Файл қосу


Ғұн мемлекеті|Қазақстан Республикасы Білім және ғылым минситрлігі              |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |ПОӘК         |ПОӘК            |
|              |           |042-18-18.1.4/02-2013   |
|«Қазақстанның ежелгі және |           |              |
|ортағасырлар тарихы »   |№1 басылым      |              |
|пәнінің оқу-әдістемелік  |18.09.2013      |              |
|кешені           |           |              |
                СТУДЕНТТЕР ҮШІН


             «Қазақстанның ежелгі және
               ортағасырлар тарихы»


            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


               5В0203000 –Тарих
                мамандығы үшін


                 СЕМЕЙ- 2013


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
    5В020300 «тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
стандарты арнайы пәннің типтік  бағдарламасының  негізінде  жасалған.
Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысы П.Санкайбаева
  «__03__»  __09__ 2013 ж.


2 ҚАРАЛДЫ
   1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
« Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында қаралды
 Хаттама №_1__ « 03_»_09_ 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі  ____________ Н.Мухаметжанова2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
Хаттама №_1__  «_05_»__09_ 2013 жыл

ОӘБ төрағасы_________ Ш.Кеңесбаева3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №_1___ «_18_»__09__2013 жыл

ОӘК төрағасы_________ Г.Искакова4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ (немесе № 4 «_13_» 09._ 2012_ ж. баспа ОРНЫНА)


                  Мазмұны

 1 Жалпы ереже
 2 Пән мазмұны және сағаттардың бөлінуі
 3 Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар
 4 Курс форматы
 5 Курс саясаты
 6 Бағалау саясаты
 7 Әдебиеттер


  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ


  1.1 Оқытушы туралы жалпы мәліметтер


  - Оқытушының аты-жөні – Санкайбаева Патима Сыдыканқызы;
  - Кафедра –«Қазақстан тарихы»
  - Байланыс ақпараты – тел: 42 15 11, оқу корпусы № 8, кабинет 403
  - Дәрістерді өткізу орны - 1207 аудитория;
  - Пән атауы
  - Кредиттер саны – 3
  - Оқу жоспарынан көшірме
        Кесте -1


  |Ку |Сем        |Кре             |Дә          |
|рс |естр       |дит             |ріс         |
|  |         |лек |сем  |ОСӨЖ  |СӨЖ  |           |
|1  |Кіріспе. Қазақстан|2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |тас дәуірі кезінде|   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |         |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |         |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|2  |Қола дәуіріндегі |2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |Қазақстан     |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |         |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |         |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|3  |Қазақстан     |2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |териториясындағы |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |тайпалық одақтар: |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |сақ, үйсіндер мен |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|  |қаңлылар     |   |    |    |    |           |
|4  |Ғұн мемлекеті:  |2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |оның саяси тарих |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |         |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |         |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|5  |Түрік және Батыс |2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |Түрік, Түркеш  |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |қағанаттары: саяси|   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |тарихы      |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|6  |Қарлық мемлекеті |2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |Оғыз және Қимақ  |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |мемлекеті: саяси |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |тарихы      |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|7  |Қарахан мемлекеті |2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |мен Қарақытай   |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |мемлекеті және  |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |Қыпшақ хандығының |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|  |саяси тарихы   |   |    |    |    |           |
|8  |ҮІ-ХІІІ ғғ.   |2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |Қалалар      |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |қағанаттардың   |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |шаруашылығы мен  |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|  |мәдениеті     |   |    |    |    |           |
|9  |Қазақстан     |2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |жеріндегі Ұлы   |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |Жібек жолы    |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |         |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|10 |Моңғол дәуіріндегі|2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |Қазақ даласы   |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |         |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |         |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|11 |Алтын Орда және Ақ|2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |Орда       |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |мемлекеттері:   |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |қоғамдық құрылысы |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|12 |ХІІІ-ХҮ      |2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |ғасырлардағы қазақ|   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |жеріндегі     |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |мемлекеттер тарихы|   |    |    |    |том. А, 2000     |
|13 |Қазақ хандығы мен |2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |қазақ халқының  |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |қалыптасу тарихы |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |         |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|14 |ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Қазақ|2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |хандығы      |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |         |   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |         |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|15 |ХҮІІІ ғасырдағы  |2  |1   |1,5   |4,5  |1.Қазақстан тарихы  |
|  |Тәуке хан     |   |    |    |    |очерк Алматы, 1998  |
|  |заманындағы қазақ|   |    |    |    |2.Қазақстан тарихы 1 |
|  |хандығы      |   |    |    |    |том. А, 2000     |
|  |Барлығы:     |30  |15   |22,5  |67,5  |           |


  2. ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


  «Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы »  пәні бойынша әрбір
сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және  қосымша әдебиеттер тізіміне
сәйкес және баспасөз материалдарын пайдаланып дайындалуы тиіс (негізгі
бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады).  Студенттерге
жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің  компьтерлерін
пайдалануға, сол арқылы интернетке кіріп, мағлұматтар және ақпараттар алуға
рұқсат беріледі.


  3. КУРС ФОРМАТЫ


    Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, оқылған материалдарды
пікір алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді талдау. Әрбір сабаққа
студенттер жоспардағы негізгі және  қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес
дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып
отырады). Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл
алмайды.
   Әрбір сабақтын бас кезінде шағын бақылау  жұмысы жүргізіледі, ол
өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымидарға қатысты 5 ашық сұрақтан не
болмаса дұрыс/ дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Студенттердің барлығы
10 бақылау жұмысын орындайды. Әрбір бақылаудың ең көп шегі 10 балл (2 балл
* 5 сұрақ 10 балл)
   Негізгі ұғымдар әрбір дәріс  барысында түсіндіріледі. Сабақтарға
қатысу және негізгі ұғымдарды,  анықтамаларымен,  түсініктерімен  жазу
студенттердін міндеті. Егер студент белгілі бір  себептермен  сабаққа
қатыспаса, дәрісті ол топтағы басқа бір студенттер алуы керек. Ал оқытушы
дәрісті сабақттан тысқары уақытта студентке беруді тиіс емес (қандай себеп-
салдары болса да)
    Әрбір  сабақта  студент  қаралатын  материалдарды  талқылауға
белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде
бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.
   5 аптада әрбір студентке талдау үшін жеке кейс ұсынылады. Оны
жоспарға сәйкес талдап, жазбаша түрде оқудың 7 аптасында тапсыруға міндетті
(талдау жоспары әрбір кейсте беріледі)
   Курстың сонында таңдап алынған тақырыпқа сәйкес жеке зерттеу жұмысы
ұсынылады
Егер тыңдаушылар бірдемені түсінбесе, оқытушыдан сұрауға болады
    Студенттерге  жазбаша  жұмыстарды  орындау  барысында  Шәкәрім
университетінің компьтерлерді пайдалануға рұқсат беріледі
    Студенттер Шәкәрім университетінің кітапханасында  жұмыс  істеп,
кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады
   Емтихан: қорытыды емтихан тест бойынша өткізіледі.

5 КУРС САЯСАТЫ
   1 Сабаққа міндетті түрде қатысу. Менің сіздерден сұрайтыным кешікпеуді
және тектен-тек сөйлеспеу, тапсырылған тапсырмаларды дер уақытында орындау.
Білім негіздері балл жүйесі арқылы бағаланады. Жұмыстың әрбірі әр түрлі
балл жүйесімен бағаланады.
   2 Қандай да болмасын сабаққа қатысу талданбайды.  Ондай жағдайда
студенттен кешіккендігі сабақта болмай қалғандығы туралы  балл жүйесін
толтыру үшін қосымша жұмыс жасау талап етіледі.
   3 Сіз оқу процесіне белсенді қатысуңыз керек. Дәрісхана сабақтарына,
семинар жұмыстарына аралық бақылау жұмыстары мен емтихан тапсыруда барлық
талаптарды орындауыңыз сұралады.
   4 Дәрісханалық сабақтар кезінде қалталы телфоныңыз сөндіоілуі қажет
   5 Аралық  аттестация: аттестация қортыныдысы студенттің  сабаққа
қатысумен жұмыс бағдарламасын орындауына  байланысты  баллдық  жүйемен
бағаланады. Онда ауызша және жазбаша тексерулер түрі және аралық бақылау
жұмысының қорытындысы ескеріледі.
   6 Емтихан билет жүйесі арқылы, ауызша тапсырылады. Билет арқылы. Әр
билетте 3 сұрақ әр түрлі тарихи кезеңдері бойынша құрастырылады.  Емтихан
сұрақтары ПОӘК берілген.

6 БАҒАНЫҢ ҚОЙЫЛУ САЯСАТЫ
   Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлері
   Студенттердің білімін бағалау шкаласы

                   Кесте -2
|№ п/п |Сабақ түрі                                |1  |
|1   |                                     |апта|
|         |Дәріс             |       |     |
|A        |Өте жақсы           |4,00     |95-100  |
|A-        |Өте жақсы           |3,67     |90.94   |
|B+        |Жақсы             |3,33     |85-89   |
|B        |Жақсы             |3,00     |80-84   |
|B-        |Жақсы             |2,67     |75-79   |
|C+        |Қанағаттандырылған       |2,33     |70-74   |
|C        |Қанағаттандырылған       |2,00     |65-69   |
|C-        |Қанағаттандырылған       |1,67     |60-64   |
|D+        |Өту баллы           |1,33     |55-59   |
|D        |Ең төмен өту баллы       |1,00     |50-54   |
|F        |Ең төмен            |0,00     |0-49   |
|I        |Аяқталмаған          |NA      |     |
|W        |Оқудан шығарылған       |NA      |     |
|AW        |Әкімшілік үкім бойынша оқудан |NA      |     |
|         |шығарылған           |       |     |
|P        |Өтті (қарытынды тестке ған)  |NA      |0     |

   5. Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау критерийлері

                     Кесте -3
|Жұмыс түрі                           |Баллдар  |
|Тәжірибелік сабақта жауап беру                 |0,35   |
|Аннотация (әрбір жұмысқа)                   |0,3    |
|Жазбаша жұмыс (әрбір жұмысқа)                 |0,2    |
|Реферат (әрбір жұмысқа)                    |0,3    |
|Дискуссияда қатысу (әрбір жұмысқа)               |0,3    |
|СӨЖ (СОӨЖ) шегінде ауызша жауап беру (әрбір жұмысқа)      |0,4    |
|Межелік бағалау (әрбір жұмысқа)                |5     |
|Ағымды бақылау жұмысы (әрбір жұмысқа)             |5     |
|Зерттеу жұмысы (курстық жұмыс)                 |4,75   |
|Емтихан                            |60    |
|Барлығы                            |100    |

7  СОӨЖ және СӨЖ мазмұны
   Кесте -5

|№  |Тақырыптар     |    СОӨЖ      |     СӨЖ |Бақылау түрі |
|  |дың атауы     |           |       |       |
|1. |Кіріспе. Қазақстан |Тас дәуіріндегі    |оқулықтар   |Конспект   |
|  |тас дәуірі кезінде |Қазақстан       |       |       |
|2. |Қола дәуіріндегі  |Қола дәуіріндегі   |Хронология  |Сұрақ-жауап |
|  |Қазақстан     |Қазақстан       |лық кесте   |       |
|3. |Қазақстан     |Тайпалық одақтар: сақ,|хабарлама   |Баяндама   |
|  |териториясындағы  |үйсіндер мен қаңлылар |       |       |
|  |тайпалық одақтар: |           |       |       |
|  |сақ, үйсіндер мен |           |       |       |
|  |қаңлылар      |           |       |       |
|4. | Ғұн мемлекеті:  | Ғұн мемлекеті: оның |конспект,   |Баяндама   |
|  |оның саяси тарихы |саяси тарихы     |оқулықтар   |       |
|5. |Түрік және Батыс |Түрік және Батыс   |Тірек     |іздену    |
|  |Түрік, Түркеш   |Түрік, Түркеш    |конспектісін |       |
|  |қағанаттары: саяси |қағанаттары      |құру     |       |
|  |тарихы       |           |       |       |
|6. |Қарлық мемлекеті . |Қарлық ,Оғыз, Қимақ |Тарихи    |реферат   |
|  |Оғыз және Қимақ  |мемле         |тақырыптық  |       |
|  |мемлекеті: саяси  |кеттері        |картамен жұмыс|       |
|  |тарихы       |           |       |       |
|7. |Қарахан мемлекеті |Қарахан мемлекеті.  |Оқулықтар   |Конспект   |
|  |мен Қарақытай   |Қарақытай және Қыпшақ |мен жұмыс   |леу     |
|  |мемлекеті және   |хандығы        |       |       |
|  |Қыпшақ хандығының |           |       |       |
|  |саяси тарихы    |           |       |       |
|8. |ҮІ-ХІІІ ғғ.    |ҮІ-ХІІІ ғғ. Қалалар |       |Сұхбаттасу  |
|  |Қалалар      |мәдениеті       |Көркем    |       |
|  |қағанаттардың   |           |әдебиеттер  |       |
|  |шаруашы      |           |мен жұмыс   |       |
|  |лығы мен мәдениеті |           |       |       |
|9. |Қазақстан жеріндегі|Қазақстан жеріндегі  |Тақырыптық  |Конспект   |
|  |Ұлы Жібек жолы   |Ұлы Жібек жолы    |сұрақтарға  |       |
|  |          |           |жауап     |       |
|10. |Моңғол дәуіріндегі |Моңғол дәуіріндегі  |       |Конспект   |
|  |Қазақ даласы    |Қазақ жері      |Тақырыптық  |       |
|  |          |           |картамен жұмыс|       |
|11 |Алтын Орда және Ақ |Алтын Орда Ақ Орда  |Тірек     |рефераттар  |
|  |Орда мемлекеттері:|мемлекеттері     |конспектісін |       |
|  |қоғамдық құрылысы |           |құру     |       |
|12 |ХІІІ-ХҮ      |Моғолстан. Әбілқайыр |конспект,   |Баяндама   |
|  |ғасырлардағы қазақ |хандығы Ноғай Ордасы |оқулық    |       |
|  |жеріндегі     |           |       |       |
|  |мемлекеттер тарихы |           |       |       |
|13 |Қазақ хандығы мен |Қазақ хандығы мен   |Тарихи көркем |Баяндама   |
|  |қазақ халқының   |қазақ халқының    |әдебиеттер  |       |
|  |қалыптасу тарихы  |қалыптасу тарихы   |мен жұмыс   |       |
|14 |ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Қазақ |ХҮІ-ХҮІІ ғғ.Қасым және|Хронология  |Сөздіктер  |
|  |хандығы      |Хақназар хандығы   |лық кесте   |мен жұмыс  |
|  |          |           |жасау     |       |
|15 |ХҮІІІ ғасырдағы  |ХҮІІІ ғасырдағы Тәуке |әдебиеттер  |Конспект жазу|
|  |Тәуке хан заманында|хан заманындағы қазақ|мен жұмыс   |және баяндама|
|  |ғы қазақ хандығы |хандығы        |       |лар даярлау |


  8. «Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы »пәні бойынша
           оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы                      Кесте-6
АПТА123456789101112131415ЖИЫНЫБақылау
ТүріК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
Р
К
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РБаллы004545454545450454545454545540                      
ТҮСІНІКТЕМЕ: К - конспект, дәріс П – практикалық сабақ Р – реферат

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть