Файл қосу


Кәсіптік қазақ тілі|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ               |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты   |ПОӘК      |                 |
|               |        |                 |
|               |        |УМКД 042-16-11.1.62/02-2013   |
|«Кәсіптік қазақ тілі»    |№2-басылым   |                 |
|студентке арналған пәннің  |10.01.2013 ж  |                 |
|бағдарламасы         |        |                 |              «КӘСІПТІК ҚАЗАҚ ТІЛІ»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
        5В072800– «Өңдеу өндірістерінің технологиясы»


                мамандығы үшін
         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей


                  2013


                 Алғы сөз


  1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырған _____________ 4 желтоқсан 2012ж. Игенбаев А.Қ., магистр,
«Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының
мәжілісінде
   № 4 хаттама, 12 желтоқсан 2012 ж.
  Кафедра меңгерушісі _____________ Б.Қ. Әсенова


  2.2.  Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде
  № 3 хаттама, 27 желтоқсан 2012 ж.


  Төрайымы _____________ С.С. Төлеубекова


  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды
  № 3 хаттама, 10 қаңтар 2013 ж.
  ОӘК төрағасы _____________ Б.А. Рскелдиев

  №1 баспа орнына енгізілген
                  Мазмұны


  |1  |Жалпы ережелер                         |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу   |5  |
|3  |Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар            |9  |
|4  |Курс форматы                          |9  |
|5  |Курс саясаты                          |10  |
|6  |Баға қою саясаты                        |10  |
|7  |Әдебиеттер                           |12  |1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1.1 Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер:
    • Оқытушылардың аты-жөні: «Ет, сүт  және  тамақ  өнімдерінің
     технологиясы» аға оқытушысы Игенбаев А.Қ.,
   • Хабарласу ақпараты: телефон: 35-48-56, 9 ғимарат, 2-ші қабат
   • Сабақ өтетін аудитория: № 206.
   • Пәннің аталуы «Кәсіптік қазақ тілі»
   • Кредиттер саны – 2

   1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
    «Кәсіптік қазақ тілі» пәні - Кіріспе. Монолог – өндірістегі көріністі
суреттеу. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер. Этикалық сипаттағы диалог.
Диалог – іс-әрекеттегі қарым-қатынас. Диалог – белгілі бір технологиялық
сызба бойынша ой алмасу, сұрақ алмасу. Диалог – технологиялық құрал-
жабдықтың жұмыс режимі жайлы. Ауызша және жазбаша коммуникация орнату.
Мамандыққа қатысты тақырыптарды талқылаулар. Бидай ұсақтау,  нан-тоқаш
технологияларын түсіндіру. Өткен технологиялық желі бойынша баға беру.
Жарма өндірісі  бойынша  мәлімдеме  жасау.  Өндіріс  басшысы  ретінде
автобиография жазу сияқты тақырыптардан тұрады.

1.3. Пәнді оқыту мақсаты:
- Студенттерді тіл жүйесін меңгеруге және  мәдениаралық-коммуникативті
шығармашылықта қолданудың тәсілдерін үйрету.
- Алған білімдерін жетік  жеткізуге,  оқу  бағдарламасы  бойынша  өз
көзқарастарын айтуға, кез-келген тақырыпты талқылауға, еркін қарым-қатынас
орнату;

1.4. Пәнді оқытудың негізгі тапсырмасы:
  - Студенттерге кәсіптік қазақ тілі бойынша білім беру;
  - Пән бойынша бойынша студенттердің мәдениет аралық коммуникативті
   компетенциясын жетілдіру.

1.5. Оқытудың нәтижелері:
   Пәнді оқу барысында студент білу керек:
білу керек:
-  қазақ тілінің негізгі ережелерін ;
  - қазақ тілінің негізгі заңдылықтарын;
  - қазақ тілінің граматикасын;
  - студент өз мамандығы жайлы негізгі сөздіктерді;

Істей алады:
- бір-бірімен қарым-қатынас орната алады;
- түрлі тақырыптарда ой-пікірлерін айта алады (дебат, диспут);
- жоспарға сүйене отырып, сюжетті, мәтінді мазмұндай, баяндай алады;
- 10-15 сөйлемнен тұратын мамандық бойынша жазбаша шығармалар

меңгереді:
- дилогтың түрлерін, мамандық бойынша термин сөздіктерді, технологиялық
режимдер мен сызбалардың қазақша атауларын.

түсінеді:
-басқа баяндаушылардың баяндамаларын, сөздерін, шығармаларын, ой-пкірлерін.

Іске асыра алады:
- элеваторлар, ұн, жарма, құрамажем зауыттар, нан зауыттары, макарон және
кондитерлік фабрикалар,  ашыту  және  крахмал-сірне  өндірісінің  қант
зауыттарының технологиялық сызбаларын жасай алады.

1.6. Курс пререквизиттері.
Өндеу өндірістерінің жалпы технологиясы, Өңдеу өнідірістерінің теориялық
негіздері, Құрама нан, макарон және кондитер өнімдерінің технологиясы,
Элеватор өндірісі және астықты жинақтағаннан кейінгі өңдеу технологиясы.
1.7. Курс постреквизиттері.
Астық түйірді кептіру, Нан, кондитер және макарон өнімдерінің технологиясы.


2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БАЙЛАНЫСТЫ САҒАТТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ
                                   Кесте 1
|№   |Тақырыптың аты          |Сағат саны       |Әдебиетте|
|   |                 |            |р    |
|   |                 |ДС  |ТС  |СӨЖ  |СӨЖО |     |
|1   |2                 |3  |4  |5   |6   |7    |
|Модуль 1.Кәсіптік қазақ тілі – коммуникативті құрал – 7 сағ.        |
|1   |Кіріспе. Кәсіптік қазақ тілінің  |-  |1  |4   |1   |7.1.1  |
|   |техникалық мамандықтар үшін маңызы|   |   |    |   |7.2.1.  |
|   |мен міндеті, курс саясаты     |   |   |    |   |7.2.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|2   |Мамандыққа қатысты түйіндеме   |-  |1  |2   |1   |7.1.1.  |
|   |сөздер.              |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.8.  |
|3   |Монолог – өндірістегі көріністі  |-  |1  |4   |2   |7.1.1.  |
|   |суреттеу. Этикалық сипаттағы   |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |диалог.              |   |   |    |   |     |
|4   |Диалог – іс-әрекеттегі      |-  |1  |4   |2   |7.1.1.  |
|   |қарым-қатынас. Диалог – белгілі  |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |бір технологиялық сызба бойынша ой|   |   |    |   |     |
|   |алмасу, сұрақ алмасу.       |   |   |    |   |     |
|5   |Ауызша және жазбаша коммуникация |-  |1  |4   |2   |7.1.2.  |
|   |орнату. 10-15 сөйлемнен тұратын  |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |шығарма.             |   |   |    |   |7.1.8.  |
|6   |Диалог – технологиялық      |-  |1  |8   |2   |7.1.8.  |
|   |құрал-жабдықтың жұмыс режимі жайлы|   |   |    |   |7.1.6.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.7.  |
|7   |Мамандыққа қатысты тақырыптарды  |-  |1  |4   |1   |7.1.2.  |
|   |талқылаулар.           |   |   |    |   |7.1.8.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|Модуль 2. Кәсіптік қазақ тілі - технология саласында – 8 сағ.       |
|8   |Ұнның арнайы технологиясын    |-  |1  |4   |2   |7.1.8.  |
|   |талқылау             |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.6.  |
|9   |Бидай ұсақтау, нан-тоқаш     |-  |1  |4   |2   |7.1.8.  |
|   |технологияларын түсіндіру.    |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.6.  |
|10  |Нан пісіру технологиясы желісі  |-  |1  |4   |2   |7.1.8.  |
|   |бойынша баға беру.        |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.7.  |
|11  |Жарма өндірісі бойынша мәлімдеме |-  |1  |4   |1   |7.1.8.  |
|   |жасау.              |   |   |    |   |7.1.6.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.5.  |
|12  |Қамырды дайындау үрдісіндегі   |-  |1  |4   |1   |7.1.8.  |
|   |технологиялық режимдердің     |   |   |    |   |7.1.6.  |
|   |айырмашылығын ажырату       |   |   |    |   |7.1.7.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.5.  |
|13  |Макарон өндірісін баяндау     |-  |1  |4   |1   |7.1.6.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.5.  |
|14  |Ұннан жасалған кондитерлік    |-  |1  |6   |1   |7.1.8.  |
|   |өнімдердің ассортименттеріне   |   |   |    |   |7.1.6.  |
|   |атаулары             |   |   |    |   |7.1.7.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.5.  |
|15  |Өндіріс басшысы ретінде      |-  |1  |5,5  |1,5  |7.1.1.  |
|   |автобиография, мәлімдеме жазу   |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.8.  |
|Барлығы                 |-  |15  |67,5  |22,5 |     |3. ПӘНДІ ОҚЫТУДА БЕРІЛЕТІН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
   Пәнді оқуға арналған әдістелелік нұсқаулар мен танысып, студенттер
пәнді толық меңгерулері керек. Әдістелелік нұсқауды құрастыру негізінде
пәннің кейбір бөлімдері студенттермен үздік жұмыс ретінде жүргізіледі.
   Әдістелелік нұсқаулар құрамына:
    1) Пәнді оқуда қажеттті жоспарлау, уақытты ұйымдастыру (орындау
      уақыты);
    2) Оқу-әдістемелік кешенін қолдану нұсқасы;
    3) Әдебиеттер мен оқулықтарды қолдана білу;
    4) Емтиханға даярлану үшін берілетін кеңестер кіреді.
   «Кәсіптік қазақ тілі» курсы бір-бірімен тығыз байланысты үш түрден
тұрады: тәжірибелік сабақтар, аудиторияда оқытушының бақылауымен жүретін
студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖО) және студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ).
тәжірибелік  сабақтарда  берілген  тапсырмалар  арқылы  студенттер  өз
білімдерін, дағдыларын арттыра алады, пәнге қатысты  материалдарды оқу-
әдістемелік және әдебиеттерді қолдана отырып СӨЖ және СӨЖО түрінде өңделеді
және оқытушының қадағалауында болады.

4. КУРС ФОРМАТЫ
   Пән бойынша тәжірибелік сабақтарға қосымша  төменде  келтірілген
тақырыптар бойынша өздік жұмыстар  орндауға  тиіспіз.  Сонымен  қатар
аудиториядан тыс жұмыстар орындау.
1. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер
2. Технологиялық режимдер
3. Ұнның арнайы технологиясына арналған сөздіктер
4. Бидай ұсақтау, нан-тоқаш технологияларына арналған сөздіктер
5. Нан пісіру технологиясы желісіне арналған сөздіктер
6. Қамырды дайындау үрдісі
7. Ұнның арнайы технологиясы
8. Бидай ұсақтау, нан-тоқаш технологиялары
9.Нан пісіру технологиясы желісі
10. Жарма өндірісі
11. Макарон өндірісінің технологиясы
12.Ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің ассортименттері
13. Кеспе өндірісінің технологиясы
14. Ұн сұрыптары
15. Технологиялық құрал-жабдықтардың сипаттамалары

5. КУРС САЯСАТЫ
Университетте қабылданған ішкі тәртіп талаптарын сақтау:
    • Сабаққа қатысу: тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу.
     Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса,
     барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
    • Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан
     шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз»
     бағасы қойылады.
    • Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа
     қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және
     жазбаша түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
    • Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу  үшін  қатаң  жазалап
     аудиторядан шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен
     қамтылады.
    • Ұялық телефон: Сабақ кезінде ұялы телефондар өшірілуі керек.
    • Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін
     тестік жүйе негізінде жүргізіледі. Емтиханның қорытынды бағасы
     қорытынды аттестациямен емтиханның  орташа  проценті  арқылы
     есептеледі.

6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
   «Кәсіптік қазақ тілі» пәнін оқытуда екі рет аттестация қойылады. Пәнді
оқыту кезінде олардың білімін тексеру үшін әртүрлі бақылау  әдістері
қолданылады:
     • Ауызша сұрау;
     • Жазбаша тексеру;
     • Құрама тексеру;
     • Үй тапсырмаларын көрсету және қорғау;
     • Дискуссия, тренинг, дөңгелек үстел, т.б.;
     • Тест сынағы.

Кридитті технология бойынша оқитын студенттерді бағалау шкаласы
                                   Кесте 2
|Әріп   |Баллдардың цифрлық|Пайыз мөлшері   |Дәстүрлі жүйе бойынша баға|
|жүйесіндег|баламасы     |         |             |
|і бағалар |         |         |             |
|А     |4,0        |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–    |3,67       |90 – 94      |             |
|В+    |3,33       |85 – 89      |             |
|     |         |         |Жақсы           |
|В     |3,0        |80 – 84      |             |
|В–    |2,67       |75 – 79      |             |
|С+    |2,33       |70 – 74      |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |Қанағаттанарлық      |
|С     |2,0        |65 – 69      |             |
|С–    |1,67       |60 – 64      |             |
|D+    |1,33       |55 – 59      |             |
|D     |1,0        |50 – 54      |             |
|F     |0         |0 – 49      |   Қанағаттанарлықсыз |
|I     |NA        |-         |Аяқталмаған        |
|P     |-         |өтті       |Пәнді өтті        |


Әртүрлі жұмыстарды бағалау критерилері
Рейтингтік бөлу  2 несие (1+1) (1 ТӘЖ+1 ТӘЖ)
                                   Кесте 3
Наименование 1 н2н3н4н5н6н7н8н9н10н11н12н13н14н15нЛекции и посещение3030Лабораторные (практические) занятия151515151515151313131313131314СРСП87147877СРС19193819191919Рубежный контроль6060итого270270
Кестеде жалпы дәріске 60 балл берілген. Дәріс сабағына қатысқаны үшін 1 және 2 аттестация қорытындысына 60 балл беріледі. 
Тәжірибелік сабақ 15 және 13 баллмен есептелінген. ОСӨЖ және СӨЖ 8,7, 14, 19 және 38 баллдарымен белгіленген, оның ішінде 50 пайызы жұмыстың дайындығына, ал 50 пайызы жұмысын қорғағаны үшін бағаланады. Аралық бақылау үшін 120 балл берілген. Курс бойынша барлық жиынтық балл - 270

7. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1. Шаханова Р.Ә. Техникалық жоғары оқу орындарының орыс бөлiмдерiнде қазақ тiлiн мамандыққа қатысты оқытудың ғылыми -әдiстемелiк негiздерi: Пед.ғыл.док. … дисс. –Алматы, 2002. -327б.
7.1.2. Жорақпаева М.Д. Ет-сүт биотехнология бөлiм студенттерiне қазақ тiлiн тыңдалым әрекетi арқылы оқыту әдiстемесi: Пед.ғыл.канд. … дисс. – Алматы, 2002. -156б.
7.1.3. Құрманбаева Ш.Қ. Қазақ тілін мемлекеттік қызметшілерге жеделдете оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері: пед.ғыл.докт. авторефераты, Алматы, 2009, 44 б.
7.1.4. Назарова Н.И. «Общая технология пищевых производств», М. «Легкая пищевая промышленность», 2000г, стр.360.
7.1.5.Чеботарев О.Н. «Технология муки, крупы» М. Издательский центр «Март» 2004г. стр. 688.
7.1.6.Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ СПб: Профессия, 2005, 416 с.
7.1.7.Пащенко Л.П., Жаркова И.М. технология хлебобулочных изделий./ М.: Колос, 2006, 389 с.
7.1.8. Құлажанов К.Т., Күзембаев Г.Т., Техникалық сөздік, Алматы 2004ж. С-274

7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1.Налеев О.Н. «Технология зерносушения» Изд. Алматинский технологический университет. 200г. стр.200. 
7.2.2.Кононенко И.В. и др..«Товароведение пищевых продуктов» Изд-во .М. «Экономика» 1975г. стр.423.
7.2.3.Стеле Р «Срок годности пищевых продуктов».Изд-во «Профессия» 2006г. стр.480.
7.2.4.Алешина Л.М. и др. «Лабораторные работы по технологии продукции общественного питания» М.Экономика. 1987г. стр.321.
7.2.5.Медведев Г.М. «Технология макаронного производства» М.Колос 2000г. стр.272.
7.2.6.Романов А.С. и др. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. / Сиб. Унив. Изд-во, 2005, 278 с.
7.2.7.Кузнецова Л.С. технология приготовления мучных кондитерских изделий. М.: Мастерство. Высшая школа, 2001, 320 с.
7.2.8.Салина Т.В. Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий. / М.: Колос, 2006, 215 с.
7.2.9.Н.М. Чечеткина «Товарная экспертиза». Ростов на Дону, Феникс. 2000, 510 с.
7.2.10Ковальский Л.П. «Общая технология пищевых производств» М.Колос. 1997г. стр. 320.
Пәндер