Файл қосу


Құрылыстың сметалық құны|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|3 дәрежелі СМЖ құжат    |ПОӘК       |              |
|              |         |ПОӘК 042-18-14.1.26/02-2013 |
|«Cметалық іс» пәнінен   |№1 баспа     |              |
|студенттерге арналған жұмыс|2.09.2013     |              |
|оқу бағдарламасы      |         |              |            050729 “Құрылыс”мамандығының


              студенттеріне арналған


                “ Сметалық іс ”            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


            CТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС


               ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
                 Семей 2013                    Алғысөз


  1. ӘЗІРЛЕГЕН
  1.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы  мемлекеттік  университеті,
“Геодезия және құрылыс” кафедрасының аға оқытушысы Уркинбаева Жузимкул
Исаевна
                           «___2____09____2013 ж.


  2. ТАЛҚЫЛАНҒАН
  2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы  мемлекеттік  университеті,
“Геодезия және құрылыс”кафедрасының отырысында


  Хаттама № _1_ «__2__» __09___ 2013 жыл


  Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. _________  Кудеринова Н.А.


  2.2. Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар  факультетінің  оқу-
әдістемелік кеңесінің отырысында
  Хаттама №_1__ «__11__» ____09____ 2013 жыл


  Төрайымы __________  Бекбаева Р.С.


  3. БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға ұсынылды


  Хаттама №_1__ «__18__» ___09_____ 2013 жыл


  ОӘК төрайымы  _____________ Искакова Г.К.


    4. Бірінші рет енгізілді


                  Мазмұны


|1  |Жалпы мағлұматтар                         |4  |
|2  |Пәнді оқытуға әдістемелік нұсқаулар                |5  |
|3  |Курстың форматы мен саясаты                    |6  |
|4  |Бағалау саясаты                          |9  |
|5  |Пәннің мазмұны мен сабақтың түрі бойынша сағаттардың бөлінуі   |10 |
|6  |СӨЖО мен СӨЖ мазмұны                       |11 |
|7  |Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі          |12 |
|8  |Әдебиеттер                            |13 |
    1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР

  1.1 Оқытушы мен пән туралы жалпы мағлұмат
      • Оқытушының аты-жөні –Уркинбаева Жузимкул Исаевна
      • Кафедра – Геодезия және құрылыс;
      • Байланыс – тел: 35-84-37, Бас оқу ғимараты, № 1003 кабинет;
      • Сабақ өткізу орны – Бас оқу ғимаратының аудиториялары; 1007;
       1010.
      • Пән бойынша кредиттер саны – 3.
  2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):
  Кесте 1 - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

|Курс     |Семестр                            |
 Аралық бақылау студенттердің практикалық және дәріс сабақтарына қатысуын,
сонымен қатар үй тапсырмаларын, рефераттар  және  т.б.  тапсырмаларды
орындауын ескереді.
   Аралық бақылау – оқытушының қатысуымен тест және аудиториялық бақылау
жұмыстарын орындау.
   Пәнді бағалау 100%-дық шкала бойынша бірінші аралық бақылаудан екінші
аралық бақылау аралығында жинаған балл  есебінен  пайыздық  қатынаста
қойылады. Осындай ретпен екінші аралық бақылау қортынды болып табылады.
   Емтиханға екінші аралық бақылау қортындысы (рейтингілік) [pic] болған
студенттер жіберіледі.
   Пәннің қортынды бағасы екінші аралық бақылау нәтижесін емтихан бағасын
ескеру арқылы шығарылады.
    Студенттердің білімі, икемденуі мен дағдылары келесідей әріптік
эквивалентте, балл және пайыз арқылы бағаланады.

|Студенттің  |Пайыздық   |Кредиттік |Әріптік   |Дәстүрлі жүйеде бағалау|
|балдық    |қатынаста  |жүйе    |жүйеде   |            |
|рейтингтік  |       |бойынша  |бағалау   |            |
|нәтижесі   |       |балл    |      |            |
|218,5-230  |100-95    |4     |А      |Өте жақсы       |
|216,2-207  |94-90    |3,67    |А-     |            |
|204,7-195,5 |89-85    |3,33    |В+     |Жақсы         |
|193,2-184  |84-80    |3,0    |В      |            |
|181,7-172,5 |79-75    |2,67    |В-     |            |
|170,2-161  |74-70    |2,33    |С+     |            |
|       |       |      |      |            |
|       |       |      |      |Қанағаттанарлық    |
|158,7-149,5 |69-65    |2,0    |С      |            |
|147,2-138  |64-60    |1,67    |С-     |            |
|135,7-126,5 |59-55    |1,33    |Д+     |            |
|124,2-115  |54-50    |1,0    |Д      |            |
|112,7-0   |49-0     |0     |F      |Қанағаттанарлықсыз   |

   5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САБАҚТЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ


    Пәннің мазмұны мен сабақтың түрі бойынша сағаттардың бөлінуі 3-ші
кестеде көрсетілген.

Кесте 3 - Пәннің мазмұны. Сабақтың түрі бойынша сағаттардың бөлінуі-
|№  |Тақырыптың атауы           |Сағаттар саны         |
|р/с |                   |                |
|  |                   |ДС   |ПС   |СӨЖО  |СӨЖ  |
|1  |2                   |3   |4   |5   |6   |
|1  |Кіріспе. Халық шаруашылығында бағаның |2   |1   |3   |3   |
|  |ролі мен функциясы. Құрылыс өніміне  |    |    |    |    |
|  |баға түзудің өзгешеліктері.      |    |    |    |    |
|2  |Жалпы жағдайлар. Құрылыс өнімінің   |2   |1   |3   |3   |
|  |бағасы.                |    |    |    |    |
|  |Құрылыстың сметалық құны. Құрылыстың |    |    |    |    |
|  |сметалық құнының құрылымы.      |    |    |    |    |
|  |                   |    |    |    |    |
|3  |Материалдар мен бұйымдардың,     |2   |1   |3   |3   |
|  |конструкциялардың сметалық шығындары. |    |    |    |    |
|  |Тасымалдау шығындары.         |    |    |    |    |
|4  |Негізгі еңбек ақысының сметалық    |2   |1   |3   |3   |
|  |шығындары. Сметалық шығындарын    |    |    |    |    |
|  |анықтауға нормалық негіз.       |    |    |    |    |
|  |                   |    |    |    |    |
|5  |Құрылыс машиналары мен        |2   |1   |3   |3   |
|  |механизмдерді, жабдықтарды      |    |    |    |    |
|  |пайдаланудың сметалық шығындары    |    |    |    |    |
|6  |Баға түзудің сметалық нормалар мен  |2   |1   |3   |3   |
|  |мөлшерлеу жүйесі.           |    |    |    |    |
|  |Құрылыстың сметалық нормативтік    |    |    |    |    |
|  |базасы.                |    |    |    |    |
|7  |Бірлік бағалар мен элементтік сметалық|2   |1   |3   |3   |
|  |нормалар. Құрылыс жұмыстарының    |    |    |    |    |
|  |біріңғай бірлік бағалары.       |    |    |    |    |
|  |                   |    |    |    |    |
|8  |Іріленген сметалық нормалар мен    |2   |1   |3   |3   |
|  |прейскуранттар            |    |    |    |    |
|  |Прейскуранттарды өңдеудің негізгі   |    |    |    |    |
|  |принциптері              |    |    |    |    |
|9  |Құрылыс жұмыстарының көлемін     |2   |1   |3   |3   |
|  |есептесептеудің ережелері мен     |    |    |    |    |
|  |әдістәдістері.Жұмыс көлемін есептеуге |    |    |    |    |
|  |қойықойылатын жалпы талаптар .    |    |    |    |    |
|10 |Сметалық құжаттардың құрамы мен   |2   |1   |3   |3   |
|  |түрлері. Оқшаулап шектелген сметалар |    |    |    |    |
|  |мен есептер              |    |    |    |    |
|11 |Обьектілік сметалар. Құрылыстың    |2   |1   |3   |3   |
|  |құнының  жинақ есебі. Обьектілік   |    |    |    |    |
|  |сметалар мен обьектілік смета     |    |    |    |    |
|  |есептерін жасау тәртібі        |    |    |    |    |
|12 |Құрылыстың құнын ағымды баға     |2   |1   |3   |3   |
|  |деңгейінде анықтау. Құрылыстың   |    |    |    |    |
|  |келісімді бағасы.          |    |    |    |    |
|  |                   |    |    |    |    |
|13 |Жобалау-сметалық құжаттарды келістіру |2   |1   |3   |3   |
|  |және экспертизадан (сараптамадан)  |    |    |    |    |
|  |өткізу. Жобалау-смета іс       |    |    |    |    |
|  |құжаттамасын бекіту тәртібі.     |    |    |    |    |
|14 |Жобаның техникалық-экономикалық    |2   |1   |3   |3   |
|  |көрсеткіштерін анықтау. Құрылыс    |    |    |    |    |
|  |жобаның  негізгі құрылыс      |    |    |    |    |
|  |көрсеткіштері             |    |    |    |    |
|15 |Жер жұмыстарының көлемін есептеу   |2   |1   |3   |3   |
|  |Барлығы                |30   |15   |45   |45   |

    6 СӨЖО МЕН СӨЖ МАЗМҰНЫ

|№  |СӨЖО                      |СӨЖ          |
|р/с |                        |           |
|  |Аудиториялық      |Аудиториядан тыс    |           |
|1  |2           |3           |4           |
|1  |Сметалық мөлшерлеудің |Кеңес         |Бағаның ролі мен   |
|  |есептері мен жалпы   |            |функциясы. Құрылыс  |
|  |қағидалары       |            |өніміне баға түзудің |
|  |            |            |өзгешеліктері,    |
|  |            |            |қолданысы,      |
|  |            |            |ерекшеліктері     |
|2  |Жобаның ТЭК      |Кеңес         |Құрылыстың сметалық  |
|  |көрсеткіштерін анықтау|            |құнын         |
|  |            |            |анықтау.Құрылыстың  |
|  |            |            |сметалық құнының   |
|  |            |            |құрылымы       |
|3  |АВС-4рс бағдарламасымен|Кеңес         |Бірлік нормалар мен  |
|  |жергілікті сметаны   |            |бағалар. Бірлік    |
|  |шығару         |            |нормалар мен бағалар |
|  |            |            |жинағы Еңбек шығындар |
|  |            |            |мен машина уақытына  |
|  |            |            |калькуляция жасау   |
|4  |Құрылыс монтаждау   |Кеңес         |Жалпы құрылыс жинақтау|
|  |жұмыстарының сметалық |            |жұмыстарының сметалық |
|  |құны .         |            |құнын анықтау.    |
|  |            |            |Жергілікті сметаларды |
|  |            |            |өңдеу         |
|5  |Құрылыстың сметалық  |Кеңес         |Жалпы құрылыс жинақтау|
|  |құнын ағымды бағада  |            |жұмыстарының сметалық |
|  |анықтау тәртібі    |            |құнын анықтау.    |
|  |            |            |Жергілікті сметаларды |
|  |            |            |өңдеу         |
|6  |Құрылыс монтаждау   |Кеңес         |Жинақ сметаны     |
|  |жұмыстарының өзіндік  |            |жасау.Құрылыстың құнын|
|  |құны          |            |анықтау        |
|7  |Объектілік сметаларды |Кеңес         |Үстеме шығындарды   |
|  |және объектілік    |            |есептеудің ережелері |
|  |сметалық есептерді   |            |           |
|  |жасау.         |            |           |
|8  | Жинақ сметаны     |Кеңес         |Құрылыс монтаждау   |
|  |жасау.Құрылыстың құнын |            |жұмыстарының сметалық |
|  |анықтау.        |            |құны         |
|  |.           |            |           |
|9  |Жергілікті сметаларды |Кеңес         |Объектілік сметаларды |
|  |өңдеу тәртібі     |            |жасау тәртібі     |
|10 |Құрылыстың сметалық  |Кеңес         |Негізгі жұмысшылардың |
|  |құнын         |            |еңбек ақысын анықтау |
|  |анықтау.Құрылыстың   |            |тәртібі        |
|  |сметалық құнының    |            |           |
|  |құрылымы        |            |           |
|11 |Өнеркәсіптік ғимараттың|Кеңес         |Іріленген сметалық  |
|  |темірбетондық және   |            |нормалар мен     |
|  |бетондық конструкциялық|            |прейскуранттар    |
|  |элементтері.      |            |           |
|12 |Құрылыс техникасының  |Кеңес         |Құрылыстың сметалық  |
|  |сәулет дамуына әсері. |            |жоспарланбайтын және |
|  |            |            |ескерілмейтін     |
|  |            |            |шығындарын анықтау  |
|  |            |            |тәртібі        |
|13 |Объект құрылыс     |Кеңес         |Құрылыстың сметалық  |
|  |жұмыстарының көлемін  |            |құнын ағымды бағада  |
|  |және номенклатурасын  |            |анықтау тәртібі    |
|  |анықтау        |            |           |
|  |.           |            |           |
|14 |Жалпы құрылыс     |Кеңес         |Құрылыстың сметалық  |
|  |жұмыстарына оқшаулап  |            |құны         |
|  |шектелген (жергілікті |            |           |
|  |сметаларды) жасау   |            |           |
|  |            |            |           |
|15 |Бірлік нормалар мен  |Кеңес         |АВС-4рс        |
|  |бағалар жинағы Еңбек  |            |бағдарламасымен    |
|  |шығындар мен машина  |            |объектілік сметаны  |
|  |уақытына калькуляция  |            |жасау         |
|  |жасау         |            |           |  7 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ
Бақылау түрі бойынша баллдарды бөлу 2-ші кестеде келтірілген
«Сметалық іс» пәні бойынша баллдарды бөлу
Кесте 2
|Апталар |Бақылау түрі                 |Барлық |ескерту   |
|    |                       |баллдар |      |
|1    |2                      |3    |4      |
|1апта  |Сабаққа қатысу және дәріс сабақтарға    |30   |      |
|    |дайындық  1 ден 7 аптаға          |    |      |
|2 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |10   |      |
|    |СӨЖ                     |10   |      |
|3 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |10   |      |
|    |СӨЖ                     |10   |      |
|4 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |10   |      |
|    |СӨЖ                     |10   |      |
|5 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |10   |      |
|    |СӨЖ                     |10   |      |
|6 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |10   |      |
|    |СӨЖ                     |10   |      |
|7 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |0    |      |
|    |СӨЖ                     |10   |      |
|    |Аралық бақылау                |60   |      |
|    |Барлығы                   |300   |      |
|8 апта |Сабаққа қатысу және дәріс сабақтарға    |30   |      |
|    |дайындық  8 ден 15 аптаға         |    |      |
|9 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |10   |      |
|    |СӨЖ                     |10   |      |
|10 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |10   |      |
|    |СӨЖ                     |10   |      |
|11 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |10   |      |
|    |СӨЖ                     |10   |      |
|12 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |10   |      |
|    |СӨЖ                     |10   |      |
|13 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |10   |      |
|    |СӨЖ                     |10   |      |
|14 апта |СӨЖ                     |10   |      |
|15 апта |Аралық бақылау                |70   |      |
|    |БАРЛЫҒЫ                   |300   |      |  8 ӘДЕБИЕТТЕР


   8.1. Негізгі әдебиеттер тізімі


1. ҚР ҚН 8.02-02-2002. Қазақстан Республикасында құрылыстың смета құнын
  анықтау тәртібі
2. Методика определения цены строительной продукции – М.: «Книга сервис»,
  2005г.
3. Сметное дело в строительстве. Г.М. Хайкин и др. Уч.пособие для вузов –
  М.: «Строийздат», 1991г.
4. Желтяков И.А. и др. Цены и ценообразование. Уч.пособие. Тесты и задачи.
  – С-Пб.: «Питер», 1999г.
5. Маренков Н.Л. Ценообразование. Уч.пособие. – М.: Ростов н/Д: «Феникс»;
  2005г.
6. Чистов Л.М. Экономика строительства. – С-Петербург: «Питер», 2003г.
7. Справочник по  сметному  делу  в  строительстве.  Ч.1,2  –  М.:
  «Госстройиздат», 1962г – 63с.
8. Методические указания по вопросам проектирования и составления смет –
  М.: Главтранспроект, 1987г.

   2. Қосымша әдебиеттер тізімі


 1. Беловол Н.П. “Сметы в строительстве” – М.: “Стройиздат”, 1991г.
 2. Методические указания для выполнения экономической части дипломного
  проекта (для студентов строительных специальностей) Мамбеталиева У.Д. –
  Шымкент, ЮКГУ, 2007г.
 3. Методические указания для выполнения экономической части дипломного
  проекта (для студентов строительных специальностей) Мамбеталиева У.Д. –
  Шымкент, ЮКГУ, 2000г.
 4. Лялин Д.Е., Киселев В.А. Себестоимость и сметные нормы в строительстве.
  – М.: «Стройиздат», 1988г.
 5. Шуляк П.Н. Ценообразование. Уч. практ. пособие – М.: «Дашков и К»,
  2000г.
   Экономика строительства. Справочник (Галкин И.Г. и др) – М.:
Стройиздат, 1989г.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть