Файл қосу


Курстың форматыПӘННІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


        5В072300 - «Техникалық физика» мамандығы үшін

            «КОНДЕНСИРЛЕНГЕН КҮЙ ФИЗИКАСЫ»

            СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
              ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014

Алғы сөз
1. ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы:          «25»  06  2014ж.   .,  Нурабаева  Г.У.
ф.м..ғ.к., доценті., физика кафедрасы

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Физика» кафедрасы отырысында


«25» 06  2014ж., №  10   хаттама

Кафедра       меңгерушісі,       п.ғ.д.,       профессор
С.С.Маусымбаев

2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында

« 26 »  06  2014ж., №6 хаттама

Төрайымы                        Қ.А.Батырова

3. БЕКІТІЛДІ
Университететің Оқу-әдістемелік  Кеңесінің  отырысында  басып  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
«    »       2014ж., №        хаттама

ОӘК төрағасы_____________________ Г.К.Искакова


4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР                  Мазмұны


  1. Жалпы мағлұмат
  2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі
  3. Пән бойынша әдістемелік нұсқау
  4. Курстың форматы
  5. Курстың саясаты
  6. Бағалардың қою саясаты
  7. Әдебиеттер  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы деректер
Доцент Нурабаева Г.У.
 «Физика» кафедрасы
Байланыс қатынасы - № 1 оқу ғимараты, № 1110 б кабинет, тел: 35-26-22
Сабақ өткізетін орын – 11 этаждың аудиториялары
Пәннің аталуы – «Конденсирленген күй физикасы»
Кредит саны – 3

  2.  Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі (1- кесте)

  Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі  |Курс |Семестр           |Кредитер            |Дәріс     |
|   |               |                |(сағ.)    |
|   |               |ДС  |МС  |ЗС  |ОБСӨЖ |СӨЖ  |       |
|   |2              |3  |4  |5  |6   |7   |8       |
|1.  |Қатты дененің құрылысы мен  |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.3],   |
|   |симметриясы, кристал     |   |   |   |    |   |[8.1.8]    |
|   |ақаулары           |   |   |   |    |   |       |
|2   |Конденсацияланған қатты   |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.3],   |
|   |денелердің құрылымы және оны |   |   |   |    |   |[8.1.8]    |
|   |анықтау тәсілдері      |   |   |   |    |   |       |
|3   |Атомаралық өзара әрекеттесу. |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.1],   |
|   |Конденсацияланған қатты   |   |   |   |    |   |[8.1.2],   |
|   |денелердегі байланыстардың  |   |   |   |    |   |[8.1.8]    |
|   |негізігі түрлері       |   |   |   |    |   |       |
|4   |Конденсацияланған қатты   |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.1],   |
|   |денелердің механикалық    |   |   |   |    |   |[8.1.2],   |
|   |қасиеттері          |   |   |   |    |   |[8.1.8]    |
|5   |Красталл торындағы атомдардың|2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.8]    |
|   |тербелістері         |   |   |   |    |   |       |
|6   |Қатты денелердің аумақтық  |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.1],   |
|   |теориясының негіздері    |   |   |   |    |   |[8.1.2]    |
|7   |Конденсацияланған қатты   |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.1],   |
|   |денелердегі ақаулар     |   |   |   |    |   |[8.1.8]    |
|8   |Конденсацияланған қатты   |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.1],   |
|   |денелердің жылулық қасиеттері|   |   |   |    |   |[8.1.2]    |
|9   |Конденсацияланған қатты   |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.1]    |
|   |денелердің электрлік     |   |   |   |    |   |[8.1.2]    |
|   |қасиеттері          |   |   |   |    |   |       |
|10  |Диэлектриктердің қасиеттері |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.1],   |
|   |               |   |   |   |    |   |[8.1.2]    |
|11  |Конденсацияланған қатты   |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.1]    |
|   |денелердің магниттік     |   |   |   |    |   |[8.1.2]    |
|   |қасиеттері          |   |   |   |    |   |       |
|12  |Асқынөткізгіштік       |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.1],   |
|   |               |   |   |   |    |   |[8.1.2]    |
|13  |Конденсацияланған қатты   |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.1]    |
|   |денелердің оптикалық     |   |   |   |    |   |[8.1.2]    |
|   |қасиеттері          |   |   |   |    |   |       |
|14  |Аморфты қатты денелердің   |2  |2  |1  |5   |5   |       |
|   |физикалық қасиеттері     |   |   |   |    |   |       |
|15  |Аморфты қатты денелердің   |2  |2  |1  |5   |5   |[8.1.1]    |
|   |физикалық қасиеттері     |   |   |   |    |   |[8.1.2]    |
|   |Барлығы           |30  |30  |15  |75   |75  |       |


   3. ПӘНДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР


  Курсты оқыған кезде берілген тақырыптың (бөлім) негізгі жағдайларын
қарастыруға баса назар аудару керек, осы мақсатта оқу-әдістемелік кешенін
ұсынып отырмыз, ол студенттердің оқулықпен жұмыс істеуін жеңілдетеді. Әрбір
тақырып (бөлім) бойынша қысқаша конспекті өзін-өзі тексеру сұрақтарымен
аяқталады.
  Ең маңыздысы дұрыс оқулық таңдау. Бір уақытта бірнеше  оқулықты
пайдаланудың қажеті жоқ. Ұсынылып отырған әдебиеттердің ішінен тек біреуін
ғана негізгі етіп  алу керек.  Басқа  оқулықтар  немесе  әдістемелік
нұсқауларды тек оқып жатқан материал жоқ болған кезде немесе негізгі
оқулықта қысқаша көрсетілген кезде қана пайдаланылады.
  Курсты тақырып бойынша, пән бағдарламасына сәйкес оқыған жөн. Оқулықпен
жұмыс істегенде міндетті түрде оқулықта  немесе  кешенде  көрсетілген
мысалдарды талдау және өздігінен есептер шешу қажет. Осыдан кейін ғана
өзін тексеруге арналған сұрақтарға жауап беру керек. Теорияны практикалық
есептерді шешу кезінде дұрыс қолдана білсеңіз,  онда  оқу  материалы
меңгерілген деп санауға болады.

   4. КУРС ФОРМАТЫ  Сабақ уақыты аптасына 50 минуттан 3 рет жүргізіледі, ОБСӨЖ уақытын қоса
есептегенде. Курс форматы - аралас. Дәріс сабақтарында күрделі, мәселелі
сұрақтарды қарастырады. Мысалы дәрістер құрылымы мынадай – сабақ мәнін
талқылау  немесе  блиц-сұрақ  (10(15  минут),  дәріс  (35(40  минут),
материалдарды бекіту.  Сабақты  мұндай  құрылымда  жүргізу  студенттен
жүйелілікті, ұсынылған әдебиеттермен өздігінен жұмыс жасай білуді және
дәрістегі жаңа тақырып бойынша материалдарды білуді талап етеді.
   Практикалық сабактар есептер шығару, жұлдыз карталарымен жұмыс жасау
негізінде теориялық материалды тереңірек түсінуге және дағдырларды алуға
арналған.
   Аудиториялық ОБСӨЖ уақытында сіздердің дәріске немесе лабораториялық
сабаққа дайындалу процесінде, сондай-ақ үйге берген өздік жұмысын орындау
кезінде туындаған сұрақтарыңызды қарастырамыз.
   Сонымен қатар аптасына бір рет, кафедрада бекітілген график бойынша,
мен жекелей немесе топпен консультация түрінде ОБСӨЖ сабағын өткіземін.
   Пәнді оқуға арналған сабақ уақытының үштен бір бөлігінде, сіздер менің
көмегімсіз өздеріңіз жұмыс жасайсыздар. Өздік жұмысына арналған тапсырмалар
түрлері, ОБСӨЖ және СӨЖ жоспары – кестесінде көрсетілген.


  5. КУРС САЯСАТЫ


  Пәнді оқуға берілген  барлық  кезеңде,  менің  сіздерге  қойатын
талаптарымның барлығын орныдайсыз  және  бір-бірімізді  түсінеміз  деп
ойлаймын.
   1. Дәріс, практикалық сабақтарға қатысу әрбір студент үшін міндетті
жағдай. Сабақтарға кешікпей келу және сабақ үстінде бір–бірлеріңізбен
сөйлеспей отыруларыңызды сұраймын. Әр практикалық және зертханалық сабаққа
қатысқаны үшін 7 баллмен бағаланады, ал  дәрісті,  практикалық  және
зертханалық сабақты босатып келмей қалған жағдайда -0 баллмен бағаланады.
   Өткен материалдарды өтеу үшін студентке оқытушы тапсырма береді және
ол жұмыс тексеріледі, бірақ ол жұмысқа сіз максимал баға алалмайсыз.
   2. Сабақты белгілі бір себептермен босатсаңыз ол сізді курсты толық
меңгеруден босатпайды. Егер студент  сабақтарды  себепті  жағдайлармен
босатса, онда ол факультет деканатынан анықтама-рұқсат алуға міндетті.
Рұқсат алғанан кейін студент сабаққа қатыса алады. Босатқан сабақтардың
тақырыптарын өтеу үшін сіз арнайы тапсырма аласыз және көрсетілген уақытта
оны орындап тапсыру қажет. Тапсырма тиісті  бағамен  бағаланады,  ал
босатылған сабақтар үшін баллдар қосылмайды.
   3. Сіз сабақ процесіндегі аудиториялық жұмыстарға және емтихандарға
белсенді түрде қатысып отыруларыңыз, сондай-ақ өз уақытында және шамаңыз
келгенше толық үй жұмысын орындауыңыз және белгіленген уақытында өткізуіңіз
керек. Тапсырмаларынызды пунктуальды және уақытында тапсыруларыңыз керек.
Осылардың бәрі сіздерге жоғары рейтингілік көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік
береді. Сабақ кезінде студент бұзақылық жасап немесе оқытушының ескертуіне
құлақ аспаса, ол студентті сабақтан шығарып жібере алады және ол студентті
тәртіпке салу үшін оған қосымша тапсырмалар беріледі.
   4. Аудиториялық сабақ уақытында Сіздердің ұялы телефондарыңыз өшіп
тұруы керек. Егер бұл талап орындалмаса оқытушы студентті жауапқа тартуға
құқығы бар.
   5. Сіздер студенттермен және оқытушыларыңызбен ашық, шыдамды және
мейірімді болулары керек.
   6. Біреуден көшіріп алу және плагиат (дайын тапсырмаларды қолдану
немесе көшіріп алу және басқа студенттердің көмегін пайдалану)  үшін
Оқытушының  студентті  аудиториядан   шығарып   жіберуіне   немесе
қанағаттанарлықсыз баға қоюына құқығы бар.
   7. Межелік аттестация қорытындысы, студенттің сабаққа қатысуымен,
өзіндік жұмысты орындауымен, сабақта ауызша және  жазбаша  жауаптарға
байланысты, межелік бақылау нәтижелеріне байланысты қойылады.
   8. Қорытынды аттестация ауызша емтихан арқылы өткізіледі. Әрбір
билетте екі теориялық сұрақ жяне бір есеп болады.

   6. БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ


   Пән бойынша үлгерімді бақылау келесі түрде жүзуге асырылады:
   - ағымдағы бақылау («Конденсациялған күй физикасы» пәнінің  оқу
процесінің күнтізбелік кестесіне сәйкес жүргізіледі)
   - межелік бақылау (7 және 15 апталар)
   - қорытынды бақылау (бір рет академиялық мерзімнің соңында өткізіледі
–ауызша түрінде емтихан)
   Ағымдағы бақылау кезінде студенттің  дәріс  және  лабораториялық
сабақтардағы жұмысы бағаланады, сонымен қатар үй тапсырмаларын орындау,
рефераттарды жазу және т.с.с.
   Межелік бақылау – оқытушының қатысуымен курстың негізгі сұрақтарына
жауап беру.
   Пән бойынша баға 100 %-тік  шкала бойынша пайыздық  мөлшерімен
қойылады. Қорытынды рейтінгті есептеуде  баллдарды  жинақтау  принципі
қолданады, яғни бірінші межелік бақылау алдында жиналған баллдар екінші
межелік бақылаудың баллдарына қосылады. Сонымен, бірінші және  екінші
межелік бақылаулардың қорытынды болып есептеледі.
   Студенттердің рейтингтерін есептеу кезінде жұмыстардың барлық түрлері
есепке алынады:
  • сабаққа қатысу (СҚ);
  • ОБСӨЖ орындау графигі бойынша (4-кесте);
  • аудиториялық бақылау жұмысын (АБЖ) орындау;
  • ауызша жауап беру (АЖ)
  • СӨЖ орындау жоспары бойынша (4-кесте) үй тапсырмасын (ҮТ) орындау
  • әр студент 7 және 15 апталарда коллоквиум тапсырып, межелік бақылаудан
   өтеді;
  • басқа жұмыстары бойынша, мысалы жұмыспен өтеу (ЖӨ - отработка)
   Әр  студенттің  рейтингі  «идеалды  студенттің»  жетістіктерімен
салыстырылып қойылады. Ол үшін топ тізіміне қосымша «идеалды студент»
еңгізіледі. Берілген тапсырмалардың бәрін тиянақты орындаған студент жоғары
рейтингке ие болады.
   Емтиханға екінші межелік бақылаудың рейтингісі 50 % жоғары студенттер
жіберіледі.
   Пәнге семестр бойына 600 балл бөлінеді, оның ішінде 60 балл сабаққа
 қатысуға. Қалған 540 балл екіге болінеді (1-7 апталарға 270 балл және 8-15
 апталарға 270 балл). Олардың апталар бойынша сабақ түрлеріне сәйкес
 бөлінуі 6 тарауда көрсетілген.
Кесте 3 - Әріп эквивалентте, баллмен және процентпен

|Пайыздық |Әріптер |Баллдардың |                 |
|мөлшері  |жүйесі  |сандық   |                 |
|     |бойынша |эквиваленті|                 |
|     |бағалау |      |                 |
|     |     |      |Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау  |
|95-100  |А    |4,0    |Өте жақсы            |
|90-94   |А-    |3,67    |                 |
|85-89   |В+    |3,33    |Жақсы              |
|80-84   |В    |3,0    |                 |
|75-79   |В-    |2,67    |                 |
|70-74   |С+    |2,33    |Қанағаттанарлық         |
|65-69   |С    |2,0    |                 |
|60-64   |С-    |1,67    |                 |
|55-59   |D+    |1,33    |                 |
|50-54   |D    |1,0    |                 |
|0-49   |F    |0     |Қанағаттанарлықсыз        |
|-     |I    |NA     |Бітірген жоқ           |
|өтті   |Р    |-     |Пәнді өтті            |


  Кесте 4 – «Конденсирленген күй физикасы» пәні бойынша баллдарды болу


  |Апта  |Бақылау түрі                |Барлық |Ескерту      |
|    |                      |баллдар |         |
|    |                      |саны  |         |
|1    |2                     |3    |4         |
|    |1 аптадан 7 апта бойынша дәріс сабақтарына |30   |         |
|    |дайындалу және қатысу           |    |         |
|2    |Студенттердің практикалық сабаққа     |    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|3    |Студенттердің практикалық сабаққа     |20   |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |10   |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 1,2 – жазбаша орындау       |-    |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 1 - оң есепті үйде шығару      |-    |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|4    |Студенттердің практикалық сабаққа     |20   |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |10   |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 3 – жазбаша орындау        |-    |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 2 – оң есепті үйде шығару      |60   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|5    |Студенттердің практикалық сабаққа     |10   |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |10   |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |СӨЖ № 3 – оң есепті үйде шығару      |-    |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|6    |Студенттердің практикалық сабаққа     |10   |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |10   |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |Кеңесте      |
|    |ОБСӨЖ № 4 – жазбаша орындау        |-    |Практикалық    |
|    |СӨЖ № 4 – оң есепті үйде шығару      |50   |сабақта      |
|7    |Студенттердің практикалық сабаққа     |    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 5 – жазбаша орындау        |    |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 5 – бес есепті үйде шығару      |    |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|    |Межелік бақылау – коллоквиум (рубежный   |60   |Кеңесте      |
|    |контроль)                 |    |         |
|1 аптадан 7 апта бойынша оқыту нәтижелерінің    |300   |         |
|баллдарының барлығы                 |    |         |
|8    |Студенттердің практикалық сабаққа     |    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |8 аптадан 15 апта бойынша дәріс сабақтарына|30   |         |
|    |дайындалу және қатысу           |    |         |
|9    |Студенттердің практикалық сабаққа     |    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|10   |Студенттердің практикалық сабаққа     |20   |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |10   |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|11   |Студенттердің практикалық сабаққа     |20   |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |10   |         |
|    |ОБСӨЖ № 6,7 – жазбаша орындау       |    |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 6 – бес есепті үйде шығару      |50   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|12   |Студенттердің практикалық сабаққа     |-    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |СӨЖ № 7 – бес есепті үйде шығару      |    |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|13   |Студенттердің практикалық сабаққа     |10   |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |10   |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 8 – жазбаша орындау        |-    |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 8 – бес есепті үйде шығару      |-    |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|14   |Студенттердің практикалық сабаққа     |10   |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |10   |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 9 – жазбаша орындау        |-    |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 9 – бес есепті үйде шығару      |50   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|15   |Студенттердің практикалық сабаққа     |    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 10 – жазбаша орындау       |    |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 10 – бес есепті үйде шығару     |    |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|    |Межелік бақылау – коллоквиум        |50   |Кеңесте      |
|8 аптадан 15 апта бойынша оқыту нәтижелерінің    |300   |         |
|баллдарының барлығы                 |    |         |
|Емтиханға баллдарының барлығы            |400   |         |
|Академиялық мерзімге баллдарының барлығы      |1000  |         |


   ӘДЕБИЕТ


1. Цвелик А.М. Квантовая теория поля в физике конденсированного состояния.
 – М.: Физматлит, 2002.-320 с.
2. Квасов Н.Т. Физика конденсированного состояния. – Минск: БГУИР, 2003. –
 80 с.
3. Брандт Н.Б., Кульбачинский В.А. Квазичастицы в физике конденсированного
 состояния. – М.: Физматлит, 2005-632 с.
4. Шаскольская М.П. Кристаллография. – М.: Высшая школа, 1976. – 391 с.
5. Лифшиц И.М., Азбель М.Я., Каганов М.М. Электронная теория металлов. –
 М.: Наука, 1971.-352 с.
6. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. – М.: Наука,
 1990-688 с.
7. Голсмид Г.Дж. Задачи по физике твердого тела.- М.: Наука, 1976
Епифанов Г.И. Физика твердого тела.-Изд-во «Высшая школа», 1977
   8.  Епифанов Г.И. Физика твердого тела.-Изд-во «Высшая школа», 1977
   9. Пәрімбеков З.А., Рахимбердина А.Т., Бралинов А.И., Какимов М.М.,
Килибаева С.К. Қатты денелер физикасы., Семей, 2013. – 168 с

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть