Файл қосу


Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты     |ОӘК             |ПОӘК       |
|                |              |042-ХХ-10-2014  |
|«Қазақстан Республикасының   |              |         |
|конституциялық құқығы»     |№1 басылым         |         |
|оқу-әдістемелік кешені,    |«____»________2014 ж.    |         |
|оқытушы үшін пән бағдарламасы |              |         |

 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ» ПӘННІН ОҚУ-ӘДІСТІМЕЛІК
       КЕШЕНІ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

        «5В050200» – саясаттану мамандығына арналған


                  Семей
                  2014

                  Кіріспе


  1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
  Құрастырған Сабалакова А.У. _______«____» _________ 2014 ж.
   Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Заңтану»
кафедрасының аға оқытушысы.
  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы  мемлекеттік университетінің
«Заңтану» кафедрасының мәжілісінде.
  Хаттама № _____ «____» ____________ 2014ж.
  Кафедра меңгерушісінің м.а _____________ Толепбергенова А.Е.


  2.2. Экономика – құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-
әдістемелік бюро мәжілісінде
  Хаттама № _____ «____» ____________ 2014ж.
  Төраға ______________


  2.3. Экономика – құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің ғылыми
кеңесінде
  Хаттама № _____ «____» ____________ 2014ж.
  Төраға ______________ Толымгожинова М.К.


  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға
ұсынылды
  Хаттама № _____ «____» ____________ 2014ж.


  ОӘК төрағасы, оқу – әдістемелік
   жұмыстары бойынша проректор    _________ Искакова.Г.К


  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН                  Мазмұны
1  Қолдану саласы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны
5 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі
6 Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
7 Оқу – әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы
8 Әдебиеттер
1. Қолдану саласы


«Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы» пәнінің оқу-әдістемелік
кешенінің құрамындағы  оқытушы үшін пән  бағдарламасы  «5В050200»  –
саясаттану мамандығының студенттеріне арналған.


2. Нормативтік сілтемелер

Аталмыш оқытушы үшін жұмыс бағдарламасы  төменде көрсетілген құжаттың
талаптарына негізделе  отырып,  оқу  үдерісін  ұйымдастыратын  тәртібі
бекітілді:
  - Білімалушылардың жалпыға бірдей білім беру стандарты
  - СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәннің оқу – әдістемелік кешендерін әзірлеуде және
   безендеруге жалпы талаптар» Университет стандарты
  - ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсім «Пәндердің оқу – әдістемелік
   кешенінің құрылымы және мазмұны».

3. Жалпы ережелер

   Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты: Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болуы
жолында, аса маңызды және қолайлы құрал ретінде заңдылық орын алады.
Қазіргі кезде республиканың түбегейлі заңдылық  процессінің  құқықтық-
конституциялық біліктілікпен сәйкес келуі республиканың дамуына аса қажет
етіледі. Заңның басты көздеуі – қоғамда заң үстемдігін орнату, құқықтық
тәртіпті орнату,  саяси  және  экономикалық  өмірде  қатал  тәртіппен
тұрақтылықты орнату. Қазақстан Республикасының Конституциялық  мемлекет
ретінде қалыптасу барысы республиканың конституциялық заңдылықтарын үнемі
жетілдіріп отыру міндетін алдыға тартады.

ҚР Конституциялық құқығы ұлттық құқықтың орталық саласы болып табылады.
Конституциялық-құқық  ҚР  конституциялық   құрылысының   негiздерiн,
Қазақстандағы жеке тұлғалардың құқықтық жағдайының негiздерiн, мемлекеттiк
органдар мен жергiлiктi ӛзiн-ӛзi басқарудың ұйымдастырылуы мен қызметiнiң
қағидаларын реттейтін нормалар жиынтығын білдіреді.
Базалық пән бола отырып ҚР конституциялық құқығы студенттердiң бойында
арнайы, фундаменталдық бiлiмдердi қалыптастырып қана қоймай, олардың кәсiби
мәденеиетi мен ой-ӛрiсiн де дамытады.


Пәнді оқытудың мақсаты:
Қазақстан Республикасының конституциялық  құқығы  курсының  мақсаты  -
мемлекеттiң құрылымын, ҚР конституциялық құрылысының негiздерiн және адам
мен азаматтың жағдайының негiздерiн оқу болып табылады.
Пәнді оқытудың міндеттері:
білімалушыларды  Қазақстан  Республикасының  конституциялық  құқығының
теориялық жағдайларымен таныстыру; Қазақстан Республикасының конституциялық
құқығына жалпы сипаттама беру; Қазақстанның қазіргі конституциялық құқық –
ұлттық құқық саласы ретінде ерекшеліктерін ашып көрсету.
Оқытудың нәтежиелері:
«Қазақстан Республикасының конституциялық  құқығы»  пәнінің  теориялық
негіздері мен тұжырымдамаларын, оның ұйымдастырушылық  құрылымын  және
құқықтық саласын білуі қажет.
Негізгі теориялары мен әдістерді игеру.
«Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы» негіздерінің қолдана білу
дағдыларын қалыптастыру.
ҚР Конституциясымен жұмыс істей білуі, оны тәжірибеде қолдануды және
талдауды меңгере алады.
Құқықтық актілер мен арнайы әдебиеттерді еркін меңгеруге; конституциялық
құқығының негізгі мәселелері бойынша әртүрлі көзқарастарды салыстыруды;
заңнаманың әрекет ететін саласына сипаттама беруді дағдыланады.
Пререквизиттер:құқық негіздері,мемлекет және құқық негіздері, мемлекет және
құқық тарихы.
Постреквизиттер: ұлттық құқық жұйесінің барлық салалары.

|Курс                            |Семестр   |
|1                              |2      |
|Дәріс сабақтары                              |
|Конституциялық құқық – Қазақстан Республикасы ұлттық құқық |1      |
|жүйесінің жетекші саласы.                  |       |
|Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының     |1      |
|бастаулары (қайнар көздері)                 |       |
|Қазақстан Республикасының Конституциясы – мемлекеттің    |1      |
|негізгі заңы                        |       |
|Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысы      |1      |
|Қазақстан Республикасы азаматтығының конституциялық-құқықтық|2      |
|негіздері                          |       |
|Қазақстан Республикасында адам және азаматтың құқықтық   |2      |
|мәртебесі                          |       |
|Қазақстан Республикасының сайлау жүйесі           |1      |
|Қазақстан Республикасының Президенті            |1      |
|Қазақстан Республикасының Парламенті            |1      |
|Қазақстан Республикасының Үкіметі              |1      |
|Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі       |1      |
|Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялардың    |1      |
|мәртебесі                          |       |
|Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік     |1      |
|басқару мен өзін-өзі басқару                |       |
|Практикалық / семинар сабақтары                      |
|Конституциялық құқық – Қазақстан Республикасы ұлттық құқық |2      |
|жүйесінің жетекші саласы.                  |       |
|1. Саланың анықтамасы мен пәні, түсінігі.          |       |
|2. Конституциялық құқықтың әдістемесі.           |       |
|3. Конституциялық-құқықтық нормалар ұғымы.         |       |
|4. Конституциялық-құқықтық қатынастардың түсінігі.     |       |
|5. Конституциялық-құқықтық институттар ұғымы.        |       |
|Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының     |2      |
|бастаулары (қайнар көздері)                 |       |
|1. ҚР-ның конституциялық құқығының қайнар көздерінің    |       |
|түсінігі.                          |       |
|2. Қазақстан Республикасының Конституциясы – конституциялық |       |
|құқықтың негізгі қайнар көзі.                |       |
|3. «Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы     |       |
|Қазақстан Республикасы заңының жалпы сипаттамасы.      |       |
|Қазақстан Республикасының Конституциясы – мемлекеттің    |2      |
|негізгі заңы.                        |       |
|Конституцияның ұғымы мен мәні.               |       |
|Қазақстан Республикасы Конституциясының құрылымы.      |       |
|ҚР-да конституциялық заңдардың қалыптасу кезеңдері.    |       |
|Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысы.     |2      |
|1. Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысының   |       |
|ұғымы.                           |       |
|2. Қазақстан Республикасының экономикалық негіздері.    |       |
|3. Қазақстан Республикасының саяси негіздері.        |       |
|4. Қазақстан Республикасы – зайырлы, демократиялық,құқықтық |       |
|және әлеуметтік мемлекет.                  |       |
|Қазақстан Республикасы азаматтығының конституциялық-құқықтық|2      |
|негіздері.                         |       |
|Қазақстан Республикасының азаматтығы ұғымы.         |       |
|Қазақстан Республикасы азаматтығын алу негіздері.      |       |
|Қазақстан Республикасы азаматтығын тоқтату негіздері.    |       |
|Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының азаматтық|       |
|мәселелер жөніндегі өкілеттіктері.             |       |
|Қазақстан Республикасында адам және азаматтың        |2      |
|құқықтық мәртебесі.                     |       |
|1. ҚР адам және азаматтың құқықтық мәртебесінің түсінігі. |       |
|2. ҚР адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен   |       |
|бостандықтар жүйесі.                    |       |
|3. ҚР адам және азаматтың конституциялық міндеттері.    |       |
|4. ҚР шетел азаматтарының құқықтық жағдайлары.       |       |
|Қазақстан Республикасының сайлау жүйесі.          |3      |
|1. Сайлау жүйесінің түсінігі.                |       |
|2. Сайлау құқығы түсінігі, түрлері және принциптері.    |       |
|3. Сайлау органдары.                    |       |
|4. Референдумның конституциялық негіздері.         |       |
|Қазақстан Республикасының Президенті.            |3      |
|1.Президенттің құқықтық мәртебесі.             |       |
|2. Президенттің өкілеттілігі.               |       |
|3. Қазақстан Республикасы Президентінің актілері.      |       |
|4. Президент Әкімшілігі және басқа органдар.        |       |
|         Қазақстан Республикасының Парламенті   |2      |
|1. Парламентті құру тәртібі және құрылымы.         |       |
|2. Парламент депутаттарының өкілеттілігі.          |       |
|3. Заң шығару процессі.                   |       |
|4. Қазақстан Республикасы Парламентінің актілері.      |       |
|5. Парламентті тарату.                   |       |
|Қазақстан Республикасының Үкіметі              |2      |
|1. 1. Қазақстан Республикасы Үкіметі – атқарушы биліктің  |       |
|жоғарғы органы.                       |       |
|2. Үкіметті құру тәртібі, құрылымы мен құрамы.       |       |
|3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті.       |       |
|4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілері.       |       |
|Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі.      |2      |
|1. Конституциялық Кеңес және оның мүшелерінің құқықтық   |       |
|мәртебесі.                         |       |
|2. Конституциялық Кеңестің өкілеттіліктері.         |       |
|3. Конституциялық іс жүргізу.                |       |
|4. Конституциялық Кеңестің актілері.            |       |
|Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялардың    |2      |
|мәртебесі                          |       |
| 1. Қазақстан Республикасының Сот жүйесі.         |       |
|2. Әділ соттың конституциялық принциптері.         |       |
|3. Қазақстан Республикасындағы судьялардың мәртебесі.    |       |
|4. Жоғарғы Соттың нормативтік актілері.           |       |
|Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару |2      |
|мен өзін-өзі басқару.                    |       |
|1. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік    |       |
|басқару ұғымы.                       |       |
|2. Мәслихат - мемлекеттік биліктің жергілікті өкілетті   |       |
|органы.                           |       |
|3. Әкімдер - жергілікті атқару органы.           |       |
|4. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару |       |
|түсінігі.                          |       |

5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары


  |№   |Тапсырма                   |Дайындық формасы |
|1.   |Қазақстан Республикасы азаматтарының     |Іскерлі ойын   |
|    |конституциялық құқықтары, бостандықтары және |         |
|    |міндеттері.                 |         |
|2.   |Тақырыптары төменде ұсынылған        |Реферат      |

               РЕФЕРАТ ТАҚЫРЫПТАРЫ


1. ҚР Конституциялық құқық саласының түсінігі, пәні және әдістемесі.
2. Конституциялық құқық ғылым саласы және оқу пәні ретінде.
3. Конституциялық құқықтық нормалар: түсінігі, түрі, ерекшелігі.
4. Конституциялық-құқықтық қатынастар: түсінігі, түрі, субъектілері.
5. Конституциялық құқық жүйесі.
6. ҚР-ның Конституциясы: түсінігі, мәні.
7. ҚР-ның Конституциясына тән негізгі сипаты.
8. ҚР-сы Конституциясының негізгі принциптері.
9. ҚР-сы Конституциясының негізгі функциялары.
10. ҚР-сы Конституциясын құқықтық қорғау.
11. Қазақстанның Конституциялық дамуы және оның негізгі кезеңдері.
12. 1990ж. 25 қазандағы Қазақ КССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы
декларация.
13. 1991 ж. 16 желтоқсандағы ҚР-ның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы ҚР-ның
Конституциялық заңы.
14. 1993ж. ҚР Конституциясы (жалпы сипаттамасы).
15. ҚР-ның Конституциялық құрылысы негізінің түсінігі.
16. ҚР-сы қалыптасушы демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы
мемлекет.
17. ҚР-ның қоғамдық ұйымдарының конституциялық-құқықтық дәрежесі.
18. ҚР-ның азаматтарының құқықтық дәрежесінің негізгі түсініктері.
19. ҚР-ның азаматтығы: түсінігі мен принциптері.
20. ҚР-ғы шет ел азаматтары мен азаматтығы жоқ азаматтардың құқықтық
жағдайы (жалпы сипаттама).
21. ҚР-ғы сайлау құқығы: түсінігі мен принциптері.

6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

|Тақырыптары                |Әдістемелік   |Бақылау  |
|                      |материалдар,  |формасы  |
|                      |плакаттар    |      |
|Дәріс сабақтары    |Тәжірбиенлік (лаб) |        |      |
|           |сабақтары      |        |      |
|1           |2          |3        |4     |
|Конституциялық құқық –|Конституциялық құқық|Пікір алмасу  |Конспект  |
|Қазақстан Республикасы|– Қазақстан     |        |      |
|ұлттық құқық     |Республикасы ұлттық |        |      |
|жүйесінің жетекші   |құқық жүйесінің   |        |      |
|саласы.        |жетекші саласы.   |        |      |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Дискуссиялар  |Сұхбаттасу |
|Республикасының    |Республикасының   |Нормативтік   |      |
|конституциялық    |конституциялық   |актілер мен   |      |
|құқығының       |құқығының      |жұмыс      |      |
|бастаулары (қайнар  |бастаулары (қайнар |        |      |
|көздері)       |көздері)      |        |      |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Ауызша сұрақ  |Сұхбаттасу |
|Республикасының    |Республикасының   |Нормативтік   |      |
|Конституциясы –    |Конституциясы –   |актілер мен   |      |
|мемлекеттің негізгі  |мемлекеттің негізгі |жұмыс      |      |
|заңы         |заңы        |        |      |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Тренингтер   |Сұхбаттасу |
|Республикасының    |Республикасының   |Нормативтік   |      |
|конституциялық    |конституциялық   |актілер мен   |      |
|құрылысы       |құрылысы      |жұмыс      |      |
|Қазақстан Республикасы|Қазақстан      |Тестілер    |Талдау   |
|азаматтығының     |Республикасы    |Нормативтік   |      |
|конституциялық-құқықты|азаматтығының    |актілер мен   |      |
|қ негіздері      |конституциялық-құқық|жұмыс      |      |
|           |тық негіздері    |        |      |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Жұмыс ойыны   |Талдау   |
|Республикасында адам |Республикасында адам|Нормативтік   |      |
|және азаматтың    |және азаматтың   |актілер мен   |      |
|құқықтық мәртебесі  |құқықтық мәртебесі |жұмыс      |      |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Нормативтік   |Сұхбаттасу |
|Республикасының сайлау|Республикасының   |актілермен жұмыс|      |
|жүйесі        |сайлау жүйесі    |жасау      |      |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Нормативтік   |Сұхбаттасу |
|Республикасының    |Республикасының   |актілермен жұмыс|      |
|Президенті      |Президенті     |жасау      |      |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Нормативтік   |Конспект  |
|Республикасының    |Республикасының   |актілермен жұмыс|      |
|Парламенті      |Парламенті     |жасау      |      |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Нормативтік   |Талдау   |
|Республикасының    |Республикасының   |актілер мен   |      |
|Үкіметі        |Үкіметі       |жұмыс      |      |
|           |          |Интерактивтік  |      |
|           |          |тақта      |      |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Дискуссиялар  |Сұхбаттасу |
|Республикасының    |Республикасының   |Нормативтік   |      |
|Конституциялық Кеңесі |Конституциялық   |актілер мен   |      |
|           |Кеңесі       |жұмыс      |      |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Ауызша сұрақ  |Сұхбаттасу |
|Республикасының сот  |Республикасының сот |Нормативтік   |      |
|жүйесі мен судьялардың|жүйесі мен     |актілер мен   |      |
|мәртебесі       |судьялардың     |жұмыс      |      |
|           |мәртебесі      |        |      |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Нормативтік   |Конспект  |
|Республикасындағы   |Республикасындағы  |актілер мен   |      |
|жергілікті мемлекеттік|жергілікті     |жұмыс      |      |
|           |мемлекеттік     |        |      |
|басқару мен өзін-өзі |басқару мен өзін-өзі|        |      |
|басқару        |басқару       |        |      |

7. Оқу пән бойынша әдебиеттің қарта қамтамасыздығы

|Әдебиеттер және оқу методикалық құжаттар|Экземпляр-дың|Студент-те|Қамтама-сы|
|                    |саны     |рдің саны |здық пайыз|
|1                    |2      |3     |4     |
| Сапаргалиев Г.С. Қазақстан       |6      |11    |54%    |
|Республикасының Конституциялық     |       |     |     |
|құқығы-Алматы: Жетi жаргы, 2004.-471с. |       |     |     |
|Амандықова С.К. Қазақстан        |4      |11    |36%    |
|Республикасының Конституциялық құқығы, |       |     |     |
|Астана, 2001ж.             |       |     |     |
|Котов К.А. Суверенный Казахстан:    |4      |11    |36%    |
|гражданин, нация, народ. - Алматы: Жетi |       |     |     |
|Жаргы, 1997.- 288 с.          |       |     |     |
|Сагиндыкова А.Н. Конституционное право |5      |11    |45%    |
|Республики Казахстан: Курс лекций.-   |       |     |     |
|Алматы: Бiлiм, 1998.- 336с.       |       |     |     |8. Әдебиеттер тізімі
1. ҚР Конституциясы (1998 ж. 7 қазанда және 2007 ж. 21 мамырда өзгертулер
мен толықтырулар енгізілген). – Алматы, - 2007.- 49б.
2. Конституциялық заңдар: Президент, Парламент; Үкімет, Конституциялық
Кеңес, Сот жүйесі, Референдум, сайлау туралы.-Алматы: Борки, 1999.-120с.
 3. Сапаргалиев Г.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы-
Алматы: Жетi жаргы, 2004.-471с.
4. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер туралы заңы.-
Алматы: Юрист. -2006.- 22б.
5. Абдрасулов Е.Б. Толкование закона и норм Конституции: теория, опыт,
процедура.- Алматы: Оркениет, 2000.- 400с.
6. Аюпова З., Сабикенов С. Концепция правового государства.- Алматы: НИ и
РИО АВСШ ГСК РК.- 1996.- 104 с.
7. Назарбаев Н. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного
государства.- Алматы.- 1992.
8. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030: процветание, безопасность и улучшение
благосост. всех казахстанцев: Послание Президента страны.- Алматы: Бiлiм.-
1998.- 96 с.
9. Нурпеисов Е.К. Котов А. Государство Казахстан: от ханской власти к
презид. республике.- Алматы: Жетi Жаргы, 1995.- 127 с.
10. Сагиндыкова А.Н. Конституционное право Республики Казахстан: Курс
лекций.- Алматы: Бiлiм, 1998.- 336с.
11. Конституционный закон РК «О государственной независимости РК //Казах.
правда.- 1991.- 17 декабря.
12. Назарбаев Н.А. Пять лет независимости.- Алматы: Казахстан, 1996.- 211с.
13. Назарбаев Н. На пороге ХХI века.- Алматы, 1996.- 272 с.
14. Зиманов С.З. Конституция и Парламент РК.- Алматы: Жетi Жаргы, 1996.-
352 с.
15. Котов К.А. Суверенный Казахстан: гражданин, нация, народ. - Алматы:
Жетi Жаргы, 1997.- 288 с.
16. Юридический энциклопед. словарь.- М., 1984.- 700 с.
17. Сапаргалиев С., Мухамеджанов Б., Жанузакова Л. Правовые проблемы
унитаризма в Республике Казахстан.- Алматы: Жетi Жаргы, 2000.- 312с.
18. Алибаев Г.А. Местные исполнительные органы в системе государственной
власти.- Алматы: Жеты жаргы, 1999.- 64с.
19. Баишев Ж. Конституционное право Республики Казахстан.- Алматы: Жеты
жаргы, 2001.- 392с.
20. Бекбергенов Н.А. Правоохранительные органы в РК.- Астана: Фолиант,
2000.- 216с.
21. Конституция, закон, подзаконный акт.- Москва: Юридическая литература,
1994.- 136с.
22. Котов А.К. Казахстан наше Отечество: Власть. Общество. Конституция.-
Алматы: Казак энциклопедиясы, 1998.- 127с.
22. Малиновский В. Глава государства суверенного Казахстана.- Алматы: ВШП
Адилет, 1998.- 242с.
23. Мухамеджанов Э.Б. Избирательное право Республики Казахстан: теоретико-
правовые вопросы.- Алматы: Жеты жаргы, 2001.- 176с.
24. Сапаргалиев Г.С.  Становление  конституционного  строя  Республики
Казахстан.- Алматы: жеты жаргы, 1997.- 168с.
25. Кудайбергенов М. Права ребенка в казахстанском и международном праве.-
Алматы: Данекер, 2001.- 238с.
26. Жанузакова Л.Т.  Конституционно-правовые  проблемы  организации  и
деятельности местных представительных органов в Республике Казахстан.-
Алматы: СаГа, 2003.- 340с.
27. Шеретов С.Г. Конституционное право Республики Казахстан.- Алматы:
Данекер,2002.- 174с.
28. Сабикенов С. Н. Национальный и народный суверенитет. В чем отличие? //
Мысль.- 1994. № 4.- С.-9.
29. Нарбинова М.М. Характеристика элементов становления государственной
независимости РК. // Сб.н.тр. Менеджмент в рыночной экономике региона.-
Усть-Камен.: Изд-во ВКГУ, 1999.
30. Нарбинова М.М.  Обоснование роли и места в правовой системе РК
конституционного закона «О гос.независимости РК». // Региональный вестник
Востока. 1999.- № 3.
31. Нарбинова М.М. Система юридических источников конст. права РК //
Региональный вестник Востока. 2000.- № 1
32. Нарбинова М.М. К вопросу о конституционном реформировании в Казахстане
// Региональный вестник Востока. 2000.- № 3
33. Амандықова С.К. Қазақстан Республикасының  Конституциялық  құқығы,
Астана, 2001ж.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть