Шәкәрім
Шәкәрім лирикасы
Шәкәрім мұрасы
Шәкәрім Құдайбердіүлы
Шәкәрім шығармалары
Шәкәрім поэтикасы
Шәкәрім Құдайбердиев
Құдайбердіұлы Шәкәрім
ШӘКӘРІМ ДҮНИЕТАНЫМЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘНІ
Шәкәрім және оның заманы
Шәкәрім Құдайбердіұлының діни дүниетанымы
Шәкәрім мұрасы туралы
Шәкәрім Құдайбердіұлы өмір жолы
Шәкәрім Құдайбердіұлы өмірбаяны
Құдайбердіұлы Шәкәрім (1858—1931)
Шәкәрім Құдайбердиев аудармаларының ерекшелігі
Шәкәрім Құдайбердіұлының лирикалық өрнегі
Шәкәрім тойы – елдің тойы
Шәкәрім Құдайбердиев (1858 – 1931)
Шәкәрім поэзиясының негізгі арқауы
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірбаяны
Шәкәрім Құдайбердіұлынің өмірбаяны
Шәкәрім және шығыс әдебиеті
Шәкәрім және Пушкин
Шәкәрім Құдайбердиевтің педагогикалық көзқарастары
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығы
Шәкәрім шығармашылығындағы рухани ізденістер
Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы
Шәкәрім Құдайбердіұлы ( 1858 – 1931 )
Шәкәрім философиясындағы адам мәселесі
Шәкәрім поэмаларындағы Абай дәстүрі
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармалары
Шәкәрім поэзиясындағы діни көзқарастар
Абай мен Шәкәрім кесенесі
Шәкәрім Құдайбердіұлы еңбектері
Иасауи мен Шәкәрім мұралары
Шәкәрім Құдайбердіұлының философиясындағы адамтану бағыттары
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) жайында
Шәкәрім құдайбердіұлы өмірі мен еңбектері
Шәкәрім мен Пушкиннің аудармаларындағы үндестік
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмір мен шығармалары
Шәкәрім Құдайбердіұлының би ретіндегі қызметі
Шәкәрім Құдайбердіұлы – қазақтың көрнекті ақыны
Абайдың ақын шәкірті шәкәрім құдайбердіұлы
Шәкәрім Құдайбердіұлы шағармашылығындағы дүниетанымдық мәселелер
Шәкәрім Құдайбердіұлының тәрбие жайлы ойлары
Шәкәрім Құдайбердиевтың өмірі мен шығармашылығы
ШӘКӘРІМ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ДІНИ БОЛМЫСЫ
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығындағы адамгершілік мәселелер
Ақын, жазушы, философ - Шәкәрім Құдайбердіұлы
Шәкәрім Құдайбергеновтың өмірі мен шығармашылығы
Шәкәрім Құдайбердіұлы поэзиясының көркемдік құрылымы
Шәкәрім Құдайбердіұлының жан туралы философиясы
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығы
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) өмірі
Шәкәрім құдайбердіұлы шығармаларының поэтикалық ерекшеліктері
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірбаяны (1858- 1931)
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде
Шәкәрім шығармашылығындағы діни терминдердің маңызы
Шәкәрім лирикасындағы тілдік-бейнелілік аспектілер
Шәкәрім еңбектеріне педагогикалық-психологиялық талдау
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде. "Әдебиет танытқыш" - ұлттық әдебиет туралы ғылымның алғашқы қарлығашы. Шәкәрім шығармаларының текстологиясы
Шәкәрім шығармаларын оқу – тәрбие жұмысында пайдалану
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) туралы ақпарат
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармалары тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктері
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ОЙЛАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ «АР ІЛІМІНІҢ» ӘЛЕУМЕТТІК-ТӘЛІМДІК МӘНІ
Шәкәрім шығармаларының тарихи сипаты мен адамгершілік үлгісі
Шәкәрім поэзиясының еуропа, орыс әдебиетімен байланысы
Шәкәрім Құдайбердіұлы-қазақтың көрнекті ақыны туралы ақпарат
Шәкәрім КҰДАЙБЕРДІҰЛЫ (1858—1931) жайлы ақпарат
Абай, Шәкәрім, Мұхтар шығармаларының тәрбиелік қызметі
Шәкәрім және Хафиз: өнер философиясындағы үндестік
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен өмір сүрген ортасы
Абай және Шәкәрім: көркемдік дәстүр жалғастығы
Түркі әдебиеті және Шәкәрім: шежіре жазу дәстүрі
Қазақ даласындағы ойшылдардың бірі Шәкәрім Құдайбердиев
Шәкәрім Қ. мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде
Абай және Шәкәрім – сазгерлік өнер мәселесі
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде жайлы ақпарат
Шәкәрім қажы мен голландық Альвин Бимбоэс
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДИЕВ(1858-1931) ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚӨЗҚАРАСТАРЫ
Шәкәрім А.С.Пушкиннің “Дубровский” шығармасын қалай аударған еді
Шәкәрім және Гете: поэзиядағы көркемдік пен таным үндестігі
Абай, Шәкәрім мұрасындағы рухани тұтастық немесе жантану ілімі жайында
А.С.Пушкиннің шығармаларын аударудағы Шәкәрім Құдайбердіұлының шеберлігі
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫ ДҮНИЕТАНЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ОРНЫ
Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев және Мұхтар Әуезовтің педагогикалық идеялары
Шәкәрім Құдайберді шығармаларындағы мінез –құлықтың әлеуметтік- педагогикалық сипаттамалары
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде. "Әдебиет танытқыш" - ұлттық әдебиет туралы ғылымның алғашқы қарлығашы
Абай және адам мәселесі. Шәкәрім философиясында жан мәселесі. Шокан және географиялык детерминизм. Ыбырай және ағарту идеясы. Ницше және аса кушті адам. Экзистенциализм және өмір философиясы. Фейербах және антропологиялык материализм
Ш.Құдайбердиев лирикасы тілінің лексика-фразеологиялық ерекшеліктерін, кейбір аффикстердің қызметін, бейнелегіш амал-тәсілдерін анықтау және талдау жасау
А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, М.Әуезов шығармаларындағы педагогикалық идеялардың сабақтастығы және оны оқу-тәрбие үрдісіне ендіру
Шаһкәрім Құдайбердіұлы
Шәкәрімнің филасофиялық көзқарасы
Шекәрім Құдайбердіұлы
Оқиғалы өлең (Шәкәрімнің оқиғалы өлеңі)
Ар түзейтін бір ғылым табылмаса
Әдебиет - адам факторының бейнелеушісі
Шәкәрімнің діни-философиялық дүниетанымы
Қазақ философиясы қалыптасуының ерекшеліктері
ХХ ғасыр басындағы аударма
Қазақ тіліндегі сөз тіркестерінің басыңқы сыңары: грамматикалық құрылымы және танымдық мәні
Шәкәрімнің философиялық дүниетанымы
Ш. Құдайбердіұлының қазақ философиясындағы орны
Ш. Құдайбердіұлының «Әділ-Мария» романындағы басты кейіпкерлер бейнесінің сомдалуы және оны орта мектепте оқыту
Оқиғалы өлең
«Мұтылған» философиясы
Ш.Құдайбердіұлы шығармаларындағы адамгершілік мәселесі
Шәкәрімнің музыкалық эстетикасы мен әндері
Қазақ ойшылдараның сопылық идеялары
Шәкәрімнің шығармашылығы
Метафора туралы
Ш. Құдайбердіұлы шығармашылығындағы нәзирагөйлік дәстүр жалғастығы
Ана тілін оқыту әдіістемесі
Ш. ҚҰДАЙБЕРДИЕВТІҢ ЛӘЙЛІ-МӘЖНҮН ДАСТАНЫ – НӘЗИРА ҮЛГІСІНДЕ ЖАЗЫЛҒАН ТӨЛ ШЫҒАРМАСЫ
Сопылық ар-ілімі туралы ұлы тұлғалардың ой-пікірлері
Мұхтар Шаханов поэзиясы
Хафиздің өмірі мен шығармашылығы
Көмекші оқу-әдістемелік құрал
Қазақ поэзиясының адамгершілік, ізгілік дамытудағы рөлі
Қазақтың шоқ жұлдызы
ХХ ғасырдағы ағартушылардың дүниетанымын, шығармаларының өзектілігі
Әсет Найманбайұлы «Бақтиярдың қырық бұтағы» циклдік топтамасының жанрлық ерекшеліктері
Қазақ халқының діни танымының негіздеріне діни-философиялық сараптама жасау
Қазақ топырағында қалыптасқан философия
Абай дүниетанымындағы ислами құндылықтар
А. Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, М.Әуезов шығармаларындағы тәлім-тәрбиелік ойларды ғылыми-педагогикалық тұрғыдан негіздеу
Қазақ ойшылдарының қоғам дамуына әлеуметтанулық көзқарастары
Аударма өнері және көркемдік – эстетикалық, шеберлік проблемалары
Абай тұлғасы
Шежірелердің Қазақстан тарихындағы деректік орнын көрсету
Қазақ ойшылдарының қоғам мен тұлға дамуына әлеуметтік көзқарастары
Фейербах және антропологиялык материализм
А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ш. Құдайбердиев, М. Жұмабаев жайында қысқаша мәліметтер
XX ғасыр басындағы тарихи қоғамдық өзгерістердың қазақ әдебиетінің дамуына әсері
Дүйсембаев Серғазы Тұрлыбекұлы
Қазақтың ұлдары
АБАЙДЫҢ ӘДЕБИ ОРТАСЫ Монография
Ш.Қ.Сәтбаеваның ғылыми мұрасы
Абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі
Абайдың ақындық өнері
Ә.БӨКЕЙХАН - ӘДЕБИЕТШІ ҒАЛЫМ
Әлихан Бөкейхановтың өмiрi мен қызметi
Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы Өскенбайұлы
Сопылық поэзия
Алаш арыстары және әдебиет
Химияны оқытуда халықтық педагогиканың элементтерін пайдалану
Қазақ мәдениетінің дамуы
Қазақ тілін оқыту әдістемесінің даму тарихы
Бұқар жыраудың толғауынан үзінді, Ш. Құдайберді ұлының "Ұждан" аттты әңгімесін, Кенже бидің нақылдары мен Абайдың "он төртінші" қара сөзі
Қазақ зиялылары еңбектері
Қазақтың діні жүрек ілімі
Шығыс-Қазақстан: танымал есімдер - Ақын жазушылар
Қайым Мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны
Қазақ бетке ұстар ағартушылары
Бұқар жыраудың толғауынан үзінді, Ш. Құдайберді ұлының "Ұждан" аттты әңгімесін, Кенже бидің нақылдары мен Абайдың "он төртінші" қара сөзін оқып шығып, талдау жасау
Діни ағартушылық бағыттың қалыптасуы
ХХ ғасырда қазақ мәдениеті
Далалық геодезиялық практика
Қазақстан Республикасында ветеринариялық санитария ғылымының қалыптасу кезеңі, тарихы
Қайымның әдебиет тарихына қосқан үлесі
Абайдың ақындық мектебі
Абайдың ақын шәкірттері М.О.Әуезов зерттеулерінде
Қазақ ағартушы - философтардың дүниетанымы
«ОРГАНИКАЛЫҚ ЖЫЛУТАСМАЛДАҒЫШТАРМЕН ЖЫЛЫТЫЛАТЫН АЭС БУГЕНЕРАТОРЛАРЫНЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ СҰЛБАСЫ» ЗЕРТХАНАЛЫҚ- ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҒЫН ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Этика терминінің мәні мен мазмұны туралы
Қазақстанның шығысындағы көгершіндердің паразитоздары, оларға қарсы шаралар
Шығыс ойшылдарының педагогикалық ой –пікірінің пайда болуы мен қалыптасуы.Қазақстандағы педагогиканың ғылым ретінде дамуы
Қ.Мұхамедхановтың зерттеу-мақалалары
Қайым Мұхаметхановты зерттеген ғалымдар
ХХ ғасыр басындағы тарихи-әлеуметтік жағдай және оның әдебиеттің дамуына тигізген әсері жайлы
Рухани мәдениеттің негізін салған қазақ ғұламалары
Қазақтың ХХ ғасырдағы мәдениеті
Абайтанушы
Хіх ғасырдағы қазақ ағартушылары және рухани мәдениет
ХХ ғасыр басындағы қазақ поэмасы
"абайдың ақындық мектебінің қалыптасуы."
Көне түрік жазбаларындағы алғы философиялық ойлар жайында
Қайым Мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны жайлы мәлімет
М.қаратаев - әдебиет сыншысы
Қайым Мұхамедхановтың ғылыми зерттеу еңбектері
Абай дүниетанымындағы негізгі мәселелер
Құран мен ертегіде ұқсастықтар бар ма?
Алаштың бес арысы
Этиканың мәні мен мазмұны
Қазақ әдебиетіндегі эпистолиярлық стиль
Дін жан ақыл ұрпақ пен мал-мүлік сенімділігі
Қазіргі қазақ өлеңінің құрылысы: дәстүр және даму үрдістері
Алаш арыстары
XX ғ АЛҒАШҚЫ ШИРЕГІНДЕГІ ҚАЗАҚ ҒҰЛАМАЛАРЫ МЕН ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПІКІРЛЕРІ
«Қазақ» газетінің шығу тарихы мен зерттелуі
Отандық философия
Лириканы оқытудың тәсілдері
Қайым мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны туралы
Абайдың ақын шәкірттеріндегі дәстүр жалғастығы
Қазақ ақындарының Кәлилә мен Димнә ертегілерін жырлауы
Салт-дәстүрлеу туралы тәлімгерлік сағаттар
Мәшһүр Жүсіп Көпеев философиясындағы Алла мен адам арақатынасы
Қазақ ойшылдарының қоғам және тұлға дамуына әлеуметтанулық көзқарастары жайлы
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь