Файл қосу


Топографиялық карта|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                |
|СМК  3 деңгейдегі  құжат  |ОӘК       |              |
|                |         |ПОӘК            |
|                |         |042-14.2.05.01.20.101/01-201|
|                |         |3              |
|« Цифрлік картография » пәнінен |№ 1 баспа    |              |
|оқу - әдістемелік кешені    |         |              |
               Цирфлік картография
                пәні бойынша

         ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

           5В050711 «Геодезия и картография»
              мамандығына арналған                  Семей

                  2013 ж.

  1. ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырған –Ахметов Б.Ж. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті,
«Геодезия және курылыс» кафедрасының аға оқытушысы
                         «____» _______2013 ж.


  2. ҚАРАЛҒАН
2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Геодезия және
курылыс» кафедрасының отрысында


  Хаттама «____» ________ 2013 жылғы, № __
  Каф. меңгерушісі ____________  Кудеринова Н.А.


2.2.  «Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»  факультетінің  оқу-
әдістемелік бюросында


  Хаттама «____» ________ 2013 жылғы, № __
  Төраға ____________  Кайсанов С.Б.
  3. БЕКІТІЛГЕН
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп,  баспаға
ұсынылды

  Хаттама «____» ________ 2013 жылғы, № __                  Мазмұны1.  Қолдану аясы.

2.  Қажетті нормативтік актілер

2. Жалпы ережелер


3. Оқытушының пән бойынша бағдарламасы

4. Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)

5. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

6. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамассыз етілу картасы.

7. Әдебиеттер

1. Қолдану аясы.

«Цифрлік картография» пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен

« 5В071100 » Геодезия және картография мамандығының студенттеріне арналған
. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, курстың барысымен, студенттердің оқу
барысында меңгеретін дағдылармен таныстырады.
Бұл құжат « Цифрлік картография » пәні бойынша оқу процесін ұйымдастырудың
негізгі заңдылықтарын бір жүйеге келтіреді және “Дизайн және инженерлік
графика” кафедрасында қолдануға арналған.

2. Нормативті сілтемелер

    «Цифрлік картография» пәнінің оқу - әдістемелік кешені аталған пән
бойынша оқу процесін келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес
ұйымдастыру тәртібін бекітеді:

   Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сәйкес мына мамандық: «
5В071100 Геодезия және картография » білім беру жүйесі енгізілді
.Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігінің 2005 жылғы 23-
ші желтоқсанда, № 779 шыққан бұйрығымен бекітіліп, қолданысқа енгізілген
ҚР МЖБС 3.08.337-2006 мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандартын.

3. Жалпы ережелер.

  • Оқытушының тегі, аты, жөні:  Құттықадамов Мұхтар Есімханұлы
    « Дизайн және инженерлік графика » кафедрасының аға оқытушысы.
  • Байланыс жолы : 1- корпус, 1003 ауд., жұмыс тел. 35-84-38
  • Сабақ өтетін орын : 1 – корпус, 1003 ауд.
  • Пәннің атауы: Цифрлік картография
  • Кредит саны: 4


Оқу жоспарынан үзінді

|Курс                      | Семе    |Кредит-   |
|                        |стр     |тер     |
|Дәрістік сабақтар                             |
|Цифрлік картография: пәні және зерттеу     |       |       |
|обьектісі                   |2      |8.1.1.    |
|Картография ғылымының маңызы мен міндеттері.  |       |       |
|Басқа ғылым салаларымен байланысы . Картография|       |       |
|және геокеңістік туралы түсінік.        |       |       |
|Картография ғылымының қысқаша даму тарихы.   |       |       |
|Ертедегі картография . Орта ғасырлық      |2      |8.1.2.    |
|картография. ХУІІ – ХУІІІ ғасырлардағы     |       |       |
|батыс-европалық картография . Қазіргі кездегі |       |       |
|картография.                  |       |       |
|Жердің пішіні мен өлшемдері .         |       |       |
|Геоид және жер беті .             |2      |8.1.1.    |
|Эратосфен бойынша жер өлшемін аңықтау.     |       |       |
|Глобус – жердің дәл үлгісі .          |       |       |
|Географиялық карта туралы жалпы түсінік.    |       |       |
|Картаның қасиеті .               |2      |8.2.1.    |
|Карта мазмұнының элементі .          |       |       |
|Географиялық картаны жіктеу .         |       |       |
|Географиялық атлас және оларды жіктеу .    |       |       |
|Топографиялық карта .             |       |       |
|Топографиялық карта туралы           |2      |8.1.2.    |
|түсінік.Топографиялық карталардың математикалық|       |       |
|негізі. Масштабтар және олардың дәлдігі .   |       |       |
|Топографиялық карталардың проекциясы .     |       |       |
|Топографиялық карталардың           |       |       |
|номенклатурасы.Географиялық координат.Бағыт  |       |       |
|бұрыштар.                   |       |       |
|Топографиялық карталар мазмұны .        |       |       |
|Топографиялық карталардың шартты белгілері .  |2      |8.1.1.    |
|Картадағы жер бедерінің бейнеленуі .      |       |       |
|Картадағы жазулар .              |       |       |
|Картаның математикалық негізі .        |       |       |
|Картаның масштабы. Картадағы бұрмалану.    |2      |8.1.2.    |
|Картографиялық проекция .           |       |       |
|Картографиялық проекция түрлері. Координаттық |       |       |
|тор.                      |       |       |
|Картографиялық генерализация.         |       |       |
|Генерализация себептері.            |2      |8.1.1.    |
|Генерализация түрлері.             |       |       |
|Генерализациядағы географиялық принциптер   |       |       |
|Тақырыптық карта.               |2      |       |
|Тақырыптық картаның жағдайы, түрлері.Климат  |       |8.1.2.    |
|картасы.                    |       |       |
|Тұрғындар картасы.Экономикалық-географиялық  |       |       |
|карта.                     |       |       |
|Экологиялық-географиялық карта.        |       |       |
|Карта мен атластарды құрастыру көздері     |2      |       |
|Картаны құрастыру көздері түрлері.Астрономиялық|       |8.1.1.    |
|– геодезиялық мәліметтер. Картографиялық    |       |       |
|мәліметтер көзі. Гидрометеорологиялық бақылау. |       |       |
|Экономикалық-статистикалық           |       |       |
|мәліметтер.Тақырыптық мәліметтер көзі .    |       |       |
|Аэроғарыштық картография.           |2      |       |
|Аэроғарыштық картография тарихы.Ғарыштық    |       |8.2.1.    |
|түсірімдер қоры.                |       |       |
|Аэроғарыштық түсірімдерді дешифрлеу.      |       |       |
|Фотокартаны құру.               |       |       |
|Картаны пайдалану әдісі .           |2      |       |
|Картаны пайдалану әдісінің тарихы .      |       |8.1.2.    |
|Картографиялық зерттеу әдісі. Карталарды    |       |       |
|сараптау әдісінің жүйелері. Картаны сипаттау. |       |       |
|Графикалық тәсілдер. Графикалық-аналитикалық  |       |       |
|тәсілдер.                   |       |       |
|Картография және информатика.         |2      |       |
|Геоинформатика – ғылым, технология,      |       |8.2.1.    |
|өндіріс.Геоақпараттық жүйелер . Картографиялық |       |       |
|мәліметтер базасы.Алынған мәлімметтер базасы . |       |       |
|Геоақпараттық картография.           |2      |       |
|Картографияны басқару басқармасы.       |       |       |
|Картографияның геоақпараттық әдісі. Электронды |       |       |
|атлас. Цифрлық карталар. Түсірістерді     |       |       |
|компьютерлік өңдеу.              |       |       |
|Зертханалық сабақтар                            |
|№ 1 Жалпы географиялық карталарды оқу .    |       |       |
|1.Карталарды жіктеу.              |2      |8.1.1.    |
|2. Берілген жалпы географиялық карта бойынша |       |       |
|жергілікті жерді сипаттау.           |       |       |
|3. Карталардың элементін сипаттау.       |       |       |
|4. Карталарды оқу әдісі.            |       |       |
|5. Бақылау сұрақтары.             |       |       |
|№ 2 Топографиялық карталарды оқу .       |       |       |
|1. Топографиялық карталарды масштабтары бойынша|2      |8.1.2.    |
|жіктеу.                    |       |       |
|2. Берілген топографиялық карта бойынша    |       |       |
|жергілікті жерді бағдарлау.          |       |       |
|3. Берілген топографиялық карталармен жұмыс.  |       |       |
|4. Бақылау сұрақтары.             |       |       |
|№ 3 Картадағы бұрмалану.           |       |       |
|1. Картадағы бұрмалану.            |2      |8.2.1.    |
|2. Проекциядағы бұрмалану түрлері.       |       |       |
|3. Картадағы бұрмалану мөлшерін аңықтау..   |       |       |
|4. Бақылау сұрақтары.             |       |       |
|№ 4 Картографиялық проекция.          |       |       |
|1. Картографиялық проекцияларды жіктеу.    |2      |8.1.1.    |
|2. Картографиялық проекция.          |       |       |
|3. Тең бұрышты конустық проекцияны есептеу.  |       |       |
|4. Бақылау сұрақтары.             |       |       |
|№ 5 Картографиялық проекцияларды салу және   |       |       |
|есептеу.                    |2      |8.2.1.    |
|1. Цилиндрлік, конустық, азимутальдық, жартылай|       |       |
|конустық, жалған цилиндрлік, жалған конустық  |       |       |
|проекцияларды қағаз бетіне салу.        |       |       |
|2. Тен бұрышты цилиндрлік проекцияны есептеу. |       |       |
|3. Бақылау сұрақтары.             |       |       |
|№ 6 Картадағы ауданды өлшеу.          |       |       |
|1. 1:25000 масштабты У-34-37-В-в (Снов)    |2      |8.1.2.    |
|топографиялық картасынан палетка көмегімен,  |       |       |
|кестеде көрсетілген варианттардың бірін    |       |       |
|пайдалана отырып участок ауданын анықтау.   |       |       |
|2. Голубая өзенінің және Андога өзенінің   |       |       |
|жағалауындағы орманымен екі орман өсінділер  |       |       |
|массив (6611,6711 және 6610 квадраттарының  |       |       |
|біраз бөлігі ) ауданның өлшеу.        |       |       |
|3. Бақылау сұрақтары.             |       |       |
|№ 7 Жер бетіндегі нүктелердің орнын анықтау  |       |       |
|1. Картадағы нүктенің геграфиялық       |2      |8.2.1.    |
|координаталарын анықтау            |       |       |
|2. 1: 25 000 У-34-37-В-в топографиялық карта  |       |       |
|бойынша ұсынылған кестедегі варианттардың бірі |       |       |
|бойынша картадағы нүктенің географиялық    |       |       |
|координаталарын анықтау.            |       |       |
|3. Бақылау сұрақтары.             |       |       |
|№ 8 Сызықтарды бағдарлау            |       |       |
|1. Ұсынылған кестедегі тапсырманың      |2      |8.1.1.    |
|варианттарының біріндегі            |       |       |
|дирекциондық бұрыш пен меридиандардың     |       |       |
|жақындасуы мәндері бойынша нағыз азимутты   |       |       |
|анықтау.                    |       |       |
|2. Кестеде көрсетілген варианттардың бірін   |       |       |
|тандай отырып нағыз азимут пен меридиандардың |       |       |
|жақындасуы мәндері бойынша дирекциондық бұрышты|       |       |
|анықтау.                    |       |       |
|3. Ұсынылған кестедегі варианттардың бірі   |       |       |
|бойынша румбы мәні бойынша азимутты анықтау.  |       |       |
|4. Бақылау сұрақтары.             |       |       |
|№ 9 Топографиялық карталар мен пландардың   |       |       |
|номенклатурасы                 |2      |8.2.1.    |
|1. Берілген координаталармен (оқытушы     |       |       |
|көрсетеді) 1:10 000   масштабтағы      |       |       |
|топографияялық карта қағазының        |       |       |
|номенклатурасын табу керек.          |       |       |
|2. Беріліген номенклатурамен (оқытушы     |       |       |
|көрсетеді) карта қағазының көршілес карталар  |       |       |
|рамкаларының бойлықгар мен ендіктерін табу   |       |       |
|қажет.        3. Берілген       |       |       |
|номенклатурамен қағаздарының көршілес карталар |       |       |
|номенклатурасын табу керек.          |       |       |
|4. Бақылау сұрақтары.             |       |       |
|№ 10 Картаны жасау жолдары .         |       |       |
|1. Жалпы ережелер               |2      |8.1.2.    |
|2. Картографиялық материалдарды дайындау .   |       |       |
|3. Картаны жасау жолдары .           |       |       |
|4. Картаны компьютерлік бағдарламаларда құру. |       |       |
|5. Бақылау сұрақтары.             |       |       |
|№ 11 Картографиялық генерализация.       |       |       |
|1. Жалпы ережелер               |2      |8.1.1.    |
|2. Масштабтың өзгеруіндегі генерализация   |       |       |
|ерекшелігі.                  |       |       |
|3. Бақылау сұрақтары.             |       |       |
|№ 12 Әртүрлі карталарды жасау.         |       |       |
|1. 1: 25 000, 1: 50 000, 1:100 000 масштабтағы |8      |8.1.1.    |
|карталарды жасау.               |       |       |
|2. 1:1000 000 және 1:5000 000 масштабтағы   |       |       |
|карталарды жасау.               |       |       |
|3. Тақырыптық карталарды жасау.        |       |       |
|4. Электронды карталарды жасау.        |       |       |
|5. Бақылау сұрақтары.             |       |       |


     5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ|№  |  СӨЖ           |Сағат |ОСӨЖ              |Сағат |
|   |              |саны |                |саны |
|   | Картографиялық проекциялар|2   | Картатану Пән бойынша глоссари|   |
|   |              |   |жаттау, қорғау.        |2   |
|   | Картаның номенклатурасы  |2   |Картографиялық бейнелеу әдісі |2   |
|   |              |   |Шартты белгілер.        |   |
|   | Жарық және радио қашықтық |2   | Топографиялық карталардағы  |2   |
|   |өлшеуiштер         |   |шартты белгілер. Шартты    |   |
|   |              |   |белгілерді қағазға түсіру.   |   |
|   |              |   |Шартты белгілерді жаттау,   |   |
|   |              |   |қорғау.            |   |
|   | Тахеометр-автоматтар және |2   | Карталардағы жазулар .    |2   |
|   |электронды тахеометрлер  |   |Шрифтермен жұмыс (оқытушы   |   |
|   |              |   |көрсетеді)           |   |
|   | Жердiң сандық моделi.   |2   |Карталарды бояу1. Түрлі түсті |   |
|   |Топографиялық ақпаратты  |   |карандашпен бояу.2. Түрлі түсті|2   |
|   |алудың және өңдеудiң    |   |бояулармен бояу.        |   |
|   |автоматтандырылған әдiсi  |   |                |   |
|   | Глобалды позициялық жүйе |2   | Мапинфо бағдарламасы.     |   |
|   |(ГПЖ) және оның қолданылуы |   |                |2   |
|   |Теодолиттiк түсiрiс кезiнде|2   |Картаны баспаға шығару.    |   |
|   |жазық жердегi және құрылыс |   |                |2   |
|   |салынған территориядағы iрi|   |                |   |
|   |масштабты түсiрiстiң    |   |                |   |
|   |ерекшелiгi         |   |                |   |
|   | Қателер бойынша сызықтық |2   |Белгілер, сызықты белгілер,  |2   |
|   |және бұрыштық өлшеулердiң |   |картодиаграммы, түстік шкала  |   |
|   |дәлдiгiн бағалау      |   |және динамикалық белгілер.   |   |
|   | Гаусс-Крюгер проекциясы  |2   | Кронциркул, туш, перомен жұмыс|2   |
|   |және тiк бұрышты      |   |(оқытушы көрсетеді)      |   |
|   |координаталар       |   |                |   |
|   | Топографиялық түсiрiстiң |2   | Картаны бояудың түпнұсқасы.  |2   |
|   |сапасын бағалау      |   |                |   |
|   | Картада ауылшаруашылық  |2   | Автокад бағдарламасы.     |2   |
|   |пайдалы жерлердің     |   |                |   |
|   |аудандардын анықтау    |   |                |   |
|   | Өлшеуге қолайсыз     |2   |Корелдраф бағдарламасы.    |2   |
|   |қашықтықтарды анықтау   |   |                |   |
|   | Тең дәлдіксіз өлшеулердің |2   | Картографиялық генерализация. |2   |
|   |нәтижелерін математикалық |   |                |   |
|   |өңдеу           |   |                |   |
|   |Диагональсіз төртбұрыштар |2   |Картаны компьютерлік      |2   |
|   |              |   |бағдарламаларда құру      |   |
|   |Дурнев кертуі       |2   | Картаны баспаға шығарудың   |2   |
|   |              |   |технологиялық схемасы.     |   |
|Барлығы:            |30  |                |30  |


          6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА|Тақырыбы                   |Студенттердің    |Бақылау |
|                       |өздігінен оқитын  |түрі  |
|                       |сұрақтары      |    |
|Дәріс сабақтары       |Зертханалық   |          |    |
|               |сабақтары    |          |    |
|Картография: пәні және    |№ 1Жалпы    | Картографиялық   |Ауызша |
|зерттеу обьектісі      |географиялық  |проекциялар     |жауап  |
|Картография ғылымының маңызы |карталарды оқу .|          |    |
|мен міндеттері. Басқа ғылым |        |          |    |
|салаларымен байланысы .   |        |          |    |
|Картография және геокеңістік |        |          |    |
|туралы түсінік.       |        |          |    |
|Картография ғылымының қысқаша| № 2      | Картаның      |Ауызша |
|даму тарихы.         |Топографиялық  |номенклатурасы   |жауап  |
|Ертедегі картография . Орта |карталарды оқу |          |    |
|ғасырлық картография. ХУІІ – |сұрақтары.   |          |    |
|ХУІІІ ғасырлардағы      |        |          |    |
|батыс-европалық картография |        |          |    |
|. Қазіргі кездегі      |        |          |    |
|картография.         |        |          |    |
|Жердің пішіні мен өлшемдері .|№ 3 Картадағы | Жарық және радио  |Ауызша |
|Геоид және жер беті .    |бұрмалану.   |қашықтық өлшеуiштер |жауап  |
|Эратосфен бойынша жер өлшемін|        |          |    |
|аңықтау.           |        |          |    |
|Глобус – жердің дәл үлгісі . |        |          |    |
|Географиялық карта туралы  |№ 4       |          |Ауызша |
|жалпы түсінік.        |Картографиялық |Тахеометр-автоматтар|жауап  |
|Картаның қасиеті .      |проекция.    |және электронды   |    |
|Карта мазмұнының элементі . |.        |тахеометрлер    |    |
|Географиялық картаны жіктеу .|        |          |    |
|Географиялық атлас және   |        |          |    |
|оларды жіктеу .       |        |          |    |
|Топографиялық карта .    |№ 5       | Жердiң сандық   |Ауызша |
|Топографиялық карта туралы  |Картографиялық |моделi.       |жауап  |
|түсінік.Топографиялық    |проекцияларды  |Топографиялық    |    |
|карталардың математикалық  |салу және    |ақпаратты алудың  |    |
|негізі. Масштабтар және   |есептеу.    |және өңдеудiң    |    |
|олардың дәлдігі .      |        |автоматтандырылған |    |
|Топографиялық карталардың  |        |әдiсi        |    |
|проекциясы . Топографиялық  |        |          |    |
|карталардың         |        |          |    |
|номенклатурасы.Географиялық |        |          |    |
|координат.Бағыт бұрыштар.  |        |          |    |
|Топографиялық карталар    |№ 6 Картадағы  | Глобалды позициялық|Ауызша |
|мазмұны .          |ауданды өлшеу. |жүйе (ГПЖ) және оның|жауап  |
|Топографиялық карталардың  |        |қолданылуы     |    |
|шартты белгілері .      |        |          |    |
|Картадағы жер бедерінің   |        |          |    |
|бейнеленуі .         |        |          |    |
|Картадағы жазулар .     |        |          |    |
|Картаның математикалық негізі|№ 7 Жер     |Теодолиттiк түсiрiс |Ауызша |
|.              |бетіндегі    |кезiнде жазық    |жауап  |
|Картаның масштабы. Картадағы |нүктелердің   |жердегi және құрылыс|    |
|бұрмалану. Картографиялық  |орнын анықтау  |салынған      |    |
|проекция .          |        |территориядағы iрi |    |
|Картографиялық проекция   |        |масштабты түсiрiстiң|    |
|түрлері. Координаттық тор.  |        |ерекшелiгi     |    |
|Картографиялық генерализация.|№ 8 Сызықтарды | Қателер бойынша  |Ауызша |
|Генерализация себептері.   |бағдарлау    |сызықтық және    |жауап  |
|Генерализация түрлері.    |        |бұрыштық өлшеулердiң|    |
|Генерализациядағы      |        |дәлдiгiн бағалау  |    |
|географиялық принциптер   |        |          |    |
|Тақырыптық карта.      |№ 9       | Гаусс-Крюгер    |Ауызша |
|Тақырыптық картаның жағдайы, |Топографиялық  |проекциясы және тiк |жауап  |
|түрлері.Климат картасы.   |карталар мен  |бұрышты       |    |
|Тұрғындар          |пландардың   |координаталар    |    |
|картасы.Экономикалық-географи|номенклатурасы |          |    |
|ялық карта.         |        |          |    |
|Экологиялық-географиялық   |        |          |    |
|карта.            |        |          |    |
|Карта мен атластарды     |№ 10 Картаны  | Топографиялық   |Ауызша |
|құрастыру көздері      |жасау жолдары . |түсiрiстiң сапасын |жауап  |
|Картаны құрастыру көздері  |        |бағалау       |    |
|түрлері.Астрономиялық –   |        |          |    |
|геодезиялық мәліметтер.   |        |          |    |
|Картографиялық мәліметтер  |        |          |    |
|көзі. Гидрометеорологиялық  |        |          |    |
|бақылау.           |        |          |    |
|Экономикалық-статистикалық  |        |          |    |
|мәліметтер.Тақырыптық    |        |          |    |
|мәліметтер көзі .      |        |          |    |
     7. ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАССЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ|№  |                 |Кітап саны|Студенттер |Қамтамассыз   |
|п/п |Кітаптың аты және авторы     |     |саны    |етілу пайызы  |
|   |Колосова, Н.Н. Картография с   |5     |5     |100       |
|   |основами топографии.- М., 2006. |     |      |        |
|   |Фокина, Л.А. Картография с    |2     |5     |40       |
|   |основами топографии.- М., 2005. |     |      |        |
|   |Кусов В.С. Основы геодезии,   |10    |5     |100       |
|   |картографии и космоаэросъемки  |     |      |        |
|   |к-М., 2009            |     |      |        |


                8. Әдебиеттер

8.1. негізгі:

8.1.1. Колосова, Н.Н. Картография с основами топографии.- М., 2006.

 8.1.2. Фокина, Л.А. Картография с основами топографии.- М., 2005.8.2. қосымша:

8.2.1. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки к-М.,
2009

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть