Файл қосу


Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК                     |
|УНИВЕРСИТЕТІ                                |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |               |
| ПОӘК          |______2013 жылғы  |УМКД 042-16.1.31/01-2013   |
|«Этнопсихология» пәнінің |№ 2 басылым    |               |
|студенттерге арналған  |          |               |


          050103 - «Педагогика және психология»
              мамандығына арналған

          СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                  2013
                  Кіріспе

Құрастырған: психология
кафедрасының оқытушысы__________ Э.Ж.Кабдуалиева

Кафедра мәжілісінде бекітілген:
Хаттама №  «  »   2013ж


Психология кафедрасының
меңгерушісі, псх.ғ.к.   _____________ Г.К.Джумажанова


Психология-педагогика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде
талқыланып, бекітілді:
Хаттама № « » 2013 ж

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы:___________ Т.Ш.Ахметова

Психология-педагогика факультетінің кеңесінде бекітілді:
Хаттама №  «  »  2013ж.

Факультет деканы:              _____________ Р.Ж.Аубакирова

                  Мазмұны


1 Жалпы ережелер
2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу
3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
4 Курс форматы
5 Курс саясаты
6 Бағалау саясаты
7 Әдебиеттер


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәлімет
Әбділманатқызы Әсемгүл, филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
Кабдуалиева Эльмира Жаукатовна, педагогика ғылымдарының магистрі,
психология кафедрасының оқытушысы
Телефон номері: 87051506616, 87751752550
Сабақ өтетін орын - №419 аудитория
Пән бойынша кредит саны - 3

1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы:
   Пәннің оқу-әдістемелік кешені Шәкәрім атындағы СМУ-нің  пәндерге
арналған оқу-әдістемелік кешені туралы ережесіне сай құрастырылған. Аталған
пәнді оқыту барысында дәріс, тәжірибелік, сондай-ақ СӨЖ және ӨСӨЖ сабақтары
қүрастырылады. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр  сабақ
түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмұны, мақсаттары мен міндеттері
көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай келеді.
Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар. Студенттерге арналған жұмыс
бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс бағдарламасында оқылуға
тиісті тақырыптар мен жұмыс түрлерінің тізімі әдебиеттердің көрсетілуімен
айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша мәлімет берілген. Тәжірибелік
сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта қарастырылатын мәселелер жоспар
түрінде нақты көрсетілген. СӨЖ және ӨСӨЖ тапсырмаларын өткізудің мерзімі,
тақырыптары және әдебиеттері жазылған. Студенттердің  білімін  бағалау
әдістемесі бар.


1.3 Пәнді оқытудың мақсаты: Жеке тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық
мәселелері  жайлы  түсінік  беру.  Студенттердің  қазіргі  өмірдегі
этнопсихологиялық білімдерін, осылардың таңдалынған мамандық шеңберінде
кәсіби қалыптасу процесіндегі рөлі мен оның мәнін анықтау, зерттеуге
қызығушылығын тудыру. Студенттерде гуманистік көзқарас,  психологиялық-
педагогикалық творчествалық ойлау, коммуникативті хабардарлықты  дамыту
арқылы  тұлғалық  потенциалын  өздігінше  жетілдіруге  басымдылығын
қалыптастыруды мақсат етіп қояды.

1.4 Пәнді оқыту міндеттері:
  • Этнопсихология пәнінің мазмұнын білу;
  • Ұлт, халық, этнос арасындағы айырмашылықтарды ажырата білуге
   көмектесу;
  • Этнопсихологиялық талдау тәсілдері мен әдістер жүйесі;
  • Этнопсихологиялық бақылау, талдау, зерттеу жүргізе білу.

2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛУ


                                   Кесте 1
|  |Тақырып атауы      |Сағат саны             |        |
|  |            |                  |Әдебиеттер   |
|  |            |Дәріс |Семи  |Лаб |ОЖСӨЖ  |СӨЖ  |        |
|  |            |   |нар  |   |    |    |        |
|1 |2            |3   |4   |5  |6    |7   |8       |
|1 |Этнопсихология пәні,  |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |1 Б. 35-48   |
|  |міндеті туралы жалпы  |   |    |   |    |    |3 Б. 5-9    |
|  |түсінік.        |   |    |   |    |    |7 Б. 47-210  |
|2 |Ұлттық сана-сезім    |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |1 Б. 51-55   |
|  |мәселесі.        |   |    |   |    |    |8 Б. 210-225  |
|3 | XX ғасырдың екінші   |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |6 Б. 29-56   |
|  |жартысындағы этникалық |   |    |   |    |    |7 Б. 105-135  |
|  |қайта тірілу.      |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|4 |Мәдениет және ұлыстағы |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |тұлға.         |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |            |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|5 |Жеке тұлғаны зерттеудің |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |1 Б. 35-48   |
|  |этнопсихологиялық    |   |    |   |    |    |3 Б. 5-9    |
|  |мәселелері.       |   |    |   |    |    |7 Б. 47-210  |
|6 | Әлеуметтік       |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |мінез-құлықты реттеудің |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |вариативтік мәдениеті. |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|7 |Этносаралық       |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |қарым-қатынас      |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |психологиясы.      |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|8 |Этникалық конфликтілер: |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |пайда болу себептері  |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|  |және реттеу тәсілдері. |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |            |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|9 |Жаңа мәдениетті ортаға |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |6 Б. 29-56   |
|  |бейімделу.       |   |    |   |    |    |7 Б. 105-135  |
|  |            |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|10 |Ұлттық тәлім-тәрбие   |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |6 Б. 29-56   |
|  |мәселесі.        |   |    |   |    |    |7 Б. 105-135  |
|  |            |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|11 |Ұлттық дүниетанымды   |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |қалыптастыруда     |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|  |салт-дәстүрдің алатын  |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |орны.          |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|12 |Тұлғаның ұлтжандылық  |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |сезімі мен қасиеті,   |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|  |сапалары        |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |            |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|13 |Ұлттық мінездің     |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |6 Б. 29-56   |
|  |нышандары        |   |    |   |    |    |7 Б. 105-135  |
|  |            |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|14 |Этнопсихологиялық    |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |6 Б. 29-56   |
|  |құбылыстардың функциясы,|   |    |   |    |    |7 Б. 105-135  |
|  |мазмұны         |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|15 |Толық этностық бірлікте |2   |1   |-  |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |халықтардың ұлттық   |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|  |психологиясы      |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |            |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|  |Барлығы:        |30  |15   |-  |22,5  |67,5  |        |
   3. ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ


  Студент аталған  курс бойынша мынадай теориялық және практикалық
мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр
сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмүны, мақсаттары мен
міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай
келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер  тізімі  бар.  Оқушылар  мен
студенттерге арналған жүмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс
бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі
әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша
мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта
қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. СӨЖ және ӨСӨЖ
тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған.
Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.

  4. КУРС ФОРМАТЫ
  Семинарға дайындық кезінде студент мұғалімнің дәрісін назарға ұстай
отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен
монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті
деректер конспектіленіп алынады.  Семинар  студенттің  ізденіс  жұмысы
болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс
бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып,
түсіндіреді. СӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және
ауызша жұмыс түрінде орындалады. СӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып
өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық  білімі, белсенділігі,
ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.  5. КУРС САЯСАТЫ
  Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып, жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырманы орындауы, сабаққа қатысуы, СӨЖ,
ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі  ұпай
жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Курсты оқу барысында алынған барлық  ұпайлар  жинақталып,  бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен
рейтинг бақылауынан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы
бойынша орташа балл есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында
өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда
аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді.
Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс  көлемін
ұлғайтылады;  Тапсырмалар  оқытушы  тағайындаған  уақытта  қабылданады.
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір  тақырыпты
қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы
тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды
босатпау,  кешікпеу  міндетті.  Себепсіз  сабақтан  қалсаңыз:  қосымша
шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау  т.б.);
Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі. Оқу үрдісіне
белсенді түрде қатысу қажет.


6. БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
«Этнопсихология» пәні бойынша ұпай бөлінісі
                                   Кесте 2
|Апта |Бақылау түрі    |Ұпай жиыны         |Ескерту      |
|1   |2          |3              |4         |
|   |1-8 апта бойы    |30             |         |
|   |дәріске қатысу   |              |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|2   |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|4   |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |35             |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|6   |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |35             |         |
|   |Семинарға      |30             |         |
|8   |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |35             |         |
|1-8 апта бойынша барлық  |300             |         |
|ұпай саны         |              |         |
|   |9-15 апта бойы   |30             |         |
|   |дәріске қатысу   |              |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|10  |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|12  |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |45             |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|14  |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|15  |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |45             |         |
|9-15 апта бойынша барлық |300             |         |
|ұпай саны         |              |         |
|Емтихан ұпайы       |400             |         |
|Академиялық мерзімге   |1000            |         |
|жиынтық ұпай       |              |         |
7. ӘДЕБИЕТТЕР

    1. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 1999
    2. Жарықбаев Қ. Этнопсихология: ұлт тәрбиесінің өзегі. Алматы.,
      Білім. 2005ж
    3. Табылдиев Ә. Этнопедагогикалық қазақша-орысша сөздік. Алматы.,
      2002ж
    4. Этнопедагогика және этнопсихология. Алматы., 1994ж
    5. Кукушкин В.С., Столяренко Л.Д. Этнопедагогика и этнопсихология.
      Ростов на Дону., 2000г

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть