Файл қосу


Педагогикалық факультетіҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
     Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Педагогикалық факультеті | |
|   3 деңгейдегі СМК құжаты  |    ПОӘК  |ПОӘК 042-18.19-13 -2013       |
|                |Баспа №1    |                  |
|ПОӘК              |        |                  |
|«Әлеуметтік педагогика» пәнінен |        |                  |
|студенттерге арналған жұмыс   |        |                  |
|бағдарламасы          |        |                  |              «Әлеуметтік педагогика»
            пәнін оқыту-әдістемелік кешен


          5В010300 – «Педагогика және психология»
     5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
              мамандығына арналған
         Студентке арналған оқу жұмыс бағдарламасы                  Семей
                  2013

                 Алғы сөз
1. Құрастырған
Құрастырған: ____________________  Сарсекова Г.К..,
«Педагогика» кафедрасының оқытушысы,
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
«25» тамыз 2013 ж.

2. Талқыланды
2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Педагогика» кафедрасы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № 1 «04» қыркүйек 2013 ж.


   Кафедра меңгерушісі __________ Джанбубекова М.З.


2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № 1  «05» қыркүйек 2013 ж.


   Төрағасы __________ Ахметова Т.Ш.

3. бекітілді
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге ұсынылды
және мақұлданды.


   Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013 ж.


   ОӘК төрағасы _______________ Искакова Г.К.

4. Алғашқы рет енгізілді
(«  » ____________ 20 __ж.  №__ басылымның орнына)
                          МАЗМҰНЫ

|1 .Жалпы жағдайлар                    |    |
|2. Пәнді оқып үйрену бойынша әдістемелік нұсқау     |    |
|3. Курс ережесі және формасы               |    |
|4. Студенттерді бағалау ережесі             |    |
|5. Пән мазмұны және сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу|    |
|6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны                 |    |
|7. Пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі    |    |
|8. Әдебиеттер                      |    |


               1 Жалпы жағдайлар


1.1 Оқытушы және пән туралы қысқаша мағлұматтар
Оқытушының аты-жөні – Сарсекова Г.К. оқытушы
Кафедра – Педагогика
Байланыс жүйелері – тел., №2 оқу корпусы, 414-кабинет
Пәннің өтілу орны – 402 аудитория, №8 оқу ғимараты
Пән атауы – Әлеуметтік педагогика
Кредит саны -3
1.2 Жұмыстық –оқыту жоспарынан ақпарат (1-кесте)
1-кесте. Оқу жоспарынан ақпарат
|Курс |Семестр                |Креди|Дәріс   |Практика|СОӨЖ  |
|   |                    |т  |     |лық   |    |
|   |                    |   |     |жұмыс  |    |
|   |Модуль 1.Әлеуметтік педагогиканың   |10  |4     |6    |33   |
|   |әдіснамалық негіздері.         |   |     |    |    |
|   |                    |   |     |    |    |
|   |Тақырып 1 Әлеуметтік педагогика пәні, |   |     |    |    |
|   |оның мақсат, міндеттері        |   |     |    |    |
|   |Тақырып 2. Әлеуметтік педагогиканың  |   |     |    |    |
|   |негізгі категориялары         |   |     |    |    |
|   |Тақырып 3. Әлеуметтік-педагогиканың  |   |     |    |    |
|   |жалпы әдiстерi            |   |     |    |    |
|   |Тақырып 4. Әлеуметтік педагогиканың  |   |     |    |    |
|   |тұжырымдамалық идеялары мен негізгі  |   |     |    |    |
|   |принциптерi              |   |     |    |    |
|   |Тақырып 5. Әлеуметтік педагогтің кәсіби|   |     |    |    |
|   |қызмет жүйесі             |   |     |    |    |
|   |Модуль II Тұлғаның әлеуметтік     |6  |4     |4    |11   |
|   |қалыптасуы               |   |     |    |    |
|   |Тақырып 6. Әлеуметтендіру процесіндегі |   |     |    |    |
|   |жеке адам және оның әлеуметтенуіне әсер|   |     |    |    |
|   |етуші факторлар            |   |     |    |    |
|   |Тақырып 7.Отбасы - әлеуметтендiру   |   |     |    |    |
|   |процесiнің жетекші институты      |   |     |    |    |
|   |Тақырып  8. Отбасындағы бала тәрбиесі |   |     |    |    |
|   |Модуль III Балаларды дамыту мен    |8  |4     |8    |11,5  |
|   |тәрбиелеудегі әлеуметтік ауытқулар   |   |     |    |    |
|   |                    |   |     |    |    |
|   |Тақырып 9. Әлеуметтік педагогикадағы  |   |     |    |    |
|   |қалып және қалыптан ауытқу       |   |     |    |    |
|   |Тақырып 10. Девиация -         |   |     |    |    |
|   |әлеуметтiк-педагогикалық проблема   |   |     |    |    |
|   |Тақырып 11. Девиантты мінез-құлықтың  |   |     |    |    |
|   |пайда болу себептері          |   |     |    |    |
|   |Тақырып 12. Девиантты мінез-құлықты  |   |     |    |    |
|   |балалармен жүргізілетін        |   |     |    |    |
|   |әлеуметтік-педагогикалық қызмет    |   |     |    |    |
|                          |Модуль IV Әлеуметтік     |
|                          |педагогикалық іс-әрекеттің  |
|                          |әдістемесі және технологиясы |
|аудиториялық |аудиториялық емес          |               |
|1       |2                  |3              |
|       |«Әлеуметтік педагогиканың      |Әлеуметтік педагогика    |
|       |ғылыми-теориялық негіздері» кесте  |әлеуметтік философияның бір |
|       |дайындау.              |бөлімі ретінде.       |
|       |Тұлғаны диагностикалауәдістемелері |Принциптердің негізгі    |
|       |                  |талаптары. Принциптер    |
|       |                  |арасындағы байланыс.     |
|       |Дүниежүзілік отбасы тәрбиесі    |Әлеуметтік-педагогикалық   |
|       |тәжірибелерін ескере отырып,    |жұмыстың тиімділігін     |
|       |отбасының әлеуметтік-психологиялық |арттыруда өзіңіз тарапынан  |
|       |және педагогикалық жағдайын     |қандай дәстүрлі емес     |
|       |жақсартудың ғылыми жобасын     |әдістерді ұсынар едіңіз.   |
|       |ұсыныңыз.              |               |
|       |Отбасының маңызды қызметтерiн    |Ата-ана беделі.       |
|       |ата-бабаларымыздың тарихи      |               |
|       |дәстүрлерімен және бүгінгі күнгі  |               |
|       |жаңа дәстүрлермен салыстыра отырып, |               |
|       |сипаттаңыз.             |               |
|       |Девиантты мінез-құлықты балалары бар|Тәрбиесі қиын жеткіншектің  |
|       |ата-атаналарға олармен қандай    |мінез-құлқының қалыптасуына |
|       |бағытта және қалай жұмыс жүргізудің |себеп болған факторларды   |
|       |жоспарын дайындаңыз.        |анықтау үшін диагностикалық |
|       |                  |карта құрастырыңыз (сұрақтар |
|       |                  |жүйесін, тексеру       |
|       |                  |жағдаяттарын, бақылау    |
|       |                  |обьектілерін және т.б.).   |
|       |Қазақ халқында мінез-құлқы қалыпты |Баланы            |
|       |талапқа сай келмейтін адамдардың  |әлеуметтік-педагогикалық   |
|       |әрекетін қандай әдістер арқылы алдын|қорғау            |
|       |алған. Тәжірибелерден мысалдар   |               |
|       |келтіріңіз.             |               |СӨЖ және СОӨЖ үй тапсырмасы ретінде дәптерге не А4 форматтағы қағазға
орындалып, оқытушыға тапсырылады. СӨЖ және СОӨЖ тапсырмасы  оқытушыға
электронды түрде өткізіледі.
 Өздік жұмысын бақылау келесі түрде болуы мүмкін:
 - орындалған жұмыстың презентациясы;
 - өзбетімен оқылған тақырыптың баяндамасы;
 - оқытушының ауызша сұрауы;
 - жазбаша түрде;
Ескерту: Жақсы бағада аттестация алу үшін СОӨЖ, СӨЖ тапсырмалары оқытушыға
1 апта бұрын тапсырылуы қажет.

        7 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
Кесте 5 - «Әлеуметтік педагогика» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік
     кестесі
|Апта  |Бақылау түрі                  |Ұпай  |Ескерту   |
|    |                        |лар  |       |
|1   |2                       |3   |4      |
|    |1-7 апта бойынша барлық аудиториялық сабаққа  |30   |       |
|    |қатысу                     |    |       |
|1   |-                       |-   |-      |
|2   |Практикалық сабақ               |15   |       |
|    |                        |    |       |
|    |СОӨЖ                      |10   |       |
|3   |Практикалық сабақ               |15   |       |
|    |СӨЖ                      |25   |       |
|4   |Практикалық сабақ               |15   |       |
|    |СОӨЖ                      |10   |       |
|5   |Практикалық сабақ               |20   |       |
|    |СӨЖ                      |25   |       |
|6   |Практикалық сабақ               |20   |       |
|    |СОӨЖ                      |10   |       |
|7   |Практикалық сабақ               |20   |       |
|    |СӨЖ                      |25   |       |
|    |1 межелік бақылау               |60   |       |
|1- 7 апталар бойынша оқытудың ұпай нәтижесі      |300  |       |
|    |8-15-апта бойынша барлық аудиториялық сабақ  |30   |       |
|    |түріне қатысу                 |    |       |
|8   |-                       |-   |-      |
|9   |Практикалық сабақ               |15   |       |
|10   |Практикалық сабақ               |15   |       |
|    |СОӨЖ                      |10   |       |
|11   |Практикалық сабақ               |15   |       |
|    |СӨЖ                      |25   |       |
|12   |Практикалық сабақ               |15   |       |
|    |СОӨЖ                      |10   |       |
|13   |Практикалық сабақ               |15   |       |
|    |СӨЖ                      |25   |       |
|14   |Практикалық сабақ               |15   |       |
|    |СОӨЖ                      |10   |       |
|15   |Практикалық сабақ               |15   |       |
|    |СӨЖ                      |25   |       |
|    |2 межелік бақылау               |60   |       |
|8 -15 апта бойынша оқытудың ұпай нәтижесі       |300  |       |
|Емтиханның қорытынды ұпайы               |400  |       |
|Академиялық кезең бойынша ұпай қорытындысы       |1000  |       |

                8. Әдебиеттер
8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1. Атемова Қ. Т. Педагогика негіздері.- Астана: Л. Н. Гумилев атындағы
ЕҰУ, 2006. -118 б.
8.1.2. Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник для высших учебных
заведений.- Москва 2001
8.1.3. Атемова Қ. Т. Түркі халықтарындағы отбасы тәрбиесі дәстүрлерінің
қалыптасуы. Монография. - Алматы: Қазақ университеті. 2009. -328 б.
8.1.4. Атемова Қ. Т. Оқушыларда гумандық  қасиеттерді  қалыптастыруда
мектептің рөлі. –Алматы: Ғылым.2002.-118 б.
8.1.5. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика: Оқу құралы. Алматы,
2004.
8.1.6. Василькова Ю. В., Василькова  Т.  А.  Социальная  педагогика.
Уч.пособие.-М.:1999.
8.1.7. Галагузова И. Г. История социальной педагогики. - М.: 2000.
8.1.8. Галагузова И. Г. Социальная  педагогика: Курс лекций: Учебное
пособие для студ. Высших.уч. завед. /под ред.  М.  А.  Галагузовой.
–М.:Гуманист. Изд.центр ВЛАДОС, 2003. -416 с.
8.1.9. Гребенников И. В.Основы семейной жизни.- М.:Просвещение, 1999.
8.1.10.Дружинина В. Н. Психология семьи. 3-ое издания.-М.: 2006.-176 стр.
8.1.11.История  социальной  педагогики.  /Под  ред.В.И.Беляева.  –М.:
«Гардарики», 2003.-255с.
8.1.12.Жарықбаев Қ. Б. Жантануға кіріспе: хрестоматия. –Алматы: Дарын.
2005.-191 б.
8.1.13.Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебное пособие /под ред. В. А.
Сластенина. - М.: 1999.-С.19-24.
8.1.14.Мустаева  Ф.   А.Социальная   педагогика.–М.:   Академический
Проект,Екатеринбург: Деловая книга,2003.-528 с.
8.1.15.Нұрмұхамбетова Т.Р. Тәжірибелік  психология.  Оқулық.  4-томдық.
–Шымкент: Нұрлы бейне. 2006. -188 б.
8.1.16.Педагогика. −Алматы: Нұрлы Әлем, 2003. - 366 б.
8.1.17.Рожков М. И. Концепция  социального  закаливанния  детей  //
Современные концепции воспитания: Материалы канференций. –Яраславль. 2000.
8.1.18.Социальная педагогика: Курс лекций /под общ.ред.Галагузовай  М.А. –
М.:2000. - С.162-165
8.1.19.Социальная педагогика: курс лекций: Учеб. Посибие для студ высш.учеб
заведений / Под ред М.А.Галагузовой. М.: Гуманит изд центр АЛАДОС, 2001.
414 с.
8.1.20.Тәжин М., Аяғанов Б. Социология негiздерi. - Алматы: Ана тiлi, 1993.
- 143 б.
8.1.21.Торохтий В.С. Психология социальной работы с семьей. –М.:ЦСП РАО,
1996. -218 с.
8.1.22.Кiшiбеков Б. Қазақ менталитетi: кеше, бүгiн, ертең. -Алматы: Ғылым.
- 1999. - 200 б.
8.1.22.Көбеев С. Баланы семьяда тәрбиелеу. - Алматы: Мектеп, 1965.-67 б.
8.1.23.Кон И. С. Психология старшеклассника. –М.:Просвещение. 1987. -196 с.
8.1.24.Қоянбаев Р. М., Қоянбаев Ж. Б. Педагогика. - Алматы, 2000. - 327 б.
8.1.25.Қалиев С. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы.
- Алматы: Білім, 2003. -280 б.
8.1.26.Қоянбаев Ж. Б., Қоянбаева Р. М. Педагогика: Оқу құралы. - Алматы,
2002.
8.2. Қосымша әдебиеттер
8.2.1.Қазақстан Республикасының статистикалық жылнамалығы. - Астана, 2011.
8.2.2.Қоңырбаева С. Қазіргі балалар  және  оларды  отбасы  жағдайында
әлеуметтендіру мүмкіндіктері. –Алматы. / «Ұлттық тәрбие» журналы, 2011. №1.
–Б. -98-101.
8.2.3.Қазақстан  Республикасының  тәлiм-тәрбие  тұжырымдамасы.  //Егемен
Қазақстан. −1993, 5 ақпан.
8.2.4.Коменский Я. А. Избранные педагогические произведения: в 3-х т.
/ под ред. М. Ф. Шабаевой. -М.: Учпедгиз. -Т.3.
8.2.5.Құнанбаев А. Қара сөз, поэмалар. /құрастырған К. Серiкбаева. –
Алматы: Ел, 1992. - 272 б.
Пәндер