Файл қосу


Текстильді материалтану|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжат |ПОӘК           |             |
|            |             |             |
|            |             |             |
|            |             |ПОӘК 042-18-7.1.116/01-  |
|            |             |2014           |
|ПОӘК          |             |             |
|Оқытушыға арналған пән |№1 басылым «11» 09 2014  |             |
|«Текстильді       |             |             |
|материалтану»      |             |             |
|бойынша бағдарламасы  |             |             |
             «Текстильді материалтану»
           ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ     5В072600 «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және
              құрастырылуы» мамандығына арналған.


               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
                ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз


  1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН


  Құрастырушы ________________ «27» тамыз 2014 ж. Утегенова  А.О.,
  магистр,  «Тамақ  өнімдері  және  жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
  технологиясы» кафедрасының аға оқытушы
  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ


  2.1 Кафедра мәжілісінде «Тамақ  өнімдері  және  жеңіл  өнеркәсіп
  бұйымдарының технологиясы»


  № 1 хаттама, «03»  қыркүйек 2014 ж.


  Кафедра менгерушісі ________________________ Б.К. Асенова


  2.2 Факультетін инженерлік-технологиялық ің оқу-әдістемелік бюросының
  отырысында қарастырылды


  №1 хаттама, «05» қыркүйек 2014 ж.


  Төрайымы _______________________ С.С. Төлеубекова
  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университетінің Оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде  қаралып, баспаға
  ұсынылды


  №1 хаттама, «11» қыркүйек 2014 ж.


  ОӘК Төрайымы _______________________Г.К. Искакова


  4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


                    Мазмұны  |1  |Қолдану аясы                        |4  |   |
|2  |Нормативтік сілтемелер                   |4  |   |
|3  |Жалпы ережелер                       |4  |   |
|4  |Оқу пәнінің мазмұны (модуль)                |6  |   |
|5  |Білімалушылардың өздік жұмыстар тақырыптарының тізімі   |8  |   |
|6  |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы    |10 |   |
|7  |Әдебиеттер                         |11 |   | 1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ


      «Текстильді материалтану»курсы материалтану цикилдың  нақты
  тәртібіне сәйкес болып табылады. «Тігу техникалық бұйымы», «Тігу
  констукциясының бұйымы», «Костюмнің суреттік үлгісі». Бұл  тәртіп
  4семестр оқылады. Бүтіндей бұл сабаққа 68 сағат бөлінген. Оның 32
  сағаты дәрістік, 36 сағат өздік жұмыстар (іштей оқу бөліміне); оның
  14сағаты дәрістік, 54 сағат өздік жұмыстар (сырттай оқу бөліміне).
       Бұл курстың нақты мақсаты, шығыс және өтпелі текстильді
  материалдардың құрамы мен құрылысы: жіп және талшық, негізгі тігетін,
  трикотажды, жіпсіз бұлдар, жеке өнімдерді және де әртүрлі ерекше
  текстильді материалдардың құрылысы: материал, трикотаж, жіпсіз тоқымалы
  бұйымдар.  Тоқымалы  талшықтың  және  материалдың  топтастырылуы
  қарастырылады, талшықтың өзгешелігі құрамының полимерлі және оларға
  молекулярлы және молекулааралық құрамының әсер етуінде, құрылымы және
  негізгі натуралды талшықтардың өзгешелігі: мақта, зығыр, жүндер, табиғи
  жібек.
      Жаңа материалдармен танысуға,  талшықтардың  құрылысы  мен
  құрамының өзара байланысына және дайын текстильді өнімге ерекше көңіл
  бөлінеді.


    2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


      Бұл оқытушыға  арналған  пәннің  бағдарламасы  «Текстильді
  материалтану» пәні бойынша келесідей  құжаттардың  талаптары  мен
  ұсыныстарына сәйкес оқу үрдісін ұйымдастыру тәртібін орнатады:

  2012 жылдың 23 тамызында бекітілген №1080 ҚР МЖМБС;

  -  5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп  бұйымдарының  технологиясы  және

  құрастырылуы» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары;
  - СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенің жасау бойынша жалпы
  талаптары» университет стандарты;
  - ДП 042-1.01-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және
  мазмұны» құжаттамалық шара.


  3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
  Текстильді, тігін, аяқ киім материалдары жайлы жалпы түсінік және
  олардың классификациясы; табиғи талшықтар мен жіптер; химиялық
  талшықтар мен жіптер; құрылымы, қасиеті, талшықтар мен жіптердің
  сапасын бағалау және олардың ассортименттері; текстильді бұйымдар
  құрылымы мен қасиеттері: текстильді полотнаның классификациясы мен
  құрылымы; қайта өңдеу және пайдалану процесінде текстильді полотнаның
  құрылымы мен қасиетінің өзгеруі; текстильді полотнаның ассортименті
  және сапасын бағалау, аяқ киім материалдарының ассортименті және
  олардың сапасын бағалау.


  3.2 Пәнді оқыту мақсаты:
      «Текстильді материалтану» курсы арнаулы тәртіптердің бір негізі
  болып табылады, Химиялық матиериалдардың былғары-технологиялық қасиеті
  туралы теориялық білім мен былғары және үлбір процесіндегі рөлін
  қалыптастыру, токсикологиялық және медико-биологиялық тұрғыдан бағалау.
  3.3 Пәннің оқып-үйренудің негізгі міндеттері:
     Белгілі бір цикілдің  мамандығының  тәртібі,  «  Текстильді
  материалтану» тәртібі тігін тігу маманын дайындауда ерекше мән береді:
  технологтар, құрастырушылар, сәнгер-суретші. Негізгі тәртіп білімге
  негізделеді, оқу тәртібінде жалпылама білім беру,  -ғылыми  және
  маманданған тәртіп бойынша жоғары математика,физика, химия, қолданбалы
  механика және т.б. Берілген тәртіпті оқыту барысында «Жеңіл өнеркәсіп
  бұйымдарының  материалтану  өндірісінде»  және  «  Киімге  және
  конфекциялауға арналған материалдар» курсының негізі болады. Бұл басқа
  мамандықтардың тәртібімен тығыз байланысты, оның ішінде «Костюмнің
  негізін жобалау», «Киімнің бөлшектерінің сапалы қосылуының әдісі»,
  «Сырт киімдерді дайындау үрдісі», «Тігін бұйымдарының конструкциясы».
     Өзара қарым - қатынас негізінде оқыған білімді пайдалана отырып
  берілген тәртіпті оқу, студенттер модельді-констуктивтіжәне бұйымның
  технологиялық ерекшелігін материалға қолданудағы құрамымендұрыс жоба
  қабылдауға қабілетті.


   3.4 Білім алу нәтежиесі:
  Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы миндетті:
     Тәртіпті оқу нәтижесінде студент білім, білу және үйренуді
  иемдену керек.
     -  Білім « Текстилді материалтану» тәртібін оқу нәтижесінде
  студентттер талшықтың квалификациясын және текстиль материалдарын,
  табиғи және химиялық талшықтарды алу ерекшелігі құрамы мен құрылысында,
   әртүрлі жіптердің және тоқудың өндірістегі әдісі, трикотажды және тоқу
  материалдарын тоқу классификациясы, олардың мата және  трикотажды
  полотендардың құрамының сыртқы бейнесіне әсері,тоқылатын, трикотажды,
  тоқылмайтын жеке өндірістің негізі, материалды бөлу үрдісінің және
  негізгі сатысын білуі керек.
    - Істей алу Дәрісті оқығанан кейін және лабораториялық жұмыс
  жасағаннан кейін студенттер материал үлгілерінің сандық және сапалық
  есеп жасай алуы, текстильді жіптердің құрамы мен құрылысын бағалауы,
  тігетін және трикотажды тоқуды есепту және материалдың құрамын оның
  құрылысының ерекшелігімен болжам жасай білулері керек.
    - Дағдылар « Текстилді материалтану» курсын оқу барысында студент
  тәжірибелік дағдыда текстильді материалдарды тани біледі, текстильді
  жіпке инструменттік әдіс бойынша механикалық – құрылымдық құрамының
  сипаттамасын анықтау, нақты бір материал үлгісіне тігілетін және
  трикотаж тоқымаларды тоқу түріне дағдыланады.


  3.5 Курс пререквизиттері:
  Былғары және үлбір технологиясы мамандығына енгізу.


  3.6 Курс постреквизиттері:
  Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы


  3.7 Жұмыс оқу жоспарынан жазба:
                                  1 - кесте

|Курс                            |Семестр     |
|1                             |2        |
|Дәріс сабақтары                               |
|Модуль 1 Текстильді материалтану                      |
|Дәріс 1                          |2        |
|«Текстильді материалтану» курсына кіріспе.         |         |
|Дәріс 2                          |2        |
|Тоқыма талшықтары                     |         |
|Дәріс 3                          |2        |
|Жануар тегінен алынған талшықтар.             |         |
|Дәріс 4                          |2        |
|Табиғи жібек                        |         |
|Дәріс 5                          |2        |
|Жасанды талшықтар                     |         |
|Дәріс 6                          |2        |
|Тоқыма жіптердің құрылымын иіру өндірісінде қалыптастыру  |         |
|Дәріс 7                          |2        |
|Тоқыма жіптерінің түрлері.                 |         |
|Модуль 2 Тоқыма материалдарының құрылысы                  |
|Дәріс 8                          |2        |
|Тоқыма материалдарының құрылысы              |         |
|Дәріс 9                          |2        |
|Матаның құрылымы                      |         |
|Дәріс 10                          |2        |
|Трикотаж өндірісі                     |         |
|Дәріс 11                          |2        |
|Беймата жаймаларын өндіру                 |         |
|Дәріс 12                          |2        |
|Тоқыма материалдарды өңдеу                 |         |
|Дәріс 13                          |2        |
|Тоқыма материалдарының қасиеті               |         |
|Дәріс 14                          |2        |
|Тоқыма материалдардың физикалық қасиеті          |         |
|Дәріс 15                          |2        |
|Тоқыма материалдарының отыруы               |         |
|Барлығы                          |30        |
|Зертханалық сабақтары                            |
|Микроскоппен жұмыс істеу                  |1        |
|Препараттарды даярлау                   |1        |
|Үлгілерді фиксациялау                   |1        |
|Кесінділерді даярлау                    |1        |
|Кесінділерді бояу                     |1        |
|Кесінділерді сусыздандыру және өңдеу            |1        |
|Жүнді, талшықты микроскопиялық зерттеу           |1        |
|Үлгілерді сынауға дайындау                 |1        |
| Былғары және былғары тінің физикалық әдіспен сынау    |1        |
|Қалыңдықты анықтау                     |1        |
|Тығыздықты және кеуектікті анықтау             |1        |
|Ауа өткізгіштігін анықтау                 |1        |
|Су тартқыштықты және су өткізгіштікті анықтау       |1        |
|Ылғал сыйымдылығын және суланғыштықты анықтау       |1        |
|Бу өткізгіштікті анықтау                  |1        |
|Бу сыйымдылығын анықтау                  |1        |
|Гигроскопиялық және ылғал берушілікті анықтау       |1        |
|Пісіру температурасын анықтау               |1        |
|Гигроскопиялықты және ылғал берушілікті анықтау      |1        |
|Пісіру температурасын анықтау               |1        |
|Гигротермиялық тұрақтылықты анықтау            |1        |
|Былғарыны және былғары тінін механикалық сынау әдістері  |1        |
|Созуға сынау                        |1        |
|Үйкелуге сынау                       |1        |
|Былғарыны қысудағы серпімділік-иілімділік қасиетін анықтау |1        |
|Түкті жабын мен жүнді физика-механикалық сынау       |1        |
|Жүннің созуға беріктігін анықтау              |1        |
|Жүннің көп мәрте иілуге қарсылығын анықтау         |1        |
|Түкті жабынның үйкелуге төзімділігін анықтау        |1        |
|Тоқыма жасанды үлбірі                   |         |
|Барлығы                          |30        |


 5. БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ өздік жұмысТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ тізімі
|5.1  |Тігін бұйымдарының негізгі материалдары          |
|5.2  |Жүн талшығының құрылымы                  |
|5.3  |Трикотаждың түрлері және ілмектердің құрылысы       |
|5.4  |Инетесімді беймата жайма өндіру              |
|5.5  |Тоқыма материалдарды өңдеу                |
|5.6  |Тоқыма материалдардың гигроскопия-            |
|   |лық қасиеті                       |
|5.7  |Іштік маталар                       |
|5.8  |Астарлық материалдар                   |
|5.9  |Желімдік материалдар                   |
|5.10 |Синтетикалық жіптер                    |
|5.11 |Мата өндірісінің негізгі процесстері           |
|5.12 |Жібектен жасалған жіптер                 |
|5.13 |Мақтадан жасалған жіптер                 |
|5.14 |Тігін жіптері                       |
|5.15 |Киім бөлшектерін біріктіруге арналған материалдар     |
|5.16 |Маталар, тоқыма және бейматалардың ассортименті      |
|5.17 |Ассортимент жайлы жалпы мағлұмат             |
|5.18 |Ассортименттің жіктелуі                  |
|5.19 |Макта маталардың ассортименті               |
|5.20 |Жібек маталардың ассортименті               |
|5.21 |Зығыр маталардың ассортименті               |
|5.22 |Жүн матасының ассортименті                |
|5.23 |Трикотаж жаймасының ассортименті             |
|   |                             |

  7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                  4- Кесте
|Оқу-әдістемелік      |Саны     |Студент саны   |Пайыз      |
|оқулықтардың аталуы    |       |         |         |
|1             |2       |3         |4        |
|Оралбекова А.,      |3       |3         |100       |
|Әбдіжасарова С. Тігін   |       |         |         |
|өндірісінің жабдықтары:  |       |         |         |
|Оқулық.-Астана: Фолиант, |       |         |         |
|2008-224 б.        |       |         |         |
|Нұржасарова М., Кучарбаева|3       |         |100       |
|К., Рүстемова А. Киім   |       |         |         |
|дайындау технологиясы: Оқу|       |         |         |
|құралы// М. Нұржасарова, |       |         |         |
|К. Кучарбаева,      |       |         |         |
|А.Рүстемова. 2-басылым. – |       |         |         |
|Астана: Фолиант, 2011. – |       |         |         |
|288 бет.         |       |         |         |
|Мауленова Г., Амандыкова |3       |         |100       |
|Д. Материаловедение    |       |         |         |
|швейных изделий: Учебник. |       |         |         |
|– Астана: Фолиант, 2010. –|       |         |         |
|360 стр.         |       |         |         |


  7 әдебиеттер


  7.1 Негізгі әдебиет
  7.1.1 Оралбекова А., Әбдіжаббарова С. Тігін өндірісінің жабдықтары:
  Оқулық.-Астана: Фолиант, 2008-224 б.
  7.1.2 С. Кирюхин, Ю.Шустов, Текстильное материаловедение, Учебное
  пособие. Колосс. – 2011.
  7.1.3 Қуатбекова Л., Келесова Ү. Тігін бұйымдарының технологиясы:
  Зертханалық жұмыстар. – Астана:Фолиант, 2010.-160 бет.
  7.1.4 Нұржасарова М., Кучарбаева К., Рүстемова А. Киім дайындау
  технологиясы: Оқу құралы// М. Нұржасарова, К. Кучарбаева, А.Рүстемова.
  2-басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 288 бет.
  7.1.5 Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д., Петропавловский Д.Г. Практикум по
  материаловедению швейного производства. – М.: Академия, 2006.
  7.2 Қосымша әдебиет
  7.2.1 Мауленова Г., Амандыкова Д. Материаловедение швейных изделий:
  Учебник. – Астана: Фолиант, 2010. – 360 стр.
  7.2.2 Кукин Г.Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.И. 
  Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. - 2006 - 272 с.
  7.2.3 Лошкарева О. Технология сборки изделий из кожи: Учебник/ О.
  Лошкарева. – Астана: Фолиант, 2010. – 640с.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть