Файл қосу


ОСӨЖ СӨЖ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|ШӘКӘРІМ атындағы                             |
|СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                      |
|3 денгейлі СМЖ құжаты  |        ПОӘК  |            |
|            |            |ПОӘК 042-05.01.20.65  |
|            |            |/02-2008        |
|       ПОӘК   |            |            |
|Студенттерге арналған  |_______ №  _____    |            |
|пәннің оқу жұмыс    |басылым         |            |
|бағдарламасы      |            |            |
|«Гидрогаз динамикасы  |            |            |
|және жылу-масса алмасу» |            |            |
           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
        «ГИДРОГАЗ ДИНАМИКАСЫ ЖӘНЕ ЖЫЛУ-МАССА АЛМАСУ»
        050731 – «Тіршілік қауіпсіздігі» мамандығы үшін

         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС
                БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2008


                  Кіріспе


   1 ӘЗІРЛЕГЕН


   ҚҰРАСТЫРУШЫ _____ «__» ________ 2008 ж.
   Койбагаров С.Х., доцент міндетін атқарушы  «Техникалық физика және
жылуэнергетика» кафедрасы


   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.
    «____» __________ 2008 жылы, № __ хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ М.К. Мукушева.


   2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
    «____» __________ 2008 жылы, № __ хаттама.


   Төрағасы ______________


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға рұқсат берілді.
    «____» __________ 2008 жылы, № __  мәжілісхат.


   ОӘК төрағасы       _____________ А.А. Молдажанова


   Алғаш РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.

                  Мазмұны


1                                   Жалпы
ережелер....................................................................
..........................4
2       Пәндерді    окып-білу    жөніндегі     әдістемелік
ұсынымдар..............................6
3           Курс          форматы          және
саясаты.....................................................................
......8
4                  Баға                қою
саясаты.....................................................................
........................8
5    Пәндердін  мазмұны  және  сабақ  түрлері  бойынша  сағаттарды
бөлу.........9
6            ОСӨЖ          жөне          СӨЖ
мазмұны.....................................................................
.....10
7      Пән    бойынша    оқу    үрдісінің    күнтізбелік
кестесі.........................................12

    1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР   1.1 Оқытушы  – Койбагаров Самат Хариевич, доцент міндетін атқарушы.
   Кафедра – Техникалық физика жән жылуэнергетика.
   Байланыс ақпараты – тел: 35-46-02,  №9 ғимарат, №201 кабинет.
   Сабақты өткізу орны – дәрісхана № 209
   Пәннің аталуы - «Гидрогаз динамикасы және жылу-масса алмасу»
   Берілген пән бойынша кредиттер саны – 3;


   2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):


1 кесте – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
|Курс |Семестр             |Кредиттер              |
|   |                |Д   |ПС  |ЗС  |ОСӨЖ  |СӨЖ |
|1  |2                |3   |4   |5   |6    |7  |
|1.  |Кіріспе. Сұйықтар қасиеті    |1   |1   |-   |3    |3  |
|2.  |Гидростатика          |1   |1   |4   |3    |3  |
|3.  |Сұйықтардың кинематикасы мен  |1   |1   |-   |3    |3  |
|   |динамикасы           |   |   |   |    |   |
|4.  |Құбырда сұйық ағысының тәртібі. |1   |1   |   |3    |3  |
|   |Ламинарлық ағыс.        |   |   |   |    |   |
|5.  |Турболенттік ағыс        |1   |1   |   |3    |3  |
|6.  |Саптама және тесік арқылы    |1   |1   |   |3    |3  |
|   |сұйықтың ағуы          |   |   |   |    |   |
|7.  |Құбырлардың гидравликалық есебі |1   |1   |   |3    |3  |
|8.  |Құбырларда орнықпаған сұйық   |1   |1   |   |3    |3  |
|   |ағысы              |   |   |   |    |   |
|9.  |Жылуалмасу теориясының негізі  |1   |2   |2   |3    |3  |
|10. |Конвективтік жылуалмасу     |1   |-   |3   |6    |6  |
|11. |Еркін және еріксіз конвекция  |1   |1   |   |-    |3  |
|   |кезіндегі жылу беру       |   |   |   |    |   |
|12. |Сұйықтың агрегаттық күйі    |1   |1   |   |3    |-  |
|   |өзгерген кезде жылу беру    |   |   |   |    |   |
|13. |Сәулеленумен жылу алмасу    |1   |1   |3   |-    |3  |
|14. |Жылу жеткізу          |1   |2   |3   |6    |6  |
|15. |Стационар емес жылуөткізгіштік |1   |-   |   |3    |-  |
|   |Жиыны              |15  |15  |15  |45   |45  |
   6 ОСӨЖ және СӨЖ МАЗМҰНЫ


Кесте 3 - ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары.
|№  |ОСӨЖ                      |СӨЖ          |
|п/п |                        |            |
|  |аудиториялық      |аудиториядан тыс    |            |
|1  |2           |3           |4           |
|1  |Сұйық күйінің     |Сұйық күйінің     |Тұтқырлықты анықтау  |
|  |параметрларын, оның  |параметрларын, оның  |әдістері (Реферат).  |
|  |физикалық қасиеттерін |физикалық қасиеттерін |3 сағ.         |
|  |(сығылғыштық,     |(сығылғыштық,     |            |
|  |тұтқырлықты) қолдана  |тұтқырлықты) қолдана  |            |
|  |есептеу.        |есептеу.        |            |
|  |1,5 сағ.        |1,5 сағ.        |            |
|2  |Сұйық қысымы күшінің  |Сұйық қысымы күшінің  |Жазық және қисық    |
|  |жазық және қисық    |жазық және қисық    |қабырғаларға түсетін  |
|  |қабырғаларға түсуін  |қабырғаларға түсуін  |сұйық қысымы күші.   |
|  |анықтау туралы есептер |анықтау туралы есептер |Түзусызықты теңүдеулі |
|  |шешу.         |шешу.         |және тепе-тең сұйығы  |
|  |1,5 сағ.        |1,5 сағ.        |бар ыдыс қозғалысы   |
|  |            |            |(конспект жазу).    |
|  |            |            |3 сағ.         |
|3  |Бернулли теңдеуін   |Бернулли теңдеуін   |Денелердің жүзуі.   |
|  |салыстырмалы қозғалыс |салыстырмалы қозғалыс |Реферат.        |
|  |үшін және техникада  |үшін және техникада  |3 сағ.         |
|  |пайдалану. Реферат   |пайдалану Реферат   |            |
|  |1,5 сағ.        |1,5 сағ.        |            |
|4  |Ламинарлық ағыстың   |Ламинарлық ағыстың   |Гидродинамикалық    |
|  |ерекше жағдайлары   |ерекше жағдайлары   |ұқсастық. Кавитациялық |
|  |(конспект жазу).    |(конспект жазу).    |ағыс.         |
|  |1,5 сағ.        |1,5 сағ.        |Реферат.        |
|  |            |            |3 сағ.         |
|5  |Жергілікті       |Жергілікті       |Ламинарлық ағыс    |
|  |гидравликалық     |гидравликалық     |кезіндегі жергілікті  |
|  |кедергілер.      |кедергілер.      |кедергілер.      |
|  |Реферат        |реферат        |Конспект.       |
|  |1,5 сағ.        |1,5 сағ.        |3 сағ.         |
|6  |Тұрақты ағын кезінде  |Тұрақты ағын кезінде  |Сұйық ағызғыштар арқылы|
|  |саптама арқылы ағу.  |саптама арқылы ағу.  |сұйықтың ағуы     |
|  |Айнымалы ғын кезінде  |Айнымалы ағын кезінде |(реферат).       |
|  |тесік және саптама   |тесік және саптама   |3 сағ.         |
|  |арқылы ағу (конспект  |арқылы ағу (конспект  |            |
|  |жазу).         |жазу).         |            |
|  |1,5 сағ.        |1,5 сағ.        |            |
|7  |Сораппен суды беру   |Сораппен суды беру   |Жіңішке ағыс      |
|  |құбырлары.       |құбырлары.       |гидравликасы (реферат).|
|  |Конспект.       |Конспект.       |3 сағ.         |
|  |1,5 сағ.        |1,5 сағ.        |            |
|8  |Шектейтін қабырғалармен|Шектейтін қабырғалармен|Біркелкі емес     |
|  |ағын әрекеті      |ағын әрекеті      |сұйықтардың      |
|  |Конспект.       |Конспект.       |гидравликасы (реферат).|
|  |1,5 сағ.        |1,5 сағ.        |3 сағ.         |


4-ші кестенің жалғасы.
|1  |2           |2           |3           |
|9  |Цилиндрлік бір қабатты |Цилиндрлік бір қабатты |Цилиндрлік көп қабатты |
|  |қабырға арқылы жылу  |қабырға арқылы жылу  |қабырға арқылы жылу  |
|  |жеткізу.        |жеткізу.        |жеткізу.        |
|  |Конспект.       |Конспект.       |Конспект.       |
|  |1,5 сағ.        |1,5 сағ.        |3 сағ.         |
|10 |Ұқсастық теориясы.   |Ұқсастық теориясы.   |Ұқсастық теориясы   |
|  |3 сағ.         |3 сағ.         |(Реферат).       |
|  |Реферат.        |Реферат.        |6 сағ.         |
|  |1,5 сағ.        |1,5 сағ.        |            |
|11 |-           |            |Конвективтік      |
|  |            |            |жылуалмасужылу алмасу |
|  |            |            |кезіндегі жылу ағынын |
|  |            |            |анықтау туралы есептер |
|  |            |            |шешу.         |
|  |            |            |3 сағ.         |
|12 |Мааса тасмалы.     |Мааса тасмалы.     |-           |
|  |Реферат        |Реферат        |            |
|  |1,5 сағ.        |1,5 сағ.        |            |
|13 |-           |            |Денелердің сәуле шығару|
|  |            |            |жылуын анықтау туралы |
|  |            |            |есептер шығару.    |
|  |            |            |3 сағ.         |
|14 |Сфералық және қырлы  |Сфералық және қырлы  |Жылу алмасу      |
|  |қабырға арқылы жылу  |қабырға арқылы жылу  |аппараттарын есептеу  |
|  |жеткізу.        |жеткізу.        |тәсілдері.       |
|  |Реферат.        |Реферат.        |Конспект.       |
|  |3 сағ.         |3 сағ.         |6 сағ.         |
|15 |Жылу жеткізгіштік   |Жылу жеткізгіштік   |-           |
|  |коэффициентін, жылу  |коэффициентін, жылу  |            |
|  |ағынын анықтау туралы |ағынын анықтау туралы |            |
|  |есептер шығару.    |есептер шығару.    |            |
|  |1,5 сағ.        |1,5 сағ.        |            |

7 «ГИДРОГАЗ ДИНАМИКАСЫ ЖӘНЕ ЖЫЛУ-МАССА АЛМАСУ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ
КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ

Кесте 4 - Оқу үрдісінің күнтізбелік графигі.
Апталар123456789101112131415Сағаттар саныД11111111111111115ПС11111111111111115ОСӨЖ22222222222222230СӨЖ22222222222222230Сағаттар жиыны66666666666666690

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть