Файл қосу


Шынжырлы конвейер жетегін жобалау|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ        |
|3 дәрежедегі СМК құжат   |ОӘК      |ОӘК             |
|              |        |042-14-1.02.1.20.15/01-2014 |
|«Құрастыру негіздері және  |№ 1 баспасы  |              |
|машина бөлшектері»     |        |              |
|пәннінің оқу-әдістемелік  |        |              |
|кешені Оқытушыға арналған  |        |              |

        «Құрастыру негіздері және машина бөлшектері»
                  пәнінің

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


             5В071200 – «Машина жасау»


                мамандығы үшін


               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН


            ПӘННІҢ ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей 2014  Алғы сөз  1. ҚҰРАСТЫРҒАН
  Құрастырушы ______________О.Т.Темиртасов, Семей  қаласының  Шәкәрім
атындағы мемлекеттік университетінің «Машина жасау  технологиясы  және
механика» кафедрасының профессоры, т.ғ.к..
               ______________С. М. Мансуров, Семей қаласының
Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Машина жасау технологиясы
және механика» кафедрасының аға оқытушысы.
  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Машина жасау технологиясы  және  механика»  кафедрасының  мәжілісінде
талқыланды
  Хаттама № 1 «03» қыркүйек 2014 ж.


  Кафедра менгерушісі ___________ С. Д. Токаев.
  2.2. Инженерлік-технологиялық факультттің оқу-әдістемелік бюросында
талқыланды


  Хаттама № 1 «07» қыркүйек 2014 ж.


  Төрағасы ______________ С. Толеубекова
  2.3 Инженерлік-технологиялық факультттің ғылыми кеңесінің мәжілісінде


  Хаттама № 1 «10» қыркүйек 2014 ж.


  Төрағасы ______________ А. Касенов


  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің жиналысында  қарастырылып,
басылымға ұсынылған
  Хаттама № 1 «13» қыркүйек 2014 ж.


  Төрағасы, _____________ Г.К. Искакова


  №1 баспа  Мазмұны  |1 |Қолдану аймағы                        |  |
|2 |Нормативтік сілтеме                      |  |
|3 |Жалпы мағлұматтар                       |  |
|4 |Оқытушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы        |  |
|5 |Студенттердің курстық және өздік жұмыстарының тақырыптары   |  |
|6 |Пән бойынша оқу-әдістемелік карта               |  |
|7 |Оқу-әдістемелік карта әдебиеттермен жабдықталу картасы    |  |

   1. Қолдану аймағы
  «Құрастыру негіздері және машина бөлшектері» пәнінің оқу-әдістемелік
кешені 5В071200 – «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған.
Студенттерді курстың мазмұнымен,  өзектілігі  мен  қажеттілігін,  курс
саясатымен және бұл пәнді оқу барысында алатын білімдері мен дағдылануын
таныстыру. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқыту кезінде негізгі нұсқау болып
табылады.


   Курстың пререквизиттары:
      • инженерлік графика;
      • материалдар кедергісі;
      • материал тану
      • машина мен механизмдердің теориясы


   Курстың постреквизиттары:
      • көтеріп-тасымалдау механизмдері;
      • дипломдық жоба.
   2. Нормативтік сілтеме


   «Құрастыру негіздері және машина бөлшектері» пәнінің оқу-әдістемелік
кешені келесі құжаттардың ұсынысымен және талаптарына сәйкес осы пәннің оқу
процесін ұйымдастыру тәртібімен тағайындалған және құрастырылған:
   2006 жылдың 1 қыркүйекте, № 671 Қазақстан Республикасы білім және
ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және бекітілген 5В071200 – «Машина
жасау»  мамандығы бойынша білім берудің  Мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты МЖМС ҚР 3.08.353-2006 бойынша құрастырылған.
   3. Жалпы мағлұматтар


  • Оқытушының аты-жөні - Мансуров Самат Мухаметказыевич
  • «Машина жасау технологиясы және механика» кафедрасы
  • Байланыс қатынасы – Семей қаласы, Физкультура көшесі 5 А, 12 ауд.
  • Сабақ өткізетін аудиториялар № 9
  • Пәнің аталуы – «Құрастыру негіздері және машина бөлшектері»
  • Кредит саны – 4
  • Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі


            Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі


  |Курс                       |Семестр |Кредиттер   |
|Дәріс сабақтар                              |
|Тақырып: Белдікті берілістер           |     |       |
|Жоспар:                     |1    |1 – бет. 4 – |
|Артықшылығы және кемшіліктері, қолдану аймағы.. |     |21.      |
|Тақырып: Белдікті берілістердегі кернеу және  |     |       |
|күштер.                     |     |       |
|Жоспар:                     |1    |1 – бет. 216 –|
|Белдікті берілістердегі кернеу және күштер   |     |236      |
|Тақырып: Шынжырлы берілістер.          |     |       |
|Жоспар:                     |     |       |
|Артықшылығы және кемшіліктері, қолдану аймағы.  |     |1 – бет. 113 –|
|Шынжырлы берілістің динамикасы. Шынжырлы     |1    |144.     |
|берілістің есептелуі.              |     |       |
|Тақырып: Муфталар, жалпы мағлұмат,       |     |       |
|классификациясы                 |     |1 – бет. 150 –|
|Жоспар:.                     |1    |156.     |
|Муфталар, жалпы мағлұмат, классификациясы,    |     |       |
|қолдану аймағы. Иілгіш элементтерді тексеру есебі|     |       |
|және таңдау.                   |     |       |
|Тақырып: Тұрақты тұйық муфталар.         |     |1 – бет. 198 –|
|Жоспар                      |     |213.     |
|Қолдану аймағы. Тандау және тексеру есебі.   |2    |       |
|Тақырып: Басқарылатын және автоматты муфтталар. |     |       |
|Жоспар.                     |     |2 – бет. 295 –|
|Қолдану аймағы. Тандау және тексеру есебі.   |1    |297.     |
|Тақырып: Бөлінетін қосылыстар          |     |       |
|Жоспар.                     |     |       |
|Бұрандалы, клеммалы, шпонкалы және шлицті    |1    |2 – бет. 308 –|
|қосылыс. Қолдану аймағы.Артықшылығы және     |     |331.     |
|кемшіліктері. Жүктелудің әртүрлі жағдайындағы  |     |       |
|бұрандалы қосылысты тәжірибелік есептеу. Шпонканы|     |       |
|таңдау және тексеру есебі.            |     |       |
|Тақырып: Бұралу моменті, кернеудің орам бойынша |     |       |
|таралуы және ПӘК                 |     |       |
|Жоспар.                     |1    |2 – бет. 308 –|
|Бұралу моментін, кернеудің орам бойынша таралуын |     |331.     |
|және ПӘК-ті анықтау.               |     |       |
|Тақырып: Бұрандалы берілістер.          |     |2 – бет. 185 –|
|Жоспар.                     |     |190.     |
|Қолдану аймағы.Артықшылығы және кемшіліктері.  |1    |       |
|Есептеуі                     |     |       |
|Тақырып: Шарикті берілістер           |     |       |
|Жоспар.                     |     |2 – бет. 240 –|
|Қолдану аймағы.Артықшылығы және кемшіліктері.  |1    |250.     |
|Есептеуі                     |     |       |

|Тақырып: Пісірілген, Желімді және дәнекерленген |     |2 – бет. 185 –|
|қосылыстар.                   |     |190.     |
|Жоспар.                     |1    |       |
|Бөлінбейтін қосылыстар, пісірілген, желімденген, |     |       |
|дәнекерленген және тойтара шегелеу қосылыстар.  |     |       |
|Артықшылығы мен кемшіліктері. Есептеуі      |     |       |
|Тақырып: Тойтармалы қосылыстар.         |     |       |
|Жоспар.                     |1    |2.– 341-375  |
|Тойтармалы қосылыстар. Артықшылығы және     |     |стр.     |
|кемшіліктері. Есептеуі.             |     |       |
|Тақырып: Керіп отырғызу.             |     |       |
|Жоспар.                     |1    |2.– 14-17 стр.|
|Артықшылығы мен кемшіліктері. Есептеуі.     |     |       |
|Тақырып: Серіппелер мен басқа да серпімді    |     |2 – стр. 195 –|
|элементтер.                   |     |219      |
|Жоспар.                     |     |       |
|Серіппелер мен басқа да серпімді элементтердің  |1    |       |
|жіктелуі. Цилиндрлі орамды серіппелерді есептеу |     |       |
|және жобалау. Тарелкелі серіппелер. Жалпақ    |     |       |
|спиральді серіппелер. Рессорлар мен резенкелі  |     |       |
|серпімді элементтер.               |     |       |
|Тақырып: Машина сенімділігі.           |     |       |
|Жоспар.                     |1    |1 – бет. 14 – |
|Ұзақтылықтың бағалық көрсеткіші, жөндеуге    |     |17;      |
|жарамдылығы, сақталуы, тоқталуы         |     |       |
   5. Студенттердің курстық және өздік жұмыстарының тақырыптары


  Шынжырлы конвейер жетегін жобалау
  Таспалы конвейер жетегін жобалау
  Бұрандалы итергіш жетегін жобалау
  Шнек жетегін жобалау
  Бір барабанды лебедка жетегін жобалау
  Вагон астындағы шынжырлы итергіш жетегін жобалау
  Тербелмелі көтергіш жетегін жобалау
  Бесікті элеватор жетегін жобалау
  Пішіндік қоспаларды дайындағыш жүгірткіштің жетегін жобалау1. 6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДIСТЕМЕЛIК /ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ/ КАРТА

2.
|№  |          |Көрнектi|Зертханалық     |Материал- |Бақы-л|
|п/п |Дәрiс тақырыбы   |құрал, |машықтану,      |дың    |ау  |
|  |          |тәжiрибе|семинар сабақтары  |жаб-дықтар|түрi |
|  |          |лiк   |           |ы     |   |
|  |          |нұсқаула|           |     |   |
|  |          |р, ТОІ |           |     |   |
|  |          |Плакатта|Поликлинді және   |Плакаттар,|ЕГТ  |
|1  |Белдікті берілістер|р,   |клинді таспалы    |кинофильм |   |
|  |          |кино-фил|берілісті тәжірибелік|     |   |
|  |          |ьм   |есептеу . (пр)    |     |   |
|  |          |Плакатта|РМ-250 және 1Ц2У-160 |Төмендеткі|Защита|
|2  |Кернеу және ұзақ  |р,   |төмендеткіштерін   |штер   |лаб. |
|  |уақыттылыққа    |кино-фил|зерттеп, өлшемдерін |РМ-250  |работы|
|  |есептеу      |ьм   |қою. (лаб.)     |және   |   |
|  |          |    |           |1Ц2У-160 |   |
|  |Шынжырлы берілістер|Плакатта|Шынжырлы берілісті  |Плакаттар |ЕГТ  |
|3  |          |р,   |есептеу. (пр.)    |     |   |
|  |          |кино-фил|           |     |   |
|  |          |ьм   |           |     |   |
|  |          |    |РМ-250 және 1Ц2У-160 |Төмендеткі|Защита|
|  |          |    |төмендеткіштеріндегі |штер   |лаб. |
|  |          |    |тісті жұптардың   |РМ-250  |работы|
|  |          |    |геометриялық     |және   |   |
|  |          |    |өлшемдерін анықтау  |1Ц2У-160 |   |
|  |          |    |(лаб.)        |     |   |
|  |          |    |Бір және екі сатылы |Төмендеткі|Защита|
|  |          |Плакатта|буынтықты      |штер   |лаб. |
|  |Муфталар, жалпы  |р ,   |төмендеткіштердің  |ЧН-120  |работы|
|4  |мағлұмат      |кино-фил|құрылымын зерттеу.  |және   |   |
|  |          |ьм   |(лаб.)        |Ч1-125  |   |
|  |          |    |Серпімді элементтерді|Плакаттар |ЕГТ  |
|  |          |    |тандау және тексеру |     |   |
|  |          |    |есебі. (пр.)     |     |   |
|  |          |Плакатта|Тандау және тексеру |Плакаттар |Курсов|
|5  |Тұрақты тұйық   |р ,   |есебі . (пр.)    |     |ая  |
|  |муфталар      |кино-фил|           |     |работа|
|  |          |ьм   |           |     |   |
|  |          |    |РЧН-120 және Ч1-125 |Төмендеткі|Защита|
|  |          |    |төмендеткіштеріндегі |штер   |лаб. |
|  |          |    |буынтықты жұптардың |ЧН-120  |работы|
|  |          |    |геометриялық     |және   |   |
|  |          |    |өлшемдері (лаб.)  |Ч1-125  |   |
|  |Басқарылатын және |Плакатта|Таратқыш       |Плакаттар |ЕГТ  |
|6  |автоматты муфтталар|р,   |қорап-мультипликаторд|     |   |
|  |          |кино-фил|ы зерттеу (пр.)   |     |   |
|  |          |ьм   |           |     |   |
|  |          |    |Жүктелудің әртүрлі  |Плакаттар |ЕГТ  |
|  |          |    |жағдайындағы     |     |   |
|  |          |    |бұрандалы қосылысты |     |   |
|  |          |    |тәжірибелік есептеу .|     |   |
|7  |Бөлінетін     |Плакатта|(пр.)        |     |   |
|  |қосылыстар     |р    |           |     |   |
|  |          |    |Таратқыш       |     |Защита|
|  |          |    |қорап-мультипликаторд|     |лаб. |
|  |          |    |ағы тісті      |     |работы|
|  |          |    |берілістердің    |     |   |
|  |          |    |геометриялық     |     |   |
|  |          |    |өлшемдерін анықтау  |     |   |
|  |          |    |(лаб.)        |     |   |
|  |Бұралу моменті,  |    |           |     |   |
|  |кернеудің орам   |    |           |     |   |
|8  |бойынша таралуы  |Плакатта|           |     |   |
|  |және ПӘК      |р    |           |     |   |
|  |          |    |Бұрандалы      |     |   |
|  |          |    |берілістерді есептеу.|Плакаттар |ЕГТ  |
|9  |Бұрандалы     |Плакатта|(пр.)        |     |   |
|  |берілістер     |р    |           |     |   |
|  |          |    |Сынақ стендісіндегі |     |Защита|
|  |          |    |көп сатылы қорапты  |КПП    |лаб. |
|  |          |    |зерттеу (лаб.)    |     |работы|
|10 |Шарикті берілістер |Плакатта|Шарикті берілістерді |Плакаттар |ЕГТ  |
|  |          |р    |есептеу. (пр.)    |     |   |
|  |Пісірілген,    |    |Пісірілген      |     |ЕГТ  |
|11 |желімді және    |Плакатта|қосылыстарды есептеу.|Плакаттар |   |
|  |дәнекерленген   |р    |(пр.)        |     |   |
|  |қосылыстар     |    |           |     |   |
|12 |Тойтармалы,    |Плакатта|Тойтармалы      |Плакаттар |ЕГТ  |
|  |қосылыстар     |р    |қосылыстарды есептеу.|     |   |
|  |          |    |(пр.)        |     |   |
|  |          |    |Жетектің,      |Плакаттар |   |
|  |          |    |төмендеткіштің және |,     |ЕГТ  |
|  |          |    |КПП техникалық    |төмендеткі|   |
|13 |Керіп отырғызу .  |    |сипаттамалары (пр.) |ш пен КПП|   |
|  |          |    |           |     |   |
|  |          |    |           |     |   |
|  |          |Плакатта|           |     |   |
|  |          |р    |           |     |   |
|  |          |    |Бөлшектердің жұмыс  |Плакаттар |ЕГТ  |
|  |          |    |сызбасын жасау (пр.) |     |   |
|  |          |    |ЕГТ бейнелеу (пр.)  |     |ЕГТ  |
|  |Серіппелер мен   |Плакатта|Серіппелерді есептеу |Плакаттар |ЕГТ  |
|  |басқа да серпімді |р    |(пр.).        |     |   |
|  |элементтер.    |    |           |     |   |
|  |Машина сенімділігі.|Плакатта|           |     |   |
|  |          |р    |           |     |   |


    7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен жабдықтау картасы
|№ |                     |Саны  |Студент|Жабдықта-|
| |Оқу құралдарының аталуы          |    |-тер  |луы   |
| |                     |    |саны  |%    |
|Негізгі әдебиет                             |
|1 |Решетов Д.Н. Детали машин – М.:      |50   |18   |100   |
| |Машиностроение, 1989-496 с        |    |    |     |
|2 |Иванов М.Н. Детали машин – М.: Высшая   |100   |18   |100   |
| |школа, 1991, 1998-383 с          |    |    |     |
|3 |Темиртасов О.Т. и другие  Детали машин. |200   |18   |100   |
| |Лекция– конспект –Семипалатинск: СГУ,   |    |    |     |
| |2005-140 с                |    |    |     |
| |Темиртасов О.Т. и другие  Методические  |30   |18   |100   |
|4 |указания к выполнению лабораторных по   |    |    |     |
| |деталям машин - Семипалатинск СГУ,    |    |    |     |
| |2001-2005 г                |    |    |     |
| |Темиртасов О.Т. и другие  Расчет зубчатых|30   |18   |100   |
|5 |передач и червячных передач Семипалатинск:|    |    |     |
| |СГУ, 2005-100 с.             |    |    |     |
|6 |Тәжібаев С.Д. Қолданбалы механика –    |30   |18   |100   |
| |Алматы: Білім, 1994.- 336 бет       |    |    |     |
|Қосымша әдебиет                             |
|17|Шеинблит А.Е. Курсовое проектирование   |10   |18   |55    |
| |деталей машин – М.: Высшая школа, 1991-432|    |    |     |
| |с.                    |    |    |     |
|18|Дунаев П.Ф. Леликов О.П. Детали машин.  |15   |18   |84    |
| |Курсовое проектирование – М.: Высшая   |    |    |     |
| |школа, 1990-400 с             |    |    |     |
|19|Темиртасов О.Т. Проектирование      |25   |18   |100   |
| |электромеханического привода машин –   |    |    |     |
| |Алматы – Семей, 2003-373 с        |    |    |     |
|11|Чернавский С.А.и др. Курсовые      |13   |18   |80    |
|0 |проектирование деталей машин – М.:    |    |    |     |
| |Машиностроение, 1987-416 с.        |    |    |     |
|11|Дунаев П.Ф. Леликов О.П. Конструирование |25   |18   |100   |
|1 |узлов и деталей машин– М.: Высшая школа, |    |    |     |
| |1985, 1998, 2001, 2005-447 с.       |    |    |     |

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть