Файл қосу


Саяси әлеуметтануҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
     ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
             ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ
ФИЛОСОФИЯ КАФЕДРАСЫ | |
|СМЖ 3 - деңгейдегі құжаты|ПОӘК           |             |
|             |             |УМКД 042-18.1.03/02-2013|
|«Әлеуметтану» пәнінің  |             |             |
|оқу-әдістемелік кешені  |№ 1-басылым       |             |
|(студенттер үшін)    |             |             |


                «Әлеуметтану»
           ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

     БАРЛЫҚ МАМАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРІ ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                   2013

1.ӘЗІРЛЕГЕН:
Құрастырушылар:  «03» 09 2013ж
ф.ғ.к., доцент м.а. Мұқатаева А.А., Болысова  Қ.М.,  аға  оқытушылар
Кенжебулатова А.М., Камиева К.Р., Садыков Д.К., Татиев Е.Е.
«Философия және саясаттану» кафедрасы

2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Семей қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
философия кафедрасының мәжілісінде қаралды.
Хаттама № 1 03.09. 2013ж.

Кафедра меңгерушісі: ______________ /Мұқатаева А.А./


2.2. Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында.
Хаттама № 1 05.09.2013ж.
Төрағасы: ________________ /ф.ғ.к. Кеңесбаева Ш.С./

3. БЕКІТІЛДІ:

Семей қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің  Оқу-
әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданған және басып шығаруға ұсынылды.

Хаттама №1  13.09.2013ж.

ОӘК төрағасы: ____________ /с.ғ.д. Искакова Г.К./

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН
                  Мазмұны  1. Жалпы ережелер
  2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
  3. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
  4. Курс форматы
   5. Курс саясаты
   6. Баға қою саясаты
  7. Әдебиеттер    1. Жалпы ережелер
   1.1 Пән және оқытушы туралы жалпы ережелер
ф.ғ.к., доцент м.а. Болысова Қ.М.,  аға  оқытушылар;  Камиева  К.Р.,
Татиев Е.Е., Садыков Д.К.
      – Байланыс ақпараты – тел. 36-02-26, Глинки к-сі 20А, 1
       ғимарат, 1205 ауд.
      – Сабақ өткізу орны –
      – Пән аты – «Әлеуметтану»
      – Кредит саны - 2

     1.2. Курстың қысқаша мазмұны:
   Әлеуметтану – қоғам туралы ілім, қоғамның әлеуметтік өмірін зерттейтін
ғылым саласы. Әлеуметтік топтар мен қауымдастықтың өкілі болып табылатын
адамдардың өзара байланыстылығын қарастыра отырып, олардың өзара іс-әрекет
ету тәртібі, мінез-құлық туралы ілімдер саласын қарастырады. Әлеуметтану
курсы қоғамдық-гуманитарлық пәндермен тығыз байланысты.
  1.3. Курстың мақсаты :
  Әлеуметтану курсының мақсаты суденттерге әлеуметтік институттардың,
құбылыстардың, қазіргі қоғам дамуындағы әлеуметтік мәселелердің  мәнін
түсінуге, әлеуметтік сананы қалыптастыруға, адамзат дамуының баламалы даму
жолдары бар екендігін түсіндіру және әлеуметтік сананы  сіңру  болып
табылады.
  4. Пәннің негізгі міндеті:
- суденттер санасында қазіргі заманғы қоғамтанудың негізін қалыптастыру,
-болашақ мамандардың саяси-идеологиялық, азаматтық ой-өрісін дамыту,
-қоғамның саяси- әлеуметтік мәселелер мәнін дұрыс түсінуге және дұрыс
шешудің жолдарын таба білуді қалыптастыру.
  1.5. Пәнді оқу барысында студент білу керек:
1.Қоғам дамуының негізгі заңдылықтарын білу,
2.Болашақ мамандық жайлы, оның ертеңгі өзі үшін пайдалануын, оның ғылымилық
және практикалық мәнін айқындау баырысында  эмпирикалық  социологиялық
зерттеулер жүргізе білу.
3.Тестілеу, анкета жүргізу, социометрия және т.б. статистикалық талдау
әдістерін қолдану арқылы әлеуметтік өмірдің Барлық салаларындағы әлеуметтік
құбылыстарды талдай білу.
   1.6 Пререквизиттер:
   Әлеуметтану курсын оқыту негізінде білім мен дағдысын қалыптастыра
отыра, әлеуметтану, философия, құқықтану, психология, тарих және басқа да
циклдағы пәндерді меңгерту
     1.7 Постреквизиттер:
   Қоғамның әлеуметтік жүйесіне баға беру, мемлекеттің әлеуметтік
шараларына қатынасу, қоғамның саяси-әлеуметтік мәселелерін шешуге ат
салысу.


  2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

  Кесте 1. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


|Р/с|Тақырыптар    |дәр/сағ|сем/сағ|СӨЖ(О)  |СӨЖ  |Әдебиеттер    |
|  |атаулары     |    |    |     |   |         |
|1 |2         |3   |4   |5    |6   |         |
|1. |Әлеуметтану    |1   |1   |1    |3   |Ж.Сәрсенова., Т. |
|  |әлеуметтік-    |    |    |     |   |Танирбергенова. |
|  |гуманитарлық   |    |    |     |   |Әлеуметтану. А. |
|  |ғылымдар     |    |    |     |   |2000       |
|  |жүйесінде.    |    |    |     |   |Ә.Х.Тұрғанбаев., |
|  |         |    |    |     |   |Социология    |
|  |         |    |    |     |   |Лекциялар курсы, |
|  |         |    |    |     |   |Алматы «Білім»  |
|  |         |    |    |     |   |2001.      |
|2. |Әлеуметтану    |1   |1   |1    |3   |Р.Абсаттаров,  |
|  |тарихының негізгі |    |    |     |   |Дакенов.,    |
|  |бағыттары.    |    |    |     |   |Әлеуметтану.   |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|  |         |    |    |     |   |А.И.Иекенов.,  |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану   |
|  |         |    |    |     |   |негіздері.    |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|3. |XX ғасыр     |1   |1   |1    |3   |Ж.Сәрсенова., Т. |
|  |әлеуметтануы.   |    |    |     |   |Танирбергенова. |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану. А. |
|  |         |    |    |     |   |2000       |
|  |         |    |    |     |   |Ә.Х.Тұрғанбаев., |
|  |         |    |    |     |   |Социология    |
|  |         |    |    |     |   |Лекциялар курсы, |
|  |         |    |    |     |   |Алматы «Білім»  |
|  |         |    |    |     |   |2001.      |
|4. |Қоғам әлеуметтік |1   |1   |1    |3   |Р.Абсаттаров,  |
|  |жүйе ретінде.   |    |    |     |   |Дакенов.,    |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану.   |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|  |         |    |    |     |   |А.И.Иекенов.,  |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану   |
|  |         |    |    |     |   |негіздері.    |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|5. |Әлеуметтік    |1   |1   |1    |3   |Ж.Сәрсенова., Т. |
|  |институттар мен  |    |    |     |   |Танирбергенова. |
|  |әлеуметтік    |    |    |     |   |Әлеуметтану. А. |
|  |процестер.    |    |    |     |   |2000       |
|  |         |    |    |     |   |Ә.Х.Тұрғанбаев., |
|  |         |    |    |     |   |Социология    |
|  |         |    |    |     |   |Лекциялар курсы, |
|  |         |    |    |     |   |Алматы «Білім»  |
|  |         |    |    |     |   |2001.      |
|6. |Әлеуметтік құрылым|1   |1   |1    |3   |Р.Абсаттаров,  |
|  |және әлеуметтік  |    |    |     |   |Дакенов.,    |
|  |стратификация.  |    |    |     |   |Әлеуметтану.   |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|  |         |    |    |     |   |А.И.Иекенов.,  |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану   |
|  |         |    |    |     |   |негіздері.    |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|7. |Тұлғаның     |1   |1   |1    |3   |Ж.Сәрсенова., Т. |
|  |әлеуметтанулық  |    |    |     |   |Танирбергенова. |
|  |сипаттамалары.  |    |    |     |   |Әлеуметтану. А. |
|  |         |    |    |     |   |2000       |
|  |         |    |    |     |   |Ә.Х.Тұрғанбаев., |
|  |         |    |    |     |   |Социология    |
|  |         |    |    |     |   |Лекциялар курсы, |
|  |         |    |    |     |   |Алматы «Білім»  |
|  |         |    |    |     |   |2001.      |
|8. |Девиация және   |    |1   |1    |3   |Р.Абсаттаров,  |
|  |әлеуметтік    |    |    |     |   |Дакенов.,    |
|  |бақылау.     |    |    |     |   |Әлеуметтану.   |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|  |         |    |    |     |   |А.И.Иекенов.,  |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану   |
|  |         |    |    |     |   |негіздері.    |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|9. |Білім беру    |1   |1   |1    |3   |Ж.Сәрсенова., Т. |
|  |мәселесін     |    |    |     |   |Танирбергенова. |
|  |зерттеудегі    |    |    |     |   |Әлеуметтану. А. |
|  |әлеуметтанудың  |    |    |     |   |2000       |
|  |ролі.       |    |    |     |   |Ә.Х.Тұрғанбаев., |
|  |         |    |    |     |   |Социология    |
|  |         |    |    |     |   |Лекциялар курсы, |
|  |         |    |    |     |   |Алматы «Білім»  |
|  |         |    |    |     |   |2001.      |
|10.|Саяси әлеуметтану.|1   |1   |1    |3   |Р.Абсаттаров,  |
|  |         |    |    |     |   |Дакенов.,    |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану.   |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|  |         |    |    |     |   |А.И.Иекенов.,  |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану   |
|  |         |    |    |     |   |негіздері.    |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|11.|Экономикалық   |1   |1   |1    |3   |Ж.Сәрсенова., Т. |
|  |әлеуметтану.   |    |    |     |   |Танирбергенова. |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану. А. |
|  |         |    |    |     |   |2000       |
|  |         |    |    |     |   |Ә.Х.Тұрғанбаев., |
|  |         |    |    |     |   |Социология    |
|  |         |    |    |     |   |Лекциялар курсы, |
|  |         |    |    |     |   |Алматы «Білім»  |
|  |         |    |    |     |   |2001.      |
|12.|Отбасы, неке   |1   |1   |1    |3   |Р.Абсаттаров,  |
|  |әлеуметтануы.   |    |    |     |   |Дакенов.,    |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану.   |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|  |         |    |    |     |   |А.И.Иекенов.,  |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану   |
|  |         |    |    |     |   |негіздері.    |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|13.|Мәдениет     |    |1   |1    |3   |Ж.Сәрсенова., Т. |
|  |әлеуметтануы.   |    |    |     |   |Танирбергенова. |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану. А. |
|  |         |    |    |     |   |2000       |
|  |         |    |    |     |   |Ә.Х.Тұрғанбаев., |
|  |         |    |    |     |   |Социология    |
|  |         |    |    |     |   |Лекциялар курсы, |
|  |         |    |    |     |   |Алматы «Білім»  |
|  |         |    |    |     |   |2001.      |
|14.|Бұқаралық     |1   |1   |1    |3   |Р.Абсаттаров,  |
|  |коммуникация   |    |    |     |   |Дакенов.,    |
|  |әлеуметтануы.   |    |    |     |   |Әлеуметтану.   |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|  |         |    |    |     |   |А.И.Иекенов.,  |
|  |         |    |    |     |   |Әлеуметтану   |
|  |         |    |    |     |   |негіздері.    |
|  |         |    |    |     |   |Алматы, 2004   |
|15.|Нақты       |1   |1   |1    |3   |Ж.Сәрсенова., Т. |
|  |әлеуметтанулық  |    |    |     |   |Танирбергенова. |
|  |зерттеу жүргізудің|    |    |     |   |Әлеуметтану. А. |
|  |әдісі мен     |    |    |     |   |2000       |
|  |техникасы.    |    |    |     |   |Ә.Х.Тұрғанбаев., |
|  |         |    |    |     |   |Социология    |
|  |         |    |    |     |   |Лекциялар курсы, |
|  |         |    |    |     |   |Алматы «Білім»  |
|  |         |    |    |     |   |2001.      |
|  |БАРЛЫҒЫ:     |15   |15   |15    |45  |         |
  3. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары.

    Дәріс- оқытудың формасы, себебі теориялық сұрақтар қарастырылып,
негізгі мақсаттары белгіленеді және логикалық мәселелер қарастырылады.
    Семинар – оқыту формасының бір түрі, студенттердің өзіндік ой
дамытуы мен біліктілігін қалыптастырудағы бағыттары қарастырылады. Ғылыми
әдебиеттермен жұмыс жасауға және көпшілік алдында жауаптылыққа бағыттайды.
     Студенттердің өздік жұмысы- пән бойынша  құрастырылған  жұмыс
бағдарламасы негізінде студент өздігінен пәннің қарастыратын мәселелері
бойынша толық мағлұмат алуға үйренетін оқу формасының бір түрі.
    Студенттер өздерінің пән бойынша алған білім негіздерін қо,амның
әлеуметтік-саяси өмірінде кездестірумен бірге оны  шешудің  жолдарында
азаматтық тұрғыда, жеке тұлғалық деңгейде шеше білуді ойластыруы керек.
    Қоғамның саяси- әлеуметтік проблемаларын шешуде теориялық алған
білімге сүйенумен бірге саяси тәжірибелердің де мәнін жақсы меңгеруі қажет.
Бұл талаптар әр  тұлғаның  қоғамның  мынау  қым-қиғаш  өзгерістерімен
процестерінде жол табудың қиын екенін түсінумен бірге  оның шешімін өз
тұжырымы мен пайымдауында табатындығына зор сеніммен қарауды үйренеді. Сол
үшінде студент  дәрістерде алған білім  негізін  ақпараттық-техникалық
қордың да жаңалықтарынан хабардар болуы керек.  Студент білімі егерде
қоғамның әлеуметтік-саяси өміріндегі жағдайлардан хабардар болуымен ғана
шешілмейді. Қарастыратын пәннің негізін меңгермейінше, және де оған нақты
жауапты шынайы түрде бермейінше мәселелердің шешімінің табылуы екі талай
болмақ.
    Қорытындысында студент өз білімінің «өте жақсы» деп бағалануын
өзінің білімділігімен біліктілігін арттырғанда ғана болатындығын ескергені
дұрыс.
    Ал «жақсы» деген баға егерде студент берілген немесе зерттелудегі
мәселелердің теориялық және пракутикалық деңгейінде аса көп қателіктер
жібермеген жағдайда есепке алынады.
     Студент біліміне «қанағаттанарлық» деген баға жағдайы  көтеріліп
отырған мәселеленің ғылымилығын ашпаса және де өзіндік  қысқа жауаптардың
есебінде ескерілетін жайт.
     «Қанағаттанарлықсыз» деген бағаның қойылуы егерде студент  пәннің
мәселелерін зерттеумен бірге оны өздігінен талдай алмаса онда студент
білімі осындай бағамен бағаланады.


   4. Курс форматы
             4.1. ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны
             ОСӨЖ арналған тапсырмалар
|№ |Студентке  |Әдебиеттер  |Орындалу   |Сағат |Рейтинг  |Орындалу |
|  |тапсырма  |       |түрлері   |саны |шкаласы  |мерзімі  |
|  |      |       |       |   |бойынша  |     |
|  |      |       |       |   |балдық  |     |
|  |      |       |       |   |көрсеткіші|     |
|1 |Дүниені   |Социология.  |Эссе     |1   |     |1 апта  |
|  |әлеуметтік |Лекциялар   |       |   |     |     |
|  |тұрғыдан  |курсы. Жалпы |       |   |     |     |
|  |қарастыру. |редакциясын  |       |   |     |     |
|  |      |басқарған   |       |   |     |     |
|  |      |Ә.Х.Тұрғынбаев|       |   |     |     |
|  |      |. – Алматы:  |       |   |     |     |
|  |      |«Білім», 2001.|       |   |     |     |
|2 |Әлеуметтану |Социология.  |Глоссарий,  |1   |     |2 апта  |
|  |лық зерттеу |Лекциялар   |кесте құрау |   |     |     |
|  |      |курсы. Жалпы |       |   |     |     |
|  |      |редакциясын  |       |   |     |     |
|  |      |басқарған   |       |   |     |     |
|  |      |Ә.Х.Тұрғынбаев|       |   |     |     |
|  |      |. – Алматы:  |       |   |     |     |
|  |      |«Білім», 2001.|       |   |     |     |
|3 |Қазақстан  |Әлеуметтану. |Тест     |1   |     |3 апта  |
|  |қоғамының  |Оқу      |құрастыру  |   |     |     |
|  |әлеуметтік |құралы.-Алматы|       |   |     |     |
|  |мәселелері |,2007     |       |   |     |     |
|  |      |Әбсаттаров Р |       |   |     |     |
|4 |Қоғамның  |Социология.  |реферат   |1   |20    |4 апта  |
|  |әлеуметтік |Лекциялар   |       |   |     |     |
|  |құрылымы  |курсы. Жалпы |       |   |     |     |
|  |      |редакциясын  |       |   |     |     |
|  |      |басқарған   |       |   |     |     |
|  |      |Ә.Х.Тұрғынбаев|       |   |     |     |
|  |      |. – Алматы:  |       |   |     |     |
|  |      |«Білім», 2001.|       |   |     |     |
|5 |Жеке    |Социология.  |Кросс    |1   |     |5 апта  |
|  |тұлғаның  |Лекциялар   |ворд     |   |     |     |
|  |мәртебесі  |курсы. Жалпы |құрастыру  |   |     |     |
|  |      |редакциясын  |       |   |     |     |
|  |      |басқарған   |       |   |     |     |
|  |      |Ә.Х.Тұрғынбаев|       |   |     |     |
|  |      |. – Алматы:  |       |   |     |     |
|  |      |«Білім», 2001.|       |   |     |     |
|6 |Қоғам мен  |Әлеуметтану. |Конспект   |1   |23    |6 апта  |
|  |тұлғаның  |Оқу      |       |   |     |     |
|  |саяси    |құралы.-Алматы|       |   |     |     |
|  |әлеуметтенуі|,2007     |       |   |     |     |
|  |      |Әбсаттаров Р |       |   |     |     |
|7 |Бүгінгі   |Әлеуметтану. |Талдау    |1   |     |7 апта  |
|  |күндегі   |Оқу      |сараптау   |   |     |     |
|  |демография |құралы.-Алматы|       |   |     |     |
|  |мәселелері |,2007     |       |   |     |     |
|  |      |Әбсаттаров Р |       |   |     |     |
|8 |Экологиялық |Общая     |Өздік жұмыс |1   |     |8 апта  |
|  |әлеуметтану |социология.  |       |   |     |     |
|  |      |Учебник    |       |   |     |     |
|  |      |-М.:1998   |       |   |     |     |
|9 |Менің    |       |Конспект   |1   |     |9 апта  |
|  |мамандығым |       |       |   |     |     |
|10 |Мәдениетті |Социология.  |өз бетімен  |1   |     |10 апта  |
|  |жастар   |Лекциялар   |жұмыс    |   |     |     |
|  |қандай   |курсы. Жалпы |       |   |     |     |
|  |болады   |редакциясын  |       |   |     |     |
|  |      |басқарған   |       |   |     |     |
|  |      |Ә.Х.Тұрғынбаев|       |   |     |     |
|  |      |. – Алматы:  |       |   |     |     |
|  |      |«Білім», 2001.|       |   |     |     |
|11 |Діннің   |Этносоциология|өздік жұмыс |1   |     |11 апта  |
|  |әлеуметтік |. Учебное   |       |   |     |     |
|  |рөлі    |пособие-М.:199|       |   |     |     |
|  |      |8       |       |   |     |     |
|12 |Қазіргі   |Социология.  |Реферат   |1   |20    |12 апта  |
|  |заман неке |Лекциялар   |       |   |     |     |
|  |институты  |курсы. Жалпы |       |   |     |     |
|  |      |редакциясын  |       |   |     |     |
|  |      |басқарған   |       |   |     |     |
|  |      |Ә.Х.Тұрғынбаев|       |   |     |     |
|  |      |. – Алматы:  |       |   |     |     |
|  |      |«Білім», 2001.|       |   |     |     |
|13 |Қазіргі   |Социология.  |Салыстырмалы |1   |     |13 апта  |
|  |заман қазақ |Лекциялар   |талдау жасау |   |     |     |
|  |отбасы   |курсы. Жалпы |       |   |     |     |
|  |      |редакциясын  |       |   |     |     |
|  |      |басқарған   |       |   |     |     |
|  |      |Ә.Х.Тұрғынбаев|       |   |     |     |
|  |      |. – Алматы:  |       |   |     |     |
|  |      |«Білім», 2001.|       |   |     |     |
|14 |Бұқаралық  |Биекенов К.У.,|Конспект,  |1   |22    |14 апта  |
|  |ақпарат   |Жаназарова  |талдау    |   |     |     |
|  |құралдарының|Ж.З.,     |       |   |     |     |
|  |әлеуметтік |Нурбекова Ж.А.|       |   |     |     |
|  |қызметі   |Социология  |       |   |     |     |
|  |      |общественного |       |   |     |     |
|  |      |мнения. А.  |       |   |     |     |
|  |      |2001.     |       |   |     |     |
|15 |Қала және  |Әлеуметтану. |Эссе     |1   |     |15 апта  |
|  |ауыл    |Оқу      |       |   |     |     |
|  |әлеуметтануы|құралы.-Алматы|       |   |     |     |
|  |      |,2007     |       |   |     |     |
|  |      |Әбсаттаров Р |       |   |     |     |

            4.2 СӨЖ арналған тапсырмалар
|№ |Тақырып     |Әдебиеттер    |Сағат|Рейтинг  |Орындалу |Орындалу |
| |        |         |саны |шкаласы  |түрлері |мерзімі |
| |        |         |   |бойынша  |     |     |
| |        |         |   |балдық  |     |     |
| |        |         |   |көрсеткіші|     |     |
| |        |         |   |      |     |     |
|1 |ҚР-дағы білім  | Социология.   |10  |40    |Талдау, |3 апта |
| |және ғылым   |Лекциялар курсы. |   |     |сараптау |     |
| |мәселелері   |Жалпы редакциясын|   |     |     |     |
| |        |басқарған    |   |     |     |     |
| |        |Ә.Х.Тұрғынбаев. –|   |     |     |     |
| |        |Алматы: «Білім», |   |     |     |     |
| |        |2001.      |   |     |     |     |
|2 |ҚР-ның Еңбек  |Социология.   |10  |40    |Талдау, | 5 апта |
| |Кодексі бойынша |Лекциялар курсы. |   |     |сараптау |     |
| |конспекті жазу |Жалпы редакциясын|   |     |     |     |
| |        |басқарған    |   |     |     |     |
| |        |Ә.Х.Тұрғынбаев. –|   |     |     |     |
| |        |Алматы: «Білім», |   |     |     |     |
| |        |2001.      |   |     |     |     |
|3 |Әлеуметтану   |Социология.   |10  |40    |Талдау, |11 апта |
| |ғылымы 20    |Лекциялар курсы. |   |     |сараптау |     |
| |ғасырда     |Жалпы редакциясын|   |     |     |     |
| |        |басқарған    |   |     |     |     |
| |        |Ә.Х.Тұрғынбаев. –|   |     |     |     |
| |        |Алматы: «Білім», |   |     |     |     |
| |        |2001.      |   |     |     |     |
|4 |Пәнге байланысты|Социология.   |15  |40    |     |13    |
| |термин сөздер  |Лекциялар курсы. |   |     |     |     |
| |жинағын     |Жалпы редакциясын|   |     |     |     |
| |құрастыру    |басқарған    |   |     |     |     |
| |        |Ә.Х.Тұрғынбаев. –|   |     |     |     |
| |        |Алматы: «Білім», |   |     |     |     |
| |        |2001.      |   |     |     |     |
| |Барлығы     |         |45  |160    |     |15 апта |

   5. Курс саясаты.
   Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық
өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
   Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент  аудиториядан
шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы
қойылады.
   Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа
қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша
түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
   Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиторядан
шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен қамтылады.
   Ұялық телефон: Сабақ кезінде ұялық телефондар өшірілуі керек.
   Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін
компьютерлық тест жүйе негізінде жүргізіледі. Емтиханның қорытынды бағасы
қорытынды аттестациямен емтиханның орташа проценті арқылы есептеледі.

  6. Баға қою саясаты
   «Әлеуметтану» пәнін оқытуда екі  рет  аттестация  қойылады.  Әр
аттестацияны есептеу үшін келесідей критерийлер қарастырылады:
     • Дәріс сабағына қатысу төмендегідей бағаланады:
     • дәріс сабағы – 0 баллға тең.
     • Тәжірибелік сабақтың жауабы – 15 баллмен бағаланады.
     • ОСӨЖ бірінші және екінші аттестацияда екі реттен тапсырылады –
      40, 40 балл.
     • СӨЖ-де бірінші және екінші аттестацияда екі реттен тапсырылады
      – 70,70 балл.
   Осы критерийлерге қарап студенттің аттестациясы қойылады.


   |Оқу    |Апта                           |Барл|
|сағатының |                             |ығы |
|түрі   |                             |  |
|     |1                            |2  |
Барлығы:758014575801451000
7. Әдебиеттер:
Негізгі әдебиеттер:
1.Ж.Сәрсенова., Т. Танирбергенова. Әлеуметтану. А. 2000
2.Ә.Х.Тұрғанбаев., Социология Лекциялар курсы, Алматы «Білім» 2001.
3.Р.Абсаттаров, Дакенов., Әлеуметтану. Алматы, 2004
4.А.И.Иекенов., Әлеуметтану негіздері. Алматы, 2004
5.К.Габдуллина., Социология. Алматы, 2005
6.Социология. Оқулық. Алматы, 2005
7.Социологиялық сөздік., Алматы, 2003
8.Ш.Қ.Қарабаев., Әлеуметтану негіздері., Алматы, 2007
9.Қ.Ж.Рахметов., А.Н.Болатова., З.Н.Исмагамбетова., Социология. Алматы, 2005.

Қосымша әдебиеттер тізімі.
1.Г.О.Әбдікерова.,Тұлғаның саяси әлеуметтенуі. Алматы, 2002
2.Ф.И.Шарков., Социология, 2007
3.А.Нысанбаев.,Адам және ашық қоғам, Алматы,1998.
4.Капитонов Э. А. Социология ХХ века. - Ростов - на - Дону. - 1996. - 509с.
5.Фролов С. С. Основы социологии: Учебное пособие. – м.: Юрист. –1997.- 344 с.
6.Штампка П. Социология социальных отношений / Пер. с англ., под ред. В. А. Ядова. – м.: 1996. – 415с.
7.Маркович Д. Ж. Общая социология: Учебник для вузов / Пер. с сербского. 
3-е изд.: Перераб. И доп. – м .: 1998. – 471с.
8.Ядов В.А. Личность как объект социальных отношений. – м.: прогресс 1974. – 356с.
9.Слепенков И.М., Аверин Ю.П. Основы теории социального управления: Учеб. пособие для вузов. – м .: 1990. – 302с.
10.Радаев В.В., Шкартон О.И. Социальная стратификация: Учеб. пособие для вузов. – м .: 1996. – 318с.
11.Сорокин П.А. Человек. Общество. Цивилизация. - м.: 1992. – 386с.
Мертон Р.К. Социальная теория и социальная стратификация // Социс, 1992. - №2.
12.Синкевич З.В. Молодёжная культура: «За» и «против»: заметки социолога. – Л.: 1990. – 204с.
13.Плотницкий Ю.М. Математическое моделирование динамики социальных процессов. – м.: 1992. – 133с.
14.Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология в вопросах и ответах: Учеб.
15.Ветер Е. Социология политических отношении. – м.: 1979. – 356с.
16.Кейзеров Н.М. Политическая культура социального общества. – м.:         1982. – 278с.
17.Тощенко Ж.Т., Бойков В.Э. Политическая социология: состояние, проблемы, перспективы // Социс, 1990. - № 9.
18.Михаилова Л.И. Социология культуры: Учеб. пособие для вузов. – м.: 1999. – 231с.
19.Коновалов А.П. Национальные процессы в республике Казахстан. – Семипалатинск. – 1999. – 254с.
20.Арутян Ю.В. и др. Этносоциология: Учеб. пособие для вузов. – м.: 1999. – 271с.
21.Нечаев В.Л. Социология образования. – м.: 1992. – 200с.
22.Баразгова Е.С. Американская социология: традиция и современность: Курс лекций. – Екатеринбург. – 1997. – 17.
23.Шерегин Ф.Э. Социология образования: прикладной аспект. – м.:1997. – 301с.
24.Малкейм М. Наука и социология знания. – м .:1983. – 252с.
25.Бестужев – Лада И.В. К школе ХХ века: размышление социолога. – м.:1988. – 372с.
26.Соколов Г.Н. Экономическая социология: Учеб. для вузов. – м.: 1998. – 367с.
27.Социология труда: Учебник для студентов экономических и технических специальностей вузов / Под ред. Н.А. Аитова. – Алматы. – 1997. – 191с.
28.Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учеб. для вузов. – м.:1999. – 373с.
29.Радаев В.В. Экономическая социология: курс лекций. – м.:1997. – 367с.
30.Дорин А.В. Экономическая социология: Учеб. пособие. – м.:1997. – 254с.
31.Корбанов В.В. Проблемы развития социальных понятий. – м.: 1985. – 159с.
32.Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – м.:1999. – 372с. 
33.Петлин Б.Я. Организованная преступность подростков // Социологические исследования. – 1990. - № 9. 
34.Гилинский Я.И. Кризис системы уголовных наказаний // Социологическое исследование. – 1993. - № 12.
35.Васильцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. – м.:1988. – 157с.
36.Вислоцкая, Михаилина. Искусство любви: Пер. с польского. – м.:1990. – 256с.
37.Мотюкова Е.М., Московина А.Г. Они ждут нашей помощи. – м.:1991. – 158с.
38.Уилки Д и Б. Чудо секса: как рассказать об этом ребенку. – м.:1992. – 127с.
39.Гребенников И.В. Основы семейной жизни. – м.:1991. – 156с.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть