Файл қосу

Жұмысты сипаттайтын кілт сөздер
Пәнді оқытудағы әдістемелік нұсқау. Курс саясаты
Дифференциалды психологияның қалыптасуы
Студенттердің білімін бақылау
Орман шаруашылығын құру және орман шаруашылығын жоспарлау
Салық салудың экономикалық бейтараптығы
Қоршаған ортаның ластануы. СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
Педагогикалық жүйе
Көркем безендіру негіздері
языка - англ - качалова - ключами - дону - ростов - агабекян
жауап - өздік - жұмысы - әрбір - сабаққа - оқытушы - берілген
оқып - қатынас - сипаты - өзбетімен - берілген - оқытушы - атындағы
САЛАЛАРДАҒЫ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Студенттерге арналған Салалардағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері пәнінің бағдарламасы
Әдебиет тарихының дәуірлеу теориясының негіздері
Жұмыстарды камеральды өндіріс цехтарында ұйымдастыру
Пәнді оқыту мақсаты. Пән постреквизиттері
Музыкалық білім берудің әдіснамасы пәннің оқу - әдістемелік құралы
Бөлгіш жабдықтар. Курстың постреквизиттары
Басқару құрылымы
Санды тізбек
Құқықтық лекториялар
Адам генетикасы
Инновациялық стратегиялардың жіктелуі
Мал шаруашылығындағы бухгалтерлік есепте қолданылатын құжаттар
Сапалық және сандық талдау пәні, әдістері
Жалпы фармакология
Коммуникативті отбасы терапиясының негіздері
Ректификациялық колонналар
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП НЕГІЗДЕРІ
Жарық шамаларын есептеу
Сауда кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп
Жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың заманауи технологиялары мен әдістері
ПӘННІҢ МАГИСТРАНТҚА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ
Ароматты көмірсутектер
Қорларды басқару. Кәсіпорын персоналы
Пәннің мақсаты. Басқару психологиясы пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен
Студентке арналған Кәсіби ағылшын тілі пәнін оқыту программасы
Студенттерге арналған Тілдік қарым - қатынас мәдениеті бойынша практикум пәнінің бағдарламасы
Компанияның қаржылық стратегиясылық жүйені ұйымдастыру
Менеджменттің бақылау қызметі. Менеджменттің жоспарлау қызметі
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының міндеттері
Гравитациялық күштер. Серпімділік күштері
Мектептегі музыкалық білім берудің тарихы мен теориясы. Студенттерге арналған Мектептегі музыкалық білім берудің тарихы мен теориясы пәннің бағдарламасы
Процесстермен басқару
абай - адамды - абайдың - қоғам - келіп - келеңсіз - басты
Селекциялық асылдандыру жұмысы
Шикізатты ұсақтауға арналған машиналар
Оқытушыларға арналған пәндердің оқу бағдарламасы Орнықтылық теориясы
Инновациялық жобаларды бағалау
Атом ядросының физика элементі
Отбасы терапиясының құрылымдық техникалары
Пәндер