Шәкәрім
Шәкәрім Құдайбердіүлы
Шәкәрім шығармалары
Шәкәрім поэтикасы
Шәкәрім Құдайбердиев
Шәкәрім лирикасы
Шәкәрім мұрасы
Құдайбердіұлы Шәкәрім
Шәкәрім Құдайбердиев аудармаларының ерекшелігі
Шәкәрім тойы – елдің тойы
Шәкәрім Құдайбердіұлының лирикалық өрнегі
Шәкәрім Құдайбердиев (1858 – 1931)
ШӘКӘРІМ ДҮНИЕТАНЫМЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘНІ
Шәкәрім және оның заманы
Шәкәрім Құдайбердіұлының діни дүниетанымы
Шәкәрім мұрасы туралы
Шәкәрім Құдайбердіұлы өмір жолы
Шәкәрім Құдайбердіұлы өмірбаяны
Құдайбердіұлы Шәкәрім (1858—1931)
Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы
Шәкәрім Құдайбердіұлы ( 1858 – 1931 )
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармалары
Шәкәрім Құдайбердіұлы еңбектері
Шәкәрім поэзиясының негізгі арқауы
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірбаяны
Шәкәрім Құдайбердіұлынің өмірбаяны
Шәкәрім және шығыс әдебиеті
Шәкәрім Құдайбердиевтің педагогикалық көзқарастары
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығы
Шәкәрім және Пушкин
Шәкәрім шығармашылығындағы рухани ізденістер
Шәкәрім философиясындағы адам мәселесі
Шәкәрім поэмаларындағы Абай дәстүрі
Шәкәрім поэзиясындағы діни көзқарастар
Абай мен Шәкәрім кесенесі
Иасауи мен Шәкәрім мұралары
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмір мен шығармалары
Шәкәрім Құдайбердіұлының би ретіндегі қызметі
Шәкәрім Құдайбердіұлы – қазақтың көрнекті ақыны
Абайдың ақын шәкірті шәкәрім құдайбердіұлы
Шәкәрім Құдайбердіұлы шағармашылығындағы дүниетанымдық мәселелер
Шәкәрім Құдайбердиевтың өмірі мен шығармашылығы
Шәкәрім Құдайбердіұлының философиясындағы адамтану бағыттары
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) жайында
Ақын, жазушы, философ - Шәкәрім Құдайбердіұлы
Шәкәрім құдайбердіұлы өмірі мен еңбектері
Шәкәрім мен Пушкиннің аудармаларындағы үндестік
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығы
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) өмірі
Шәкәрім құдайбердіұлы шығармаларының поэтикалық ерекшеліктері
Шәкәрім Құдайбердіұлының тәрбие жайлы ойлары
ШӘКӘРІМ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ДІНИ БОЛМЫСЫ
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығындағы адамгершілік мәселелер
Шәкәрім Құдайбергеновтың өмірі мен шығармашылығы
Шәкәрім Құдайбердіұлы поэзиясының көркемдік құрылымы
Шәкәрім Құдайбердіұлының жан туралы философиясы
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірбаяны (1858- 1931)
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде
Шәкәрім шығармашылығындағы діни терминдердің маңызы
Шәкәрім лирикасындағы тілдік-бейнелілік аспектілер
Шәкәрім еңбектеріне педагогикалық-психологиялық талдау
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармалары тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктері
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ОЙЛАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ «АР ІЛІМІНІҢ» ӘЛЕУМЕТТІК-ТӘЛІМДІК МӘНІ
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде. "Әдебиет танытқыш" - ұлттық әдебиет туралы ғылымның алғашқы қарлығашы. Шәкәрім шығармаларының текстологиясы
Шәкәрім шығармаларын оқу – тәрбие жұмысында пайдалану
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) туралы ақпарат
Шәкәрім және Хафиз: өнер философиясындағы үндестік
Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен өмір сүрген ортасы
Шәкәрім Қ. мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде
Абай және Шәкәрім – сазгерлік өнер мәселесі
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде жайлы ақпарат
Шәкәрім қажы мен голландық Альвин Бимбоэс
Шәкәрім шығармаларының тарихи сипаты мен адамгершілік үлгісі
Шәкәрім Құдайбердіұлы-қазақтың көрнекті ақыны туралы ақпарат
Шәкәрім КҰДАЙБЕРДІҰЛЫ (1858—1931) жайлы ақпарат
Абай, Шәкәрім, Мұхтар шығармаларының тәрбиелік қызметі
Абай және Шәкәрім: көркемдік дәстүр жалғастығы
Түркі әдебиеті және Шәкәрім: шежіре жазу дәстүрі
Қазақ даласындағы ойшылдардың бірі Шәкәрім Құдайбердиев
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДИЕВ(1858-1931) ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚӨЗҚАРАСТАРЫ
Шәкәрім және Гете: поэзиядағы көркемдік пен таным үндестігі
Шәкәрім А.С.Пушкиннің “Дубровский” шығармасын қалай аударған еді
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫ ДҮНИЕТАНЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ОРНЫ
Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев және Мұхтар Әуезовтің педагогикалық идеялары
Шәкәрім Құдайберді шығармаларындағы мінез –құлықтың әлеуметтік- педагогикалық сипаттамалары
Абай, Шәкәрім мұрасындағы рухани тұтастық немесе жантану ілімі жайында
А.С.Пушкиннің шығармаларын аударудағы Шәкәрім Құдайбердіұлының шеберлігі
Шәкәрім мұрасы Ә.Бөкейханов зерттеуінде. "Әдебиет танытқыш" - ұлттық әдебиет туралы ғылымның алғашқы қарлығашы
Абай және адам мәселесі. Шәкәрім философиясында жан мәселесі. Шокан және географиялык детерминизм. Ыбырай және ағарту идеясы. Ницше және аса кушті адам. Экзистенциализм және өмір философиясы. Фейербах және антропологиялык материализм
А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, М.Әуезов шығармаларындағы педагогикалық идеялардың сабақтастығы және оны оқу-тәрбие үрдісіне ендіру
Шәкәрімнің филасофиялық көзқарасы
Шекәрім Құдайбердіұлы
Ш.Құдайбердиев лирикасы тілінің лексика-фразеологиялық ерекшеліктерін, кейбір аффикстердің қызметін, бейнелегіш амал-тәсілдерін анықтау және талдау жасау
Оқиғалы өлең (Шәкәрімнің оқиғалы өлеңі)
Шаһкәрім Құдайбердіұлы
Әдебиет - адам факторының бейнелеушісі
Шәкәрімнің философиялық дүниетанымы
Шәкәрімнің діни-философиялық дүниетанымы
«Мұтылған» философиясы
Ар түзейтін бір ғылым табылмаса
Қазақ тіліндегі сөз тіркестерінің басыңқы сыңары: грамматикалық құрылымы және танымдық мәні
Ш. Құдайбердіұлының қазақ философиясындағы орны
Ш. Құдайбердіұлының «Әділ-Мария» романындағы басты кейіпкерлер бейнесінің сомдалуы және оны орта мектепте оқыту
Шәкәрімнің шығармашылығы
Қазақ философиясы қалыптасуының ерекшеліктері
Шәкәрімнің музыкалық эстетикасы мен әндері
Ш.Құдайбердіұлы шығармаларындағы адамгершілік мәселесі
Ана тілін оқыту әдіістемесі
ХХ ғасыр басындағы аударма
Метафора туралы
Оқиғалы өлең
Ш. Құдайбердіұлы шығармашылығындағы нәзирагөйлік дәстүр жалғастығы
Ш. ҚҰДАЙБЕРДИЕВТІҢ ЛӘЙЛІ-МӘЖНҮН ДАСТАНЫ – НӘЗИРА ҮЛГІСІНДЕ ЖАЗЫЛҒАН ТӨЛ ШЫҒАРМАСЫ
Қазақ ойшылдараның сопылық идеялары
Көмекші оқу-әдістемелік құрал
Хафиздің өмірі мен шығармашылығы
Сопылық ар-ілімі туралы ұлы тұлғалардың ой-пікірлері
Мұхтар Шаханов поэзиясы
Қазақтың шоқ жұлдызы
Қазақ халқының діни танымының негіздеріне діни-философиялық сараптама жасау
ХХ ғасырдағы ағартушылардың дүниетанымын, шығармаларының өзектілігі
Абай дүниетанымындағы ислами құндылықтар
Қазақ поэзиясының адамгершілік, ізгілік дамытудағы рөлі
Қазақ топырағында қалыптасқан философия
Әсет Найманбайұлы «Бақтиярдың қырық бұтағы» циклдік топтамасының жанрлық ерекшеліктері
Қазақ ойшылдарының қоғам дамуына әлеуметтанулық көзқарастары
А. Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, М.Әуезов шығармаларындағы тәлім-тәрбиелік ойларды ғылыми-педагогикалық тұрғыдан негіздеу
Аударма өнері және көркемдік – эстетикалық, шеберлік проблемалары
Фейербах және антропологиялык материализм
Қазақ ойшылдарының қоғам мен тұлға дамуына әлеуметтік көзқарастары
А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ш. Құдайбердиев, М. Жұмабаев жайында қысқаша мәліметтер
Шежірелердің Қазақстан тарихындағы деректік орнын көрсету
Дүйсембаев Серғазы Тұрлыбекұлы
Абай тұлғасы
Қазақтың ұлдары
АБАЙДЫҢ ӘДЕБИ ОРТАСЫ Монография
Әлихан Бөкейхановтың өмiрi мен қызметi
Абайдың ақындық өнері
XX ғасыр басындағы тарихи қоғамдық өзгерістердың қазақ әдебиетінің дамуына әсері
Абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі
Ә.БӨКЕЙХАН - ӘДЕБИЕТШІ ҒАЛЫМ
Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы Өскенбайұлы
Ш.Қ.Сәтбаеваның ғылыми мұрасы
Алаш арыстары және әдебиет
Сопылық поэзия
Бұқар жыраудың толғауынан үзінді, Ш. Құдайберді ұлының "Ұждан" аттты әңгімесін, Кенже бидің нақылдары мен Абайдың "он төртінші" қара сөзі
Қазақ зиялылары еңбектері
Бұқар жыраудың толғауынан үзінді, Ш. Құдайберді ұлының "Ұждан" аттты әңгімесін, Кенже бидің нақылдары мен Абайдың "он төртінші" қара сөзін оқып шығып, талдау жасау
Діни ағартушылық бағыттың қалыптасуы
Қазақ тілін оқыту әдістемесінің даму тарихы
Қайым Мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны
Қазақ бетке ұстар ағартушылары
ХХ ғасырда қазақ мәдениеті
Далалық геодезиялық практика
Химияны оқытуда халықтық педагогиканың элементтерін пайдалану
Қазақ мәдениетінің дамуы
Абайдың ақындық мектебі
Қазақ ағартушы - философтардың дүниетанымы
Қазақстан Республикасында ветеринариялық санитария ғылымының қалыптасу кезеңі, тарихы
Этика терминінің мәні мен мазмұны туралы
Абайдың ақын шәкірттері М.О.Әуезов зерттеулерінде
Қазақстанның шығысындағы көгершіндердің паразитоздары, оларға қарсы шаралар
Қазақтың діні жүрек ілімі
Шығыс-Қазақстан: танымал есімдер - Ақын жазушылар
Шығыс ойшылдарының педагогикалық ой –пікірінің пайда болуы мен қалыптасуы.Қазақстандағы педагогиканың ғылым ретінде дамуы
ХХ ғасыр басындағы тарихи-әлеуметтік жағдай және оның әдебиеттің дамуына тигізген әсері жайлы
«ОРГАНИКАЛЫҚ ЖЫЛУТАСМАЛДАҒЫШТАРМЕН ЖЫЛЫТЫЛАТЫН АЭС БУГЕНЕРАТОРЛАРЫНЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ СҰЛБАСЫ» ЗЕРТХАНАЛЫҚ- ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҒЫН ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Қайымның әдебиет тарихына қосқан үлесі
Қ.Мұхамедхановтың зерттеу-мақалалары
Рухани мәдениеттің негізін салған қазақ ғұламалары
Абайтанушы
Қазақтың ХХ ғасырдағы мәдениеті
Хіх ғасырдағы қазақ ағартушылары және рухани мәдениет
Қайым Мұхаметхановты зерттеген ғалымдар
ХХ ғасыр басындағы қазақ поэмасы
"абайдың ақындық мектебінің қалыптасуы."
М.қаратаев - әдебиет сыншысы
Қайым Мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны жайлы мәлімет
Абай дүниетанымындағы негізгі мәселелер
Этиканың мәні мен мазмұны
Алаштың бес арысы
Көне түрік жазбаларындағы алғы философиялық ойлар жайында
Алаш арыстары
Қайым Мұхамедхановтың ғылыми зерттеу еңбектері
Қазіргі қазақ өлеңінің құрылысы: дәстүр және даму үрдістері
Қазақ әдебиетіндегі эпистолиярлық стиль
XX ғ АЛҒАШҚЫ ШИРЕГІНДЕГІ ҚАЗАҚ ҒҰЛАМАЛАРЫ МЕН ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПІКІРЛЕРІ
Отандық философия
Дін жан ақыл ұрпақ пен мал-мүлік сенімділігі
Құран мен ертегіде ұқсастықтар бар ма?
Абайдың ақын шәкірттеріндегі дәстүр жалғастығы
Қазақ ақындарының Кәлилә мен Димнә ертегілерін жырлауы
«Қазақ» газетінің шығу тарихы мен зерттелуі
Лириканы оқытудың тәсілдері
Қайым мұхамедхановтың қазақ әдебиетінде алатын орны туралы
Ет өнімдерінің жаңа технологиялары бойынша патенттік ізденістер
Салт-дәстүрлеу туралы тәлімгерлік сағаттар
Қазақ ойшылдарының қоғам және тұлға дамуына әлеуметтанулық көзқарастары жайлы
Әлихан Бөкейханов – публицист
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь