Шәкәрім
Шәкәрім Құдайбердіүлы
Шәкәрім шығармалары
Шәкәрім поэтикасы
Шәкәрім Құдайбердиев
Шәкәрім лирикасы
Шәкәрім мұрасы
Құдайбердіұлы Шәкәрім
Шәкәрім және оның заманы
Шәкәрім Құдайбердіұлының діни дүниетанымы
Шәкәрім мұрасы туралы
Шәкәрім Құдайбердіұлы өмір жолы
Шәкәрім Құдайбердіұлы өмірбаяны
Шәкәрім Құдайбердиев аудармаларының ерекшелігі
Шәкәрім тойы – елдің тойы
Шәкәрім Құдайбердіұлының лирикалық өрнегі
Шәкәрім Құдайбердиев (1858 – 1931)
Құдайбердіұлы Шәкәрім (1858—1931)
Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы
Шәкәрім Құдайбердіұлы ( 1858 – 1931 )
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармалары
Шәкәрім Құдайбердіұлы еңбектері
Шәкәрім поэзиясының негізгі арқауы
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірбаяны
Шәкәрім Құдайбердіұлынің өмірбаяны
Шәкәрім және шығыс әдебиеті
Шәкәрім және Пушкин
Шәкәрім Құдайбердиевтің педагогикалық көзқарастары
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығы
Шәкәрім шығармашылығындағы рухани ізденістер
Шәкәрім философиясындағы адам мәселесі
Шәкәрім поэмаларындағы Абай дәстүрі
Шәкәрім поэзиясындағы діни көзқарастар
Абай мен Шәкәрім кесенесі
Иасауи мен Шәкәрім мұралары
Шәкәрім Құдайбердіұлының философиясындағы адамтану бағыттары
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) жайында
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмір мен шығармалары
Шәкәрім Құдайбердіұлының би ретіндегі қызметі
Шәкәрім Құдайбердіұлы – қазақтың көрнекті ақыны
Абайдың ақын шәкірті шәкәрім құдайбердіұлы
Шәкәрім Құдайбердіұлы шағармашылығындағы дүниетанымдық мәселелер
Шәкәрім құдайбердіұлы өмірі мен еңбектері
Шәкәрім мен Пушкиннің аудармаларындағы үндестік
Шәкәрім Құдайбердиевтың өмірі мен шығармашылығы
Ақын, жазушы, философ - Шәкәрім Құдайбердіұлы
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығы
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) өмірі
Шәкәрім құдайбердіұлы шығармаларының поэтикалық ерекшеліктері
Шәкәрім Құдайбердіұлының тәрбие жайлы ойлары
ШӘКӘРІМ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ДІНИ БОЛМЫСЫ
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығындағы адамгершілік мәселелер
Шәкәрім Құдайбергеновтың өмірі мен шығармашылығы
Шәкәрім Құдайбердіұлы поэзиясының көркемдік құрылымы
Шәкәрім Құдайбердіұлының жан туралы философиясы
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірбаяны (1858- 1931)
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде
Шәкәрім шығармашылығындағы діни терминдердің маңызы
Шәкәрім еңбектеріне педагогикалық-психологиялық талдау
Шәкәрім лирикасындағы тілдік-бейнелілік аспектілер
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде. "Әдебиет танытқыш" - ұлттық әдебиет туралы ғылымның алғашқы қарлығашы. Шәкәрім шығармаларының текстологиясы
Шәкәрім шығармаларын оқу – тәрбие жұмысында пайдалану
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) туралы ақпарат
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармалары тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктері
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ОЙЛАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ «АР ІЛІМІНІҢ» ӘЛЕУМЕТТІК-ТӘЛІМДІК МӘНІ
Шәкәрім және Хафиз: өнер философиясындағы үндестік
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен өмір сүрген ортасы
Шәкәрім Қ. мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде
Абай және Шәкәрім – сазгерлік өнер мәселесі
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде жайлы ақпарат
Шәкәрім қажы мен голландық Альвин Бимбоэс
Шәкәрім шығармаларының тарихи сипаты мен адамгершілік үлгісі
Шәкәрім Құдайбердіұлы-қазақтың көрнекті ақыны туралы ақпарат
Шәкәрім КҰДАЙБЕРДІҰЛЫ (1858—1931) жайлы ақпарат
Абай, Шәкәрім, Мұхтар шығармаларының тәрбиелік қызметі
Абай және Шәкәрім: көркемдік дәстүр жалғастығы
Түркі әдебиеті және Шәкәрім: шежіре жазу дәстүрі
Қазақ даласындағы ойшылдардың бірі Шәкәрім Құдайбердиев
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДИЕВ(1858-1931) ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚӨЗҚАРАСТАРЫ
Шәкәрім және Гете: поэзиядағы көркемдік пен таным үндестігі
Шәкәрім А.С.Пушкиннің “Дубровский” шығармасын қалай аударған еді
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫ ДҮНИЕТАНЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ОРНЫ
Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев және Мұхтар Әуезовтің педагогикалық идеялары
Шәкәрім Құдайберді шығармаларындағы мінез –құлықтың әлеуметтік- педагогикалық сипаттамалары
Абай, Шәкәрім мұрасындағы рухани тұтастық немесе жантану ілімі жайында
А.С.Пушкиннің шығармаларын аударудағы Шәкәрім Құдайбердіұлының шеберлігі
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде. "Әдебиет танытқыш" - ұлттық әдебиет туралы ғылымның алғашқы қарлығашы
Абай және адам мәселесі. Шәкәрім философиясында жан мәселесі. Шокан және географиялык детерминизм. Ыбырай және ағарту идеясы. Ницше және аса кушті адам. Экзистенциализм және өмір философиясы. Фейербах және антропологиялык материализм
А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, М.Әуезов шығармаларындағы педагогикалық идеялардың сабақтастығы және оны оқу-тәрбие үрдісіне ендіру
Шәкәрімнің филасофиялық көзқарасы
Шекәрім Құдайбердіұлы
Ш.Құдайбердиев лирикасы тілінің лексика-фразеологиялық ерекшеліктерін, кейбір аффикстердің қызметін, бейнелегіш амал-тәсілдерін анықтау және талдау жасау
Шаһкәрім Құдайбердіұлы
Оқиғалы өлең (Шәкәрімнің оқиғалы өлеңі)
Әдебиет - адам факторының бейнелеушісі
Шәкәрімнің діни-философиялық дүниетанымы
Шәкәрімнің философиялық дүниетанымы
Ар түзейтін бір ғылым табылмаса
Қазақ тіліндегі сөз тіркестерінің басыңқы сыңары: грамматикалық құрылымы және танымдық мәні
«Мұтылған» философиясы
Қазақ философиясы қалыптасуының ерекшеліктері
Ш. Құдайбердіұлының қазақ философиясындағы орны
Ш. Құдайбердіұлының «Әділ-Мария» романындағы басты кейіпкерлер бейнесінің сомдалуы және оны орта мектепте оқыту
Шәкәрімнің музыкалық эстетикасы мен әндері
ХХ ғасыр басындағы аударма
Ш.Құдайбердіұлы шығармаларындағы адамгершілік мәселесі
Шәкәрімнің шығармашылығы
Ана тілін оқыту әдіістемесі
Оқиғалы өлең
Метафора туралы
Қазақ ойшылдараның сопылық идеялары
Ш. Құдайбердіұлы шығармашылығындағы нәзирагөйлік дәстүр жалғастығы
Хафиздің өмірі мен шығармашылығы
Сопылық ар-ілімі туралы ұлы тұлғалардың ой-пікірлері
Көмекші оқу-әдістемелік құрал
Мұхтар Шаханов поэзиясы
Қазақтың шоқ жұлдызы
Қазақ халқының діни танымының негіздеріне діни-философиялық сараптама жасау
ХХ ғасырдағы ағартушылардың дүниетанымын, шығармаларының өзектілігі
Қазақ поэзиясының адамгершілік, ізгілік дамытудағы рөлі
Абай дүниетанымындағы ислами құндылықтар
Қазақ топырағында қалыптасқан философия
Әсет Найманбайұлы «Бақтиярдың қырық бұтағы» циклдік топтамасының жанрлық ерекшеліктері
Қазақ ойшылдарының қоғам дамуына әлеуметтанулық көзқарастары
А. Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, М.Әуезов шығармаларындағы тәлім-тәрбиелік ойларды ғылыми-педагогикалық тұрғыдан негіздеу
Аударма өнері және көркемдік – эстетикалық, шеберлік проблемалары
Фейербах және антропологиялык материализм
Қазақ ойшылдарының қоғам мен тұлға дамуына әлеуметтік көзқарастары
Шежірелердің Қазақстан тарихындағы деректік орнын көрсету
А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ш. Құдайбердиев, М. Жұмабаев жайында қысқаша мәліметтер
Дүйсембаев Серғазы Тұрлыбекұлы
Абай тұлғасы
Қазақтың ұлдары
Әлихан Бөкейхановтың өмiрi мен қызметi
АБАЙДЫҢ ӘДЕБИ ОРТАСЫ Монография
XX ғасыр басындағы тарихи қоғамдық өзгерістердың қазақ әдебиетінің дамуына әсері
Абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі
Ә.БӨКЕЙХАН - ӘДЕБИЕТШІ ҒАЛЫМ
Абайдың ақындық өнері
Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы Өскенбайұлы
Ш.Қ.Сәтбаеваның ғылыми мұрасы
Алаш арыстары және әдебиет
Сопылық поэзия
Бұқар жыраудың толғауынан үзінді, Ш. Құдайберді ұлының "Ұждан" аттты әңгімесін, Кенже бидің нақылдары мен Абайдың "он төртінші" қара сөзі
Қазақ зиялылары еңбектері
Бұқар жыраудың толғауынан үзінді, Ш. Құдайберді ұлының "Ұждан" аттты әңгімесін, Кенже бидің нақылдары мен Абайдың "он төртінші" қара сөзін оқып шығып, талдау жасау
Діни ағартушылық бағыттың қалыптасуы
Қайым Мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны
Қазақ бетке ұстар ағартушылары
Қазақ тілін оқыту әдістемесінің даму тарихы
ХХ ғасырда қазақ мәдениеті
Химияны оқытуда халықтық педагогиканың элементтерін пайдалану
Қазақ мәдениетінің дамуы
Далалық геодезиялық практика
Абайдың ақындық мектебі
Қазақ ағартушы - философтардың дүниетанымы
Қазақстан Республикасында ветеринариялық санитария ғылымының қалыптасу кезеңі, тарихы
Этика терминінің мәні мен мазмұны туралы
Абайдың ақын шәкірттері М.О.Әуезов зерттеулерінде
Қазақтың діні жүрек ілімі
Шығыс-Қазақстан: танымал есімдер - Ақын жазушылар
Шығыс ойшылдарының педагогикалық ой –пікірінің пайда болуы мен қалыптасуы.Қазақстандағы педагогиканың ғылым ретінде дамуы
Қазақстанның шығысындағы көгершіндердің паразитоздары, оларға қарсы шаралар
Қайымның әдебиет тарихына қосқан үлесі
«ОРГАНИКАЛЫҚ ЖЫЛУТАСМАЛДАҒЫШТАРМЕН ЖЫЛЫТЫЛАТЫН АЭС БУГЕНЕРАТОРЛАРЫНЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ СҰЛБАСЫ» ЗЕРТХАНАЛЫҚ- ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҒЫН ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
ХХ ғасыр басындағы тарихи-әлеуметтік жағдай және оның әдебиеттің дамуына тигізген әсері жайлы
Қ.Мұхамедхановтың зерттеу-мақалалары
Рухани мәдениеттің негізін салған қазақ ғұламалары
Абайтанушы
Қазақтың ХХ ғасырдағы мәдениеті
Қайым Мұхаметхановты зерттеген ғалымдар
Хіх ғасырдағы қазақ ағартушылары және рухани мәдениет
ХХ ғасыр басындағы қазақ поэмасы
"абайдың ақындық мектебінің қалыптасуы."
М.қаратаев - әдебиет сыншысы
Қайым Мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны жайлы мәлімет
Көне түрік жазбаларындағы алғы философиялық ойлар жайында
Абай дүниетанымындағы негізгі мәселелер
Этиканың мәні мен мазмұны
Алаштың бес арысы
Қайым Мұхамедхановтың ғылыми зерттеу еңбектері
Алаш арыстары
Қазақ әдебиетіндегі эпистолиярлық стиль
Қазіргі қазақ өлеңінің құрылысы: дәстүр және даму үрдістері
XX ғ АЛҒАШҚЫ ШИРЕГІНДЕГІ ҚАЗАҚ ҒҰЛАМАЛАРЫ МЕН ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПІКІРЛЕРІ
Дін жан ақыл ұрпақ пен мал-мүлік сенімділігі
Құран мен ертегіде ұқсастықтар бар ма?
Отандық философия
Қазақ ақындарының Кәлилә мен Димнә ертегілерін жырлауы
«Қазақ» газетінің шығу тарихы мен зерттелуі
Абайдың ақын шәкірттеріндегі дәстүр жалғастығы
Лириканы оқытудың тәсілдері
Қайым мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны туралы
Қазақ ойшылдарының қоғам және тұлға дамуына әлеуметтанулық көзқарастары жайлы
Салт-дәстүрлеу туралы тәлімгерлік сағаттар
Ет өнімдерінің жаңа технологиялары бойынша патенттік ізденістер
Әлихан Бөкейханов – публицист
Мәшһүр Жүсіп Көпеев философиясындағы Алла мен адам арақатынасы
Педагогикалық қатынастағы ықпал етудің негізгі тәсілдері. (Терминологиялық сөздік құрастыру)
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь