Шәкәрім
Шәкәрім Құдайбердіүлы
Шәкәрім шығармалары
Шәкәрім поэтикасы
Шәкәрім Құдайбердиев
Шәкәрім лирикасы
Шәкәрім мұрасы
Құдайбердіұлы Шәкәрім
Шәкәрім Құдайбердиев аудармаларының ерекшелігі
Шәкәрім Құдайбердіұлының лирикалық өрнегі
Шәкәрім Құдайбердиев (1858 – 1931)
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931)
Шәкәрім және оның заманы
Шәкәрім Құдайбердіұлының діни дүниетанымы
Шәкәрім мұрасы туралы
Шәкәрім Құдайбердіұлы өмір жолы
Шәкәрім Құдайбердіұлы өмірбаяны
Құдайбердіұлы Шәкәрім (1858—1931)
Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы
Шәкәрім Құдайбердіұлы ( 1858 – 1931 )
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармалары
Шәкәрім поэзиясының негізгі арқауы
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірбаяны
Шәкәрім Құдайбердіұлынің өмірбаяны
Шәкәрім Құдайбердіұлы еңбектері
Шәкәрім және шығыс әдебиеті
Шәкәрім және Пушкин
Шәкәрім Құдайбердиевтің педагогикалық көзқарастары
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығы
Шәкәрім КҰДАЙБЕРДІҰЛЫ (1858—1931)
Шәкәрім шығармашылығындағы рухани ізденістер
Шәкәрім поэмаларындағы Абай дәстүрі
Шәкәрім поэзиясындағы діни көзқарастар
Абай мен Шәкәрім кесенесі
Иасауи мен Шәкәрім мұралары
Шәкәрім Құдайбердіұлының би ретіндегі қызметі
Шәкәрім Құдайбердіұлы – қазақтың көрнекті ақыны
Абайдың ақын шәкірті шәкәрім құдайбердіұлы
Шәкәрім Құдайбердіұлы шағармашылығындағы дүниетанымдық мәселелер
Шәкәрім Құдайбердиевтың өмірі мен шығармашылығы
Ақын, жазушы, философ - Шәкәрім Құдайбердіұлы
Шәкәрім Құдайбердіұлының философиясындағы адамтану бағыттары
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) жайында
Шәкәрім құдайбердіұлы өмірі мен еңбектері
Шәкәрім мен Пушкиннің аудармаларындағы үндестік
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығы
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) өмірі
Шәкәрім құдайбердіұлы шығармаларының поэтикалық ерекшеліктері
Шәкәрім Құдайбердіұлының тәрбие жайлы ойлары
Шәкәрім Құдайбердіұлы-қазақтың көрнекті ақыны
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығындағы адамгершілік мәселелер
Шәкәрім Құдайбергеновтың өмірі мен шығармашылығы
Шәкәрім Құдайбердіұлы поэзиясының көркемдік құрылымы
Шәкәрім Құдайбердіұлының жан туралы философиясы
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірбаяны (1858- 1931)
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде
Шәкәрім шығармашылығындағы діни терминдердің маңызы
Шәкәрім еңбектеріне педагогикалық-психологиялық талдау
Шәкәрім лирикасындағы тілдік-бейнелілік аспектілер
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармалары тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктері
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ «АР ІЛІМІНІҢ» ӘЛЕУМЕТТІК-ТӘЛІМДІК МӘНІ
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде. "Әдебиет танытқыш" - ұлттық әдебиет туралы ғылымның алғашқы қарлығашы. Шәкәрім шығармаларының текстологиясы
Шәкәрім шығармаларын оқу – тәрбие жұмысында пайдалану
Шәкәрім және Хафиз: өнер философиясындағы үндестік
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен өмір сүрген ортасы
Шәкәрім Қ. мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде
Абай және Шәкәрім – сазгерлік өнер мәселесі
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде жайлы ақпарат
Шәкәрім қажы мен голландық Альвин Бимбоэс
Шәкәрім шығармаларының тарихи сипаты мен адамгершілік үлгісі
Абай, Шәкәрім, Мұхтар шығармаларының тәрбиелік қызметі
Абай және Шәкәрім: көркемдік дәстүр жалғастығы
Түркі әдебиеті және Шәкәрім: шежіре жазу дәстүрі
Қазақ даласындағы ойшылдардың бірі Шәкәрім Құдайбердиев
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДИЕВ(1858-1931) ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚӨЗҚАРАСТАРЫ
Шәкәрім және Гете: поэзиядағы көркемдік пен таным үндестігі
Шәкәрім А.С.Пушкиннің “Дубровский” шығармасын қалай аударған еді
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫ ДҮНИЕТАНЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ОРНЫ
Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев және Мұхтар Әуезовтің педагогикалық идеялары
Абай, Шәкәрім мұрасындағы рухани тұтастық немесе жантану ілімі жайында
А.С.Пушкиннің шығармаларын аударудағы Шәкәрім Құдайбердіұлының шеберлігі
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде. "Әдебиет танытқыш" - ұлттық әдебиет туралы ғылымның алғашқы қарлығашы
Абай және адам мәселесі. Шәкәрім философиясында жан мәселесі. Шокан және географиялык детерминизм. Ыбырай және ағарту идеясы. Ницше және аса кушті адам. Экзистенциализм және өмір философиясы. Фейербах және антропологиялык материализм
А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, М.Әуезов шығармаларындағы педагогикалық идеялардың сабақтастығы және оны оқу-тәрбие үрдісіне ендіру
Шәкәрімнің филасофиялық көзқарасы
Ш.Құдайбердиев лирикасы тілінің лексика-фразеологиялық ерекшеліктерін, кейбір аффикстердің қызметін, бейнелегіш амал-тәсілдерін анықтау және талдау жасау
Шекәрім Құдайбердіұлы
Шаһкәрім Құдайбердіұлы
Оқиғалы өлең (Шәкәрімнің оқиғалы өлеңі)
Әдебиет - адам факторының бейнелеушісі
Қазақ тіліндегі сөз тіркестерінің басыңқы сыңары: грамматикалық құрылымы және танымдық мәні
Ар түзейтін бір ғылым табылмаса
Ш. Құдайбердіұлының қазақ философиясындағы орны
Ш. Құдайбердіұлының «Әділ-Мария» романындағы басты кейіпкерлер бейнесінің сомдалуы және оны орта мектепте оқыту
«Мұтылған» философиясы
Ш.Құдайбердіұлы шығармаларындағы адамгершілік мәселесі
Қазақ философиясы қалыптасуының ерекшеліктері
ХХ ғасыр басындағы аударма
Метафора туралы
Шәкәрімнің шығармашылығы
Ш. Құдайбердіұлы шығармашылығындағы нәзирагөйлік дәстүр жалғастығы
Оқиғалы өлең
Ана тілін оқыту әдіістемесі
Қазақ ойшылдараның сопылық идеялары
Сопылық ар-ілімі туралы ұлы тұлғалардың ой-пікірлері
Мұхтар Шаханов поэзиясы
Қазақтың шоқ жұлдызы
Хафиздің өмірі мен шығармашылығы
Көмекші оқу-әдістемелік құрал
ХХ ғасырдағы ағартушылардың дүниетанымын, шығармаларының өзектілігі
Қазақ халқының діни танымының негіздеріне діни-философиялық сараптама жасау
Қазақ топырағында қалыптасқан философия
Қазақ ойшылдарының қоғам дамуына әлеуметтанулық көзқарастары
Абай дүниетанымындағы ислами құндылықтар
Әсет Найманбайұлы «Бақтиярдың қырық бұтағы» циклдік топтамасының жанрлық ерекшеліктері
Аударма өнері және көркемдік – эстетикалық, шеберлік проблемалары
Қазақ ойшылдарының қоғам мен тұлға дамуына әлеуметтік көзқарастары
Фейербах және антропологиялык материализм
А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ш. Құдайбердиев, М. Жұмабаев жайында қысқаша мәліметтер
Дүйсембаев Серғазы Тұрлыбекұлы
Абай тұлғасы
Қазақтың ұлдары
Абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі
Абайдың ақындық өнері
АБАЙДЫҢ ӘДЕБИ ОРТАСЫ Монография
XX ғасыр басындағы тарихи қоғамдық өзгерістердың қазақ әдебиетінің дамуына әсері
Әлихан Бөкейхановтың өмiрi мен қызметi
Алаш арыстары және әдебиет
Ш.Қ.Сәтбаеваның ғылыми мұрасы
Сопылық поэзия
Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы Өскенбайұлы
Бұқар жыраудың толғауынан үзінді, Ш. Құдайберді ұлының "Ұждан" аттты әңгімесін, Кенже бидің нақылдары мен Абайдың "он төртінші" қара сөзі
Қазақ тілін оқыту әдістемесінің даму тарихы
Қазақ зиялылары еңбектері
Химияны оқытуда халықтық педагогиканың элементтерін пайдалану
Бұқар жыраудың толғауынан үзінді, Ш. Құдайберді ұлының "Ұждан" аттты әңгімесін, Кенже бидің нақылдары мен Абайдың "он төртінші" қара сөзін оқып шығып, талдау жасау
Діни ағартушылық бағыттың қалыптасуы
Қайым Мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны
Қазақ бетке ұстар ағартушылары
Қазақ мәдениетінің дамуы
ХХ ғасырда қазақ мәдениеті
Қазақстан Республикасында ветеринариялық санитария ғылымының қалыптасу кезеңі, тарихы
Далалық геодезиялық практика
Абайдың ақын шәкірттері М.О.Әуезов зерттеулерінде
Абайдың ақындық мектебі
Қазақ ағартушы - философтардың дүниетанымы
Қазақтың діні жүрек ілімі
Шығыс-Қазақстан: танымал есімдер - Ақын жазушылар
Этика терминінің мәні мен мазмұны туралы
Қазақстанның шығысындағы көгершіндердің паразитоздары, оларға қарсы шаралар
Қайымның әдебиет тарихына қосқан үлесі
Шығыс ойшылдарының педагогикалық ой –пікірінің пайда болуы мен қалыптасуы.Қазақстандағы педагогиканың ғылым ретінде дамуы
«ОРГАНИКАЛЫҚ ЖЫЛУТАСМАЛДАҒЫШТАРМЕН ЖЫЛЫТЫЛАТЫН АЭС БУГЕНЕРАТОРЛАРЫНЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ СҰЛБАСЫ» ЗЕРТХАНАЛЫҚ- ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҒЫН ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Қ.Мұхамедхановтың зерттеу-мақалалары
ХХ ғасыр басындағы тарихи-әлеуметтік жағдай және оның әдебиеттің дамуына тигізген әсері жайлы
Рухани мәдениеттің негізін салған қазақ ғұламалары
Қазақтың ХХ ғасырдағы мәдениеті
Абайтанушы
Хіх ғасырдағы қазақ ағартушылары және рухани мәдениет
Қайым Мұхаметхановты зерттеген ғалымдар
"абайдың ақындық мектебінің қалыптасуы."
Қайым Мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны жайлы мәлімет
М.қаратаев - әдебиет сыншысы
Қайым Мұхамедхановтың ғылыми зерттеу еңбектері
Абай дүниетанымындағы негізгі мәселелер
Этиканың мәні мен мазмұны
Алаштың бес арысы
Қазақ әдебиетіндегі эпистолиярлық стиль
Алаш арыстары
Қазіргі қазақ өлеңінің құрылысы: дәстүр және даму үрдістері
XX ғ АЛҒАШҚЫ ШИРЕГІНДЕГІ ҚАЗАҚ ҒҰЛАМАЛАРЫ МЕН ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПІКІРЛЕРІ
Дін жан ақыл ұрпақ пен мал-мүлік сенімділігі
Құран мен ертегіде ұқсастықтар бар ма?
«Қазақ» газетінің шығу тарихы мен зерттелуі
Лириканы оқытудың тәсілдері
Қайым мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны туралы
Отандық философия
Салт-дәстүрлеу туралы тәлімгерлік сағаттар
Абайдың ақын шәкірттеріндегі дәстүр жалғастығы
Әлихан Бөкейханов – публицист
Қазақ ойшылдарының қоғам және тұлға дамуына әлеуметтанулық көзқарастары жайлы
Ет өнімдерінің жаңа технологиялары бойынша патенттік ізденістер
Педагогикалық қатынастағы ықпал етудің негізгі тәсілдері. (Терминологиялық сөздік құрастыру)
Лабораториялық экспериментті ұйымдастыру шарттары
Қайым Мұхамедхановтың ғылыми-зерттеу еңбектері
Қазақ әдебиет пәніне тест сұрақтары
Қ.Мұхамедханов Абай дәстүрін жалғастырушы
Имандылықтың сыры
Тұлға және мәдениет әлеуметтануы
.ХХ ғасыр басындағы тарихи-әлеуметтік жағдай және оның әдебиеттің дамуына тигізген әсері
Экстенциализм және өмір философиясы
Ақындар айтысы жайлы
Жырау және тарих
Өзін-өзі тану пәні мен өзге оқу пәндерінің инновациялық әдіс-тәсілдер арқылы өзара сабақтасып, ықпалдасуы
М.Қалтаевтың шығармашылық мұрасы
Қазақ санасына мұсылман дінінен енген жаңа этикалық ойлар
Риккетсиялар,хламидиялар, микоплазмалар морфологиясы мен құрылысы
Қазақ философиясы тарихын логикалық-құрылымды кестелер арқылы оқыту әдістемесі
Теріні өндеу
Буып-түю құралдары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь