Файл қосу


Жасанды былғарыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжат  |ПОӘК          |            |
|             |            |            |
|             |            |ПОӘК          |
|             |            |042-18-7.1.40/02-2013  |
|ПОӘК           |            |            |
|Студенттер үшін «Жеңіл |№1 басылым       |            |
|өнеркәсіп бұйымдарының  |«___»________2013г.   |            |
|материалтануы» пәннің  |            |            |
|жұмыс бағдарламасы    |            |            |        «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 5В072600– «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы »
              мамандығына арналған
           СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013
                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырған «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының
оқытушысы Бауыржанова Айгүл Заманбекқызы ___________


  28 тамыз 2013 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1  «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы»  кафедрасының
мәжілісінде


  №1 хаттама 28 тамыз 2013ж.


  Кафедра меңгерушісі ____________  Б.К. Асенова


  2.2  Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде


  №1 хаттама 12 қыркүйек 2013ж.


  Төрайымы ______________ С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ.
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды


  №1 хаттама 18 қыркүйек 2013ж.


  ОӘК төрайымы ____________ Г.К.Искакова


  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


  |  |Мазмұны                              |  |
|  |1   Жалпы талаптар                       |  |
|  |2   Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу  |  |
|  |3   Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар          |  |
|  |4   Курс форматы                        |  |
|  |5   Курс саясаты                        |  |
|  |6   Баға қою саясаты                      |  |
|  |7   Әдебиеттер                         |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
  1 ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР


  1.1 Оқытушы және пән жайлы жалпы мәліметтер
  Бауыржанова Айгуль Заманбековна, магистр, аға оқытушы
  «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасы
  Байланысу ақпараты - тел.:35-48-56, оқу ғимараты №9, №216 кабинет
  Сабақты өткізу орны - №205 аудитория
  Пән бойынша несие саны - 3


  1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы:
  Жеңіл өнеркәсібі бұйымдары туралы жалпы мәліметтер  және  оларды
  топтастыру. Жеңіл өнеркәсібі бұйымдарының құрылымы және қасиеттері.
  Табиғи және жасанды былғарыны өңдеуге арналған  шикізат түрлері.
  Былғарыны өндірудің негізгі процестері. Табиғи былғарының қасеттері.


  1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:
  Табиғи былғарыдан өндірілетін бұйымдар ассортименті және  тұтынушылық
  қасиеттері. Жасанды былғарыны өндіру әдістері. Олардың
  жеткіліктері мен кемшіліктері. Жасанды былғарыдан өндірілетін
  бұйымдар ассортименттері.


  1.4 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:
  Тігін бұйымдарын дайындауға арналған кездемелер түрлері және олардың
  қасиеттері. Тігін жіптерінің қасиеттері. Тігін бұйымдарды   өндіруде
желім
  материалдарын пайдалану. Тігін өндірісінде  қолданылатын фурнитура
  түрлері.


  1.5 Оқудың нәтижесі
  Пәнді оқудың нәтижесінде студент міндетті:
  - Жеңіл өнеркәсібі бұйымдарының құрылымы және қасиеттері. Табиғи және
  жасанды былғарыны өңдеуге арналған  шикізат  түрлері.  Былғарыны
  өндірудің негізгі процестері. Табиғи былғарының қасеттерін білуі керек.
  - Былғары және үлбір өндірісінде илегіш және майлағыш заттарды таңдауда
  біліктілікке ие болуы керек.
  - Ағзаға қауіпті химиялық заттармен жұмыс істей алуы керек.
  - Тігін бұйымдарын дайындауға арналған кездемелер түрлері және олардың
  қасиеттері. Тігін жіптерінің қасиеттері. Тігін бұйымдарды өндіруде
  желім материалдарын пайдалана алу керек.


  1.6 Курс пререквизиттері:
  1.6.1 Химия
  1.6.2 Былғары және үлбір технологиясы мамандығына кіріспе
  1.6.3 Химиялық материалдардың былғары-технологиялық қасиеті


  1.7 Курс постреквизиттері:
  1.7.1 Жеңіл өнеркәсіптің қазіргі заманға сай технологиясы
  1.7.2 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының дизайны және жобалау
  1.7.3 Текстильді материалдарды өңдеу процестерінің физика-химиялық
  негіздері.

   2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                   1 кесте
|№ |Тақырыптар атауы        |Сағаттар          |Әдебиеттер |
|  |                |Д |З |П |ОСӨЖ  |СӨЖ  |      |
|1 |2               |3 |4 |5 |6    |7   |8      |
|1 |Кіріспе            |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.2    |
|2 |Тоқыма талшықтардың      |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |классификациясы.        |  | | |    |    |7.1.4    |
|3 |Табиғи талшықтар        |1 | | |    |    |7.1.1    |
|4 |Жануар тегінен алынған     |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |талшықтар           |  | | |    |    |7.1.2    |
|5 |Табиғи жібе          |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.4    |
|6 |Жасанды талшықтар       |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.2    |
|7 |Синтетикалық талшықтар     |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.4    |
|8 |Бағалы-үлбір шикізаты және   |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |жартылай фабрикаты       |  | | |    |    |      |
|9 |Бағалы-үлбір терілерінің    |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |құрылымы            |  | | |    |    |7.1.2    |
|10 |Бағалы-үлбір шикізатының    |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |терілерін алғашқы ретті өңдеу |  | | |    |    |7.1.4    |
|11 |Мамық-үлбір жартылай      |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |фабрикатының негізгі қасиеттері|  | | |    |    |7.1.4    |
|12 |Мамық-үлбір шикізаттарының   |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |ассортименттері        |  | | |    |    |      |
|13 |Жасанды үлбір         |1 | | |    |    |7.1.1    |
|14 |Тоқыма жасанды үлбірі     |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.2    |
|15 |Желімдік жасанды үлбірі    |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.4    |
|16 |Жасанды үлбірдің қасиеттері  |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.1    |
|17 |Былғары және тері өндірісінің |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |шикізаты            |  | | |    |    |7.1.4    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.1    |
|18 |Шикізаттың қасиеттері және оны |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |алдын ала өңдеу        |  | | |    |    |7.1.2    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.1    |
|19 |Былғары шикізаттарының     |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |түрлерінің сипаттамалары    |  | | |    |    |7.2.1    |
|20 |Жасанды былғары        |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.1    |
|21 |Үлпекті материалдар      |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.1    |
|22 |Былғары және терілердін қысқаша|1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |сипаттамалары         |  | | |    |    |7.2.1    |
|23 |Әрлеу материалдары       |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.1    |
|24 |Киім фурнитурасы        |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.1    |
|25 |Қазіргі заманғы маталардың   |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |сипаттамалары         |  | | |    |    |7.2.1    |
|26 |Тоқыма заттардың күтімі    |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.2    |
|27 |Тоқыма материалдардың сапасын |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |бағалау            |  | | |    |    |7.1.3    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.1    |
|28 |Стандарт бойынша материалдар  |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |сапасын бағалау        |  | | |    |    |7.1.2    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.1    |
|29 |Тоқыма жаймаларының сапасын  |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |бағалау            |  | | |    |    |7.2.1    |
|30 |Беймата жаймаларының сапасын  |1 | | |    |    |7.1.1    |
|  |бағалау            |  | | |    |    |7.2.1    |
|31 |Тоқыма материалдарының     |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|  |құрылысы. Мата өндірісінің   |  | | |    |    |7.1.3    |
|  |негізгі процесстері      |  | | |    |    |7.2.2    |
|32 |Матаның құрылымы        |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|33 |Қарапайым (тегіс) айқаспалар  |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.4    |
|34 |Майда өрнекті айқаспалар    |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|35 |Күрделі айқаспалар       |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.3    |
|36 |Ірі өрнекті айқаспалар     |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.4    |
|37 |Матаның құрылымдық       |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|  |сипаттамалары         |  | | |    |    |7.1.4    |
|38 |Тоқыма өндірісінің ақаулары  |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.2    |
|39 |Трикотаж өндірісі       |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|40 |Трикотаждың түрлері және    |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|  |ілмектердің құрылысы      |  | | |    |    |      |
|41 |Ілмек құрау принциптері    |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.2    |
|42 |Көлденең тоқылған трикотаж   |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|  |өрімдері            |  | | |    |    |      |
|43 |Бойлай тоқылған трикотаж    |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|  |өрімдері            |  | | |    |    |7.1.3    |
|44 |Трикотаж жаймасының ақаулары  |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.4    |
|45 |Беймата жаймаларын өндіру   |  | |1 |    |    |7.1.1    |
|46 |Жылытқыш материалдар      |  | | |1    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.2    |
|47 |Үлбір             |  | | |1    |    |7.2.2    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.2    |
|48 |Мақта             |  | | |1    |    |7.1.1    |
|49 |Ватилин            |  | | |1    |    |7.2.2    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.2    |
|50 |Күспе             |  | | |1    |    |7.2.2    |
|51 |Поролон            |  | | |1    |    |7.1.1.   |
|52 |Іштік маталар         |  | | |1    |    |7.1.3    |
|53 |Астарлық материалдар      |  | | |1    |    |7.1.1.   |
|54 |Желімдік материалдар      |  | | |1    |    |7.1.2    |
|55 |Синтетикалық жіптер      |  | | |1    |    |7.2.2    |
|56 |Мата өндірісінің негізгі    |  | | |1    |    |7.1.1.   |
|  |процесстері          |  | | |    |    |      |
|57 |Жібектен жасалған жіптер    |  | | |1    |    |7.1.1    |
|58 |Мақтадан жасалған жіптер    |  | | |1    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.3    |
|59 |Тігін жіптері         |  | | |1    |    |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.2    |
|60 |Киім бөлшектерін біріктіруге  |  | | |1    |    |7.1.1    |
|  |арналған материалдар      |  | | |    |    |      |
|61 |Маталар, тоқыма және      |  | | |    |1   |7.1.1    |
|  |бейматалардың ассортименті   |  | | |    |    |7.1.2    |
|62 |Ассортимент жайлы жалпы    |  | | |    |1   |7.1.1    |
|  |мағлұмат            |  | | |    |    |      |
|63 |Ассортименттің жіктелуі    |  | | |    |1   |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.3    |
|64 |Макта маталардың ассортименті |  | | |    |1   |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.1.4    |
|65 |Зығыр маталардың ассортименті |  | | |    |1   |7.1.1    |
|66 |Жібек маталардың ассортименті |  | | |    |1   |7.1.1    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.2    |
|67 |Жүн матасының ассортименті   |  | | |    |1   |7.1.1    |
|68 |Трикотаж жаймасының      |  | | |    |1   |7.2.2    |
|  |ассортименті          |  | | |    |    |7.2.2    |
|69 |Беймата материалдарының    |  | | |    |1   |7.2.2    |
|  |ассортименті          |  | | |    |    |7.2.2    |
|70 |Бұйымға материалдар таңдау   |  | | |    |1   |7.1.4    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.2    |
|71 |Тоқыма материалдарын өңдеу   |  | | |    |1   |7.2.2    |
|72 |Бояуға және сурет басуға    |  | | |    |1   |7.1.3    |
|  |дайындау            |  | | |    |    |7.2.2    |
|73 |Матаны бояу          |  | | |    |1   |7.1.1.   |
|74 |Сурет басу           |  | | |    |1   |7.1.1.   |
|  |                |  | | |    |    |7.1.2    |
|75 |Соңғы өңдеу          |  | | |    |1   |7.1.3    |
|  |                |  | | |    |    |7.2.2    |
  3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР


   Пәнді оқуға арналған әдістемелік нұсқаулар мен танысып, студенттер
пәнді толық меңгерулері керек. Әдістемелік нұсқаны құрастыру негізінде
пәннің кейбір бөлімдері студенттермен үздік жұмыс ретінде жүргізіледі.
   Әдістемелік нұсқаулар құрамына:
   1. пәнді оқуда қажетті жоспарлау, уақытты ұйымдастыру  (орындау
уақыты);
   2. оқу-әдістемелік кешенін қолдану нұсқасы;
   3. әдебиеттер мен оқулықтарды қолдана білу;
   4. емтиханға даярлану үшін берілетін кеңестер кіреді.
   4 КУРС ФОРМАТЫ

   «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы» пәнін оқу бір-бірімен
тығыз байланысты төрт сабақтан тұрады: дәрістер, зертханалық сабақтар,
студенттің оқытушымен аудиториядағы өздік жұмысы (СОӨЖ) мен студенттердің
өздік жұмысы (СӨЖ). Пәннің маңызды және қиын меңгеретін бөлімдерінің
маңызды формасы дәріс болып табылады; содан кейін нақты тәжірибелер және
олардың нәтижелерінен алынатын нақты шешімдер зертханалық практикум болып
табылады. Әдебиетпен қамту, оқу-әдістемелік және қиындығы жағынан ең қол
жетімді материал СӨЖ және СОӨЖ түрінде орындалады. Зертханалық практикум
ерекше мағынаға ие (барлық оқу уақытының ~ 50 %).  Зертханалық жұмыстарды
орындау көзбен бақылап және теориялық материалды бекітуге, оқу және ғылыми-
зерттеу тәжірибесін дамытуға және жүзеге асыруға, логикалық ойлауға және
негізделген шешімдер жасауға мүмкіндік береді. СӨЖ және СОӨЖ күнделікті
және міндетті болып табылады, оқытушының тыңғылықты бақылауында және нақты
тапсырмалар бойынша орындалады.


   5 КУРС САЯСАТЫ

   Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық
өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
   Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент  аудиториядан
шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы
қойылады.
   Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа
қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша
түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
   Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиторядан
шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен қамтылады.
   Ұялық телефон: Сабақ кезінде ұялық телефондар өшірілуі керек.
   Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін
билеттік жүйе негізінде жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы үш сұрақтан
тұрады. Емтиханның қорытынды бағасы қорытынды аттестациямен емтиханның
орташа проценті арқылы есептеледі

   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

   Апта бойынша және бақылау түрі бойынша баллдардың бөлінуі кестеде
көрсетілген.

  «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы» пәні бойынша баллдардың
                  бөлінуі
                                   2 кесте
|Апта |Бақылау түрі                |Барлық балл |Ескерту  |
|1  |2                     |3      |4     |
|1  |1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық |30      |      |
|   |сабақ түрлеріне қатысу           |       |      |
|   |Аудиториялық сабақтарға келу және дайындалу|       |      |
|   |- бұл баллдар электрондық журналған    |       |      |
|   |енгізілмейді, оқытушы тек оқушының сабақта |       |      |
|   |болған болмағанын белгілейді.       |       |      |
|2  |Дәрістік сабақтар             |       |      |
|3  |Практикалық сабақтар            |50      |      |
|   |Практикалық (семинарлық) және зертханалық |       |      |
|   |сабақтарда білімді тексеру - ауызша,    |       |      |
|   |жазбаша, аралас сұрау, тест-бақылау,    |       |      |
|   |дискуссия және т.б.            |       |      |
|4  |Зертханалық сабақтар            |50      |      |
|   |Зертханалық сабақтарда білімді тексеру -  |       |      |
|   |ауызша, жазбаша, аралас сұрау,       |       |      |
|   |тест-бақылау, дискуссия және т.б.     |       |      |
|5  |СӨЖ                    |75      |      |
|   |Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) – үй     |       |      |
|   |тапсырмасын орындау (курстық жұмыс (жоба), |       |      |
|   |есептеу-сызу жұмыстары, реферат және т.б.) |       |      |
|6  |ОСӨЖ                    |35      |      |
|   |Оқытушымен бірге студенттің өздік жұмысы  |       |      |
|   |(ОСӨЖ) – тренингтер, дөңгелек үстелдер,  |       |      |
|   |эссе жазу, бақылау жұмыстары және т.б.   |       |      |
|7  |1 аралық бақылау              |60      |      |
|8  |1-7 аптадағы оқу нәтижесі бойынша балл   |300     |      |
|   |жиыны                   |       |      |
|9  |8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық |30      |      |
|   |сабақ түрлеріне қатысу           |       |      |
|   |Аудиториялық сабақтарға келу және дайындалу|       |      |
|   |- бұл баллдар электрондық журналған    |       |      |
|   |енгізілмейді, оқытушы тек оқушының сабақта |       |      |
|   |болған болмағанын белгілейді.       |       |      |
|10  |Дәрістік сабақтар             |       |      |
|11  |    Практикалық сабақтар        |50      |      |
|   |Практикалық (семинарлық) және зертханалық |       |      |
|   |сабақтарда білімді тексеру - ауызша,    |       |      |
|   |жазбаша, аралас сұрау, тест-бақылау,    |       |      |
|   |дискуссия және т.б.            |       |      |
|12  |Зертханалық сабақтар            |50      |      |
|   |Зертханалық сабақтарда білімді тексеру -  |       |      |
|   |ауызша, жазбаша, аралас сұрау,       |       |      |
|   |тест-бақылау, дискуссия және т.б.     |       |      |
|13  |СӨЖ                    |75      |      |
|   |Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) – үй     |       |      |
|   |тапсырмасын орындау (курстық жұмыс (жоба), |       |      |
|   |есептеу-сызу жұмыстары, реферат және т.б.) |       |      |
|14  |ОСӨЖ                    |35      |      |
|   |Оқытушымен бірге студенттің өздік жұмысы  |       |      |
|   |(ОСӨЖ) – тренингтер, дөңгелек үстелдер,  |       |      |
|   |эссе жазу, бақылау жұмыстары және т.б.   |       |      |
|15  |2 аралық бақылау              |60      |      |
|8-15 аптадағы оқу нәтижесі бойынша балл жиыны   |300     |      |
|Емтиханнан алған балл жиыны            |400     |      |
|Академиялық аралықта алған балл жиыны       |1000     |      |
   7 ӘДЕБИЕТТЕР


   7.1 Негізгі әдебиеттер
   7.1.1. Әсенова Б.Қ. Былғары және мех технологиясы: оқу құралы /
   А.Н.Нұрымхан, А.Н.Нұрғазезова.- Семей, 2008.- 123б.
   7.1.2. Мәдиев Ө.Қ. Былғары және тері технологиясы: оқулық / Айтөленова
   Қ.Т. 2010.
   7.1.3. Н. В. Булгаков. Меховое производство. - Екатеринбург: Каменный
   пояс, 2007. - 280 с.
   7.1.4. Линь В.В. Обработка кожи и меха. - Москва: Аделант, 2006. - 388
   с.
   7.2 Қосымша әдебиеттер
   7.2.1 Туменова Г.Т. Методическое указание к выполнению лабораторных
   работ по дисциплине "Технология кожи и меха". - Семипалатинск, 2005.-
   50 с.
   7.2.2 Павлов С.А. Химия и физика высокомолекулярных соединений в
   производстве искусственной кожи, кожи и меха: учебник для студентов
   вузов легкой промышленности / Шестакова И.С, Касьянова А.А.  - М.,
   "Легкая индустрия", 2009. - 528 с.
   7.2.3 Ғайдар Л.П. Технология кожи: учебник для студентов вузов легкой
   промышленности. - М., "Легкая иидустрия", 2010. - 168 с.
   .2.4 Страхов И.П. Химия технология кожи и меха: учебник для вузов. -
   М., Легпромбытиздат, 2003. - 496 с.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть