарламалық жабдықтарын білуі; |
| | | |- адам және қоғам өміріне ақпараттың тигізетін ықпалын, мәнін, |
| | | |ролін білуі; |
| | | |- Құрылғылардың қызметін; |
| | | |- Ақпарат тасуыштарды; |
| | | |- Бағдарламалық жабдықтаманың не үшін керектігін; |
| | | |- Пернетақтамен жұмыс жасау ережелерін; |
| | | |- компьютерлік тұсау кесер (презентация) ұғымын білуі; |
| | | |- компьютерлік тұсау кесер құрудың технологиясын білуі; |
|4 |Алгоритмдеу және |8 |алгоритм және оның атқарушылары, алгоритмді жазу пішімі, |
| |модельдеу | |блок-схемалар, алгоритм типтері (сызықты, тармақталу және |
| | | |циклдік алгоритмдер); |
| | | |модель, нақты объектің қасиеттерін бейне ретінде көрсетеді; |
| | | |модельдер түрлері. |
|5 |Ақпараттық-коммуникаци|15 |мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі, |
| |ялық технологиялар | |құжаттарды құру және сақтау, мәтінді пішімдеудің негізгі |
| | | |әдіс-тәсілдері; |
| | | |қаріп, абзацтар, шегіністер мен аралықтар; |
| | | |нөмірленген және маркерлеген тізімдер; |
| | | |бағандар, беттердің параметрлері, жиек, алдын ала қарау, құжатты|
| | | |баспадан шығару; |
| | | |кестелер, кестелер құру, кестелерді редакциялау, кесте |
| | | |ішіндегілерін енгізу және пішімдеу; |
| | | |графикалық объектілерді және көркем жазуларды кірістіру, |
| | | |суреттер мен жазуларды пішімдеу; |
| | | |программа интерфейсімен танысу, презентациялар; |
| | | |мультимедиялық презентациялардың конструкторы; |
| | | |презентацияларды құру, безендіру шаблондары, мәтінді құру, |
| | | |кестелерді, суреттерді, бейнені және дыбысты кірістіру; |
| | | |анимация әсерлерін баптау, презентацияларды көрсету. |
|6 |Телекоммуникация |2 |компьютерлік байланыстың негізгі түрлері, ауқымды ақпараттық |
| | | |желілер, интернет, интернетте ақпаратты іздеу, электрондық |
| | | |пошта. |
|7 |Жобалық іс-әрекет |2 |Қайталау |
| |(орнына тест жұмысы | | |
| |алынды) | | |

Тақырыптық - күнтізбелік жоспар

|№ |
|1 |
|2 |
|6 |
|8 |
|Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (15 сағат) |
|16 |
|31 |
|33 | | |1 |
|1 |Кіріспе. |1 |- Есептеуіш техника кабинетіндегі техника қауіпсіздік ережесі; |
| |Техника қауіпсіздік | |- Алғашқы көмек көрсету тәсілін; |
| |ережесі | |- Көзге жаттығу жасауды. |
|2 |Ақпарат және |3 | - ақпараттық қауіпсіздік туралы түсінігінің болуы және оны |
| |ақпараттық үдерістер | |қамтамасыз ету сұрақтарын білуі; |
| | | |- ақпараттық қоғамның негізгі сипаттауыштары мен ерекшеліктерін |
| | | |білуі; |
|3 |Компьютер |3 |- Құрылғылардың қызметін; |
| | | |- Ақпарат тасуыштарды; |
| | | |- Бағдарламалық жабдықтаманың не үшін керектігін; |
| | | |- Пернетақтамен жұмыс жасау ережелерін; |
| | | |- компьютерлік тұсау кесер (презентация) ұғымын білуі; |
| | | |- компьютерлік тұсау кесер құрудың технологиясын білуі; |
|4 |Алгоритмдеу және |9 |программалау – алгоритмді формальды жазу тәсілі, алфавит, |
| |программалау | |программалау тілінің синтаксисі; |
| | | |айнымалылар типтері, арифметикалық өрнектерді жазу ережесі, |
| | | |сызықтық алгоритмдерді программалау, енгізу және |
| | | |шығару операторлары, меншіктеу операторы. |
| | | |Оқушылар алгоритм түсінігін ұғымын білуі тиіс |
| | | |Командалар жүйесінің орындалуын; |
| | | |Алгоритмдік тіл және программалау ұғымдарын; |
| | | |Алгоритм құрылымын, жазу жолдарын, график түрінде кескінделуін; |
|5 |Ақпараттық модельдеу |2 |модельдерді сипаттау әдістері, модельдер қасиеті, әртүрлі білім |
| | | |салаларының мысалдарында модельдерді зерттеу |
|6 |Ақпараттық-коммуникаци|14 |компьютерлік графика түрлері; |
| |ялық технологиялар | |векторлық және растрлық графиктерді құру және өңдеу бойынша |
| | | |программалары, графикалық файлдардың пішімі; |
| | | |векторлық графика, векторлық графиканы өңдеу бойынша |
| | | |программасының интерфейсі; фигураларды салу, векторлық |
| | | |объектілермен қарапайым амалдар, қисықтарды редакциялау, мәтін, |
| | | |мәтіндік блоктар құру; |
| | | |растрлық графика, растрлық графиканы өңдеу бойынша программа |
| | | |интерфейсі, растрлық бейнелердің параметрлері, |
| | | |растрлық бейнелермен жалпы жұмыс жасау тәсілдері, түстер, салу |
| | | |құралдары, аймақтарды ерекшелеу, ерекшеленген |
| | | |аймақтармен жұмыс, қабаттар, мәтінмен жұмыс. |
|8 |Жобалық іс-әрекет |2 |Қорытынды сынақ жұмыстары. |

Тақырыптық - күнтізбелік жоспар

|№ |
|1 |
|2 |
|5 |
|8 |
| |
|Ақпараттық модельдеу (2 сағат) |
|17 |
|19 |
|33 | | | |
|1 |Кіріспе. Техника |1 |- Информатиканың негізгі түсініктерін; |
| |қауіпсіздігі және | |- ақпараттық қауіпсіздік туралы түсінігінің болуы және оны қамтамасыз ету сұрақтарын |
| |жұмыс орнын | |білуі; |
| |ұйымдастыру | |- ақпараттық қоғамның негізгі сипаттауыштары мен ерекшеліктерін білуі; |
|2 |Ақпарат және |7 |санау жүйелері (екілік, сегіздік, ондық, он алтылық), сандарды бір санау жүйесінен |
| |ақпараттық | |екінші санау жүйесіне аудару; |
| |үдерістер | |екілік арифметика; |
| | | |логика және логикалық операциялар, ақиқат кестелері; |
| | | |компьютердің логикалық негіздері |
|3 |Компьютер |2 |қазіргі заманғы дербес компьютердің архитектурасының даму үрдісі; |
| | | |компьютердің қосымша құрылғылары, қосымша құрылғыларды орнату, драйверлер. |
|4 |Алгоритмдеу және |10 | тармақталу операторлары; |
| |программалау | |күрделі шарттар; |
| | | |циклдік алгоритмдер, циклдік алгоритмдерді программалау, тура және кері есепшоты бар |
| | | |циклдер; |
| | | |циклдің алғы шарты, циклдің ілесу шарты. |
|5 |Ақпараттық |2 |компьютерде модельдерді зерттеу және модель жасаудың негізгі кезеңдері. |
| |модельдеу | | |
|6 |Ақпараттық-коммуник|8 |электрондық кестелер, кестелік процессордың терезе интерфейсі, электрондық кестелердің |
| |ациялық | |негізгі ұғымдары; |
| |технологиялар | |деректерді енгізу, редакциялау және пішімдеу, толтыру маркері, формулаларды енгізу; |
| | | |абсолюттік, салыстырмалы және аралас сілтемелер; |
| | | |функциялар, стандартты функцияларды пайдалану, диаграммаларды құру, кестені баспаға |
| | | |дайындау. |
|7 |Телекоммуникация |2 | компьютерлік байланыстың міндеті, компьютерлік желілердің негізгі ұғымдары, жергілікті |
| | | |желі, ауқымды компьютерлік |
| | | |желі, Интернет ресурстарына қол жетімдік, Интернет қызметтері. |
|8 |Жобалық іс-әрекет |2 |Қорытынды сынақ жұмыстары |
| | | | |

Тақырыптық күнтізбелік жоспар
|№ |Сынып |Сағат|Сабақтың тақырыбы |ИКТ |Сабақ типі |Қосымша |Үй |
| |Күні |саны | |Инт. тақта, |мен түрі |танымдық |тапсырмасы |
| | | | |эл.оқ, т.б | |материалда| |
| | | | | | |р | |
| |
|1 | |
|2 | |
|9 | |
|11-12 |
|17 | |
|21 | |
|23 | |
|31 | | |Ұқсас жұмыстар
Информатика пәнінен оқу бағдарламасы
Физика пәнінен практикалық жұмыстар жинағы 9-класс
Қортынды нұсқау
Ақпаратты өңдеу тәсілдер
Жиектерді v- тәрізді пластиндерді түйістіріп, тік бағытта пісіру
Ақпаратты сығу
Ақпарат өңдеу тәсілдері
Ақпараттың қасиеттері
Күнтізбелік-тақырыптық жоспар. 5-сынып, информатика
Көкөністен тағамдар дайындау
Пәндер