Файл қосу


Пәннің постреквизиті|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК           |
|            |            |042-18-25.1.06/01-2014  |
|ПОӘК          |            |             |
|оқытушыға арналған   |№2 басылым       |             |
|«Қазақстан экологиясы» |            |             |
|пәнінің оқу-әдістемелік |11.09.2014 ж.      |             |
|кешені         |            |             |


            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
            «Қазақстан экологиясы» пәнінен
    5В073100- «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
              мамандығына арналған

              ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН


                БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2014

                 Алғы сөз

1. ӘЗІРЛЕГЕН
«Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының доцент  м.а
        м.ғ.к Қабышева Жанар Кобегеновна
02.09.2014ж


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті «Экология
және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отырысында
Хаттама №1  02.09.2014 ж.,
Кафедра меңгерушісі             Артамонова Е.Н.


2.2 Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
Хаттама №1  09. 09.2014 ж.,

АФ ОӘБ төрағасы   _________    Джаманова Г.И.


3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға ұсынады
Хаттама №1  11. 09. 2014 ж
Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы,
оқу-әдістемелік жұмысы
бойынша проректор        _________  Искакова Г.К.

4. №1 басылым 03.09.2013 ж. орнына екіншірет енгізіліп отыр.                  Мазмұны


  1. Қолданылу саласы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ереже
  4.Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны
  5. Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары
  6. Оқу әдітемелік бағдарламасының әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы
  7. Әдебиеттер


    1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
   «Қазақстан экологиясы» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен құрамына
енетін  оқытушының  жұмыс  оқу  бағдарламасы  5В073100  «Тіршілік
қауіпсіздігінің негіздері және қоршаған  ортаны  қорғау»  мамандығының
студенттеріне арналған.


   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Бұл «Қазақстан экологиясы» пәні бойынша  оқу - әдістемелік кешен
құрамына енетін  оқытушының жұмыс оқу  бағдарламасы төмендегі құжаттар
талаптарына  сай осы  бойынша  оқу  үрдістері  ұйымдастыру  тәртібін
белгілейді:
   -5В073100 «Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері және қоршаған ортаны
қорғау» мамандығы бойынша элективті пәндер каталогі.
   - СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәнні оқу әдістемелік
кешенін әзірлеу және ресімдеудің жалпы талаптары»
   - ДП 042-1.01-2014 Құжат «Пәннің оқу әдістемелік кешенінің құрылымы
мен мазмұны»


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   3.1 Пәннің жалпы мазмұны
   Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алып, экономикамыздың нарықтық
қатынастарға көшуіне  және  халықаралық экономикалық қатынастардың аса
қарқынды  жүре   бастауына  байланысты,  Қазақстан  Республикамыздың
экологиялық жағдайларына аса көңіл бөліп көптеген  мәселелер қолға алына
бастады. Қазіргі жағдайда ғылыми техниканың дамуында ғылымның және ғылыми-
техникалық мәліметтердің көлемі интенсивті өсуде. Жоғары оқу орындарында
жоғары білікті мамандарды дайындауда олардың білімділігіне, іздемпаздығына
көңіл бөлінеді. Студенттер алған білімдерін ғаламдық,  аймақтық  және
жергілікті экологиялық мәселелерді шешуге қолдана білулері керек.
   Жалпы экология мына бөлімдерге бөлінеді:
   - аутоэкология
   - демэкология
   - синэкология

   3.2. Пәнді оқытудың міндеттері:
   1. Студенттерге жалпы Қазақстан Републикаының экологиялық жағдайын
оқыту.
   2. Берілген курстың мақсаты болып студенттердің өздік творчествалық
жұмыстарға баулу және өз мамандықтары бойынша жоғары жалпы ғылыми және
профессионалды дайындау.

  3. Курсқа тапсырмалар
  Пәнді оқытудың негізгі мына тапырмалардан тұрады:
   - сыртқы ортамен тірі организімдердің бір бірімен байланысы;
   - антропогенді әсерлердің сыртқы ортаға әсерлері;
   - негізгі экологиялық мәселелер
   - адамзат бірлестігі сыртқы ортамен байланысы.

  4. Пәнді оқығанда студент білу керек:
    білу керек:
   - жалпы сыртқы ортамен тірі организімдердің бір бірімен байланысын;
   - тірі ағзалардың уақытына және бөлшектерге бөлінуін;
   - ағзалардың санының өзгеріп отыруы олардын энергия көзінің оларға
тірі ағзалар арқылы айналмалы түрде келуі;
   меңгеру:
  функциональды экологиялық бөлімдерді және жалпы биосфераны
  біліп алу:
  табиғатты тиімді қолдану
  үйрену:
  экологиялық процесстердің ағымын, антропогенді әсерлердің сыртқы ортаға
әсерлерін қорытындылау;
  есте сақтау:
  тәжірибелі түрде тірі ағзалардың сыртқы отаға асері


3.5 Пәннің пререквизиттері – Өндірісітк экология
3.6 Пәннің постреквизиті
3.6.1 Қоршаған ортаны қорғаудағы нормативті стантарттар.

3.7 Оқу жоспарынан көшірмеі кестеде
                                   Кесте 1
|Курс                                 |Семестр |
|1-модудь. Қазақстан Республикасындағы экологиялық жағдайы.      |    |
|1.Тақырып. Қазақстан Республикасындағы экологиялық жалпы жағдайы.  |2    |
|1.Практикалық сабақ                         |    |
|Қазақстан Географиясы                        |    |
|Су ресурстары.                            |    |
|2.Тақырып. Қоршаған табиғи ортаның ғалымдық, аймақтың және локальді |2    |
|мәселелері.                             |    |
|2.Практикалық сабақ                         |    |
|Экология және қоршаған ортаны қорғау                 |    |
|3.Тақырып.  Атмосфера экологиясы.                  |2    |
|3.Практикалық сабақ                         |    |
|Атосфералық ауаның экологиялық жағдайы.               |    |
|4.Тақырып. ҚР гидросфера экологиясы.                 |2    |
|4.Практикалық сабақ                         |    |
|Каспий, Арал теңізінің экологиялық мәселелері.            |    |
|5.Тақырып. ҚР топырақ экологиясы.                  |2    |
|5.Практикалық сабақ                         |    |
|Каспий, Арал теңізінің экологиялық мәселелері.            |    |
|6.Тақырып. Қоршаған ортаға палигон сынақтарының әсері.        |2    |
|6.Практикалық сабақ                         |    |
|Топырақтың ластануына химиялық және радияциялық заттардың әсерлері. |    |
|7.Тақырып. Өндіріс қалдықтары және оларды жою жолдары.        |2    |
|7.Практикалық сабақ                         |    |
|Семей ядролық полигонының қоршаған ортаға әсері           |    |
|2-модудь. Қазақстан Республикасының негізгі мәселелері.       |2    |
|8.Тақырып. Қазақтанда радиоактивті жағдай.             |    |
|8.Практикалық сабақ                         |    |
|Өндірітік және улы қалдықтардың қоршаған ортаға әсері        |    |
|9.Тақырып. ҚР биоалуантүрлілік                    |2    |
|9.Практикалық сабақ                         |    |
|Коллоквиум.                             |    |
|Тұрмыстық, радияциялық қалдықтар                   |    |
|10. Тақырып.  Қазақстан Республикасының экологиялық жағдайы және  |2    |
|халық денсаулығы.                          |    |
|10.Практикалық сабақ                         |    |
|Радон және ластану көздері.                     |    |
|11.Тақырып. Қазақстанның экологиялық құқықтары.           |3    |
|11.Практикалық сабақ                         |    |
|Азир және Капустин ЯР полигондарының радиоэкологиялық әсерлері.   |    |
|12.Тақырып. Қазақстан орманы.                    |2    |
|13. Тақырып. Қоршаған ортаны қорғау аймағындағы мемелекеттік    |3    |
|политика және приоритет.                       |    |
|13.Практикалық сабақ                         |    |
|Экологиялық факторлардың адам организміне тигізетін зиянды әсері |    |
|14. Тақырып. Қоршаған ортаны қорғау аймағындағы мемелекеттік    |2    |
|басқарма.                              |    |
|14.Практикалық сабақ                         |    |
|Қоршаған ортаны қорғау.                       |    |
|15. Тақырып . Экологиялық оқыту және тәрбиелеу.           |    |
|15.Практикалық сабақ                         |    |
|Өсімдіктер және жануарлар дүниесінің биосферадағы ролі, және Адам  |    |
|организміне әсері.                          |    |
|Барлығы                               |30+15  |


  СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Қазақстан туралы жалпы мәлімет.
5.2 Қазақстан Республикасының табиғаты. ОҚО, ШҚО,БҚО, СҚ облыстарының жалпы
экологиялық жағдайы.
5.3 Қоршаған табиғи ортаның ғалымдық, аймақтың және локальді мәселелері.
5.4 Қоршаған ортаны қорғау міндеттерімен мақсаттары.
5.5 Атмосфера экологиясы.
5.6 Атмосфералық ауа жағдайы және оны негізгі ластаушылар.
5.7 ҚР гидросфера экологиясы.
5.8 Су бассейндарының ластану көздері.
5.9 Арал, Каспий теңіздерінің экологиялық жағдайы.
5.10Топырақ және оның функциясы.
5.11 ҚР топырағының экологиялық мәселелері.
5.12.Эрозия және дегредациясының әсерінен жер ресурстарының бұзылуы.
5.13 Мұнай химиялық заттардың, ауыр металлдардың, органикалық заттардың
топыраққа әсері.

   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
                               Кесте 3

|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың|Даналардың|Студенттер|Қамтамасыз  |
|атауы                  |саны   |дің саны |етілуі    |
|                     |     |     |пайызы    |
|1                    |2     |3     |4      |
|1.Панин М.С. Экология Казахстана.    |50    |5     |100     |
|Семипалатинск. 2005ж.          |     |     |       |
|2.А.М. Никаноров, Т.А.Хоружая.      |3     |5     |100     |
|«Экология».М.,2000            |     |     |       |
|3.Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экология»,|20    |5     |100     |
|Алматы , 2002.              |     |     |       |
|4. Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г.      |20    |5     |100     |
|«Экологиядан оқу әдітемелік құрал»   |     |     |       |
|А.2000.                 |     |     |       |
|5.Бейсенова Ә., ШілдебаевЖ. «Экология  |10    |5     |100     |
|эәне табиғатты тиімді пайдалану» А. 2000 |     |     |       |
|6. Ақбасов А.Ж., Сагимбаев Г.Ә.     |20    |5     |100     |
|«Экология» Алматы 2003.         |     |     |       |


   7 ӘДЕБИЕТТЕР
   7.1 Негізгі әдебиеттер
   7.1.1 Қазақстан Республикасының экологиялық кодекстері. Алматы: Бико,
2007.
   7.1.2. Панин М.С. Экология Казахстана. Семипалатинск. 2005ж.
   7.1.3. Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов.учебное пособие.-
Пенза; изд-во Пенза. Гос. Унив, 2005.
   7.1.4. Абишов М . Радиационная безопасность  и подходы к  решению
проблемы радиоктивных отходов в МАД «Невада семипалатинск» //Выш. школа
Казахстана.2001.
   7.1.5. Ақбасов А.Ж., Сагимбаев Г.Ә. «Экология» Алматы 2003.
   7.1.6. Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экологиядан оқу әдітемелік құрал»
А.2000.
   7.1.7. Бейсенова Ә., ШілдебаевЖ. «Экология эәне табиғатты тиімді
пайдалану» А. 2000
   7.1.8. Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экология», Алматы , 2002.
      7.2. Қосымша әдебиеттер

   7.2.1 Алексеев В.И., Винокуров Е.А., Пугачев Е.Н. Проектирование
сооружений переработки и утилизации осадков сточных вод с  использованием
элементов компьютерных информационных технологии. Учеб. Пособ. М.:ИЗД-во
АСВ, 2003. 176 с.

   7.2.2. А.М. Никаноров, Т.А.Хоружая. «Экология» .М.,2000.
   7.2.3Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране
окружающей среды. Москва. 2003.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть