Файл қосу


Қазақ диаспорасы шет|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейлі СМЖ құжат   |ПОӘК           |             |
|             |             |             |
|             |             |ПОӘК 042-18-       |
|             |             |18.1.54/01-2013     |
|ПОӘК           |             |             |
|«Қазақ диаспорасы шет  |№ 1 басылым       |             |
|елдерде: тарихы және   |18.09.2013        |             |
|қазіргі дамуы» пәнінің  |             |             |
|оқытушығы арналған    |             |             |
|оқу-әдістемелік кешені  |             |             |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
     «Қазақ диаспорасы шет елдерде: тарихы және қазіргі дамуы»
             «5В020300»- Тарих мамандығына арналған


        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей 2013
                 Алғы сөз
  1. ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы ________________________«_03_»___09___2013__ж.
Мухаметжанова Н.А. т.ғ.к., «Қазақстан тарихы» кафедрасының доценті, Семей
қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қазақстан тарихы»
кафедрасының меңгерушісі


  2. ТАЛҚЫЛАҒАН
2.1. Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында
      «_03_»__09__ 2013 ж., № 1 хаттама


    Кафедра меңгерушісі            Мухаметжанова Н.А.


2.2. Гуманитарлық-заң факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
      «_05_»____09_____2013 ж., №_1_  хаттама


    Төрайымы      Кенесбаева Ш.

  3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған
және ұсынылған
      «_18_»___09____2013 ж., №_1_хаттама


ОӘК төрағасы                      Искакова Г.

 4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕҢГІЗІЛДІ       13.09.2012,  №4


                  Мазмұны

1 Қолданылу аймағы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқытушыға арналған пәннің оқу-әдістемелік бағдарламасының мазмұны
5 Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
6 Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттер қамтамасыз ету картасы
8 Әдебиеттер


  1. 1.1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


     • Мухаметжанова Н.А. т.ғ.к., «Қазақстан тарихы» кафедрасының
      доценті,  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
      университетінің «Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі
     • Байланыс мәліметтері №1 оқу ғимараты, № 1006 кабинет
     • Сабақ өткізу орны – аудитория №____ (сабақ кетесі бойынша)
     • Пән атауы – «Қазақ диаспорасы шет елдерде: тарихы және қазіргі
      дамуы»
     • Кредит саны – 2
     • Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (1 кесте)   2. Оқу жоспарынан шығарым (1 кесте)

Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

1 кесте

|Курс         |Семестр    |Кредитсаны    |ЛК          |
|           |       |         |(сағ.)        |
|А           |4,0      |95 – 100     |Өте жақсы      |
|А–          |3,67     |90 – 94      |           |
|В+          |3,33     |85 – 89      |           |
|           |       |         |Жақсы        |
|В           |3,0      |80 – 84      |           |
|В–          |2,67     |75 – 79      |           |
|С+          |2,33     |70 – 74      |           |
|           |       |         |           |
|           |       |         |Қанағаттанарлық   |
|С           |2,0      |65 – 69      |           |
|С–          |1,67     |60 – 64      |           |
|D+          |1.33     |55 – 59      |           |
|D           |1,0      |50 – 54      |           |
|F           |0       |0 – 49      |Қанағаттанарлықсыз  |
|I           |NA      |-         |Аяқталмаған     |
|P           |-       |өтті       | Дисциплинаны өтті  |

  3. САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРЫН БӨЛУ
Семинар сабақ № 1
1. Ирридент және диаспора терминдеріне түсініктеме
2. Тарихнамалық кезең
3. Шет елдердегі қазақ диаспорлары мен ирренденттерінің пайда болу тарихын
зерттеу
Семинар сабақ № 2 Қазақ диаспорасы: теориялық-практикалық анықтама
1.Қазақ диаспорасы, миграция туралы теория
2.Диаспоралар дифференциациясы: мобильді және пролетарлық
3. Қашқындар статусы
4.Иммигранттық жұмысшылар мен қызметкерлер статусы
5. Тәуелсіз иммигранттар статусы.
Семинар сабақ № 3 Қытайдағы және Моңғолиядағы қазақтар тарихынан
1. Қытай және моңғолиядағы қазақ ирредентасының пайда болу тарихынан.
2. ХХ ғасырдың 30-50 ж.ж. Қытайдағы қазақтардың әлеуметтік-саяси өмірі.
  Бүгінгі Қытайдағы қазақтар.
3.Моңғолиядағы бүгінгі қазақтар
Семинар сабақ № 4,5 Афганистан, Түркия, Иран және батыс елдеріндегі қазақ
диаспоралары
1. Афганистан және Иранда қазақ диаспорасының пайда болуы.
2. Түркия және батыс елдерде қазақ диаспорасының пайда болу тарих.
3.Бүгінгі қазақ диаспорасы
Семинар сабақ № 6-7 ТМД елдеріндегі қазақ диаспорасы.
1. ТМД елдеріндегі қазақ ирреденталары : тарихы, қазіргі мәселелер.
  2. ТМД елдеріндегі қазақ диаспорасы.
Семинар сабақ № 7-8 Қазақ диаспорасының қазіргі кездегі дамуы.
1. Қазақ диаспорасының стратегиясы – ұлттық бірлікті сақтау.
2. Осы мәселенің шетелдік Шығыс елдерінде шешілуі.
3. Европа және АҚШтағы қазіргі қазақ диаспорасы.
Семинар сабақ № 8-9 Қазақ диаспорасының қазіргі кездегі дамуы.
1.Қазақ диаспорасының стратегиясы – ұлттық бірлікті сақтау.
2.Осы мәселенің шетелдік Шығыс елдерінде шешілуі.
3.Европа және АҚШтағы қазіргі қазақ диаспорасы.
Семинар сабақ № 10-11 Қазіргі заманғы Қазақстан және шетел қазақтары.
1. Қазіргі замандағы шетел қазақтарының мәселелері.
2.Қазақстанның шетел отандастарымен байланысының мүмкіндіктері.
Семинар сабақ № 12-13 Қазақ диаспорасының ХХ ғасырдың екінші жартысындағы
еңбек иммиграциясы.
 1. Иммиграцияның әлеуметтік-экономикалық дамуға әсері.
 2. «Шетел еңбегінің» иммиграциясы.
 3. Иммигранттық жұмысшылар міселелері.
Иммиграциялық жұмысшыларға қатысыты заң жүйесі

Семинар сабақ № 14-15 Қазақтардың тарихи Отанына оралу процессі.
1.Этникалық миграцияның репатриациясы немесе қайта оралуы.
   2. Қазақтардың Кеңестік Қазақстанға оралу мәселелері.
   3. Қазақтардың ҚР оралу мәселелері.


  6. СӨЖ және ОСӨЖ МАЗМҰНЫ


   3. кесте – СӨЖ және ОСӨЖ жоспары

|ОСӨЖ                          |СӨЖ        |
|аудиториялық          |аудиториядан тыс   |          |
|1                |2           |3         |
|Шетелдегі қазақтардың жағдайы: |Аталған мәселеге   |Халықаралық    |
|қашқындар, имигранттық     |қатысты монография оқу|саясаттағы диаспора|
|жұмысшылар және қызметкрлер,  |           |мәселесі      |
|тәуелсіз иммиранттар      |           |          |
|Еркін Түркістан қозғалысының  |Аталған мәселеге   |Қазақтардың    |
|төрағалары           |қатысты монография оқу|миграциялану    |
|                |           |себептері,     |
|                |           |мемлекеттердің   |
|                |           |этникалық ұлттарға |
|                |           |қатысты саясаты  |
|Үндістан мен Пәкістан елдеріне |Аталған мәселеге   |Қазақ диаспорасының|
|қазақтардың миграциялануы.   |қатысты монография оқу|тарихи дамуы    |
|                |           |          |
|Қазақ диаспорасы және ұлттық  |Аталған мәселеге   |Қазақ       |
|мәдениет            |қатысты монография оқу|ирридентасының   |
|                |           |тарихы       |
|Қазақтардың әлемде таралу    |Аталған мәселеге   |Иммиграция     |
|мәселесі. Тайвань елінің қазақ |қатысты монография оқу|кезіндегі     |
|диаспорасы тарихындағы алатын  |           |қазақтардың    |
|орыны..             |           |әлеуметтік     |
|                |           |–экономикалық   |
|                |           |жағдайы.      |
|Қазақтардың           |Аталған мәселеге   |Түркиядағы қазақ  |
|әлеуметтік-экономикалық     |қатысты монография оқу|босқындары.    |
|жағдайына миграцияның әсері.  |           |          |
|Моңғолиядағы қазақ қашқындары  |Аталған мәселеге   |Моңғолия қазақтары.|
|                |қатысты монография оқу|          |
|АҚШ тағы қазақ диаспорасы.   |Аталған мәселеге   |Қытай қазақтары  |
|                |қатысты монография оқу|          |
|Миграция және репатриация    |Аталған мәселеге   |Иран және Ауғанстан|
|мәселелерін зерттейтін шетелдік |қатысты монография оқу|қазақтары     |
|орталықтар           |           |          |
|                |Аталған мәселеге   |Батыс Европа    |
|                |қатысты монография оқу|елдеріндегі қазақ |
|                |           |аумақтары.     |
|                |Аталған мәселеге   |Қазақтардың    |
|                |қатысты монография оқу|Канадаға қоныс   |
|                |           |аудару себептері. |
|                |Аталған мәселеге   |Қазақтардың АҚШқа |
|                |қатысты монография оқу|қоныс аудару    |
|                |           |себептері.     |
|                |Аталған мәселеге   |Қазіргі кезеңдегі |
|                |қатысты монография оқу|қазақ диаспорасының|
|                |           |әлеуметтік-экономик|
|                |           |алық жағдайы    |
|                |Аталған мәселеге   |Қазақтардың тарихи |
|                |қатысты монография оқу|Отанына      |
|                |           |репатриациялануы  |
|                |Аталған мәселеге   |Қазақстан     |
|                |қатысты монография оқу|Республикасындағы |
|                |           |репатрианттардың  |
|                |           |елелері      | 7. «Қазақ диаспорасы шет елдерде: тарихы және қазіргі дамуы» дисциплинасы
         бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі


   № р/сСабақ түрі1 апта234567891011121314151Лекция3Практик. Сабақ15151520202010510101015151515151054ОСӨЖ5555101545555555510455СӨЖ55101010206055551010101060Межелік бақылау606060606Барлығы270270

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть