Табылған жұмыстар саны - 130

Тақырып Бет саны Көру
10 сынып бағдарламасындағы элементтер химиясы курсы бойынша табиғатқа әсері бар деген негізгі тақырыптар бөліп алып, осы элементтердің адам ағзасымен, қоршаған ортамен байланысты экологиялық, химиялық және табиғатты қорғау ұғымдарының проблемалары негізінде бағдарламалар дайындау58 бет
Адамзаттың табиғатты қорғау іс-әрекетінің болашағы. Әлемдегі халықтың төтенше жағдайлардан жаппай өлімге ұшырауына әкелетін жағдайлар15 бет
Аңшылық шаруашылығындағы табиғатты және жан-жануарларды қорғау10 бет
Бастауыш сынып оқушыларын табиғатты аялау мен қорғауға тәрбиелеу20 бет
Бастауыш сынып оқушыларын табиғатты қорғауға баулу21 бет
Сот тәжірибесінде қоршаған ортаны қорғау және ұтымды табиғатты пайдалану сұрақтары29 бет
Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық тетігінің құқықтық негіздері.17 бет
Табиғатты пайдалану мен қоршаған табиғи ортаны қорғау7 бет
Табиғатты қорғау 4 бет
Табиғатты қорғау іс-әрекетінің заң шығарушы және нормативті құқықтық базасы. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы ҚР заңы21 бет
Табиғатты қорғау заңдары10 бет
Табиғатты қорғау мәселелері9 бет
Табиғатты қорғау түсінігі8 бет
Табиғатты қорғау әр бір адамнын міндеті7 бет
Табиғатты қорғау, оның принциптері мен әдістері.3 бет
Табиғатты қорғау-болашақты ойлау6 бет
Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау5 бет
Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау туралы5 бет
Табиғи ресурстар және табиғатты қорғау лемиттері мен квоталары5 бет
Экологиялық білім берудегі этикалық және эстетикалық проблемалар. Ерекше қорылатын табиғи территориялар – қоршаған ортаны қорғау шараларының бір түрі. Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы11 бет
Қазақстанда табиғатты қорғау ғылым аспектілерінің орнығуы3 бет
Қазақстанда табиғатты қорғау ғылым аспектілерінің орнығуы жайлы3 бет
Қазақстанда табиғатты қорғау ғылым аспектілерінің орнығуы туралы3 бет
Қазақстанда табиғатты қорғау ғылым аспектілерінің орнығуы туралы мәлімет10 бет
Қазақстандағы табиғатты қорғау ісі3 бет
Жануарлар биотехнологиясының жалпы биологиялық негіздері6 бет
Жетібай кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері қолданылып игеріледі66 бет
«Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың құқықтық режимі»19 бет
Айнала қошаған ортадағы экологиялық өзгерістерден биологиялық түрлерді сақтап, қорғау шараларын жүзеге асырып отырған ботаникалық бақтардың географиясын зерттей отырып, оның табиғат қорғаудағы ролін анықтау58 бет
Айрықша қорғауға алынған табиғат объектісі10 бет
Ауыл шаруашылығы мамандарының табиғат қорғау саласындағы міндеттері6 бет
Аңшылық шаруашылығындағы табиғат қорғау ісі16 бет
Балалардың табиғи құқықтарын қорғау мәселелері10 бет
Бастауыш мектеп оқушыларының табиғат қорғаудағы іс-әрекетін қалыптастыру17 бет
Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар8 бет
Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардағы экотуризмнің даму мүмкіндіктері77 бет
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар20 бет
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы сипаттамасы76 бет
Ерекше қорғалатын табиғи территориялық кешендер44 бет
Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының табиғат қорғау ісіндегі рөлі47 бет
Оңтүстік Қазақстан облысының ерекше қорғалатын табиғи территориялары68 бет
Табиғат ты қорғау әр бір адамнын міндеті8 бет
Табиғат қорғаудың негіздері12 бет
Табиғат қорғаудың негіздері туралы18 бет
Табиғи ортаны қорғау11 бет
Табиғи ресурстарды пайдалануды және қорғауды мемлекеттік қорғау27 бет
Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мен қорғау мәселелері4 бет
Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар. Тұрғындарды қорғау.8 бет
Табиғи су ресурстарын қорғау шаралары5 бет
Танаптарда табиғат қорғау жүйесі8 бет
Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерватындағы сүтқоректілердің көптүрлілігі мен қорғау шаралары76 бет
Экология жəне табиғат қорғау мəселесі14 бет
Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңдардың қалыптасуы мен даму тарихы75 бет
Қазақстандағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар16 бет
Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аймақтары23 бет
Қазақстанның табиғи байлықтарын қорғау5 бет
Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдалану құқығы136 бет
Қолданбалы экология. Табиғат ресурстары. Жіктелуі. Оларды қорғау6 бет
Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану қоғамның экономикалық даму барысын жетілдірудің міндетті шарты78 бет
Қоршаған ортаны қорғау экономикасы және табиғи ресурстарды тиімді қолдану2 бет
Қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру және табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану6 бет
Қоршаған ортаның экологиялық жай-күйі туралы, табиғат пайдалануды және қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттік реттеy29 бет
Қоршаған табиғи ортаны қорғау шараларын іске асырудың экономикалық тиімділігін бағалау22 бет
Қорғалатын табиғи територияларды экотуризм дамыту ерекшеліктерін таңдау43 бет
ҚР Арал аймағындағы қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалануды құқықтық және халықаралық деңгейде реттеу99 бет
ҚР Арал аймағындағы қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалануды құқықтық реттеу22 бет
ҚР негізгі заңдары, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау облысындағы нормативтік заңдар Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ саласындағы қорғану шаралары16 бет
«Табиғатты пайдалану экономикасы»73 бет
Бастауыш мектеп оқушыларына экологиялық білім және тәрбие беру мазмұны69 бет
Биология сабағында және сабақтан тыс кезде экологиялық құзыреттілікті қалыптастыру мәселелері88 бет
География сабағында экологиялық тәрбие беру әдістемесі.61 бет
Көмірсутекті шикізаттарды пайдаланудың экология-экономикалық мәселелері107 бет
М.О.Әуезов шығармаларындағы адам мен табиғат тақырыбы64 бет
Мектеп оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру64 бет
Мемлекеттің табиғатты басқару қызметтері77 бет
Нарық қатынастары жағдайындағы мемлекетіміздегі табиғат пайдалану құқығының пайда болу негізі болып табылатын қоршаған ортаға экологиялық бақылауды құқықтық қамтамасыз ету мǝселелерін ашып көрсету жǝне кешенді зерттеу60 бет
Оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие беру56 бет
Сыныптан тыс жұмыстарда оқушыларға экологиялық тәрбие берудің теориялық негіздері туралы57 бет
Сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру негізінде оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудың әдістемесі84 бет
Табиғатты пайдалану құқығы түсінігі34 бет
Табиғатты пайдалану құқығы: құқықтық сипаттамасы31 бет
Табиғатты пайдалануды басқарудың теориялық негіздері48 бет
Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану34 бет
Экология ғылымының қоғамдағы ролі48 бет
Экологиялық білімін қалыптастыру және тәрбие беру теориялық негізі59 бет
Экологиялық кадастр - оқушылардың оқытушымен өзіндік жұмыстарын (дүрмектік) орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар21 бет
Экологиялық тәрбие беру53 бет
Экофилді және экофобты діндердегі экологиялық мәселелер70 бет
Қазіргі заманауи жағдайдағы жастардың экологиялық мәдениет деңгейін зерттеу53 бет
Қазақ халық педагогикасы құралдары арқылы өлкетану жұмыстарында оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру98 бет
Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық тұжырымдамасы101 бет
Қазақстанның физикалық география курсында экологиялық білім мен тәрбие беру64 бет
Қоршаған ортамен таныстыруда мектепалды даярлық топ балаларына экологиялық тәрбие беру61 бет
Қоршаған ортаны қорғау аясындағы халықаралық ынтымақтастық55 бет
Үздіксіз экологиялық білім беру және оның сапалығы52 бет
Өлкетану жұмыстарында қазақ халық педагогикасы құралдары арқылы оқушылардың экологиялық мәдениетін дамыту206 бет
«Адамдардың табиғатсыз күні жоқ, Табиғаттың мұны айтуға тілі жоқ»5 бет
«Табиғатты пайдалану құқығы»22 бет
«Экологиялық – құқықтық реттеудің түсінігі, мәні. Қоғам мен табиғаттың өзара байланысы.»32 бет
Адам мен табиғаттың өзара әсерін реттеудің экологиялық құқық нормалары4 бет
Адам қоғамының қалыптасуындағы табиғаттың ролі9 бет
Адам әрекетінен кейін табиғаттың өзгеруі 6 бет
Адам — табиғаттың туыңдысы, онсыз өмір сүре алмайды10 бет
Бейнелеу өнерінен үйірме жұмыстарында оқушыларды табиғатты бейнелеуге үйрету62 бет
Жалпы табиғатты пайдалану9 бет
Мақсат және басқару мақсаттары табиғатты қолдануы18 бет
Тірі және өлі табиғаттың арасындағы барлық экологиялық өзара карым-катынастар заңдары10 бет
Табиғат ресурстары және табиғатты ұтымды пайдалану10 бет
Табиғатты аграрлық мақсатта пайдалану экономикасы8 бет
Табиғатты пайдалану жүйесін реформалау25 бет
Табиғатты пайдалану экономикасы32 бет
Табиғатты пайдалану экономикасының міндеттері мен проблемалары12 бет
Табиғатты пайдалану құқығы82 бет
Табиғатты пайдалану құқығының тәртібі17 бет
Табиғатты пайдаланудың экономикалық ерекшеліктері6 бет
Табиғатты тиімді пайдалану14 бет
Табиғатты тиімді пайдалану жолдары4 бет
Табиғатты тиімді пайдаланудың әлеуметтік-экономикалық маңызы9 бет
Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы4 бет
Табиғатты ұтымды пайдалану негіздері7 бет
Табиғаттың адам өміріне маңызы4 бет
Табиғаттың ластануы.Органикалық қосылыстар9 бет
Табиғаттың ластануы: атмосфера, гидросфера, литосфера және оны болдырмау28 бет
Табиғаттың ғажайып сырлары30 бет
Тауар – ақша қатынасы жағдайында табиғатты пайдалану8 бет
Экология және табиғатты тиімді пайдалану4 бет
Экологиялық туризмнің негізгі міндеті – табиғатты сырттай бақылау54 бет
Ғаламдық (глобалдық) биогеохимиялық циклдар. В.И.Вернадскийдің негізгі биогеохимиялық заңдары. Өндірістің өсуі және қоршаған ортаға түсетін салмақтың артуы. табиғи ресурстардың классификациясы. Адамзат қоғамының табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу проблемасы. Табиғатты ұтымды пайдалану негіздері11 бет
Ғаламдық (глобалдық) биогеохимиялық циклдар. В.И.Вернадскийдің негізгі биогеохимиялық заңдары.Өндірістің өсуі және қоршаған ортаға түсетін салмақтың артуы.Табиғи ресурстардың классификациясы.Адамзат қоғамының табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу проблемасы.Табиғатты ұтымды пайдалану негіздері14 бет
Қазақстандағы табиғатты пайдаланудың басқару жүйесі22 бет

Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь