Файл қосу


Пәнді оқытудың міндеттері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК          |ПОЭК           |
|            |            |042-18-25.1.06/02-2014  |
|ПОӘК магистрантқа    |            |             |
|арналған «Қазақстан  |№2 басылым       |             |
|Республикасының қазіргі |11.09.2014 ж.      |             |
|экологиясы» пәнінің  |            |             |
|оқу-әдістемелік кешені |            |             |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
      «Қазақстан Республикасының қазіргі экологиясы» пәнінен
         5В060800- «Экология» мамандығына арналған


             МАГИТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ПӘН
                БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2014

                 Алғы сөз

1. ӘЗІРЛЕГЕН
«Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының доцент  м.а
        м.ғ.к Қабышева Жанар Кобегеновна
02.09.2014ж


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті «Экология
және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отырысында
Хаттама №1  02.09.2014 ж.,
Кафедра меңгерушісі             Артамонова Е.Н.


2.2 Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
Хаттама №1  09. 09. 2014 ж.,

АФ ОӘБ төрағасы   _________   Джаманова Г.И.


3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға ұсынады
Хаттама №1  11. 09. 2014 ж
Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы,
оқу-әдістемелік жұмысы
бойынша проректор        _________ Искакова Г.К.

4. №1 басылым 03.09.2013 ж. орнына екінші рет енгізіліп отыр.
.

                  Мазмұны


1. Жалпы ережелер
2. Пәннің мазмұны мен сабақ түріне байланысты сағаттардың бөлінуі
3.Пәнді меңгеру жөніндегі әдістемелік ұсыныстар
4. Курс форматы
5. Курс саясаты
6. Баға қою саясаты
7. Әдебиеттер
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1.1. Пәнді оқытушы туралы жалпы деректер
  • Қабышева Жанар Көбегеновна,
  • мал дәрігерлік ғылымдарының кандидаты, доцент м.а.
  • Экология және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы
  • Жұмыс телефоны: 53-07-92. Оқу ғимараты №8, кабинет 121
  • үй телефоны: 52-39-39. ұялы телефоны: 87771533517.
  • Сабақ өткізетін аудиториялар:121
  • Пән бойынша кредит саны - 3.

   1.2.Пәннің жалпы мазмұны
   Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алып, экономикамыздың нарықтық
қатынастарға көшуіне  және  халықаралық экономикалық қатынастардың аса
қарқынды  жүре   бастауына  байланысты,  Қазақстан  Республикамыздың
экологиялық жағдайларына аса көңіл бөліп көптеген  мәселелер қолға алына
бастады. Қазіргі жағдайда ғылыми техниканың дамуында ғылымның және ғылыми-
техникалық мәліметтердің көлемі интенсивті өсуде. Жоғары оқу орындарында
жоғары білікті мамандарды дайындауда олардың білімділігіне, іздемпаздығына
көңіл бөлінеді. Студенттер алған білімдерін ғаламдық,  аймақтық  және
жергілікті экологиялық мәселелерді шешуге қолдана білулері керек.

   1.3. Пәнді оқытудың міндеттері:
   Магистран ттарға жалпы Қазақстан Републикаының экологиялық жағдайын
оқыту.
   Берілген курстың мақсаты болып магистранттардың өздік творчествалық
жұмыстарға баулу және өз мамандықтары бойынша жоғары жалпы ғылыми және
профессионалды дайындау.

 1.4 Курсқа тапсырмалар
  Пәнді оқытудың негізгі мына тапырмалардан тұрады:
- сыртқы ортамен тірі организімдердің бір бірімен байланысы;
- антропогенді әсерлердің сыртқы ортаға әсерлері;
- негізгі экологиялық мәселелер
- адамзат бірлестігі сыртқы ортамен байланысы.

1.5 Пәнді оқығанда магистаранттар білу керек:
  білу керек:
 - жалпы сыртқы ортамен тірі организімдердің бір бірімен байланысын;
- тірі ағзалардың уақытына және бөлшектерге бөлінуін;
 - ағзалардың санының өзгеріп отыруы олардын энергия көзінің оларға тірі
ағзалар арқылы айналмалы түрде келуі;
   меңгеру:
функциональды экологиялық бөлімдерді және жалпы биосфераны
  игеру керек:
табиғатты тиімді қолдану
  үйрену:
экологиялық процесстердің ағымын, антропогенді әсерлердің сыртқы ортаға
әсерлерін қорытындылау;
  есте сақтау:
тәжірибелі түрде тірі ағзалардың сыртқы отаға асері

  6. Пәннің пререквизиттері -Өндірістік экология

  7. Пәннің постреквизиті
1.7.1 Қоршаған ортаны қорғаудағы нормативті стантарттар.

1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

|№ |Тақырыптың атауы       |Сағат саны                 |
|  |               |ДС  |ЗС  |ТС  |ОМӨЖ  |МӨЖ  |Әдебиет |
|1 |2               |3   |4   |5  |6    |7   |8    |
|1 |1-модудь. Қазақстан      |2   |1   |   |2    |4   |7.1.1.,7.|
|  |Республикасындағы экологиялық |   |   |   |    |    |1.2,   |
|  |жағдайы.           |   |   |   |    |    |7.1.3.  |
|  |Қазақстан Республикасындағы  |   |   |   |    |    |     |
|  |экологиялық жалпы жағдайы.  |   |   |   |    |    |     |
|2 |Қоршаған табиғи ортаның    |2   |1   |   |2,5   |4   |7.1.2.,7.|
|  |ғалымдық, аймақтың және    |   |   |   |    |    |1.4,   |
|  |локальді мәселелері.     |   |   |   |    |    |7.1.7  |
|3 |Атмосфера экологиясы.     |2   |1   |   |2    |5   |7.1.6.,7.|
|  |               |   |   |   |    |    |1.5,   |
|  |               |   |   |   |    |    |7.1.7  |
|4 |ҚР гидросфера экологиясы.   |2   |2   |   |2    |5   |7.1.2.,7.|
|  |               |   |   |   |    |    |1.1,   |
|5 |ҚР топырақ экологиясы.    |2   |1   |   |2    |5   |7.1.2.,7.|
|  |               |   |   |   |    |    |1.4,   |
|6 |Қоршаған ортаға палигон    |2   |2   |   |2    |5,5  |7.1.2.,7.|
|  |сынақтарының әсері.      |   |   |   |    |    |1.4,   |
|  |               |   |   |   |    |    |7.1.7  |
|7 |Өндіріс қалдықтары және оларды|2   |1   |   |2    |5   |7.1.2.,7.|
|  |жою жолдары.         |   |   |   |    |    |1.4,   |
|  |               |   |   |   |    |    |7.1.7  |
|8 |2-модудь. Қазақстан      |2   |2   |   |2    |4   |7.1.8.,7.|
|  |Республикасының негізгі    |   |   |   |    |    |1.1,   |
|  |мәселелері.          |   |   |   |    |    |7.1.6  |
|  |Қазақтанда радиоактивті   |   |   |   |    |    |     |
|  |жағдай.            |   |   |   |    |    |     |
|9 |ҚР биоалуантүрлілі      |2   |2   |   |2    |5   |7.1.2.,7.|
|  |               |   |   |   |    |    |1.4,   |
|  |               |   |   |   |    |    |7.1.1,  |
|10 |Қазақстан Республикасының   |2   |1   |   |2    |5   |7.1.1.,7.|
|  |экологиялық жағдайы және халық|   |   |   |    |    |1.4,   |
|  |денсаулығы.          |   |   |   |    |    |7.1.7  |
|11 |Қазақстанның экологиялық   |2   |1   |   |2    |5   |7.1.3.,7.|
|  |құқықтары.          |   |   |   |    |    |1.4,   |
|  |               |   |   |   |    |    |7.1.8  |
|12 |ҚР орман экологияс      |2   |   |   |    |5   |7.1.1.,7.|
|  |               |   |   |   |    |    |1.2,   |
|  |               |   |   |   |    |    |7.1.3.  |
|13 |Қоршаған ортаны қорғау    |3   |   |   |    |5   |7.1.2.,7.|
|  |аймағындағы мемелекеттік   |   |   |   |    |    |1.4,   |
|  |басқарма.           |   |   |   |    |    |7.1.7  |
|14 |Қазақстанда экологиялық    |3   |   |   |    |5   |7.1.6.,7.|
|  |тәрбиелеу.          |   |   |   |    |    |1.5,   |
|  |               |   |   |   |    |    |7.1.7  |
|  |Барлығы            |30  |15  |   |22,5  |67,5  |     |


  3 ПӘНДІ ОҚЫТУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
   «Қазақстан Республикасының қазіргі экологиясы»  курсын  берілген
бағдарлама бойынша реттелген түрде оқу керек. Нәтижелердің  логикалық
жолдарын ұғынып, анықтамалар мен негізгі түсініктерді ажырата білу қажет.
Теориялық материалдарды оқу кезінде және есептерді шешуде міндетті түрде
төтенше жағдайдың өту кезіндегі физикалық құбылыстардың мағынасына көңіл
аудару қажет. агистанттар  пәнді  оқып-үйренуге  арналған  әдістемелік
нұсқаулармен танысып пәнді толық меңгерулері керек. Әдістемелік нұсқау
пәннің кейбір бөлімдерін  студенттермен  үздік  жұмыс  жасау  ретінде
жүргізіледі.

    4 КУРС ФОРМАТЫ

  Әдістемелік нұсқаулар құрамына:
  1. пәнді оқуда қажетті жоспарлау, уақытты ұйымдастыру (орындау уақыты);
  2. оқу-әдістемелік кешенін қолдану нұсқасы;
  3. әдебиеттер мен оқулықтарды қолдана білу;
  4. емтиханға даярлану үшін берілетін кеңестер кіреді.

     Пәнді  оқыту  барысында  дәрістерде  студенттерге  «Қазақстан
Республикасының қазіргі экологиясы»  курсының негізгі әдістерін, негізгі
терминдар мен түсініктерді, зерттеу жұмыстары бойынша жоспар  құруды,
биологиялық бойынша қорытынды жасап, оны арнайы мекемелерде қолдана білуді
оқытады,  бағытталған  шаралардың  ұйымдастырылуын,  жоспарлануын  және
орындалуы жан- жақты оқытылады.
   Студенттер аудиторлық тәжірбие сабақтары мен МОӨЖ кезінде тақырып
бойынша ғылыми ақпараттарды іздеу, жинау, өңдеу, ғылыми эксперимент және
оның ерекшеліктерін, теориялық және эмпирикалық зерттеулердің әдістерін,
ғылыми зерттеулерді пайдалану және қолдануды оқып талдайды.
   МӨЖ биологиялық экология бойынша тақырыптар берілген.
  Магистанттар осы тақырыптарға берілген  әдебиеттерді  және  қосымша
әдебиеттер іздестіріп рефераттар жазып өткізуге тиіс. Әрбір рефераттың
жоспары болуы және қолданылған әдебиеттердің тізімі берілуі міндетті.
Көлемі 5-10 бет. Оны компьютерде теруге немесе қолмен жазуға рефераттарға
арналған дәптерге жазуға болады. Тексеріліп бағасы қойылған реферат иесіне
қайтарылады.
    Теориялық сабақты өтіп болған соң есептерді шешу әдістемесін үйрену
керек. Берілген материалды жақсы меңгеру үшін әр тақырып бойынша конспект
құру керек.


  5 КУРС САЯСАТЫ
  Университетте қабылданған ішкі тәртіп талаптарын сақтау:
  • Сабаққа қатысу: Дәріске, зертханалық сабақтарға қатысу міндетті. Егер
   қандай да бір себеппен сабаққа қатыса алмасаңыз, тақырып және тарау
   бойынша өзіндік жұмыс жазып мезгілінде тапсыру керек, ал дәрістен
   өткен тақырып және зертханалық жұмыс бойынша бақылау жұмысын немесе
   тест бойынша жауап жазуыңыз керек.
  • Тәртіп: Сабақ кезінде тәртіпті жүйені бұзу аудиториядан шығарумен
   және/немесе барлық курс үшін «қанағаттанарлықсыз» деген  бағамен
   жазаланады.
  • Бақылау жұмыстары: Оларды орындау міндетті және белгіленген мерзім
   ішінде тапсыру керек. Мерзімнен кейін орындалған жұмыстар төмен
   бағаланады.
  • Межелік аттестация: межелік аттестация қорытындысы сабаққа қатысуды,
   берілген уақытта өзіндік жұмыстарды орындауды, сабақта ауызша немесе
   жазбаша жауап беруді, межелік бақылаудың өзінің нәтижесін ескереді.
  • Көшіру: Кез-келген көшіру  (дайын  тапсырмаларды  немесе  басқа
   студенттердің есептерін көшіру, пайдалану) аудиториядан шығарумен
   және/немесе курс үшін «қанағаттанарлықсыз» деген бағамен жазаланады.
  • Ұялы телефондар: Сабақты өткізу уақытында өшіру керек.
  • Емтихан: Нәтижесінде барлық студенттерге тестік емтихан болады, яғни
   пәннен максималды балл санынан 50 % жинаған студент  емтиханға
   жіберіледі. Емтиханда студент барлық курста өткен материал мазмұнына
   берілетін сұрақтар.


   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

    Апта бойынша баллдарды бөлу және бақылау түрлері кестеде келтірілген
   «Қазақстан Республикасының қазіргі экологиясы»  пәнінен баллдарды
бөлу.
                                  Кесте 2
|Апта  |Бақылау түрі            |Барлық |Ескерту        |
|    |                  |баллдар |           |
|1   |2                 |3    |4           |
|1 – 7 апталар аралығындағы аудиториялық сабақтардың барлық түрлеріне қатысу|
|1   |ТС-15                 |-   |Жазбаша сұрау    |
|2   |ТС -15                |15   |Реферат       |
|    |                   |    |Жазбаша сұрау    |
|3   |ТС -15                |70   |Жазбаша, ауызша   |
|    |СӨЖ-55                |    |сұрау        |
|4   |ТС -15                |15   |Ауысша сұрау    |
|5   |ТС -30                |30   |Ауысша сұрау    |
|    |                   |    |Жазбаша сұрау    |
|    |                   |    |Презентация     |
|6   |ТС -15                |70   |Жазбаша, ауызша   |
|    |СӨЖ-55                |    |сұрау        |
|7   |ТС                  |70   |Тест- бақылау    |
|    |1-аралық бақылау           |    |          |
|1 – 7 апталар аралығындағы оқыту қорытындысы |270  |          |
|бойынша баллдардың жиынтығы          |    |          |
|8-15 апталар аралығындағы аудиториялық сабақтардың барлық түрлеріне қатысу |
|8   |ТС                   |-   |Жазбаша сұрау    |
|9   |ТС -15                 |15  |Жазбаша сұрау    |
|10   |ТС -15                 |30  |Реферат       |
|    |СӨЖ-55                 |   |Жазбаша сұрау    |
|11   |ТС -15                 |15  |Ауысша сұрау    |
|12   |ТС -15,                 |15  |Реферат       |
|13   |ТС -15                 |15  |Презентация     |
|14   |ТС-15                  |70  |Ауысша сұрау    |
|    |СӨЖ-55                 |   |Жазбаша сұрау    |
|15   |ТС                   |70  |Тест-бақылау    |
|    |2-аралық бақылау -70          |   |          |
|8 – 15 апталар аралығындағы оқыту қорытындысы |270  |          |
|бойынша баллдардың жиынтығы          |   |          |
|Емтихан үшін балл жиынтығы           |400  |          |
|Академиялық кезеңдегі баллдарың жиынтығы    |1000 |          |

   7 ӘДЕБИЕТТЕР
   7.1 Негізгі әдебиеттер
   7.1.1 Қазақстан Республикасының экологиялық кодекстері. Алматы: Бико,
2007.
   7.1.2. Панин М.С. Экология Казахстана. Семипалатинск. 2005ж.
   7.1.3. Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов.учебное пособие.-
Пенза; изд-во Пенза. Гос. Унив, 2005.
   8.1.4. Абишов М . Радиационная безопасность  и подходы к  решению
проблемы радиоктивных отходов в МАД «Невада семипалатинск» //Выш. школа
Казахстана.2001.
   7.1.5. Ақбасов А.Ж., Сагимбаев Г.Ә. «Экология» Алматы 2003.
   7.1.6. Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экологиядан оқу әдітемелік құрал»
А.2000.
   7.1.7. Бейсенова Ә., ШілдебаевЖ. «Экология және табиғатты тиімді
пайдалану» А. 2000.
   7.1.8. Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экология», Алматы, 2002.
      7.2. Қосымша әдебиеттер

   7.2.1 Алексеев В.И., Винокуров Е.А., Пугачев Е.Н. Проектирование
сооружений переработки и утилизации осадков сточных вод с  использованием
элементов компьютерных информационных технологии. Учеб. Пособ. М.:изд-во
АСВ, 2003. 176 с.

   7.2.2. А.М. Никаноров, Т.А.Хоружая. «Экология» .М.,2000.
   7.2.3. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране
окружающей среды. Москва. 2003.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть